BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. 


2017 m.

 

Perkančioji organizacija

Pirkimas Pažeidimo esmė Administracinėn atsakomybėn patraukti asmenys Administracinio nurodymo įvykdymo data Nutarimu AN byloje skirta nuobauda Nutarimu AN byloje skirtos nuobaudos įvykdymo data

Švenčionių rajono savivaldybės administracija

Vežėjo parinkimo viešųjų paslaugų įsipareigojimams vykdyti Švenčionių rajono savivaldybėje konkursas

VPT 2016-07-01 pirkimų vertinimo išvada Nr. 4S-2217

Perkančioji organizacija, įvykdžiusi Pirkimą nesivadovaujant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis ir 2016-01-19 sudariusi su Pirkimo laimėtoju viešojo pirkimo-pardavimo sutartį, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą bei 2 dalies nuostatas, įpareigojančias Pirkimo sutartį sudaryti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta viešųjų pirkimų vykdymo tvarka.

Vadovas - Įspėjimas -
Naujosios Vilnios poliklinika Supaprastinto atviro konkurso būdu vykdytas viešasis pirkimas "Laboratorijos reagentai ir darbo priemonės" (CVP IS skelbtas 2016-06-13, viešojo pirkimo Nr. 175515)

VPT 2016-09-02 pirkimų vertinimo išvada Nr. 4S-2927

Pirkimo iniciatorius, parengdamas Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų neatitinkančią techninę specifikaciją, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 88 straipsnio, 25 straipsnio 2 dalies, 85 straipsnio 2 dalies, viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos supapratsintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos direktoriaus 2014-12-31 įsakymu Nr. V1-22, 81 ir 82 punktų nuostatas bei Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą nediskriminavimo ir skaidrumo principus.

Pirkimo iniciatorius - Įspėjimas -
Nacionalinis vėžio institutas Supaprastinto atviro konkurso būdu vykdytas viešasis pirkimas "Didžiosios salės rekonstravimo darbų su techninio projekto koregavimu pirkimas" (CVP IS skelbtas 2016-05-17, viešojo pirkimo Nr. 174597)

VPT 2016-09-06 pirkimų vertinimo išvada Nr. 4S-2954

Viešojo pirkimo komisija, patvirtindama Pirkimo sąlygas, kuriose nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai yra nepagrįsti, neproporcingi Pirkimo objektui ir dirbtinai riboja konkurenciją, taip pat techninėje specifikacijoje numatyti reikalavimai yra neaiškūs, netikslūs, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo  32 straipsnio 2 dalies, 85 straipsnio 2 dalies reikalavimus, 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus skaidrumo bei lygiateisiškumo principus ir neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto viešųjų pirkimų tikslo siekimo.

Viešojo pirkimo komisijos nariai - Įspėjimas -
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija

Atviro konkurso būdu vykdytas viešasis pirkimas "Vilniaus miesto ligoninės (Vmkl) regioninės sterilizacinės įrangos pirkimas (AK-1/2016)" (CVP IS skelbtas 2016-05-06, viešojo pirkimo Nr. 174247)

Atviro konkurso būdu vykdytas viešasis pirkimas "Medicinos prietaisų dezinfekcijos ir sterilizacijos procesų kontrolės validacijos įrangos pirkimas (AK-2/2016)" (CVP IS skelbtas 2016-05-06, viešojo pirkimo Nr. 174250)

VPT 2016-10-28 pirkimų vertinimo išvada Nr. 4S-3543 Viešojo pirkimo komisijos nariai - Įspėjimas

-

 

Alytaus rajono savivaldybės administracija Mažos vertės apklausos būdu vykdytas viešasis pirkimas "Naujas lengvasis automobilis pagal veiklos nuomos sutartį" (2016 m. balandžio-gegužės mėn.)

