BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. 


AtsisiųstiBEil. Nr.

PO pavadinimas,
kodas

Pirkimo 
pavadinimas, 
numeris

Įstatymai

Pirkimo/sutarties vertinimas

          Nustatyti pažeidimai                                                                                                                                  

Sprendimas

Išvados data, numeris/išvada

1. Joniškio ligoninė, VšĮ 157659081

Maisto tiekimo paslaugos. Nr. 402389

VPĮ Pirkimo vertinimas

Bendrojo mokumo koeficiento reikalavimas dirbtinai riboja tiekėjų konkurenciją. Pirkimo sąlygų neteisėtas pakeitimas prieštarauja skaidrumo, nediskriminavimo bei lygiateisiškumo principams.

Atsižvelgiant į šioje išvadoje konstatuotus Įstatymo pažeidimus, Tarnyba rekomenduoja  nutraukti pirkimo procedūras.

 

2019-01-03

4S-2

Atsisiųsti

2. Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė, 300058177 „Ledo šalinimo nuo orlaivių specialiosios paskirties sunkvežimis (nuledijimo mašina)“, pirkimo Nr. 388629 VPĮ Pirkimo vertinimas Viešųjų pirkimų principų, dalyvių teisės į veiksmingą pažeistų teisių gynybą pažeidimas, esminių techninės specifikacijos reikalavimų pakeitimas, galėjęs pritraukti potencialių dalyvių, laimėjusio pasiūlymo nustatymas, nepatikrinus siūlytos prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams Tarnyba, atsižvelgdama į nustatytus VPĮ 17 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 1 punkto, 45 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimus, vadovaudamasi VPĮ 95 straipsnio 2 dalies 5 punktu, įpareigoja Perkančiąją organizaciją nutraukti pirkimo procedūras

 

2019-01-03

4S-3

Atsisiųsti

3.

 

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, 135163499

 

"Finansų valdymo sistema, diegimo ir priežiūros paslaugos", pirkimo Nr. 189772

VPĮ Sutarties vertinimas

 

Sutartis ir Pasiūlymas CVP IS paskelbti ne pilna apimti.

VPT įpareigoja Perkančiąją organizaciją ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo vertinimo išvados gavimo dienos paskelbti CVP IS Pasiūlymą ir Sutartį pilna apimtimi, t. y. paviešinti Sutarties 1 priede „Prekių ir paslaugų žiniaraštis“ nurodytus prekių ir paslaugų įkainius, Pasiūlymo A dalyje nurodytą informaciją apie subtiekėjui UAB „Aletio“ tenkančią įsipareigojimų dalį bei Pasiūlymo B dalį.

 

2019-01-03

4S-8

Atsisiųsti

4.

Neringos savivaldybės administracija,           188754378

 

"Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro "Agila" Nidoje, Taikos g. 4, rekonstrukcija", pirkimo Nr. 144012

 

 

VPĮ

Preliminariosios sutarties ir jos pagrindu sudarytų pagrindinių sutarčių vertinimas

Sutartys, sutarties pakeitimas CVP IS paskelbti vėliau nei numatyta VPĮ. Tinkamai neužtikrintas sutarties įvykdymas, Perkančioji organizacija netinkamai vykdė sutarties priežiūrą. 

 

VPT įpareigoja Perkančiąją organizaciją ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo vertinimo išvados gavimo dienos paskelbti CVP IS konkursinį pasiūlymą visa apimtimi, t. y. paskelbti techninio ir darbo projektų parengimo paslaugų bei rangos darbų atlikimo kainas.

2019-01-10

4S-32

Atsisiųsti

5.

UAB „Raseinių šilumos tinklai“
172412113

Biokuras, medienos biomasė, sudaryta iš lignino ir pjuvenų“,

indeksas 249

Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklės

Pirkimo vertinimas

Įsigyjančioji organizacija neįsitikino kuro kainos dydžio pagrįstumu ir neužtikrino, kad Pirkimui skirtos lėšos bus panaudotos racionaliai, perkamo kuro kaina buvo nustatoma jį lyginant su geresnės kokybės kuro kaina.
Pasiūlymą pateikė vienas tiekėjas, nors Taisyklės nustato, kad atviras konkursas laikomas įvykusiu kai gaunami bent 3 tiekėjų pasiūlymai, sudaryta sutartis.
Nepatikrino siūlomo kuro atitikties techninei specifikacijai.
Netikslūs pirkimo dokumentai. Pirkimų planas nepaviešintas CVP IS, jame nenurodytas perkamas kuras.

Atsižvelgdama į vertinimo išvadoje nustatytus Taisyklių pažeidimus, Tarnyba rekomenduoja Sutartį nutraukti

2019-01-11

4S-41

Atsisiųsti

6.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas. 188601311

Gaisrinės automobilinės kombinuoto judesio kopėčios Nr. 60433

VPĮ

Nuomos sutarties pratęsimo procedūrų vertinimas

Neteisėtai atliktas Sutarties pakeitimas, nesudarytos galimybės kitiems potencialiems tiekėjams dalyvauti pirkime, neužtikrintas pirkimo tikslas, pažeisti pagrindiniai viešojo pirkimo principai.  Taip pat viešinimo pažeidimai.

Atsižvelgiant į šioje išvadoje konstatuotus Įstatymo pažeidimus, Tarnyba rekomenduoja Papildomą susitarimą Nr. 2 nutraukti.

2019-01-14

4S-44

Atsisiųsti

7.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

188608252

Lavoriškių pasienio užkardos sienos stebėjimo sistemos atnaujinimas (esamos sistemos atnaujinimas, naujos įrangos pirkimas ir įdiegimas) 

Pirkimo Nr. 378537

VPĮ Pirkimo vertinimas Įstatymo reikalavimų pažeidimų galinčių turėti įtakos Pirkimo rezultatams nenustatyta. Perkančioji organizacija gali vykdyti sutartį

2019-01-17

4S-69

Atsisiųsti

8. VšĮ „Naujosios Akmenės ligoninė“,    153083122 „Medicinos laboratorinių tyrimų paslaugos“, pirkimo Nr. 396529 VPĮ Pirkimo vertinimas Dirbtinai apribota konkurencija (vienam tiekėjui sudarytas konkurencinis pranašumas kitų tiekėjų atžvilgiu), nepagrįstai neskaidytas pirkimo objektas, atlikus esminius pirkimo sąlygų pakeitimus (galėjusius pritraukti potencialių dalyvių), pirkimo procedūros nenutrauktos, apie pakeitimus tinkamai nepranešta Tarnyba rekomenduoja svarstyti pirkimo sutarties galiojimo trumpinimo galimybes

 

2019-01-17

4S-70

Atsisiųsti

9. AB "Klaipėdos vanduo", 140089260 „Vandens apskaitos prietaisai“, pirkimo Nr. 388999 PSĮ Pirkimo vertinimas Perkantysis subjektas netiksliai ir neaiškiai parengė pirkimo dokumentus, netinkamai įvertino tiekėjų pasiūlymų atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams bei neįsitikino pirkimo laimėtojo pasiūlymo atitikimu pirkimo sąlygose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams

Atsižvelgdama į pirkimo vertinimo išvadoje c, Tarnyba rekomenduoja Sutartį nutraukti

2019-01-22

4S-91

Atsisiųsti

10. UAB Verslo aptarnavimo centras, 303359627 (įgaliojusi organizacija - AB "Energijos skirstymo operatorius", 304151376)

1. "25-100 kVA 10/0,4 kV įtampos trifaziai alyviniai galios transformatoriai", pirkimo Nr. 360143; 2. "160-1600 kVA 10/0,4 kV įtampos trifaziai alyviniai galios transformatoriai"; pirkimo Nr. 360144

 

VPĮ Pirkimų vertinimas Pažeidimų nenustatyta. -

2019-01-29

4S-116

Atsisiųsti

 

11. VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinika, 193319235 Medicininių laboratorinių tyrimų atlikimo paslaugos, pirkimo Nr. 398900 VPĮ Pirkimo vertinimas Neatidžiai atliktas prpažinto laimėjusiu pasiūlymo vertinimas, nesvarstytas klausimas dėl pasiūlytų kainų priimtinumo, pirkimo objektas neskaidytas į dalis, padaryti esminiai pirkimo sąlygų pakeitimai  Atsižvelgiant į nustatytus pažeidimus perkančioji organizacija įpareigota nutraukti pirkimo procedūras

2019-01-31

4S-120 Atsisiųsti

12. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 188785847  „Išmanieji mobilūs telefonai“, pirkimo Nr. 411863 VPĮ Pirkimo vertinimas Techninės specifikacijos reikalavimais dirbtinai apribota tiekėjų konkurencija, nepaskelbtas laimėjusio dalyvio pasiūlymas ir sudaryta sutartis Konstatuoti VPĮ pažeidimai, Perkančioji organizacija įpareigota paviešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį

2019-02-06

4S-148

Atsisiųsti

13.

Telšių rajono savivaldybės administracija,180878299

Keleivių vežimo paslaugos Tryškiai-Telšiai-Tryškiai, pirkimo Nr. 396797 VPĮ Pirkimo dalinis vertinimas Netinkamai vertintas pripažintas laimėjusiu pasiūlymas  Atsižvelgdama į pirkimo vertinimo išvadoje konstatuotus Įstatymo pažeidimus, Tarnyba rekomenduoja Sutartį nutraukti

2019-02-06

4S-149

Atsisiųsti

14. VšĮ Klaipėdos greitosios medicininnės pagalbos stotis. 190470591 Greitosios medicininnės pagalbos automobilių remonto paslaugos, pirkimo Nr. 404837 VPĮ Dalinis pirkimo vertinimas po sutarties sudarymo Neracionalūs vertinimo kriterijai dirbtinai riboja konkurenciją. Atsižvelgdama į pirkimo vertinimo išvadoje konstatuotus Įstatymo pažeidimus, Tarnyba rekomenduoja Sutartį nutraukti

2019-02-08

4S-153

Atsisiųsti

15. Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, 191008577 Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo, perkėlimo ir saugojimo paslaugos Nr. 331650 VPĮ Dalinis pirkimo sutarties vertinimas / Sutarties sąlygų keitimas Neteisėtai sudarytas sutarties papildymas, viešinimo pažeidimai. KonstatuotI Įstatymo pažeidimai. 

2019-02-08

4S-160

Atsisiųsti

16. Panevėžio miesto savivaldybės administarcija, 288724610 Plaukiojančio sinchronizuoto fontano Senvagės tvenkinyje įrengimo darbai, Nr. 396511 VPĮ Pirkimo vertinimas nustatytas kvalifikacijos reikalavimas nėra susijęs su Pirkimo objektu ir yra dirbtinai ribojantis tiekėjų konkurenciją Atsižvelgiant į nustatytus pažeidimus perkančioji organizacija įpareigota nutraukti pirkimo procedūras

2019-02-08

4S-155

Atsisiųsti

17.

