Specialios pirkimo taisyklės

Nr.Patvirtinimo dataPaskelbta

Teisės aktas

10362017-12-13Teisės aktų registras, 2017-12-15, Nr. 20239

Nutarimas „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 "Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamų daiktų pirkimų arba nuomos arba teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios"

VPĮ 6 straipsnio 1 punkte minima tvarka

1264

2003-10-09

Valstybės žinios, 2003-10-15, Nr. 97-4357

Nutarimas „Dėl Radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“

VPĮ 6 straipsnio 2 punkte minima tvarka

22

2020-01-15

Teisės aktų registras, 2020-01-17, Nr. 00784


Nutarimas „Dėl Mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

4-5502017-09-21Teisės aktų registras, 2017-09-22, Nr. 14935

Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas „Dėl Ypatingos svarbos tarptautinių renginių organizavimui reikalingų prekių, paslaugų ar darbų supaprastintų viešųjų pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo"

VPĮ 25 straipsnio 4 dalyje minimas aprašas

V-809/V-1882017-08-31Teisės aktų registras, 2017-09-07, Nr. 14247

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė arba skirtų užsienyje vykdomiems vystomojo bendradarbiavimo ir kitiems projektams, supaprastintų viešųjų pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo"

VPĮ 25 straipsnio 3 dalyje minimas aprašas

D1-6712017-08-24Teisės aktų registras, 2017-08-23, Nr. 13556

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas „Dėl Projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo"

VPĮ 76 straipsnio 5 dalyje minimos taisyklės

222020-01-15TAR, 2020-01-17, Nr. 784

Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugų pirkimų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

VPĮ 15 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Atnaujinimo data: 2023-11-28