VPT 2017-02-17 pirkimų vertinimo išvada Nr. 4S-519

Pirkimo iniciatorius pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus nediskriminavimo, skaidrumo ir proporcingumo principus, Perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 57 punkto nuostatas ir neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvitinto viešųjų pirkimų tikslo siekimo, kadangi kartu su Pirkimo paraiška parengė Pirkimo techninę specifikaciją, kurioje vienas iš nustatytų reikalavimų daro tiesioginę nuorodą į Volkswagen Group (VAG) koncerno produkciją, vertinimo metu nepagrįsta, kad techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų visumą atitinka bent 3 (trys) tiekėjai, patys reikalavimai yra pertekliniai, neproporcingi bei neužtikrinantys realios konkurencijos.

Pirkimo iniciatorius - Įspėjimas -
VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras Neskelbiamų derybų būdu vykdytas viešasis pirkimas „Degių nepavojingų atliekų utilizavimo (deginimo) paslaugų pirkimas“ (kvietimas pateikti pasiūlymą per CVP IS išsiųstas 2016-12-07)

VPT 2017-02-15 vertinimo išvada Nr. 4S-499

Viešojo pirkimo komisija priėmė sprendimus pripažinti tiekėjo pasiūlymą laimėjusiu ir sudaryti su juo pirkimo sutartį prieš tai neįvertinus tiekėjo pasiūlyto įkainio pagal pirkimo sąlygų reikalavimus, tuo pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2017-06-30) 39 straipsnio 7 dalies nuostatas ir 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą viešųjų pirkimų tikslą.

Viešojo pirkimo komisija priėmė sprendimą pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu nesat Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytų sąlygų, tuo pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, 56 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatas bei neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto pirkimų tikslo siekimo.

Viešojo pirkimo komisijos nariai - Įspėjimas -

VĮ Kretingos miškų urėdija 

 

 

 

 

 

Vykdytas  mažos vertės viešasis pirkimas „Tepalai“ (2016-06-23 skelbtas CVP IS, pirkimo Nr. 293051)

 

 

 

 

2016-12-07 Viešųjų pirkimų vertinimo išvada Nr. 4S-4025 

Pirkimo komisija patvirtino Pirkimo sąlygas nustatydamas nepagrįstą ir tiekėjų konkurenciją ribojantį kvalifikacijos reikalavimą „Visiems siūlomiems produktams pateikti ES šalyse įsteigtų paskelbtų (notifikuotų) įstaigų sertifikatus“; vykdydama Pirkimo procedūras priėmė sprendimą pripažinti tiekėją, kurio kvalifikacija neatitinka Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams, atitinkančiu nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams; nevienodai vertino tiekėjų pateiktus kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, nagrinėjant kvalifikacijos duomenis, nepareikalavo, kad tiekėjai pagrįstų siūlomas neįprastai mažas kainas, tuo pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus viešųjų pirkimų principus,  32 straipsnio 2 dalies, 85 straipsnio 2 dalies, Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 24 ir 50 punktų nuostatas. 

Pirkimo komisijos nariai

 

 

 

 

 

 

Įspėjimas

 

 

 

 

 

 

 

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija

 

 

2016 m. viešųjų pirkimo–pardavimo sutarčių sudarymas ir vykdymas, susijęs su izacijos pastato (pastatų), esančių Bitininkų g. 31, Kaune, statybos darbais (skelbta 2016-08-25 CVP IS-e, pirkimo Nr. 177968).

2017-01-18 viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos patikrinimo ataskaitoje Nr. 2S-27 

Pirkimo komisija agrinėdama tiekėjų pasiūlymus ir priimdama neteisėtus ir nepagrįstus sprendimus dėl tiekėjų kainų sumažinimo, dėl tiekėjų kvalifikacijos duomenų neteisingo vertinimo, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, 32 straipsnio 2, 5 ir 7  dalių nuostatas bei 85 straipsnio 2 dalies nuostatas. 

