Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymai

Nr.

Patvirtinimo data

Paskelbta

Teisės aktas

1S-59 2018-04-12  

Įsakymas "Dėl teisės akto pripažinimo netekusiu galios"

ĮSIGALIOJA 2018-04-13

1S-31 2018-03-15   Įsakymas "Dėl Rekomendacijų dėl veiksmų, kurių turėtų imtis pirkimo vykdytojai ir tiekėjai, sutrikus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos veikimui patvirtinimo"
1S-19 2018-02-01 Teisės aktų registras, 2018-02-02, Nr. 1652

Įsakymas "Dėl teisės aktų pripažinimo netekusiais galios"

ĮSIGALIOJA 2018-02-03

1S-12 2018-01-22 Teisės aktų registras, 2018-01-24, Nr. 1055

Įsakymas "Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos informacinių sistemų saugos dokumentų patvirtinimo"

ĮSIGALIOJA 2018-01-25

1S-3 2018-01-03 Teisės aktų registras, 2018-01-08, Nr. 317

Įsakymas "Dėl teisės aktų pripažinimo netekusiais galios"

ĮSIGALIOJA 2018-01-09

1S-181 2017-12-28 Teisės aktų registras, 2017-12-29, Nr. 21511

Įsakymas „Dėl Naudojimosi Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema taisyklių patvirtinimo"

 ĮSIGALIOJA 2018-01-01 

1S-154 2017-10-30

Teisės aktų registras, 2017-11-02, Nr. 17301

Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų, pirkimų atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, viešojo pirkimo - pardavimo sutarčių bei pirkimo - pardavimo sutarčių, sudaromų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, atrinkimo vertinimui ir perkančiųjų organizacijų bei perkančiųjų subjektų atrinkimo tikrinimui procedūrų tvarkos aprašo patvirtinimo"  ĮSIGALIOJA 2017-11-03
1S-110 2017-06-30 Teisės aktų registras, 2017-07-03, Nr. 11314 Įsakymas „Dėl Planinio perkančiosios organizacijos veiklos, susijusios su pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymu ir vykdymu, tikrinimo atlikimo ir jo rezultatų įforminimo taisyklių patvirtinimo" ĮSIGALIOJA 2017-07-04
1S-109 2017-06-30 Teisės aktų registras, 2017-07-03, Nr. 11313

Įsakymas „Dėl Neplaninių pirkimo-pardavimo sutarčių vykdymo vertinimo atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisyklių patvirtinimo" ĮSIGALIOJA 2017-07-04 

1S-105 2017-06-29 Teisės aktų registras, 2017-06-30, Nr. 11090

Įsakymas „Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo" ĮSIGALIOJA 2017-07-01 

Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų lentelė 

1S-103 2017-06-29 Teisės aktų registras, 2017-06-29, Nr. 11089 Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2006 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 1S-80 „Dėl Tiekėjų įrašymo į oficialius patvirtintų tiekėjų sąrašus taisyklių patvirtinimo" pripažinimo netekusiu galios ĮSIGALIOJA 2017-07-01 
1S-102 2017-06-29 Teisės aktų registras, 2017-06-29, Nr. 11025 Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų, pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, procedūrų vertinimo atlikimo ir jų rezultatų įforminimo taisyklių patvirtinimo" ĮSIGALIOJA 2017-07-01 
1S-101 2017-06-29 Teisės aktų registras, 2017-06-29, Nr. 11026 Įsakymas „Dėl Perkančiųjų organizacijų, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų veiklos, susijusios su pirkimų procedūrų vykdymu, tikrinimų taisyklių patvirtinimo" ĮSIGALIOJA 2017-07-01 
1S-99 2017-06-29 Teisės aktų registras, 2017-06-29, Nr. 11088 Įsakymas „Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo"  ĮSIGALIOJA 2017-07-01
1S-97 2017-06-28 Teisės aktų registras, 2017-06-29, Nr. 11013 Įsakymas „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo" ĮSIGALIOJA 2017-07-01
1S-96 2017-06-28 Teisės aktų registras, 2017-06-28, Nr. 10896

Įsakymas „Dėl Skelbimų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ĮSIGALIOJA 2017-07-01 

