BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. 


Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika

2021 m.

Eil. Nr. Data ir Bylos Nr. Bylos pavadinimas Ieškovas Atsakovas Ginčo esmė ir sprendimas
1. 

2021-01-06, e3K-3-163-469/2021

Dėl teisės normų, reglamentuojančių viešojo pirkimo sutarties pripažinimą negaliojančia bei restitucijos taikymą, aiškinimo ir taikymo. Lietuvos kariuomenė UAB „Saugu LT“

Ieškovė Lietuvos kariuomenė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti jos ir atsakovės UAB „Saugu LT“ preliminariąją sutartį ir prekių pirkimo–pardavimo sutartį negaliojančiomis kaip sudarytas dėl apgaulės bei niekinėmis ir negaliojančiomis kaip prieštaraujančias imperatyvioms įstatymo normoms, taikyti vienašalę restituciją ir priteisti ieškovei iš atsakovės 51 683 Eur, taikyti dvišalę restituciją ir priteisti ieškovei iš atsakovės 118 032,73 Eur, įpareigojant atsakovę savo lėšomis pasiimti iš ieškovės pagrindine sutartimi perduotas prekes per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, priteisti 26 154,82 Eur materialiųjų palūkanų, 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos (195 870,55 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

Vilniaus apygardos teismas ieškinį tenkino iš dalies – pripažino preliminariąją ir pagrindinę sutartis negaliojančiomis ir niekinėmis nuo sudarymo momento, taikė dvišalę restituciją ir iš atsakovės ieškovės naudai priteisė 118 032,73 Eur sumą; atsakovę įpareigojo savo lėšomis pasiimti iš ieškovės pagrindine sutartimi už minėtą sumą perduotas prekes per 30 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos; priteisė iš atsakovės ieškovės naudai 18 190 Eur palūkanų bei 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 118 032,73 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. spalio 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

Lietuvos apeliacinis teismas pakeitė Vilniaus apygardos teismo sprendimą ir ieškinį tenkino iš dalies.

Kasacinis teismas konstatavo, kad  Kasacinio teismo praktikoje, nagrinėjant analogišką ginčą dėl perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo, kai nustačiusi, kad konkurso dalyvio pasiūlymo kaina viršija pirkimui skirtų lėšų sumą, perkančioji organizacija nusprendė konkurso procedūras vykdyti padidinusi jų verę (nepaisydama nustatytos paraiškoje), išaiškinta, kad VPĮ 39 straipsnio 2 dalies formuluotės imperatyvusis pobūdis suponuoja perkančiųjų organizacijų pareigą atmesti per didelės kainos pasiūlymus. Dėl nacionalinio teisinio reguliavimo perkančiosios organizacijos ne gali, o privalo atmesti per didelės kainos pasiūlymus. VPĮ neįtvirtinus reikalavimo pirkimo dokumentuose viešinti turimo biudžeto ar užsibrėžtų išlaidų ribų, tokie pasiūlymai atmetami ir tokiu atveju, kai perkančioji organizacija turi papildomų lėšų, kurias galėtų išleisti pakoregavusi ikiprocedūriniuose dokumentuose užfiksuotą pirkimui skirtą lėšų sumą. Šis kasacinio teismo išaiškinimas grįstas, be kita ko, būtinybe vykdant viešąjį pirkimą nepažeisti tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų.

Konstatuotas galiojusios VPĮ redakcijos 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatos pažeidimas, padarytas vykdant ginčo viešąjį pirkimą, sudaro pakankamą pagrindą pripažinti ginčijamus sandorius negaliojančiais CK 1.80 straipsnio pagrindu.

2. 2021-01-13, e3K-3-184-248/2021 Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjų teisinį suinteresuotumą ginčyti viešojo pirkimo sąlygas, interesų konfliktą viešuosiuose pirkimuose, bei proceso teisės normų, nustatančių bylos medžiagos viešumo apimtis, įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisykles, aiškinimo ir taikymo. UAB „Baltikameda“ VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

Ieškovė prašė pripažinti neteisėtais atviro konkurso „Medicininė įranga – linijinis greitintuvas“ sąlygų techninės specifikacijos 1.2, 1.6.3, 4.3, 9, 10 punktus, nutraukti pirkimo procedūras ir priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Klaipėdos apygardos teismas 2020 m. vasario 28 d. sprendimu ieškinį atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas išnagrinėjęs bylą pagal ieškovės apeliacinį skundą, paliko nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo sprendimą, paskirstė bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Kasacinio teismo išaiškinimai:

Dėl šalių ginčo dalies, kad ieškovė galimai nesuinteresuota ginčyti Pirkimo sąlygų, nes neatitinka teisės verstis veikla reikalavimų, primintina kasacinio teismo praktika, pagal kurią vienas iš tiekėjų teisinį suinteresuotumą identifikuojančių kriterijų – siekis naujos viešojo pirkimo procedūros paskelbimo; tiekėjų teisinis suinteresuotumas nebūtinai turi lemti tiesioginius ir konkrečius padarinius jiems palankaus teismo procesinio sprendimo priėmimo atveju; pakanka nustatyti, kad tiekėjui (ieškovui) sudaromos prielaidos įgyvendinti savo subjektines teises, inter alia, teisę dalyvauti naujame viešojo pirkimo konkurse ir pan. (šiame kontekste žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. balandžio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-78-248/2020 44 punktą).

Tai, kad ieškovas ginčo viešajame pirkime galimai neatitinka kokių nors pirkimo sąlygų, per se nereiškia, kad, teisėtai pasiekęs naujos procedūros paskelbimą, jis jų negalėtų atitikti, inter alia, pagerinti savo pasiūlymo, bendradarbiauti su naujais ūkio subjektais ir pan. (žr. pirmiau nurodytos kasacinio teismo nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-78-248/2020 47 punktą). Be to, kasacinio teismo šioje srityje pažymėta, kad nors tiekėjų teisinio suinteresuotumo inicijuoti peržiūros procedūrą turėjimo vertinimas iš esmės pagrįstas teisiniu prielaidų ir tikimybių vertinimu, tačiau jis neturi būti ir pernelyg hipotetinis, juolab kad teismine tvarka subjektų teisės neginamos tik neabejotino jų nesuinteresuotumo atveju (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. lapkričio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-272-378/2020 97, 108 punktus).

Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad skundžiama apeliacinės instancijos teismo nutartimi pagrįstai pripažintas ieškovės teisinis suinteresuotumas ginčyti pirkimų sąlygas.

Teisėjų kolegija sutinka su kasacinio skundo argumentais, kad bylą nagrinėję teismai, viešojo pirkimo komisijos posėdžių protokolus ir nurodytus trečiojo asmens UAB „Tradintek“ pasiūlymo duomenis pripažindami nevieša bylos medžiaga, ne tik nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos, pažeidė civilinio proceso viešumo principą, bet ir neužtikrino VPĮ įtvirtintos tiekėjų teisės į veiksmingą pažeistų teisių gynybą. Įvertinusi byloje esančius duomenis, kurie pirmosios instancijos teismo buvo pripažinti nevieša bylos medžiaga, teisėjų kolegija pažymi, kad neįžvelgia juose požymių, sudarančių pagrindą atitinkamą informaciją vertinti kaip konfidencialią ir dėl to pripažintiną nevieša bylos medžiaga. Atsižvelgiant į tai, nurodyti viešojo pirkimo komisijos posėdžių protokolai ir trečiojo asmens UAB „Tradintek“ pasiūlymo duomenys laikytini vieša bylos medžiaga.

Be kita ko, atsižvelgiant į ieškovės esminį ieškinio reikalavimą ir jį pagrindžiančius argumentus, interesų konflikto argumentas vertintinas ne kaip savarankiškas atsakovės veiksmų neteisėtumo pagrindas, o tik papildantis (atkartojantis) ieškovės argumentus dėl Pirkimo sąlygų teisėtumo, kurie sudaro nagrinėjamos bylos ginčo esmę. Iš tiesų, jei ieškovei nepavyktų galutinai įrodyti savo argumentų dėl Pirkimo sąlygų neteisėtumo pagrįstumo, vienintelė aplinkybė dėl pirmiau nurodytos specialistės kitoje srityje vykdytos veiklos sąsajų su Pirkimo dalyvio vienkartiniu sandoriu neturėtų dėl to keisti teisinio atsakovės veiksmų vertinimo, nes viešojo pirkimo sąlygų teisėtumas neturėtų priklausyti nuo to, ar analogiškas pirkimo sąlygas paskelbė atsakovė, aptariamos specialistės darbdavė, ar bet kuri kita perkančioji organizacija, pas kurią nedirba tokių tolimų netiesioginių sąsajų turintys darbuotojai.

Taigi, šiuo atveju skundžiama apeliacinės instancijos teismo nutartimi teisingai pripažinta, kad perkančiosios organizacijos darbuotoja, jos ir trečiojo asmens ryšys nepateko į interesų konflikto situaciją pagal VPĮ 21 straipsnio 1 dalį.

3. 2021-01-18, 3K-3-178-469/2021

Dėl viešųjų pirkimų būdu sudarytos statybos rangos ir susijusių paslaugų pirkimo sutarties sąlygų, reglamentuojančių sutarties objektą, aiškinimo.

UAB „Alkesta“ Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Ieškovė UAB „Alkesta“ prašė pripažinti, kad atsakovė neteisėtai įskaitė 64 718,74 Eur, priteisti ieškovei iš atsakovės 64 718,74 Eur skolos už atliktus darbus, 1489,42 Eur sutartinių netesybų, 8 proc. metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

2018 m. gegužės 8 d. šalys sudarė viešojo pirkimo sutartį, kuria ieškovė įsipareigojo atlikti valstybinės reikšmės rajoninio kelio ruožo kapitalinio remonto techninį darbo projektą, suderinti jį su visomis suinteresuotomis institucijomis ir užsakove, pagal atliktą ekspertizę ir projektą atlikti nustatytus statybos darbus.

Nors techninis darbo projektas turėjo būti parengtas ir suderintas iki 2018 m. spalio 14 d., tačiau faktiškai jis buvo patvirtintas 2019 m. kovo 20 d. (157 dienomis vėliau, nei buvo numatyta). Dėl projektavimo darbų vėlavimo atsakovė apskaičiavo ieškovei delspinigius.

Ieškovės nuomone, atsakovė nepagrįstai skaičiavo delspinigius nuo visos Sutarties kainos, nes ja atsakovė nupirko paslaugų kompleksą, Sutarties objektas yra išskaidytas į atskiras dalis, nurodant kiekvienos jų kainą. Dėl to delspinigiai turėjo būti skaičiuojami tik nuo pradelstų atlikti projektavimo darbų vertės, o ne nuo visos Sutarties kainos. Be to, projekto tvirtinimas užtruko 44 dienas dėl atsakovės veiksmų, todėl už šį laikotarpį delspinigiai neskaičiuotini.

Vilniaus apygardos teismas tenkino dalį ieškinio, pripažino atsakovės atliktą 64 021,78 Eur priešpriešinių reikalavimų įskaitymą neteisėtu ir priteisė ieškovei iš atsakovės 64 021,78 Eur skolos už atliktus darbus, 1473,37 Eur palūkanų, 8 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos.

Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija,  nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2020 m. vasario 3 d. sprendimą pakeitė, pripažino, kad atsakovė, 2019 m. birželio 10 d. atlikdama 65 016,40 Eur įskaitymą, neteisėtai įskaitė 32 508,43 Eur; priteisė ieškovei iš atsakovės 32 508,43 Eur skolos už atliktus darbus, 748,14 Eur palūkanų, 8 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos (33 256,57 Eur).

Kasacinio teismo išaiškinimai:

Dėl Sutarties nuostatų aiškinimo ir taikymo sprendžiant dėl tiekėjo sutartinės atsakomybės

Teisėjų kolegija pripažįsta teisiškai nepagrįsta apeliacinės instancijos teismo išvadą, kad ieškovė suprato ar turėjo iš anksto suprasti ginčo Sutarties sąlygos (taip pat analogiškos Sutarties projekto nuostatos) turinį. Tokiai išvadai padaryti buvo būtina konstatuoti, kad atitinkama Konkurso nuostata (Sutarties projekto sąlyga) yra pakankamai aiški ir tiksli tiek, jog deramai informuotas ir rūpestingas ūkio subjektas galėtų iš anksto, prieš sudarydamas viešojo pirkimo sutartį, suprasti savo būsimos prievolės turinį (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. birželio 13 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-211-969/2019 24, 25 punktus ir juose nurodytą Teisingumo Teismo ir kasacinio teismo praktiką).

Nors ir sutiktina, kad Konkurso sąlygų 11.3 punkte aiškiai įtvirtinta, jog delspinigiai skaičiuojami nuo visos sutarties sumos, tačiau, kaip teisingai nurodė ieškovė, perkančioji organizacija Konkurso metu (2018 m. vasario 8 d.) pirmiau nurodytą sąlygą panaikino, todėl ginčo Sutarties sąlygos turinys pagal ją negalėjo būti aiškinamas. Apeliacinės instancijos teismas privalėjo, tačiau neteisėtai neatsižvelgė į šią teisiškai reikšmingą aplinkybę.

Šalių ginčui spręsti aktuali jurisprudencija, šioje nutartyje kasacinio teismo padaryta teisinė išvada dėl ginčo Sutarties sąlygos neaiškumo, teismų nustatytos aplinkybės dėl Sutarties vykdymo tiek atskirų etapų, tiek bendro jos termino atžvilgiu, bendrieji civilinės teisės principai ir jų taikymas ginčo situacijai sudaro pagrindą teisėjų kolegijai konstatuoti, kad ginčo Sutarties sąlygos turinys turi būti aiškinamas pagal CK 6.193 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą taisyklę sutartį aiškinti, atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys.

Šį kriterijų, teisėjų kolegijos vertinimu, atitinka netesybų (delspinigių) apskaičiavimas ne nuo visos Sutarties kainos, o tik nuo pradelstos įvykdyti prievolės vertės, kadangi toks aiškinimas labiausiai atitinka Sutarties, kuri bendrai buvo įvykdyta tinkamai ir laiku, šalių interesų pusiausvyrą bei netesybų kaip civilinės atsakomybės už konkrečios prievolės neįvykdymą prigimtį. Šiame kontekste taip pat pažymėtina, kad, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, Sutartyje aiškiai įtvirtintas atsakovės atsakomybės taikymas nuo pradelstos įvykdyti prievolės vertės, o ne nuo visos Sutarties kainos, todėl analogiškas neaiškios ginčo Sutarties sąlygos aiškinimas suponuoja šalių lygiateisiškumą.

4. 2021-02-24, 3K-3-26-969/2021 Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių viešojo pirkimo sutarties vykdymą, aiškinimo ir taikymo. AB „BMGS“ VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

 Byloje sprendžiamas klausimas dėl to, ar atsakovė tinkamai ir pagrįstai pasinaudojo sutarties 4.2 ir 4.15 punktuose nustatytomis teisėmis, inicijuodama techninių sprendinių (o ne sutarties sąlygų) pakeitimą, o vėliau – ir jų atsisakymą.

Atsakovė nurodė, kad 2017 m. gegužės 12 d. raštu ne atsisakė darbų, o informavo, jog planuoja atsisakyti techniniame ir darbo projektuose nustatytų atmušimo įrenginių, pakeičiant juos kitais; pateikė naujų atmušimo įrenginių technines specifikacijas ir paprašė ieškovę pateikti komercinį pasiūlymą dėl tokių įrenginių pristatymo ir jų montavimo kainos. Sutarties 4.2 punkte įtvirtinta, kad jei Sutartyje nustatytą atskirą darbą ar jo dalį būtina keisti kitu darbu ir jei tokie papildomi darbai yra tiesiogiai susiję su Sutartyje nustatytais darbais ir yra būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), šalys pasirašys atskirą susitarimą, kuriuo atitinkamai bus sumažinta Sutarties kaina ir rezervo suma, o nauji darbai bus įsigyti kaip papildomi darbai pagal šios Sutarties nuostatas.

Kasacinio teismo išaiškinimai:

Dėl santykiams, susiklosčiusiems vykdant viešojo pirkimo sutartį, taikytinų teisės normų

Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai pažymima, kad VPĮ imperatyviosios normos tiekėją ir perkančiąją organizaciją (perkantįjį subjektą) saisto ir po sutarties sudarymo; vien viešojo pirkimo sutarties sudarymas nereiškia, kad sutarties šalių nesaisto imperatyviosios VPĮ normos; nors, pagal VPĮ (KPĮ), sudarius viešojo pirkimo sutartį, pirkimas pasibaigia, tačiau perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) ir tiekėjo viešojo pirkimo teisiniai santykiai nesibaigia; taigi tokiems [viešojo pirkimo sutarties vykdymo] santykiams taikytinas VPĮ, kiek jis juos reguliuoja: pavyzdžiui, viešojo pirkimo sutarties keitimas, papildomų darbų pirkimas; viešojo pirkimo sutarties sąlygų keitimas – VPĮ reguliuojama sritis, kuriai nustatytos imperatyviosios teisės normos ir apribojimai, susiję su viešojo pirkimo procedūrų vykdymu bei išplaukiantys iš viešųjų pirkimų principų turinio (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. spalio 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-39-378/2020 82 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

Dėl atsakovės veiksmų vertinimo vykdant Sutartį

Teisingumo Teismas yra pasisakęs, kad šalių abipusių nuolaidų būdu sudarytas taikus susitarimas, kuriuo siekiama užbaigti neaiškios baigties jų ginčą, kilusį dėl viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu kilusių sunkumų, atsižvelgiant į tokio susitarimo turinį (šalys siekė viena kitai perkelti atsakomybę dėl negalėjimo vykdyti sutartį, galiausiai jos sutarė smarkiai sumažinti pirkimo objekto apimtį ir sutarties vertę, pakeisti tam tikrų abipusių įsipareigojimų turinį (užuot įrangą nuomojusi, perkančioji organizacija ją įsigijo) bei sutartį vykdyti pagal taikos susitarimo sąlygas), gali būti kvalifikuojamas kaip esminis tokios sutarties pakeitimas, prieštaraujantis viešųjų pirkimų principams. Taigi net ir dėl alternatyvos teisminiam ginčui sudaryta taikos sutartis, kai šalys nusprendė, kad neįmanoma toliau tęsti viešojo pirkimo sutarties ir siekiant išvengti abipusių nuostolių, gali būti vertinama viešojo pirkimo sutarties esminio pakeitimo kontekste, nors tokie šalių veiksmai tiesiogiai ir nėra grindžiami sąmoningu siekiu susitarti iš naujo dėl šios sutarties sąlygų (žr. pirmiau nurodytos kasacinio teismo nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-39-378/2020 97, 148 punktus ir juose nurodytą Teisingumo Teismo praktiką).

Be to, neatmestinos situacijos, kai sutarties šalys de facto nesusitaria dėl teisių ir pareigų pakeitimo, t. y. formaliai nesudaro sandorio, bet tai per se nereiškia, kad jų bendri veiksmai de jure nereikš viešųjų pirkimų principų pažeidimo ir negalės būti prilyginti viešojo pirkimo sutarties pakeitimui. Tokia situacija gali susiklostyti net ir esant vienašaliams kontrahento veiksmams. Pavyzdžiui, Teisingumo Teismo pažymėta, kad situacija, kai perkančioji organizacija, galiojant su tiekėju sudarytai viešojo paslaugų pirkimo sutarčiai, dėl to paties dalyko (paslaugų) sudaro vidaus sandorį su savo kontroliuojamu trečiuoju asmeniu, iš principo gali reikšti perkančiosios organizacijos sutartinių prievolių ir skaidrumo principo pažeidimą, o vidaus sandorio sudarymas tokiu atveju gali būti kvalifikuojamas kaip pirmiau nurodytos viešojo pirkimo sutarties sąlygų esminis pakeitimas (žr. pirmiau nurodyto Teisingumo Teismo sprendimo byloje Irgita 63 punktą).

Atsižvelgiant į tai, kaip teisiškai nepagrįsti vertintini apeliacinės instancijos teismo argumentai, kad Sutarties 4.15 punktu (analogiška Konkurso 4 priedo sąlyga), pirma, Sutarties šalys įgyvendino sutarties laisvės principą (bent jau ieškovės, pagal Konkurso sąlygas prisijungusios prie Sutarties, atžvilgiu tokia išvada akivaizdžiai neteisinga), antra, prioritetas suteiktas užsakovės interesams, išplečiant jos teises ir analogiškai susiaurinant rangovės teises, šiai prisiimant besąlyginio Sutarties atsisakymo riziką ir pasekmes, inter alia, dėl teisės į žalos atlyginimą. Kaip nurodyta pirmiau, dalies darbų atsisakymo priežastims, be poreikio išnykimo, esant nedetalizuotoms, kiti galimi tokio Sutarties pakeitimo atvejai turėjo būti aiškinami pagal viešųjų pirkimų principų turinį, prasmę ir tikslus, KPĮ įtvirtintus sutarčių keitimo ribojimus, kasacinio teismo praktiką dėl atsakomybės tarp kontrahentų pasidalijimo, sutarčių aiškinimą, inter alia, prisijungimo prie jų atveju, taip pat jurisprudenciją dėl draudimo sudaryti kelias to paties pirkimo objekto sutartis.

Darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju atsakovė negalėjo vienašališkai pakeisti Sutarties, o savo interesus teisėtai turėjo įgyvendinti kitomis priemonėmis. Tai reiškia, kad jos veiksmai laikytini neteisėtais, pažeidžiančiais skaidrumo ir lygiateisiškumo principus (KPĮ 29 straipsnio 1 dalis) bei pirkimo sutarčių keitimo taisykles, įtvirtintas pirkimo dokumentuose ir sutartyje (KPĮ 97 straipsnio 1 dalies 1 punktas), be to, nesuderinamais su iš KPĮ 97 straipsnio nuostatų reguliavimo išplaukiančia tvarka, pagal kurią pirkimo sutartys keičiamos bendra jas sudariusių asmenų valia, išskyrus atvejus, kai jos keičiamos teismo sprendimu pagal vienos jų prašymą.

 
5.  2021-02-24, e3K-3-37-421/2021 Dėl teisės normų, reglamentuojančių perkančiosios organizacijos teisę atsisakyti sudaryti pirkimo sutartį su derybas laimėjusiu kandidatu, kai privačios žemės sklypas perkamas savivaldybės nuosavybėn, aiškinimo ir taikymo. G. A. ir V. A. Šiaulių rajono savivaldybės taryba ir Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Ieškovai ginčijo Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimą Nr. T-308, kuriuo nuspręsta nepirkti iš ieškovų Šiaulių rajono savivaldybės nuosavybėn nekilnojamojo turto už 248 494 Eur kainą. 

Šiaulių apygardos teismas 2020 m. kovo 24 d. sprendimu ieškinį atmetė. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, Šiaulių apygardos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

Kasacinio teismo išaiškinimai:

Dėl perkančiosios organizacijos teisės atsisakyti sudaryti pirkimo sutartį su derybas laimėjusiu kandidatu, kai privačios žemės sklypas perkamas savivaldybės nuosavybėn

Teisėjų kolegija, sistemiškai aiškindama Aprašo 57 bei 59 punktuose įtvirtintą reglamentavimą, daro išvadą, kad Pirkimo komisijos sprendimas dėl derybas laimėjusio kandidato yra pagrindas perkančiajai organizacijai sudaryti pirkimo sutartį su derybas laimėjusiu kandidatu tuo atveju, kai pirkimo dalykas yra pastatai, kitoks nekilnojamasis turtas (išskyrus žemės sklypus) ar teisės į nekilnojamuosius daiktus, įsigyjami savivaldybės nuosavybėn. Tuo atveju, kai pirkimas vykdomas dėl žemės sklypo įsigijimo savivaldybės nuosavybėn, teisė priimti galutinį sprendimą dėl pirkimo sutarties sudarymo suteikiama savivaldybės tarybai, nepriklausomai nuo Pirkimo komisijos sprendimo ir savivaldybės administracijos direktoriaus savivaldybei teikiamo tvirtinti sprendimo pirkti privačios žemės sklypą savivaldybės nuosavybėn ir sudaryti žemės pirkimo sutartį projekto. Perkančioji organizacija yra saistoma derybose sutartų sąlygų tik tuo atveju, jei savivaldybės taryba nusprendžia pirkti privačios žemės sklypą savivaldybės nuosavybėn.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija pripažįsta, kad, priimant Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimą dėl atsisakymo pirkti nekilnojamąjį turtą Nr. T-308, nebuvo pažeistos nei Apraše įtvirtintos privačios žemės sklypų įsigijimą savivaldybės nuosavybėn reglamentuojančios teisės normos, nei sutarčių sudarymą reglamentuojančios CK teisės normos. Tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismai nustatė aplinkybę, kad perkančioji organizacija ginčijamu savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 14 d. sprendimu atsisakė pirkti ieškovams priklausančius žemės sklypus su juose esančiais inžineriniais statiniais, nes savivaldybė buvo finansiškai nepajėgi iš savo biudžeto lėšų įsigyti minėtą turtą už neskelbiamų derybų būdu nustatytą pirkimo kainą. Teisėjų kolegija atmeta kasacinio skundo argumentus dėl perkančiosios organizacijos veiksmų (motyvų), atsisakant sudaryti pirkimo sutartį su ieškovais, vertinimo ikisutartinių santykių dalyvių elgesio (veiksmų) sąžiningumo aspektu, kadangi toks jų vertinimas neturi teisinės reikšmės ginčo išsprendimui.

2020 m.

Eil. Nr. Data ir Bylos Nr. Bylos pavadinimas Ieškovas Atsakovas Ginčo esmė ir sprendimas
1. 

2020-01-16

e3K-3-124-248/202

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjų pasiūlymų (siaurąja prasme) ir neįprastai mažos kainos pagrindimo vertinimą, subjekto, kuriam skirtina alternatyvi sankcija už viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimus, ir bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, aiškinimo ir taikymo.

UAB „InnoForce“ Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama jai leisti susipažinti su visa viešojo pirkimo laimėtojos pasiūlymo, pateikto atsakovo vykdytame viešajame pirkime dalimi, dėl 112 mobiliosios aplikacijos aprašymo ir su visu šios tiekėjos perkančiajai organizacijai pateiktu neįprastai mažos kainos pagrindimu; panaikinti perkančiosios organizacijos pranešime nurodytus Viešojo pirkimo komisijos sprendimus dėl nustatytos pasiūlymų eilės ir viešojo pirkimo sutarties sudarymo; grąžinti šalis į iki pažeidimų buvusią padėtį, pripažįstant atsakovo ir trečiojo asmens sudarytą viešojo pirkimo sutartį niekine ir negaliojančia.

Dėl trečiojo asmens pasiūlymo siaurąja prasme vertinimo teisėtumo

Iš skaidrumo principo išplaukia perkančiųjų organizacijų pareiga laikytis viešojo pirkimo sąlygų. Kasacinio teismo šiuo klausimu ne kartą konstatuota, kad tais atvejais, kai perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nustato atitinkamus reikalavimus, ji negali atsisakyti vertinti jų atitikties, nes jie buvo išviešinti ir tai galėjo lemti kai kurių tiekėjų apsisprendimą dalyvauti procedūrose (žr., pvz., pagal analogiją pirmiau nurodytą kasacinio teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-411/2014.

Kasacinio teismo praktikoje taip pat yra pripažinta, kad nustatyto pasiūlymo trūkumo mažareikšmiškumas (jo svarba ir vertė visos viešojo pirkimo sutarties atžvilgiu) nedaro įtakos tokio pasiūlymo vertinimui kaip neatitinkančio nustatytų reikalavimų, jeigu bent dalis jo tokių reikalavimų neatitinka (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. birželio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-217-969/219 39 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Konkurso sąlygų 85 punkte įtvirtintas mobiliosios aplikacijos aprašymas privalomas tiek tiekėjui nurodyti pasiūlyme, tiek perkančiajai organizacijai jį įvertinti. Vienintelė aplinkybė, kad nurodytas aprašymas pagal Konkurso sąlygas vertinamas ne santykinai (palyginamai) suteikiant balus už turinio kokybę, o absoliučiai (ar jis apskritai tinkamas), nedaro įtakos tokiam kasacinio teismo vertinimui. 

Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo vertinimo teisėtumo

Kasacinis teismas, sprendžia plačiau nepasisakyti dėl trečiojo asmens pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrindimo vertinimo teisėtumo, juolab kad pats atsakovas dėl šios ginčo dalies kasaciniame skunde apeliacinės instancijos teismo išvadas kvestionuoja daugiausia cituodamas kasacinio teismo praktiką ir įrodinėdamas jos taikymo tinkamumą.

2. 

2020-02-05

e3K-3-48-469/2020

Dėl prašymo panaikinti atsakovės sprendimą pripažinti pirkimo laimėtoja UAB „Versina“, taip pat pripažinti UAB „Versina“ pasiūlymą neatitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimų.

UAB „VERSLO“

Kauno miesto savivaldybės administracija

Apeliacinės instancijos teismas sutiko su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad ieškovės siekis nutraukti pirkimą dėl to, jog UAB „Versina“ 4-iose pozicijose jų aprašymus nurodė neidentiškai nurodytiems darbų kiekių žiniaraščiuose, neatitinka nei viešųjų pirkimų tikslų, nei viešojo intereso ir negali sudaryti prielaidos panaikinti atsakovės priimtus sprendimus bei inicijuoti naują konkursą.

Ieškovei atsisakius kasacinio skundo, liks galioti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. liepos 25 d. nutartis, kuria pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl ieškinio atmetimo paliktas nepakeistas.

Teisėjų kolegija, įvertinusi šias aplinkybes bei remdamasi išdėstytais argumentais, sprendžia, kad kasacinio skundo atsisakymas priimamas ir kasacinis procesas nutraukiamas (CPK 349 straipsnio 2 dalis).

3.

2020 02 27

e3K-3-140-916/2020

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjų pasiūlymų siaurąja prasme vertinimą ir tiekėjų teisę juos paaiškinti, patikslinti, aiškinimo ir taikymo. UAB „Inoveca Medtechna“ VšĮ Antakalnio poliklinika

Ieškovė UAB „Inoveca Medtechna“ ieškiniu teismo prašė: 1) pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovės VšĮ Antakalnio poliklinikos 2019 m. birželio 12 d. sprendimą dėl viešojo pirkimo laimėtojo išrinkimo; 2) įpareigoti atsakovę pripažinti, kad ieškovė atitinka viešojo pirkimo atviro konkurso būdu „Odontologo darbo vietos įrangos pirkimas“ (pirkimo Nr. 424938) (toliau – Konkursas) Techninės specifikacijos 1.5 papunkčio 4 dalies reikalavimus, ir įtraukti ieškovę į pasiūlymų eilę arba pripažinti, jog trečiojo asmens UAB „BaltMed“ pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų reikalavimų, atmesti jo pasiūlymą ir Konkursą nutraukti; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Dėl tiekėjų teisės paaiškinti, patikslinti savo pasiūlymus siaurąja prasme

Kasacinis teismas nuosekliai formuojamoje praktikoje VPĮ įtvirtintą galimybę tiekėjams patikslinti, papildyti arba paaiškinti savo pasiūlymus aiškina itin griežtai (siaurai), kaip apimančią tik išskirtines situacijas, daugiau kaip išimtį nei bendrą taisyklę, taikytiną tik tais atvejais, kai pasiūlymo trūkumai yra redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytini ir paprastai ištaisytini. Nustatytas trūkumas pirmiau nurodytų kriterijų neatitinka, kai jam ištaisyti nepakanka paprasto ūkio subjekto paaiškinimo, o reikia atskiro, gan detalaus ir tikslaus pasiūlymo patikslinimo, papildymo naujais duomenimis. Be to, pripažintina, kad nei pats trūkumas, nei jo taisymas nepasižymi objektyvumu, jei jo ištaisymo rezultatas priklauso nuo tai atliekančio subjekto. Šiuo aspektu perkančiosios organizacijos diskrecija iš esmės reiškiasi ne sprendimu leisti arba ne tiekėjui paaiškinti pasiūlymą, o įvertinimu, ar pasiūlymo trūkumo pobūdis leidžia jį pataisyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-654-378/2015).

Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad tais atvejais, kai tiekėjo pasiūlyme siaurąja prasme nustatomi reikšmingi trūkumai ir kai net pagal turiningojo vertinimo principą (atsižvelgiant į dokumentų visumą) perkančiosios organizacijos negali konstatuoti jo atitikties iškeltiems reikalavimams, tuomet tiekėjo paaiškinimai, kaip keičiantys pasiūlymą iš esmės, yra nepriimtini ir toks pasiūlymas atmestinas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu; net jei tiekėjo padaryta klaida būtų akivaizdi (techninė), ji negali būti kvalifikuojama kaip redakcinio pobūdžio ir paprastai ištaisytina, jei identifikuotą trūkumą galima pašalinti tik iš naujo teikiant duomenis ar net visą pasiūlymą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 18 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-234-469/2018 34 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).

Nurodyti išaiškinimai aktualūs ir naujausios šiuo aspektu Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) praktikos kontekste, kurioje taip pat nurodoma, kad perkančiosios organizacijos dalyviui adresuotas prašymas pateikti reikalaujamus pareiškimus ir dokumentus iš principo gali būti skirtas tik jo pasiūlymui paaiškinti arba akivaizdžiai šio pasiūlymo klaidai ištaisyti ir tik tiek, kiek pradinio pasiūlymo papildymas arba pataisymas nelemia esminio pasiūlymo pakeitimo; pataisyti pradinį pasiūlymą tam, kad būtų ištaisytos akivaizdžios korektūros klaidos, galima tik išimtiniais atvejais ir tik jei šis pakeitimas faktiškai nelemia naujo pasiūlymo (Teisingumo Teismo 2017 m. gegužės 11 d. sprendimas byloje Archus ir Gama, C-131/16, 36–37 punktai; 2018 m. vasario 28 d. sprendimas byloje MA.T.I. SUD ir Duemme SGR, C-523/16 ir C-536/16, 50, 52 punktai).

4. 2020-03-09, e3K-3-56-248/2020 Dėl teisės normų, reglamentuojančių tiekėjo ikisutartinę atsakomybę, atsisakius sudaryti preliminariąją sutartį, aiškinimo ir taikymo.  Lietuvos kariuomenė UAB „M&M Trade LT“

Ieškovė nurodė, kad 2015 m. rugpjūčio 28 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir 2015 m. rugsėjo 2 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbė Taktinės atakos pirštinių ir ekipuotės prekių pirkimo atvirą konkursą. Viešojo pirkimo komisija sudarė pasiūlymų eilę pagal mažiausios kainos kriterijų ir pakvietė atsakovę sudaryti pirkimo sutartį. 2015 m. gruodžio 23 d. atsakovė raštu atsisakė sudaryti preliminariąją pirkimo sutartį su perkančiąja organizacija, nurodydama, kad po Konkurso paskelbimo paaiškėjo, jog jos pasirinkti kastuvėlių Azijos regione gamintojai nesilaikė susitarimo ir pateikė netinkamos kokybės prekes, t. y. gauti kareiviški kastuvėliai neatitinka prekių specifikacijos reikalavimų. Ieškovė sudaryti preliminariąją pirkimo sutartį dėl 3-ios Konkurso dalies „Kastuvėlis kareiviškas“ pasiūlė antroje vietoje pasiūlymų eilėje buvusiai UAB „Nota Bene“, sutarties kaina – 190 575 Eur, t. y. 155 205 Eur didesne kaina, negu buvo pasiūlyta atsakovės, taigi ieškovė patyrė 155 205 Eur nuostolių.

Ieškovė teigė, kad Konkursą laimėjusio asmens pareiga sudaryti sutartį kyla iš ikisutartinių santykių. Kai Viešojo pirkimo komisija sudaro pasiūlymų eilę ir pakviečia tiekėją sudaryti sutartį, tai atitinka ikisutartinių santykių stadiją – pažengusias derybas, kai šalys sutaria dėl būsimos sutarties sąlygų, jos kainos ir pan. Atsisakymas be svarbių priežasčių sudaryti viešojo pirkimo sutartį laikytinas nesąžiningu tiekėjo elgesiu. 

Kita vertus, kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad, sprendžiant dėl ikisutartinės atsakomybės, svarbu atsižvelgti į šių santykių pobūdį, sutarties sudarymo konkurso procedūrą (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. balandžio 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2010). Taigi, kaip iš dalies pažymima ir kasaciniame skunde, viešųjų pirkimų teisiniai santykiai ir VPĮ taikymas dėl ypatingo šių santykių pobūdžio lemia specifinį ikisutartinės atsakomybės instituto aiškinimą ir taikymą tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms.

Šiame kontekste kasacinio teismo nurodyta, kad klasikinis ikisutartinės atsakomybės modelis viešiesiems pirkimams sunkiai pritaikytinas, inter alia, dėl to, jog viešuosiuose pirkimuose atsakomybės kaip ikisutartinės kvalifikavimas santykinis, nes tiekėjų pasiūlymai teikiami pagal labai tikslias pirkimo sąlygas, kurias privaloma atitikti ir įrodyti atitiktį joms; tiekėjai ribojami keisti pasiūlymus, o perkančiosios organizacijos – koreguoti konkursų sąlygas; dėl to šie santykiai, nors ir formaliai dar ne sutartiniai, bet labai tokiems artimi ir panašūs į sutarties sudarymą dokumentų apsikeitimo būdu (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018 106 punktą).

Galimybė perkančiosioms organizacijoms reikalauti iš tiekėjų civilinės atsakomybės dėl neteisėto atsisakymo sudaryti viešojo pirkimo sutartį koreliuoja ir su kasacinio teismo praktika, pagal kurią perkančiųjų organizacijų teisė nutraukti viešojo pirkimo procedūras, taigi pasitraukti iš derybų, yra ribota, taikytina išimtiniais atvejais, priklauso nuo tam tikrų siaurai aiškintinų sąlygų, kurių taikymą, be kita ko, lemia pastangos išsaugoti viešojo pirkimo teisinius santykius (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 12 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-247/2013).

Teisėjų kolegija, remdamasi pirmiau nurodytų argumentų visuma, konstatuoja, kad atsakovei de jure (teisiškai) iš esmės gali kilti ikisutartinė atsakomybė dėl atsisakymo sudaryti preliminariąją viešojo pirkimo sutartį.

5 2020-03-12, e3K-3-63-916/2020 Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktų kvalifikaciją pagrindžiančių duomenų pripažinimą melaginga informacija, aiškinimo ir taikymo. UAB „ROSK Consulting“ VšĮ Vilniaus universitetas

Ieškovė UAB „ROSK Consulting“ prašė panaikinti atsakovės VšĮ Vilniaus universiteto sprendimą pašalinti ieškovę iš Konkurso procedūrų (atmesti ieškovės ir trečiojo asmens UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ pasiūlymą), sprendimą įtraukti ieškovę į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą, priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Dėl atsakovės pateiktos informacijos kvalifikavimo kaip melagingos

Neginčytina, kad deklaruojamos informacijos atitiktis tikrovei paprastai nustatytina, kai galima įvertinti pateiktus duomenis (įrodymus). Tačiau tai nereiškia, kad kai atitinkamų duomenų nepateikta, negalima prieiti prie išvados, kad deklaruojama informacija melaginga. Priešingu atveju tiekėjams, nepateikusiems prašomų duomenų, būtų leidžiama teisėtai išvengti kvalifikacijos duomenų pripažinimo melagingais ir pašalinimo iš konkurso procedūrų. Tai, be kita ko, prieštarautų ir VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punkto nuostatos išraiškai ir prasmei.

Pastarojoje normoje įgyvendintas 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, 57 straipsnio 4 dalies h papunktis, kuriame tiekėjo pašalinimas dėl melagingos informacijos galimas, inter alia, dėl informacijos apie tiekėjo kvalifikacijos atitiktį nuslėpimą. Teisingumo Teismo konstatuota, kad pirmiau nurodyta teisės norma apima tiek aktyvius veiksmus, kaip antai falsifikavimą, tiek neveikimą, nes neteisingos informacijos suteikimas, kaip ir tikrosios informacijos nuslėpimas, gali turėti poveikį perkančiosios organizacijos priimamam sprendimui (žr. Teisingumo Teismo 2019 m. spalio 3 d. sprendimo byloje Delta Antrepriz? de Construc?ii ?i Montaj 93, C-267/18, 34 punktą).

Kasacinio teismo išaiškinta, kad objektyvios tiesos nustatymas laikytinas svarbiausiu sprendžiant, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta informacija melaginga; tais atvejais, kai nėra aiškūs faktiniai pasiūlymo duomenys, per se nepaneigiama galimybė jų (duomenų) pripažinti melaginga informacija; ši gali paaiškėti ir konkretus faktinis pasiūlymo turinys gali būti nustatytas tiek atliekant pirminį pasiūlymų vertinimą, tiek vertinant po perkančiosios organizacijos prašymo pateiktus pasiūlymo paaiškinimus, tiek nagrinėjant tiekėjo pateiktą pretenziją ar sprendžiant ginčą teisme (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. sausio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-16-378/2018 53, 54 punktus).

Teisėjų kolegija, remdamasi pirmiau nurodytų argumentų visuma, konstatuoja, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai iš esmės pagrįstai sprendė, jog ieškovė atsakovei perkančiajai organizacijai, deklaruodama profesinės patirties turėjimą, bet paprašyta pagrįsti šių duomenų tikrumą, pateikė melagingą informaciją, todėl buvo pagrįstai pašalinta iš Konkurso procedūrų.

6. 2020-03-19, e3K-3-67-248/2020 Dėl teisės normų, reglamentuojančių tiekėjo ikisutartinę atsakomybę, atsisakius sudaryti viešojo pirkimo sutartį, aiškinimo ir taikymo AB „Energijos skirstymo operatorius“  UAB „Energetikos objektų statyba“

Ieškovė AB „Energijos skirstymo operatorius“ prašė teismo priteisti iš atsakovės UAB „Energetikos objektų statyba“ 36 082,03 Eur nuostolių atlyginimo, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Ieškovė nurodė, kad įgaliotoji organizacija paskelbė darbų pirkimo konkursą. Išnagrinėjus gautus pasiūlymus, laimėtoja buvo pripažinta atsakovė, kuri pasiūlė darbus atlikti už 108 730,42 Eur (be PVM). Atsakovei buvo išsiųstas pakvietimas sudaryti viešojo darbų pirkimo sutartį, tačiau ji atsiuntė prašymą pratęsti Sutarties 2 pasirašymo terminą. 2016 m. spalio 4 d. atsakovei buvo pateiktas atsakymas bei ji buvo pakartotinai pakviesta per vieną darbo dieną pasirašyti Sutartį, tačiau ji jos nepasirašė, todėl, laikyta, kad ji atsisakė pasirašyti Sutartį.

Pirkimo sąlygose nustatyta, jog jei dalyvis, kuris bus kviečiamas sudaryti sutartį, atsisakys ją sudaryti, jis turės sumokėti ieškovei 10 proc. dalyvio galutinio pasiūlymo kainos eurais be PVM dydžio baudą bei padengti įgaliotojos organizacijos patirtus tiesioginius nuostolius, kiek jų nepadengia bauda; tiesioginiais nuostoliais bus laikomas kainos skirtumas tarp sutartį atsisakiusio pasirašyti dalyvio galutinio pasiūlymo kainos eurais be PVM ir kito dalyvio, pasiūlymų eilėje esančio po atsisakiusio sudaryti sutartį dalyvio, galutinio pasiūlymo kainos eurais be PVM.

Tauragės apylinkės teismas ieškinį tenkino, o Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atsakovės apeliacinį skundą, sprendimą paliko nepakeistą.

Kasacinis teismas su tokia teismų išvada dėl atsakovės atsakomybės nesutinka, pirmiau nurodytus jų argumentus vertina kaip prieštaraujančius teisiniam reguliavimui ir jį aiškinančiai teismų praktikai, inter alia (be kita ko), ir netinkamai įvertinus ginčui spręsti svarbias byloje nustatytas aplinkybes.

Dėl atsakovės teisės atsisakyti sudaryti viešojo pirkimo sutartį ir šios teisės įgyvendinimo vertinimo sąžiningumo aspektu

Nors viešųjų pirkimų santykių pobūdis ir procedūros, kai paskelbiamos išsamios ofertos pateikimo sąlygos ir pagal jas pateikiamas detalus pasiūlymas, per se reiškia pažengusių derybų stadiją (žr. pirmiau nurodytos kasacinio teismo nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-56-248/2020 35 punktą), tačiau iš kasacinio teismo praktikos dėl ikisutartinės tiekėjų atsakomybės darytina išvada, kad ne pats atsisakymas sudaryti viešojo pirkimo sutartį laikytinas neteisėtu, dėl ko skolininkams (tiekėjams) kiltų pareiga atlyginti kreditoriaus (perkančiosios organizacijos) patirtus nuostolius. Tiekėjų veiksmų neteisėtumas grįstinas jų elgesio nesąžiningumu, nepakankamu rūpestingumu, atidumo stoka (žr. pagal analogiją pirmiau nurodytos kasacinio teismo nutarties civilinėje byloje 45, 48, 50–52 punktus).

Kasacinio teismo šiame kontekste pažymėta, kad asmens dalyvavimas konkurse reiškia, kad jis įsipareigoja, laimėjęs konkursą, sudaryti sutartį, kuriai sudaryti ir buvo skelbiamas konkursas; ūkio subjektas, dalyvaudamas konkurse ir išreikšdamas sutikimą su sutarties sąlygomis, savo elgesiu konkurso organizatoriui sukūrė pagrįstą pasitikėjimą ir įsitikinimą, jog sutartis tikrai bus sudaryta; tuo atveju, kai asmuo, dalyvaudamas konkurse ir turėdamas visą bei išsamią informaciją, sutinka su konkurso sąlygomis ir įsipareigoja sudaryti sutartį, tačiau laimėjęs konkursą jo sąlygas ima traktuoti kitaip ir dėl to nesudaro su konkurso organizatoriumi sutarties, yra pagrindas pripažinti, jog toks asmuo elgėsi nesąžiningai (žr. pagal analogiją pirmiau nurodytą kasacinio teismo nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2010.

Vis dėlto šiuo atveju, ypač atsižvelgiant į nagrinėjamoje ir cituotoje byloje nustatytas reikšmingas faktines aplinkybes, nėra pagrindo pripažinti, kad tiekėja būtų akivaizdžiai pažeidusi pirmiau nurodytą bendrąją ūkio subjektų sąžiningo elgesio taisyklę, nes, priešingai nei konstatavo apeliacinės instancijos teismas, atsisakymas sudaryti Sutartį 2 buvo susijęs ne su atsakovės prielaidomis ir spėjimu, o su jos neigiama patirtimi vykdant kitą su tuo pačiu kontrahentu (ieškove) sudarytą sutartį (Sutartį 1).

Jei atsakovė iš tiesų pavėluotai įvertino ir suprato, kad Konkurso 2 sąlygų neaiškumas gali lemti Sutarties 2 vykdymo trikdžius, nepagrįsta būtų ginčo Konkurso laimėtoją versti sudaryti sutartį, o vėliau spręsti jos ir ieškovės tarpusavio nesutarimus, jei tokių neišvengiamai kiltų. Šios pozicijos nepaneigia ieškovės atsiliepime į kasacinį skundą nurodomi argumentai, kad kiekvieno sandorio vykdymas individualus, priklauso nuo įvairių aplinkybių, todėl ir šalių nesutarimai spręstini atskirai.

Taigi per se neatmestinos situacijos, kai tiekėjas objektyviai gali pavėluotai (po konkurso rezultatų paskelbimo) sužinoti apie viešojo pirkimo sąlygų turinį ir dėl to jis neturėtų būti ribojamas tokių sąlygų kvestionuoti ar, kaip nagrinėjamu atveju, atsisakyti sudaryti viešojo pirkimo sutarties. Šios aplinkybės turėjo būti nustatytos ir įvertintos teismų.

7. 2020-03-26, e3K-3-86-916/2020 Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjų kvalifikacijos vertinimą ir jų pareigą išviešinti pasitelkiamą ūkio subjektą, kurio pajėgumu remiamasi, aiškinimo ir taikymo. UAB „Telekonta“ AB „Lietuvos geležinkeliai“

Nagrinėjamoje byloje tiekėjas nei paraiškoje, nei EBVPD nenurodė, kad remsis kitų ūkio subjektų pajėgumasi. Pirkimo vykdytojui, paprašius pateikti kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, tiekėjas kartu su kvalifikacijos dokumentais pateikė ekspertų, kurie nėra įmonės darbuotojai, sąrašą ir nurodė, kad šie subjektai nėra tiekėjo darbuotojai, bet bus įdarbinti laimėjus pirkimą. Tiekėjas laikėsi pozicijos, kad ketinimą remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais išreiškė laiku – iki pasiūlymo pateikimo pateikus teikėjo kvalifikaciją pagrindžiančius dokumentus, nes neva turi teisę tikslinti kvalifikaciją.

Pagrindinis byloje spręstinas teisės klausimas, ar pagal viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą, taip pat jį aiškinančią teismų praktiką tiekėjas, iš pradžių paraiškoje nenurodęs, kad remsis trečiųjų asmenų pajėgumu reikalaujamai atitikčiai įrodyti, vėliau teikdamas kvalifikacijos duomenis gali teisėtai nurodyti, jog toks kitų subjektų pasitelkimo ryšys vis dėlto egzistuoja.

Teisėjų kolegija pirmiausia atkreipia dėmesį į tai, kad teisinė kategorija „kito subjekto pasitelkimas“ gali turėti dvejopą reikšmę: vienas ūkio subjektas, teikiantis pasiūlymą (paraišką) viešajame pirkime, ir, pripažintas laimėtoju, sudaręs ir vykdantis sutartį perkančiosios organizacijos naudai, bendradarbiauja su kitu ūkio subjektu, siekdamas, pirma, įrodyti kvalifikacijos reikalavimų atitiktį pirkimo procedūros metu, nes jo nuosavi ištekliai (pajėgumas) nėra pakankami, antra, perleisti dalį viešojo pirkimo sutarties vykdymo. Pažymėtina, kad šie elementai (ūkio subjektų santykiai) gali tiek sutapti, tiek egzistuoti atskirai. 
Pirmasis ūkio subjektų bendradarbiavimo būdas (pajėgumo, priklausančio kitam subjektui, pasitelkimas kvalifikacijos atitikčiai įrodyti) savaime nereiškia, kad atitinkamą kvalifikaciją vertinimui pateikęs ūkio subjektas privalo tiesiogiai dalyvauti, vykdant viešojo pirkimo sutartį, t. y. naudojimasis kito subjekto pajėgumu automatiškai nesukuria subrangos teisinių santykių tarp išteklių turėtojo ir perkančiosios organizacijos. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad sąvokos „kitas ūkio subjektas“ (fizinis ar juridinis asmuo) ir „subrangovas“ netapačios: subrangovai, kuriuos tiekėjai pasitelkia daliai viešojo pirkimo sutarties atlikti, iš esmės yra kiti (t. y. ne pats tiekėjas) ūkio subjektai, tačiau tam tikrais atvejais kiti ūkio subjektai nebūtinai perkančiosios organizacijos naudai tiesiogiai vykdo viešojo pirkimo sutartį (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-354-690/2017 39–41 punktus ir juose nurodytą kasacinio teismo praktiką). 
Išimtimi laikytinos situacijos, kai dėl pirkimo objekto specifikos perkančioji organizacija galėtų reikalauti, kad pajėgumą kvalifikacijos atitikčiai įrodyti pateikiantis subjektas pats tiesiogiai dalyvautų, vykdant viešojo pirkimo sutartį.
Esant nustatytoms nurodytoms aplinkybėms, kad ieškovė, pateikdama paraišką ir EBVPD, neišviešino ūkio subjektų pasitelkimo fakto, t. y. deklaravo, jog pati savarankiškai atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus kvalifikacijai, po paraiškos pateikimo termino pabaigos, nustačius, kad ji neatitinka Pirkimo dokumentuose įtvirtintų kvalifikacijos reikalavimų, darytina išvada, kad ieškovė nebegali nurodyti pasitelkiamų ūkio subjektų, kurie dėl Pirkimo sąlygų taikymo taip pat įgauna iš anksto išviešinamų subtiekėjų statusą, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

8. 2020-04-09, e3K-3-78-248/2020 Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių perkančiųjų organizacijų sprendimų peržiūros procedūrą ir tiekėjų pasiūlymų (siaurąja prasme) vertinimą bei tikslinimą, taip pat proceso teisės normų, reglamentuojančių eksperto kompetencijos ribas bei ekspertizės akto, kaip įrodymo, patikimumą, aiškinimo ir taikymo viešųjų pirkimų bylose, aiškinimo ir taikymo. „Siemens Healthcare Oy“ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

Ieškovas „Siemens Healthcare Oy“ Lietuvos filialas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas panaikinti Kauno klinikų 2018 m. lapkričio 21 d. sprendimą Nr. VPT-(1.71)-10546 „Dėl sprendimo sudaryti pirkimo sutartį“ bei priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Dėl byloje paskirtos teismo ekspertizės akto pagrįstumo

Ekspertizė yra skiriama, kai nagrinėjant bylą būtina išsiaiškinti klausimus, reikalaujančius specialių mokslo, medicinos, meno, technikos ar amato žinių, ir negali būti skiriama siekiant išsiaiškinti teisės klausimus. Faktų teisinis įvertinimas yra teismo prerogatyva ir jo nesaisto kitų asmenų pateiktas teisinis vertinimas ir kvalifikavimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 4 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-10-421/2015 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką). Taigi nustatęs, kad ekspertas pateikė teisinio pobūdžio išvadas, teismas turi pagrindą šiomis išvadomis nesivadovauti. Teismas, pažymėjęs, kad ekspertas pateikė teisinio pobūdžio išvadas, jokių papildomų argumentų, pagrindžiančių, kodėl nesivadovauja eksperto išvadomis, nurodyti neprivalo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-261-690/2017 52 punktą).

Pastarojoje kasacinio teismo nutartyje konstatuota, kad byloje ekspertas pateikė ir teisinio pobūdžio išvadas, pvz., kad techniniame projekte aiškių nuorodų, kaip kitais nei sąnaudų žiniaraščiai dokumentais yra apskaičiuojamas šių darbų kiekis, nenustatyta; kad užsakovė pirkimo sąlygų paaiškinimą suformulavo neaiškiai, todėl apeliacinės instancijos teismas, tai pažymėjęs, spręsdamas, ar ginčo darbai laikytini papildomais darbais, pagrįstai šiomis išvadomis nesivadovavo.

Teisėjų kolegija, apibendrindama pirmiau nurodytus argumentus, konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas, nepašalinęs abejonių dėl Pirkimo sąlygų turinio (nenustatęs konkrečios jų reikšmės), negalėjo skirti teismo ekspertizės ir vėliau vadovautis jos išvadomis.

Dėl Pirkimo laimėtojo pasiūlymo siaurąja prasme tikslinimo

Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad viešųjų pirkimų teisiniame reguliavime pasiūlymo terminas vartojamas dvejopa prasme: pirma, kaip tiekėjo perkančiajai organizacijai pateiktų dokumentų visuma (įskaitant dokumentus, pagrindžiančius reikalavimus tiekėjams (tiekėjų kvalifikaciją ir neigiamo pobūdžio sąlygų nebuvimą), kitus reikalavimus tiekėjams (pvz., nuostatos dėl bendro kelių dalyvių dalyvavimo pirkime teikiant bendrą pasiūlymą, pasiūlymo užtikrinimo dokumentai ir kt.), taip pat techninius duomenis ir kt.); antra, pasiūlymas siaurąja prasme – pasiūlymo (plačiąja prasme) dalis, kuria tiekėjas siūlo viešojo pirkimo sutarties objektą, nurodo jo savybes, kainą, sutarties vykdymo aplinkybes. Šis sąvokų atskyrimas reikšmingas, be kita ko, sprendžiant dėl tiekėjo teisės taisyti ar aiškinti pasiūlymą apimties ir atitinkamų perkančiosios organizacijos pareigų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014).

Pristatyta kasacinio teismo praktika koreliuoja su Teisingumo Teismo išaiškinimais, kad pagal viešųjų pirkimų principus konkrečiai nedraudžiama išimtiniais atvejais taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis dėl to, kad akivaizdžiai būtinas paprastas jų paaiškinimas, arba siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas. Taigi įgyvendindama turimą diskreciją perkančioji organizacija turi traktuoti skirtingus kandidatus vienodai ir sąžiningai, todėl pasibaigus pasiūlymų atrankos procedūrai ir atsižvelgiant į jos rezultatą paaiškinimo prašymas negali atrodyti nepagrįstai palankus ar nepalankus tiekėjui ar kandidatams, kuriems jis adresuotas (žr. Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimo byloje SAG ELV Slovensko, C-599/10, 40, 41 punktus).

Apibendrindama nurodytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai taikė materialiąsias ir proceso teisės normas, pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, nepagrįstai pernelyg didelę reikšmę suteikė teismo ekspertizei, netinkamai apibrėžė ginčo ribas. Dėl šių priežasčių skundžiamas procesinis sprendimas naikintinas ir byla perduotina nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui.
9. 2020-06-10, e3K-3-179-378/2020 Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjo teisinį suinteresuotumą ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimo dėl tiekėjų pasiūlymų vertinimo teisėtumą, neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą ir jo vertinimą, aiškinimo ir taikymo UAB „Maistulis“ Kauno miesto savivaldybės administracija

Ieškovė UAB „Maistulis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama: pripažinti trečiųjų asmenų UAB „Egilėja“ ir ŽŪB „Delikatesas“ neįprastai mažos kainos pagrindimus nepakankamais atsakovės Kauno miesto savivaldybės administracijos vykdomame viešajame pirkime Nr. 405915 „Maisto produktų (kiaulienos) pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“ ir įpareigoti atsakovę šiuo pagrindu atmesti pasiūlymus; pripažinti trečiojo asmens UAB „Egileja“ neįprastai mažos kainos pagrindimą nepakankamu perkančiosios organizacijos vykdomame viešajame pirkime Nr. 406931 „Maisto produktų (jautienos ir veršienos) pirkimas Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas“ ir įpareigoti atsakovę šiuo pagrindu atmesti pasiūlymus; priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Kauno apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 23 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė atsakovei iš ieškovės 3706,80 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės apeliacinį skundą, 2019 m. lapkričio 27 d. nutartimi paliko nepakeistą Kauno apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 23 d. sprendimą.

Dėl ieškovės teisinio suinteresuotumo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimų teisėtumą

Šiame kontekste kasacinio teismo naujausioje praktikoje pažymėta, kad pagal Lietuvos jurisprudenciją, ją lyginant su Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, pripažįstamas platesnis ieškovų teisinis suinteresuotumas, kuris apima atvejus, kai ieškovas, galutinai pašalintas iš pirkimo procedūrų galutiniu teismo sprendimu (lot. res judicata), ginčija savo konkurentų pasiūlymų vertinimą (žr. pirmiau nurodytos kasacinio teismo nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-78-248/2020 43 punktą).

Kasacinio teismo ne kartą konstatuota, kad tiekėjų teisinis suinteresuotumas nebūtinai turi lemti tiesioginius ir konkrečius padarinius jiems palankaus teismo procesinio sprendimo priėmimo atveju; pakanka nustatyti, kad tiekėjui (ieškovui) sudaromos prielaidos įgyvendinti savo subjektines teises, inter alia, teisę į žalos atlyginimą, teisę dalyvauti naujame viešojo pirkimo konkurse ir pan. (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. kovo 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-86-916/2020 24 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką). Taigi tiekėjo teisėtas tikslas siekti naujos viešojo pirkimo procedūros – teismine tvarka gintinas ūkio subjekto interesas.

Teisėjų kolegija atskirai atkreipia dėmesį į tai, kad jai žinoma kasacinio teismo praktika, pagal kurią pripažįstama, jog tiekėjai išsaugo teisinį suinteresuotumą, nepriklausomai nuo teisminio ginčo nagrinėjimo metu viešojo pirkimo procedūrose naujai atsiradusių aplinkybių. Kasacinio teismo spręsta, kad tiekėjas, inicijavęs peržiūros procedūrą dėl viešojo pirkimo sąlygos teisėtumo, nepraranda teisinio suinteresuotumo ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus net ir tais atvejais, kai to paties pirkimo procedūros pasibaigė įstatymo pagrindu atmetus visus pasiūlymus, nebent būtų aiškiai nustatyta, kad naujas pirkimas nebus skelbiamas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-163-415/2015).

Vis dėlto akivaizdu, kad pacituotos ir nagrinėjamos bylų faktinės ir teisinės aplinkybės netapačios, todėl pirmiau nurodyti teisės išaiškinimai neturi precedentinės galios šiam ginčui. Apibendrindama pirmiau nurodytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovė prarado teisinį suinteresuotumą ginčyti trečiųjų asmenų pateiktų kainų pagrįstumo vertinimą.

10. 2020-07-01, e3K-3-204-916/2020 Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų nustatymą, viešojo pirkimo sutarties tinkamo vykdymo kontrolės nustatymą, aiškinimo ir taikymo MB „Pirkimų ABC“ Šiaulių miesto savivaldybės administracija

 Ieškovė MB „Pirkimų ABC“ ieškiniu prašė pripažinti: 1) atsakovės Šiaulių miesto savivaldybės administracijos vykdomo mažos vertės viešojo pirkimo Nr. 444756 „Administracijos „vieno langelio“ principu teikiamų administracinių paslaugų analizės, vertinimo ir optimizavimo paslaugos“ sąlygų P1–P3 parametrų vertinimo tvarką neteisėta; 2) Pirkimo sąlygų T2 kriterijų neteisėtu; 3) Pirkimo sutarties projektą ta apimtimi, kuria nenustatomas paslaugų aprašymų vykdymo kontrolės mechanizmas, neteisėta.

 Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar tiekėjo – juridinio asmens patirtis gali būti pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo kriterijumi pirkimo sąlygose, taip pat byloje keliamas klausimas dėl tinkamo pirkimo sutarties vykdymo kontrolės mechanizmo nustatymo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo, kai viešųjų pirkimų byloje tenkinama dalis ieškinio reikalavimų.

Dėl tiekėjo patirties kaip ekonominio naudingumo vertinimo kriterijaus

Nors pirmiau nurodyto VPĮ 55 straipsnio 1 dalyje ir VPĮ nuostatomis įgyvendintos Direktyvos 2014/24/ES 67 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad ekonominio naudingumo vertinimo kriterijumi gali būti pirkimo sutarčiai įvykdyti paskirtų darbuotojų kvalifikacija ir patirtis, be to, ieškovė teisingai pažymėjo, jog šiose nuostatose nėra įtvirtintas baigtinis ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų sąrašas, tačiau teisės norma, suteikianti teisę perkančiajai organizacijai pasirinkti pasiūlymų vertinimo kriterijus, be kita ko, ir darbuotojų patirtį, negali būti aiškintina taip plačiai, kad ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi Pirkimo sąlygose galėtų būti nustatyta ir vertinama tiekėjo – juridinio asmens profesinė patirtis.

Taigi, atsižvelgiant į pirmiau aptartą ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo reikalavimų teisinį reguliavimą ir teismų praktikos išaiškinimus, galimybė vertinti darbuotojų patirtį nustatant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą iš esmės yra išimtinė nuostata, kuri neaiškintina plačiai. Kitaip tariant, šios normos bei perkančiosios organizacijos teisės pasirinkti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo (sutarties sudarymo) kriterijus aiškinimas negali paneigti tiekėjo kvalifikacijos ir pasiūlymo (siaurąja prasme) vertinimo kriterijų atskirties (Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.3.12.1–21.3.12.3 punktai) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-323/2009; 2010 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010; 2014 m. birželio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2014). Šio atribojimo esmė – kvalifikacijos duomenys, įskaitant profesinę patirtį, negali būti naudojami pasiūlymų vertinimo procedūroje, t. y., įvertinusi tiekėjų tinkamumą dalyvauti pirkime, perkančioji organizacija negali jo iš naujo vertinti ar papildomai suteikti balų už didesnę tiekėjo patirtį.

 

Dėl nagrinėjamo ginčo pažymėtina, kad profesinė paties tiekėjo – juridinio asmens patirtis (anksčiau įvykdytos sutartys), nors ir sudaro didesnes prielaidas išrinkti patikimesnį tiekėją, tačiau nėra tiesiogiai susijusi su pasiūlymo kokybiniu pranašumu, už kurį galima būtų skirti papildomų balų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, pavyzdžiui, jei pasiūlymo pateikimo metu juridinio asmens darbuotojai nebedirbtų pas tokį tiekėją, anksčiau jo įvykdytų sutarčių aplinkybė, priešingai nei nurodė apeliacinės instancijos teismas, savaime nesuponuotų pasiūlymo ekonominio naudingumo. Tokia pati išvada darytina ir tuo atveju, jei sutartį vykdytų naujas atitinkamo tiekėjo personalas ar tiekėjo pasitelkiamas subtiekėjas ir pan.