 

 

Pirkimo komisijos nariai

 

 

 

 

 

Įspėjimai

 

 

 

 

 
Valstybės įmonė „Šiaulių regiono keliai“ Supaprastintas atviras konkursas „Ratinio traktoriaus su įranga pirkimas“ (pirkimas skelbtas 2016 m. birželio 30 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 176161)

2017-02-10 viešojo pirkimo-pardavimo sutarties neplaninio vertinimo išvadoje Nr. 4S-471 

Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo, pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą skaidrumo principą šiais veiksmais:

- priėmė prekę, kuri neatitinka dalies techninės specifikacijos reikalavimų, 

- sutarties šalys žodiniu susitarimu prekių pristatymo terminą pratęsė 39 kalendorinėmis dienomis. Šiuo atveju, Perkančioji organizacija, siekdama pakeisti Sutarties sąlygas, turėjo kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą sutikimo, o to nepadariusi, pažeidė Įstatymo 18 straipsnio 8 dalies nuostatas.

- Tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktas atlikimo laidavimo draudimo raštas galiojo iki 2016 m. gruodžio 26 d., o Sutarties šalims pakeitus Sutarties sąlygas ir pratęsus prekių pristatymo terminą iki 2016 gruodžio 29 d. Sutarties įvykdymo užtikrinimas nebuvo pratęstas, t. y. laikotarpiu nuo 2016 m. gruodžio 26 d. iki 2017 m. sausio 9 d. (visų sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo terminas) Perkančioji organizacija neturėjo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, nors faktiškai sutartiniai įsipareigojimai dar nebuvo įvykdyti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo - Įspėjimas -

VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė 

Supaprastintas atviras konkursas „Magnetinio rezonanso ir kompiuterinės tomografijos tyrimai (654)“ (pirkimas skelbtas 2015 m. birželio 12 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, pirkimo Nr. 164569)

Tiekėjo suteiktų paslaugų – magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) paslaugos, kiekis (vnt.) vertinant šių paslaugų suteikimo apimtis nuo Sutarties įsigaliojimo iki 2017 m. sausio 31 d.  viršijo Sutartyje (Sutarties priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija ir tiekėjo pasiūlymas“) nustatytą  šios paslaugos maksimalų kiekį (maksimalus kiekis – 430 vnt.), t. y. Tiekėjas minėtu laikotarpiu Perkančiosios organizacijos stacionaro pacientams atliko 495 MRT tyrimus, o Perkančioji organizacija už šias paslaugas apmokėjo Tiekėjui Sutartyje nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, Tarnyba konstatuoja, kad Perkančioji organizacija viršijusi Sutartyje nustatytą maksimalų MRT tyrimų kiekį ir juos įsigijusi pagal Sutartį nevykdydama naujos viešojo pirkimo procedūros pažeidė Įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą skaidrumo principą.

Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo - Įspėjimas -
Visagino savivaldybės administracija Apklausos būdu vykdytas mažos vertės viešasis pirkimas „Teisinių paslaugų pirkimas“

VPT 2017-05-10 Viešojo pirkimo-pardavimo sutarties neplaninio vertinimo išvada Nr. 4S-1478

Perkančioji organizacija teisines paslaugas pagal Sutartį pirko pasibaigus Sutarties galiojimo terminui, todėl Perkančioji organizacija, įsigijusi teisines paslaugas nevykdydama naujos viešojo pirkimo procedūros, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą skaidrumo principą bei 2 dalyje įtvirtintą pirkimo tikslą. Perkančiosios organizacijos vadovas, pritardamas teisinių paslaugų įsigijimui be viešojo pirkimo procedūrų, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą skaidrumo principą bei 2 dalyje įtvirtintą pirkimo tikslą.
Perkančiosios organizacijos vadovas - Įspėjimas -

VšĮ Klaipėdos greitosios medicinos pagalbos stotis  

Supaprastintas atviras konkursas "Dveji B tipo nauji greitosios medicinos pagalbos automobiliai "

VPT 2017-05-12 pirkimų vertinimo išvada Nr. 4S-1513.

