Statistika ir analizė

Viešųjų pirkimų tarnyba rengia ketvirtines ir metines viešųjų pirkimų bei viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, statistines ataskaitas pagal perkančiųjų organizacijų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbtų viešųjų pirkimų procedūrų ir viešųjų pirkimų (metinių) ataskaitų duomenis.

Rengia ir teikia Europos Komisijai jos nustatytais terminais ir forma statistines prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų bei viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, metines ataskaitas.

Analizuoja ir vertina viešųjų pirkimų sistemą, atlieka Viešųjų pirkimų įstatyme, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatyme  ir su jų įgyvendinimu susijusiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymo stebėseną. 

Atnaujinimo data: 2023-12-28