 

Dėl pirkimo sutarties įsipareigojimų vykdymo kontrolės nustatymo

Kad į sutarties projektą nėra tiesiogiai perkelti paslaugų teikimo aprašymai, savaime neteikia pagrindo konstatuoti sutarties vykdymo kontrolės neefektyvumo, nepakankamo aiškumo. Kadangi nagrinėjamu atveju sutarties projekto neatskiriamose dalyse – techninėje užduotyje, Pirkimo pasiūlyme yra pateikti paslaugų aprašymai, konkrečių paslaugų teikimo turinys, etapai, darytina išvada, kad šalių įsipareigojimai, jų vykdymo, t. y. sutarties tinkamo vykdymo, priežiūra nustatyta įtraukiant atitinkamas nuostatas tiesiogiai Pirkimo sutartyje ir taip pat prie jos esančiuose prieduose (techninėje užduotyje, Pirkimo pasiūlyme) (žr. nutarties 48 punktą).

Nors ieškovė nurodo, kad atsakovė nenustatė tvarkaraščio laikymosi kontrolės priemonių, pažymėtina, jog viešojo pirkimo sutarties vykdymo kontrolės mechanizmas priklauso ir nuo pačios sutarties pobūdžio, pvz., rangos darbų sutarties tinkamo vykdymo užtikrinimo priežiūros būdas gali visiškai skirtis nuo prekių pirkimo–pardavimo sutarties vykdymo užtikrinimo priežiūros būdo. Vienu atveju tinkamiausias pirkimo sutarties vykdymo kontrolės būdas gali būti konkretaus terminų tvarkaraščio – grafiko nustatymas, kitu atveju – ataskaitų teikimo įtvirtinimas ir pan.  

11. 2020-07-02, e3K-3-217-313/2020 Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių valstybei priklausančio materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimą ir reikalavimų dalyviams vertinimą, taip pat nuomos sutarties panaikinimą ab initio (nuo pradžių), ir proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodinėjimo pareigos paskirstymą, aiškinimo ir taikymo UAB „Juta jazz kava“

VĮ Lietuvos oro uostai

UAB „Amber food“

Ieškovė kreipėsi į teismą prašydama pripažinti atsakovės valstybės įmonės Lietuvos oro uostų (toliau – LOU) paskelbtas LOU Vilniaus filialo valstybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso sąlygas dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomos neteisėtomis ir nutraukti minėto konkurso vykdymą pagal minėtas sąlygas; pripažinti negaliojančia nuo jos sudarymo momento atsakovės su konkurso laimėtoju sudarytą patalpų nuomos sutartį.

Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Konkurso, ieškovei laikant nuomos konkurso sąlygose nurodytus reikalavimus konkurso dalyviams pertekliniais ir ginčijant atsakovių sudarytą Patalpų nuomos sutartį. Bylą nagrinėję teismai sprendė skirtingai – pirmosios instancijos teismas atmetė ieškinį, o apeliacinės instancijos teismas jį tenkino. 

Dėl valstybei priklausančio materialiojo turto nuomos viešo konkurso organizavimo ir reikalavimų dalyviams vertinimo

Teisėjų kolegija sprendžia, kad VPĮ valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešajam konkursui taikomas tik tada, kai pagrindinis viešojo konkurso tikslas yra paslaugų (arba prekių ar darbų) pirkimas, o ne turto nuoma. Kitais atvejais valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkursas vykdomas vadovaujantis pirmiau nurodytais teisės aktais ir VPĮ nuostatos nėra taikomos.

Nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas, vertindamas Konkurso sąlygas ir jose nustatytus reikalavimus konkurso dalyviams, nepagrįstai tiesiogiai (o ne pagal analogiją) rėmėsi kasacinio teismo išaiškinimais viešųjų pirkimų bylose. Vis dėlto teisėjų kolegija sutinka, kad tiek valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešajame konkurse, tiek viešuosiuose pirkimuose siekiama panašių tikslų – geriausiu būdu užtikrinti viešąjį interesą ir patenkinti visuomenės poreikį pirmu atveju, gauti didžiausią naudą iš nuomojamo turto, antru atveju – įgyti turtą, paslaugas geriausiomis sąlygomis. Toks tikslas įgyvendinamas ne tik didžiausios (mažiausios) kainos analizės, bet ir konkurso (pirkimų) dalyvio pajėgumo įgyvendinti sutartį vertinimo pagrindu. Todėl skundžiamo apeliacinės instancijos teismo sprendimo išvados nėra pripažintinos klaidingomis vien dėl to, kad jos padarytos tiesiogiai taikant šiuo atveju netaikytiną VPĮ, jei yra pagrindas nustatyti Konkurso sąlygų neproporcingumą siekiamam tikslui gauti didžiausią naudą iš nuomojamo turto.

Teisėjų kolegija pažymi, kad nors dėl konkurso dalyvių finansinio ir ekonominio pajėgumo valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso organizatoriui suteikta diskrecija nustatyti papildomus reikalavimus ir tikrinti konkurso dalyvių atitiktį jiems, tačiau ši laisvė nėra neribota. Papildomi reikalavimai turi būti susiję su nuomojamo turto naudojimo paskirtimi ir siekiu gauti didžiausią nuomos kainą, proporcingi šiems turto valdytojo tikslams, objektyvūs, aiškūs ir galimi patikrinti. Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešojo konkurso organizatoriaus nustatyti aukšti arba pernelyg specifiniai reikalavimai pateisinami tik tada, jeigu pateikiamas patikimas ir įtikinamas tokių reikalavimų nustatymo pagrindimas.

Apibendrindama tai, kas pasakyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad kasacinių skundų argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamo apeliacinės instancijos teismo sprendimo, nes Konkurso sąlygose nustatyti papildomi reikalavimai konkurso dalyviams buvo neproporcingi, nepagrįsti ir prieštarauja Turto valdymo įstatyme nustatytiems valstybės turto valdymo principams.

 

12. 2020-07-02, e3K-3-213-469/2020

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių reikalavimų tiekėjų teisei verstis veikla kvalifikavimą ir atitikties jiems vertinimą, aiškinimo ir taikymo

UAB „Sanresa” Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Šalių ginčas patenka į nacionalinio – VPĮ – ir Europos Sąjungos – Direktyvos 2014/24 ir Reglamento 1013/2006 – teisinio reguliavimo sritį.

Dėl šalių ginčui taikytinos Europos Sąjungos teisės turinio ir ją aiškinančios jurisprudencijos aiškinimo kasacinis teismas kreipiasi į Teisingumo Teismą, kad šis priimtų prejudicinį sprendimą nagrinėjamoje byloje.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija nutarė kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą šiais klausimais:

1. Ar Direktyvos 2014/24 18 straipsnio 2 dalis, 56 straipsnio 1 dalies b punktas ir 5 pastraipa, 58 straipsnio 1 dalies a punktas, šio straipsnio 2 dalies 2 pastraipa, Reglamento 1013/2006 3–6 straipsniai ir kitos jo nuostatos (kartu ar atskirai, bet jomis neapsiribojant) turi būti aiškinami taip, kad ūkio subjektui išduodamas leidimas, reikalingas atliekoms iš vienos Europos Sąjungos valstybės narės į kitą vežti, kvalifikuotinas kaip paslaugų sutarties vykdymo, o ne teisės verstis veikla reikalavimas?

2. Jei pirmiau nurodytas leidimas vežti atliekas laikytinas tiekėjų atrankos kriterijumi (tinkamumu verstis profesine veikla), ar Direktyvos 2014/24 18 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 pastraipose įtvirtinti skaidrumo ir sąžiningos konkurencijos principai, 58 straipsnio 1 dalies a punktas, šio straipsnio 2 dalies 2 pastraipa, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio 2 dalyje įtvirtintos laisvo asmenų, prekių ir paslaugų judėjimo laisvės, Reglamento 1013/2006 7–9 straipsniai (kartu ar atskirai, bet jais neapsiribojant) turi būti aiškinami ir taikomi taip, kad viešojo atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąlygomis, ypač dėl pasiūlymų pateikimo terminų, nacionaliniams ar užsienio ūkio tiekėjams, siekiantiems atliekas gabenti per Europos Sąjungos valstybių narių sienas, turi būti sudarytos sąlygos nevaržomai dalyvauti tokiuose pirkimuose, inter alia, jiems turi būti leidžiama pateikti pirmiau nurodytą leidimą, išduotą vėlesne data, nei galutinis pasiūlymų pateikimo terminas?

3. Jei pirmiau nurodytas leidimas vežti atliekas pagal Direktyvos 2014/24 49 straipsnį ir V priedo C dalies 17 punktą, 70 straipsnio 1 dalį laikytinas viešojo pirkimo sutarties vykdymo reikalavimu, ar šios direktyvos 18 straipsnyje įtvirtinti viešųjų pirkimų principai ir 56 straipsnyje nurodyta bendroji sutarčių skyrimo tvarka turėtų būti aiškinami taip, kad viešojo pirkimo procedūrų metu dalyvio, nepateikusio aptariamo leidimo, pasiūlymas negali būti atmestas?

4. Ar Direktyvos 2014/24 18 straipsnio nuostatos, 56 straipsnio 1 dalies b punktas, 58 straipsnio 1 dalies a punktas, šio straipsnio 2 dalis turi būti aiškinami taip, kad jiems prieštarauja toks nacionalinis teisinis reguliavimas, pagal kurį perkančiosioms organizacijoms suteikiama teisė viešojo pirkimo dokumentuose iš anksto nustatyti pasiūlymų vertinimo tvarką, pagal kurią tiekėjų teisė verstis veikla (tinkamumas vykdyti profesinę veiklą) bus tikrinama iš dalies arba visai nebus tikrinama, nors tokios teisės turėjimas yra būtina teisėto viešojo pirkimo sutarties vykdymo sąlyga ir apie tokios teisės poreikį perkančiosios organizacijos gali žinoti iš anksto?

5. Ar Direktyvos 2014/24 18 straipsnio nuostatos, 42 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa, Reglamento 1013/2006 2 straipsnio 35 punktas, 5 ir 17 straipsniai ir kitos jo nuostatos turėtų būti aiškinami taip, kad atliekų tvarkymo paslaugų pirkimo atveju perkančiosios organizacijos gali teisėtai įsigyti tokias paslaugas tik tokiu atveju, jei viešojo pirkimo dokumentuose jos aiškiai ir tiksliai apibrėžia atliekų kiekį, sudėtį ir kitas svarbias sutarties vykdymo sąlygas (pavyzdžiui, pakavimą)?

13. 2020-07-03, e3K-3-220-969/2020 Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių viešojo pirkimo sutarties pakeitimą, aiškinimo ir taikymo Viešųjų pirkimų tarnyba  Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Ieškovė Viešųjų pirkimų tarnyba kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti atsakovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – ir atsakovė, perkančioji organizacija, LAKD) atviro konkurso „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė ruožo nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimo ir estakados šio kelio užliejamame ruože (6,190–6,940 km) naujos statybos techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbu atlikimas“ (toliau – Konkursas) atliktus veiksmus prieštaraujančiais imperatyviosioms Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) normoms ir, nepripažįstant viešojo pirkimo sutarties negaliojančia, taikyti alternatyvią sankciją, nustatytą VPĮ 106 straipsnio 3 dalies 2 punkte, t. y. atsakovei skirti baudą.

VPT pažymėjo, kad ji atliko Sutarties neplaninį vertinimą ir nustatė, jog Sutarties nuostatos dėl darbų atlikimo termino, delspinigių taikymo tvarkos ir Sutarties vertės padidinimo yra esminės Sutarties sąlygos. LAKD 2018 m. birželio 11 d. pasitarimo protokole Nr. 4 (toliau – ir Pasitarimo protokolas) Sutarties vykdymą apibrėžė kitomis sąlygomis, nei nustatyta pradinėje Sutartyje, ir tokiu būdu faktiškai pakeitė Sutartį, atlikdama esminį Sutarties pakeitimą. Ieškovė taip pat nustatė, jog netinkamas Konkurso planavimas ir pirkimo objekto suskaidymas į kelis darbų pirkimus sudarė prielaidas neracionaliam lėšų naudojimui. Ieškovės teigimu, tokiais veiksmais atsakovė pažeidė imperatyviąsias VPĮ nuostatas.

Vilniaus apygardos teismas 2019 m. spalio 21 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė atsakovei iš ieškovės 3000 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, 2020 m. sausio 8 d. nutartimi paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2019 m. spalio 21 d. sprendimą.

Dėl viešojo pirkimo sutarties pakeitimo teisėtumo

Pasitarimo protokolu: 1) rangovo galimybė vykdyti statybos darbus minėtu laikotarpiu buvo tik iš dalies apribota, tačiau ne apskritai panaikinta – rangovas galėjo dirbti etapais kelio ruožuose, kuriuose tuo metu nebuvo vykdomi sankasos stiprinimo darbai; 2) įtvirtinta išankstinė galimybė rangovui vykdyti statybos darbus ilgiau, nei Sutartyje nustatytas darbų atlikimo terminas, kartu visiškai atleidžiant jį nuo bet kokios atsakomybės už Sutartyje nustatyto darbų atlikimo termino praleidimą, nulemtą papildomų sankasos stiprinimo darbų pirkimo ir atlikimo.

Tai sudaro pagrindą konstatuoti, kad Pasitarimo protokolu rangovui buvo suteikta papildomų teisių, lyginant su CK 6.2486.259 ir 6.260 straipsniuose nustatytu teisiniu reguliavimu.

 

Jei darbų atlikimas dėl papildomų sankasos stiprinimo darbų būtų sustabdytas, neišvengiamai pailgėtų galutinis Sutarties įgyvendinimo terminas, tačiau, sustabdžius darbų atlikimą, o vėliau jį atnaujinus,rangovas turėtų Sutartį įvykdyti per likusį terminą. Dėl Pasitarimo protokolu sulygtų sąlygų Sutarties rangovas tos pačios apimties darbus gali vykdyti ne taip koncentruotai, taip jam palengvinama Sutarties vykdymo našta ir iškreipiama ekonominė Sutarties šalių pusiausvyra jo naudai (galimai taupomi jo resursai, išlaidos, neperkeliama rizika, kad po darbų sustabdymo pabrangs sąnaudos, ir pan.). Jei tokios sąlygos, dėl kokių šalys susitarė Pasitarimo protokole, būtų buvusios visiems išviešintos iš anksto, galimai būtų atsiradę daugiau tiekėjų, siekusių sudaryti Sutartį, arba dalyvavusių Konkurse tiekėjų pasiūlymų turinys ir pranašumas būtų buvęs kokybiškai kitoks.

Šiame kontekste pabrėžtina Sutarties vykdymo termino reikšmė, atsižvelgiant į Konkurso sąlygose įtvirtintą maksimalų vykdymo terminą, aplinkybę, kad už darbų atlikimo trukmę tiekėjų pasiūlymai galėjo būti įvertinti papildomais balais. Kaip teisingai procese įrodinėjo VPT, pagal kasacinio teismo praktiką tais atvejais, kai tiekėjas išrenkamas pirkimo laimėtoju dėl tam tikro savo turimo pranašumo, šis pranašumas turi būti materializuojamas (naudojamas, taikomas) ir vykdant viešojo pirkimo sutartį, nes priešingu atveju kyla esminio sutarties pakeitimo grėsmė, nepriklausomai nuo išankstinio šalių susitarimo keisti sutartines nuostatas; tai reiškia, kad jei tiekėjas pripažintas laimėtoju dėl to, kad jo pasiūlymas geriau už kitų pirkimo dalyvių atitiko ekonominio naudingumo reikalavimus, toks jo pranašumas turi tiesiogiai atsispindėti viešojo pirkimo sutartyje ar kituose sutartiniuose tiekėjo ir perkančiosios organizacijos dokumentuose (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gegužės 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-178-378/2018 54 punktą ir jame nurodytą Teisingumo Teismo praktiką).

Sprendžiant, ar Pasitarimo protokolu buvo pakeista Sutartis, teisiškai nereikšminga apeliacinės instancijos teismo išvada, kad nenustatytas „faktas, kad terminas buvo realiai pratęstas“. Sutarties pakeitimui konstatuoti pakanka Pasitarimo protokole įtvirtintos išankstinės galimybės rangovui vykdyti statybos darbus ilgiau, nei Sutartyje nustatytas darbų atlikimo terminas. Taip pat teisiškai nereikšmingi atsakovės atsiliepimo į kasacinį skundą argumentai, kuriais atsakovė įrodinėja, kad Sutartyje nurodytas 11 mėn. darbų atlikimo terminas nėra viršytas. Pažymėtina, kad ši aplinkybė (faktinio rangovo darbų atlikimo termino santykis su Sutartyje nustatytu terminu) nėra nustatyta nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismų procesiniuose sprendimuose. Kasacinis teismas yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų aplinkybių (CPK 353 straipsnio 1 dalis), pats faktinių aplinkybių nenustato. Be to, nurodyta aplinkybė neturi įtakos sprendžiant dėl nagrinėjamoje byloje ieškovės prašomo pripažinti VPĮ pažeidimo. Jei, teismui sprendžiant dėl viešojo pirkimo sutarties pakeitimo galimo prieštaravimo VPĮ nuostatoms, padarytus pažeidimus būtų galima ištaisyti įvykdant Sutartį pagal pirmines jos sąlygas, viešojo pirkimo sutarties šalims apsimokėtų rizikuoti sudarant sutarties pakeitimus tikintis, kad nebus pradėta jų peržiūros procedūra, o tik pradėjus peržiūros procedūrą – jų (pakeitimų) nevykdyti.

14.  2020-09-23, e3K-3-358-248/2020 Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių viešojo pirkimo sąlygų kvalifikavimą ir tiekėjų pasiūlymų siaurąja prasme vertinimą bei neįprastai mažos kainos pagrindimo vertinimą, aiškinimo ir taikymo. UAB „Fleet Complete Lietuva“ Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Ieškovė UAB „Fleet Complete Lietuva“ ieškiniu teismo prašė panaikinti atsakovo Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos sprendimą nustatyti pasiūlymo eilę ir pirkimo laimėtoją, įpareigoti atsakovą priimti naują sprendimą – atmesti trečiojo asmens UAB „Infoside“ pasiūlymą kaip neatitinkantį Techninės specifikacijos reikalavimų bei pasiūlius nepagrįstus ir neįprastai mažus įkainius ir priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Vilniaus apygardos teismas 2020 m. sausio 20 d. sprendimu ieškovės ieškinį atmetė.  Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, Vilniaus apygardos teismo sprendimą paliko nepakeistą.

Dėl Techninės specifikacijos nuostatų kvalifikavimo, Konkurso laimėtojo pasiūlymo siaurąja prasme vertinimo ir peržiūros procedūros

Šiuo aspektu kasacinio teismo spręsta, kad tais atvejais, kai pagal viešojo pirkimo sąlygas tiekėjai atitiktį iškeltiems reikalavimams įrodinėja deklaracijomis, už kurių turinį ir parengimą jie patys ir būtų atsakingi, tai nereiškia, jog kiti ūkio subjektai (tiekėjai) ar pati perkančioji organizacija negali kvestionuoti tiekėjo pateiktos deklaracijos patikimumo (tikrumo); tokią deklaraciją galima kvestionuoti ne tik subjekto pagrindu, t. y. ar deklaraciją parengė tinkamas subjektas, bet ir materialiuoju pagrindu, t. y. ar pateiktos deklaracijos turinys yra patikimas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. kovo 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-77-969/2018 25–27 punktus).

Teisėjų kolegija išaiškina, kad nepriklausomai nuo to, jog pagal Konkurso sąlygas nebuvo reikalaujama įrodyti pirkimo objekto atitiktį techniniams reikalavimams, bet kokiu atveju tiekėjas, deklaravęs (pripažįstant, kad jis tai padarė), jog jis siūlo jau egzistuojančius įrengimus (ar sukurtas programas), vėliau sprendžiant dėl jo pasiūlymo vertinimo, negali nurodyti, jog paslaugoms teikti reikalingos prekės dar nėra pagamintos, nes toks jo pozicijos pasikeitimas būtų laikomas pasiūlymo siaurąja prasme esmės keitimu.

Šiame kontekste pažymėtina, kad, atsižvelgiant į proceso eigą pirmosios instancijos teisme, ypač į aplinkybę, jog trečiasis asmuo savo iniciatyva pateikė atitikties įrodymus, o, kaip ne kartą nurodyta šioje nutartyje, Konkurso metu jų pateikti nebuvo reikalaujama, Konkurso laimėtoju pripažintam ūkio subjektui, esant reikalui, turi būti leidžiama pateikti papildomų duomenų. Kita vertus, atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal kasacinio teismo išaiškinimus šioje byloje trečiojo asmens telemetrinė stebėjimo sistema (ar jos dalis), reikalinga kontrolės paslaugoms teikti, turėjo atitikti Techninės specifikacijos nuostatas ne vėliau kaip galutinę pasiūlymų pateikimo Konkurse dieną.

15. 2020-10-14, e3K-3-39-378/2020 Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, viešojo pirkimo sutarties keitimą, pasikeitus jos vykdymo galimybėms, tokios sutarties aiškinimą ir savigynos taikymo sąlygas, taip pat dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių bylos nagrinėjimo ribas ir jų peržengimą, aiškinimo ir taikymo UAB „NEG Recycling“ UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras“

Byloje ieškovė UAB „NEG Recycling“ prašė teismo pripažinti atsakovės atliktą vienašalį sutarties nutraukimą neteisėtu bei negaliojančiu ir atkurti sutarties galiojimą, įpareigoti atsakovę vykdyti sutartį ir išvežti degiąsias atliekas, pakeisti sutarties priede esančias lenteles, pripažinti pateiktą reikalavimą išmokėti laidavimo draudimo išmoką nepagrįstu ir nevykdytinu bei uždrausti „AAS BTA Baltic Insurance Company“ vykdyti  pateiktą reikalavimą išmokėti laidavimo draudimo išmoką.

Atsakovė pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė iš UAB „NEG Recycling“ priteisti 41 692,53 Eur baudą.

Kauno apygardos teismas 2018 m. birželio 27 d. sprendimu ieškovės ieškinius atmetė, o atsakovės priešieškinį tenkino – priteisė atsakovei iš ieškovės 41 692,52 Eur baudą už netinkamą sutarties vykdymą.

Lietuvos apeliacinis teismas atmetė atsakovės priešieškinį, tenkino ieškovės ieškinį dėl vienašalio sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, ieškovės ieškinį dėl sutarties pakeitimo tenkino iš dalies – nutraukė sutartį teismo sprendimu, todėl netenkino kitų ieškovės ieškinių dėl sutarties vykdymo.

Kasacinis tesimas pasisakė dėl šių aspektų:

Dėl viešojo pirkimo sutarčių keitimui taikytinų teisės normų (VPĮ 1789 straipsniai, CK nuostatos)

Viešojo pirkimo sutarčių nuostatų keitimo mechanizmas sureguliuotas VPĮ, todėl tinkamas VPĮ 89 straipsnio taikymas kartu reikš atitiktį viešųjų pirkimų principams, dėl kurių taikymo nereikia atskirai spręsti; VPĮ 89 straipsnis iš esmės apima situacijas, kai kontrahentai bendru sutarimu sudaro aiškiai išreikštą susitarimą (ar teismas vieno jų prašymu dėl to sprendžia), pakeičiantį pradinę viešojo pirkimo sutartį.

 

Kitos viešojo pirkimo sutarčių kontrahentų vienašalių ar dvišalių (bendrų) veiksmų situacijos vertintinos viešųjų pirkimų principų, ypač tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo, atžvilgiu, be kita ko, atsižvelgiant į atitinkamame pirkime dalyvavusių tiekėjų ir kitų ūkio subjektų teisių įgyvendinimą ir visų jų konkurencijos užtikrinimą; šie imperatyvai aktualūs vertinant perkančiosios organizacijos ir (ar) jos kontrahento faktinius veiksmus viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu, nepriklausomai nuo jų turinio ir formos atitikties privalomoms teisės normoms.

Dėl sutarties pakeitimui taikytinų teisės normų (VPĮ 89 straipsnio 1, 2 ir 4 dalys)

Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog viena iš VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto normos taikymo sąlygų, inter alia, yra pakeitimo viršutinė vertės riba, lyginant su visa viešojo pirkimo sutarties kaina, todėl darytina išvada, kad aptariama VPĮ norma taikytina tais atvejais, kai dėl pakeitimo kyla poreikis didinti viešojo pirkimo sutarties vertę.

 

Jei nebūtų atsižvelgiama į pakeitimo vertę, šalys, nustačius, kad viešojo pirkimo pakeitimo poreikis negalėjo būti numatytas iš anksto, pernelyg laisvai galėtų keisti įvairias sutartines nuostatas, neturinčias konkrečios piniginės vertės (pvz., sutartinių įsipareigojimų terminą). Nagrinėjamos bylos ir panašiais atvejais taikytinos bendros VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 5 punkto ir 4 dalies nuostatos (šiuo aspektu žr. taip pat pirmiau nurodytos kasacinio teismo nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-220-969/2020 72 punktą).

 

Tokia pati išvada darytina ir aiškinant VPĮ 89 straipsnio 2 dalį, kurios taikymas analogiškai susietas su viešojo pirkimo sutarties pakeitimo verte. Apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad VPĮ 89 straipsnio 2 dalies taikymas priklauso nuo 1 dalies 5 punkto taikymo, nors VPĮ 89 straipsnio 4 dalyje expressis verbis įtvirtinta, kad bendrasis viešojo pirkimo sutarties pakeitimo kaip esminio vertinimas taikant VPĮ 89 straipsnio 1 ir 2 dalis netaikomas. Direktyvos 2014/24 preambulės 107 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad daryti sutarties pakeitimus, dėl kurių nežymiai iki tam tikros vertės padidėja sutarties vertė, visada turėtų būti galima ir tam nereikia organizuoti naujos pirkimo procedūros; šiuo tikslu ir siekiant užtikrinti teisinį tikrumą šioje direktyvoje turėtų būti nustatytos de minimis vertės ribos, kurių neviršijus nauja pirkimo procedūra nėra būtina.

16.  2020-10-14, e3K-3-426-248/2020 Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjų, kurie remiasi trečiųjų asmenų pajėgumu, kvalifikacijos tikrinimą, aiškinimo ir taikymo  „SINTEK Madencilik Makina Sanayi Insaat Danismanlik Ve Dis Ticaret LTD“  Všį Vilniaus universitetas

VšĮ Vilniaus universitetas vykdė tarptautinį Medicinos fakulteto Mokslo centro statybos darbų pirkimą, jo laimėtoja preliminariai buvo nustatyta Turkijoje registruota bendrovė. Perkančioji organizacija, iš ieškovės gavusi prašomus kvalifikaciją pagrindžiančius duomenis, nustatė, kad ši neatitinka vienos iš tiekėjų kvalifikacijos sąlygų dėl profesinio pajėgumo, susijusio su statybos vadovo patirtimi. Šalims susirašinėjant dėl šios aplinkybės, ieškovė savo iniciatyva pateikė naujo pasitelkiamo trečiojo asmens, kurio patirtimi grindė pirmiau nurodytą kvalifikacijos reikalavimą, kandidatūrą, tačiau atsakovė jos pasiūlymą atmetė.

Pirmosios instancijos teismas tokį perkančiosios organizacijos sprendimą pripažino neteisėtu, o apeliacine tvarką šalių ginčą nagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas patvirtino taikos sutartį, kuria, be kita ko, ginčo šalys sutarė, kad Turkijos bendrovė perkančiajai organizacijai pakartotinai pateiks naują trečiojo asmens kandidatūrą. Šį apeliacinės instancijos sprendimą ir šalių taikos sutartį ginčijo trečiasis asmuo UAB „Eikos statyba“, kuris taip pat dalyvavo konkurse.

Kasacinis teismas pirmiausia išaiškino, kad trečiojo asmens nurodymas tiekėjo pasiūlyme laikytinas tik kaip prielaida (išankstinė sąlyga) taikyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 49 straipsnio 4 dalies nuostatą, pagal kurią leidžiama netinkamus trečiuosius asmenis pakeisti, tačiau nereiškia šios normos taikymo tikslaus rezultato, t. y. vienais atvejais tiekėjams turės būti leidžiama keisti pasitelkiamą ūkio subjektą, kitais – ne.

Teisėjų kolegija nurodė, kad, perkančiosioms organizacijoms nustačius atitinkamo dalyvio (jo paties ar pasitelkiamo išorinio subjekto) kvalifikacijos neatitiktį, kyla poreikis spręsti dėl pirminės pasiūlymo informacijos kvalifikavimo: ar buvo pateikta melaginga informacija, ar tiekėjas pagrįstai (leistinai) suklydo, ar jis dėl objektyvių priežasčių prarado reikalaujamą kvalifikaciją vykstant viešojo pirkimo procedūrai, ar kt. Šis teisinis vertinimas suponuoja aktyvius tiek perkančiųjų organizacijų, tiek teismų veiksmus.

Šiuo aspektu kasacinis teismas taip pat pažymėjo, kad VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punkto nuostatose įtvirtintas privalomas tiekėjų pašalinimas dėl pateiktos melagingos informacijos turi būti taikomas, atsižvelgiant į teismų praktikoje suformuotą melagingos informacijos sampratą, kuri turi platesnę prasmę ir taikymo sritį nei kituose teisiniuose santykiuose (pavyzdžiui, sukčiavimas baudžiamojoje teisėje) ir neapsiriboja tik tyčiniu suklaidinimu ar tiesos iškraipymu, be to, nebūtina nustatyti tyčinių tiekėjo veiksmų, pakanka juos vertinti kaip didelį nerūpestingumą.

Kasacinis teismas konstatavo, kad perkančiajai organizacijai nustačius, jog tiekėjas pateikė melagingą informaciją, kaip ji aiškinama teismų praktikoje, jai nekyla pareiga reikalauti, o tiekėjui – teisė netinkamą trečiąjį asmenį pakeisti kitu. Kita vertus, net ir tais atvejais, kai pirminė tiekėjo pasiūlyme nurodyta informacija nepripažintina kaip melaginga, tiekėjui nesuteikiama teisė neribotą skaičių kartų keisti pasitelkiamų ūkio subjektų, nepriklausomai nuo to, dėl kokių priežasčių kilo pakartotinio išorinio subjekto pasitelkimo poreikis.

Kasacinis teismas, išnagrinėjęs šalių ginčą, panaikino pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinius sprendimus ir grąžino bylą pakartotinai nagrinėti pirmosios instancijos teismui, o šis turės iš naujo įvertinti Turkijos bendrovės galimybę pasitelkti naują ūkio subjektą.

17. 2020-11-11, e3K-3-272-378/2020 Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjų teisinį suinteresuotumą ginčyti perkančiųjų organizacijų sprendimus, tiekėjų teisę paaiškinti su trūkumais pateiktus pasiūlymus, tikslinti neaiškius duomenis apie kvalifikacijos atitiktį iškeltiems reikalavimams ir šios informacijos pripažinimą melaginga, aiškinimo ir taikymo  AB „Panevėžio keliai“ Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Nagrinėjamoje kasacinėje byloje, į kurią buvo sujungtos dvi civilinės bylos pagal ieškovės AB „Panevėžio keliai“ ieškinius atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (VMSA), kasacinis teismas sprendė dėl iš esmės dviejų ieškovės skundžiamų VMSA sprendimų – atmesti ieškovės pasiūlymą ir Konkurso laimėtoja paskelbti ūkio subjektų grupę, sudarytą iš UAB „Fegda“ ir TSUAB „Tilsta“ –  teisėtumo.

 

Liepkalnio, Žirnių gatvių ir Minsko plento sankryžos rekonstrukcijos viešajame konkurse, be kitų nuostatų, buvo nurodytos šios sąlygos, kurių taikymo rezultatas vertinant dalyvių pasiūlymus ir lėmė šalių nesutarimus: pirma, tiekėjai galėjo (ne privalėjo) pasiūlyti papildomą statinio (kelių lygių gatvių sankryžos) garantijos terminą metais; iki vienerių metų tiekėjams skiriama 0 balų, nuo 1 metų iki 2 metų imtinai – 2 balai, nuo dvejų metų ir daugiau – 4 balai; antra, vienas iš tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų buvo pareiga pasiūlyti bent 1 specialistą – ypatingo statinio statybos vadovą, turintį ne mažesnę kaip 36 mėnesių per paskutinius 10 metų darbo (vadovavimo) patirtį.