UAB Birštono vandentiekis

152812840

Projekto "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstravimas Birštono savivaldybėje" rangos darbų pirkimas VPĮ Pirkimo vertinimas   Tiekėjų ieškiniai teisme dėl pirkimo sąlygų ir pasiūlymų vertinimo. Pirkimo vertinimas ieškinių apimtyje nutrauktas.

2019-02-08 Nr. 4S-154

Atsisiųsti

18.

 

UAB „Verslo aptarnavimo centras“, 303359627

 

„(2018-ESO-652) Įrankių ir mechanizmų techninio patikrinimo, taisymo, techninio aptarnavimo paslaugos“, pirkimo Nr. 394981 PSĮ Pirkimo dalinis vertinimas Nustatytas kvalifikacijos reikalavimas yra nepagrįstas, neproporcingas Pirkimo objektui ir dirbtinai riboja tiekėjų konkurenciją.

 

Atsižvelgiant į nustatytus pažeidimus, UAB „Verslo aptarnavimo centras“ įpareigota nutraukti Pirkimo procedūras.

 

2019-02-08

4S-161

Atsisiųsti

19.

UAB "Vilniaus vystymo kompanija", 120750163, (įgaliojusi institucija - Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 188710061)

 

 

"Projekto "Kultūrinį - istorinį reformacijos paveldą reprezentuojančio Reformatų sodo atkūrimas ir sutvarkymas" rangos darbai"; Pirkimo Nr. 367606 VPĮ Išsamus pirkimo ir jo pagrindu sudarytos sutarties vykdymo vertinimas Nustatytas kvalifikacinis reikalavimas dirbtinai riboja konkurenciją; CVP IS nepaviešintas Sutarties 1 priedas - Įkainotų veiklų sąrašas; Perkančioji organizacija nepagrįstai nutraukusi prieš tai buvusio pirkimo procedūras, o naujo pirkimo sąlygose įtvirtinusi, kad darbai turės būti vykdomi pagal tą patį techn. projektą, pažeidė skaidrumo principą ir pirkimo tikslą - racionalų lėšų panaudojimą.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija įpareigota CVP IS paskelbti Sutarties 1 priedą; 

atsižvelgiant į vertinimo išvadoje nustatytus pažeidimus, rekomenduojama Sutartį nutraukti.

2019-02-12

4S-175

Atsisiųsti

20. Automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. II etapas. Sutartis Nr. 2“, pirkimo Nr. 172652 (Sutartis Nr. S-1150);

Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo nuo Lietuvos – Latvijos sienos iki Panevėžio plėtra. Sutartis Nr. 1, pirkimo Nr. 176189 (Sutartis Nr. S-127);

Valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija. III etapas. Sutartis Nr. 3“, pirkimo Nr. 185397 (Sutartis Nr. S-591);

Transeuropinio tinklo kelio E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo nuo Lietuvos Latvijos sienos iki Panevėžio plėtra Sutartis Nr. 2, pirkimo Nr. 186842 (Sutartis Nr. S-699);

Transeuropinio tinklo kelio  E67 (VIA BALTICA) plėtra. Ruožo Kaunas – Marijampolė plėtra. I etapas. Kelio A5 Kaunas – Marijampolė – Suvalkai ruožo nuo 45,15 iki 56,83 km rekonstravimas, pirkimo Nr. 183587 Sutartis Nr. S-565).

Atviri konkursai Dalinis vertinimas dėl viešųjų pirkimo sutarčių sąlygų keitimo pagrįstumo Atlikti esminiai sutarčių S-1150, S-127, S-592, S-565 sąlygų pakeitimai, Sutarčių pakeitimais, nesudarytos galimybės kitiems potencialiems tiekėjams dalyvauti pirkime, neužtikrintas pirkimo tikslas, pažeisti pagrindiniai viešojo pirkimo principai. Sutarties S- 699 pakeitimuose pažeidimų nenustatyta. Konstatuoti Įstatymo pažeidimai

2019-02-18

Nr. 4S-199

Atsisiųsti

21. VšĮ Jurbarko ligoninė, 158314921 Pacientų maitinino paslauga, pirkimo Nr. 405625 VPĮ Pirkimo vertinimas Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai dirbtinai apribojo konkurenciją, nusatyti praktiškai tokie patys tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir pasiūlymų vertinimo kriterijai, padaryti esminiai pirkimo sąlygų pakeitimai, pirkimo dokumentuose yra dviprasmybių, nesilaikyta VPĮ nuostatų dėl pirkimo atidėjimo termino, neįvykdyta prievolė prašyti tiekėjo tikslinti kvalifikacijos duomenų trūkumus   Atsižvelgiant į nustatytus VPĮ pažeidimus perkančioji organizacija įpareigota nutraukti pirkimo procedūras

2019-02-15

Nr. 4S-188 

Atsisiųsti

22.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

188710638

„Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė –Rusnė ruožo nuo 2,401 iki 7.363 km rekonstravimo ir estakados šio kelio užliejamame ruože (6,190 - 6,940 km) naujos statybos techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas“ (CVP IS skelbtas 2017-08-16, pirkimo Nr. 342137) 

2017-12-13 pirkimo sutartis Nr. S-726 

VPĮ Sutarties išsamus vertinimas

Pirkimo vykdytojas pasitarimo protokole Sutarties vykdymą apibrėžė kitomis sąlygomis, nei nustatyta pradinėje Sutartryje ir tokiu būdu faktiškai pakeitė Sutartį, atlikdamas esminį pakeitimą. Netinkamas pirkimo planavimas, pirkimo objekto nustatymas sąlygojo, kad Pirkimo vykdytojas organizavo dar kelis papildomus pirkimus kas ženkliai padidino pirkimo objekto pradinę vertę bei sudarė prielaidas neracionaliam lėšų naudojimui. Be to, Pirkimo vykdytojas tinkamai nesuformulavo Pirkimo sąlygų, o Pirkimo metu nesiekė tiksliai ir aiškiai paaiškinti Pirkimo dokumentus.

Atsižvelgiant į nustatytus vertinimo išvadoje pažeidimus, rekomenduota panaikinti Pasitarimo protokolą, kuriuo atlikti esminiai Sutarties pakeitimai bei Sutartį nutraukti

2019-02-20

Nr. 4S-208

Atsisiųsti

23.

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

111950624

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio Olandų g., Vilniuje, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos

Pirkimo Nr. 395959

VPĮ Išsamus procedūrų vertinimas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai  neužtikrina veiksmingos tiekėjų konkurencijos, pažeidžia proporcingumo principą, racionalų lėšų, skirtų paslaugų įsigijimui, panaudojimą; kvalifikacinių reikalavimų visuma yra perteklinė, neproporcinga Pirkimo objektui; atlikusi reikšmingus pakeitimus, Perkančioji organizacija nenutraukė pirkimo procedūrų atsižvelgiant į nustatytus Įstatymo pažeidimus, Perkančioji organizacija įpareigota nutraukti Pirkimo procedūras

2019-02-22

Nr. 4S-219

Atsisiųsti

24. Klaipėdos rajono savivaldybės Gargždų ligoninė, 163530625 „Medicinos laboratorijų reagentų ir priemonių pirkimas“ , pirkimo Nr. 370756 VPĮ Dalinis vertinimas dėl Perkančiosios organizacijos atsisakymo suinteresuotiems dalyviams atskleisti laimėjusiais pripažintuose pasiūlymuose  esančią informaciją Perkančioji organizacija nepagrįstai atsisakė atskleisti laimėjusių pasiūlymų esmines dalis (gamintoją, modelį, įkainius, pozicijos sumą, atitiktį nustatytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus ar jų išrašus) suinteresuotiems dalyviams, CVP IS nepaviešino Pirkimo 17 dalies laimėjusio dalyvio pasiūlymo ir sudarytos sutarties, kitų laimėjusių dalyvių pasiūlymų ir pagal Techninės specifikacijos reikalavimus užpildytos perkamų prekių ir paslaugų informacijos

 

Perkančioji organizacija įpareigota CVP IS paskelbti Pirkimo 17 dalies laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytą sutartį, kitų laimėjusių dalyvių pasiūlymų trūkstamą informaciją

 

2019-02-26

Nr. 4S-231

Atsisiųsti

25

Alytaus rajono savivaldybės administracija,

188718528

Mokslo paskirties pastato – pastato-mokyklos Alytaus r. sav., Miroslavo sen., Kurnėnų k., Draugystės g. 2, kapitalinio remonto ir tvarkomieji paveldosaugos darbai,

pirkimo Nr. 410070

VPĮ Dalinis vertinimas (pasiūlymų vertinimo kriterijai, reikalavimai pateikti techniniuose pasiūlymuose detalius aprašymus, tiekėjų pasiūlymų atmetimo pagrįstumas)

Tarnyba Vertinimo išvadoje konstatavo, kad Perkančioji organizacija rengdama Pirkimo sąlygas (nustatydama ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų – „darbų atlikimo terminas“) pažeidė Įstatymo 55 str. 5 d. reikalavimus ir Įstatymo 17 str. 1 d. įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, o  vertindama tiekėjų pasiūlymus, pažeidė Įstatymo 59 str. 3 d. 3 p. reikalavimus ir Įstatymo 17 str. 1 d. įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus.

Tarnyba turėtų įpareigoti Perkančiąją organizaciją Pirkimą nutraukti. Tačiau, įvertinus tai, kad Pirkimas pasibaigęs, Tarnyba pažymi, kad skelbiant naują pirkimą, Pirkimo sąlygose konstatuoti pažeidimai turi būti ištaisyti.

2019-02-26

Nr. 4S-232

Atsisiųsti

26 Šiaulių miesto savivaldybės administracija, 188771865 Susisiekimo komunikacijų Šiaulių mieste (Vilniaus g. tarp Tilžės g. ir Draugystės pr. su prieigomis bei Vasario 16-osios g. tarp Trakų g. ir Vytauto g.) rekonstravimo rangos darbų pirkimas, pirkimo Nr. 399489 VPĮ Dalinis vertinimas (pasiūlymų vertinimo kriterijai, reikalavimai pateikti techniniuose pasiūlymuose detalius aprašymus, tiekėjų pasiūlymų atmetimo pagrįstumas)

Aprašyme nustatyti reikalavimai suformuluoti abstrakčiai, detaliau nepaaiškintas jų turinys, įtaka darbų terminų pagrįstumui, vertinimui ir tuo sudarytos galimybės neobjektyviam tiekėjų pasiūlymų vertinimui.

