>

Daugiau informacijos čia: https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/

* 1. Duomenų įvedimo data
* 2. Data, nuo kurios skaičiuojamas trijų metų koncesininko buvimo Nepatikimų koncesininkų sąraše terminas
* 3. Suteikiančiosios institucijos pavadinimas
* 4. Suteikiančiosios institucijos atsakingo asmens vardas, pavardė, kontaktai (telefono numeris, elektroninio pašto adresas)
* 5. Koncesininko pavadinimas
* 6. Koncesininko (juridinio asmens) kodas (jeigu koncesininkas yra fizinis asmuo, asmens kodas nenurodomas)
* 7. Koncesijos dalyko pavadinimas, rūšis
* 8. Kodas pagal BVPŽ, papildomi BVPŽ kodai, jeigu tokių yra
* 9. Koncesijos numeris (jeigu yra)
* 10. Koncesijos sutarties indeksas
* 11. Koncesijos sutarties nutraukimo data arba teismo sprendimo įsiteisėjimo data
* 12. Koncesijos sutarties nutraukimo priežastis (koncesijos sutarties nutraukimas arba teismo sprendimo įsiteisėjimas)
13. Įkelkite failą