Šalių ginčas civilinėje byloje Nr. 1 kilo dėl ieškovės pasiūlymo vertinimo teisėtumo, atsižvelgiant į tai, kad ši dalyvė savo pasiūlyme netinkamai nurodė papildomos garantijos terminą, jį įvardydama „nuo 2 metų“, o VMSA, ieškovei neleisdama paaiškinti (patikslinti) šio ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijaus, jos pasiūlymą atmetė. Ieškovė pati savo iniciatyva patikslino savo pasiūlymą vėliau nurodydama, kad papildomos garantijos terminas lygus 2,1 metų, t. y. 2 metams ir 37 kalendorinėms dienoms. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai atsakovės sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą pripažino teisėtu.

Kasacinis teismas pažymėjo, kad nuoroda „nuo 2 metų“ reiškia, jog papildomas garantijos terminas iš esmės buvo nurodytas, bet tai padaryta ydingai, nekonkrečiai (nurodyta termino pradžia, bet nenurodyta jo pabaiga), o tokia situacija būtent ir patenka į VPĮ 55 straipsnio 9 dalies nuostatų taikymą. Kaip išaiškino kasacinis teismas, VPĮ 55 straipsnio 9 dalis neskirta išimtinai gramatinėms (lingvistinėms) ar panašaus pobūdžio mažareikšmėms tiekėjų pasiūlymų atitikties vertinimo atžvilgiu klaidoms taisyti.

Kasacinis teismas, sutikdamas su ieškovės argumentais, pabrėžė, kad ginčo Konkurso sąlyga Nr. 1 buvo neprivaloma, be to, tiekėjų nurodyti terminai, patekę į tam tikrą balų intervalą, pagal ginčo Konkurso sąlygą Nr. 1 vertinami vienodai, t. y. ilgesnis terminas nelemia tiekėjų pranašumo (pavyzdžiui, 4 balai skirtini ir už 3, ir už 7 papildomos garantijos metus). Dėl to neaiškiai išreikštos papildomos garantijos formuluotės taisymas nebūtų pažeidęs skaidrumo ir lygiateisiškumo principų, ieškovei nebūtų suteikęs nepagrįsto konkurencinio pranašumo kitų Konkurso dalyvių atžvilgiu, o jos pasiūlymo neatmetimas būtų padidinęs ūkio subjektų konkurenciją.

Šalių ginčas civilinėje byloje Nr. 2 kilo dėl Konkurso laimėtojos veiksmų ir jų vertinimo teisėtumo tikslinant Tiekėjų grupės atitiktį kvalifikacijos reikalavimui (ginčo Konkurso sąlygai Nr. 2). Ieškovė įrodinėjo, kad Tiekėjų grupės pateikta informacija apie savo pajėgumą yra melaginga, neatitinka tikrovės, todėl Konkurso laimėtojos pasiūlymas turėjo būti atmestas. VMSA, UAB „Fegda“ ir teismai laikėsi priešingos pozicijos – kad pateikti duomenys leidžia konstatuoti jų nepakankamumą kvalifikacijos atitikčiai nustatyti, bet ne melagingumą.

Byloje nustatyta, kad, pirma, VMSA ir Tiekėjų grupė iš pradžių nesutarė, koks konkretus pasiūlyme nurodytas statybos vadovas (jų buvo nurodyta ne vienas) turėtų būti vertinamas, t. y. kuriai konkrečiai kandidatūrai turėjo būti pateikti pajėgumo turėjimo įrodomieji dokumentai; antra, Tiekėjų grupė savo pajėgumą pagal ginčo Konkurso sąlygą Nr. 2 grindė UAB „Fegda“ statybos vadovo patirtimi, be kita ko, įgyta trijuose Lietuvos automobilių kelių direkcijos vykdytuose konkursuose, nors vėliau paaiškėjo, kad šis statybos vadovas galbūt buvo tik pakaitinis (atsarginis) statybos vadovas, o pagrindiniai statybos vadovai savo pareigų negalėjo vykdyti tik trumpą laiką; trečia, Konkurso laimėtoja ir VMSA dėl ginčo Konkurso sąlygos Nr. 2 susirašinėjo keliolika kartų.

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad iš ginčo Konkurso sąlygos Nr. 2 turinio aiškiai matyti, jog VMSA reikalavo įrodyti faktiškai vykdytą veiklą, o ne pateikti duomenis apie statybos vadovo teisinio statuso turėjimo trukmę. Iš tiesų nėra svarbu, ar deklaruojamuose projektuose UAB „Fegda“ darbuotojas buvo teisėtai paskirtas pradiniu ar pakaitiniu statybos vadovu, reikšminga tik tiek, kiek jis juose faktiškai vykdė veiklą kaip statybos vadovas. Tokio pobūdžio situacijos, kokia susiklostė civilinėje byloje Nr. 2, kai tiekėjas (ar jo darbuotojas) profesinį pajėgumą įrodinėja duomenimis apie teisiškai prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, kurie faktiškai nebuvo įgyvendinti, nepriklausomai nuo priežasčių, laikytinos melagingos informacijos pateikimu.

Kasacinis teismas konstatavo, kad civilinėse bylose Nr. 1 ir Nr. 2 nustatyti VMSA veiksmai dėl skirtingų Konkurso dalyvių priimti ne pagal tą patį teisės aiškinimo ir taikymo standartą: ieškovės pasiūlymas vertintas ir atmestas iš esmės formaliu pagrindu, o su Tiekėjų grupe VMSA, neatsižvelgiant į gaunamos informacijos patikimumą, susirašinėta tol, kol, kaip pati VMSA įvertino, Tiekėjų grupė pagrindė savo atitiktį profesinio pajėgumo sąlygai.

Kasacinis teismas, pripažinęs neteisėtais VMSA veiksmus vertinant tiekėjų pasiūlymus, panaikino pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinius sprendimus civilinėse bylose Nr. 1 ir Nr. 2, tačiau dėl viešojo intereso apsaugos nepanaikino neteisėtai sudarytos viešojo darbų pirkimo sutarties, todėl atsakovei paskyrė alternatyvią sankciją – 500 000 Eur baudą.

18. 2020-11-12, e3K-3-300-378/2020 Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjo teisinį suinteresuotumą ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimo dėl tiekėjų pasiūlymų vertinimo teisėtumą, aiškinimo ir taikymo UAB „Alga“ VĮ Ignalinos atominė elektrinė

Ieškovė prašė: 1) panaikinti atsakovės  vykdomame tarptautiniame viešajame pirkime „Gelžbetoninių saugojimo konteinerių KTZ – 3.6 pirkimas“ priimtus sprendimus: dėl ieškovės teisės susipažinti su Pirkimo laimėtoja pripažintos UAB „Sodbeta“ pasiūlymu ribojimo, dėl Pirkimo pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo, dėl UAB „Sodbeta“ atitikties kvalifikacijos bei kokybės vadybos sistemų reikalavimams pripažinimo tinkama, dėl UAB „Sodbeta“ pasiūlymo atitikties Pirkimo dokumentų reikalavimams, dėl UAB „Sodbeta“ neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo pripažinimo tinkamu; 2) panaikinti iš neteisėtų sprendimų kylančius kitus procedūrinius sprendimus arba pripažinti Pirkimo sutartį, jei tokia būtų sudaryta, niekine; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Panevėžio apygardos teismas ieškinį patenkino iš dalies – panaikino atsakovės sprendimą leisti susipažinti tik su nekonfidencialia UAB „Sodbeta“ pasiūlymo medžiaga ir sprendimus dėl UAB „Sodbeta“ pasiūlymo kainos pagrindimo pripažinimo tinkamu ir Pirkimo pasiūlymų eilės bei laimėtojo nustatymo; kitą ieškinio dalį atmetė.

Lietuvos apeliacinis teismas paliko nepakeistą Panevėžio apygardos teismo sprendimą.

Nagrinėjamoje byloje keliami teisiniai klausimai, susiję su tiekėjo teisiniu suinteresuotumu ir neįprastai mažos kainos pagrindimu bei jo vertinimu. Teisėjų kolegija pasisakė:

 

Dėl tiekėjo teisinio suinteresuotumo ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus dėl tiekėjų pasiūlymų vertinimo

 

Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad ginče dėl dalyvių pasiūlymų vertinimo tiekėjui nepripažįstamas teisinis suinteresuotumas tais atvejais, kai šis aiškiai išreiškia valią ateityje kvestionuoti ir dėl šios teisės gynybos kreipiasi į teismą ne dėl visų tiekėjų, kurie eilėje yra pirmesni (arba apskritai yra, kai ieškovo pasiūlymas yra atmetamas), pasiūlymų vertinimo teisėtumo; tokiu atveju ieškovas nepagrindžia ir ateityje negalės pagrįsti savo suinteresuotumo konkurso rezultatu ir savo pažeistų teisių gynyba (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. birželio 9 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-362-415/2015 ir joje nurodytą Teisingumo Teismo ir kasacinio teismo praktiką). Tuo atveju, kai viešojo pirkimo konkurse, be laimėtojo, yra ir kitų tiekėjų, tik pirmą vietą užėmusio tiekėjo pasiūlymo vertinimo neteisėtumo pagrindimas (įrodymas) iš principo (nebent ieškovas įrodytų priešingai) nekvalifikuotinas kaip subjektinių teisių įgyvendinimas, todėl teismo atskirai neginamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-326-415/2015).

Taigi, tik laimėtojų eilės galimas pakeitimas, dėl kurio ieškovui negalėtų kilti tiesioginių ar išvestinių padarinių (pavyzdžiui, galimybės siekti savo teisių įgyvendinimo kituose procesuose), nelaikytinas jo pažeistų teisių – vieno iš privalomo teisinio suinteresuotumo elementų – gynimu (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. lapkričio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-272-378/2020 105 punktą). Atsižvelgiant į nurodytus kasacinio teismo išaiškinimus, hipotetinėmis prielaidomis paremtas tiekėjo (ieškovo) teisinis interesas viešojo pirkimo sutarties sudarymu teismų praktikoje nepripažįstamas pakankamu tiekėjo teisinio suinteresuotumo įrodymu.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija nutaria panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartį ir Panevėžio apygardos teismo sprendimą, priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

 

19.  2020-12-09,  e3K-3-330-248/2020 Dėl materialiosios teisės normų, kuriomis reglamentuojamos perkančiųjų organizacijų pareigos nustatyti aiškius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir viešojo pirkimo sutarties vykdymo sąlygas bei tiekėjų teisė šias sąlygas ginčyti, aiškinimo ir taikymo. UAB „Sotėja“ Kauno miesto savivaldybės administracija

Ieškovė UAB „Sotėja“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama: pripažinti viešojo pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus nepakankamais ir įpareigoti atsakovę į pirkimo sąlygas įtraukti kvalifikacijos reikalavimą dėl teisės verstis maisto produktų transportavimo veikla; įpareigoti atsakovę patikslinti pirkimo sąlygas; pripažinti, kad pirkimo sąlygos, kuriomis nenustatyta minimali pirkimo objekto apimtis vykdant sutartį, yra neteisėtos, nepakankamai apibrėžtos, neaiškios, netikslios ir nepagrįstai visą sutarties vykdymo riziką perkeliančios tiekėjui, taip pat įpareigoti perkančiąją organizaciją tinkamai apibrėžti pirkimo objekto apimtį, nurodant konkrečią apatinę ribą.

Kauno apygardos teismas ieškinį atmetė ir priteisė atsakovei iš ieškovės 7564,77 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija paliko nepakeistą Kauno apygardos teismo sprendimą.

Kasacinis teismas išaiškino:

Dėl ieškovės teisinio suinteresuotumo ginčyti pirkimų sąlygas

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovė peržiūros procedūrą inicijavo daugiau ne dėl to, kad atsakovė tam tikrus reikalavimus įtvirtino Pirkimų sąlygose, tačiau dėl atitinkamų, jos vertinimu, būtinų nuostatų nenurodymo. Nors, kaip teisingai pažymi ieškovė, peržiūros procedūros objektas gali būti ne tik atitinkami reikalavimai, bet ir jų stoka (žr. pagal analogiją Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 31 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-398-469/2018 28 punktą), tačiau bet kokiu atveju ji privalėjo įtikinamai ir patikimai įrodyti, kad pirkimų sąlygų turinys pažeidžia jos teises.

Nors ieškovė savo suinteresuotumą įrodinėja pirkimų sąlygų neaiškumu, konkurencijos iškraipymu ir nepalyginamų pasiūlymų vertinimu, tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, šios tiekėjos pateikti argumentai tiesiogiai nenukreipti į tikslą užkardyti savo teisių pažeidimą, juolab kad viso proceso metu ji aiškiai neįrodė, kad esant ginčijamoms Pirkimų sąlygoms negalėtų dalyvauti Pirkimuose. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į kasacinio teismo išaiškinimus, pagal kuriuos tiekėjų siekis savo naudai sumažinti galimų konkurentų ratą ir (ar) viešuosius pirkimus padaryti skaidresnius nelaikytinas peržiūros procedūros objektu (žr. pagal analogiją pirmiau nurodytos kasacinio teismo nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-272-378/2020 99 punktą).

Dėl pirkimo objekto (perkamų prekių kiekio) apibrėžties

Nagrinėjamu atveju pirkimų sąlygose buvo atskirai įtvirtintas fiksuoto įkainio su peržiūra sutarties kainos apskaičiavimo būdas detaliai apibrėžtam produktų kiekio maksimaliam poreikiui, kurio konkreti išraiška, kaip konstatavo teismai, nepriklauso nuo perkančiosios organizacijos valios ir veiksmų. Neginčytina, kad tiekėjų interesus gali pažeisti ne tik nekonkrečiai, netiksliai apibrėžtas pirkimo objekto turinys, bet ir kiekis. Vis dėlto būtent tais atvejais, kai neįmanoma tiksliai apibrėžti (nustatyti) pirkimo objekto kiekybinės išraiškos, sutartinė atsakomybė ir rizika šalims paskirstoma taikant fiksuoto įkainio kainos apskaičiavimo būdą.

Atsižvelgiant į tai, nėra pagrindo konstatuoti, kad perkančioji organizacija netinkamai taikė viešojo pirkimo sutarčių kainos apskaičiavimo būdą. Be to, kaip nurodyta pirmiau, maksimalus kiekvienos švietimo ir ugdymo įstaigos įsigytinų produktų kiekis ir tam išleistina lėšų suma buvo detaliai nurodyti Pirkimo sąlygose. Akivaizdu, kad šie rodikliai iš esmės neturėtų didėti ne tik dėl Pirkimo sąlygų, kuriose sutarties vertės apibrėžtos kaip maksimalios, bet ir dėl visuotinai žinomos aplinkybės, kad švietimo įstaigose per metus vaikų skaičius dėl įvairiausių priežasčių (daugiausia dėl ligų) paprastai svyruoja mažėjimo linkme.

 

20. 2020-12-16, e3K-3-345-248/2020 Dėl teisės normų, reglamentuojančių žalos, padarytos dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų, atlyginimą, aiškinimo ir taikymo UAB „Vlasava“ VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“

Ieškovė UAB „Vlasava“ prašė priteisti iš atsakovės VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ 107 100 Eur nuostolių atlyginimą, 5 proc. metines procesines palūkanas. 

Klaipėdos apygardos teismas 2019 m. gruodžio 9 d. sprendimu ieškinį atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas, 2019 m. birželio 14 d. nutartimi grąžindamas šią bylą nagrinėti iš naujo, nurodė, kad nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti būtent sutarties su atsakove vykdymui planuotų panaudoti resursų panaudojimą siekiant gauti planuotą pelną iš viešojo pirkimo sutarties, t. y. svarbu įvertinti, ar ieškovės resursai būtų leidę jai vykdyti ne tik laimėtą pirkimą su atsakove, bet paraleliai ir kitas veiklas, kurias ieškovė pradėjo vykdyti nelaimėjusi konkurso.

Kasacinio teismo išaiškinimai:

Dėl tiekėjo prašomų priteisti netiesioginių nuostolių, kilusių dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų, dydžio

Teisėjų kolegija išaiškina, kad tiekėjo netiesioginių nuostolių, kilusių dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų, nustatymo kontekste kaip išsemiami ir nekompensuojami vertintini tokie tiekėjo resursai, kurių panaudojimas vykdant prisiimtus įsipareigojimus paneigia galimybę juos panaudoti (kompensuoti) papildomiems įsipareigojimams vykdyti, nes šie resursai pagal savo pobūdį yra reti ir jų kompensavimas yra neįmanomas ar reikalauja neproporcingai didelių sąnaudų (pvz., reta ir itin brangi įranga, retos specializacijos ekspertas ir pan.).

Teismų praktikoje pripažįstama, kad tiekėjo patirtos netiesioginės žalos dydis privalo būti grindžiamas atsižvelgiant į konkursiniame pasiūlyme nurodytas kainas, kurios galiojo pirkimo metu, t. y. tiekėjo gautinomis pajamomis yra laikoma tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-656/2013; 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-359-469/2018, 110 punktas).

Dėl pirmiau nurodytų argumentų visumos teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovei priteistinas netiesioginių nuostolių atlyginimas, skaičiuojamas pagal Konkurse pateikto pasiūlymo kainą ir jo pagrindimą, taip pat atsižvelgiant į pirmiau šioje nutartyje išvardytas nuostolių dydžiui nustatyti reikšmingas aplinkybes. Ieškovė pagal sutartį planavo gauti 107 100 Eur grynojo pelno. Teisėjų kolegija nusprendžia, kad pusė šios sumos – 53 550 Eur – šiuo atveju yra sąžiningas ir teisingas ieškovei atlygintinų nuostolių dydis pagal konkrečios bylos aplinkybes.

Kasacinis teismas panaikino Lietuvos apeliacinio teismo 2020 m. vasario 20 d. nutartį ir Klaipėdos apygardos teismo 2019 m. gruodžio 9 d. sprendimą, ir priėmė naują sprendimą – ieškinį tenkinti iš dalies.

21.  2020-12-22, e3K-3-352-378/2020 Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių vidaus sandorio sudarymui taikytinus teisėtumo kriterijus, aiškinimo ir taikymo UAB „Irgita“ Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija, UAB „Kauno gatvių apšvietimas“

Ieškovė UAB „Irgita“ kreipėsi į teismą ieškiniu prašydama: panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. T-318 „Dėl miesto želdinių, miškų ir miško parkų priežiūros ir tvarkymo paslaugų įkainių nustatymo ir pritarimo sudaryti sutartį su UAB „Kauno gatvių apšvietimas“; pripažinti negaliojančia Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ sudarytą sutartį.

Kauno apygardos teismas 2017 m. liepos 19 d. sprendimu ieškinį atmetė. Lietuvos apeliacinis teismas priėmė sprendimą, kuriuo Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 19 d. sprendimą panaikino ir priėmė naują sprendimą – ieškinį tenkino.

Kasacinis teismas išaiškino, kad kad vidaus sandoriams, be tiesiogiai VPĮ nurodytų, nėra taikytini kiti papildomi imperatyviųjų normų reikalavimai, analogiški Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatų turiniui.

Atsižvelgiant į tai, kad atsakovių sudarytas sandoris nepažeidė imperatyviųjų teisės normų, spręstina, ar nebuvo pažeistos ieškovės subjektinės teisės, kylančios iš anksčiau sudarytos viešojo pirkimo sutarties. Ieškovės subjektinių teisių užtikrinimas, kaip galimas vidaus sandorio teisėtumo vertinimo pagrindas, aiškintinas ir taikytinas skaidrumo principo pažeidimo ir neteisėto vienašalio viešojo pirkimo sutarties pakeitimo kontekste (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2020 m. spalio 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-39-378/2020 98 punktą ir jame nurodytą Teisingumo Teismo praktiką). 

Teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas, pažeisdamas materialiosios teisės – VPĮ ir CK – normas dėl vidaus sandorių sudarymo ir viešųjų pirkimų principų bei nuginčijamo sandorio pripažinimo negaliojančiu, iš esmės netyrė ir nevertino byloje surinktų įrodymų dėl 2014 m. viešojo paslaugų pirkimo sutarties vykdymo, t. y. ar iš tiesų perkančioji organizacija sudarė ir vykdė ginčo vidaus sandorį nepasiekusi su ieškove sudarytoje sutartyje įtvirtintų paslaugų apimčių.

Kasacinis teismas nutarė panaikinti Lietuvos apeliacinio teismo sprendimą ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

22. 

2020-12-30, 3K-3-360-916/2020

Dėl teisės normų, kuriomis reglamentuojamos rangovo teisė į papildomų, viešojo darbų pirkimo sutartyje ir (ar) viešojo pirkimo dokumentuose nenustatytų darbų atlyginimą, aiškinimo ir taikymo.

AB „Kauno tiltai“, bendrovė „Trakcja S.A.“, AB „Panevėžio keliai“, UAB „Mitnija“ ir bendrovė „RAB Belam-Riga“

AB „LTG Infra“

Dėl teisės normų, kuriomis reglamentuojamos rangovo teisė į papildomų, viešojo darbų pirkimo sutartyje ir (ar) viešojo pirkimo dokumentuose nenustatytų darbų atlyginimą, aiškinimo ir taikymo.

Ieškovės ieškinį patikslino dalies ieškinio atsisakymu ir teismo prašė pripažinti tam tikrus darbus papildomais, kaip nenurodytus rangos sutartyje, ir be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo (papildomų darbų bendra vertė – 3 049 972,78 Eur be PVM); priteisti iš atsakovės AB „LTG Infra“ ieškovėms solidariai 2 816 188,24 Eur skolos be PVM už atliktus papildomus darbus atlyginimą, 16 678,18 Eur palūkanų, procesines palūkanas nuo priteistų sumų.

Vilniaus apygardos teismas 2018 m. rugsėjo 18 d. sprendimu priėmė ieškovių ieškinio dalies atsisakymą ir šią bylos dalį nutraukė.

Apeliacinės instancijos teismas dėl ieškinio reikalavimų pasisakė priimdamas dalinį sprendimą dėl ieškinio pagrindo, todėl teismas konstatavo, kad nėra galimybės iš esmės išnagrinėti bylos dalies, susijusios su priešieškinio reikalavimais. Dėl šios priežasties kita bylos dalis sustabdyta, iki byloje dalyvaujantys asmenys įstatymo nustatyta tvarka pasinaudos teise apskųsti šį procesinį sprendimą kasacine tvarka ir, kasacinį skundą priėmus, bus priimtas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo procesinis sprendimas arba pasibaigs apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo apskundimo kasacine tvarka terminas

Kasacinio teismo išaiškinimai:

Dėl Sutartyje įtvirtinto kainos apskaičiavimo būdo kvalifikavimo

Teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinės instancijos teismo vertinimu dėl darbų kiekių žiniaraščių reikšmės. Pirma, kasacinio teismo viešojo pirkimo sutarčių vykdymo ginčų praktikoje ne kartą pasisakyta, kad sprendžiant dėl rangovo reikalavimo padidinti rangos sutarties kainą negali būti ignoruojama viešojo pirkimo procedūrų metu tiekėjams išviešinta informacija, susijusi su pirkimo objekto apibrėžtimi, įskaitant statybos normatyviniuose dokumentuose nurodytus darbų kiekius (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-609-690/2015; pagal analogiją 2017 m. lapkričio 22 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-396-969/2017 37 punktą). Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į Konkurso sąlygų 10 priedą, kuriame nurodyta, kad darbų kiekių žiniaraščius reikia skaityti neizoliuotai, įvertinti ir kitus dokumentus, žiniaraščių detalus užpildymas, atsižvelgiant į kitą Konkurse tiekėjams pateiktą informaciją, de jure turi sukelti atitinkamus padarinius Sutarties kontrahentams.

Ligšiolinėje kasacinio teismo praktikoje darbų kiekių žiniaraščiai kvalifikuojami kaip sudėtinė pasiūlymo siaurąja prasme dalis, o tai atitinkamai lemia ganėtinai ribotas galimybes tiekėjams viešojo pirkimo konkurso metu ištaisyti šiuose dokumentuose padarytus trūkumus, klaidas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. birželio 20 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-217-969/2019 34 punktą). Konkurso sąlygų 10 priede („Darbų kiekių žiniaraščiai“), be kita ko, nurodyta, kad tiekėjai, radę darbų kiekių žiniaraščiuose klaidų ar netikslumų, turi pateikti savo pastabas.

Pagal pirmiau nurodytų argumentų visumą, teisėjų kolegijos vertinimu, darytina išvada, kad toms darbų rūšims, kurios, pirma, darbų kiekių žiniaraščiuose (ar kituose dokumentuose) buvo įkainotos pagal atitinkamo mato vienetą arba bendrai, tačiau atitinkamą įkainį galima apskaičiuoti (pavyzdžiui, nurodyti bendras darbo kiekis ir bendras įkainis), antra, kurios pagal prigimtį gali būti dalomos, o darbo kiekio pokytis tiesiogiai koreliuoja su rangovės sąnaudomis, trečia, kurių pokyčio rizika pagal Sutartį neperkelta rangovei, pagal Sutartį buvo nustatytas fiksuoto įkainio (VPĮ) ar faktiškai atliktų darbų atlyginimo (apytikrės sąmatos) (CK) kainodaros būdas, dėl to atlyginimas už atitinkamų darbų kiekio pokytį nekvalifikuotinas kaip papildomi darbai, o yra Sutarties vykdymas. Pastaroji teisinė išvada nedaro įtakos reikalavimui atlyginti skolą (turtiniam reikalavimui), o aktuali ginčo darbų teisiniam kvalifikavimui.

Dėl Susitarimo dėl papildomų darbų aiškinimo ir reikšmės šalių ginčui

Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tokia papildomų darbų pripažinimo ir atsiskaitymo už juos tvarka per se nėra nesuderinama su viešųjų pirkimų teisiniu reguliavimu. Nepriklausomai nuo to, kaip būtų vertinamas papildomų darbų įsigijimas – ar kaip Sutarties keitimas, ar kaip naujo sandorio sudarymas VPĮ 73 straipsnio 4 dalies prasme, viešojo pirkimo sutarčių šalių susitarimas dėl papildomų darbų (įprastinio modelio ar modifikuoto, kaip nagrinėjamu atveju) iš principo yra leistinas, jei ginčo darbai iš tiesų yra papildomi pagal VPĮ ir atitinkamą viešojo darbų pirkimo sutartį. Tokiu atveju Susitarimas dėl papildomų darbų yra procedūrinis sandoris dėl atliktų darbų, kurie patvirtinami trečiojo asmens (inžinieriaus), galimo vertinimo kaip papildomų. Dėl to toks šalių susitarimas per se nepažeidžia viešųjų pirkimų principų, neiškreipia sąžiningos visų tiekėjų konkurencijos.

 

2019 m.

Eil. Nr. Data ir Bylos Nr. Bylos pavadinimas Ieškovas     Atsakovas     Ginčo esmė ir sprendimas
1

2019-01-02

e3K-3-32-378/2019

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių reikalavimus dėl viešojo pirkimo objekto techninės specifikacijos, aiškinimo ir taikymo UAB „Roche Lietuva“ VšĮ Kauno miesto poliklinika

ESTT, priėmęs prejudicinį sprendimą, išaiškino, kad sprendžiant, ar nustatant techninės specifikacijos sąlygas nebuvo pažeistos tiekėjo teisės, turi būti įvertinti du aspektai: pirma, ar nebuvo pažeistas vienodo požiūrio principas, t. y. ar techninės specifikacijos reikalavimai nebuvo pritaikyti konkrečiam ekonominės veiklos vykdytojui; antra, ar nebuvo pažeistas proporcingumo principas, t. y. ar itin išsamūs techninės specifikacijos reikalavimai (nebūtinai pritaikyti vienam tiekėjui, tačiau dėl savo detalumo reikšmingai apribojantys tiekėjų galimybes dalyvauti viešajame pirkime) buvo būtini norint pasiekti pirkimu siekiamus tikslus.

Remdamasis šiais išaiškinimais, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas suformulavo taisyklę, pagal kurią bylose dėl techninės specifikacijos reikalavimų (ne)teisėtumo ieškovai savo teises gali ginti ir teismai privalo ieškovų argumentus vertinti spręsdami dėl šių galimų tiekėjų teisių pažeidimų:
1) konkrečių (atskirų) techninės specifikacijos reikalavimų neteisėtumo;
2) kelių bendrai taikomų ar visumos techninės specifikacijos reikalavimų pritaikymo konkrečiam gamintojui (netiesioginės diskriminacijos);
3) neproporcingo techninės specifikacijos reikalavimų išsamumo (detalumo), dėl kurio privilegijuojami tam tikri tiekėjai (neproporcingai siekiamam tikslui sumažinamos tiekėjų galimybės konkuruoti pirkime).

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad galimybė nustatyti tam tikrus (specifinius) ar itin detalius reikalavimus viešojo pirkimo objektui, kaip išimtis iš bendrosios taisyklės, turi būti aiškinama ir taikoma siaurai, suteikiama išimtiniais atvejais bei tinkamai ją pagrindus. Kolegija pasisakydama apie byloje nagrinėtą situaciją pabrėžė, kad „poreikis itin detaliai apibrėžti pirkimo objektui keliamus techninius reikalavimus turėjo būti pagrįstas nurodant detalius jį patvirtinančius argumentus, o ne apibendrintus teiginius apie teikiamų paslaugų sudėtingumą ar jų ypatingą svarbą“
2

2019-02-07

e3K-3-17-690/2019

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjų pasiūlymų (siaurąja prasme) vertinimą ir nustatančių perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinius, aiškinimo bei taikymo AB „Eurovia Lietuva“ Plungės rajono savivaldybės administracija

Pradinėje Konkurso sąlygų – Techniniame projekte, Darbų kiekių žiniaraščiuose, Įrenginių poreikio žiniaraštyje – versijoje buvo pateikti skirtingi atitinkamų darbų (įrenginių, priemonių) kiekiai, inter alia (be kita ko), dėl metalinių grotelių medžių šaknų apsaugai įrengti. Perkančioji organizacija, gavusi keliolika tiekėjų prašymų paaiškinti šias neatitiktis, nurodė, kuriais konkrečiais duomenimis ūkio subjektai turėtų remtis. Perkančioji organizacija gavo klausimą dėl grotelių kiekio nesutapties (24 ar 34 vnt.) Techniniame projekte ir Darbų kiekių žiniaraštyje (bet ne Įrenginių poreikio žiniaraštyje); į užduotą klausimą ji atsakė – „prašome įsivertinti“. 

LAT darė išvadą, kad, pirma, ne tik pačios viešojo pirkimo sąlygos, bet ir jų paaiškinimai turi būti kiek įmanoma aiškesni, tikslesni, antra, jei nevisiškai nuoseklios viešojo pirkimo sąlygos nėra tinkamai patikslintos, jų turinys nekvalifikuotinas kaip aiškus tik dėl paties tikslinimo fakto.

LAT konstatavo, kad perkančioji organizacija tinkamai neįvykdė pareigos nustatyti aiškius reikalavimus dėl pirkimo objekto tiek pirminio Konkurso sąlygų paskelbimo metu, tiek jas tikslindama. Nors aptariamas trūkumas nėra tokio pobūdžio, kad tiekėjai negalėtų pateikti pasiūlymų, o atsakovė – jų lygiateisiškai įvertinti, bet netinkamas perkančiosios organizacijos pareigų vykdymas bet kokiu atveju negalėjo lemti pasiūlymo atmetimo.
3

2019-05-16 

e3K-3-180-469/2019

Dėl teisės normų, reglamentuojančių rangos sutarties sąlygų aiškinimą, rangovo sutartinių prievolių vykdymą ir sutartinės atsakomybės taikymą, aiškinimo ir taikymo UAB „Deforta“ Lietuvos Kariuomenė

pagal sutartį rangovė (ieškovė) įsipareigojo atlikti darbus – tvarkyti sutartyje nurodytą teritoriją, šalinti nuo žemės paviršiaus akmenis, kitas atliekas, jokie statybos darbai, t. y. darbai, atliekami statant (montuojant, tiesiant) naują, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant esamą statinį (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 90 punktas), sutartyje nenurodyti. Taigi tarp šalių buvo sudaryta ne statybos rangos sutartis, kaip ją įvardijo viešąjį pirkimą vykdžiusi atsakovė, o rangos sutartis (CK 6.681 straipsnis), atitinkamai šalių ginčui spręsti negali būti taikomi statybos teisinius santykius reglamentuojantys įstatymai.

