>
2024-02-05

Sudaromos geresnės konkurencinės sąlygos tiekėjams dalyvauti statybos darbų žaliuosiuose pirkimuose

Nuo vasario 1 d. įsigaliojo atnaujintas Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašas, kuriame patikslinti reikalavimai dėl atitikties dokumentų pateikimo statybos darbų tiekėjams. Šie pakeitimai sumažins administracinę naštą ir sukurs palankias konkurencines sąlygas tiekėjams varžytis skelbiamuose statybos darbų žaliuosiuose pirkimuose.

Atnaujintame Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos apraše įtvirtinta nuostata, kad perkant pastatų statybos darbus, kai pirkimo dokumentuose numatyti įpareigojimai taikyti statybos produktams nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, atitiktį šiems kriterijams pagrindžiančius dokumentus tiekėjas turi pateikti vykdydamas statybos darbus.

Ši nuostata ne tik suteikia aiškumo pirkimų vykdytojams ir tiekėjams dėl atitikties dokumentų pateikimo tvarkos pastatų statybos darbų pirkimų atvejais, bet ir sudarys tinkamas teisines prielaidas Viešųjų pirkimų tarnybai reaguoti į šias situacijas.   

Statybos sektoriaus atstovai atkreipė Aplinkos ministerijos ir Viešųjų pirkimų tarnybos dėmesį į statybos darbų pirkimuose vyraujančią ydingą praktiką, kai dokumentų, įrodančių, kad planuojami naudoti įtaisai ir medžiagos atitiks aplinkos apsaugos kriterijus pirkimų vykdytojai reikalauja iš tiekėjų jau teikiant pasiūlymus.

Tiekėjai kai kuriuose pirkimuose su pasiūlymais pateikia didelės apimties dokumentų priedus, nes reikalaujama nurodyti gamintojus bei pateikti gamintojų patvirtinimus, kad įtaisai ar medžiagos atitinka tvarkos aprašo reikalavimus.

Tuo tarpu tikslus šių įtaisų ir medžiagų poreikis įprastai paaiškėja tik parengus darbo projektą ir tik po to rangovas, vykdydamas darbus, renkasi konkrečius gamintojus ir jų prekes. Jis gali nuspręsti naudoti kitus įtaisus ar medžiagas, nei pasiūlyme nurodyti, be to, jie jau gali būti nebegaminami. Todėl minėti reikalavimai tampa pertekliniais.

Viešųjų pirkimų tarnyba, siekdama informuoti pirkimų vykdytojus apie pasikartojančius netikslumus statybos darbų pirkimuose, teikia pastebėjimus, plačiau apie tai skaitykite čia.  

 

Aplinkos ministerijos informacija