BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. 


2016 m.

 

Perkančiosioji organizacija

Pirkimas Pažedimo esmė     Administracinėn atsakomybėn patraukti asmenys Administracinio nurodymo įvykdymo data Nutarimu ATP byloje skirta nuobauda Nutarimu ATP byloje skirtos nuobaudos įvykdymo data

Raseinių rajono savivaldybės administracija

 

 

 

 

Mažos vertės pirkimas vykdytas apklausos būdu „Raseinių rajono Gylių mokyklos-daugiafunkcio centro sporto aikštelės įrengimas“

 

 

Perkančioji organizacija pasirašė papildomą susitarimą prie rangos sutarties, kuriuo susitarė pakeisti Gylių mokyklos-daugiafunkcio centro sporto aikštelės projektinius sprendinius: neįtraukti vienos lauko teniso aikštelės, papildomai įtraukti 15 vietų žiūrovų tribūną ir vietoj sutartyje nurodyto subrangovo įrašyti kitą subrangovą. Tuo pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. įtvirtintą skaidrumo principą ir neužtiktino, kad būtų pasiektas 3 str. 2 d. nustatytas pirkimų tikslas.

   

Vadovas

 

 

 

 

 

2016-01-18

 

 

 

 

 

   

Kelmės rajono savivaldybės administracija

 

 

 

 

 

 

Supaprastintas atviras konkursas „Kelmės ir Tytuvėnų miestų gatvių apšvietimo tinklų inventorizacijos, investicinio projekto gatvių apšvietimo modernizavimui rengimo paslaugos“ (pirkimo Nr. 166213).

 

 

VPT  2015-12-03 vertinimo išvada Nr. 4S-4032

Viešojo pirkimo komisija patvirtino Pirkimo sąlygas, kuriose nustatyti per aukšti kvalifikacijos reikalavimai, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalies reikalavimus. Be to Viešojo pirkimo komisija nagrinėdama tiekėjų pasiūlymus, neatsižvelgdama į tai, kad Pirkimo dalyvis pateikė ne visus reikalaujamus dokumentus kvalifikacijai pagrįsti, pripažino jį atitinkančiu Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir tuo pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 5 d. ir 7 d. nuostatas

   

Viešojo pirkimo komisijos nariai

 

 

 

 

 

 

D. G -2016-03-04, R.S.-2016-03-03, I.M -2016-03-08, M.R.-2016-03-08, L.T.-2016-03-02,

R.D.-2016-03-02, L.P. -2016-03-02

L. K.-2016-05-25

 

 

   

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

 

 

 

 

 

 

 

 

Atviras konkursas „Informacinių technologijų infrastruktūros priežiūros, vystymo bei aptarnavimo paslaugų pirkimas“ (skelbtas 2015-07-09 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), pirkimo Nr. 165397)

 

 

 

 

VPT  2015-12-14 vertinimo išvada Nr. 4S-4129

Viešojo pirkimo komisija patvirtinusi Pirkimo sąlygas nustatė per aukštus ir nepagrįstus  kvalifikacijos reikalavimus, tuo pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 32 str. 2 d. Taip pat konstatuota, kad Pirkimo objekte nurodytų paslaugų apjungimas ir neskaidymas į savarankiškas Pirkimo objekto dalis apribojo tiekėjų galinčių pateikti pasiūlymus skaičių. Tuo buvo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. įtvirtinti nediskriminavimo ir lygiateisiškumo principai ir neužtikrinta tiekėjų konkurencija. Perkančioji organizacija turėjo suskirstyti Pirkimo objektą į dalis pagal paslaugų grupes ir tai būtų suteikę galimybę didesniam tiekėjui skaičiui pateikti konkurencingus pasiūlymus, o perkančiajai organizacijai – racionaliau naudoti Pirkimui skirtas lėšas.

   

Viešojo pirkimo komisijos nariai

 

 

 

 

J.Š.-2016-03-04, V.B.-2016-03-04, N.L.-2016-03-07, I.Z.-2016-03-31

 

M.B.

G.J.F.

A.M.

M.S.

A. Ž.

T. B.

 

 

 

 

 

 

 

 

Įspėjimai  

VšĮ Nacionalinis kraujo centras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supaprastintas atviras konkursas „Kraujo maišų ir magistralių sistemos donorų trombocitų aferezei“ (skelbtas 2015-08-07 CVP IS, viešojo pirkimo Nr. 166269)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPT 2015-12-18 vertinimo išvada Nr. 4S-4193

Viešojo pirkimo komisija priėmė neteisėtą sprendimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio 14 dalimi, pirkimą atlikti supaprastinto atviro konkurso būdu. Sprendimas buvo grindžiamas tuo, jog perkančioji organizacija turi teisę atlikti supaprastintą prekių pirkimą atskiroms pirkimo dalims, kurių kiekvienos vertė be PVM yra mažesnė kaip 80000 Eur  pažymint, kad „2015 metams pagal 331 kodą numatomų pirkimų vertė viršys tarptautinio pirkimo vertės ribas‘. Taip pat Perkančiosios organizacijos 2015 m. plane numatyta kraujo maišų ir magistralių sistemų donorų trombocitų aferezei pirkimui skirti 75 000 Eur sumą. Be to, po atlikto Pirkimo pasirašytos sutarties vertė viršijo Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio 14 dalyje leidžiamą ne didesnę kaip 80 000 Eur be PVM vertę.