Aiškinant viešojo pirkimo sutartį visų pirma vertinami pirkimo dokumentai ir pirkimo sutartis, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo tikslus ir viešųjų pirkimų principus, bendrąsias sutarčių aiškinimo taisykles taikant mutatis mutandis (su būtinais (atitinkamais) pakeitimais) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-145-684/2016, 26 punktas)

Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, jog neaiškių, netikslių ir dviprasmiškų pirkimo dokumentų nuostatų nulemtų negatyvių padarinių rizika tenka pačiai perkančiajai organizacijai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2007). Nors perkančioji organizacija ir turi teisę tikėtis, jog suinteresuoti ūkio subjektai bus pakankamai suinteresuoti ir rūpestingi, tačiau tokio teisėto lūkesčio sąlyga yra tai, kad pati perkančioji organizacija turi būti aiškiai suformulavusi savo reikalavimus (Teisingumo Teismo 2012 m. gegužės 10 d. sprendimas byloje Komisija prieš Nyderlandus, C-368/10, nepaskelbtas Rinkinyje, ir šiame sprendime nurodyta Teismo jurisprudencija).

4

2019-06-13

e3K-3-211-969/2019

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjų pasiūlymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo UAB „HSC Baltic“ Lietuvos nacionalinei filharmonija

Nagrinėjamu atveju kasacinis teismas konstatavo, kad Konkurso sąlygose nustatytas reikalavimas pateikti ginčo dokumentus, atskirai nevertinant jo teisėtumo pagal kitus teisės aktus, yra pakankamai aiškus ir tikslus tiek, jog deramai informuotas ir rūpestingas ūkio subjektas galėtų suprasti, kad jis privalo pateikti aptariamus dokumentus su Konkurso pasiūlymu, o ne viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, sprendžia, kad labiau tikėtina, jog ieškovė ginčo dokumentų nepateikė ne dėl to, kad jų turinys stokojo aiškumo, bet todėl, jog ji nepastebėjo reikalavimo juos pateikti.

Kasacinio teismo išaiškinimai ir jų taikymas viešųjų pirkimų praktikoje suponuoja poreikį tiekėjams išsamiai ir atidžiai susipažinti su visais viešojo pirkimo dokumentais bei juose iškeltais reikalavimais, juolab kad gali skirtis ne tik skirtingų perkančiųjų organizacijų vykdomų pirkimų, bet, kaip susiklostė šiuo atveju, ir to paties pirkėjo pakartotinai atliekamo pirkimo sąlygų turinys. Kita vertus, tiekėjų pareiga veikti apdairiai neeliminuoja perkančiųjų organizacijų pareigos kiek įmanoma aiškiau ir tiksliau apibrėžti reikalavimus jiems. Vis dėlto, kaip nurodyta pirmiau, labiau tikėtina, kad ieškovė ginčo dokumentų nepateikė iš esmės dėl to, jog nepastebėjo atitinkamų Konkurso sąlygų, o ne dėl to, kad jai nebuvo aiškus jų turinys.

5

2019-06-20

e3K-3-217-969/2019

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjų pasiūlymų (siaurąja prasme) vertinimą, aiškinimo ir taikymo UAB "Genra" ir UAB "Eikos statyba" Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Ieškovės pateiktas žiniaraštis neatitiko perkančiosios organizacijos Konkurso sąlygose įtvirtinto reikalavimo, jog rengiant darbų kiekių žiniaraščius negali būti keičiamas įrašų darbų ir medžiagų kiekių žiniaraščiuose turinys ir eilės tvarka.

Teisėjų kolegija konstatavo, kad nustatyti ieškovės pasiūlymo trūkumai teismų pagrįstai buvo kvalifikuoti kaip tokie neatitikimai, kurie negali būti ištaisyti nepakeičiant pasiūlymo esmės. Net jei ieškovės siūlomi darbai iš tiesų vėliau galėtų būti tinkamai atlikti ir iš esmės tenkintų atsakovės nustatytus reikalavimus, tačiau kai ieškovė tokių duomenų nenurodė pasiūlyme ar juos nurodė su esminiais trūkumais, jos pasiūlymas siaurąja prasme negali būti pripažintas atitinkančiu viešojo pirkimo sąlygas.

6

2019-06-27

e3K-3-230-378/2019

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių apsimestinių sandorių negaliojimą, koncesijos suteikimą, subjekto pripažinimą perkančiąja organizacija, aiškinimo ir taikymo Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroras UAB „Trakų autobusai“, UAB „Trastas“

Ginčijama Mainų sutartis neatitiko Koncesijų įstatyme įtvirtintų sąlygų dėl koncesijos sutarties dalyko, suteikiančiosios institucijos statuso: UAB „Trastas“ suteikta ne teisė vykdyti Koncesijos įstatyme nustatytą ūkinę veiklą (keleivių pervežimo paslaugą), o perleista nuosavybės teisė į autobusų stoties pastato dalį, kurioje ji savo nuožiūra gali įgyvendinti savo kaip savininko teises, įskaitant vykdyti mažmeninės prekybos veiklą, be to, UAB „Trakų autobusai“ neatitiko suteikiančiosios institucijos statuso.

Kita vertus, teisėjų kolegija pažymėjo, kad teismai netyrė ir nevertino prokuroro argumento dėl UAB „Trakų autobusai“ kaip perkančiosios organizacijos teisinio statuso ir dėl jo galinčių kilti teisinių pareigų, įsigyjant (gaunant mainais) likusios pastato dalies rekonstrukcijos darbus. Dėl to pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas bylą iš naujo, turėtų, be kita ko, nustatyti, ar UAB „Trakų autobusai“ yra perkančioji organizacija – ar jai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų įsigijimus vykdo (Mainų sutarties sudarymo laikotarpiu vykdė) laikydamasi Viešojo pirkimo įstatymo nuostatų; taip pat teismas turėtų įvertinti, ar UAB „Trakų autobusai“ sudarytos Mainų sutarties daliai dėl autobusų stoties pastato projektavimo paslaugų ir rekonstrukcijos bei naujos inžinerinės infrastruktūros darbų įsigijimo taikytinos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos, o tai konstatavęs, spręsti dėl šios sandorio dalies teisėtumo.

7

2019-10-21 

e3K-3-296-378/2019

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjo teisinį suinteresuotumą ginčyti perkančiosios organizacijos paskelbto viešojo pirkimo sąlygų teisėtumą, aiškinimo ir taikymo UAB „Magirnis“ UAB „Utenos butų ūkis“ Ieškovai, kreipdamiesi į teismą, kaip nurodyta pirmiau, turi ginti būtent savo galimai pažeistus interesus, o ne visų konkurentų teises.
8

2019-11-21

e3K-3-469-469/2019

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių reikalavimo tiekėjų kvalifikacijai (teisės verstis veikla, reikalinga sutarčiai įvykdyti) atitikties vertinimą, aiškinimo ir taikymo UAB „Arbor Medical Corporation LT“ VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos Kai pirkimo dokumentuose nebuvo keliami kvalifikacijos reikalavimai, t.y., perkančioji organizacija nenumatė, kad pasiūlymų vertinimų metu tikrins tam tikrą tiekėjo kvalifikaciją, net ir dėl ūkio subjektų teisės verstis veikla, kuri įtvirtinta kituose privalomuosiuose teisės aktuose, tiekėjai ir (ar) subtiekėjai tokią kvalifikaciją neprivalo būti įgiję iki pasiūlymų pateikimo pabaigos. O kai nereikia taikyti specialiojo (privalomojo) reguliavimo, apskritai nekyla poreikio taisyti trūkumo, nes jo perkančiosios organizacijos, kaip neišplaukiančio iš pirkimo sąlygų, ir negali nustatyti.
9

2019-12-17

e3K-3-494-469/2019

Dėl teisės normų, reglamentuojančių perkančiųjų organizacijų teisę sudaryti vidaus sandorius dėl to paties objekto galiojant sudarytai viešojo pirkimo sutarčiai, aiškinimo ir taikymo UAB „Irgita“ Kauno miesto savivaldybė, Kauno miesto savivaldybės administracija, UAB „Kauno švara“

Teisėjų kolegija formulavo tokias teisės aiškinimo taisykles:
- perkančiosios organizacijos su savo kontroliuojamais subjektais vidaus (in house) sandorį gali sudaryti tik tokiu atveju, jei tokia jų teisė tiesiogiai įtvirtinta VPĮ; Lietuvos įstatymų leidėjas pagal Direktyvą 2014/24 turi šių sandorių reguliavimo diskreciją;
- visi materialieji ir procedūriniai įstatymo leidėjo siekiami taikyti vidaus sandorių sudarymo reikalavimai, nepriklausomai nuo to, ar jie nustatyti vykdant iš Europos Sąjungos teisės kylančias pareigas, ar naudojantis vidaus teisinio reguliavimo teise, turi būti aiškiai, tiksliai, nedviprasmiškai ir suprantamai įtvirtinti viename teisės akte – VPĮ.

Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad ginčo vidaus sandorio metu konkrečiose ir aiškiose pozityviosios viešųjų pirkimų teisės normose nebuvo įtvirtinta papildomų tokių sutarčių sudarymo privalomų sąlygų lyginant su Teckal kriterijais, todėl ginčo vidaus sandoris nepažeidė imperatyviųjų teisės normų (CK 1.78 straipsnio 1 dalis). Tačiau dėl vieno pirkimo objekto negali būti sudarytos kelios viešojo pirkimo sutartys, todėl ginčo vidaus sandoris pažeidė ieškovės teises, jos teisėtus lūkesčius į nenutrūkstamą ir vientisą sudarytos viešojo paslaugų pirkimo sutarties vykdymą, todėl pripažintinas sudarytu neteisėtai.

 

2018 m.

Eil. Nr. Data ir Bylos Nr. Bylos pavadinimas Ieškovas     Atsakovas     Ginčo esmė ir sprendimas
1.

2018-01-04

e3K-3-16-378/2018

Dėl tiekėjo pasiūlymo duomenų, nurodytų kaip konfidenciali informacija, pripažinimo nevieša bylos medžiaga; galimybės trečiojo asmens pasiūlyme pateiktus techninius duomenis vertinti kaip melagingą informaciją UAB „KRS“ UAB „Kėdainių vandenys“ 

Ieškovė prašė teismo panaikinti atsakovės (perkančiosios organizacijos) sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo, laimėjusio tiekėjo nustatymo ir pirkimo sutarties sudarymo, nes, anot ieškovės, trečiojo asmens pasiūlyme pateikta informacija apie pasiūlymo techninius duomenis yra melaginga ir neatitinka supaprastinto atviro konkurso (toliau – Konkursas) sąlygų, nes į skaičiavimus galimai neįtraukti tam tikri duomenys ar jie iškreipti. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė. Kasacinis teismas nurodė, kad Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) neįtvirtinta konfidencialios informacijos – komercinės paslapties ir konfidencialiųjų pasiūlymų aspektų – samprata. Dėl to sprendžiant dėl tokios informacijos apsaugos, taikytinos atitinkamos CK nuostatos ir jų taikymo bei aiškinimo praktika. Šiame kontekste kasacinis teismas pažymėjo, juolab atsižvelgiant į tai, kad VPĮ 6 straipsnio nuostatose vartojama tiek komercinių paslapčių, tiek konfidencialios informacijos sąvokos, jog kasacinio teismo praktikoje konfidenciali informacija pagal jos pobūdį ir svarbą bei konfidencialumo pareigos intensyvumo laipsnį skirstoma į atskiras, skirtingo pobūdžio kategorijas; teisinė konfidencialios informacijos kategorija yra platesnė už teisinę komercinės paslapties kategoriją, taigi komercinės paslaptys yra viena iš konfidencialios informacijos rūšių; informacija, kuri neatitinka komercinėms paslaptims keliamų reikalavimų, gali patekti į konfidencialios informacijos sąvoką ir šiuo pagrindu būti saugoma; duomenys, sudarantys konfidencialios informacijos turinį, ne visuomet yra komercinė paslaptis. Kasacinis teismas suformulavo tokią teisės aiškinimo taisyklę: VPĮ 6 straipsnyje įtvirtinta tiekėjo teisė apsaugoti pasiūlyme atskirai nurodytą neviešintiną informaciją apima tik tokius duomenis, kurie kvalifikuotini kaip komercinė (gamybinė) paslaptis CK 1.116 straipsnio 1 dalies prasme. Tik pačios svarbiausios ir komerciškai jautriausios informacijos apsauga pagrįsta viešųjų pirkimų teisinių santykių reguliavimo tikslais bei aplinkybe, kad viešųjų pirkimų procedūrose patys tiekėjai, teikdami pasiūlymą, išviešina su savo veikla ar patirtimi susijusius duomenis, taigi iš esmės atsisako kai kurių duomenų slaptumo. Dėl to vien tai, kad kitais atvejais (įprastai) tam tikra su tiekėju ir jo veikla susijusi informacija nėra laisvai prieinama kitiems ūkio subjektams, nereiškia, kad viešųjų pirkimų procedūrose ji yra saugotina, jei neatitinka komercinės paslapties sampratos. Kasacinis teismas atkreipė dėmesį į tai, kad nei savo pasiūlyme, nei teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose trečiasis asmuo nenurodė įtikinamų ir patikimų argumentų, kad visa techniniame pasiūlyme esanti informacija sudaro jo komercinę (gamybinę) paslaptį. Atitinkamai nei perkančioji organizacija, nei teismai taip pat nesikreipė į trečiąjį asmenį su prašymu patikslinti neviešinamos informacijos apimtį, nereikalavo pagrįsti, kurios pasiūlymo dalys negali būti teikiamos susipažinti kitiems Konkurso dalyviams (byloje dalyvaujantiems asmenims) ir dėl kokių priežasčių. Dėl to kasacinis teismas sprendė, kad teismai, visus trečiojo asmens pasiūlymo techninius duomenis pripažindami nevieša bylos medžiaga, nukrypo nuo kasacinio teismo praktikos, neužtikrino VPĮ įtvirtintų skaidrumo ir konkurencijos principų taikymo bei tiekėjų teisės į veiksmingą pažeistų teisių gynybą. Kasacinis teismas taip pat nurodė, kad informacijos melagingumas siejamas su faktiniu jos turiniu, o ne konkrečių aplinkybių teisiniu vertinimu (kuriam nesutampant, pasiūlymo duomenys gali būti aiškinami). Kasacinio teismo praktikoje pateiktas teisės aiškinimas, kad informacijos atitikties tiesai patikra neturi reikalauti papildomo teisinio aiškinimo, nereiškia, kad papildomai negali būti vertinami faktiniai pasiūlymo duomenys. Priešingai – objektyvios tiesos nustatymas laikytinas svarbiausiu sprendžiant, ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta informacija melaginga. Kasacinis teismas darė išvadą, kad tais atvejais, kai nėra aiškūs faktiniai pasiūlymo duomenys, per se nepaneigiama galimybė jų (duomenų) pripažinti melaginga informacija. Ši gali paaiškėti ir konkretus faktinis pasiūlymo turinys gali būti nustatytas tiek atliekant pirminį pasiūlymų vertinimą, tiek vertinant po perkančiosios organizacijos prašymo pateiktus pasiūlymo paaiškinimus, tiek nagrinėjant tiekėjo pateiktą pretenziją ar sprendžiant ginčą teisme. Kita vertus, kasacinis teismas sprendė, kad, atsižvelgiant į tai, jog byloje kilo ginčas dėl trečiojo asmens pasiūlymo techninių duomenų atitikties tikrovei, šie apskritai negalėjo būti kvalifikuojami kaip melaginga informacija. Kasacinis teismas pažymėjo, kad iš tiesų net nėra poreikio taikyti tiekėjų pašalinimo dėl melagingos informacijos pateikimo nuostatas pasiūlymui siaurąja prasme, nes dėl techninių duomenų bet kokiu atveju galima spręsti pagal VPĮ 39 straipsnio nuostatas, t. y. dėl (ne)atitikties iškeltiems reikalavimams; be to, pagal kasacinio teismo praktiką tiekėjams suteikiama nevienodos apimties galimybė (teisė) tikslinti duomenis apie kvalifikaciją ar pirkimo objektą. Kasacinis teismas sprendė, kad apeliacinės instancijos teismas, vertindamas, ar trečiojo asmens pasiūlymas atitiko Konkurso sąlygų reikalavimus, pateikė nepakankamai išsamius motyvus, kuriais atmesti ieškovės argumentai dėl galimų atsakovės padarytų pažeidimų, nepatikrino pasiūlyme pateiktų skaičiavimų.

Remdamasis nurodytais argumentais, kasacinis teismas panaikino pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų procesinius sprendimus ir perdavė bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

2.

2018 02 07

3K-3-6-916/2018

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių neįprastai mažos kainos pasiūlymo vertinimą, aiškinimo bei taikymo UAB „Račkausko Agrotech“ Kelmės rajono savivaldybės administracija

Ginčas kilo dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo – ieškovė skundė perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo neįprastai mažos kainos pagrindimas pripažintas tinkamu.

Teisėjų kolegija sprendė, kad trečiasis asmuo iš tiesų nepateikė pakankamų ir realių duomenų, jog jo pasiūlytos kainos iš tiesų egzistuoja ir už jas tinkamai galės būti atlikti perkami darbai. Trečiojo asmens parengtame neįprastai mažos kainos pagrindime nurodyta daug deklaratyvių teiginių (susijusių su tiekėjo patirtimi, pajėgumais, turimais ryšiais su medžiagų tiekėjais ir pan.), taip pat garantijų, kad bus laikomasi teisės aktų bei Konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų, tačiau nepridėta įrodymų, kurie leistų įsitikinti šių teiginių patikimumu, realiomis galimybėmis juos įvykdyti. Tiekėjo teiginiai, kuriais tvirtinamas tam tikrų aplinkybių buvimas ar atitiktis konkretiems reikalavimams, nepateikus objektyvių šių teiginių tikrumą patvirtinančių duomenų, nėra pakankami konstatuoti, kad buvo tinkamai ir išsamiai atsakyta į perkančiosios organizacijos iškeltus klausimus.

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad dėl perkančiosios organizacijos atlikto neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo vertinimo tinkamumo teismai turėtų spręsti laikydamiesi to paties griežtumo standarto, nepriklausomai nuo perkančiosios organizacijos sprendimo rezultato, t. y. ar ji nusprendė, kad kainos pagrindimas yra tinkamas ir tiekėjas sugebės už siūlomą kainą patiekti prekes, suteikti paslaugas ar atlikti darbus, ar tiekėjo pasiūlymą atmetė dėl to, kad jo siūloma neįprastai maža kaina nebuvo tinkamai pagrįsta. Šis išaiškinimas reiškia, kad praktikoje neturėtų būti toleruojamos ir teismų kitaip vertinamos situacijos, kai perkančioji organizacija atlaidžiau vertina neįprastai mažos kainos pasiūlymą pateikusio jai priimtino tiekėjo parengtą neįprastai mažos kainos pagrindimą. Visais atvejais turi būti realiai nustatytas kainos pagrįstumas ir pasirengimas tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį.

3.

2018-02-15

e3K-3-8-248/2018

 Dėl vienašališko viešojo pirkimo būdu sudarytos sutarties nutraukimo joje nurodytu bei CK 6.721 straipsnio 1 dalies pagrindu ir bylų dėl viešųjų pirkimų teismingumo  UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“

 UAB "Vilniaus vandenys"

trečiasis asmuo UAB „Deloitte Lietuva“

Ieškovė prašė teismo pripažinti atsakovės vienašališką audito paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimą neteisėtu, priteisti skolą už suteiktas paslaugas, delspinigius ir žalos atlyginimą. Atsakovė teigė, kad turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartį pagal CK 6.217 straipsnio 5 dalį, nes sutartyje šalys susitarė, kad pirkėjas, prieš 15 kalendorinių dienų įspėjęs tiekėją, turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį prieš terminą, jeigu paslaugos pirkėjui tampa nebereikalingos. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinio dalį tenkino.

Kasacinis teismas nurodė, kad bylą nagrinėję teismai ginčo sutartyje nurodytą vienašališko sutarties nutraukimo pagrindą pagrįstai aiškino taip, kad pagal jį sutartis galėtų būti nutraukta tuo atveju, jeigu atsakovei nereikėtų ne tik ieškovės, bet ir kitų tiekėjų audito paslaugų. Kitoks nurodytos sutarties sąlygos aiškinimas, t. y. kad ši sutarties sąlyga leidžia nutraukti sutartį, kai to konkretaus tiekėjo paslaugos tampa nereikalingos, nes sudaryta nauja sutartis dėl tų pačių paslaugų su kitu tiekėju, reikštų, kad perkančioji organizacija gali skelbti konkursus dėl to paties pirkimo objekto tol, kol pirkimą laimi jai priimtinas tiekėjas, ir tai akivaizdžiai prieštarautų Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintam skaidrumo principui, VPĮ 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintam pirkimo tikslui. Kasacinis teismas konstatavo, kad bylą nagrinėję teismai, nustatę, jog atsakovei audito paslaugos vienašališko audito paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimo metu tebebuvo reikalingos, kad tą patvirtina ir panašiu metu pasirašyta audito paslaugų teikimo sutartis su trečiuoju asmeniu dėl tų pačių audito paslaugų, pagrįstai sprendė, kad atsakovė vienašališkai sutartį sutartyje nurodytu pagrindu nutraukė neteisėtai.

Kasacinis teismas pažymėjo, kad nors klientas turi teisę nutraukti paslaugų sutartį, vadovaudamasis CK 6.721 straipsnio 1 dalimi, nepaisydamas to, ar tokia jo teisė yra įtvirtinta sutartyje, tačiau paslaugų sutartį, sudarytą viešųjų pirkimų būdu, klientas vienašališkai nutraukti pagal CK 6.721 straipsnio 1 dalį gali tik tuo atveju, jeigu šalys dėl to susitaria viešųjų pirkimų sutartyje. Kasacinis teismas, įvertinęs pirkimo dokumentus ir ginčo sutarties turinį, konstatavo, kad apžvelgiamu atveju šalys nesusitarė dėl kliento teisės vienašališkai nutraukti sutartį pagal CK 6.721 straipsnio 1 dalį, todėl taikyti šios teisės normos ir remiantis ja vienašališkai nutraukti sutartį atsakovė neturėjo teisėto pagrindo.

Kasacinis teismas papildomai pažymėjo, kad ir CPK 27 straipsnio, ir VPĮ 93 straipsnio nuostatos reguliuoja viešųjų pirkimų (konkursų) teismingumo taisykles, tik skirtinga apimtimi, t. y. VPĮ įtvirtinta taisyklė siauresne apimtimi (iš esmės dėl procedūrų, taip pat dėl vienašalio sutarties nutraukimo) atkartoja CPK bendrąją taisyklę, kuri neapribota tik procedūrine teisinių santykių stadija. Taigi tos civilinės bylos iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, kurios neįvardytos VPĮ 93 straipsnio 1 dalyje, nagrinėtinos apygardos teismų, kaip pirmosios instancijos teismų, pagal CPK 27 straipsnio 3 punktą. Ginčo atveju pareikšti reikalavimai viešojo pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimą pripažinti neteisėtu, priteisti skolą ir žalos atlyginimą. Tokie reikalavimai pagal CPK 27 straipsnio 3 punktą yra teismingi apygardos teismui.

 Remdamasis nurodytais argumentais, kasacinis teismas paliko apeliacinės instancijos teismo nutartį nepakeistą.

4.

2018.02.21

3K-3-51-701/2018
Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių ieškinio senatį, sutarčių aiškinimą, banko garantiją, ir proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, įrodymų tyrimą ir vertinimą, aiškinimo ir taikymo UAB „ATEA“ Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Byloje kilo ginčas, ar Banko garantija skirta tik ieškovės įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti (tokios pozicijos laikėsi ieškovė), ar viso konsorciumo narių įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti.

Teisėjų kolegija sprendė, kad teismų išvada, jog Banko garantija skirta viso konsorciumo narių (o ne tik ieškovės) įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti, yra padaryta nepažeidžiant sutarčių aiškinimo taisyklių. Aplinkybė, kad Banko garantija išduota tik ieškovei, o kiti konsorciumo dalyviai garantijoje neįvardyti, šiuo atveju neteikia pagrindo ją aiškinti kaip skirtą išimtinai tik ieškovės įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui užtikrinti, nes toks aiškinimo rezultatas neatitiktų sutarčių aiškinimo taisyklių. Šalių susitarimu nustatytais atvejais skolininkų prievolė yra solidarioji (CK 6.6 straipsnio 1 dalis, 6.189 straipsnio 1 dalis).
5.

2018.03.29

e3K-3-112-690/2018
Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių sąžiningą tiekėjų konkurenciją, aiškinimo ir taikymo, kai viešajame pirkime dalyvaujantys tiekėjai dėl dalies prekių tiekimo vienas kitą pasitelkia kaip subtiekėją UAB „Fleet union“ ir UAB „Viada LT“ UAB Biržų autobusų parkas

Pagrindinis šalių ginčo objektas – ar tretieji asmenys UAB „Alauša“ ir UAB „Emsi“, vienas kitą savo pasiūlymuose nurodę kaip subrangovus, sudarė draudžiamą susitarimą Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies prasme ir ar perkančioji organizacija ėmėsi tinkamų veiksmų aiškintis dėl šių tiekėjų sąžiningo varžymosi Konkurse.

Teisėjų kolegija sprendė, kad bylos duomenys neteikė pagrindo daryti išvadą, jog UAB „Emsi“ ir UAB „Alauša“ Konkurse pateikė ne po vieną ar alternatyvius pasiūlymus. Pažymėtina, kad dviejų savarankiškus pasiūlymus pateikusių tiekėjų, kurie pasiūlymuose vienas kitą pasitelkė kaip subrangovus, veiksmai per se nėra neteisėti, todėl, nenustačius kitų aplinkybių, negali būti atskirai sankcionuojami, t. y. pripažinti kaip alternatyvių ar papildomų pasiūlymų pateikimas (ar draudžiamo susitarimo sudarymas) ir dėl to pašalinti iš Konkurso.

Pagal viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą ir jį aiškinančią teismų praktiką, tiekėjai gali pasitelkti kitus ūkio subjektus daliai viešojo pirkimo sutarties vykdyti; subrangos teisiniai santykiai nekeičia vertinimo, kad savarankišką pasiūlymą pateikė atskiras ūkio subjektas, o ne jų grupė; tiekėjų ir jų subrangovų kaip tam tikro darinio bendrumas pirmiausia pasižymi jų galimybe sumuoti turimus pajėgumus ir dėl to atitikti viešojo pirkimo kvalifikacijos reikalavimus.

UAB „Alauša“ ir UAB „Emsi“ bendradarbiavimas daugiau suponavo ne Konkurso laimėjimo galimybės (tikimybės) padidinimą ir ekonominės naudos gavimą (kita vertus, šis kriterijus Konkurencijos tarybos praktikoje apskritai nėra pripažįstamas kaip draudžiamą susitarimą kvalifikuojantis požymis), bet trečiųjų asmenų teisės varžytis su kitais ūkio subjektais dėl viešojo prekių pirkimo sutarties sudarymo užtikrinimą, t. y. užtikrino didesnę tiekėjų konkurenciją.
6.

2018.05.03

e3K-3-178-378/2018
Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų nustatymą, aiškinimo ir taikymo UAB „Gensera“ Raseinių rajono savivaldybės administracija

Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, kokie pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai turėtų būti nustatomi pirkimo sąlygose perkant darbus ir kaip turėtų būti aprašomas jų vertinimas, kad būtų užtikrintas viešųjų pirkimų principų įgyvendinimas. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija, Pirkimų sąlygose aprašydama ginčo kriterijus T1 ir T2, įtvirtino, kad turi būti nurodytos darbų vykdymo metu galinčios kilti rizikos bei pateiktos jų valdymo priemonės, nurodytas ir pavyzdžiais pagrįstas įdiegtų vadybos sistemų taikymas vykdant perkamus darbus, aprašyti tiekėjo darbo organizavimo aspektai, pateiktas darbų vykdymo tvarkaraštis, darbų planas.

Kasacinis teismas pažymėjo, kad nei VPĮ, nei ES teisės aktuose ar juos aiškinančioje teismų praktikoje ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai netapatinami išimtinai su pirkimo objekto vidinėmis charakteristikomis, pakanka, jog šie yra susiję su pirkimo objektu plačiąja prasme. Vien dėl to, kad perkančiosios organizacijos nustatytais reikalavimais siekiama patikrinti ir palyginti, kaip konkretūs tiekėjai organizuotų statybų procesą ir atliktų Pirkimų sąlygų reikalavimus atitinkančius darbus (sukurtų konkretų rezultatą), jų (reikalavimų) negalima laikyti nesusijusiais su viešojo pirkimo objektu (konkrečiu statiniu, jo rekonstrukcija ar pan.), nes šis objektas yra sukuriamas būtent atliekant statybos darbus. Atsižvelgiant į tai, kasacinis teismas atmetė kasacinio skundo argumentus, kad atsakovė netinkamai nustatė pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, juos susiedama ne su perkamu objektu, bet su jo įgyvendinimu; kad ginčo kriterijais siekiama įvertinti ne pasiūlymo ekonominį naudingumą, bet tiekėjo vykdomą politiką, t. y. jo turimą kvalifikaciją (taikomus standartus). Vien ta aplinkybė, kad tiekėjas, aprašydamas, kaip vykdydamas perkamus darbus taikys įdiegtas sistemas, bei pagrįsdamas šių sistemų taikymo naudą, neišvengiamai turės nurodyti, kokias vadybos sistemas jis yra įsidiegęs, nereiškia, jog pagal ginčo kriterijų bus pakartotinai vertinama tiekėjų kvalifikacija. 

Kasacinis teismas pažymėjo, kad pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų sąsajumas su viešojo pirkimo objektu reiškia ne tik tinkamų kriterijų įtvirtinimą viešojo pirkimo sąlygose, tačiau ir užtikrinimą, jog tiekėjų pateikti atitikties nustatytiems ekonominio naudingumo kriterijams aprašymai (juose esantys tiekėjų įsipareigojimai ar patvirtinimai), susiję su įvairiais viešojo pirkimo sutarties vykdymo aspektais, būtų įtraukti į viešojo pirkimo sutartį bei vykdomi. Teisingumo Teismo praktikoje išaiškinta, kad tais atvejais, kai tiekėjas išrenkamas pirkimo laimėtoju dėl tam tikro savo turimo pranašumo, šis pranašumas turi būti materializuojamas (naudojamas, taikomas) ir vykdant viešojo pirkimo sutartį, nes priešingu atveju, kyla esminio sutarties pakeitimo grėsmė, nepriklausomai nuo išankstinio šalių susitarimo keisti sutartines nuostatas (pagal analogiją žr. Teisingumo Teismo 2010 m. balandžio 13 d. sprendimo byloje Wall AG 39 punktą). Nagrinėjamo ginčo atveju tai reiškia, kad jei tiekėjas pripažintas laimėtoju dėl to, kad jo pasiūlymas geriau už kitų Pirkimo dalyvių atitiko ekonominio naudingumo reikalavimus, toks jo pranašumas turi tiesiogiai atsispindėti viešojo pirkimo sutartyje ar kituose sutartiniuose tiekėjo ir perkančiosios organizacijos dokumentuose. Remiantis VPĮ 18 straipsnio 6 dalies 1 punktu, viešojo pirkimo sutarties šalių teisės ir pareigos turi būti nustatytos pirkimo sutartyje. Tai gali būti padaryta tiek į sutartį įtraukiant atitinkamus tiekėjų įsipareigojimus, tiek nurodant, kad tiekėjas privalės laikytis prie sutarties pridėtuose dokumentuose nurodytų įsipareigojimų, tiek taikant abiejų šių būdų derinį.

Teisėjų kolegija konstatavo, kad atsakovės nustatytų ekonominio naudingumo kriterijų T1 ir T2 vertinimo aprašymai suformuluoti nekonkrečiai, abstrakčiai, aiškiai neapibrėžiant, kaip bus vertinama atitiktis nustatytiems kriterijams. Iš Pirkimo sąlygose nurodytų formuluočių darytina išvada, kad tiekėjai tarpusavyje ir perkančioji organizacija galėjo skirtingai suprasti ir vertinti, ar nurodytos konkrečios rizikos yra „realios ir valdomos“, o jų valdymo priemonės „realios ir pagrįstos“, kas laikoma „vadybos sistemų taikymo nauda“, taip pat kokiais atvejais pateiktas pagrindimas yra „aiškus“, „realus“.

