>

Nr.

Patvirtinimo data

Paskelbta

Teisės aktas

I-14912017-05-02 

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (taip pat: lyginamasis variantas, kuriame matosi naujausi pakeitimai)

EN Įstatymas anglų kalba (dėmesio, vertimas nėra reguliariai atnaujinamas pagal pakeitimus)

Viešųjų pirkimų įstatymo komentaras (nėra atnaujintas pagal naujausius pakeitimus)

1S-240

2022-12-30

Teisės aktų registras, 2022-12-30, Nr. 27606Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės 
1S-972017-06-28Teisės aktų registras, 2017-06-29, Nr. 11013Įsakymas „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo" M
1S-192024-02-08Teisės aktų registras, 2024-02-09, Nr. 2424Įsakymas "Dėl Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutarties tipinių sąlygų patvirtinimo"

XIII-328

2017-05-02

 

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas

KOMENTARAS Įstatymo komentaras

2802022-03-30TAR, 2022-03-31, Nr. 6434

Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo

 
1S-942017-06-27Teisės aktų registras, 2017-06-28, Nr. 10885Įsakymas „Dėl Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo"  M 
4-722003-02-21Valstybės žinios, 2003-02-25, Nr. 19-829

Įsakymas „Dėl Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąrašo patvirtinimo“

Šiame sąraše nesančioms perkančiosioms organizacijoms taikoma didesnė tarptautinio pirkimo vertės riba (išsamiau)

 
1S-1052017-06-29Teisės aktų registras, 2017-06-30, Nr. 11090

Įsakymas „Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo" 

Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų lentelė 

   

 

1S-952017-06-28Teisės aktų registras, 2017-06-28, Nr. 10886

Įsakymas „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo" (pakeitimas nuo 2023-01-01

    
1S-932017-06-23Teisės aktų registras, 2017-06-26, Nr. 10745

Įsakymas „Dėl Nešališkumo deklaracijos tipinės formos patvirtinimo" M

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ir Viešųjų pirkimų tarnybos kartu parengtas Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovų, pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų ir pirkimų iniciatorių nusišalinimo tvarkos aprašas M

1S-922017-06-21 Teisės aktų registras, 2017-06-22, Nr. 10409

Įsakymas „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo" M

1S-912017-06-19Teisės aktų registras, 2017-06-19, Nr. 10231

Įsakymas „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ M

1S-852017-06-07Teisės aktų registras, 2017-06-09, Nr. 9752

Įsakymas „Dėl Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo ir komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis pavyzdinių protokolų formų patvirtinimo“  

1S-812017-06-07
Teisės aktų registras, 2017-06-07, Nr. 967

Įsakymas „Dėl Registracijos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

1S-802017-06-06Teisės aktų registras, 2017-06-07, Nr. 9669Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“ M
1S-1812021-12-23Teisės aktų registras, 2021-12-23, Nr. 26830Įsakymas „Dėl Centrinių perkančiųjų organizacijų ataskaitų teikimo tvarkos aprašo“ M
1S-962017-06-28Teisės aktų registras, 2017-06-28, Nr. 10896

Įsakymas „Dėl Skelbimų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 

1S-992017-06-29Teisės aktų registras, 2017-06-29, Nr. 11088Įsakymas „Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ 
1S-712017-05-17Teisės aktų registras, 2017-06-05, Nr. 9556Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos įmonių ir institucijų, kompetentingų išduoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus, sąrašo patvirtinimo“ 
1S-1092022-06-06Teisės aktų registras, 2022-06-07, Nr. 12278Įsakymas „Dėl Pirkimų specialisto žinių patikrinimo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
1S-2332022-12-29TAR, 2022-12-29, Nr. 27426Įsakymas „Dėl Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracijos tipinės formos patvirtinimo"

M simboliu pažymėti teisės aktai į kuriuos atkreipti dėmesį raginame ir perkančiąsias organizacijas, vykdančias mažos vertės pirkimus. 

 


Teisės aktai, kurie gali būti aktualūs tam tikrų pirkimų atvejais

Teisės aktasAktualu perkantiems
Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcijaPerkantiems vaikų maitinimo paslaugas bei maisto produktus vaikams maitinti
Pacientų maitinimo organizavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. V-1000 Perkantiems pacientų maitinimo paslaugas bei maisto produktus pacientams maitinti
Įvairios Informacinės visuomenės plėtros komiteto gairės ir rekomendacijosIT pirkimai

 

Atnaujinimo data: 2024-04-17