VPK nariai, balsavę už neteisėto pirkimo būdo parinkimą, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio 1, 3 bei 14 dalių nuostatas ir tokiu būdu padarė ATPK 1713 straipsnio 1 dalyje nustatytą veiką

   

Viešojo pirkimo komisijos nariai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.V.T-2016-03-18, R. N.-2016-03-16, I. V.-2016-03-21, K.K. -2016-03-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Pasvalio rajono  savivaldybės administracija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apklausa, skelbiant apie mažos vertės pirkimą, „Pasvalio rajono vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų iš atliekų turėtojų surinkimą ir tvarkymą apskaitos informacinės sistemos įdiegimas“ (CVP IS skelbtas 2015-07-29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPT 2015-12-15 vertinimo išvada Nr. 4S-4145

Pirkimo komisija, vadovaudamasi Supaprastintų pirkimų taisyklių (toliau - Taisyklės) 108.1.4.2 punkto nuostata, kad „Apklausos būdu pirkimas gali būti atliekamas Taisyklėse nustatytais atvejais <...> perkant prekes, paslaugas ar darbus, kai <...> sudaromos prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 25 000 Eur (be pridėtinės vertės mokesčio) <...>“, priėmė sprendimą Pirkimą atlikti apklausos būdu, skelbiant apie supaprastintą mažos vertės pirkimą CVP IS, tačiau Perkančiosios organizacijos 2015 biudžetiniais metais planuojamų atlikti pirkimų plane nurodyta, kad planuojama šių paslaugų pirkimo vertė 43 500 Eur be PVM. Viešojo pirkimo komisijos nariai, balsavę už neteisėto pirkimo būdo parinkimą, neužtikrino Taisyklių 108.1.4.2 punkto laikymosi ir taip pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 dalį, kurioje nustatyta, kad „Perkančioji organizacija <...> supaprastintus pirkimus atlieka pagal pasitvirtintas taisykles <...>“. Taip pat Viešojo pirkimo komisijos nariai, balsavę už sprendimą pripažinti tiekėjo pasiūlymą laimėjusiu neišsiaiškinę dėl jo neįprastai mažos kainos, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytą skaidrumo principą, kuris suponuoja perkančiosios organizacijos veiksmų prognozuotumą.

Taip pat nustatyta, kad asmuo, patvirtinęs Pirkimo sąlygas, neužtikrino Taisyklių 108.1.4.2 punkto laikymosi, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies, 32 straipsnio 2 dalies nuostatas bei Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą proporcingumo principą

 

 

 

 

 

 

   

 

Viešojo pirkimo komisijos nariai (2 asmenys) ir laikinai Perkančiosios organizacijos vadovo pareigas einantis asmuo, patvirtinęs neteisėtas Pirkimo sąlygas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viešojo pirkimo komisijos nariai A. V.  ir V. K. - 2016-03-18

Apeliacinės instancijos teismo palikta galioti pirmos instancijos teismo nutartis, kuria vadovui skirtas įspėjimas - 2016-09-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plungės rajono savivaldybės administracija

 

 

 

 

 

 

 

 

Supaprastintas mažos vertės pirkimas „Lengvojo automobilio pirkimas“ (CVP IS skelbtas 2015-11-06)

 

 

 

 

 

 

 

 

VPT 2016-01-05 vertinimo išvada Nr. 4S-7

Viešojo pirkimo komisija patvirtino pirkimo sąlygas, kurios pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo ir Perkančiosios organizacijos  Supaprastintų pirkimų taisyklių  nuostatas: nustatant  minimalų tiekėjo kvalifikacijos reikalavimą, nenustatė  minimalių kvalifikacijos reikalavimų, draudžiančių ir ribojančių tiekėjų dalyvavimą pirkime; automobilio techninėje specifikacijoje nustatyti automobilio techniniai reikalavimai yra pertekliniai, neproporcingi perkančiosios organizacijos siekiamam Pirkimo tikslui (įsigyti reprezentatyvų, komfortišką ir saugų lengvąjį automobilį), dirbtinai ribojantys potencialių tiekėjų galimybę dalyvauti pirkime ir pritaikyti Skoda Superb automobiliui.

 

   

 Viešojo pirkimo komisijos nariai (3 asmenys)

 

 

 

 

 

 

 

 

Č. K., V. A. ir G. K. – 2016-04-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos ministerijos

 

 

 

 

 

 

 

VPT 2015-12- vertinimo išvada Nr. 4S-4156

Nustatyti viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai susiję su sutarčių sudarymu Perkančiajai organizacijai nevykdžius Viešųjų pirkimų įstatymu nustatytų pirkimų procedūrų. Perkančiosios organizacijos vadovas žinojo, jog sutartys sudaromos nevykdžius Viešųjų pirkimų įstatyme imperatyviai nustatytų viešųjų pirkimų procedūrų, tačiau vistik priėmė sprendimą ir 2015 metais pasirašė 15 sutarčių su  su ortopedijos priemones gaminančiomis įmonėmis. Pasirašydamas sutartis vadovas turėjo vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis ir vykdyti ar suteikti įgaliojimus, atsakingiems už viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą asmenims, atlikti viešųjų pirkimų procedūras Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

   

Vadovas

 

 

 

 

 

 

 

 

Teismai paliko VPT nutarimą nepakeistą

 

 

 

 

 

 

 

 

434 Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-08-30

 

 

 

 

 

 

 

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Sanatriškių klinikos Neskelbiamos derybos „Širdies veiklą palaikantys prietaisai ir vienakrtinės medicinos priemonės“ (kvietimas dalyvauti neskelbiamose derybose išsiųstas 2015-10-13)

VPT 2016-01-07 viešųjų pirkimų vertinimo išvada Nr. 4S-51

Perkančioji organizacija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus bei neužtikrino 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto viešųjų pirkimų tikslo siekimo, kadangi priėmė sprendimą pakeisti Pirkimo vertę (atskirų Pirkimo objekto dalių vertes) po vykdyto atviro konkurso procedūrų, todėl turėjo būti vykdomas naujas skelbiamas viešasis pirkimas.  