Tais atvejais, kai pagal perkančiosios organizacijos parengtas pirkimo sąlygas sprendžiant dėl tiekėjų pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinamas ne konkretus matmuo (pvz., fizikinis dydis), tačiau prašoma pateikti nurodyto kriterijaus aprašymą, perkančiajai organizacijai kyla pareiga kuo tiksliau ir detaliau aprašyti vertinimo kriterijus, kuriais remiantis bus skiriami konkretūs pasiūlymo ekonominio naudingumo balai.

Teisėjų kolegija, įvertinusi perkančiosios organizacijos padarytą pažeidimą, jo svarbą, atsižvelgdama į viešojo pirkimo sutarties pobūdį ir vertę (CVP IS duomenimis, sandorio vertė – 305 158,53 Eur), tai, kad VPĮ 952 straipsnio 4 dalies 2 punkte nurodyta bauda turi būti ne didesnė kaip 10 proc. pirkimo sutarties vertės, pažymėdama, jog skirtina bauda turi būti veiksminga, proporcinga ir turėti atgrasantį poveikį perkančiajai organizacijai (skatinti vengti VPĮ pažeidimų) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-7-23-248/2017, 89 punktas), konstatavo, kad atsakovei skirtina 10 000 Eur (apie 3,3 proc. viešojo pirkimo sutarties vertės) dydžio bauda.
7.

2018.05.11

e3K-3-160-469/2018
Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių maksimalios viešojo pirkimo kainos nustatymą, aiškinimo ir taikymo UAB „Arginta“ UAB „Utenos vandenys“

Šalys kasaciniame procese kelia šias teisės aiškinimo ir taikymo problemas, dėl kurių sprendžiama nagrinėjamoje byloje: a) ar viešųjų pirkimų planas laikytinas išankstiniu skelbimu apie pirkimą ir dėl to sudėtine Konkurso dokumentų dalimi; b) ar perkančiosios organizacijos gali pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punktą atmesti per didelės kainos pasiūlymus, jei ši sąvoka aiškiai neapibrėžta viešojo pirkimo dokumentuose; c) ar nagrinėjamu atveju trečiojo asmens pasiūlymo kaina iš tiesų yra per didelė VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto prasme, jei taip – ar atsakovė gali teisėtai imtis kokių nors veiksmų, kuriais būtų koreguojama Konkursui suplanuota lėšų suma.

Viešųjų pirkimų planas tiek pagal ginčui aktualų teisinį reguliavimą (VPĮ 7 straipsnio 1 dalis, 22 straipsnio 1 dalis, 23 straipsnio 1 dalis bei 24 straipsnio 8 dalis; Europos Komisijos įgyvendinimo reglamento 842/2011/ES 1 priedas), tiek pagal šio dokumento surašymo tikslus, kurie pasiekti ir ginčo Konkurse, nelaikytinas išankstiniu skelbimu apie pirkimą.

 VPĮ 39 straipsnio 2 dalies formuluotės imperatyvusis pobūdis suponuoja perkančiųjų organizacijų pareigą atmesti per didelės kainos pasiūlymus. Taigi dėl nacionalinio reguliavimo perkančiosios organizacijos ne gali, o privalo atmesti per didelės kainos pasiūlymus. VPĮ neįtvirtinus reikalavimo pirkimo dokumentuose viešinti turimo biudžeto ar užsibrėžtų išlaidų ribų, tokie pasiūlymai atmetami ir tokiu atveju, kai perkančioji organizacija turi papildomų lėšų, kurias galėtų išleisti pakoregavusi ikiprocedūriniuose dokumentuose užfiksuotą pirkimui skirtą lėšų sumą.

VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto taikymas nesusietas su perkančiosios organizacijos pasirinkimu pasiūlymus vertinti pagal mažiausią kainą ar ekonominį naudingumą. Kaip jau buvo nurodyta, pirma, Lietuvos įstatymų leidėjas siekė atskirai sureguliuoti situacijas, kai perkančioji organizacija gauna jos finansines galimybes viršijančius pasiūlymus, antra, aptariamo reguliavimo taikymas siejamas daugiau su pirkimui skirtų lėšų nustatymu ir fiksavimu ikiprocedūriniuose dokumentuose, o ne su pirkėjui atsiradusia galimybe (ar norima įgyvendinti diskrecija) prisiimti didesnę ekonominę naštą.

Kai tiekėjo, kurio pasiūlymas pripažintas ekonomiškai naudingiausiu, nurodyta kaina viršija perkančiosios organizacijos pirkimui skirtą lėšų sumą, pagal VPĮ 39straipsnio 2 dalies 3 punktą toks pasiūlymas privalo būti atmestas.

Tokiu atveju, kai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikęs tiekėjas pagal teisinį reguliavimą negali būti išrinktas pirkimo laimėtoju, kitiems ūkio subjektams, dalyvavusiems to paties viešojo pirkimo procedūrose ir pateikusiems tinkamos kainos pasiūlymus, negali būti pripažinti teisėti lūkesčiai į viešojo pirkimo sutarties sudarymą.
8.

2018.05.11

e3K-3-190-248/2018
Dėl sutartinės civilinės atsakomybės sąlygas reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos UAB „Ernst & Young Baltic“

Ieškovės prašė priteisti iš atsakovės nuostolius, patirtus dėl netinkamo jų vykdyto projekto administravimo, elektroninių paslaugų projektavimo, techninės užduoties parengimo ir techninės priežiūros paslaugų teikimo..

LAT nurodė, jog sprendžiant, ar atsakovės veiksmai prisidėjo prie žalos atsiradimo tiek, kad būtų galima konstatuoti priežastinį ryšį, svarbus šalių sutartinių santykių pobūdis ir tikslas. Nagrinėjamu atveju viešojo pirkimo būdu buvo įsigyjamos specifinės paslaugos, kurių pirkimui pasirengti ir vykdyti reikalingos specialios žinios ir kvalifikacija; būtent dėl to buvo sudaryta sutartis su atsakove, kaip dalyko žinove, atitinkamos srities profesionale; vykdant šalių sudarytą paslaugų sutartį turėjo būti paisoma kliento interesų prioriteto, todėl atsakovė, teikdama nepagrįstą ir neišsamią išvadą ieškovei dėl vieno iš tiekėjų pasiūlytos neįprastai mažos kainos pagrindimo tinkamumo, turėjo suprasti, kad ši išvada daugiausia lems ieškovės apsisprendimą dėl viešojo pirkimo konkurso rezultatų, todėl turėjo veikti itin atsakingai. Kadangi būtent dėl sprendimo atmesti tiekėjo pasiūlymą, priimto, be kita ko, ir atsakovės teiktos ataskaitos pagrindu, ieškovė patyrė žalą, o pati ieškovė nesiaiškino ir nesikonsultavo dėl jos turinio, besąlygiškai panaudojusi ataskaita sprendimui priimti, tiek ieškovės, tiek atsakovės veiksmų įtaka neigiamiems padariniams, atsiradusiems dėl vieno konkurso dalyvio pasiūlymo nepagrįsto atmetimo, yra vienoda, kas sudaro pagrindą priteisti iš atsakovės 1/2 dalį ieškovės patirtų nuostolių (tiekėjui sumokėtos baudos).
9.

2018-05-18

e3K-3-202-248/2018

Dėl teisės normų, reglamentuojančių teisę ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimą, priimtą įpareigojus VPT, taip pat bylos medžiagos pripažinimą nevieša, aiškinimo ir taikymo. UAB „Biseris“ Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Perkančioji organizacija, nekvestionuodama VPT pozicijos, priėmė sprendimą nutraukti pirkimo procedūras, taigi, de jure sutiko su Išvadoje nurodytais VPĮ pažeidimais, taip pat su VPT pozicija, jog nustatyti pažeidimai esminiai. Dėl to tiekėjas, siekiantis panaikinti perkančiosios organizacijos veiksmus, VPĮ V skyriaus nuostatose įtvirtinta tvarka kartu turi nuginčyti ir skundžiamo sprendimo nutraukti pirkimo procedūras pagrindus, t. y. įrodyti, kad VPT nustatytų pažeidimų nėra arba jie nėra tokio pobūdžio (nėra esminiai), kad reikėtų nutraukti pirkimo procedūras. VPT nustatytų pažeidimų nuginčijimas reiškia ieškovo procesinę pareigą dėl ieškinio pagrindo, bet ne dėl dalyko, t. y. tiekėjas neteikia reikalavimo panaikinti įvykdytą administracinį aktą, nes ginčas dėl jo prarado objektą, bet savo reikalavimą panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą grindžia VPT nustatytomis, tačiau nenuginčytomis aplinkybėmis.

Teisėjų kolegija konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismas, nurodęs, jog ieškovė privalėjo nuginčyti skundžiamo perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti viešojo pirkimo procedūras pagrindą (Išvadą) atskirame procese administracinių bylų teisenos tvarka, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teisės aiškinimo ir taikymo praktikos dėl tiekėjo pažeistų teisių gynybos būdų, taip pat pažeidė tiekėjų pažeistų teisių veiksmingos gynybos principą, nes toks apeliacinės instancijos teismo nurodytas tiekėjo pažeistų teisių gynybos įgyvendinimo skaidymas į du savarankiškus procesus, ypač atsižvelgiant į tiekėjo ir viešojo administravimo subjekto (VPT) santykį, t. y. tai, jog tiekėjas nebuvo nei administracinės procedūros subjektas, nei VPT Išvados adresatas, būtų akivaizdžiai ilgesnis ir komplikuotas, neužtikrintų gynybos efektyvumo.
10.

2018.05.21

e3K-3-40-969/2018

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių pasiūlymo atmetimą dėl per didelės, perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos, taip pat proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo UAB „VSA Vilnius“ VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

Vienas pagrindinių ginčo šalių nesutarimo objektų nagrinėjamoje byloje – VPĮ 9 ir 39 straipsnių santykis.

VPĮ 9 straipsnis iš esmės yra taikomas apskaičiuojant numatomo viešojo pirkimo vertę, o ne vertinant ir atmetant tiekėjo pasiūlymą dėl per didelės ir nepriimtinos kainos VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punkto prasme.

Teisėjų kolegijos vertinimu, tais atvejais, kai pagal perkančiosios organizacijos nustatytas pirkimo sąlygas sutarties vertės visiškai tiksliai apskaičiuoti neįmanoma dėl to, kad būsimoje viešojo pirkimo sutartyje nurodoma ne visa sutarties kaina, o tik kainodaros taisyklės, sutarties vertė jos palyginimo su PSLS tikslu pagal VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 3 punktą, be kita ko, gali būti apskaičiuojama įvertinus tiekėjo siūlomus įkainius ir objektyviais duomenimis pagrįstą preliminarų perkamų prekių, darbų ar paslaugų poreikį sutarties laikotarpiu.
11.

2018.05.23

e3K-3-211-248/2018

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių viešojo pirkimo dalyvių teisę susipažinti su kitų pirkime dalyvaujančių tiekėjų pasiūlymais ir šios teisės gynimą, bei proceso teisės normų, nustatančių tiekėjo teisę kreiptis į teismą, aiškinimo bei taikymo UAB „Fox vision“ VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

Pagrindinis nagrinėjamos bylos teisės klausimas, ar ieškovė turi teisę kreiptis teisminės gynybos gindama savo subjektinę teisę susipažinti su kitų viešojo pirkimo dalyvių pasiūlymais.

Ieškovė po viešojo pirkimo sutarties sudarymo neturėjo teisės kreiptis į atsakovę dėl supažindinimo su trečiojo asmens pasiūlymu, o ši turėjo teisę pateiktų prašymų nenagrinėti.

Jei tiekėjas dėl nesupažindinimo su kito dalyvio pasiūlymu gali teisėtai pateikti pretenziją, tuo pačiu pagrindu jis gali kvestionuoti perkančiosios organizacijos veiksmus ir teisme. Ieškinys pateikiamas teismui iš esmės dėl to, kad ieškovo reikalavimai nebuvo patenkinti ikiteisminėje ginčo stadijoje.

Teismas atkreipė dėmesį į viešųjų pirkimų teisinių santykių viešojo pobūdžio specifiką, kuri, inter alia, daro įtaką tiekėjų pažeistų teisių gynybai. Iš kasacinio teismo praktikos matyti, kad tiekėjų teisinis (materialinis) suinteresuotumas nebūtinai turi lemti tiesioginius ir konkrečius padarinius jiems palankaus teismo procesinio sprendimo priėmimo atveju. Pakanka nustatyti, kad tiekėjui (ieškovui) sudaromos prielaidos įgyvendinti savo subjektines teises, inter alia, teisę į žalos atlyginimą, teisę dalyvauti naujame viešojo pirkimo konkurse ir pan.

Ieškovo teisės teisme ginti savo subjektinę teisę į informaciją suvaržymas nebūtinai prisidėtų prie proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo, nes, šalims ginant savo priešpriešines pozicijas dėl informacijos atskleidimo, o vėliau ieškovui galimai tikslinant ieškinio pagrindą ir dalyką, dėl ko turėtų teisę atsiliepti atsakovas ir kitos bylos šalys, viena vertus, procesą padarytų komplikuotą ir ištęstą, antra vertus, sumenkintų ikiteisminės ginčo stadijos svarbą ir taip apsunkintų pačių teismų veiklą, nes dalis ginčų jų apskritai galėtų nepasiekti, o tie, kurie pasiektų, būtų labiau teisiškai ir faktiškai apibrėžti. Be to, už proceso koncentruotumą negali būti atsakingas ieškovas (tiekėjas), kai atsakovė (perkančioji organizacija) pažeidžia įstatyme įtvirtintas pareigas.

Teisėjų kolegija konstatavo, kad mokslinio (ar kitokio pobūdžio) straipsnio ir žurnalo pavadinimai kaip vieši duomenys per se (savaime) nekvalifikuotini kaip konfidenciali informacija VPĮ 6 straipsnio ir CK 1.116 straipsnio pagrindu.
12.

2018.05.25

e3K-3-212-378/2018

Dėl teisės normų, reglamentuojančių tiekėjo teisę susipažinti su kito viešojo pirkimo konkurso dalyvio pateiktu pasiūlymu, bei proceso teisės normų, nustatančių tiekėjo teisę kreiptis į teismą, aiškinimo ir taikymo UAB „AK Statyba“ Kauno rajono savivaldybės administracija

Pagrindinis nagrinėjamos bylos teisės klausimas, ar ieškovė turi teisę kreiptis teisminės gynybos gindama savo subjektinę teisę susipažinti su kitų viešojo pirkimo dalyvių pasiūlymais (patvirtintais žiniaraščiais).

Tiekėjai gali įgyvendinti savo teisę į informaciją, jei jos gavimas, priklausomai nuo jos turinio, sudarytų prielaidas ginčyti viešojo pirkimo rezultatus.

Nors tiekėjų teisė susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais iš tiesų turi procedūrinio elemento požymių, tačiau, siekiant apginti šios teisės įgyvendinimą, pareikšto reikalavimo pobūdis dėl to nelaikytinas išimtinai procesiniu ir atskirai (savarankiškai) neginamu.
13.

2018-05-31

e3K-3-219-469/2018

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių subtiekėjų pasitelkimą pirkimo sutarčiai vykdyti, aiškinimo bei taikymo UAB „AV investicija“ VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė

Nors šalių nesutarimas kilo vertinant neįprastai mažos kainos pagrindimo tinkamumą, tačiau iš esmės šalys ginčijasi ne dėl to, ar kainos pagrindimas yra tiek išsamus, pakankamas ir nuoseklus, jog perkančioji organizacija teisėtai jį pripažino tinkamu VPĮ 40 straipsnio prasme, tačiau dėl to, ar trečiasis asmuo galėjo šiame pagrindime naudoti tam tikrus duomenis apie in concreto (konkrečiai) pasiūlyme neišviešintus ūkio subjektus ir jų pajėgumus. Teismas darė išvadą, kad šalių ginčas tik netiesiogiai susijęs su neįprastai mažos kainos institutu, o nagrinėjamoje byloje sprendžiamo ginčo esmė – tiekėjo teisė naudotis subtiekėjo pasitelkiamu pasiūlyme neišviešintu ūkio subjektu (subtiekėjo subtiekėju).

Subtiekimas skirtas ne išvengti pajėgumo vertinimo, o priešingai, atitikti nustatytus reikalavimus. Dėl to tiekėjui nepakanka nurodyti, kad tinkamą paslaugų teikimą užtikrins subtiekėjo pasitelktas ūkio subjektas (neturintis prievolinių ryšių su tiekėju ir dėl to nelaikytinas subtiekėju), tačiau toks subjektas perkančiajai organizacijai turi būti išviešintas, kad ši galėtų visapusiškai įvertinti tiekėjo pasiūlymą, be kita ko, įsitikinti, jog siūlomų paslaugų dalį teiksiantys subjektai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos ar kitus reikalavimus. Teismų padarytas priešingas vertinimas sudarytų sąlygas tiekėjams subtiekimo teisinius santykius viešuosiuose pirkimuose naudoti siekiant išvengti nepalankių pasiūlymų vertinimo rezultatų, todėl pažeistų tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, sąžiningą ūkio subjektų konkurenciją.

Tiekėjas yra atsakingas už visų trečiųjų asmenų, tiesiogiai prisidedančių prie viešojo pirkimo sutarties vykdymo, išviešinimą pasiūlyme, nepriklausomai nuo to, jog jų nesieja prievoliniai teisiniai santykiai. Tai, kad tiekėjo tiesioginiai kontrahentai galbūt jo neinformavo apie bendradarbiavimą su kitais ūkio subjektais, nekeičia pirmiau nurodytos tiekėjo pareigos apimties, už kurią jis pats atsakingas, o neigiami jos nevykdymo padariniai jam kyla kaip sudėtinės verslo rizikos dalis.

Teisėjų kolegija sprendė, kad situacija, kai perkančioji organizacija pripažįsta tinkamu ir pagrįstu mažiausios kainos pasiūlymą pateikusio tiekėjo paaiškinimą, jog perkamos paslaugos bus suteiktos pasitelkiant ne pasiūlyme nurodyto kvalifikacijos reikalavimus atitinkančio subtiekėjo pajėgumus, bet kito, pasiūlyme neišviešinto, ūkio subjekto, kurio atitiktis nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams Konkurso procedūrų metu nebuvo patikrinta, pajėgumus, neatitinka VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų viešųjų pirkimų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų.

Teisėjų kolegija, remdamasi šioje nutartyje išdėstytais argumentais ir kasacinio teismo praktikos precedentais bei vadovaudamasi CPK 361 straipsnio 4 dalies 2 punktu, suformulavo tokią teisės aiškinimo taisyklę: įstatymų leidėjo tiekėjams nustatyta pareiga pasiūlymuose išviešinti pasitelkiamus trečiuosius asmenis aiškintina taip, kad viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose subtiekėjais pripažintini visi ūkio subjektai, kurie tiesiogiai prisidės prie perkančiosios organizacijos poreikių tenkinimo, nepriklausomai nuo to, ar jie pasitelkiami pačių pasiūlymus pateikusių tiekėjų (dalyvių)

Teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmiau nurodyta teisės aiškinimo taisyklė iš esmės reiškia tai, kad nors civilinėje apyvartoje leidžiami įvairaus pobūdžio teisiniai santykiai ir iš jų kylančios subjektų teisės ir pareigos, tačiau viešųjų pirkimų srityje iš principo neegzistuoja kelių (papildomų) lygių subtiekimo teisinių santykių situacijos, todėl visi ūkio subjektai, tiesiogiai prisidedantys prie perkančiosios organizacijos poreikių tenkinimo, laikytini lygiaverčiais subtiekėjais, kuriuos reikia išviešinti pasiūlyme.

14.

2018-06-18

e3K-3-234-469/2018

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjų pasiūlymų (siaurąja prasme) vertinimą, tiekėjų tinkamos teisių gynybos ir bylą nagrinėjančio teismo pareigos vertinti viešųjų pirkimų principų pažeidimus santykį, aiškinimo ir taikymo. AB „Požeminiai darbai“ UAB Tauragės šilumos tinklai

Tiekėjų atliktiniems rangos darbams naudojamų priemonių – vamzdžių – techninių savybių vertinimas iš esmės susijęs su pasiūlymo siaurąja prasme, o ne tiekėjų pajėgumo sritimi. 

Pasiūlymui siaurąja prasme vertinti taikytinos VPĮ 39 straipsnio taisyklės. Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatų taikymą, remiamasi ir aktualia Teisingumo Teismo jurisprudencija. Teisingumo Teismo išaiškinta, kad pagal viešųjų pirkimų principus konkrečiai nedraudžiama išimtiniais atvejais taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis dėl to, kad akivaizdžiai būtinas paprastas jų paaiškinimas, arba siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas. Taigi įgyvendindama turimą diskreciją perkančioji organizacija turi traktuoti skirtingus kandidatus vienodai ir sąžiningai, todėl pasibaigus pasiūlymų atrankos procedūrai ir atsižvelgiant į jos rezultatą paaiškinimo prašymas negali atrodyti nepagrįstai palankus ar nepalankus tiekėjui ar kandidatams, kuriems jis adresuotas (Teisingumo Teismo 2012 m. kovo 29 d. sprendimas byloje SAG ELV Slovensko, C-599/10).

Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad tiek iš teisinio reguliavimo, tiek iš jį aiškinančios teismų praktikos dėl pasiūlymo siaurąja prasme vertinimo matyti, kad tiekėjo deklaruojamų ir įrodinėjamų techninių savybių neatitiktis viešųjų pirkimų sąlygoms neretai reiškia neatitiktį de jure (teisinę), o ne de facto (faktinę), nebent perkančioji organizacija reikalautų pateikti prekių pavyzdžius, atlikti bandymus, demonstraciją ar pan. (šiame kontekste žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2013). Net jei tiekėjo siūlomos (naudojamos) prekės ar produktai iš tiesų yra tinkami ir iš esmės tenkintų pirkėjo nustatytus reikalavimus, tačiau tiekėjas nepateikia tai pagrindžiančių dokumentų ar šie turi trūkumų, jo pasiūlymas siaurąja prasme negali būti pripažintas atitinkančiu viešojo pirkimo sąlygas.

ieškovės pasiūlymas perkančiosios organizacijos įvertintas kaip neatitinkantis Techninės specifikacijos reikalavimų, kadangi tiekėja, pirma, dėl dalies pirkimo objekto pasiūlyme nurodė Techninės specifikacijos reikalavimų neatitinkančias siūlomų vamzdžių savybes, antra, dėl dalies pirkimo objekto pateikė netinkamus (nepatvirtinančius vamzdžių atitikties Techninės specifikacijos reikalavimams) sertifikatus. Byloje nustatyta, kad ieškovės pasiūlymas siaurąja prasme neatitiko perkančiosios organizacijos Konkurso sąlygose įtvirtintų reikalavimų pirkimo objektui ir šie pasiūlymo trūkumai dėl savo pobūdžio, remiantis šios nutarties 34 punkte aptarta kasacinio teismo praktika, negalėjo būti ištaisyti nepažeidžiant VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje nustatytų ribojimų, todėl perkančioji organizacija pagrįstai ieškovės pasiūlymą atmetė.

Spręsdama dėl tiekėjų pažeistų teisių tinkamos gynybos ir teismų pareigos spręsti dėl viešųjų pirkimų principų pažeidimo, Teisėjų kolegija konstatavo, kad kasacinio teismo praktika dėl tiekėjų pažeistų teisių gynybos įgyvendinimo, atsižvelgiant į CPK 4233 straipsnio nuostatas, aiškintina taip, jog tiekėjas procese savo pasiūlymo vertinimo teisėtumą gali kvestionuoti, inter alia, visų tiekėjų pasiūlymų nelygiaverčiu vertinimu, kai tokia aplinkybė yra iškelta pretenzijoje, nebent ikiteisminėje ginčo stadijoje dėl šios aplinkybės nespręsta, nes šių aplinkybių tiekėjas objektyviai negalėjo nurodyti (CPK 4233straipsnio 3 dalis). Kita vertus, kai tiekėjas pretenzijoje objektyviai negali nurodyti faktinių aplinkybių (dėl jų konkrečiai pasisakyti), susijusių su kitų tiekėjų pasiūlymų vertinimu, jis bet kokiu atveju turi nurodyti savo abejones, svarstymus ar prielaidas dėl nelygiaverčio tiekėjų pasiūlymų vertinimo.

Spręsdama dėl bylos medžiagos (ne)viešumo, Teisėjų kolegija konstatavo, kad tiekėjų techniniai pasiūlymai ir vamzdžių sertifikatai – tai dokumentai, kuriais teikėjai turėjo pagrįsti savo pasiūlymų atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams. Dėl savo pobūdžio ši informacija iš esmės (paprastai) negali būti nevieša, o jokių specifinių aplinkybių, pagrindžiančių teisėtą interesą pripažinti aptariamą bylos medžiagą konfidencialia, dalyvaujantys byloje asmenys nepateikė. Dėl to tiekėjų techniniai pasiūlymai ir jų pateikti vamzdžių sertifikatai laikytini vieša bylos medžiaga.

15.

2018-06-27

e3K-3-317-469/2018

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tarpusavyje susijusių ūkio subjektų, dalyvaujančių tame pačiame viešajame pirkime, pasiūlymų vertinimą, aiškinimo bei taikymo. UAB „VSA Vilnius“ VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras

Nagrinėjamoje kasacinėje byloje buvo sprendžiama, ar tarpusavyje susijusių juridinių asmenų, Konkurse pateikusių pasiūlymus, veiksmai atitiko sąžiningos ūkio subjektų konkurencijos standartus, inter alia, ar dalyvavimas nebuvo derintas ir jie dalyvavo savarankiškai, taip pat ar perkančioji organizacija užtikrino Konkurso procedūrų skaidrumą.

Teisingumo Teismo konstatuota, kad situacijų, kai viešojo pirkimo procedūrose dalyvauja tarpusavyje susiję ūkio subjektai, teisiniam vertinimui netaikytinos SESV 101 straipsnio nuostatos. Dėl to teisėjų kolegija konstatuoja, kad nebesivadovautina ankstesnėje kasacinio teismo praktikoje pateiktais išaiškinimais dėl analogiškoms situacijoms taikytino SESV 101 straipsnio, taip pat Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio nuostatų.

Teisingumo Teismas kasacinio teismo kreipimesi iškeltą abejonę dėl galimybės tiekėjų nenaudai nustatyti ir taikyti iš anksto aiškiai nenurodytas pareigas patvirtino savo išplėtota jurisprudencija dėl tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų. Šioje teismų praktikoje nurodyta, kad skaidrumo ir vienodo požiūrio principai, reglamentuojantys visas viešojo pirkimo procedūras, reikalauja, kad esminės dalyvavimo pirkime sąlygos ir tvarka, visų pirma dalyviams tenkančios pareigos, būtų aiškiai nustatytos iš anksto ir paskelbtos viešai, kad šie dalyviai galėtų tiksliai žinoti procedūros apribojimus ir būtų tikri, kad tokie patys apribojimai taikomi visiems konkurentams.

Teisingumo Teismas Prejudicinio sprendimo 24 punkte nurodė, kad Konkurso dalyvių įpareigojimas savo iniciatyva deklaruoti jų ryšius su kitais dalyviais, nors tokia pareiga nenustatyta nei taikytinoje nacionalinėje teisėje, nei viešojo pirkimo skelbime apie konkursą ar konkurso sąlygose, nelaikytina aiškiai nustatyta sąlyga; tokiu atveju dalyviams būtų sunku nustatyti tikslią tokios pareigos apimtį, juo labiau kad, atsižvelgiant į patį sutarties sudarymo procedūros pobūdį, ne visada galima žinoti visų tos pačios procedūros dalyvių tapatybę, kol nesibaigė terminas pasiūlymams pateikti.

Teisėjų kolegija išaiškino, kad tiekėjams negali būti taikomos jokios jų teises varžančios ar susiaurinančios priemonės už (ne)veikimą, jei atitinkamų veiksmų atlikimo pareiga jiems nenustatyta, nepriklausomai nuo šių priemonių nustatymo ir (ar) taikymo tikslų. Teisingumo Teismas Prejudicinio sprendimo 25 punkte pažymėjo, kad, nesant dalyviams tenkančios pareigos informuoti perkančiąją organizaciją apie jų galimus ryšius su kitais dalyviais, perkančioji organizacija per visą procedūrą turi traktuoti atitinkamo dalyvio pasiūlymą kaip tinkamą pasiūlymą, atitinkantį Direktyvos 2004/18 nuostatas, jei nėra požymių, kad susijusių dalyvių pateikti pasiūlymai buvo suderinti ar dėl jų buvo susitarta.

Teisėjų kolegija išaiškino, kad tais atvejais, kai perkančioji organizacija iš viešai prieinamos informacijos pati turi duomenų apie tai, kad jos organizuojamo viešojo pirkimo procedūrose dalyvauja tiekėjai, kurie pagal Konkurencijos įstatymo nuostatas laikytini susijusiais tarpusavyje, ar šiuos duomenis ji gauna iš kitų asmenų, tai perkančioji organizacija privalo kreiptis į tokius dalyvius, jų prašydama paaiškinti abipusio ryšio pobūdį (turinį), įskaitant informaciją apie tai, kaip šie subjektai užtikrina savo veiklos nepriklausomumą ir informacijos konfidencialumą (praktikos ar susitarimų dėl konfidencialios informacijos apsaugos), taip pat paprašyti nurodyti, kaip konkrečiu atveju buvo išlaikytas susijusių asmenų nepriklausomumas teikiant pasiūlymus.

Teisėjų kolegija, apibendrindama argumentus, konstatavo:

a) kai perkančioji organizacija turi informacijos apie tai, kad viešojo pirkimo procedūrose dalyvauja keli tarpusavyje susiję ūkio subjektai, jai tenka aktyvus vaidmuo aiškinantis, ar ir kaip šių tiekėjų ryšys turi įtaką jų dalyvavimo nepriklausomumui;

b) jei perkančioji organizacija pažeidžia šią aktyvaus veikimo pareigą, tai savaime nesuponuoja viešojo pirkimo procedūrų pripažinimo neskaidriomis;

c) teismai, nagrinėjantys ginčus dėl perkančiųjų organizacijų sprendimų, susijusių su tarpusavyje susijusių tiekėjų pasiūlymų vertinimu, inter alia, atsižvelgia į perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendradarbiavimą, susijusių dalyvių elgesį viešojo pirkimo ir teismo proceso metu, kitas aplinkybes, reikšmingas tokių asmenų ryšio įtakai jų dalyvavimo nepriklausomumui įvertinti.

Teisėjų kolegija išaiškino, kad susijusių asmenų antikonkurencinį elgesį galima nustatyti iš konkrečių aplinkybių, inter alia, netiesioginių įrodymų, kurie, kaip pažymėta Prejudicinio sprendimo 37 punkte, būtų objektyvūs ir nuoseklūs (o susijusiems asmenims būtų suteikta teisė pateikti priešingų įrodymų), visumos, nereikalaujant konkrečiai konstatuoti, jog tarpusavyje susiję asmenys susitarė veikti nesavarankiškai, nesąžiningai. Dėl to konkreti susijusių subjektų ryšio įtaka jų pasiūlymų nepriklausomumui gali būti nustatyta ir pagal vieno iš jų elgesį, veiksmus, nereikalaujant įrodyti, kad kitas apie juos žinojo. Pakanka nustatyti, ar vieno susijusio subjekto veiksmai (teisėti ar neteisėti) sudarė sąlygas kitam dėl to gauti naudos.

Kasacinis teismas konstatavo, kad tiekėjų A ir B ryšiai turėjo įtakos jų dalyvavimo nepriklausomumui, todėl jų pasiūlymai turėjo būti atmesti.

Kasacinis teismas dalį bylos nutraukė, kitas apeliacinės instancijos teismo nutarties dalis paliko nepakeistas.

16.

