Tiekėjo, įtraukto į Nepatikimų tiekėjų sąrašą, paaiškinimo paskelbimo anketa

 

* Pateikimo data
* Tiekėjo (juridinio asmens) kodas, tiekėjo (fizinio asmens) patento ar individualios veiklos pažymėjimo numeris
* Tiekėjo pavadinimas
  • Jei tiekėjas yra fizinis asmuo, nurodomas jo vardas ir pavardė
* Pirkimo vykdytojo pavadinimas
* Pirkimo numeris
  • Jei buvo vykdomas pirkimas ne CVP IS priemonėmis, įveskite brūkšnį
* Tiekėjo paaiškinimo santrauka
  • Ne daugiau 2000 simbolių
Tiekėjo paaiškinimas dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio buvo nutraukta sutartis, arba dėl pirkimo sutartyje nustatytos esminės pirkimo sutarties sąlygos vykdymo su dideliais arba nuolatiniais trūkumais
  • Dokumentai bus skelbiami viešai