Vertinimo išvadoje taip pat nustatyti Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 7 dalies nuostataų pažeidimas, kadangi Pirkimo vykdymo metu buvo netinkamai vertinami tiekėjų pasiūlymai.

    Viešojo pirkimo komisijos nariai   Įspėjimai  

VšĮ Kauno klinikinė ligoninė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supaprastintas atviras konkursas „Blankų pirkimas“ (skelbtas 2015-09-21 CVP IS, pirkimo numeris 167478)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-01-13 vertinimo išvada Nr. 4S-109

Viešojo pirkimo komisija patvirtino Pirkimo sąlygas, kurios pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 9 punkto nuostatas bei neužtikrina 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto pirkimų skaidrumo principo laikymosi ir šio straipsnio 2 dalyje apibrėžto pirkimų tikslo siekimo

Pirkimo sąlygose nustatyta, kad tiekėjų neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausio įkainio kriterijų, o galutinė kaina, nurodyta pasiūlyme, skirta tik pasiūlymų eilei ir laimėtojui nustatyti. Vadovaujantis šia sąlyga tiekėjai teikdami pasiūlymus turėjo nurodyti kiekvienos blankų formos 1 vnt. kainą (įkainį), tuo tarpu pasiūlymo kainą sudarė bendra įkainių suma, neįtraukiant perkamų blankų kiekio. Kai Perkančioji organizacija nežino tikslaus numatomų pirkti prekių kiekio (šiuo atveju blankų kiekio) Pirkimo sąlygose turėjo nurodyti preliminarius kiekius, nustatyti viršutinę ir apatinę ribas arba nurodyti paklaidą procentine išraiška, arba, jei neįmanoma nustatyti apatinės ribos, nurodyti tik viršutinę ribą, tačiau Pirkimo dokumentuose to nustatyta nebuvo, tik nustatyta, kad prekės bus perkamos pagal poreikį ir nurodyti 277 blankų formų pavadinimai.

   

Viešojo pirkimo komisijos nariai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įspėjimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krašto apsaugos ministerija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supaprastintas atviras konkursas „Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono infrastruktūros pritaikymo NATO ryšio kuopai dislokuoti (PRISM) statybos darbų pirkimas“ ( CVP IS skelbtas 2015-10-21, pirkimo Nr. 168448)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nustatyti viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai rengiant Pirkimo sąlygas: nustatyti  kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams turėti teisę vykdyti darbus darbų srityse; Pirkimo objektas priskiriamas prie negyvenamųjų pastatų ir jokie darbai nebus atliekami ypatinguose statiniuose, kurie priskiriami prie gyvenamųjų pastatų ir susisiekimo komunikacijų: kelių (gatvių); be to ne visi darbai, kuriems vykdyti yra reikalaujama turėti teisę, yra įsigyjami visose Pirkimo dalyse, pvz. Pirkimo IV dalyje nėra įsigyjamas vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių tinklų klojimas.

Priėmę sprendimą patvirtinti neteisėtas Pirkimo sąlygas, susijusias su kvalifikacinių reikalavimų ir ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalies,  35 str. 1 d. 3 p., 85 str. 2 d., 90 str. 2 d. reikalavimus bei neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje apibrėžto pirkimų tikslo siekimo, o priėmę sprendimą neskaidyti Pirkimo objekto į dalis pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 2 dalies nuostatas bei neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto proporcingumo principo laikymosi.

   

 

Viešojo pirkimo komisijos nariai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

įspėjimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VšĮ Antakalnio poliklinika Mažos vertės viešasis pirkimas „Baseinų priežiūros paslaugų ir baseinų aptarnavimo paslaugų pirkimas“, vykdytas apklausos raštu būdu

VPT 2016-01-14 viešųjų pirkimų vertinimo išvada Nr. 4S-118

Vertinimo metu nustatyta, kad Pirkimo komisijos nariai, patvirtinę Pirkimo sąlygas, neatitinkančias Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų reikalavimų, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 dalies ir 32 straipsnio 2 dalies nuostatas.

Vertinimo išvadoje taip pat konstatuota, kad buvo pažeistos Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 dalies nuostatos ir neužtikrintas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo įgyvendinimas bei 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto viešųjų pirkimų tikslo siekimas, kadangi Pirkimo komisija netinkamai vykdė tiekėjų kvalifikacijos vertinimo procedūras.

Taip pat Vertinimo metu nustatyta, kad Pirkimo sutartis buvo pasirašyta kitokiomis sąlygomis negu buvo nustatyta Pirkimo sąlygose, todėl Perkančioji organizacija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą.

 

 

 

   

Viešojo pirkimo komisijos nariai

 

 

 

 

Vadovas

V.B.-2016-05-13

D.P.-2016-05-12

D.V.-2016-05-12

D.D.-2016-05-12

J.A.-2016-05-11

 

 

 

 

 

 

 

Įspėjimas

 
Kėdainių rajono savivaldybės administracija  

VPT 2015-12-09 neplaninio viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymo vertinimo išvada Nr. 4S-4082

Nustatyti Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai, susiję su:

-  2014-11-05 Statybos darbų rangos sutarties Nr. VP-622 nuostatų, reglamentuojančių atsiskaitymą, priežiūros vykdymu (Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalies ir 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo pažeidimas);

- 2014-10-15 Rangos sutarties Nr. VP-598 nuostatų, reglamentuojančių subtiekėjų pasitelkimo tvarką, atsiskaitymą, priežiūros vykdymu (Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto skaidrumo principo pažeidimas).