2018-08-17

e3K-3-300-690/2018

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių rimtą profesinį pažeidimą (konkurencijos teisės aktų pažeidimą) kaip negatyvaus pobūdžio tiekėjų asmeninės padėties reikalavimą, aiškinimo bei taikymo, kai vykdant viešojo pirkimo procedūras yra priimtas Konkurencijos tarybos nutarimas dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo ir sankcijos paskyrimo, tačiau nutarimo dalis skirti baudą yra apskųsta teismui ir dėl to iškelta byla, kuri dar nėra išnagrinėta UAB „VSA Vilnius“  UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Lietuvos įstatymų leidėjas pasirinko gana griežtą pasiūlymų atmetimo dėl rimto profesinio pažeidimo – konkurencijos teisės akto pažeidimo modelį, pagal kurį būtinas ne tik kompetentingos institucijos sprendimas, kuriuo būtų nustatytas konkurencijos taisyklių pažeidimas ir paskirta ekonominė sankcija, tačiau kartu ir šio sprendimo įsiteisėjimas, kuris pagal teismų praktiką iš dalies prilygintas teismo procesinio sprendimo įsiteisėjimui. Tokiu reguliavimu įtvirtintas apskųsto Konkurencijos tarybos nutarimo neigiamų padarinių viešųjų pirkimų santykiuose taikymo atidėjimas, inter alia, dėl sunkumų, galinčių iškilti, jei teismas įsiteisėjusiu sprendimu Konkurencijos tarybos nutarimą (ar atitinkamą jo dalį) panaikintų, o tiekėjo pasiūlymas jau būtų atmestas ir (ar) jam būtų uždrausta dalyvauti kituose viešuosiuose pirkimuose. Tokia išvada atsispindi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, kurioje buvo spręsta dėl trečiųjų asmenų pateikto prašymo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones tikslingumo.

Dėl VPĮ 33 straipsnio 2 dalyje nustatytų negatyvaus pobūdžio sąlygų, ribojančių tiekėjų dalyvavimą viešuosiuose pirkimuose, kasacinio teismo yra išaiškinta, kad šių sąlygų taikymas yra ne privalomas, o dispozityvus; tam, kad perkančioji organizacija galėtų atmesti tiekėjo pasiūlymą vienu iš VPĮ 33 straipsnio 2 dalyje nurodytų pagrindų, būtina tokį pasiūlymo atmetimo pagrindą įtvirtinti pirkimo sąlygose; atitinkamai, nustačius vieną iš pirmiau nurodytų pasiūlymo atmetimo pagrindų, perkančiajai organizacijai ne tik atsiranda prielaidos, bet ir kyla pareiga atmesti pasiūlymą, atitinkantį šį atmetimo pagrindą (pagal analogiją žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. liepos 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2011; 2015 m. birželio 10 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-367-248/2015).

Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad šios nutartyje nurodyta VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 4 punkto turinį aiškinanti jurisprudencija suformuota ne dėl bet kokių profesinių pažeidimų, o tų, kurie pasireiškė kaip konkurencijos teisės aktų pažeidimas. Atsižvelgiant į tai, pasiūlymų vertinimas ir reikalaujamos tiekėjų asmeninės padėties įrodinėjimas priklauso nuo to, kokio pobūdžio profesinis pažeidimas padarytas. Tokia išvada koreliuoja su Teisingumo Teismo išaiškinimais, pateiktais pirmiau nurodytame sprendime byloje Forposta, kad profesinio nusižengimo sąvoka apima bet kokią neteisėtą veiką, kuri turi įtakos profesiniam nagrinėjamo subjekto patikimumui, o ne tik profesijos, kuria užsiima šis subjektas, etikos normų stricto sensu (griežtąja prasme) pažeidimus, kuriuos pripažįsta numatyta šios profesijos drausminė institucija arba tai padaroma teismo sprendimu, turinčiu res judicata galią.

Teismas atmetė kaip teisiškai nepagrįstus ieškovės teiginius, kad pats teismui apskųstas Nutarimas laikytinas pakankama įrodinėjimo priemone VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 4 punkto taikymo prasme, kad apskųsto Konkurencijos tarybos nutarimo padariniai kyla ir be galutinio teismo sprendimo, kad VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatos viena kitai prieštarauja, kad tiekėjo pašalinimas dėl konkurencijos teisės aktų pažeidimų tik pagal res judicata galią turintį sprendimą sukurtų vidaus rinkos iškraipymų, pažeistų proporcingumo ir skaidrumo principus.

Net ir atsižvelgiant į tai, kad tretieji asmenys neskundė ginčo Nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkto, taigi iš esmės sutiko su nustatytu konkurencijos pažeidimu ir paskirtos baudos dalimi, kol nėra išspręstas ginčas dėl apskųstos Nutarimo dalies, nėra pagrindo spręsti, kad tretiesiems asmenims galutiniu ir neskundžiamu sprendimu yra paskirta ekonominė sankcija.

Teisėjų kolegija konstatavo, kad aplinkybė, jog tretieji asmenys apskundė tik Nutarimo dalį dėl baudos ir neskundė Nutarimo dalies, kuria konstatuotas konkurencijos pažeidimas, neteikia pagrindo keisti kasacinio ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos bei kitaip aiškinti VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatą dėl rimto profesinio pažeidimo kvalifikavimo. Ieškovės siūlomas aiškinimas, kad rimtam profesiniam pažeidimui konstatuoti pakanka Konkurencijos tarybos nutarimo dalies dėl konkurencijos pažeidimo nustatymo, neužtikrintų skaidrumo principo, nes būtų pakeistas ir, skirtingai, nei nurodyta expressis verbis (tiesiogiai), taikomas tiek VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 4 punkte, tiek Konkurso sąlygų 7 punkte įtvirtintas tiekėjo asmeninės padėties vertinimo kriterijus. Ginčo Nutarimas neįsiteisėjo nepriklausomai nuo to, kad tretieji asmenys jo neskundė in corpore, nes ir dalies jo ginčijimas teisme gali lemti jo panaikinimą bei administracinės procedūros, kurios metu gali pasikeisti tam tikros reikšmingos aplinkybės ar jų vertinimas, pakartojimą.

Kasacinis teismas paliko apeliacinės instancijos teismo nutartį nepakeistą.

17.

2018-08-17

e3K-3-301-916/2018

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių rimtą profesinį pažeidimą (konkurencijos teisės aktų pažeidimą), kaip negatyvaus pobūdžio tiekėjų kvalifikacijos reikalavimą, aiškinimo bei taikymo, kai vykdant viešojo pirkimo procedūras yra priimtas Konkurencijos tarybos nutarimas dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo ir sankcijos paskyrimo, tačiau nutarimo dalis skirti baudą yra apskųsta teismui ir dėl to iškelta byla, kuri perkančiajai organizacijai priimant sprendimą dėl viešojo pirkimo laimėtojo dar nėra išnagrinėta. UAB „VSA Vilnius“ Vilniaus miesto savivaldybės administracija Kasacinis teismas sprendė taip pat kaip byloje Nr. e3K-3-300-690/2018
18.

2018-09-04

e3K-3-319-969/2018

Dėl materialiosios teisės normų, kuriomis reglamentuojama perkančiųjų organizacijų diskrecija kelis tapačius pirkimo objektus sujungti į vieną, aiškinimo bei taikymo

UAB „Irdaiva“

Visagino savivaldybės administracija

Pagrindinis šalių nesutarimo objektas – perkančiosios organizacijos veiksmų, kuriais Konkurso objektas neišskaidytas į dalis, teisėtumas. Ieškovė kvestionavo ginčo Konkurso sąlygas teigdama, kad Konkurso objekto neskaidymas į dalis suponavo tiekėjų kvalifikacijos neteisėtų reikalavimų nustatymą.

Kasacinis teismas apibendrino, jog:

1.nesuvaržyta tiekėjų konkurencija – iš VPĮ implicitiškai (netiesiogiai) išplaukiantis reikalavimas, jo neįtvirtinimas įstatyme expressis verbis (tiesiogiai) nepaneigia šio perkančiajai organizacijai keliamo reikalavimo, nes vienas svarbiausių viešųjų pirkimų procedūrų reglamentavimo siekių – užtikrinti konkurenciją;

2. nei VPĮ (iki 2017 m. liepos 1 d.), nei kituose teisės aktuose perkančiosioms organizacijoms nenustatyta pareigos išskaidyti sudėtinį pirkimo objektą į kelis, tačiau tai nereiškia, kad jos šioje srityje turi visišką diskreciją; atsižvelgiant į lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, negalimas atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną, jeigu tai grindžiama tik perkančiosios organizacijos finansinių ir žmoniškųjų išteklių administravimo tikslais;

3. kelių pirkimo objektų sujungimo į vieną teisėtumo vertinimas pirmiausia priklauso nuo to, ar toks perkančiosios organizacijos sprendimas pagrįstas svarbiomis priežastimis (pagrindų pobūdžio vertinimas) ir ar šis sprendimas vienintelis galimas ir būtinas, negalimas pasiekti kitomis, mažiau varžančiomis priemonėmis (proporcingumas); atsižvelgiant į tai, tik svarbių priežasčių nustatymas per se nepateisina pirkimo objektų sujungimo į vieną;

4. perkančiajai organizacijai nepateikus aiškaus ir įtikinamo pagrindimo naudotis išimtine teise sujungti kelis pirkimo objektus į vieną, yra teisinis pagrindas pripažinti, jog ginčijamos viešojo pirkimo sąlygos pažeidė viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo ir proporcingumo principus (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis), todėl jos pripažintinos neteisėtomis.

Nagrinėjamoje byloje tarp šalių nebuvo ginčo dėl to, kad Konkurso objektas – įvairių pastatų šilumos punktų modernizavimo ir karšto vandens tiekimo sistemos balansavimo darbai – iš esmės skaidytinas (žr. pagal analogiją dėl neskaidytino objekto Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. birželio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-266-378/2017 57 punktą). Šalys iš esmės nesutaria dėl to, ar tam tikros priežastys pateisina tokį Konkurso organizavimo modelį, kai visi nurodyti darbai perkami vieno viešojo pirkimo (neišskaidyto į dalis ar atskirus pirkimus) procedūromis.

Kasacinis teismas pagrįsta laikė pirmosios instancijos teismo išvada, kad byloje nustatyta, jog Konkurso objekto skaidymas negalimas dėl techninių priežasčių. Ieškovė nepaneigė, jog gausus skirtingų rūšių valdiklių skaičius laikytinas rimta technologine kliūtimi bendrai valdymo sistemai sklandžiai veikti.

Kasacinis teismas paliko apeliacinės instancijos teismo nutartį nepakeistą.

19.

2018-09-07

e3K-3-323-969/2018

Dėl teisės normų, reglamentuojančių teismo procesinio sprendimo prejudicinę galią, atsižvelgiant į galimą viešojo pirkimo ginčo šalių grąžinimą (grįžimą) į prieš pažeidimą buvusią padėtį (ar nagrinėjamu atveju egzistuoja atsakovės civilinės atsakomybės sąlygos), ir iš viešųjų pirkimų teisinių santykių kilusios žalos atlyginimą, aiškinimo ir taikymo. UAB „Vlasava“ VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ 

jei teismas konstatuoja, kad tam tikro tiekėjo pasiūlymas neteisėtai buvo neatmestas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų, perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumas, t. y. pasiūlymų vertinimo netinkamumas, nesudaro pagrindo ir tokį dalyvį grąžinti į pirminę, prieš pažeidimą buvusią padėtį, nes dėl tokio tiekėjo perkančioji organizacija negali priimti jokio kito sprendimo kaip tik pasiūlymą atmesti.

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal pirmiau šioje nutartyje nurodytus argumentus teismo sprendimas, kuriuo perkančioji organizacija įpareigojama iš naujo sudaryti laimėtojų eilę, iš esmės reiškia, kad visus sprendimus viešųjų pirkimų procedūrose turi priimti pati perkančioji organizacija, vadovaudamasi viešųjų pirkimų teisiniu reguliavimu ir jį aiškinančia teismų praktika. Toks teismo įpareigojimas negali būti aiškinamas per plačiai, be kita ko, kaip apimantis perkančiosios organizacijos teisę leisti tiekėjams pataisyti pirkimo sąlygų neatitinkančius pasiūlymus tokiu būdu, kad jie atitiktų šias sąlygas, ir pan.

Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatavo, kad Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. balandžio 6 d. sprendime nustatytas įpareigojimas iš naujo sudaryti pasiūlymų eilę nepaneigė iš VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir 40 straipsnio 1 dalies bei iš minėto sprendimo 28 ir 34 punktų išplaukiančios VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ pareigos atmesti UAB „Klaipėdos autobusų parkas“ pasiūlymą. Atsakovei to nepadarius, nagrinėjamu atveju yra pagrindas konstatuoti jos neteisėtą neveikimą, kaip vieną iš civilinės atsakomybės sąlygų.

Kasacinis teismas panaikino Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. sausio 30 d. nutartį ir Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimą ir bylą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

20.

2018-09-21

e3K-3-325-469/2018

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjo pasiūlymo atitiktį viešojo pirkimo konkurso sąlygoms ir reikalavimus, keliamus konkurso sąlygoms, aiškinimo ir taikymo UAB „Švarinta“  Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Byloje kilo ginčas dėl ieškovės pasiūlymo atitikties ginčo Konkurso sąlygai, kurioje nurodyta, kad paslaugos teikėjas privalo užtikrinti, jog paslaugos gavėjo nurodytose vietose būtų pastatytas ir prižiūrėtas reikiamas kiekis šiukšlių dėžių. Taigi, šalių ginčas iš esmės kilo dėl Konkurso sąlygose įtvirtinto reikalavimo tiekėjui turėti reikiamą paslaugai teikti kiekį šiukšlių dėžių turinio ir šio reikalavimo taikymo.

 Kasacinis teismas dar kartą akcentavo nuosekliai formuojamą praktiką, kad:

 • perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygos privalo būti aiškios tiek tiekėjams, tiek perkančiosioms organizacijoms;
 • perkančiosios organizacijos valios ir ketinimo, jei jų iš tiesų tokių buvo, dėl pirkimo sąlygos turinio svarba sumenksta, jei ji pirkimo sąlygose juos netinkamai ir nesuprantamai materializuoja;
 • perkančiosios organizacijos turi griežtai laikytis savo pačių nustatytų kriterijų;
 • perkančiosios organizacijos tiekėjų pasiūlymus (plačiąja prasme) vertina išimtinai pagal viešojo pirkimo sąlygas;
 • bet kokiu atveju perkančiosios organizacijos negali atmesti tiekėjo pasiūlymo pagal iš anksto aiškiai neišviešintus reikalavimus, nepriklausomai nuo to, kad jų taikymo poreikis kyla dėl kitų specialiųjų teisės aktų taikymo.

LAT teisėjų kolegija konstatavo, kad byloje nesurinkta objektyvių įrodymų, patvirtinančių bylą nagrinėjusių teismų išvadą, kad ieškovės turimos talpyklos ginčo Konkurso sąlygos taikymo prasme yra ne šiukšlių dėžės, o šiukšlių konteineriai. Ieškovės ir perkančiosios organizacijos pateikti prekėms apibūdinti nurodyto termino vertimai iš vokiečių kalbos yra prieštaringi, todėl nė vienam iš jų neteiktina didesnė įrodomoji reikšmė.

Teismas pasisakė, kad negalima paneigti ir fakto, kad specifinei paskirčiai (poreikiui) yra naudojamos ir priimtinos nevienodo tūrio, medžiagos, formos ir kt. šiukšlių talpyklos. Nagrinėjamo viešųjų pirkimų srityje kilusio ginčo aspektu tai reiškia, kad perkančiosios organizacijos pageidaujama specifinė šiukšlių dėžių paskirtis, nurodant konkrečius kriterijus ir požymius, turėjo būti nurodyta Konkurso sąlygose, o to nepadariusi perkančioji organizacija neteko teisės Konkurso sąlygose neįtvirtintus reikalavimus taikyti vertindama tiekėjų pasiūlymus. Teisėjų kolegija dėl perkančiosios organizacijos tikslų ir poreikių, kuriuos ji norėjo pasiekti ir tenkinti skelbdama Konkursą, pažymi, kad šie galimi, teisėti ir iš esmės nekvestionuotini, tačiau nagrinėjamu atveju kaip netinkamai išviešinti ūkio subjektams neaktualūs. 

Teisėjų kolegija konstatavo, kad dėl aptartų aplinkybių ginčo Konkurso sąlyga ir su ja susijusios nuostatos vertintinos kaip ydingos ir prieštaraujančios viešojo pirkimo efektyvumo principui bei racionalaus lėšų panaudojimo reikalavimams. Pripažįstant pagrįsta perkančiosios organizacijos poziciją, išreikštą ginčo nagrinėjimo eigoje, kad viešosiose miesto erdvėse statomoms šiukšlių dėžėms keltini tam tikri specifiniai reikalavimai, kartu pažymėjo, kad pagal aptariamas Konkurso sąlygas perkančioji organizacija neužsitikrino, kad tiekėjai turėtų jos poreikius atitinkančias šiukšlių dėžes, taip pat – kad būtų nupirkta tinkama paslauga.

Būtent atsakovei, o ne ieškovei, kuri atskirai nepateikė klausimų dėl ginčo Konkurso sąlygos, kyla neigiamų padarinių už netinkamai Konkurso sąlygose įgyvendintą viešųjų pirkimų tikslą gauti tinkamos kokybės (plačiąja prasme) paslaugą. būtent perkančiosioms organizacijoms suteikta diskrecija apibrėžti su Konkurso objektu susijusius reikalavimus, bet nagrinėjamu atveju akivaizdu, jog atsakovė stokojo kruopštumo ir atidumo rengdama reikalavimus tiekėjams. Bet kokiu atveju tiekėjai pasiūlymus teikia pagal viešojo pirkimo sąlygas, todėl neturi pareigos papildomai domėtis perkančiųjų organizacijų tikslais, ypač jei šie apskritai nėra detalizuoti pirkimo dokumentuose.

21.

2018-10-04

e3K-3-343-690/2018
Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjų pasiūlymų (siaurąja prasme) vertinimą, ir proceso teisės normų, nustatančių teisės į teisminę gynybą įgyvendinimo tvarką, aiškinimo bei taikymo UAB „Inoveca Medtechna“ Lietuvos kariuomenės dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba

Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl tiekėjų pasiūlymų siaurąja prasme (techninių pasiūlymų duomenų) vertinimo.

VPĮ 25 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kai perkančioji organizacija nurodo technines specifikacijas, vadovaudamasi šio straipsnio 3 dalies 1 punkto reikalavimais, ji neturi teisės atmesti pasiūlymo dėl to, kad siūlomos prekės, paslaugos, ar darbai neatitinka nurodytų techninių specifikacijų, kuriomis ji rėmėsi, jeigu dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo pasiūlyti sprendimai yra lygiaverčiai ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Teiginys, kad siūlomas kitoks techninis sprendimas nei reikalaujamas, per se nepaneigia pasiūlymo lygiavertiškumo. Šiame kontekste svarbu pažymėti, kad objektų lygiavertiškumas nereiškia jų identiškumo. Aplinkybė, kad buvo pasirinktas kitoks technologinis sprendimas reikalaujamam rezultatui pasiekti, jeigu šis rezultatas yra lygiavertis perkančiosios organizacijos tikslui ir ši nepateikia duomenų, kurie leistų spręsti priešingai, neteikia pagrindo atmesti tokio pasiūlymo.

Paprastai tiekėjai, įrodydami, jog jų siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos paskelbtos techninės specifikacijos reikalavimus, jos prašomi (tai turi būti nurodyta pirkimo dokumentuose) pateikia arba kompetentingos institucijos oficialų dokumentą (bandymo protokolą, sertifikatą, pažymą, liudijimą ir pan.), arba gamintojo techninius dokumentus. Viešojo pirkimo dalyvio parengti techniniai dokumentai ir jo paaiškinimai dėl jo pasiūlymo atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, esant dalyvių pretenzijų (ar perkančiosios organizacijos abejonių) dėl tiekėjo pasiūlymo atitikties pirkimo sąlygoms ir (ar) dėl to kilus ginčui, nepripažinti pakankamais reikalaujamai atitikčiai įrodyti.

tuo atveju, kai pirkimo sąlygose perkamų daiktų savybės apibūdintos tiksliais duomenimis, tokie techninės specifikacijos reikalavimai yra įvykdomi pateikiant konkrečius duomenis, o ne abstraktaus turinio įsipareigojimus, jog reikalavimai bus įvykdyti. Jeigu tiekėjo iš pradžių pateikta techninė dokumentacija nepagrindžia atitikties techninės specifikacijos reikalavimams, vėliau tiekėjui negali būti leidžiama pateikti dokumentus, kurie netinkamą pasiūlymą darytų tinkamą. Tokios išvados nepaneigia aplinkybė, kad ši techninė informacija egzistavo ir anksčiau, t. y. reikalaujamus parametrus ieškovės siūlomas įrenginys atitinka ir, jei atitinkami dokumentai būtų buvę pateikti iš pradžių, pasiūlymas būtų neatmestas.

Teisėjų kolegija išaiškino, kad tiekėjų paaiškinimams negali būti suteikiama tokia pati įrodomoji reikšmė kaip gamintojų techniniams dokumentams ar kitiems lygiaverčiams duomenims, kurie yra pradinis ir pagrindinis atitikties techninės specifikacijos reikalavimams vertinimo šaltinis, paaiškinimais ar deklaracijomis taip pat negali būti keičiama gamintojo techniniuose dokumentuose nurodoma informacija. Dėl to tais atvejais, kai paaiškinimais teigiama priešingai, nei nurodė gamintojas, arba siekiama pagrįsti kitokią išvadą, nei patvirtina gamintojo duomenys, didesnė įrodomoji reikšmė suteiktina gamintojų techniniams dokumentams ar kitiems lygiaverčiams duomenims.

Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad perkančiosios organizacijos veiksmai prašant pateikti techninius duomenis ar techninę informaciją ir ją priimant galėtų būti vertinami kaip neatitinkantys VPĮ 39 straipsnio 1 dalies reglamentavimo.
22. 2018.10.12 Nr. e3K-3-360-248/2018 Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjų pasiūlymų (siaurąja prasme) vertinimą ir ikiteisminio ginčų nagrinėjimo tvarką, aiškinimo bei taikymo UAB „Roche Lietuva“ VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos

Pirmiausiai, kasacinis teismas spręsdamas dėl ieškovės pažeistų teisių gynybos įgyvendinimo, nurodė, kad pagal kasacinio teismo praktiką, tiekėjų teisė susipažinti su kito tiekėjo pasiūlymu daugiau siejama ne su įstatyme tiekėjams įtvirtintos diskrecijos įgyvendinimu, o laikytina sudėtine jų pažeistų teisių gynybos dalimi.

Pasisakydamas dėl konfidencialios informacijos, kasacinis teismas nurodė, kad naudojimo instrukcija ir joje nurodomos prekės naudojimosi galimybės, funkcijos, pasiekiamas rezultatas ir pan. nelaikytini konfidencialia informacija.

Byloje šalys iš esmės ginčijasi dėl to, ar vertindama tiekėjų pasiūlymus perkančioji organizacija privalėjo atsižvelgti tik į Reikalavimus reagentams ar kartu į Reikalavimus analizatoriui. Šiuo aspektu kasacinio teismo taip pat konstatuota, kad net ir tais atvejais, kai perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nustato tam tikrų reikalavimų vykdymo galimybę (alternatyvą), ji negali atsisakyti vertinti jų atitikties, nes, viena vertus, jie buvo išviešinti ir tai galėjo lemti kai kurių tiekėjų apsisprendimą dalyvauti procedūrose, antra vertus, pasiūlymų vertinimo etape, t. y. dar nevykdant viešojo pirkimo sutarties, paprastai nežinoma, ar iš tiesų tam tikra galimybė nebus įgyvendinta; tam tikrų prekių tiekimo, darbų atlikimo ir (ar) paslaugų teikimo poreikio galimybė, nurodyta pirkimo dokumentuose, reiškia, kad perkančioji organizacija, vykdydama sudarytą sutartį, turės teisę pareikalauti atitinkamų veiksmų iš tiekėjo, o tokiu atveju tiekėjas privalės šiuos veiksmus atlikti; dėl to tokios pirkimo sąlygos negali būti aiškinamos kaip suteikiančios teisę perkančiajai organizacijai nereikalauti iš tiekėjo ar jo pasitelktų subrangovų įrodymų, patvirtinančių jų teisę tiekti prekes, atlikti darbus ar teikti paslaugas, kurių galbūt reikės.
23.

2018.10.19

e3K-3-371-378/2018
Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių viešojo pirkimo dalyvių teisę susipažinti su kitų pirkime dalyvaujančių tiekėjų pasiūlymais ir šios teisės gynimą bei nustatančių ikiteisminio ginčų nagrinėjimo tvarką UAB Diagnostikos laboratorija VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras

Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovės sprendimų sudaryti pasiūlymų eilę ir nustatyti konkurso laimėtoją, taip pat atsakyme į ieškovės pretenziją pateikto atsisakymo supažindinti ieškovę su trečiojo asmens pasiūlyme nurodytais paslaugų įkainiais ir jų pagrindimu.

Kasacinis teismas konstatavo, kad, siekiant užtikrinti veiksmingą tiekėjų pažeistų teisių gynybą, sąvoka „neišnagrinėti pretenzijos“, kaip suponuojanti ieškinio senaties termino skaičiavimo pradžią, aiškintina siaurai, todėl jos taikymas neapima tokių situacijų, kai tiekėjui dėl atitinkamų aplinkybių objektyviai gali kilti pagrįstų lūkesčių dėl tolesnio pateiktos pretenzijos nagrinėjimo. VPĮ nenustatyta perkančiųjų organizacijų teisė atidėti gautų pretenzijų nagrinėjimą, nes įstatyme sureguliuotos tik pretenzijos išnagrinėjimo ar nenagrinėjimo situacijos (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-219-690/2017 60 punktą). Vis dėlto galimos situacijos, kai, konkrečiu atveju siekiant užtikrinti kvalifikuotą peržiūros procedūrą ir veiksmingą tiekėjų pažeistų teisių gynybą, dėl objektyvių priežasčių (būtinumo iš naujo įvertinti tiekėjų pasiūlymus ar kitaip patikrinti pretenzijoje nurodytus argumentus, kreiptis į kompetentingas institucijas ir pan.) perkančioji organizacija turės imtis aktyvių veiksmų ir dėl to pretenzija bus nagrinėjama ilgiau nei VPĮ nustatytos 5 darbo dienos. Tokiu atveju perkančioji organizacija privalo informuoti pretenziją pateikusį tiekėją apie užsitęsusį jos nagrinėjimą, o ieškinio senaties terminas kreiptis į teismą pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai perkančioji organizacija išnagrinėja pretenziją ir pateikia atsakymą tiekėjui, nes tik nuo šios dienos tiekėjui tampa žinomi perkančiosios organizacijos nesutikimo su jo reikalavimais (jų dalimi) pagrindai. Atsižvelgiant į aplinkybę, kad atsakovė informavo ieškovę, jog dėl kreipimosi į Viešųjų pirkimų tarnybą atsakymas į pretenziją negali būti pateiktas VPĮ 941 straipsnio 3 dalyje nustatytu terminu, ieškinio senaties terminas turėjo būti pradėtas skaičiuoti nuo atsakymo į pretenziją pateikimo dienos.

Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl trečiojo asmens pateikto pasiūlymo įkainių ir neįprastai mažos kainos pagrindimo konfidencialumo.

Kaina nelaikytina konfidencialia informacija, išskyrus duomenis, kuriuose yra nurodytos kainos sudedamosios dalys. Tai reiškia kad, perkant paslaugas, bendra paslaugų ar konkrečios paslaugos kaina nėra konfidenciali, tačiau šią bendrą kainą sudarančios teikiant paslaugas naudojamų medžiagų ar priemonių kainos, paslaugas teikiančių asmenų darbo užmokestis ar kitoks atlygis, transportavimo, paruošimo ir pan. tiekėjo patiriamos išlaidos, tiekėjui tai nurodžius savo pasiūlyme (o vėliau, esant reikalui, tinkamai pagrindus), laikytinos konfidencialia tiekėjo pasiūlymo dalimi. Bet kokiu atveju sąvoka „sudedamosios dalys“ aiškintina ir taikytina siaurai, siekiant apsaugoti kitiems ūkio subjektams neprieinamą kainodarą, o ne tiesiog paprastą kainos išskaidymą.

Perkančiajai organizacijai įsigyjant keletą skirtingų paslaugų (paslaugų paketą), jų įkainiai nelaikytini paslaugų kainos sudedamosiomis dalimis VPĮ 6 straipsnio 1 dalies prasme. Tai – atskiri objektai, kurių kaina per se (savaime) nėra laikoma konfidencialia informacija ir tokia ji netampa tik dėl to, kad skirtingos prekės, paslaugos ar darbai perkančiosios organizacijos pasirinkimu įsigyjami organizuojant vieną viešąjį pirkimą. Aplinkybė, kad atskiri objektai perkami bendrai, nenulemia jų integralumo ir vertinimo kaip vienos visumos sudėtinių (funkciškai neatskiriamų) dalių

Kasacinis teismas konstatavo, kad subjektinė tiekėjo teisė susipažinti su savo konkurento pasiūlymu atskirai įtvirtinta įstatyme, todėl yra savarankiška ir ginama; nors tiekėjų teisė susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais iš tiesų turi procedūrinio elemento požymių, tačiau, siekiant apginti šios teisės įgyvendinimą, pareikšto reikalavimo pobūdis dėl to nelaikytinas išimtinai procesiniu ir atskirai (savarankiškai) neginamu (žr., pvz., pirmiau nurodytos kasacinio teismo nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-211-248/2018 67, 70 punktus).
24.

2018.10.19

e3K-3-374-248/2018

Dėl teisės normų, reglamentuojančių savivaldybės teisę perleisti pakuočių atliekų surinkimo konkursą vykdyti organizacijoms, įsteigtoms pakuočių gamintojų (importuotojų), teisę atliekų tvarkymo srityje vykdyti konkursą ne pagal viešųjų pirkimų procedūras, aiškinimo ir taikymo UAB „Ekobazė“ VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VšĮ „Žaliasis taškas“

Pakuočių atliekų tvarkytojų parinkimo konkursus turi teisę skelbti tik savivaldybės ar savivaldybės įsteigti juridiniai asmenys, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą. Kiti subjektai neturi įgaliojimų perimti su tokių konkursų organizavimu susijusias savivaldybių funkcijas.

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiantį atliekų tvarkytoją gali parinkti savivaldybė, kuri yra perkančioji organizacija VPĮ (redakcija galiojusi iki 2017 m. liepos 1 d.) prasme. ATĮ 30 straipsnio 3 dalyje komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratoriui suteikiama teisė organizuoti konkursą komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančiam atliekų tvarkytojui parinkti. Kadangi komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorius yra savivaldybių įsteigtas juridinis asmuo, savivaldybės pavedimu atliekantis komunalinių atliekų tvarkymo sistemos organizavimo ir (ar) teikiantis atliekų tvarkymo paslaugas, atitinkantis VPĮ 4 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatas, tai jis taip pat laikytinas perkančiąja organizacija VPĮ prasme. Dėl to bet kuriuo atveju konkursas turi būti vykdomas pagal VPĮ nustatytą tvarką.

Kadangi komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pirkimas nepatenka į VPĮ 10 straipsnyje įtvirtintus atvejus, kai VPĮ įstatymo reikalavimai netaikomi, todėl ginčo atliekų tvarkymo paslaugų teikėjas galėjo būti atrenkamas tik vadovaujantis VPĮ nuostatomis, kurios yra specialiosios ATĮ ir PPTĮ normų atžvilgiu ir kurių taikymas negali būti panaikinamas šalių susitarimais.
25.

2018.10.19

e3K-3-468-469/2018
Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių ūkio subjekto, dalyvaujančio koncesijos konkurse, teises ir pareigas, susijusias su elektroninio pasiūlymo pateikimu bei jo pasirašymu CVP IS ir suteikiančiosios institucijos sprendimus vertinant tokių pasiūlymų pateikimo ir pasirašymo trūkumus, aiškinimo bei taikymo UAB „Vilniaus nacionalinis stadionas“ Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Byloje iš esmės spręstinas klausimas, ar ieškovė teisėtai galėjo reikalauti iš atsakovų jai leisti pataisyti preliminaraus pasiūlymo pasirašymo ir pateikimo trūkumus ir ar suteikiančiosios institucijos galėjo ir turėjo leisti ieškovei ištaisyti tokio pobūdžio pasiūlymo pateikimo ir pasirašymo trūkumą, kurį kasacinis teismas vertina kaip formalų.

Kasacinis teismas konstatavo, kad šalių ginčui aktualiame teisiniame reguliavime, pirma, nebuvo įtvirtintos aiškios imperatyviosios normos, kurioje būtų nustatytas draudimas koncesijos konkurso dalyviui pataisyti formalų elektroninio pasiūlymo pateikimo (pasirašymo) trūkumą, antra, jame (reguliavime) tokio pobūdžio trūkumų taisymo situacijos apskritai nesureglamentuotos.

