Tarnybinių nusižengimų skaičius

Tarnybinių nusižengimų pobūdis

Skirta nuobauda

Nuobaudos galiojimo laikas

1

LR viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 str. 1 d. 1 ir 2 p., 6 str. 1 d. 6 p., 7 str. 1 d., 11 str. 1 ir 2 d., LR valstybės tarnybos įstatymo 16 str. 1 d. 5 p. pažeidimas

Griežtas papeikimas

2020-06-13

Atnaujinimo data: 2023-11-28