    Už sutarčių vykdymo priežiūrą atsakingi asmenys

A.V.-2016-05-05

N.J.-2016-05-11

   

UAB “Vilniaus šilumos tinklai”

 

 

 

 

 

Skelbiamos derybos „Konsultacinių paslaugų, susijusių su akcinei bendrovei „Vilniaus šilumos tinklai“ nuosavybės teise priklausančio išnuomoto turto perėmimu, pirkimas“ (skelbtos 2014-10-02 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, viešojo pirkimo Nr. 156220)

Perkančiosios organizacijos vadovas pasirašė sutartį, neatsižvelgdamas į tai, kad Pirkimui buvo skirta 3 mln. Lt be PVM, o galutinio pasiūlymo kaina – 2.784.210,00 Eur su PVM (arba 7.944.892.80 Lt be PVM), t. y. daugiau nei 2,5 karto viršijo Pirkimui numatytas lėšas ir tuo

pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatytą pirkimų tikslą „vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas“ ir racionalų lėšų naudojimą.

   

Vadovas

 

 

 

 

 

 

 

2016-05-17

 

 

 

 

 

 

   

AB „Vilniaus šilumos tinklai“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skelbiamos derybos „Konsultacinių paslaugų, susijusių su akcinei bendrovei „Vilniaus šilumos tinklai“ nuosavybės teise priklausančio išnuomoto turto perėmimu, pirkimas“ (skelbtos 2014-10-02 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, viešojo pirkimo Nr. 156220)

 

 

 

 

 

 

 

Viešojo pirkimo komisija patvirtino Pirkimo sąlygas, kurios pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo  32 straipsnio 2 dalies nuostatas, jog perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kvalifikacijos reikalavimai turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs, 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principus, nes nustatė perteklinius, nepagrįstus, ribojančius tiekėjų konkurenciją ir neproporcingus Pirkimo objektui reikalavimus. Be to vykdydama Pirkimo procedūras Viešojo pirkimo komisija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto reikalavimą, kad perkančioji organizacija turi pasiūlymą atmesti, jei buvo pasiūlytos per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, kadangi pripažino tiekėjo pasiūlymą, kurio pasiūlyta kaina 2,5 karto viršijo planuojamo Pirkimo vertę.

 

Vadovas pasirašė sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymo kaina daugiau kaip dvigubai viršija Pirkimui numatytas lėšas ir tuo pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatytą pirkimų tikslą ir racionalų lėšų naudojimą.

   

Viešojo pirkimo komisijos nariai ir vadovas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administracinius nurodymus įvykdė:

N. K. – 2016-05-05, A. K. – 2016-05-17, R. B.  – 2016-05-17, N. U. – 2016-05-18,

A. V. – 2016-05-18

V. T. –2016-05-26

 

 

 

 

 

 

 

 

   

VĮ Turto bankas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viešasis pirkimas „Priešprojektinių pasiūlymų dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų pastatų, esančių Rinktinės g. 1, Vilniuje,  pritaikymo konferencijoms, kongresams ir kitiems kultūriniams renginiams paslaugų pirkimas“ apklausos būdu (kvietimai tiekėjams išsiųsti 2015-11-12, pirkimo Nr. 169638)

 

 

Viešojo pirkimo komisija priėmė sprendimą Pirkimą vykdyti apklausos būdu skubos tvarka, neskelbiant apie Pirkimą, tačiau nurodytos aplinkybės dėl skubos - nėra aplinkybės, kurios pagrįstų, kad Pirkimą atlikti reikėjo skubiai. Pažeidė VPĮ 92 str. 2 d. , kad „Perkančioji organizacija apie supaprastintą pirkimą gali neskelbti, jeigu yra bent viena iš šio straipsnio 3, 4, 5, 6, 7 dalyse nurodytų atvejų“, nuostatas, VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtintą skaidrumo ir lygiateisiškumo principus, bei 3 str. 2 d. įtvirtintą pirkimų tikslą.

Pažeidė VPĮ 3 str. 1 d. įtvirtintus lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir proporcingumo principus ir 32 str. 2 d. nuostatas, nes nustatė nepagrįstus, dirbtinai ribojančius konkurenciją ir neproporcingus pirkimo objektui  kvalifikacinius reikalavimus.

 

   

Viešojo pirkimo komisijos nariai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kupiškio socialinės globos namai Supaprastintas atviras konkursas „Globotinių maitinimo perkančiosios organizacijos patalpose paslaugų viešasis pirkimas“ (CVP IS skelbtas 2015-07-14, pirkimo Nr. 165509)

VPT 2016-01-22 viešųjų pirkimų vertinimo išvada Nr. 4S-185

Pirkimo komisija patvirtino Pirkimo sąlygas, kuriose nenustatytas privalomas reikalavimas tiekėjų kvalifikacijai, numatytas Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 3 punkte, taip pat Pirkimo sąlygose nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai yra neproporcingi Pirkimo objekto vertei, dirbtinai ribojantys konkurenciją, nepagrįsti ir pertekliniai, o Pirkimo dokumentai yra netikslūs, neaiškūs ir tokiu būdu pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies, 85 straipsnio 2 dalies. 32 straipsnio 2 dalies nuostatas ir Viešųjųpirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvritintą skaidrumo principą.

