EBPO informacija

Tarptautinių finansų institucijų sudaryti nepatikimų tiekėjų sąrašai: http://www.oecd.org/trade/xcred/debarment-list.htm

Konvencija dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/e10b45c05d6211e79198ffdb108a3753

EBPO ataskaita „Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos gerinimas“: http://www.oecd.org/governance/public-procurement/publications/C1-improving-lithuania-public-procurement-system.pdf

Atnaujinimo data: 2023-11-28