Tarnyba konstatavo, kad: (1)  Perkančioji organizacija, Pirkimo dokumentuose nustatydama reikalavimą pateikti Aprašymą (siekiant pagrįsti siūlomą darbų atlikimo terminą), neužtikrino veiksmingos tiekėjų konkurencijos (Įstatymo 55 straipsnio 5 dalis) ir pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus proporcingumo, lygiateisiškumo ir skaidrumo principus,

(2) Pirkimo dokumentai – netikslūs, su dviprasmybėmis. Tuo Perkančioji organizacija pažeidė Įstatymo 35 straipsnio 4 dalies nuostatas. Komisija nesivadovavo Įstatymo 35 straipsnio 3 dalies nuostatomis, UAB „Infes“ pasiūlymą įvertino ne pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus ir tuo pažeidė Įstatymo 59 straipsnio 3 dalies 3 punkto reikalavimus (pasiūlymą įvertino ne pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus) ir Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą.

 

 

Tarnyba turėtų įpareigoti Perkančiąją organizaciją Pirkimą nutraukti. Tačiau, įvertinus tai, kad Pirkimas pasibaigęs, Tarnyba pažymi, kad skelbiant naują pirkimą, Pirkimo dokumentuose konstatuoti Įstatymo pažeidimai turi būti ištaisyti.

2019-02-26 Nr. 4S-229

Atsisiųsti

27. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninės Psichiatrijos departamento biokuro katilinės įrengimo techninio - darbo projekto parengimo ir rangos darbai“ , pirkimo Nr. 145443) 

2015-04-23 pirkimo sutartis Nr. S-2015-327 
VPĮ Išsamus sutarties vertinimas, sutartis įvykdyta

Vykdydamas Sutartį Pirkimo vykdytojas pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą, šio straipsnio 2 dalyje įtvirtintą pirkimo tikslo siekimą, o pavėluotai paviešindamas sudarytą Sutartį, nepaviešindamas kartu laimėjusio tiekėjo pasiūlymą pažeidė skaidrumo principą nustatytą Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje bei Įstatymo 18 straipsnio 11 dalies nuostatas.

Atsižvelgiant į tai, kad Sutartis įvykdyta, Tarnyba apsiriboja vertinimu

2019-02-27

Nr. 4S-243

Atsisiųsti

28 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Neperšaunamosios liemenės

Pirkimo Nr. 381267

 

VPAGSSĮ Išsamus vertinimas iki sutarties sudarymo Pažeidimų nenustatyta Tarnyba neprieštaravo, kad pirkimo procedūros būtų tęsiamos

2019-02-28 Nr. 4S-256

Atsisiųsti

29. VšĮ Kauno miesto poliklinika „Saugios vakuuminės kraujo surinkimo sistemos ir kitų laboratorinių priemonių pirkimas“ (pirkimo Nr. 365876) pirkimo objekto dalis Nr. 1 „Saugi vakuuminė kraujo surinkimo sistema“ (toliau – Pirkimas). VPĮ Dalinis vertinimas, sutartis sudaryta ir vykdoma Perkančiosios organizacijos parengta Pirkimo Techninė specifikacija apribojo tiekėjų konkurenciją ir tuo pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 3 dalies nuostatą, 17 str. 2 dalį, 17 str. 3 d., 37 str. 3 d. Rekomenduota sudarytą sutartį nutraukti 

2019-02-28

Nr. 4S-268

Atsisiųsti

30. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, 188774441 Vilkaviškio miesto J. Basanavičiaus aikštės rekonstravimo darbai, pirkimo Nr. 156133 VPĮ Sutarties vertinimas Pirkimo vykdytojas pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodytą skaidrumo principą, 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą pirkimo tikslą ir 18 straipsnio 11 dalies reikalavimus

Atsižvelgiant į tai, kad Sutartis jau įvykdyta, Tarnyba apsiriboja vertinimu

 

2019-03-04

Nr. 4S-281

Atsisiųsti

31. VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras "Diagnostikos reagentai bei papildomos priemonės tyrimams (kartu su analizatorių panauda ir jų technine priežiūra) pirkimas", pirkimo Nr. 416697 VPĮ Dalinis vertinimas dėl Perkančiosios organizacijos atsisakymo suinteresuotiems dalyviams atskleisti laimėjusiais pripažintuose pasiūlymuose  esančią informaciją Perkančioji organizacija nepagrįstai atsisakė atskleisti laimėjusių pasiūlymų esmines dalis (gamintoją, modelį, įkainius, pozicijos sumą, atitiktį nustatytiems reikalavimams patvirtinančius dokumentus ar jų išrašus) suinteresuotiems dalyviams, CVP IS nepaviešino Pirkimo 2,4,6 ir 9 dalių laimėjusių dalyvių pilną pasiūlymų informaciją ir pagal Techninės specifikacijos reikalavimus užpildytos perkamų prekių ir paslaugų informacijos, išskyrus informaciją, kuri pagal teisinį reglamentavimą ir LAT praktiką pripažinta ne vieša. Perkančioji organizacija įpareigota CVP IS paskelbti Pirkimo 2, 4, 6  ir 9 dalių laimėjusių dalyvių pasiūlymų ir sudarytų sutarčių trūkstamą informaciją. Leisti susipažinti suinteresuotam dalyviui su Pirkimo 2 dalyje ir Pirkimo 6 dalyje laimėjusių dalyvių pasiūlymais.

2019-03-08

Nr. 4S-307

Atsisiųsti

32.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

(188659752)

Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) išmaniųjų elektroninių kasos aparatų posistemio (i.EKA) sukūrimo ir įdiegimo paslaugų viešaisi pirkimas (pirkimo Nr. 392875) VPĮ Dalinis vertinimas dėl nustaytų kvalifikacijos reikalavimų Pirkimo sąlygose nustatyti kvalifikacijos reikalvimai tiekėjams pažeidžia Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies, 47 straipsnio 1 ir 7 dalių nuostatas Atsižvelgiant į nustatytus Įstatymo pažeidimus, Perkančioji organizacija įpareigota nutraukti Pirkimo procedūras

2019-03-08

Nr. 4S-306

Atsisiųsti

33.

Švenčionių rajono savivaldybės administracija

(188766722)

Vežėjo parinkimo viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti Švenčionių rajono savivaldybėje (Pirkimo Nr. 367401), 2018-07-20 Vežėjo parinkimo viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti suatrtis Nr. J-413;

Vežėjo parinkimo viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti Švenčionių rajono savivaldybėje naujo vežėjo pasirengimo laikotarpiu, 2018-08-31 Vežėjo parinkimo viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti sutartis Nr. J-507;

VPĮ Dalinis sutarčių vykdymo vertinimas dėl paslaugoms teikti naudojamų transporto priemonių atitikimo Pirkimo sąlygų reikalavimams

Atlikti esminiai suatrties pakeitimai, kuriais pažeistas skaidrumo principas, bei Įstatymo 89 straipsnio 5 dalies nuostatų reikalavimai; atsižvelgiant į tai, kad paslaugas teikiant etapais dalis maršrutų buvo aptarnaujama didesniais įkainiais, Perkančioji organizacija pažeidė skaidrumo principą, bei viešųjų pirkimų tikslą - racionaliai naudoti pirkimui skirtas lėšas;

nepaviešintas atliktas pakeitimas

Atsižvelgiant į nustatytus pažeidimus, rekomenduota Sutartį Nr. J-413 nutraukti; paviešinti 2018-10-19 atliktą Sutarties Nr. J-507 pakeitimą

 

 

 

2019-03-12

Nr. 4S-323

Atsisiųsti

34.

VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras

(173223934)

Reagentų, medicinos priemonių laboratoriniams tyrimams bei analizatorių panauda (pirkimo Nr. 408449) VPĮ Dalinis vertinimas dėl Perkančiosios organizacijos atsisakymo suinteresuotiems dalyviams atskleisti laimėjusiais pripažintuose pasiūlymuose  esančią informaciją

Perkančioji organizacija nepagrįstai atsisakė atskleisti laimėjusių pasiūlymų esmines dalis  suinteresuotiems dalyviams ir CVP IS nepaviešino Pirkimo 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ir 20 dalių laimėjusių dalyvių pilnų pasiūlymų informacijos, išskyrus informaciją, kuri pagal teisinį reglamentavimą ir LAT praktiką pripažinta ne vieša.

Perkančioji organizacija įpareigota CVP IS paskelbti Pirkimo 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ir 20 dalių laimėjusių dalyvių pasiūlymų. Leisti susipažinti suinteresuotam dalyviui su Pirkimo 15 dalyje laimėjusio dalyvio pasiūlymu.

 

 

2019-03-15

Nr. 4S-346

Atsisiųsti

 

 

35.

SĮ "Susisiekimo paslaugos" (124644360)

Automatizuotos šviesoforų reguliavimo ir valdymo sistemos bei jos posistemių priežiūros paslaugos, pirkimo Nr. 397014 VPĮ

Dalinis vertinimas dėl pirkimo būdo parinkimo

Pažeidimų nenustatyta

-

2019-03-15, Nr. 4S-345

Atsisiųsti

36.

SĮ „Susisiekimo paslaugos“

(124644360)

Automatizuotos šviesoforų reguliavimo ir valdymo sistemos bei jos posistemių priežiūros paslaugos, pirkimo Nr.398257 VPĮ Dalinis vertinimas dėl pirkimo objekto skaidymo į dalis ir kvalifikacinių reikalavimų atitikties VPĮ reikalavimams Perkančiosios organizacijos nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai yra pertekliniai, nepagrįstai aukšti, neproporcingi ir suvaržantys tiekėjų konkurenciją; pirkimo dokumentuose nenurodyti argumentai dėl tarptautinės vertės pirkimo objekto neskaidymo į dalis; pirkimo sąlygų  paaiškinimas viešai nepaskelbtas CVP IS Perkančioji organizacija įpareigota nutraukti pirkimo procedūras

2019-03-15, Nr. 4S-345

Atsisiųsti

37.

UAB "Vilniaus apšvietimas"

(120125820)

Įvairios paskirties LED šviestuvų viešasis pirkimas 1, pirkimo Nr. 398273 Pirkimo vertinimas Pirkimo vykdytojas pažeidė Pirkimų įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą, 29 str. 2 dalyje nurodytą racionalų lėšų naudojimą, 58 str. 1 d. 1 punkto ir 69 str. 3 d. 3 punkto reikalavimus Atsižvelgiant į nustatytus Pirkimų įstatymo pažeidimus, rekomenduota sutartį, pasirašytą dėl Pirkimo antros dalies, nutraukti

2019-03-19 Nr. 4S-354

Atsisiųsti

38.