    Viešojo pirkimo komisijos nariai   Įspėjimai  
BĮ Klaipėdos futbolo sporto mokykla Supaprastintas atviras konkursas „Naudoto turistinio autobuso pirkimas“ (CVP IS skelbtas 2015-11-11, pirkimo Nr. 169083)

VPT 2016-01-25 viešųjų pirkimų vertinimo išvada Nr. 4S-215

Perkančiosios organizacijos vadovas, patvirtindamas Pirkimo sąlygas, kurių techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus prekės ženklas, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 8 dalies nuostatas.

    Vadovas A.A.-2016-06-02    
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika Apklausos būdu vykdytas viešasis pirkimas „Projekto "Energijos efektyvumo didinimas VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje", projekto kodas VP3-3.4-ŪM-03-V-05-010, poliklinikos (Žalgirio g. 115, Vilnius) mechaninės oro vėdinimo sistemos su šilumogrąža rekonstravimas“ (kvietimas tiekėjui pateikti pasiūlymą išsiųstas 2015-07-01)

VPT 2016-03-08 viešųjų pirkimų vertinimo išvada Nr. 4S-690

Viešojo pirkimo komisija, priimdama sprendimą vykdyti Pirkimą apklausos būdu apie jį neskelbiant ir apklausiant vieną tiekėją, nors nebuvo tam reikalingų sąlygų, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 dalies, 92 straipsnio 3 dalies 3 punkto nuostatas, Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvritintus skaidrumo ir lygiateisiškumo principus bei neužtikrino 3 straipsnio 2 dalyje numatyto tikslo siekimo.

    Viešojo pirkimo komisijos nariai

 

L. P.

I. Š.

A. P.

 

Įspėjimas

144 eur

434 eur

 
Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Apklauso būdu vykdytas viešasis pirkimas „Kanceliarinių prekių pirkimas“ (kvietimas CVP IS priemonėmis išsiųstas 2015-06-18)

 

Apklausos būdu vykdytas viešasis pirkimas „Kopijavimo popieriaus pirkimas“ (kvietimas CVP IS priemonėmis išsiųstas 2016-07-07)

VPT 2016-05-05 pirkimų vertinimo išvada Nr. 4S-1478

Perkančiosios organizacijos vadovas, patvirtindamas Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų neatitinkančias vieno iš pirkimų sąlygas, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalies, bei 85 straipsnio 1 ir 2 dalies bei Lazdijų rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-22 įsakymu Nr. 10V-62 (2015-01-08 įsakymo Nr. 10V-14 redakcija), 55 punkto nuostatas.

Viešojo pirkimo komisija, priimdama sprendimą vykdyti Pirkimus apklausos būdu apie juos neskelbiant, ir pritardama Pirkimų sąlygoms, neatitinkanioms Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 dalies, 3 straipsnio 1 dalies, 9 straipsnio 2 ir 4 dalies, 85 straipsnio 1 dalies ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-22 įsakymu Nr. 10V-62 (2015-01-08 įsakymo Nr. 10V-14 redakcija), 167 punkto nuostatas, taip pat pat 3 straipsnio 1 ir 2 dalies, 85 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas.

 

   

Vadovas

Viešojo pirkimo komisijos nariai

A. K.

J. G.

K. J.

Š. D.

E. M.

V. S.

 

Įspėjimas

Įspėjimas

Įspėjimas

Įspėjimas

Įspėjimas

72 eur

 

 
BĮ "Klaipėdos paplūdimiai" Apklausos būdu vykdytas mažos vertės viešasis pirkimas „Naujų keturračių smėlio motociklų pirkimas“ (CVP IS skelbtas 2016-04-18)

VPT 2016-06-09 pirkimų vertinimo išvada Nr. 4S-1955

Viešojo pirkimo komisija, priimdama sprendimą atmesti tiekėjo pasiūlymą neįsitikinus jo kvalifikacijos atitikimu Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies, 32 straipsnio 5 dalies, 85 straipsnio 2 dalies "Klaipėdos paplūdimiai" mažos vertės supapratsintų viešųjų pirkimų taisyklių, patvirtintų biudžetinės įstaigos "Klaipėdos paplūdimiai" direktoriaus 2015-01-30 įsakymu Nr. BP-1A, 60.1 punkto nuostatas.

    Viešojo pirkimo komisijos nariai

A. J.

A. S.

S. N.

72 eur

72 eur

72 eur

 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija Atviras konkursas „Visuomenės informavimo kompanijos regioninėse, vietinėse, specializuotose ir tautinėms mažumoms skirtose žiniakslaidos priemonėse parengimo ir įgyvendinimo paslaugos“ (CVP IS skelbtas 2015-04-28, pirkimo Nr. 162767)

VPT 2016-04-01 viešųjų pirkimų vertinimo išvada Nr. 4S-986

Viešojo pirkimo komisija patvirtino netinkamas Pirkimo sąlygas ir tokiu būdu pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 9 punkto nuostatas, kadangi buvo siekiama įsigyti Pirkimo sąlygose nenurodytas ir pasiūlymų vertinimo metu neplanuotas vertinti paslaugas.

Viešojo pirkimo komisija taip pat pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 31 straipsnio 2 dalies, 39 straipsnio 7 dalies nuostatas ir Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus skaidrumo bei lygiateisiškumo principus, kadangi atliko vokų su kainomis plėšimo procedūrą prieš tai neįvertinusi Pirkimui pasiūlymus pateikusių tiekėjų pasiūlymų techninių duomenų atitikties Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams.

