BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. 


1. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.
2. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.
3. Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymas.
4. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas.
5. Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymas.
6. Lietuvos Respublikos patikimumo deklaracijų juridiniams asmenims, norintiems dalyvauti Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos konkursuose, išdavimo pagrindų įstatymas.
7. Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.
8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 24 d. nutarimas Nr. 1026 „Dėl Europos Sąjungos sanglaudos fondo lėšų administravimo Lietuvoje“.
9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1807 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, skirtų elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo“.
10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimas Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų taisyklių patvirtinimo“. 
11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimas Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo įgyvendinimo“.
12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimas Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“.
13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimas Nr. 1225 „Dėl Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“.
14. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 18 d. nutarimas Nr. 196 „Dėl viešųjų pirkimų vykdymo naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis“.
15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimas Nr. 511 ,,Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“.
16. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarimas Nr. 1096 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo įgyvendinimo“.
17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr. 1517 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos nuostatų patvirtinimo“.
18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 21 d. nutarimas Nr. 1518 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos administracijos struktūros tvirtinimo“.
19. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimas Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“.
20. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimas Nr. 1090 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.
21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 621 „Dėl perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“.
22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 3 d. nutarimas Nr. 569 „Dėl Lietuvos Respublikos patikimumo deklaracijų juridiniams asmenims, norintiems dalyvauti Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos konkursuose, išdavimo pagrindų įstatymo įgyvendinimo“.
23. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. lapkričio 10 d. įsakymas Nr. 1R-247 ,,Dėl Teisės aktų, reguliuojančių ūkio subjektų priežiūrą atliekančių institucijų veiklą ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąrašo rengimo ir skelbimo rekomendacijų patvirtinimo“.
24. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. D1-266 „Dėl Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2013-2015 metų priemonių patvirtinimo“.
25. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 1-154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai sąrašo, patvirtinimo“.
26. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. D1-840 „Dėl Žaliųjų pirkimų įgyvendinimo 2016-2020 metų priemonių patvirtinimo“.
27. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. 1S-90 „Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo ir pagrindimų viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai taisyklių patvirtinimo“.
28. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 9 d. įsakymas Nr. 1S-95 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Viešųjų pirkimų tarnyboje taisyklių patvirtinimo“.
29. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 1S-22 „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų atrinkimo vertinimui procedūrų tvarkos aprašo patvirtinimo“.
30. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1S-155 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nutarimus dėl administracinių nusižengimų, kai protokolas nesurašomas ir įgaliojimų nagrinėti administracines bylas suteikimo“.
31. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1S-96 „Dėl Skelbimų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
32. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 1S-99 „Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“.
33. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 1S-154 „Dėl Viešųjų pirkimų, pirkimų atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių bei  pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, atrinkimo vertinimui ir perkančiųjų organizacijų bei perkančiųjų subjektų atrinkimo tikrinimui procedūrų tvarkos aprašo patvirtinimo“.
34. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1S-181 „Dėl Naudojimosi Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema taisyklių patvirtinimo“.
35. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 1S-25 „Dėl Pirkimų priežiūros taisyklių patvirtinimo“.
36. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. 1S-26 „Dėl Viešųjų pirkimų, pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, kurie atliekami gynybos ir saugumo srityje, ir viešojo-pirkimo pardavimo sutarčių atrinkimo vertinimui ir perkančiųjų organizacijų bei perkančiųjų subjektų atrinkimo tikrinimui tvarkos aprašo patvirtinimo“

37. 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) (OL 2002 L 340, p. 1).

38. 2003 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2151/2003, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) (OL 2003 L 329, p. 1).

39. 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1888/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo, į Europos Sąjungą įstojus Čekijos Respublikai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai (OL 2005 L 309, p. 1).

40. 2007 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 213/2008, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (CPV) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB dėl viešųjų pirkimų tvarkos, kad CPV būtų atnaujintas (OL 2008 L 74, p. 1).

41. 2009 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1177/2009, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB nuostatas dėl ribų, taikomų viešojo pirkimo sutarčių tvarkai (OL 2009 L 314, p. 64).

42. 2011 m. lapkričio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1251/2011, kuriuo iš dalies keičiamos Europos parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB nuostatos dėl ribų, taikomų viešojo pirkimo sutarties tvarkai (OL 2011 L319, p. 43).

43. 2013 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1336/2013, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB nuostatos dėl ribų, taikomų viešojo pirkimo sutarties tvarkai (OL 2013 L 335, p. 17).

44. 2014 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 868/2014, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo priedai.

45. 2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1986, kuriuo nustatomos standartinės formos, naudojamos skelbiant su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus, ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (EB) Nr. 842/2011 (OL 2015 L 296, p. 1).

46. 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos deleguotasis Reglamentas (ES) Nr. 2015/2170, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES nuostatos dėl ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis (OL 2015 L 307, p. 5).