           Nr. 1S-174

           Data: 2017-12-14

           Teisės aktų registras, 2018-01-17, Nr. 713

1S-95 2017-06-28 Teisės aktų registras, 2017-06-28, Nr. 10886

Įsakymas „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo"  ĮSIGALIOJA 2017-07-01

1S-94 2017-06-27 Teisės aktų registras, 2017-06-28, Nr. 10885 Įsakymas „Dėl Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo" ĮSIGALIOJA 2017-07-01
1S-93 2017-06-23 Teisės aktų registras, 2017-06-26, Nr. 10745

Įsakymas „Dėl Nešališkumo deklaracijos tipinės formos patvirtinimo" ĮSIGALIOJA 2017-07-01

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos ir Viešųjų pirkimų tarnybos kartu parengtas Viešojo pirkimo komisijos narių, asmenų, perkančiosios organizacijos vadovo paskirtų atlikti supaprastintus pirkimus, ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų nusišalinimo tvarkos aprašas ĮSIGALIOJA 2018-01-01

1S-92 2017-06-21  Teisės aktų registras, 2017-06-22, Nr. 10409

Įsakymas „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo" ĮSIGALIOJA 2017-07-01

1S-91 2017-06-19 Teisės aktų registras, 2017-06-19, Nr. 10231

Įsakymas „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo" ĮSIGALIOJA 2017-07-01

1S-85 2017-06-07 Teisės aktų registras, 2017-06-09, Nr. 9752

Įsakymas „Dėl Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo ir komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis pavyzdinių protokolų formų patvirtinimo"  ĮSIGALIOJA 2017-07-01

Pasirink tinkamą protokolo formą! 

Pagalba pasirenkant ir pildant protokolo formas

1S-81 2017-06-07
Teisės aktų registras, 2017-06-07, Nr. 9670

Įsakymas „Dėl Registracijos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo" ĮSIGALIOJA 2017-07-01

1S-80 2017-06-06 Teisės aktų registras, 2017-06-07, Nr. 9669 Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo" ĮSIGALIOJA 2017-07-01
1S-71 2017-05-17 Teisės aktų registras, 2017-06-05, Nr. 9556 Įsakymas „Dėl Lietuvos Respublikos įmonių ir institucijų, kompetentingų išduoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus, sąrašo patvirtinimo" ĮSIGALIOJA 2017-07-01
1S-3 2017-01-03 Teisės aktų registras, 2017-01-05, Nr. 525 Įsakymas „Dėl teisės aktų pripažinimo netekusiais galios"
1S-155 2016-12-30 Teisės aktų registras, 2017-01-02, Nr. 107

Įsakymas „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nutarimus dėl administracinių nusižengimų, kai protokolas nesurašomas ir įgaliojimų nagrinėti administracines bylas suteikimo" 

1S-221 2015-12-31 Teisės aktų registras, 2016-01-06, Nr. 100

Įsakymas „Dėl Lengvųjų automobilių viešųjų pirkimų rekomendacijų patvirtinimo“
AKTUALI REDAKCIJA iki 2017-06-30

Ekonominio naudingumo vertinimo skaičiuoklė, naudojama, kai viešasis lengvojo automobilio pirkimas yra vykdomas vadovaujantis Lengvųjų automobilių viešųjų pirkimų rekomendacijų 2 priede pateiktais pasiūlymų vertinimo kriterijų ir pasiūlymų vertinimo pavyzdžiais

1S-220 2015-12-31 Teisės aktų registras, 2016-01-05, Nr. 71

Įsakymas „Dėl Kelionių organizavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijų patvirtinimo“
AKTUALI REDAKCIJA iki 2017-06-30

1S-214 2015-12-31 Teisės aktų registras, 2015-12-31, Nr. 21315

Įsakymas „Dėl Terminuotų indėlių ir indėlių iki pareikalavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijų patvirtinimo“ AKTUALI REDAKCIJA iki 2017-06-30

1S-199 2015-12-18 Teisės aktų registras, 2015-12-18, Nr. 19939

Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1S-121 „Dėl Standartinių pirkimo dokumentų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ AKTUALI REDAKCIJA iki 2017-06-30