Viešojo pirkimo komisija, vertindama tiekėjų paisūlymų techninių duomenų atitiktį Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams neišsiaiškinus būtinos informacijos, susijusios su laikraščių platinimu, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą.

    Viešojo pirkimo komisijos nariai

J. B.

S. J.

R. K.

R. P.

R. M.

D. K.

M. V.

I. N.

A. S.

I. O.

J. K.

V. G.

V. M.

Įspėjimas

Įspėjimas

72 eur

Įspėjimas

72 eur

144 eur

Įspėjimas

144 eur

72 eur

72 eur

72 eur

72 eur

Įspėjimas

 
Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras Saulės elektrinės (SE) projektavimo paslaugos ir įrengimo darbai“, apklausa (mažos vertės pirkimas). 

VPT 2016-07-29 viešųjų pirkimų vertinimo išvada Nr. 4S-2579

Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos nariai neatsižvelgė į tai, kad vykdomo viešojo pirkimo objektas yra specifinis ir inovacinis, todėl priėmė sprendimą vykdyti neskelbiamą viešąjį pirkimą. Viešojo pirkimo procedūrų metu perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos nariai  nesiekė įsitikinti, kokią veiklą vykdo pakviesti tiekėjai, ar jų vykdoma veikla yra susijusi su viešojo pirkimo objektu – saulės elektrinių diegimo veikla, taip tiekėjų parinkimo procedūrą vykdyta formaliai, neskaidriai ir neužtikrino tiekėjų konkurencijos, nes nesiekė gauti kuo daugiau perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių pasiūlymų. Tokiu būdu buvo pažeistos Viešųjų pirkimų įstatymo  85 straipsnio 2 dalies, 3 straipsnio 1  dalies, 16 straipsnio 3  dalies ir perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 143.1  punkto nuostatos. Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat nustatė, kad iki viešojo pirkimo pradžios nebuvo nustatyta numatoma viešojo pirkimo vertė, todėl konstatuota, kad buvo pažeistos Viešųjų pirkimų įstatymo  9 straipsnio 1  ir 4  dalių, Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-26 (redakcija nuo 2015-01-01), 30.3 punkto,  Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 dalies, ir perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 3  ir 9  punktų nuostatos.

    Viešojo pirkimo komisijos nariai

I. L. - 2016-11-28

R.V. - 2016-11-25

   
Kupiškio technologijos ir verslo mokykla „Saulės elektrinės (SE) projektavimo paslaugos ir įrengimo darbai“, apklausa (mažos vertės pirkimas).

VPT 2016-07-29 viešųjų pirkimų vertinimo išvada Nr. 4S-2581

Perkančiosios organizacijos viešųjų pirkimų komisijos nariai neatsižvelgė į tai, kad vykdomo viešojo pirkimo objektas yra specifinis ir inovacinis, todėl priėmė sprendimą vykdyti neskelbiamą viešąjį pirkimą. Viešojo pirkimo procedūrų metu perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo komisijos nariai  nesiekė įsitikinti, kokią veiklą vykdo pakviesti tiekėjai, ar jų vykdoma veikla yra susijusi su viešojo pirkimo objektu – saulės elektrinių diegimo veikla, tokiu būdu tiekėjų parinkimo procedūrą vykdė formaliai, neskaidriai ir neužtikrino tiekėjų konkurencijos, nes nesiekė gauti kuo daugiau perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančių pasiūlymų. Tokiu būdu buvo pažeistos Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 dalies, 3 straipsnio 1 dalies ir16 straipsnio 3 dalies, tai pat perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 21.4 punkto nuostatos.

Viešojo pirkimo vertinimo metu Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat nustatė, perkančiosios turėjo svarstyti ir priimti sprendimą dėl viešojo pirkimo būdo parinkimo, tačiau vadovaujantis perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių nuostatomis to nepadarė. Tokiu būdu buvo pažeistos Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 dalies, 3 straipsnio 1 ir 2 dalių,  9 straipsnio 1 dalies, 16 straipsnio 1 ir 3  dalių ir perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 25.3  punkto nuostatos.

    Viešojo pirkimo komisijos nariai

V. Z. – 2016-12-01

K. M. – 2016-12-02

S. K. – 2016-12-02

V. K. – 2016-12-01

   

Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos

Supaprastinto atviro konkurso būdu vykdytas „Duomenų perdavimo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 166162)

VPT 2015-12-28 vertinimo išvada Nr. 4S-4282

Perkančiajai organizacijai parenkant supaprastintą pirkimo būdą pažeista Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio 3 ir 4 dalys ir tuo Perkančioji organizacija neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 dalyje įtvirtinto pirkimų skaidrumo principo laikymosi ir šio straipsnio 2 dalyje apibrėžto pirkimų tikslo siekimo. Taip pat nustatytas viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimas susijęs su pirkimo dokumentuose nustatytu ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymo kriterijumi ir tuo pažeistos Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 2 dalies nuostatos.   
   

Viešojo pirkimo komisijos nariai

 

V. Č.

J. J.

R. P.

A. P. - 2016-04-26

G. V.

Įspėjimas

Įspėjimas

Įspėjimas

72 eur

Įspėjimas

 
VšĮ Aukštaitijos siaurasis geležinkelis Apklausos būdu vykdytas mažos vertės viešasis pirkimas „750 mm pločio šilumvežio pirkimas“ (kvietimai tiekėjams pateikti pasiūlymus išsiųsti 2015-11-24).

