Apie VPT

Viešųjų pirkimų tarnyba – viešųjų pirkimų politiką įgyvendinanti ir prižiūrinti, kaip laikomasi Viešųjų pirkimų įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų, valstybės biudžetinė įstaiga. Tarnyba įkurta 1996 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, kuriuo įgyvendinta 1996 m. rugpjūčio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimta nuostata dėl Viešųjų pirkimų įstatymo įsigaliojimo.

Atnaujinimo data: 2023-11-28