UAB "Vilniaus apšvietimas"

(120125820)

Įvairios paskirties LED šviestuvų viešasis pirkimas 2, pirkimo Nr. 398721 Pirkimo vertinimas Pirkimo vykdytojas pažeidė Pirkimų įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, 29 str. 2 dalyje nurodytą racionalų lėšų naudojimą Atsižvelgiant į nustatytus Pirkimų įstatymo pažeidimus, Pirkimo vykdytojas įpareigotas iš naujo vertinti Pirkimo trečios dalies nurodytų tiekėjų pasiūlymus

2019-03-19

Nr. 4S-354

Atsisiųsti

39. Šiaulių profesinio rengimo centras (300039668) Bendrabučio Basanavičiaus g. 53, Šiauliai paprastojo remonto darbai, pirkimo Nr. 416042 VPĮ Pirkimo vertinimas Perkančioji organizcija pažeidė: VPĮ 55 str. 1 d. 1 p., nustatydama ekonominio naudingumo vetinimo kriterijus nesusijusius su pirkimo objektu; VPĮ 55 str. 5 d. ir VPĮ 17str.. 1 d., neužtikrindama veiksmingos tiekėjų konkurencijos, pirkimo tikslo siekimo Atsižvelgiant į konstatuotus VPĮ pažeidimus Tarnyba įpareigojo nutraukti pirkimo procedūras

2019-03-21 Nr. 4S-363

Atsisiųsti

40. UAB "Telšių vandenys" "Telšių miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija padidnant fosforo išvalymo efektyvumą", Pirkimo Nr. 403163 Dalinis pirkimo procedūrų vertinimas dėl ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų Pažeidimų nenustatyta -

2019-03-25

Nr. 4S-374

Atsisiųsti

41. VŠĮ Kauno Panemunės socialinės globos namai

Infuzijos priemonės (1), pirkimo

Nr. 417806; Popieriniai higienos gaminiai, pirkimo Nr. 417727; Vatos pagaliukai, pirkimo Nr. 417737; Tvarsliava, pirkimo Nr. 417739; Pleistrai, pirkimo Nr. 417740; Švirkštai, pirkimo Nr. 417741; Dezinfekcijos priemonės, pirkimo Nr. 417743; Maišeliai šlapimui, pirkimo Nr. 417744; Kraujo lancetai, pirkimo Nr. 417746 

VPĮ Dalinis pirkimo procedūrų vertinimas dėl kvalifikacijos reikalavimo Kvalifikacijos reikalavimas dirbtinai apribojo konkurenciją, neišnagrinėtos tiekėjo pretenzijos, CVP IS nepaskelbtos pirkimo sutartys ir laimėjusių dalyvių pasiūlymai Atsižvelgiant į konstatuotus VPĮ pažeidimus Tarnyba rekomendavo nutraukti pirkimo sutartis ir įpareigojo laimėjusius pasiūlymus ir pirkimo sutartis paskelbti CVP IS

2019-03-20 Nr. 4S-358

Atsisiųsti

               
 

Eil. Nr.

PO pavadinimas, kodas Pirkimo pavadinimas, numeris Įstatymai Pirkimo/sutarties vertinimas Nustatyti pažeidimai Sprendimas Išvados data, numeris/išvada
  14. VšĮ "Versli Lietuva" LSB renginio viešinimo paslaugos. Pirkimo Nr. 368412 VPĮ Pirkimo vertinimas Perkančiosios organizacijos argumentai dėl tiekėjo pirminio pasiūlymo paaiškinimo telefonu yra nepagrįsti, nes prieštarauja pirkimo sąlygų reikalavimams dėl bendravimo tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis Nustatyti pažeidimai - sutartis įvykdyta

2019-06-28 Nr. 4S-798

Atsisiųsti

  13. VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos Lietuvos Sveikatos mokslų universitetinės ligoninės Kauno klinikų Traumų ir Skubios pagalbos centro papildomi darbai. Neskelbiamos derybos VPĮ Sutarties vertinimas Vykdydama sutartį Perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1, 2 dalių ir 18 straipsnio 8 dalies nuostatas Konstatuoti VPĮ  pažeidimai, sutartis įvykdyta.

2019-06-20

4S-757

Atsisiųsti

  12. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijos gavėjo pažymėjimo kortelių pirkimas. Pirkimo Nr. 428670 VPĮ Pirkimo vertinimas Perkančiosios organizacijos padaryti pirkimo dokumentų pakeitimai yra esminiai, todėl pirkimas turėjo būti nutrauktas ir pradėtas naujas pirkimas Įpareigota nutraukti pirkimo procedūras

2019-05-30

Nr. 4S-669

Atsisiųsti

  11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės knceliarija (188604574) Kibernetinį ir informacinį atsparumą skatinančios visuomenės informavimo kampanijos įgyvendinimo paslaugų pirkimas, Pirkimo Nr.  421018 VPĮ Pirkimo vertinimas Perkančioji organizacija parengdama Pirkimo dokumentus neužtikrino veiksmingos tiekėjų konkurencijos, pažeidė VPĮ 55 straipsnio 5 dalies reikalavimus, VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą, o vertindama tiekėjų pasiūlymų techninius duomenis pagal ekonomiškai naudingiausio vertinimo kriterijaus „Kokybė“ tris parametrus – pažeidė VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei skaidrumo principus ir VPĮ 59 straipsnio 3 dalies 3 punkto reikalavimus. Įpareigota nutraukti pirkimo procedūras

2019-05-28 

Nr. 4S-660

Atsisiųsti

  10. Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (188710638) "Kelių duomenų el. paslaugos sukūrimo ir įdiegimo paslaugos", Pirkimo Nr. 407070 VPĮ Pirkimo vertinimas Perkančiosios organizacijos pasirinkta ekonominio naudingumo pasiūlymų vertinimo metodika nebuvo pakankamai aiški ir objektyvi Atsižvelgiant į tai, kad Pirkimo procedūros pasibaigusios ir sudaryta Pirkimo sutartis. Tarnyba apsiriboja vertinimu, tačiau pažymi, kad vertinimo išvadoje konstatuoti pažeidimai dėl ekonominio naudingumo kriterijų balų skyrimo tvarkos aprašymo, skelbiant naujus pirkimus turi būti ištaisyti.

2019-05-21

Nr. 4S-620

Atsisiųsti

  9.

AB "Kelių priežiūra"

(232112130)

"Švyturėliai, žibintai, blykstės",

pirkimo Nr. 400636

VPĮ Pirkimo vertinimas Perkančioji organizacija privalėjo atmesti tiekėjo pasiūlymą, kuris neatiko pirkimo techninės specifikacijos reikalavimų; Perkančioji organizacija netinkamai vertino tiekėjų pasiūlymus; Perkančioji organizacija pakeitė esmines Pirkimo dokumentų sąlygas, bet nenutraukė Pirkimo, todėl apribojo tiekėjų konkurenciją ir taip pažeidė Įstatymo 17 str. 1 d. įtvirtintus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus Atsižvelgdama į nustatytus Įstatymo pažeidimus, Tarnyba rekomenduoja 2019-02-13 sudarytą sutartį Nr. PIR19-114 nutraukti

2019-05-14

Nr. 4S-580

Atsisiųsti

  8.

VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

135163499

Kvėpavimo virusų molekulinio nustatymo sistemos nuoma VPĮ Pirkimo vertinimas Pažeistas VPĮ 17 str. 1 dalyje įtvirtintas skaidrumo principas Atsižvelgiant į nustatytą VPĮ pažeidimą, Perkančioji organizacija įpareigota: panaikinti atitinkamus sprendimus, kreiptis į tiekėją dėl papildomų duomenų pateikimo, vertinti iš naujo pateiktą informaciją.

2019-05-10

Nr. 4S-569

Atsisiųsti

  7.

Palangos miesto savivaldybės administracija

125196077

Vidaus sandoris "Palangos meisto teritorijos tvarkymo ir priežiūros paslaugos" VPĮ Vidaus sandorio sudarymo teisėtumas Vidaus sandoris sudarytas pažeidžiant Įstatymo 10 straipsnio 2 dalies reikalavimus; Perkančioji organizacija, suteikdama išimtines sąlygas konkrečiam ūkio subjektui, sudarydama vidaus sandorį dėl įvairių miesto teritorijos tvarkymo ir priežiūros paslaugų su konkrečiu tiekėju nevykdydama viešojo pirkimo procedūros, savo veiksmais apribojo kitų tiekėjų galimybę lygiomis sąlygomis varžytis dėl šių paslaugų teikimo ir tokiu būdu pažeidė Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nustatytus skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo principus bei Įstatymo 17 straipsnio 3 dalį. Atsižvelgiant į nustatytus Įstatymo pažeidimus, rekomenduota 2018 m. gruodžio 31 d. Paslaugų teikimo sutartį Nr. 4-PS nutraukti

2019-05-06

Nr. 4S-552

Atsisiųsti

  6.

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos,

kodas 188710638

„Vaizdo klipų transliavimo ir reportažų saugaus eismo tema sukūrimo ir transliavimo televizijose paslaugos“, pirkimo Nr. 174024 VPĮ Pirkimo vertinimas Pirkimo sutarčių pakeitimai paskelbti praleidus VPĮ įtvirtintus terminus. Konstatuoti VPĮ pažeidimai, sutartys įvykdytos.

 

2019-05-02

Nr. 4S-537

Atsisiųsti

  5

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

288739270

Visuomenės informavimo kompanijos įgyvendinimo paslaugų pirkimas (regioninė), Nr. 343841 (Pirkimas-1).

2018-02-08 Visuomenės informavimo kampanijos įgyvendinimo regioninėse radio ir televizijos kanaluose paslaugų teikimo sutartis Nr. VPS9-12 (Sutartis-1).

Visuomenės informavimo kampanijos nacionalinėje spaudoje ir interneto portaluose įgyvendinimo paslaugų tarptautinės vertės pirkimas, Nr. 381729 (Pirkimas-2).

Visuomenės informavimo kampanijos nacionaliniuose televizijos kanaluose įgyvendinimo paslaugų tarptautinės vertės pirkimas, Nr. 381140 (Pirkimas-3).

 

VPĮ

Pirkimas-1

Sutartis-1

Pirkimas-2

Pirkimas-3

Pirkimo-1, Pirkimo-2 ir Pirkimo-3

Perkančiosios organizacijos pasirinkta pasiūlymų kriterijų vertinimo metodika neužtikrina veiksmingos tiekėjų konkurencijos bei pažeidžia VPĮ 55 str. 5 d. reikalavimus ir VPĮ 17 str. 1 d. įtvirtintą skaidrumo principą.

Tarnyba nenustatė pažeidimų, susijusių su Sutarties-1 vykdymu.

Nagrinėjamais atvejais : Pirkimo-1 rezultatą lėmė ne ekonominio naudingumo kriterijus - tikslinės auditorijos pasiekiamumas, o tiekėjo siūloma kaina; Pirkimo-2 ir Pirkimo-3 rezultatą lėmė ne ekonominio naudingumo kriterijai - kokybė ir projektų valdymas, o tiekėjo siūloma kaina.

Atsižvelgiant į tai, kad pirkimų procedūros pasibaigusios, o Sutartys vykdomos, Tarnyba pažymi, kad konstatuoti VPĮ pažeidimai, skelbiant naujus pirkimus, turi būti ištaisyti.

.

2019-04-26

Nr. 4S-526

Atsisiųsti

  4

Alytaus rajono savivaldybės įmonė Simno komunalininkas

153720195

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Alytaus rajone (Krokialaukyje): vandentiekio, buitinių nuotekų šalinimo tinklų ir nuotekų valymo įrenginių statyba.