VPT 2016-05-05 vertinimo išvada Nr. 4S-1489

Perkančioji organizacija prekę įsigijo teisės aktų nustatyta tvarka neįvykdžius viešojo pirkimo, t.y. nebuvo vykdomos Viešųjų pirkimų įstatymu imperatyviai nustatytos viešojo pirkimo procedūros, kurių pagrindu būtu teisėtai sudaryta viešojo pirkimo - pardavimo sutartis su tiekėju. Tuo pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo pricipus bei to paties straipsnio 2 dalyje nustatytą pirkimų tikslą.
    Vadovas 2016-10-27 72 eur  
 
Vaikų išlaikymo fondo administracija
 
Supaprastinto atviro konkurso būdu vykdytas viešasis pirkimas „Informacinės sistemos projektavimo, kūrimo ir diegimo, bandomosios eksploatacijos ir apmokymo paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 166938)

VPT 2016-01-25 vertinimo išvada Nr. 4S-230

Viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, susiję su pirkimo dokumentuose nustatytais kvalifikacijos reikalavimais, pažeidžiančiais Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalies nuostatas, nurodančias, kad perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos, turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui.
    Viešojo pirkimo komisijos nariai

S. S.

D. S.

A .B.

V. K. - 2016-06-27

R. Č.

Įspėjimas

Įspėjimas

Įspėjimas

72 eur

Įspėjimas

 
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Supaprastinto atviro konkurso būdu vykdytas pirkimas „Šalčininkų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių, gatvių su asfaltbetonio danga remonto darbų pirkimas“ (pirkimo Nr. 172280).

VPT 2016-05-26 vertinimo išvada Nr. 4S-1781

Viešojo pirkimo komisija, patvirtindama pirkimo sąlygas, kuriose nustatyti diskriminaciniai, dirbtinai ribojantys tiekėjų dalyvavimą pirkime kvalifikacijos reikalavimai, taip pat patvirtindama pirkimo sąlygas, kuriose nustatyta įkainių vertinimo ir palyginimo tvarka (pagal didžiausią suminį  įkainį), kuri nesuteikia perkančiajai organizacijai galimybės įsitikinti, ar pasiūlyta kaina nėra neįprastai maža, bei nustačiusi laimėtoją, kurio pasiūlymo kaina yra daugiau kaip 27 proc. mažesnė už kitų tiekėjų, ir neparašydama tiekėjo pagrįsti neįprastai mažą pasiūlytą kainą, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 ir  2 dalių, 24 straipsnio 2 dalies 9 punkto, 40 straipsnio 1 dalies,  85 straipsnio 1 dalies bei 87 straipsnio 1 dalies nuostatas

    Viešojo pirkimo komisijos nariai

 

S. L. - 2016-11-17

J. .G.

M. D.

P. G.

I. G.

Z. M.

J. M.

 

72 eur

Įspėjimas

Įspėjimas

Įspėjimas

Įspėjimas

Įspėjimas

Įspėjimas

 
VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra Supaprastintas atviras konkursas „Intervencinio sviesto saugojimo ir sandėliavimo paslaugų  pirkimas“ (pirkimo Nr. 172463)

 

VPT 2016-06-06 vertinimo išvada Nr. 4S-1875

Perkančioji organizacija, nustatydama pirkimo sąlygas, neatitinkančias Viešųjų pirkimo įstatymo ir pažeidžiančias teisės aktų reikalavimus, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 6 dalies 3 punkto, 24 straipsnio 2 dalies 9 punkto, 32 straipsnio 2 dalies, 85 straipsnio 2 dalies ir 87 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Viešojo pirkimo komisija tiekėjų pasiūlymus įvertino ne pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir priėmė neteisėtus sprendimus, tuo pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus viešųjų pirkimų principus, 32 straipsnio 6 ir 7 dalių, 85 straipsnio 2 dalies bei 87 straipsnio 1 dalies nuostatas.

   

Vadovas

 

Viešojo pirkimo komisijos nariai

 

 

 

R. M. - 2016-11-23

K. K. - 2016-11-15

R. S. - 2016-11-23

 

Įspėjimas

 

72 eur

72 eur

72 eur

 
AB „Kauno energija“ Supaprastinto atviro konkurso būdu vykdytas pirkimas „Automobilių remonto paslaugų pirkimas“ (pirkimo Nr. 171142)

VPT 2016-06-07 vertinimo išvada Nr. 4S-1907

Viešojo pirkimo komisija, nagrinėdama tiekėjų kvalifikacinius duomenis pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 5 ir 7 dalių nuostatas bei 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą lygiateisiškumo principą, nes esant vienodoms aplinkybėms dėl dviejų tiekėjų kvalifikacijos tikslinimo, priėmė skirtingus sprendimus skirtingų tiekėjų atžvilgiu.

   

Viešojo pirkimo komisijos nariai

 

 

Įspėjimai

 
VšĮ Panevėžio greitosios medicinos pagalbos stotis Supaprastinto atviro konkurso būdu vykdytas viešasis pirkimas „GMP automobilių pirkimas (2 vnt)“ (pirkimo Nr. 167379)

VPT 2016-01-20 vertinimo išvada Nr. 4S-176

Viešojo pirkimo komisija nustatė, kad tiekėjo siūlomos prekes atitinka techninės specifikacijos reikalavimus,  nors tiekėjo pateikti dokumentai tokios atitikties neįrodė, todėl viešojo pirkimo komisija neužtikrino Perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių laikymosi ir tuo pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 85 straipsnio 2 dalies nuostatas.
   

