2024-04-16

Pakeistos Projekto konkurso organizavimo taisyklės

2024 m. balandžio 11 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-114 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-671 „Dėl Projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeistos Projekto konkurso organizavimo taisyklės. Pakeitimai įsigalios 2024 m. gegužės 1 d.

Projekto konkurso organizavimo taisyklės pakeistos, siekiant įgyvendinti 2023 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo Nr. XIII-425 7, 10, 11, 13, 15, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2416 (toliau – Įstatymas) 13 straipsnio 7 ir 8 dalių nuostatas, kurios įsigalios 2024 m. gegužės 1 d.

Pagal Įstatymo 13 straipsnio 7 dalį, vykdant Architektūros įstatyme apibrėžtus architektūrinius konkursus, privaloma pirkimo dokumentuose ar konkurso sąlygose nustatyti kriterijus, kurie remtųsi kainos ar sąnaudų ir kokybės santykiu, kaip tai suprantama Viešųjų pirkimų įstatyme.

Įstatymo 13 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad, kai perkamos statinio projektavimo paslaugos Architektūros įstatyme apibrėžtų architektūrinių konkursų rengimo atvejais, reikia numatyti lėšas šio statinio meno kūriniams sukurti ir (ar) įsigyti. Statinio statybai skiriant valstybės biudžeto lėšas, reikia numatyti ne mažiau kaip 1 procentą lėšų nuo statinio statybos sąmatinės vertės meno kūriniams sukurti ir (ar) įsigyti.

Minėtos nuostatos integruotos į Projekto konkurso organizavimo taisyklių atitinkamus punktus, atlikti patikslinimai architektūrinių konkursų atžvilgiu.

Su Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. balandžio 11 d.  įsakymu Nr. D1-114 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. D1-671 „Dėl Projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ galite susipažinti čia.