Nr. 416560

PSĮ Pirkimo vertinimas Perkantysis subjektas neužtikrino veiksmingos tiekėjų konkurencijos (PSĮ 64 str. 5 d.) ir pažeidė PSĮ 29 str. 1 d. įtvirtintus proporcingumo,lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, neužtikrino pirkimų tikslo siekimo (PSĮ 29 str. 2 d. 1 p.) Atsižvelgiant į konstatuotus PSĮ pažeidimus Tarnyba įpareigojo nutraukti pirkimo procedūras

2019-04-26

Nr. 4S-525

Atsisiųsti

 

  3.

Kelmės rajono savivaldybės administracija

(188768730)

"Kelmės rajono gatvių ir teritorijų apšvietimui suvartojamos energijos taupymo paslauga"

Nr. 409261

VPĮ Pirkimo vertinimas Perkančioji organizacija nutraukė pirkimo procedūras remdamasi aplinkybėmis, kurios negali būti laikomos nenumatytomis, todėl pažeidė VPĮ 29 str. 3 d. bei VPĮ 17 str. 1 d. nustatytą skaidrumo principą Atsižvelgiant į nustatytus VPĮ pažeidimus, Perkančioji orgaizacija įpareigota panaikinti neteisėtą sprendimą dėl pirkimo procedūrų nutraukimo

2019-04-17

4S-476

​Atsisiųsti

  2.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

(188710061) 

 

„Pienas ir pieno produktai Vilniaus miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigoms“

​Nr. 411445

VPĮ Pirkimo vertinimas Pažeisti VPĮ 17 str. 1 d. įtvirtinti skaidrumo ir lygiateisiškumo principai Atsižvelgiant į nustatytus VPĮ pažeidimus, Perkančioji organizacija įpareigota: panaikinti atitinkamus sprendimus; kreiptis į tiekėją dėl papildomų duomenų pateikimo; vertinti iš naujo pateiktą informaciją.

2019-04-10

4S-451

​Atsisiųsti

  1. Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai

VNO A ir B riedėjimo takų rekonstrukcijos

techninio projekto parengimo ir

projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

Pirkimo Nr. 399025

PSĮ Pirkimo vertinimas Perkantysis subjektas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 3d. ir Pirkimų įstatymo 29 str. 1 d. įtvirtintus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus. Atsižvelgaint į konstatuotus pažeidimus Preliminarioji ir Pagrindinė sutartys, Tarnybos nuomone, turėtų būti nutrauktos.

2019-04-03 Nr. 4S-413

Atsisiųsti

                 

 

 

Eil. Nr.

PO pavadinimas, kodas Pirkimo pavadinimas, numeris Įstatymai Pirkimo/sutarties vertinimas Nustatyti pažeidimai Sprendimas Išvados data, numeris/išvada
  18. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos Apsauginė ugniagesių apranga, pirkimo Nr. 422127 VPĮ Pirkimo vertinimas Perkančioji organizacija, netinkamai įvertinusi tiekėjų techninių pasiūlymų duomenis, nustačiusi laimėtojus, pažeidė VPĮ 45 str. 1 d. 1 p., 59 str. 3 d. 3 p. reikalavimus ir 17 str. 1 d. įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Perkančioji organizacija , specialiosiose Sutarties sąlygose įrašiusi naujus punktus, kurių nebuvo nurodyta Pirkimo dokumentuose, pažeidė VPĮ 86 str. 3 d. nuostatas bei 17 str. 1 d. nurodytą skaidrumo principą.

Perkančioji organizacija įpareigota: 1. panaikinti priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo bei sprendimą, kad pasiūlymas atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus; 2. iš naujo vertinti pasiūlymą.

Rekomenduota nutraukti sutartį dėl 2 Pirkimo dalies.

2019-09-27

4S-1072

Atsisiųsti

  17.

AB „Smiltynės perkėla“  (140285526)

„Keleivinių-krovininių keltų „Neringa“, „Baltija“ ir „Žalgiris“ aparelių rekonstrukcijos pirkimas“ PSĮ Pirkimo vertinimas Perkančiojo subjekto sprendimas nutraukti Pirkimo procedūras yra neteisėtas, priimtas pažeidžiant PSĮ 41 straipsnio 3 dalies reikalavimus bei 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą.

 

Perkantysis subjektas įpareigotas panaikinti neteisėtą sprendimą dėl Pirkimo procedūrų nutraukimo.

2019-09-24

4S-1061

Atsisiųsti

  16.

VšĮ „Plačiajuostis internetas" (300149794)

„Benzinas ir dyzelinis kuras bei kitos degalinių prekės ir paslaugos“, pirkimo Nr. 445933 VPĮ Pirkimo vertinimas Techninės specifikacijos ir kvalifikacijos reikalavimais dirbtinai sumažinta konkurencija, nepagrįstai sudarytos palankesnės sąlygos konkrečiam tiekėjui. Įpareigota nutraukti pirkimo procedūras

 

2019-09-17

4S-1038

Atsisiųsti

  15.

Trakų rajono savivaldybės administracija 181626536

2018 m. Trakų rajono savivaldybės administracijos kabinetų remonto darbų ir 2019 m. gatvių tinklų valymo darbų mažos vertės pirkimai

VPĮ Pirkimo vertinimas Nustatyti pažeidimai Įpreigota paviešinti Gatvių lietaus tinklų valymo darbų pirkimus laimėjusio dalyvio pasiūlymus ir sudarytas Gatvių lietaus tinklų valymo darbų pirkimų sutartis, rekomenduota nutraukti Lietaus tinklų valymo darbų rangos sutartį Nr. 92-T1

201-09-10

4S-1007

Atsisiųsti

  14. Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 288601650 Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų informacinės sistemos VSAKIS palaikymo ir plėtros paslaugos, Pirkimo Nr. 407706 VPĮ Pirkimo vertinimas Pažeidimų nenustatyta Pažeidimų nenustatyta

2019-09-11

4S-1015

Atsisiųsti

  13.

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, 124364561

 

Popierinių ir kitų higienos priežiūros priemonių pirkimas Nr. 18819, Pirkimo Nr. 432599 VPĮ Pirkimo vertinimas 1. Įsigydama prekes ne iš CPO, Perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 82 str. 2 d. reikalavimus. 2. Techninės specifikacijos reikalavimų visumą pritaikiusi konkretaus gamintojo gaminamai produkcijai, Perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 37 str. 3 d. reikalavimus; neužtikrinusi laisvos ir sąžiningos tiekėjų konkurencijos, pažeidė VPĮ 17 str. 3 d. nuostatą; Techninėje specifikacijoje nustatydama labai detalius reikalavimus Pirkimo objektui, pažeidė VPĮ 17 str. 1 d. įtvirtintus skaidrumo, proporcingumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus bei VPĮ 17 str. 2 d. 1 p. nustatytą tikslą. 3. Perkančioji organizacija, pripažinusi tiekėjo pasiūlymą 2 Pirkimo daliai atitinkančiu Techninės specifikacijos reikalavimus, pažeidė VPĮ 17 str. 1 d. įtvirtintus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, o pripažinusi tiekėjo pasiūlymą 3 Pirkimo daliai atitinkančiu Techninės specifikacijos reikalavimus ir nustačiusi jį galimu laimėtoju, pažeidė VPĮ 45 str. 1 d. 1 p. nuostatas ir VPĮ 17 str. 1 d. įtvirtintus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus. Įpareigota nutraukti 2, 3, 4, 5 ir 16 Pirkimo dalių procedūras.

2019-09-10

4S-1008

Atsisiųsti

  12. VšĮ Tauragės ligoninė Sauskelnės, paklotai ir kitos slaugos prekės, pirkimas Nr. 442304 VPĮ Pirkimo vertinimas Įsigydama prekes ne iš CPO, Perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 82 straipsnio 2 dalies reikalavimus Tarnyba sprendžia, kad  nutraukti Pirkimą būtų neproporcinga ir neracionalu, todėl neprieštaravo, kad Pirkimo procedūros būtų tęsiamos

2019-09-04

4S-989

Atsisiųsti

  11. Nacionalinė teismų administracija Lietuvos teismų informacinės sistemos modernizavimo II ir mokymų organizavimo paslaugų pirkimas, Pirkimo Nr. 419687 VPĮ Pirkimo vertinimas Pažeidimų nenustatyta Vertinimas atliktas įgyvendinančiosios institucijos prašymu

2019-08-21

4S-953

Atsisiųsti

  10. Kauno kino centras „Romuva" (132082597) „Įranga, jos montavimo ir instaliavimo darbai daugiafunkcinei kino salei“  Pirkimo Nr. 394760 VPĮ Pirkimo vertinimas 1. Vykdant Pirkimą padaryti Pirkimo sąlygų Techninės specifikacijos esminiai pakeitimai, galėję pritraukti potencialių dalyvių, kurie, jei tų pakeitimų nebūtų padaryta, negalėtų pateikti pasiūlymo. 2. Vertinant pasiūlymus leista pateikti papildomus paaiškinimus ir dokumentus, dėl kurių Pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis Pirkimo dokumentų reikalavimus. 3. Sutartis sudaryta su tiekėju, kurio pasiūlyta įranga neatitinka Techninės specifikacijos reikalavimų.     Tarnybos vertinimu, sutartis turėtų būti nutraukta

 

2019-08-19

4S-947

Atsisiųsti

  9. VšĮ Utenos ligoninė (183854143)

"Reagentai ir papildomos priemonės kraujo krešėjimo tyrimams su analizatrių panauda"

Pirkimo Nr. 418821

VPĮ Pirkimo vertinimas Techninę specifiakciją pritaikiusi konkretaus gamintojo gaminamai produkcijai, Perkančioji organizacija pažeidė VPĮ 37 str. 3 d. reikalavimus; apribojusi tiekėjų konkurenciją, pažeidė VPĮ 17 str. 3 d.; nustatydama ribojančius techninės specifikacijos reikalavimus, pažeidė VPĮ 17 str. 1 d. įtvirtintus skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus bei VPĮ 17 str. 2 d. 1 p. nustatytą pirkimo tikslą Įpareigota nutraukti pirkimo procedūras

2019-08-05

4S-911

Atsisiųsti

  8. Ugdymo plėtotės centras (302430498)

„Stažuočių užsienyje programų parengimo, organizavimo ir įgyvendinimo, vietinio pervežimo, maitinimo, vertėjo paslaugų tarptautinis pirkimas“                 Pirkimo Nr. 371566

VPĮ Pirkimo vertinimas

 

Perkančioji organizacija parengdama Pirkimo dokumentus, atlikdama tiekėjo UAB „Thinking Organisations“ pasiūlymų techninių dalių vertinimą, neužtikrindama, kad vykdant Sutartį būtų įgyvendinamos UAB „Thinking Organisations“ pasiūlymų techninės dalys,  pažeidė VPĮ 47 straipsnio 1 dalies, 55 straipsnio 5 dalies reikalavimus, VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą ir neužtikrino 17 straipsnio 2 dalies 1 punkto nustatyto viešųjų pirkimų tikslo siekimo.