Perkančiosios organizacijos direktorius Įsakymu pavedė Komisijai atlikti Pirkimą pagal paraišką ir techninę specifikaciją, kuriose nurodytas objektas būtent nauji B tipo greitosios medicinos pagalbos automobiliai (toliau – automobiliai). Komisija posėdyje 2017-03-28 (protokolas Nr. VŠ-832) pakeitė automobilių pristatymo terminą iš 150 dienų į 60 dienas. Komisija 2017-03-29 posėdyje (protokolas Nr. VŠ-833.1) priėmė sprendimą pakeisti Pirkimo objektą, atsižvelgusi į perkančiosios organizacijos Transporto skyriaus pateiktą Techninės specifikacijos keitimo pagrindimą (toliau – Pagrindimas). Komisija priėmė sprendimą pakeisti ir Pirkimo pavadinimą, išbraukiant žodį „naujų“. Perkančioji organizacija nustatė planuojamo Pirkimo sutarties vertę naujiems automobiliams, Pirkimo procedūrų vykdymo eigoje nusprendė, kad nenauji automobiliai perkančiajai organizacijai taip pat tinka ir jie yra nuo 10 iki 20 % pigesni nei nauji. Įvertinus šias aplinkybes, darytina išvada, kad perkančioji organizacija tinkamai neįsivertino poreikio dėl perkamo objekto, tinkamai ir laiku neatliko rinkos tyrimo dėl naujų ir nenaujų automobilių, nes Pirkimo vertę nustatė dėl Pirkimo objekto – naujų automobilių, nors pakeitus Pirkimo objektą į nenaujus automobilius, Pirkimo vertės nepakeitė. Iš šių aplinkybių matyti, kad perkančioji organizacija tik Pirkimo vykdymo metu išsiaiškino savo poreikius dėl Pirkimo objekto. Tarnyba, įvertinusi Pirkimo procedūras, Pirkimo metu keistus esminius reikalavimus Pirkimo objektui, konstatuoja, kad perkančioji organizacija Pirkimo metu pakeitė Pirkimo objektą. Įvertinus Pirkimo procedūrų vykdymą, Pirkimo techninės specifikacijos keitimą bei koregavimą, Tarnyba daro išvadą, kad perkančioji organizacija diskriminuoja tiekėjus, neužtikrina konkurencijos ir tokiais savo veiksmais siekia, jog pirkimą laimėtų konkretus tiekėjas. 

Pirkimo komisijos nariai Įspėjimas -
Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės federacija Supaprastintas atviras konkursas „Apgyvendinimo viešbutyje paslaugų pirkimas“ 

VPT 2017-06-06 pirkimų vertinimo išvadoa Nr. 4S-1789

Supaprastinto atviro konkurso apgyvendinimo viešbutyje paslaugų pirkimo sąlygų, patvirtintų Perkančiosios organizacijos generalinio sekretoriaus 2017-02-09 įsakymu Nr. 01 (toliau – Pirkimo sąlygos) 2.2 punkte numatyta, kad „Pirkimo objektas į atskiras dalis neskaidomas. Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą visoms pirkimo sąlygose išvardintoms paslaugoms. Pirkimo objekto reikalavimai nustatyti pirkimo objekto techninėje specifikacijoje 1 priede”. Pirkimo sąlygų 1 priedo „<...> techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) 2.1 punkte įtvirtintas reikalavimas, kad „Viešbučio paslaugos turi būti teikiamos viešbučiuose, ne prastesniuose nei 4 žvaigždučių lygyje arba analogiškas“. Techninės specifikacijos 2.2 punkte nurodyta, kad „Turi būti siūlomi viešbučiai esantys ne toli miesto centro, netoliau nei pusantro kilometro atstumu nuo renginio organizavimo vietos,  kurios adresas M. K. Čiurlionio g., Vilnius, Vingio parkas“. Tarnyba konstatuoja, kad šiais reikalavimais buvo pažeisti Įstatyme įtvirtinti nediskriminavimo ir skaidrumo principai, kadangi tokiu būdu buvo dirbtinai apribota konkurencija, dėl ko Pirkimo sąlygas atitinkantį pasiūlymą pateikti galėjo tik vienas tiekėjas (UAB „Draugystės“ viešbutis), kuris ir pripažintas Pirkimo laimėtoju. Papildomai Tarnyba pažymi, kad atsižvelgiant į tai, kad nėra objektyvių aplinkybių, kodėl visi planuojamo Renginio dalyviai (apie 170 asmenų) turėtų gyventi viename 4 žvaigždučių lygio viešbutyje nutolusiame būtent pusantro kilometro atstumu nuo Renginio organizavimo vietos, taip pat į tai, kad pagal Techninės specifikacijos 3.6 punktą: „Papildomai reikalingos dvi patalpos (viena apie 80 kv. m., kita – apie 25 kv. m.) organizatorių biurams įrengti renginio metu“, kurios nebūtinai turi būti Renginio dalyvių apgyvendinimo vietoje, Perkančioji organizacija turėjo skaidyti Pirkimo objektą į atskiras dalis, tiekėjams leidžiant pateikti pasiūlymus skirtingoms Pirkimo sąlygose išvardintoms paslaugoms, taip užtikrinant didesnę tiekėjų konkurenciją ir galimai sumažinant perkamų paslaugų kainą. 

