>
2024-01-29

Atnaujinta metodinė priemonė „Tiekėjų etikos kodeksas“

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymu papildytas Tiekėjų etikos kodekso 4 skyrius ,,Verslo etika“ nauju punktu:
„49. nevykdyti veiklos karine agresiją prieš Ukrainą vykdančiose šalyse ar/ir nebūti įmonių grupės, kurios bet kuris narys, vykdo veiklą karine agresija prieš Ukrainą vykdančiose šalyse, nariu ir/ar nedalyvauti tokios įmonių grupės veikloje per savo vadovą, kito valdymo ar priežiūros organo narius ar kitą asmenį (kitus asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus. Taip pat nesiremti pajėgumais ir (ar) nesudaryti subtiekimo sutarties (-čių) su subtiekėju (-ais) netenkinančiu (-ais) šios sąlygos.“

Su papildytu Tiekėjų etikos kodeksu galite susipažinti čia.
Viešųjų pirkimų tarnyba primena, kad Tiekėjų etikos kodekse rekomenduojamų sąlygų laikymasis gali būti išankstinė bet kurios pirkimo sutarties sąlyga. Tam pirkimo vykdytojui rekomenduojama pirkimo sutartyje nustatyti, kurios konkrečios Tiekėjų etikos kodekso nuostatos yra privalomos tiekėjams. Rekomendacijas, kokios šio kodekso nesilaikymo pasekmės galėtų būti nustatytos tiekėjui pirkimo sutartyje galite rasti čia.