Tarnybos vertinimu, sutartis turėtų būti nutraukta

 

2019-08-01

4S-895

Atsisiųsti

  7. Ugdymo plėtotės centras (302430498)

Mini mokymų programų adaptavimo ir mokymų vykdymo paslaugos

Pirkimo Nr. 359879

VPĮ Pirkimo vertinimas Nustatytas kvalifikacijos reikalavimas riboja konkurenciją (pažeista VPĮ 47 str. 1 d.). Perkančiosios organizacijos pasirinkta ekonominio naudingumo pasiūlymų vertinimo metodika nebuvo pakankamai aiški ir objektyvi, neproporcingai mažas ekonominio naudingumo lyginamasis svoris kainai (pažeisti VPĮ 55 str. 5 d., 17 str. 2 d. 1 p., 17 str. 1 d.).  Rekomenduota nutraukti sutartį

2019-08-01

4S-896

Atsisiųsti

  6. Trakų rajono savivaldybės administracija

Automobilių kuras

Pirkimo Nr. 427825

VPĮ Pirkimo vertinimas Nustatytas kvalifikacijos reikalavimas riboja konkurenciją (pažeista VPĮ 47 str. 1 d.), pasiūlymai vertinti ne pagal nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (pažeista VPĮ 45 str. 1d. 3 p., 17 str. 1 d.), pakeistos esminės pirkimo sąlygos (pažeista VPĮ 17 str. 1 d.), pirkimo dokumentai netikslūs (pažeista VPĮ 35 str. 4 d.) Rekomenduota nutraukti sutartį

2019-08-02

4S-902

Atsisiųsti

  5. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo aprūpinimo centras

Vilniaus Baltupių progimnazijos dalies patalpų kapitalinio remonto darbai

Pirkimo Nr. 387453
 

VPĮ Pirkimo ir sutarties vertinimas Sutarties pakeitimas ir tiekėjo pateiktas pasiūlymas nepaviešinti (pažeista VPĮ 86 str. 9 d.) Įpareigota paviešinti laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir sudarytus sutarties pakeitimus

2019-07-29

4S-881

Atsisiųsti

  4.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo aprūpinimo centras

Stažuotės užsienyje

Pirkimo Nr. 352500

VPĮ Pirkimo vertinimas

Perkančioji organizacija neteisėtai padidino pirkimo vertę (pažeistas VPĮ 45 str. 1 d. 5 p.). Perkančiosios organizacijos pasirinkta ekonominio naudingumo pasiūlymų vertinimo metodika nebuvo pakankamai aiški ir objektyvi, neproporcingai mažas ekonominio naudingumo lyginamasis svoris kainai (pažeisti VPĮ 55 str. 5 d., 17 str. 2 d. 1 p., 17 str. 1 d.). Kvalifikacijos reikalavimai riboja tiekėjų konkurenciją (pažeista VPĮ 47 str. 1 d.)

Rekomenduota nutraukti sutartį

2019-07-29

4S-881

Atsisiųsti

  3. Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka Bibliotekinių dokumentų pirkimas VPĮ Pirkimo vertinimas Perkančioji organizacija, vykdydama tiekėjų atrankos procedūrą nustatytomis sąlygomis, pažeidė VPĮ 17 straipsnio 1 dalį ir 2 dalies 1 punktą Įpareigota nutraukti pirkimo procedūras

2019-07-25 Nr. 4S-872

Atsisiųsti

  2.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

188675190

Televizijos laidų ciklo sukūrimo ir transliavimo paslaugos

Pirkimas Nr. 435441

VPĮ Pirkimo vertinimas Perkančioji organizacija parengdama pirkimo dokumentuspažeidė VPĮ 47 str. 1 d. reikalavimus, neužtikrino veiksmingos tiekėjų konkurencijos ir tuo pažeidė VPĮ 55 str. 5 d. reikalavimus bei VPĮ 17 str. 1 d. įtvirtintą skaidrumo principą. Įpareigotas nutraukti pirkimo procedūras

2019-07-22 Nr. 4S-858

Atsisiųsti

  1. 

Jurbarko rajono savivaldybės administracija  

188713933

Vežėjo parinkimo keleivių vežimo vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutu Jurbarkas Kaunas Jurbarkas paslaugos

Pirkimas Nr. 364188

VPĮ Sutarties vertinimas Perkančioji organizacija faktiškai pakeitė esmines sutarties sąlygas, t. y. keleivių vežimo paslaugos teikiamos didesniais įkainiais nei tai nurodyta tiekėjo pasiūlyme ir sutartyje ir tuo pažeidė VPĮ 86 str. 3 d. ir VPĮ  17 str. 1 d. įtvirtintą skaidrumo proncipą. Rekomenduota nutraukti sutartį

2019-07-05

4S-812

Atsisiųsti

   

Eil. Nr.

PO pavadinimas, kodas Pirkimo pavadinimas, numeris Įstatymai Pirkimo/sutarties vertinimas Nustatyti pažeidimai Sprendimas Išvados data, numeris/išvada
    34. VšĮ Utenos ligoninė

Pacientų dietinio maitinimo paslaugų pirkimas

Pirkimo Nr. 451321

VPĮ Dalinis Pirkimo vertinimas Vertinimo apimtyje VPĮ pažeidimų, galinčių turėti Pirkimo rezultatams nenustatė  

2019-12-20

Nr. 1402

Atsisiųsti

    33.

Melioracijos statinių naudotojų asociacija „Lapainios drenažas“

305185424

„Projekto „MSNA „Lapainios drenažas“ nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ rekonstravimo darbų su techninio darbo projekto parengimu pirkimas“, pirkimo Nr. 458784  VPĮ Dalinis Pirkimo vertinimas Perkančiosios organizacijos nustatyta antrojo, trečiojo ir ketvirtojo kriterijų vertinimo tvarka suformuluota netinkamai ir neužtikrino objektyvaus bei skaidraus pasiūlymų vertinimo; reikalavimas pasiūlymų vertinimo etape pateikti projektinius sprendinius (brėžinius) ir kiekių/ilgių žiniaraščius pažeidžia VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus proporcingumo ir skaidrumo principus; neužtikrintas tiekėjų pateiktų pasiūlymų techninių dalių aprašymų privalomumas; kvalifikaciniai reikalavimai dėl įvykdytų sutarčių skaičiaus ir turimos įrangos, einamojo ir kritinio likvidumo koeficientų nustatyti pažeisdžiant VPĮ 47 straipsnio 1 ir 7 dalių reikalavimus. Įpareigota nutraukti Pirkimo procedūras.

2019-12-20

Nr. 1397

Atsisiųsti

 

    32.

Melioracijos statinių naudotojų asociacija      „Troškūnų arimai“

304229444

„Projekto „Anykščių rajono MSNA „Troškūnų arimai“ nariams ir valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas“ rekonstravimo darbų su techninio darbo projekto parengimu pirkimas“, pirkimo Nr. 458802 VPĮ Dalinis Pirkimo vertinimas Perkančiosios organizacijos nustatyta antrojo, trečiojo ir ketvirtojo kriterijų vertinimo tvarka suformuluota netinkamai ir neužtikrino objektyvaus bei skaidraus pasiūlymų vertinimo; reikalavimas pasiūlymų vertinimo etape pateikti projektinius sprendinius (brėžinius) ir kiekių/ilgių žiniaraščius pažeidžia VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus proporcingumo ir skaidrumo principus; neužtikrintas tiekėjų pateiktų pasiūlymų techninių dalių aprašymų privalomumas; kvalifikaciniai reikalavimai dėl įvykdytų sutarčių skaičiaus ir turimos įrangos, einamojo ir kritinio likvidumo koeficientų nustatyti pažeisdžiant VPĮ 47 straipsnio 1 ir 7 dalių reikalavimus.

Konstatuoti VPĮ pažeidimai, Pirkimas pasibaigęs nesudarius sutarties. 

Tarnyba pažymi, kad skelbiant naują pirkimą, Pirkimo sąlygose konstatuoti pažeidimai turi būti ištaisyti.

2019-12-20

Nr. 1396

Atsisiųsti

    31.

Melioracijos statinių naudotojų asociacija „Troškūnų drenažas“

305209366

„Projekto „Anykščių rajono MSNA „Troškūnų drenažas“ nariams ir valstybei priklausančių melioracijos statinių rekonstravimas“ rekonstravimo darbų su techninio darbo projekto parengimu pirkimas“ (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtas 2019 m. spalio 25 d., pirkimo Nr. 458808 VPĮ Dalinis Pirkimo vertinimas Perkančiosios organizacijos nustatyta antrojo, trečiojo ir ketvirtojo kriterijų vertinimo tvarka suformuluota netinkamai ir neužtikrino objektyvaus bei skaidraus pasiūlymų vertinimo; reikalavimas pasiūlymų vertinimo etape pateikti projektinius sprendinius (brėžinius) ir kiekių/ilgių žiniaraščius pažeidžia VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus proporcingumo ir skaidrumo principus; neužtikrintas tiekėjų pateiktų pasiūlymų techninių dalių aprašymų privalomumas; kvalifikaciniai reikalavimai dėl įvykdytų sutarčių skaičiaus ir turimos įrangos, einamojo ir kritinio likvidumo koeficientų nustatyti pažeisdžiant VPĮ 47 straipsnio 1 ir 7 dalių reikalavimus.

Konstatuoti VPĮ pažeidimai, Pirkimas pasibaigęs nesudarius sutarties.

Tarnyba pažymi, kad skelbiant naują pirkimą, Pirkimo sąlygose konstatuoti pažeidimai turi būti ištaisyti.

2019-12-20

Nr. 1395

Atsisiųsti

    30.

Ramanavos melioracijos statinių naudotojų asociacija

305190229

„Projekto „Ramanavos MSNA nariams priklausančių ir valstybinių melioracijos statinių rekonstravimas“ rekonstravimo darbų su techninio darbo projekto parengimu pirkimas“, pirkimo Nr. 458792 VPĮ Dalinis Pirkimo vertinimas Perkančiosios organizacijos nustatyta antrojo, trečiojo ir ketvirtojo kriterijų vertinimo tvarka suformuluota netinkamai ir neužtikrino objektyvaus bei skaidraus pasiūlymų vertinimo; reikalavimas pasiūlymų vertinimo etape pateikti projektinius sprendinius (brėžinius) ir kiekių/ilgių žiniaraščius pažeidžia VPĮ 17 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus proporcingumo ir skaidrumo principus; neužtikrintas tiekėjų pateiktų pasiūlymų techninių dalių aprašymų privalomumas; kvalifikaciniai reikalavimai dėl įvykdytų sutarčių skaičiaus ir turimos įrangos, einamojo ir kritinio likvidumo koeficientų nustatyti pažeisdžiant VPĮ 47 straipsnio 1 ir 7 dalių reikalavimus. Įpareigota nutraukti Pirkimo procedūras.