1S-204

2011-12-30

Valstybės žinios, 2012-01-07, Nr. 5-165

Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų gairių perkančiosios organizacijos vadovui patvirtinimo“  AKTUALI REDAKCIJA iki 2017-06-30

1S-193

2011-12-23

Valstybės žinios, 2011-12-29, Nr. 161-7681

Įsakymas „Dėl kai kurių Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymų ir juos keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“

1S-174

2011-11-30

Valstybės žinios, 2011-12-20, Nr. 155-7382

Įsakymas „Dėl Perkančiųjų organizacijų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės rekomendacijų patvirtinimo“ 
AKTUALI REDAKCIJA iki 2017-06-30

1S-87

2011-06-30

Valstybės žinios, 2011-07-15, Nr. 88-4228

Įsakymas „Dėl Standartinių atviro konkurso sąlygų, vykdant pirkimą CVP IS priemonėmis, patvirtinimo“ AKTUALI REDAKCIJA iki 2017-06-30

1S-139

2010-09-30

Valstybės žinios, 2010-10-09, Nr. 120-6167

Įsakymas „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų skatinimo dalyvauti viešuosiuose pirkimuose rekomendacijų patvirtinimo“ 
AKTUALI REDAKCIJA iki 2017-06-30

1S-95

2010-06-30

Valstybės žinios, 2010-07-13, Nr. 82-4371

Įsakymas „Dėl Socialinės apsaugos reikalavimų taikymo viešuosiuose pirkimuose rekomendacijų patvirtinimo“ 
AKTUALI REDAKCIJA iki 2017-06-30

1S-46

2010-03-31

Valstybės žinios, 2010-04-10, Nr. 41-2022

Įsakymas „Dėl Elektroninio aukciono taikymo Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis rekomendacijų patvirtinimo“ AKTUALI REDAKCIJA iki 2017-06-30

1S-22

2010-02-08

 

Įsakymas „Dėl Viešojo pirkimo komisijos nario atmintinės patvirtinimo“ 
AKTUALI REDAKCIJA nuo 2010-08-13 iki 2017-06-30

1S-90

2009-08-31

Valstybės žinios, 2009-09-05, Nr. 106-4463

Įsakymas „Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo ir pagrindimų Viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai taisyklių patvirtinimo“ 
AKTUALI REDAKCIJA nuo 2017-07-01

1S-50

2009-05-20

 

Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų vykdymo naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis vadovo patvirtinimo“ AKTUALI REDAKCIJA iki 2017-06-30

1S-95

2008-09-26

Valstybės žinios, 2008-10-04, Nr. 114-4379

Įsakymas „Dėl kai kurių Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“

1S-76

2007-12-29

Valstybės žinios, 2008-01-05, Nr. 2-90

Įsakymas „Dėl Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų taikymo rekomendacijų ir Prekių ir paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų patvirtinimo“ 
AKTUALI REDAKCIJA iki 2017-06-30

1S-20

2007-05-18

Valstybės žinios, 2007-05-24, Nr. 57-2217

Įsakymas „Dėl kai kurių Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“

1S-73

2006-11-29

Valstybės žinios, 2006-12-07, Nr. 133-5058

Įsakymas „Dėl Viešojo pirkimo komisijos sudarymo ir jos veiklos organizavimo rekomendacijų patvirtinimo“ 
AKTUALI REDAKCIJA iki 2017-06-30

1S-114

2003-12-05

Valstybės žinios, 2003-12-17, Nr. 117-5374

Įsakymas „Dėl teisės aktų pripažinimo negaliojančiais“

64

2002-06-10

Valstybės žinios, 2002-06-14, Nr. 58-2381

Įsakymas „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 1999 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. 52 „Dėl Tiekėjų (rangovų) pasiūlytų kainų diskontavimo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“

8

2001-01-22

Valstybės žinios, 2001-01-26, Nr. 8-251

Įsakymas „Dėl 1999 05 17 įsakymo Nr. 17 pripažinimo netekusiu galios“

1

2000-01-05

Valstybės žinios, 2000-01-12, Nr. 3-97

Įsakymas „Dėl VPT 1999 03 26 įsakymo Nr. 10 pripažinimo netekusiu galios“

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-04-16