>

Darnieji pirkimai

Darnusis pirkimas - pirkimas, kurio metu pirkimo vykdytojas įsigydamas prekes, paslaugas ar darbus siekia pusiausvyros tarp ekonominių, socialinių ir (ar) aplinkosauginių tikslų bei atsižvelgia į ne mažiau nei dvi darnumo sritis, apimančias žaliųjų pirkimų, socialiai atsakingų pirkimų ir inovacijų pirkimų derinius.

Atnaujinimo data: 2023-11-28