47. 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos deleguotasis Reglamentas (ES) Nr. 2015/2171, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES nuostatos dėl ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis (OL 2015 L 307, p. 7).

48. 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16).

49. 2017 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2017/2364, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis.

50. 2017 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2017/2365, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis.

51. 2019 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotasis Reglamentas (ES) 2019/1827, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis.

52. 2019 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotasis Reglamentas (ES) 2019/1828, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis.

53. 2019 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotasis Reglamentas (ES) 2019/1829, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis.

54. 2019 m. spalio 30 d. Komisijos deleguotasis Reglamentas (ES) 2019/1830, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/81/ES nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis.

55. Komisijos komunikatas Nr. 2009/C 292/01 „Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB numatytos atitinkamos ribų vertės“ (OL 2009 C 292, p. 1).

56. Komisijos komunikatas Nr. 2011/C 353/01 „Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB numatytos atitinkamų ribų vertės“ (OL 2011 C 353, p.1).

57. Komisijos komunikatas Nr. 2013/C 366/01 „Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2004/17/EB, 2004/18/EB ir 2009/81/EB nustatytų ribų atitinkamos vertės“ (OL 2013 C 366, p. 1).

58. Komisijos įgyvendinimo sprendimas Nr. 2014/188/ES dėl informacinių ryšių ir technologijų techninių specifikacijų, kurios, vykdant viešuosius pirkimus, gali tikti naudoti kaip nuorodos, nustatymo (OL 2014 L 102, p. 18).

59. Komisijos įgyvendinimo sprendimas Nr. 2014/771/ES dėl Universalios verslo kalbos 2.1 versijos, kuri, vykdant viešuosius pirkimus, gali būti naudojama teikiant nuorodas, nustatymo (OL 2014 L 315, p. 44).

60. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) Nr. 2016/120 dėl išplėstinės verslo ataskaitų kalbos 2.1. versijos identifikavimo, kad ji būtų nurodoma vykdant viešuosius pirkimus (OL 2016 L 23, p. 77).

61. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) Nr. 2016/1765 dėl IRT techninių specifikacijų, kuriomis remiamasi vykdant viešuosius pirkimus, nustatymo (OL 2016 L 269, p. 20).

62. Europos ekonominės erdvės jungtinio komiteto sprendimas Nr. 166/2015, kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo XVI priedas (Viešieji pirkimai) [2016/2201] (OL 2016 L 341, p. 65).

63. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) Nr. 2016/1804 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/25/ES dėl subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, vykdomų pirkimų 34 ir 35 straipsnių taikymo išsamių taisyklių (OL 2016 L 275, p. 39).

64. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) Nr. 2017/168 dėl Interneto inžinerijos grupės techninių specifikacijų, nurodytinų vykdant viešuosius pirkimus, identifikavimo (OL 2017 L 27, p. 151). 

65. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) Nr. 2017/1358 dėl IRT techninių specifikacijų, nurodytinų vykdant viešuosius pirkimus, identifikavimo (OL 2017 L 190, p. 16).

66. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) Nr. 2017/2288 dėl IRT techninių specifikacijų, kuriomis remiamasi vykdant viešuosius pirkimus, nustatymo (OL 2017 L 328, p. 123).

67. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas.

68. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas.

69. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 8 d. nutarimas Nr. 442 „Dėl prekių, kurias perkant krašto apsaugos sistemos perkančiosioms organizacijoms taikoma tarptautinio pirkimo vertės riba, sąrašo patvirtinimo“.

70. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 5 d. nutarimas Nr. 432 „Dėl Viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių, sudaromų ilgiau kaip 3 metams, terminų nustatymo kriterijų ir atvejų, kuriais gali būti sudaromos tokios sutartys, aprašo patvirtinimo“.

71. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 19 d. nutarimas Nr. 50 „Dėl centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo“.

72. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimas Nr. 1286 „Dėl Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją pažymos išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

73. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 18 d. nutarimas Nr. 196 „Dėl viešųjų pirkimų vykdymo naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis“. 

74. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 8 d. nutarimo Nr. 804 „Dėl Nacionalinės žaliųjų pirkimų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“.

75. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimas Nr. 621 „Dėl perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“.

76. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. lapkričio 6 d. nutarimas Nr. 1104 „Dėl Informacijos apie darbuotojų, vykdančių viešojo pirkimo ar pirkimo sutartis, darbo užmokesčio mėnesio medianą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

77. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. 4-72 „Dėl Centrinių valstybinio administravimo subjektų sistemai priklausančių perkančiųjų organizacijų sąrašo patvirtinimo“.

78. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymas Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

79. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

80. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 1-154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai sąrašo, patvirtinimo“.

81. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 22 d. įsakymas Nr. D1-671 „Dėl Projekto konkurso organizavimo taisyklių patvirtinimo“.

82. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-809/V/188 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė arba skirtų užsienyje vykdomiems vystomojo bendradarbiavimo ir kitiems projektams, supaprastintų viešųjų pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

83. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. V-449 „Dėl Prašymo patvirtinti darbuotojams, vykdantiems viešojo pirkimo ar pirkimo sutartį ir atliekantiems pirkimo dokumentuose nurodytas užduotis, mokamo mėnesio darbo užmokesčio medianos dydį formos patvirtinimo“.

84. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. 1S-90 „Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo ir pagrindimų viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsnio 5 dalyje nustatytais atvejais teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai taisyklių patvirtinimo“.

85. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. 1S-71 „Dėl Lietuvos Respublikos įmonių ir institucijų, kompetentingų išduoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 51 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus, sąrašo patvirtinimo“.

86. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. 1S-80 „Dėl Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų formų patvirtinimo“.

87. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. 1S-81 „Dėl Registracijos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

88. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. 1S-85 „Dėl Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo ir Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis pavyzdinių protokolų formų patvirtinimo“.

89. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

90. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymas Nr. 1S-92 „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų viešųjų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų viešųjų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“.

91. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. 1S-93 „Dėl Nešališkumo deklaracijos tipinės formos patvirtinimo“.

92. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 1S-94 „Dėl Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

93. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“.

94. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

95. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 1S-99 „Dėl Perkančiųjų organizacijų prašymų dėl Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimų pateikimo ir nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“.

96. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. 1S-105 „Dėl Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos patvirtinimo“.

97. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 1S-25 „Dėl Pirkimų priežiūros taisyklių patvirtinimo“.

98. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 1S-181 „Dėl Centrinių perkančiųjų organizacijų ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

99. 2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1986, kuriuo nustatomos standartinės formos, naudojamos skelbiant su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus, ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (EB) Nr. 842/2011 (OL 2015 L 296, p. 1).

100. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas.

101. Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas.

102. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gruodžio 3 d. nutarimas Nr. 1286 „Dėl Kompetentingų institucijų tvarkomų jungtinių duomenų apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją pažymos išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

103. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-1216 „Dėl Bendrojo karinės įrangos sąrašo patvirtinimo”.

104. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2013 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 1S-250 „Dėl Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

105. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. 1S-85 „Dėl Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo ir Komisijos susipažinimo su pasiūlymais ar paraiškomis pavyzdinių protokolų formų patvirtinimo“.

106. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

107. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 1S-94 „Dėl Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“.

108. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 1S-95 „Dėl Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“.

109. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymas Nr. 1S-131 „Dėl Supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, skelbimų teikimo viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, informacijai aprašo ir supaprastintų viešųjų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“.

110. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. 1S-132 „Dėl Tarptautinės vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, skelbimų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.

111. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 1S-19 „Dėl Lietuvos Respublikos įmonių ir institucijų, kompetentingų išduoti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 34 straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, sąrašo patvirtinimo“.

112. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 1S-16 „Dėl Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracijos pildymo taisyklių patvirtinimo“.

113. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. 1S-95 „Dėl Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo ir ataskaitų formų patvirtinimo“.

114. Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymas.

115. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. 1807 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, skirtų elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo“.

116. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimas Nr. 277 „Dėl Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo“.

117. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 1S-178 „Dėl Skelbimų apie energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimus rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

118. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. 1S-179 „Dėl Energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimo procedūrų ataskaitos rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

119. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 1S-215 „Dėl Informacijos apie planuojamus vykdyti energijos ar kuro, kurių reikia elektros ar šilumos energijai gaminti, pirkimus skelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

120. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2016 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 1S-22 „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų atrinkimo vertinimui procedūrų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

121. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 1S-25 „Dėl Pirkimų priežiūros taisyklių patvirtinimo.

122. 2015 m. lapkričio 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2015/1986, kuriuo nustatomos standartinės formos, naudojamos skelbiant su viešaisiais pirkimais susijusius pranešimus, ir panaikinamas Įgyvendinimo reglamentas (EB) Nr. 842/2011 (OL 2015 L 296, p. 1).

123. 2017 m. gruodžio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 2017/2366, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/23/ES nuostatos dėl vertės ribų, taikomų sudarant pirkimo sutartis.

124. Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymas.

125. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. spalio 12 d. įsakymas Nr. 1S-145 „Dėl Nešališkumo deklaracijos tipinės formos pagal Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą patvirtinimo“.

126. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. 1S-149 „Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

127. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 1S-170 „Dėl Koncesijos suteikimo komisijos susipažinimo su pasiūlymais procedūros protokolų privalomųjų rekvizitų aprašo ir koncesijos suteikimo komisijos susipažinimo su pasiūlymais pavyzdinių protokolų formų patvirtinimo".

128. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 1S-171 „Dėl Koncesijų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašo bei koncesijų ataskaitų tipinių formų patvirtinimo".

129. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 1S-173 „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos 2017 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1S-92 „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo" pakeitimo".

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-05-23