2019-12-20

Nr. 1394

Atsisiųsti

    29.

VšĮ Vilniaus jėzuitų gimnazija

291812440

Garso ir vaizdo įrangos pirkimas

Pirkimo Nr. 454078

VPĮ Dalinis Pirkimo vertinimas Pažeidimų nenustatyta  

2019-12-16

Nr. 1368(7.29)

Atsisiųsti

    28. Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

Seminarų organizavimo paslaugos sveikos gyvensenos skatinimo, pirmosios ir būtinosios pagalbos teikimo bei lyčių lygybės ir tolerancijos skatinimo mokymams Vilniaus mieste ir Vilniaus rajone,

Nr. 454267

VPĮ Dalinis pirkimo vertinimas

1. Nustatydama neproporcingus kvalifikacinius reikalavimus, PO pažeidė VPĮ 47 str. 1 ir 7 d. nuostatas, VPĮ 17 str. 1 d. įtvirtintą proporcingumo principą.

2. Pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai - neproporcingi pareigai racionaliai naudoti lėšas, kas pažeidžia VPĮ 17 str. 2 d. 1 p. nustatytą viešųjų pirkimų tikslą - racionalų lėšų panaudojimą.

Įpareigota nutraukti pirkimo procedūras.

2019-12-16

Nr. 4S-1367(7.29.)

Atsisiųsti

    27.

Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčia

291310320

Vilniaus Jėzuitų vienuolyno pastatų ansamblio Šv. Kazimiero bažnyčios tvarkybos darbų (restauravimo, konservavimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo) ir paprastojo remonto darbai VPĮ Dalinis pirkimo vertinimas Pažeidimų nenustatyta  

2019-12-10

Nr. 4S-1345(7.29)

Atsisiųsti

    26.

VšĮ „Vilniaus miesto klinikinė ligoninė“

302692454

Slaugos priemonių pirkimas

Pirkimo Nr. 455281

VPĮ Dalinis pirkimo vertinimas Perkančioji organizacija neskaidė pirmos pirkimo dalies, apribojo tiekėjų konkurenciją bei neracionaliai naudojo pirkimui skirtas lėšas, pažeidė VPĮ 17 str. 3d., 28 str. 1 d. Įpareigota nutraukti pirkimo procedūras

2019-12-05

Nr. 4S-1315(7.4)

Atsisiųsti

    25. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Nuotoliniu būdu valdomi orlaiviai (dronai) su visa komplektuojama įranga

Nr. 449507

VPĮ Dalinis pirkimo vertinimas

Nenustačiusi reikalvimo tiekėjams pateikti dokumentus, įrodančius, kad siūloma įranga atitinka pirkimo dokumentuose iškeltus reikalvimus, PO pažeidė VPĮ 17 str. 1 d.

Nustačiusi laimėjusiu pasiūlymą, kurisneatitinka techninės specifikacijos reikalvimų, PO pažeidė VPĮ 17 str. 1 d., 2 d. 1 p., 45 str. 1d. 1 p.

Įpareigota nutraukti pirkimo procedūras.

2019-12-04

Nr. 4S-1319(7.29)

Atsisiųsti

    24. VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija 124241078

"Skaitmenizuoto turinio objektų rengimo (formavimo ir aprašymo) sistemos pirkimas"

Nr. 446242

VPĮ Dalinis pirkimo  vertinimas Pažeidimų nenustatyta  

2019-11-29

Nr. 4S-1313(7.4)

Atsisiųsti

    23.

AB "Kelių priežiūra"

232112130

"AB "Kelių priežiūra" 2019-2020 m. finansinių ataskaitų audito paslaugos"

Nr. 451287

VPĮ Dalinis pirkimo vertinimas

1. Nustatydama neproporcingus kvalifikacinius reikalavimus, PO pažeidė VPĮ 47 str. 1 ir 7 d. nuostatas, VPĮ 17 str. 1 d. įtvirtintą proporcingumo principą.

2. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kokybės kriterijaus vertinimo tvarka suformuluota netinkamai, abstrakti, pažeidžianti VPĮ 55 str. 5 d. reikalavimus, VPĮ 17 str. 1 d. įtvirtintą skaidrumo principą.

Įpareigota nutraukti pirkimo procedūras.

2019-11-26

Nr. 4S-1302(7.4.)

Atsisiųsti

    22. VšĮ Kauno miesto poliklinika

Kraujo paėmimo sistemos prekės

Pirkimo Nr. 447644

VPĮ Dalinis pirkimo vertinimas

Techninės specifikacijos reikalavimai neužtikrina tiekėjų konkurencijos ir pažeidžia Įstatymo 17 str. 1 d., 17 str. 2 d. 1 p., 17 str. 3 d. ir 37 str. 3 d.

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų ir vertinimo tvarkoje nustatyti kokybės charakteristikos parametrų (P5 ir P7) aprašymai ir balų suteikimo tvarka pažeidžia Įstatymo 17 str. 1 d., 17 str. 2 d. 1 p. 

Netikslios ir neaiškios Pirkimo sąlygos - pažeista Įstatymo 35 str. 4 d.

Įpareigota nutraukti Pirkimo procedūras

2019-11-25

4S-1296 (7.4)

Atsisiųsti

    21.

AB „Klaipėdos vanduo“

140089260

Kuras (biodujos)

Pirkimo Nr. 448785

Dalinis pirkimo vertinimas Perkantysis subjektas, rengdamas pirkimo sąlygas, pažeidė Įstatymo 94 str. 5 d. nuostatas, Įstatymo 29 str. 2 d. 1 p. įtvirtintą siekį skirtas lėšas naudoti racionaliai Tarnyba įpareigoja Perkantįjį subjektą nutraukti Pirkimą

2019-11-25

4S-1298 (7.4)

Atsisiųsti

    20.

VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė 302692454

Diagnostinių tyrimų atlikimo ir jų įvertinimo bei aprašymo paslaugų pirkimas

Pirkimo Nr. 450720

VPĮ Dalinis pirkimo vertinimas Perkančioji organizacija apribojo tiekėjų konkurenciją ir pažeidė VPĮ 17 str. 3 d., 47 str. 1 d., nediskriminavimo, skaidrumo, lygiateisiškumo principus, nustatytus VPĮ 17 str. 1 d. bei nesiekė racionaliai naudoti lėšas ir tuo pažeidė VPĮ 17 str. 2 d. 1 p. Tarnyba įpareigojo nutraukti pirmos pirkimo objekto dalies "Diagnostinių tyrimų atlikimo, jų įvertinimo ir aprašymo paslaugos pacientams" pirkimo procedūras

2019-11-21

Nr. 4S-1287 (7.4)

Atsisiųsti

    19.

VĮ „Regitra“

110078991 

Lazerinių graviravimo įrenginių 
ir jų integravimo į kompiuterinę 
valdymo programą pirkimas

Pirkimo Nr. 452189

VPĮ Dalinis pirkimo vertinimas Pažeidimų nenustatyta  

2019-11-21

Nr. 4S-1288 (7.4)

Atsisiųsti

    18.

Lietuvos jūrų muziejus

190464695

Delfinariumo LED ekranas

Pirkimo Nr. 413310

VPĮ Pirkimo ir sutarties vertinimas Perkančioji organizacija vykdydama sutartį neužtikrino skaidrumo principo laikymosi. Tarnyba neprieštarauja, kad perkančioji organizacija tęstų pirkimo sutarties vykdymą.

2019-11-19

Nr. 4S-1280 (7.4).

Atsisiųsti

    17.

UAB "Trakų vandenys"

281523640

„Televizinės vamzdynų diagnostikos ir remonto įrangos su automobiliu bei priekabos hidrodinaminiam nuotekų vamzdžių valymui pirkimas“

Pirkimo Nr. 445484

PSĮ Dalinis pirkimo vertinimas dėl kvalifikacinių reikalavimų ir pasiūlymų vertinimo

1. Nustatydamas nepagrįstą kvalifikacinį reikalavimą, Perkantysis subjektas pažeidė PSĮ 29 str. 1 d. įtvirtintus nediskriminavimo ir proporcingumo principus, PSĮ 29 str. 2 d. 1 p., 59 str. 1 d., VPĮ 47 str. 1 d. ir 7 d. reikalavimus;

2. Nenustatęs reikalavimo tiekėjams pateikti dokumentus įrodančius, kad siūloma įranga atitinka Pirkimo dokumentuose iškeltus reikalavimus, Perkantysis subjektas nesudarė sąlygų skaidriam pasiūlymų vertinimui ir tuo pažeidė PSĮ 29 str. 1 d. įtvirtintus skaidrumo  ir proporcingumo principus, o išrinkęs laimėjusiais pasiūlymus, kurie remiantis gamintojų skelbiama informacija neatitinka Techninių specifikacijų reikalavimų, pažeidė PSĮ 29 str. 1 d. įtvirtintą skaidrumo  principą, 2 d. 1 p., 58 str. 1 d. 1 p. reikalavimus.

Atsižvelgiant į nustatytus PSĮ pažeidimus, Tarnybos nuomone, sudarytos sutartys turėtų būti nutrauktos. 

2019-11-15

Nr. 4S-1275 (7.29)

Atsisiųsti

    16.

UAB "Busturas"

144127993

Nenaujų transporto priemonių (autobusų) pirkimas, pirkimo Nr. 404911 PSĮ Sutarties vertinimas PS du kartus, pasirašydamas papildomus susitarimus  su tiekėju pratęsė prekių pristatymo terminą,  t. y.  pakeitęs Sutartį, tiekėjui nustatant palankesnes sąlygas, PS atliko esminį Sutaries pakeitimą ir tuo pažeidė PSĮ 29 str. 1 d. skaidrumo principą ir neužtikrino 29 str. 2 d. nustatyto viešųjų pirkimų tikslo - racionalaus lėšų naudojimo Įvertinus tai, kad Sutartis praktiškai įgyvendinta, o atsižvelgiant į nustatytus PSĮ pažeidimus, darytina išvada, kad Sutartis turėtų būti nutraukta, tačiau šiuo atveju ją nutraukti būtų neproporcinga ir neracionalu, todėl Tarnyba apsiriboja vertinimu.

2019-11-14

Nr. 1265 (7.14)

Atsisiųsti

    15.