Viešojo pirkimo komisijos nariai

 

Įspėjimai

 
Kauno m. savivaldybės administracija Panemunės seniūnija Supaprastinto atviro konkurso būdu vykdytas pirkimas „Vaikų žaidimų aikštelių įrenginių, suoliukų, šiukšliadėžių, dviračių stovų ir dangos pirkimas“ (pirkimo Nr. 167422)

 

VPT 2016-06-16 vertinimo išvada Nr. 4S-2035

Perkančioji organizacija priimdama techninės specifikacijos neatitinkančias prekes pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą, o faktiškai pakeitusi sutarties sąlygas, nesikreipiant į Tarnybą sutikimo, neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalies laikymosi.

 

    Vadovas   Įspėjimas  
Kauno m. savivaldybės administracija Vilijampolės seniūnija Supaprastinto atviro konkurso būdu vykdytas pirkimas „Vaikų žaidimų aikštelių įrenginių, suoliukų, šiukšliadėžių, dviračių stovų ir dangos pirkimas“ (pirkimo Nr. 167422)

VPT 2016-06-16 vertinimo išvada Nr. 4S-2035

Perkančioji organizacija priimdama techninės specifikacijos neatitinkančias prekes pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą skaidrumo principą, o faktiškai pakeitusi sutarties sąlygas, nesikreipiant į Tarnybą sutikimo, neužtikrino Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 8 dalies laikymosi.

    Vadovas   Įspėjimas  
Radviliškio raj. savivaldybės administracija Viešasis pirkimas „Radviliškio r. sav. informacinio biuletenio „Savivaldybės aktualijos“ ir papildomos informacijos spausdinimo Radviliškio rajono savivaldybės vietiniame laikraštyje paslaugos“ (pirkimo Nr. 170795)

VPT 2016-05-02 vertinimo išvada Nr. 4S-1442

Viešojo pirkimo komisija pritarė pirkimo sąlygoms, kuriose nustatytas reikalavimas neatitiko VPĮ 87 straipsnio 1 dalies nuostatai, todėl komisija pažeidė VPĮ 32 straipsnio 2 dalies reikalavimus, taip pat nesivadovavo perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis ir taip pažeidė VPĮ 85 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

   

Viešojo pirkimo komisijos nariai

V. Š. - 2016-11-14

E. Z. - 2016-11-16

D. L. - 2016-11-16

D. G. - 2016-11-14

A. M.

72 eur

72 eur

72 eur

72 eur

Įspėjimas

 
Lietuvos kariuomenės generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras Viešasis pirkimas „Žemės plotų tvarkymo (kelmų rovimo - naikinimo) paslauga“

VPT 2016-05-18 vertinimo išvada Nr. 4S-1664

Viešojo pirkimo komisija priėmė sprendimą pirkimui taikyti mažos vertės prikimo formą apklausos būdu, t.y. pirkimą vykdyti kaip mažos vertės ir apklausos būdu, nors pirkimo vertė viršijo Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalies 1 punkte nustatytą mažos vertės paslaugų pirkimo ribą, tuo pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio 3 dalies ir 3 straipsnio 1 dalies nuostatas bei nepasiekė 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto pirkimų tikslo.
   

Viešojo pirkimo komisijos nariai

A. Č. - 2016-11-02

J. P. - 2016-10-31

D. B. - 2016-11-02

72 eur

72 eur

72 eur

 
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos Viešasis pirkimas „Mobiliųjų telefonų pirkimas“

VPT 2016-05-19 vertinimo išvada Nr. 4S-1666

Pirkimo sąlygose nustatytas reikalavimas orientuotas į vienintelio gamintojo produkciją, dirbtinai ribojo konkurenciją, diskriminavo tiekėjus, tuo pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus ir neužtikrinat 3 straipsnio 2 dalyje nustatyto pirkimų tikslo įgyvendinimo.

 

    Pirkimo organizatorius   Įspėjimas  
Lopšelis-darželis „Ąžuolas“

Viešasis pirkimas „Lopšelio - darželio „Ąžuolas“ pastato Žirmūnų g. 32, Vilniuje, ugdymo modernizavimo pagrindinėje sutartyje nenumatyti darbai, be kurių neįmanoma pabaigti sutarties“ (pirkimo Nr. 174049)

VPT 2016-07-26 vertinimo išvada Nr. 4S-2517

Nustatyta, kad dalis darbų, numatytų pirkimo dokumentuose buvo atlikti dar iki pirkimo pradžios, o juos įtraukiant į pirkimo objektą pažeistas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas skaidrumo principas bei to paties straipsnio 2 dalyje įtvirtintas pirkimo tikslas.

 

    Pirkimo iniciatorius J. T. - 2016-12-20 72 eur  

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Viešasis pirkimas „Sporto paskirties pastato – baseino (8.14.) Vilniuje, S. Neries gatvėje, statybos darbai su techninio darbo projekto parengimu ir projekto vykdymo priežiūra
“ (pirkimo Nr. 170466)

VPT 2016-06-09 vertinimo išvada Nr. 4S-1956

Netinkamai nustatyta pirkimo vertė, kadangi prieš pradedant pirkimą nenustatyta preliminari pirkimo vertė remiantis skaičiuojamosiomis kainomis, panašių pirkimų praktika, rinkos ir kitais tyrimais, tuo pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnio 4 dalies reikalavimai. Taip pat nustatyti nepagrįsti, dirbtinai ribojantys konkurenciją kvalifikacijos reikalavimai bei nesivadovauta perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, tuo pažeistos Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 2 dalies nuostatos bei 85 straipsnio 2 dalies nuostatos.

    Pirkimo iniciatorius   Įspėjimas  

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-24