Pirkimo iniciatorius - Įspėjimas -

Viešoji įstaiga Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras

123 viešojo pirkimo-pardavimo sutartys, sudarytos laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 20 d. 

2017-07-19 Pirkimo-pardavimo sutarčių neplaninio vertinimo išvada Nr. 4S-2262

Išvados II dalyje nustatyta, kad vadovaujantis VPĮ 18 straipsnio 11 dalimi „Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį <...> ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje <...>“. Nustatyta, kad Pirkimo vykdytojas dalį Sutarčių (95 Sutartys) sudarytų laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 20 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paviešino tik 2017 m. birželio/liepos mėnesį (Sutartys paviešintos laikotarpiu nuo 2017 m. birželio 28 d. iki liepos 12 d.), dalis Sutarčių (28 Sutartys) Vertinimo išvados rengimo dieną dar nebuvo  paviešintos. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad Pirkimo vykdytojas pažeidė imperatyvius VPĮ 18 straipsnio 11 dalies reikalavimus.

Už sutarčių paviešiminą atsakingos viešųjų pirkimų specialistės - Įspėjimas  -
Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Atviro konkurso būdu vykdytas pirkimas „Bendrojo ugdymo mokyklos pastato, adresu: Senvagės g. 4 ir 6, Klaipėda, projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos“, (CVP IS skelbtas 2016 m. spalio 27 d., pirkimo Nr. 180141)

VPT 2017-05-23 pirkimo vertinimo išvada Nr. 4S-1620

Ekspertų grupė, priimdama sprendimą siūlyti viešojo pirkimo komisijai nustatyti, kad tiekėjas atitinka nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, nors pateikti dokumentai tokios atitikties nepatvirtino bei neprašydama papildyti neišsamius duomenis, o viešojo pirkimo komisija, priėmusi sprendimą pripažinti tiekėją atitinkančiu nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus, nors pateikti dokumentai tokios atitikties nepatvirtino bei neprašydama papildyti neišsamius duomenis, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 ir 7 dalių nuostatas.

Ekspertų grupės nariai

Pirkimo komisijos nariai​

- Įspėjimas -
Raseinių rajono kultūros centras Supaprastintas mažos vertės pirkimas, vykdytas apklausos būdu „Raseinių rajono kultūros paskirties pastato Gedimino g. 11, Ariogaloje einamojo remonto papildomų darbų pirkimas“ (toliau – Pirkimas Nr.1)  ir Supaprastintas mažos vertės pirkimo, vykdytas apklausos būdu „Kino teatro pastato esančio Gedimino g. 11, Ariogaloje paprastojo remonto rangos darbų pirkimas“ (toliau – Pirkimas Nr.2).