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

188608252

Detekcinės įrangos sistemos įsigijimas, pirkimas Nr. 452173 VPĮ Dalinis pirkimo vertinimas Perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą, neskaidyti pirkimo objekto į dalis pagal VPĮ 28 str. 1 d. reikalavimus, ir savo sprendimo nepagrindusi pirkimo dokumentuose, pažeidė VPĮ 28 str. 2 d. reikalavimus. Atsižvelgiant į pirkimo objekto techninės specifikacijos visumą ir pirkimo objekto sudėtinių dalių vertes, leisti tęsti pirkimo procedūras

2019-11-14

Nr. 4S-1264(7.29)

Atsisiųsti

    14.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

291349070

Administracinės paskirties pastato Kalvarijų g.153, Vilniuje atnaujinimo (modernizavimo) darbai VPĮ

1. Dalinis procedūrų vertinimas

2. Išsamus sutarties vertinimas

1. Pirkimo sąlygos parengtos netiksliai , neaiškiai, nustatytas per trumpas, neproporcingas pasiūlymo pateikimo terminas, pirkimo vertė netinkamai nustatyta - riboja konkurenciją

17 str. 1 d., 17 str. 2 d. 1 p.17 str. 3 d, 35 str. 4 d.

2.Nesivadovavo sutarties sąlygomis, netinkamai vykdė sutarties priežiūrą, nepaviešino sutarties pakeitimo

17 str. 1 d, 17 str. 2 d., 86 str., 9 d.

Atsižvelgiant į nustatytus pažeidimus, jų pobūdį, esant kitoms aplinkybėms, Tarnyba rekomenduotų sutartį nutraukti, tačiau įvertinus, tai, kad sutartis praktiškai įvykdyta, rekomenduojama įsivertinti galimas rizikas ir spręsti klausimą dėl likusių sutartinių įsipareigojimų vykdymo bei delspinigių skaičiavimo. Įpareigota paviešitnti sutarties pakeitimą

2019-11-06

4S-1246

Atsisiųsti

    13. 

Nacionalinė teismų administracija

188724424

Lietuvos teismų informacinės sistemos modernizavimo II ir mokymų organizavimo paslaugų pirkimas

Nr. 419687

VPĮ Pirkimo vertinimas

17 str. 1., 17 str. 3 d., 55 str. 5 d.

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai, techninės specifikacijos reikalavimai neužtikrino veiksmingos tiekėjų konkurencijos, pažeidė skaidrumo ir lygiateisiškumo principus.

Atsižvelgiant į nustatytus VPĮ  pažeidimus, Tarnybos nuomone, sudaryta sutartis turėtų būti nutraukta

2019-10-30

4S-1222

Atsisiųsti

    12

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

188785847

Policijos registrų ir informacinių sistemų tobulinimo paslaugų pirkimas, pirkimo Nr. 446821 VPĮ Pirkimo vertinimas Pažeidimų nenustatyta -

2019-10-25

4S-1210(7.4)

Atsisiųsti

    11

AB Vilniaus šilumos tinklai

124135580

Cheminės medžiagos

Pirkimas Nr. 450723

Pirkimo vertinimas

PĮ 29 str. 1 d., 29 str. 2 d.1 p., 29 str. 3 d.

Neparengta techninė specifikacija, nepagrįstai pasinaudojo Pirkimų įstatymo išimtimi (50 str. 5 d.), dirbtinai apribojo tiekėjų konkurenciją.

Perkantysis subjektas įpareigotas nutraukti pirkimą.

2019-10-23

Nr. 4S-1199 (7.4)

Atsisiųsti

    10

Infrastruktūros plėtros departamentas prie Krašto aopsaugos ministerijos

188743887

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazės specialiosios paskirties (kompleksinio) pastato projektavimo ir statybos darbų atlikimas

Nr. 157295

2015 m. kovo 6 d. Statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. KPS-92/12-R0191

VPĮ Sutarties vertinimas

VPĮ (iki 2017-06-30)18 str. 8 d., 3 str. 1 d.

Nesikreipė į Tarnybą sutikimo dėl sutarties pakeitimo

VPĮ (nuo 2017-07-01) 17 str. 1 d., 17 str. 2 d.

Nesivadovavo sutarties sąlygomis, netinkamai vykdė sutarties priežiūrą

VPĮ (iki 2017-06-30) 3 str. 1 d., 3 str. 2 d., VPĮ (nuo 2017-07-01) 17 str. 1 d., 17 str. 2 d.

Nepaviešino sutarties pakeitimų

VPĮ (iki 2017-06-30)18 str. 11 d., 3 str. 1 d.

 

Įpareigota paviešinti sutarties pakeitimus

2019-10-25 4S-1186 (7.14)

Atsisiųsti

    9

Nacionalinė švietimo agentūra

305238040

1. Švietimo registrų programinės įrangos priežiūros ir vystymo paslaugos, Pirkimo Nr. 446484

2. Švietimo registrų programinės įrangos priežiūros ir vystymo paslaugos, Pirkimo Nr. 170903

2016-04-04 Paslaugų pirkimo - pardavimo sutartis Nr. P5-69/VX711-ŠITC-2016/04

VPĮ

1. Dalinis procedūrų vertinimas

2. Išsamus sutarties vertinimas

1. VPĮ 47 str. 1 d., 47 str. 7 d.,

Kvalifikacijos reikalavimai nustatyti nesivadovaujant Kvalifikacijos nustatymo metodika

2. VPĮ 3 str. 1 d., 3 str. 2 d., 18 str. 6 d.   3 p.

Perkančioji organizacija nesivadovavo Kainodaros taisyklėmis

1. Atsižvelgiant į nustatytus Įstatymo pažeidimus dėl kvalifikacijos reikalavimų nustatymo, Perkančioji organizacija įpareigota nutraukti pirkimą;

2.Atsižvelgiant į nustatytus Įstatymo pažeidimus bei tai, kad Suatrtis įvykdyta, Tarnyba apsiribojo vertinimuAtsižvelgiant į nustatytus Įstatymo pažeidimus bei tai, kad Suatrtis įvykdyta, Tarnyba apsiriboja vertinimuAtsižvelgiant į nustatytus Įstatymo pažeidimus bei tai, kad Suatrtis įvykdyta, Tarnyba apsiriboja vertinimu

2019-10-23

Nr. 4S-1190(7.4)

Atsisiųsti

    8

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

188752021

Institucinės globos pertvarkos socialinės reklamos interneto portaluose paslaugos

Pirkimas Nr. 435415

VPĮ Dalinis pirkimo vertinimas (pasiūlymų vertinimas ir ekonominio naudingumo kriterijai)

VPĮ 17 str. 1 d., 17 str. 2 d. 1 p., 55 str. 5 d., 59 str. 3 p.

Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai neužtikrino veiksmingos tiekėjų konkurencijos, pažeidė proporcingumo principą.

Atsižvelgiant į tai, kad Perkančioji organizacija pati nutraukė pirkimą, Tarnyba nurodė  skelbiant naują pirkimą, atsižvelgti į Tarnybos konstatuotus VPĮ pažeidimus.

2019-10-16

Nr. 4S-1160(7.29)

Atsisiųsti

    7

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

188613242

Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos modernizavimo paslaugų viešasis pirkimas

Pirkimo Nr. 390918

VPĮ Dalinis pirkimo procedūrų vertinimas dėl pirkimo objekto neskaidymo į dalis VPĮ 28 str. 1 d. neskaidė pirkimo į dalis, VPĮ 17 str. 3 d. apribojo tiekėjų konkurenciją, VPĮ 17 str. 1 d. pažeistas skaidrumo principas Konstatuoti VPĮ pažeidimai

2019-10-16

Nr. 4S-1159 (7.29)

Atsisiųsti

    6

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

188613242

Supaprastinto tranzito dokumentų informacinės sistemos (STDIS) palaikymo ir vystymo paslaugų viešasis pirkimas

Pirkimo Nr. 445019

VPĮ Dalinis pirkimo vertinimas dėl tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų, techninėje specifikacijoje įtvirtintų reikalavimų. Vertinimas - iki sutarties sudarymo Pažeidimų nenustatyta Leista tęsti pirkimo procedūras

2019-10-15

Nr. 4S-1149 (7.29.)

Atsisiųsti

    5

AB "Amber Grid"

303090867

Dujotiekių jungties tarp lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos darbai

Pirkimo Nr. 381642

PĮ, VPĮ Dalinis vertinimas-Pirkimo vykdytojo sprendimų, susijusių su Pirkimo dalyvių kvalifikacijos ir pasiūlymų vertinimu

PĮ 59 str. 1 dalis, 29 str. 1 dalis, VPĮ 50 str. 6  dalis

Nepatikrino visų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiasi bei vieno iš Dalyvį sudarančio ūkio subjekto pašalinimo pagrindų

Įpareigota patikrinti pašalinimo pagrindų nebuvimą

2019-10-11

Nr. 4S-1147(7.14)

Atsisiųsti

    4

Nacionalinė teismų administracija

188724424

Apsaugos sistemų aptarnavimo bei techninės priežiūros paslaugos

Pirkimo Nr. 448103

VPĮ Dalinis pirkimo vertinimas dėl kvalifikacinių ir techninės specifikacijos reikalavimų

VPĮ 47 str. 1 ir 7 dalys, VPĮ 17 str. 1 d. ir 2 d. 1 p.

Nesivadovavo Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, dirbtinai apribojo tiekėjų konkurenciją ir jų galimybę dalyvauti pirkime, pažeidė skaidrumo ir lygiateisiškumo principus.

Įpareigota nutraukti pirkimo procedūras

2019-10-10

Nr. 4S-1138(7.4)

Atsisiųsti

    3.

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

188772248

Projekto Obelių miesto gyvenamosios vietovės atnaujinimas (pirkimo Nr. 358694)

 

VPĮ Dalinis Preliminariosios sutarties pagrindu sudarytos  Pagrindinės sutarties vertinimas  VPĮ 17 str. 1 dalies skaidrumo principas, 17 str. 2 dalis racionalus lėšų panaudojimas, VPĮ 86 str. 9 dalis, viešinimas Įpareigota paviešinti Pagrindinę sutartį. Dėl pažeidimų rekomenduota nutraukti Pagrindinę sutartį

2019-10-10

Nr. 4S-1139

Atsisiųsti

    2

VšĮ "Kaunas IN"

135491916

Projekto "Lietuvos tarpukario (1918-1940 m.) architektūra" e. rinkodaros priemonių diegimas ir sklaida VPĮ Pirkimo dalinis vertinimas VPĮ 47 str. 1 ir 7 dalys, VPĮ 17 str. 1 dalies proporcingumo principas Įpareigota nutraukti Pirkimo procedūras

2019-10-08

Nr. 4S-1130

Atsisiųsti

    1

Anykščių rajono savivaldybės administracija

188774637

Universalios stacionarios rentgeno diagnostikos medicinos priemonės (prietaiso),

skirto VšĮ Anykščių r. savivaldybės ligoninei įsigijimas. Pirkimo Nr. 441693

VPĮ Pirkimo dalinis vertinimas Perkančioji organizacija savo veiksmais sukūrė situaciją, kai vertinant tiekėjų pasiūlymus buvo pažeisti VPĮ 17 str. 1 d. įtvirtinti skaidrumo, nediskriminavimo bei lygiateisiškumo principai. Įpareigota nutraukti Pirkimo procedūras

2019-10-01

Nr. 4S-1096 (7.4)

Atsisiųsti

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-15