>

Viešieji pirkimai gynybos ir saugumo srityje

Nr.Patvirtinimo dataPaskelbtaTeisės aktas
XI-14912018-12-20Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas, aktuali redakcija
VIII-14432016-05-19Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas aktuali redakcija
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl Pažymos, patvirtinančios jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ aktuali redakcija iki 2020-06-30, nuo 2020-07-01
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas "Dėl Pirkimų, susijusių su žvalgybinio pobūdžio veikla, tvarkos aprašo patvirtinimo"
Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo įgyvendinimo“
V-1216  2009-12-29  Valstybės žinios, 2010-01-16, Nr.6-248Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymas „Dėl bendrojo karinės įrangos sąrašo patvirtinimo“
1S-952019-06-19TAR, 2019-06-19, Nr. 9873Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo ir ataskaitų formų patvirtinimo“
1S-262019-02-07

TAR, 2019-02-06, Nr. 1850

Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, kurie atliekami gynybos ir saugumo srityje, ir viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių atrinkimo vertinimui ir perkančiųjų organizacijų bei perkančiųjų subjektų atrinkimo tikrinimui tvarkos aprašo patvirtinimo"
1S-162019-01-24

TAR, 2019-01-25, Nr. 1131

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos pildymo taisyklių patvirtinimo"
1S-202019-01-24TAR, 2019-01-28, Nr. 1240Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl teisės aktų pripažinimo netekusiais galios“
1S-192019-01-24

TAR, 2019-01-25, Nr. 1128

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos įmonių ir organizacijų, kompetetingų išduoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, sąrašo patvirtinimo“

1S-182019-01-24TAR, 2019-01-25, Nr. 1129

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

1S-1312017-09-06TAR, 2017-09-08, Nr. 14395

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl Supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, skelbimo teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, informacijai aprašo ir supaprastintų viešųjų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo

1S-132

2017-09-07

TAR, 2017-09-08, Nr. 14396

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl Tarptautinės vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, skelbimų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“

1S-2502013-12-17Valstybės žinios, 2013-12-21, Nr. 133-6807Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (taikoma pirkimams pradėtiems iki 2019-02-01)
2009 m. liepos 13 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyva 2009/81/EB dėl darbų, prekių ir paslaugų pirkimo tam tikrų sutarčių, kurias sudaro perkančiosios organizacijos ar subjektai gynybos ir saugumo srityse, sudarymo tvarkos derinimo ir iš dalies keičianti direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB
1S-952017-06-28Teisės aktų registras, 2017-06-28, Nr. 10886Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo"
1S-942017-06-27Teisės aktų registras, 2017-06-28, Nr. 10885Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas „Dėl Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo"

Atnaujinimo data: 2023-11-28