VPT 2017-07-18 pirkimo – pardavimo sutarties neplaninio vertinimo išvada Nr. 4S-2250

Atsižvelgiant į tai, kad  dėl to paties pirkimo objekto – Raseinių rajono kultūros paskirties pastato Gedimino g. 11, Ariogaloje einamojo remonto darbų sudarytų sutarčių vertės turi būti sumuojamos ir įvertinus tai, kad jau ankstesnės sutarties sudarymo metu buvo viršyta Viešųjų pirkimų įstatyme ir Supaprastintų pirkimų taisyklėse nurodyta maksimali mažos vertės pirkimo vertė, Komisijos nariai, balsuodami už  neteisėtų sprendimų priėmimą, t. y. sprendimo vykdyti mažos vertės pirkimą (Pirkimas Nr. 1 ir Pirkimas Nr. 2) ir sprendimo sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pateikto pasiūlymo vertė viršijo mažos vertės pirkimo ribą, priėmimą, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalis, 2 straipsnio 15 dalį, 9 straipsnio 3 dalis, 85 straipsnio 1 ir 2 dalį, Supaprastintų pirkimų taisyklių 21.5 punktą.

 

 

 

 

Pirkimo komisijos nariai - Įspėjimas -

VĮ Joniškio miškų urėdija

 

 

 

 

 

Supaprastintas atviras konkursas „VĮ Joniškio miškų urėdijos vidinės miškotvarkos projekto parengimas“ (toliau – Pirkimas)

 

 

 

VPT 2017-05-293 pirkimo vertinimo išvada Nr. 4S-1707

Pirkimo sąlygose nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai pažeidžia VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus viešųjų pirkimų principus, 32 straipsnio 2 dalies, 85 straipsnio 2 dalies 87 straipsnio                  1 dalies bei Perkančiosios organizacijos Taisyklių 69 punkto nuostatas, nes: nustatytas tiekėjų kvalifikacijos reikalavimas Pirkimo sąlygų reikalavimas tiekėjui būti įvykdžiusiam 0,7 pasiūlymo vertės išimtinai valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektų parengimo sutartį, nėra tikslingas ir būtinas siekiamam tikslui pasiekti. Reikalaujant išskirtinai valstybinių miškų projektų rengimo sutarties, dirbtinai apribojamas tiekėjų skaičius, kas užkerta kelią tiekėjams sąžiningai konkuruoti su pasiūlymais, dirbtinai ribojama konkurencija, diskriminuojami tiekėjai, pažeidžiant jų teisę dalyvauti Pirkime.

 

Pirkimo komisijos nariai

 

 

 

 

 

Įspėjimai

 

 

 

 

 

VĮ Šiaulių miškų urėdija 

 

 

 

Supaprastintas atviras konkursas „Vidinės miškotvarkos projekto parengimas“ (toliau – Pirkimas)

 

 

VPT 2017-05-29 pirkimo vertinimo išvada Nr. 4S-1710

Pirkimo sąlygose nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai pažeidžia VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus viešųjų pirkimų principus, 32 straipsnio 2 dalies, 85 straipsnio 2 dalies 87 straipsnio                1 dalies bei Perkančiosios organizacijos Taisyklių 69 punkto nuostatas, nes: nustatytas tiekėjų kvalifikacijos reikalavimas Pirkimo sąlygų reikalavimas tiekėjui būti įvykdžiusiam 0,7 pasiūlymo vertės išimtinai valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektų parengimo sutartį, nėra tikslingas ir būtinas siekiamam tikslui pasiekti. Reikalaujant išskirtinai valstybinių miškų projektų rengimo sutarties, dirbtinai apribojamas tiekėjų skaičius, kas užkerta kelią tiekėjams sąžiningai konkuruoti su pasiūlymais, dirbtinai ribojama konkurencija, diskriminuojami tiekėjai, pažeidžiant jų teisę dalyvauti Pirkime.

Pirkimo komisijos nariai

 

 

 

 

Įspėjimai

 

 

 

 

Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė

 

 

 

 

Atviras konkursas „Laboratoriniai reagentai“ (toliau - Pirkimas)

 

 

 

 

 

VPT 2017-05-12 pirkimo vertinimo išvada Nr. 4S-1503

Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nustatyti Pirkimo objekto reikalavimai pažeidžia VPĮ                     3 straipsnio 1 ir 2 dalių, 25 straipsnio 2 dalies nuostatas, nes: reikalavimas sistemos našumui yra neproporcingas Perkančiosios organizacijos poreikiams (atliekamų tyrimų skaičius per parą yra žymiai mažesnis), nustatyti reikalavimai, susiję su APR programine įranga, yra pritaikyti vieno gamintojo atitinkamiems gaminiams. reikalavimai „matavimo riboms“ ir „tyrimo trukmei“ („CRB ne ilgiau nei 3 min. PCT ne ilgiau nei 12 min“) yra dirbtinai ribojantys konkurenciją, nustatytų reikalavimų visuma, susijusi su gamykline kalibracija yra pritaikyti konkrečiam analizatoriui ir kt.

Komisija ne pagal Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir neteisėtai pripažino laimėtojais tiekėjus, kurių pasiūlymai turėjo būti atmesti, kaip neatitinkantys Pirkimo dokumentų reikalavimų ir tuo pažeidė VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatą.

 

Pirkimo komisijos nariai

 

 

 

 

 

 

 

Įspėjimai

 

 

 

 

 

 

 

 
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“

 
SĮ „Vilniaus atliekų sistemos administratorius“ apklausos raštu būdu vykdė du viešuosius pirkimus: „Skaitmenizuoti e-mokymai temomis 1. „Įvadinis instruktažas“, 2. „Skolų administravimas ir prevencija“, 3. „Pirmos pagalbos suteikimas“ (toliau – Pirkimas Nr. 1); „Skaitmenizuotos mokomosios medžiagos tema „Klientų aptarnavimo standartas“ sukūrimo, metodikos parengimo ir gamybos paslaugos“ (toliau – Pirkimas Nr. 2).

VPT 2017-09-26 pirkimų vertinimo išvada Nr. 4S-2982.

Tarnyba, susipažinusi su Pirkimo Nr. 1 ir Pirkimo Nr. 2 techninėmis specifikacijomis, Vertinimo išvadoje konstatavo, kad abu pirkimai yra priskirtini to paties tipo sutartims, t. y. Viešųjų pirkimų įstatymo 2 priedėlio B paslaugų 24 kategorijai, BVPŽ kodas 80521000-2 „Mokomųjų programų paslaugos“ atsižvelgiant į tai, kad:

- Pirkimo Nr. 1 techninė specifikacijos objektas „E-mokymų sukūrimo ir gamybos paslaugos“; 

- Pirkimo Nr. 2 techninė specifikacijos objektas „E-mokymo „Klientų aptarnavimo standartas“ sukūrimo, gamybos bei dėstymo (mokymo) metodikos parengimo paslaugos“;

- Pirkimų tikslas, nurodytas techninėse specifikacijose – kūrybiškai, detaliai ir įdomiai sukurti ir pagaminti skaitmenizuotus e-mokymus;

- Sukurti e-mokymai privalo būti atiduoti perkančiajai organizacijai skaitmeninėje laikmenoje;

- Perkančioji organizacija kvietimus pateikti pasiūlymus siuntė iš esmės tiems patiems tiekėjams, t. y. šių pirkimų sutarčių sudarymu buvo suinteresuoti tie patys tiekėjai. Ieškovė pažymi, kad Metodikos 12 punkte nustatyta, kad, to paties tipo paslaugų pirkimo sutartimis yra sutartys, kurių sudarymu yra arba gali būti suinteresuotas tas pats tiekėjas. 

Susumavus Pirkimo Nr. 1 vertę su Pirkimo Nr. 2 verte bei pridėjus Perkančiosios organizacijos 2017-07-18 raštu Nr. SD-26 pateiktame Pirkimų verčių skaičiavimo žurnalo išraše nurodytas planuojamas sudaryti 24 kategorijos paslaugų sutarčių vertes, bendra numatomų sudaryti šios kategorijos paslaugų sutarčių vertė yra 64 594,5 Eur be PVM, t. y. viršija Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 1 punkte nustatytą mažos vertės pirkimo ribą (58 000 Eur be PVM). Atsižvelgiant į išdėstytą, Tarnyba konstatavo, kad Atsakovė pasirinko netinkamą Pirkimo Nr. 1 ir Pirkimo Nr. 2 būdą bei tuo pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas dėl verčių skaičiavimo, neužtikrino skaidrumo principo laikymosi.

Pirkimų organizatorė - Įspėjimas -

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-24