Dėl nagrinėjamoje byloje sprendžiamam ginčui taikytino konkretaus reguliavimo nebuvimo šalių nesutarimą kasacinis teismas teisiškai vertintino pagal bendrąsias teisės normas, visų pirma viešųjų pirkimų principus.

Kasacinis teismas sprendė, kad leidimas po iš anksto nustatyto termino koncesijos konkurso dalyviui elektroninėmis priemonėmis pasirašyti į CVP IS įkeltą pasiūlymą nepažeidžia tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų.
26.

2018.10.24

3K-3-383-469/2018

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių vienašalį mišrios paslaugų – išperkamosios nuomos sutarties nutraukimą ir jos galimą priskyrimą viešųjų paslaugų pirkimo sutarčiai, aiškinimo ir taikymo UAB „VSA Vilnius“ UAB „Naujininkų ūkis“ Atliekų tvarkytojų atrankos konkurso pagrindu sudaryta komunalinių atliekų tvarkymo sutartis nėra viešųjų pirkimų būdu sudaroma sutartis, todėl jai nėra taikomos VPĮ nustatytos taisyklės, inter alia, dėl viešojo pirkimo sutarčių nutraukimo.
27.

2018.10.31 

e3K-3-397-378/2018

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių tiekėjo pašalinimą iš viešojo pirkimo procedūros, jeigu jis jose sudaro susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją, taip pat nustatančių ieškinio pareiškimo teismui terminus, aiškinimo bei taikymo UAB „JS Baltic“  BĮ Kelmės kultūros centras

Iš tiesų įtikinami duomenys VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punkto prasme apima tiesiog objektyvią, patikrinamą informaciją, kurią galima nuginčyti tiek ikiteisminėje ginčo stadijoje, tiek teismo procese. Dėl to įtikinami duomenys laikytini tokiais, kurie įstatymų nustatyta tvarka dar nėra verifikuoti (validuoti) teismo ar kompetentingų institucijų (pavyzdžiui, Konkurencijos tarybos) ir neturi res judicata (galutinis teismo sprendimas) ar kitokios privalomosios galios, tačiau yra pakankami perkančiajai organizacijai spręsti dėl VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punkte įtvirtintų pagrindų egzistavimo

Kasacinis teismas dare išvadą, kad Konkurencijos tarybos pozicija kvalifikuotini kaip įtikinami duomenys VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punkto prasme. Kita vertus, pabrėžtina, kad vien įtikinamų duomenų turėjimas (gavimas, surinkimas) nėra pakankama sąlyga pašalinti ūkio subjektą iš viešojo pirkimo procedūrų de minimis (bent jau) neleidus jam pasiaiškinti dėl perkančiosios organizacijos turimų duomenų teisingumo ir abejonių pagrįstumo.

Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad perkančiosioms organizacijoms kyla bendroji aktyvaus veikimo pareiga užtikrinant viešojo pirkimo procedūrų skaidrumą tiek vertikalaus, tiek horizontalaus interesų konfliktų atvejais, t. y. kai procedūrų skaidrumui kyla grėsmė dėl tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ar dėl kelių tiekėjų tarpusavio santykių; Teisingumo Teismo konstatuota, kad perkančiųjų organizacijų aktyvus vaidmuo (pareiga) užtikrinti viešųjų pirkimų lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus kyla iš viešųjų pirkimų direktyvų esmės, o tai reiškia, jog perkančiosios organizacijos bet kuriuo atveju privalo patikrinti, ar egzistuoja interesų konfliktai, ir imtis tinkamų priemonių, skirtų jiems išvengti, nustatyti ir pašalinti (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. birželio 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-317-469/2018 64 punktą ir jame nurodytą Teisingumo Teismo praktiką).

Siekiant ūkio subjektų elgesį kvalifikuoti kaip draudžiamą susitarimą, turi būti nustatytas ir bylos aplinkybėmis pagrįstas susitarimo, kaip jis suprantamas teismų praktikoje, t. y. tiek rašytinis susitarimas, tiek keitimasis informacija, laisvos rinkos atveju neįprastas prisitaikymas prie kito ūkio subjekto elgesio ir kt., sudarymo faktas.

Pažymėtina, kad nors ginčijamame sprendime perkančioji organizacija nurodė jo priėmimo teisinį pagrindą (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas), dėl kurio ieškovė galėjo iš dalies suprasti jos pasiūlymo atmetimo prielaidas, bet tokiais veiksmais atsakovė iš esmės pažeidė ieškovės teisę į teisminę gynybą, juolab kad net atsakyme į pretenziją jokios papildomos informacijos jai taip pat nebuvo suteikta. Nesutiktina su atsakove, kad dėl tiekėjams keliamo profesionalumo reikalavimo ieškovė suprato ginčijamo sprendimo esmę. Kaip ne kartą spręsta kasacinio teismo, šis reikalavimas vienodai keliamas ir perkančiosioms organizacijoms.

Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad, kaip nurodyta pirmiau, perkančioji organizacija nevertino Konkurencijos tarybos rašto turinio, apie jį (ar savo pačios abejones) neinformavo ieškovės ir neleido jai pasiaiškinti, konstatavo, jog perkančioji organizacija VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktą taikė formaliai, dėl akių, turėdama konkretų tikslą pašalinti ieškovę iš Konkurso, o ne išsiaiškinti galimas jos ir kitų ūkio subjektų dalyvavimo aplinkybes
28.

2018.10.31

e3K-3-398-469/2018
Dėl teisės normų, reglamentuojančių tiekėjų kvalifikacijos – bendrojo mokumo koeficiento – reikalavimo ir ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų nustatymą, aiškinimo ir taikymo. UAB ,,Grūstė“ BĮ Lavėnų socialinės globos namai

Nagrinėjamas ginčas dėl viešojo pirkimo sąlygų susijęs su dviem vertinimo aspektais: tiekėjo bendrojo mokumo koeficiento taikymo teisėtumu ir ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijaus atitiktimi įstatymo reikalavimams.

Teisėjų kolegija išaiškino, kad:

 • neatsižvelgiant į tai, jog VPĮ normose perkančiajai organizacijai suteikiama tam tikra sprendimo laisvė ir teisė taikyti vieną ar kitą kriterijų, vis dėlto ši pasirinkimo laisvė yra ribojama VPĮ 47 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų principinių nuostatų. Kaip neatitinkantys jų gali būti vertinami tiek per žemi, nepakankami užtikrinti, kad tiekėjas bus pajėgus įvykdyti pirkimą, kvalifikacijos kriterijai, tiek per aukšti, nepagrįstai ribojantys konkurenciją reikalavimai tiekėjų pajėgumui.
 • tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika yra privaloma, jos nuostatos imperatyviosios visais tarptautinių ir supaprastintų pirkimų atvejais, todėl juos vykdančios perkančiosios organizacijos neturi teisės savo nuožiūra spręsti dėl Metodikos taisyklių (ne)taikymo, be kita ko, dėl pirkimo objekto specifikos ar pan. aplinkybių.
 • tarptautiniuose ir supaprastintuose pirkimuose, kai viešojo pirkimo sutartyje nurodytas avansas ir (ar) tarpiniai mokėjimai tiekėjui, bendrojo mokumo koeficiento reikalavimas tiekėjų kvalifikacijai negali būti taikomas ir pirkimus vykdantys subjektai negali šio reikalavimo nustatyti pirkimo sąlygose.
Teisėjų kolegija konstatavo, kad konkurso sąlygose nustatyti ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai neatitiko VPĮ įtvirtintų reikalavimų bei viešųjų pirkimų skaidrumo ir vienodo požiūrio principų, kadangi buvo aprašyti vartojant nekonkrečias, neobjektyvias, išskirtinai subjektyvaus vertinamojo pobūdžio sąvokas, todėl detaliau nepaaiškinus jų turinio, nenurodant jų reikšmės bei įtakos balų skyrimui ir bendram ekonominio naudingumo kriterijų vertinimui kilo rizika, kad tiek atskiri tiekėjai, tiek perkančioji organizacija galėjo juos skirtingai suprasti ir vertinti
29.

2018.11.07

e3K-3-406-378/2018
Dėl viešojo pirkimo dalyvių teisės kreiptis į teismą ir galimybės ginti savo reikalavimus, t. y. panaikinti perkančiųjų organizacijų sprendimą netenkinti tiekėjų pretenzijos ir įpareigoti vertinti dalyvių pasiūlymus įstatymų nustatyta tvarka, teisme aiškinimo ir taikymo. UAB „TIS LT“ UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

Ieškinio reikalavimas dėl ieškovės pretenzijos atmetimo nėra savarankiškas reikalavimas ir dėl to nepatenka į bylos nagrinėjimo dalyką. Tačiau teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad ši praktika suformuota bylose, kai viešųjų pirkimų ginče yra reiškiamas ne tik reikalavimas dėl pretenzijos atmetimo, bet ir pagrindinis reikalavimas dėl ginčo esmės. Tokiu atveju, teismui pripažinus ieškovo pagrindinio reikalavimo pagrįstumą ir tenkinus ieškinį ar jo dalį, perkančiosios organizacijos sprendimai, kuriais tiekėjo pretenzija buvo atmesta, netenka teisinės reikšmės ir teismui nereikia dėl jų atskirai spręsti; dėl to bylos dalis dėl perkančiosios organizacijos sprendimo atmesti tiekėjo pretenziją ar jos neišnagrinėti nutrauktina.

Nagrinėjamu atveju ieškovė prašė panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą, kuriuo tiekėjos (ieškovės) pretenzija buvo atmesta, ir kitų reikalavimų nenurodė, todėl šiuo konkrečiu atveju pirmiau nurodytos teismų praktikos tiesioginis taikymas iš esmės lemia tiekėjo teisių gynybos veiksmingumo principo pažeidimą, nes perkančiosios organizacijos sprendimo, kuriuo tiekėjo pretenzija buvo atmesta, teisinis įvertinimas ieškovei lemia viso, o ne dalies teismo proceso nutraukimą.

Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismo procesinis sprendimas šalių ginčą apriboti tik kaip ieškinio dalyku nurodytą atsakovės sprendimą atmesti ieškovės pretenziją, ne(per)kvalifikuoti tikrojo šalies tikslo iš esmės ginčyti Pirkimo rezultatą yra pernelyg formalus ir paneigiantis tiekėjos (ieškovės) teisių gynybos veiksmingumo principą. Teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, turėjo įvertinti ne tik lingvistinę ieškinio dalyko formuluotę, bet ir ieškinio pagrindu nurodytų aplinkybių atitiktį ieškovo pretenzijoje nurodytoms faktinėms aplinkybėms, kuriomis buvo grindžiama pretenzija.

Kasaciniam teismui nekilo abejonių dėl ieškovės suinteresuotumo ginčo Pirkimo 1-ąja dalimi, taip pat dėl tinkamai inicijuotos peržiūros procedūros (pateiktos pretenzijos), todėl iš dalies teisiškai nekorektiškai suformuluotas ieškinio reikalavimas, teismo nuomone, neturėtų jai lemti pačių griežčiausių padarinių, juolab kad, nagrinėjama byla nepriskiriama prie dispozityviųjų ginčų, o iš procesinių dokumentų buvo aiškus ieškovės tikslas ginčyti Pirkimo 1-osios dalies rezultatus. Dėl šių priežasčių kasacinis teismas nagrinėjamoje byloje pats perkvalifikavo aptariamą ieškovės reikalavimą į reikalavimą pripažinti neteisėtais Pirkimo 1-osios dalies rezultatus, t. y. panaikinti atsakovės 2017 m. lapkričio 20 d. sprendimą, kuriuo sudaryta 1-osios Pirkimo dalies pasiūlymo eilė bei nustatytas Pirkimo laimėtojas.

Teismas pažymėjo, kad, nutraukus procesą, naujame, tikėtina (jei atsakovė ir (ar) trečiasis asmuo pareikalautų), jos reikalavimai būtų atmesti dėl praleisto ieškinio senaties termino. Kita vertus, jei tokių kliūčių ieškovei ir nekiltų, neracionalu, užuot nagrinėjamame procese teismui perkvalifikavus ieškovės reikalavimą, jį nutraukti ir pakartotinai spręsti iš esmės tą patį ginčą, tik ieškovei tinkamiau įgyvendinant savo procesines teises. Kaip nurodyta pirmiau, priešingi apeliacinės instancijos teismo veiksmai nagrinėjamu atveju laikyti pernelyg formaliais.

Viešojo pirkimo procedūras teismas gali tik sustabdyti ar nutraukti, bet negali jų grąžinti, nes šios neperduotinas objektas; pagal ankstesniąją kasacinio teismo praktiką, pasisakant dėl neteisėtų perkančiosios organizacijos veiksmų padarinių, buvo sprendžiama ginčo šalis grąžinti į atitinkamą viešojo pirkimo procedūrų stadiją; toks taip pat iš dalies teisiškai nekorektiškas nurodymas iš esmės reiškė perkančiųjų organizacijų įpareigojimą iš naujo atlikti atitinkamus pasiūlymų vertinimo veiksmus. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad ieškovės reikalavimas įpareigoti perkančiąją organizaciją vertinti Pirkimo dalyvių pasiūlymus VPĮ nustatyta tvarka gali būti bylos nagrinėjimo dalykas, todėl apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai nutraukė bylos dalį dėl šio ieškovės reikalavimo ir ši bylos dalis taip pat grąžintina apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Nors teisėjų kolegija atskirai nesprendė dėl atsakovės veiksmų teisėtumo, tačiau apeliacinės instancijos teismui atskirai pažymėjo kai kuriuos kasacinio teismo praktikos, kuri galbūt galėtų būti reikšminga iš naujo sprendžiant šalių ginčą, aspektus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. kovo 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-177-916/2016 70 punktą):

 1.  Pirma, tais atvejais, kai perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nustato, jog tiekėjai turės pademonstruoti siūlomo pirkimo objekto savybes, jo veikimą ar pan., šioje demonstracijoje gauti duomenys yra svarbūs vertinant siūlomo pirkimo objekto atitiktį techninėje specifikacijoje iškeltiems reikalavimams; tokiu atveju perkančioji organizacija privalo atsižvelgti ne tik į popierinę ar elektroninę pasiūlymo versiją, bet ir į faktinius demonstravimo metu surinktus duomenis, o šią visą informaciją vertinti kartu; dėl to vienintelė aplinkybė, kad pasiūlymas atitinka pirkimo sąlygas, nėra pakankama tam, kad jis būtų vertinamas su kitais, siekiant išrinkti laimėtoją, jei pirkimo objekto demonstravimo metu nustatomos anksčiau tiekėjo nedeklaruotos neatitiktys (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2013).
 2.  Antra, pažymėtina kasacinio teismo praktika, kuria pripažinta tiekėjų teisė perkančiosioms organizacijoms siūlyti prieš tai nepagamintų (ar į rinką dar neišleistų) prekių; tokia tiekėjų galimybė priklauso nuo pirkimo sąlygų, ypač kai jose nėra jokių konkrečių nuostatų; vis dėlto tai savaime neriboja perkančiųjų organizacijų reikalauti, kad pirkimo procedūrose būtų siūlomos jau pagamintos ir (ar) išbandytos, patikrintos prekės; dėl to kai viešo pirkimo sąlygose tiesiogiai ar netiesiogiai reikalaujama pateikti pagamintą (sukomplektuotą) prekę, tiekėjų pasiūlymai turi jas atitikti galutinę pasiūlymų pateikimo dieną, o ne vėliau (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-354-378/2018 44 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).
 3.  Trečia, pagal nuosekliai suformuotą kasacinio teismo praktiką viešojo pirkimo procedūras pripažinus neteisėtomis, turi būti sprendžiama dėl perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų padarinių; tais atvejais, kai pagal neteisėtas viešojo konkurso sąlygas sudaryta viešojo pirkimo sutartis, nėra pagrindo nutraukti pirkimo, nes jis pagal įstatymą dėl sudaryto sandorio laikomas pasibaigusiu; tokiu atveju, byloje nustačius atitinkamas aplinkybes, pirkimo sąlygos pripažįstamos neteisėtomis, pasibaigusio pirkimo procedūros nenutraukiamos, o sprendžiama dėl sudarytos viešojo pirkimo sutarties galiojimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. spalio 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-360-248/2018 79 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).
30.

2018-12-06

e3K-3-427-378/2018

Dėl perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygose įtvirtinto reikalavimo kartu su pasiūlymu pateikti techninę dokumentaciją aiškinimo ir taikymo

(VPAGSSĮ)

Estijos bendrovės „Bristol Trust LLC“ Lietuvos Respublikos ginklų fondas

Teisėjų kolegija konstatavo, kad nagrinėjamu atveju, kaip teisingai visą laiką iš esmės įrodinėjo ieškovė, trečiojo asmens pasiūlymas pirmiausia turi turinio, o ne formos trūkumų, nes iš jo pateiktos palyginamosios lentelės negalima nustatyti, kokio gamintojo ir kokie prekių modeliai siūlomi atsakovui. Šiame kontekste kasacinis teismas yra pasisakęs, kad tiekėjui suteikiama galimybė taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis priklauso nuo pateiktos informacijos apimties; kai tiekėjui reikėtų pateikti kokybiškai naują informaciją, nėra pagrindo taikyti ir spręsti dėl turinio viršenybės prieš formą principo, nes laikytina, kad pasiūlymo siaurąja prasme turinio, atitinkančio iškeltus reikalavimus, tiekėjas apskritai nepateikė.

Darytina išvada, kad bendro pobūdžio duomenys, iš kurių negalima spręsti nei apie prekės gamintoją, nei modelį ar kitą įprastinę techninę informaciją, nėra pakankami, kad būtų galima nustatyti pasiūlymo atitiktį Pirkimo sąlygoms, kuriose nurodoma pateikti techninę dokumentaciją.

Kasacinio teismo nurodyta, kad perkančiosios organizacijos tiekėjų nenaudai negali priešpriešinti jų pasiūlymų neatitikties pirkimo sąlygoms, jei jos nereikalauja šios atitikties įrodyti arba ji objektyviai neįrodytina; kai reikalavimui pagrįsti perkančioji organizacija iš tiekėjų nereikalauja pateikti atskirų pasiūlymo atitiktį įrodančių dokumentų, tokie reikalavimai deklaratyvūs, išreiškiantys tik perkančiosios organizacijos pageidavimus ateityje ir neįrodytini apskritai; tokiu atveju nėra pakankamo teisinio pagrindo pripažinti, jog tiekėjo pasiūlymas neatitiko pirkimo sąlygų. Vis dėlto nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija reikalavo pateikti techninę dokumentaciją, dėl to, kaip nurodyta pirmiau, nagrinėjamoje byloje ginčo nėra.

Kasacinio teismo jau spręsta, kad perkančiajai organizacijai suteikta teisė nuspręsti, kokiomis priemonėmis bus įrodinėjama pasiūlymo atitiktis viešojo pirkimo konkurso reikalavimams, tačiau jai nesuteikta neribota teisė konstatuoti pasiūlymo atitikties įrodymo ar neįrodymo, t. y. įrodymų pakankamumo, faktą; išvada dėl pasiūlymo atitikties suformuluotiems reikalavimams įrodytumo turi esminę reikšmę, nes nuo jų priklauso visų konkurso dalyvių galimybės konkuruoti ir sudaryti viešojo pirkimo sutartį; tam tikras aplinkybes įrodančiais tiekėjo dokumentais gali būti pripažįstami tokie dokumentai, kurių turinys dėl įrodinėjamų aplinkybių yra pagrįstas objektyviais, patikrinamais duomenimis, jei šio turinio pagrindu bet kuris nešališkas, protingas asmuo gali objektyviai padaryti išvadą, jog dokumentas įrodinėjamas aplinkybes patikimai patvirtina.

Nors paprastai tiekėjai, įrodinėdami, kad jų siūlomos prekės atitinka perkančiosios organizacijos paskelbtos techninės specifikacijos reikalavimus, jos prašomi (tai turi būti nurodyta pirkimo dokumentuose) pateikia arba kompetentingos institucijos oficialų dokumentą (bandymo protokolą, sertifikatą, pažymą, liudijimą ir pan.), arba gamintojo techninius dokumentus, tačiau, kai tiekėjas pats yra gamintojas, jis gali išduoti techninius dokumentus, už kurių turinį jis pats ir atsako. Kita vertus, ir tiekėjas-gamintojas nėra atleidžiamas nuo pareigos pateikti informaciją, atitinkančią objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitus kriterijus.

Vienintelė aplinkybė, kad Pirkimo sąlygose nenurodyta, kokios formos techninė dokumentacija turėjo būti pateikta, nereiškia, kad tiekėjams, kurie nėra gamintojai, pakako pateikti deklaratyvius atitikties patvirtinimo duomenis, iš kurių nebūtų galima nustatyti nei prekės modelio, nei gamintojo.

Kai pirkimo sąlygose perkamų daiktų savybės apibūdintos tiksliais duomenimis, tokie techninės specifikacijos reikalavimai yra įvykdomi pateikiant konkrečius duomenis, o ne abstraktaus turinio įsipareigojimus, jog reikalavimai bus įvykdyti; galimybė pasiūlymą pateikti laisva forma nekeičia tiekėjų pareigos pasiūlymuose pateikti konkrečius duomenis.

Kai pirkimo sąlygose nenustatyta konkrečių reikalavimų pateikiamos techninės dokumentacijos formai bei jos patikimumui, tiekėjo pateikiama dokumentacija turi atitikti šiuos patikimumo kriterijus:

1) pateiktuose dokumentuose turi būti užsakovo reikalaujami duomenys apie siūlomų įrenginių ir medžiagų technines savybes;

2) tiekėjas turi nurodyti gamintoją, kaip šios informacijos šaltinį;

3) turi būti vieša galimybė patikrinti pateiktą informaciją.

Nors ginčo Pirkimo procedūras vykdė atsakovas, tačiau jis veikė ne savo naudai, o kaip įgaliotinė perkančioji organizacija. Atsižvelgiant į tai, teismas atskirai sprendė, kuriai perkančiajai organizacijai – įgaliotojai ar įgaliotinei (įgaliotajai) – skirtina alternatyvi sankcija (bauda).

Kasacinio teismo šiame kontekste konstatuota, kad bauda yra neteisėtos sutarties, kurios šalis yra ne įgaliotoji, o įgaliotoja perkančioji organizacija, pripažinimo negaliojančia alternatyva, todėl tik ši pastaroji perkančioji organizacija (įgaliotoja) yra tinkamas šios ekonominės sankcijos subjektas. VPĮ expressis verbis (aiškiai, tiesiogiai) nesureglamentavus alternatyvių sankcijų taikymo esant įgaliojimo teisiniams santykiams, taikomos bendrosios Civiliniame kodekse įtvirtintos atstovavimo teisės normos.

Iš teisinio reguliavimo negalima daryti vienareikšmės alternatyvios sankcijos – baudos kvalifikavimo išvados, a fortiori (ypač) ją prilyginti administracinei atsakomybei (nuobaudai); alternatyvių sankcijų tikslas – daugiau ne nubausti perkančiąją organizaciją, nors jos elgesys – vienas iš vertinamų aplinkybių (pagrindų), o užtikrinti viešojo intereso apsaugą; toks sankcijos skyrimo modelis per se įgaliotojai perkančiajai organizacijai neužkerta kelio reikšti regresinį reikalavimą įgaliotinei perkančiajai organizacijai dėl priteistos sumos atlyginimo.

Alternatyvios sankcijos – baudos dydis (santykinis ir nominalus), pirma, bet kokiu atveju turi atitikti įstatyme įtvirtintus bendruosius veiksmingumo, proporcingumo ir atgrasomumo tikslus (VPĮ 952 straipsnio 4 dalis), antra, turi būti individualizuotas ir motyvuotas (VPĮ 952 straipsnio 5 dalis), kita vertus, trečia, perkančiajai organizacijai neturi būti sunkiai įvykdomas ir (ar) tapti bausmės priemone; perkančiajai organizacijai skiriant alternatyvią sankciją – baudą neatsižvelgtina į tai, kad atsakovė, priimdama neteisėtus sprendimus, iš esmės siekė teisėto viešąjį interesą atitinkančio tikslo, tačiau šiam tikslui pasiekti neužtikrino visiško tiekėjų konkurencinio lygiateisiškumo.
31.

2018-12-20

e3K-7-359-469/2018

Dėl teisės normų, reglamentuojančių perkančiųjų organizacijų sprendimų, įskaitant neįprastai mažos kainos pasiūlymų vertinimą, peržiūros procedūrą, tiekėjo teisę į žalos atlyginimą dėl neteisėtai įvykdyto viešojo pirkimo ir jos įgyvendinimo, aiškinimo ir taikymo UAB „Instita“ UAB „Aukštaitijos vandenys“

Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, neteisėtai sudarytos viešojo pirkimo sutarties išsaugojimo, kaip išimtinės priemonės, ir kitų peržiūros procedūros instrumentų taikymas tam tikrais atvejais gali prisidėti prie perkančiųjų organizacijų deliktinės atsakomybės ginčų kilimo. Dėl to perkančiosios organizacijos objektyviai gali susidurti su dvigubo mokėjimo už sutartį situacijomis, įgyvendindamos pareigą pagal sutartį sumokėti kontrahentui už jos vykdymą ir pareigą pagal teismo sprendimą sumokėti neteisėtai pašalinto ar nepripažinto viešojo pirkimo laimėtojo naudai civilinės atsakomybės forma. Be dvigubo mokėjimo grėsmės, netinkamas peržiūros procedūros instrumentų taikymas gali lemti ir kitas nepageidaujamas situacijas, kai dėl viešojo intereso išsaugota sutartis vis tiek pasibaigia netinkamu jos įvykdymu ar nutraukimu.

Viešojo intereso apsauga sprendžiant viešųjų pirkimų ginčus turi apimti abu jo aspektus – tiek visuomenės interesą dėl tam tikro pirkimo objekto (prekės, paslaugos, darbų rezultato) ir jo teikiamos naudos, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi – nė vienas iš jų a priori (iš anksto) neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu; sprendimas ginti viešąjį interesą kaip visuomenės suinteresuotumą pirkimo objektu ir jo teikiama nauda turėtų būti grindžiamas realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai, neigiamos įtakos žmonių gerovei pagrindu. Pirmiau pažymėti pagrindai turėtų būti aiškinami ir taikomi siaurai bei apimti tik tam tikras išskirtines situacijas, inter alia, atsižvelgiant į šiuos kriterijus: a) ar tam tikras visuomenės interesas dėl pirkimo objekto nebuvo tenkintas ilgą laiką arba niekada ir tokia situacija per se (savaime) nėra ar anksčiau nebuvo laikoma kaip sukelianti realios žalos visuomenei; b) ar visuomenei nekyla akivaizdžios ir neištaisomos žalos, susijusios su svarbiausių konstitucinių gėrių apsauga (visuomenės saugumas, individų sveikata ir pan.); c) ar visuomenės intereso patenkinimas reikalauja ypatingos skubos, kuri pateisintų pirkimo objekto poreikio iškėlimą prieš sąžiningą tiekėjų konkurenciją, ir kt.

Pažymėtina, kad VPĮ (nuo 2010 m. kovo 2 d.) viešojo pirkimo sutarties išsaugojimas ir alternatyviųjų priemonių taikymas įtvirtintas kaip išimtinė priemonė, jos taikymas susietas su viešuoju interesu, nesusijusiu su ekonominėmis priežastimis, nepatogumais renkantis naują kontrahentą ir pan. (VPĮ 106 straipsnio 2 dalis). Taigi teismai, priimdami sprendimus netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių (sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, įpareigoti nesudaryti viešojo pirkimo sutarties, sustabdyti jos vykdymą, kt.) ar išsaugoti neteisėtai sudarytą viešojo pirkimo sandorį, turi atsižvelgti į viešojo intereso sudėtinių dalių tarpusavio derinimą, įvertinti neteisėtai sudaryto sandorio išsaugojimo grėsmes, riziką, kad nepagrįstai iš viešojo pirkimo pašalintas ar jo laimėtoju nepripažintas ūkio subjektas dėl to gali siekti prisiteisti negautas pajamas. Dėl tokios situacijos viešosios lėšos gali būtų išleidžiamos neracionaliai.

Išplėstinė teisėjų kolegija, formuluoja tokias teisės aiškinimo taisykles:

1. tiekėjui pripažįstamas teisinis suinteresuotumas iš perkančiosios organizacijos reikalauti atlyginti patirtą žalą (VPĮ 101 straipsnio 1 dalies 2 punktas), jei šis reikalavimas bus grindžiamas įsiteisėjusiu teismo sprendimu, kuriuo bus pripažinta, kad perkančiosios organizacijos sprendimas, dėl kurio jis nebuvo pripažintas viešojo pirkimo laimėtoju, yra neteisėtas;

2. vis dėlto tiekėjo teisė tame pačiame procese prisiteisti negautas pajamas iš perkančiosios organizacijos dėl šios neteisėtų veiksmų turi būti pripažįstama, jei civilinės atsakomybės byloje tiekėjas įrodo, kad jis dėl objektyvių priežasčių negalėjo iš anksto nuginčyti neteisėto perkančiosios organizacijos sprendimo.

Kasacinio teismo dėl priežastinio ryšio nurodyta, kad:

1. ieškovui (tiekėjui) tenkanti įrodinėjimo našta iš esmės reiškia ir tai, kad, jam įrodžius ginčo pirkime susiklosčiusias konkrečias aplinkybes, dėl kurių jis įgijo teisę (jam kilo teisėti lūkesčiai) sudaryti viešojo pirkimo sutartį, šių aplinkybių įrodymas prilyginamas priežastinio ryšio sąlygos pagrindimui, t. y. nuneigiamai šios deliktinės atsakomybės sąlygos prezumpcijai; atsižvelgiant į tai, pareiga įrodyti priešingai (paneigti priežastinio ryšio prezumpciją), t. y. kad viešojo pirkimo sutartis su ieškovu (tiekėju) bet kokiu atveju nebūtų buvusi sudaryta, tenka atsakovei (perkančiajai organizacijai);

2. sprendžiant dėl negautų pajamų priteisimo iš esmės susiduriama su tam tikro pobūdžio tikimybės vertinimu, nes bet kokiu atveju teismas vertina teorinę situaciją – ar galėjo būti sudaryta viešojo pirkimo sutartis; atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad teismas tokio pobūdžio ginče pagal šalių pateiktus įrodymus ir argumentus turi spręsti, kurios šalies pateikiamas nematerializuotos (nesamos) situacijos scenarijus realesnis, bei nustatyti pagrįstų prielaidų jam įvykti, jei nebūtų buvę atlikti neteisėti veiksmai; 

3. bet kokiu atveju šalys neribojamos įrodinėti savo poziciją dėl priežastinio ryšio, tai atitinka ginčo šalių lygiateisiškumą ir proceso rungtyniškumą; tai, kad pagal kasacinio teismo praktiką ieškovui (tiekėjui) nereikia įrodinėti sau nepalankių veiksmų, nereiškia, kad, atsakovei (perkančiajai organizacijai) pateikus argumentus (įrodymus), jog viešojo pirkimo sutartis su ieškovu dėl kokių nors teisėtų priežasčių nebūtų sudaryta, pastarajam nereikia į tai atsikirtinėti, t. y. kad jis atleidžiamas nuo savo reikalavimų pagrįstumo įrodinėjimo pareigos.

Šalių grįžimo į prieš pažeidimą buvusią padėtį kontekste kasacinis teismas savo jurisprudencijoje yra, inter alia, ne kartą pažymėjęs, kad:

1. konstatavus, jog perkančioji organizacija netinkamai atliko atitinkamą jai pagal VPĮ tenkančią pareigą, šios pareigos vykdytinumas pagal VPĮ nepradingsta, t. y., pažeidusi VPĮ įtvirtintą tvarką, perkančioji organizacija vis tiek turi atlikti veiksmus, kurie šią tvarką atitiktų; tuo atveju, kai perkančiosios organizacijos sprendimas paskelbti laimėtojų eilę yra pripažįstamas neteisėtu ir dėl to jos sprendimas sudaryti viešojo pirkimo sutartį taip pat tampa neteisėtas, viešojo pirkimo teisinių santykių šalys grąžinamos į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį, kurioje perkančioji organizacija, remdamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiomis teisės normomis ir pirkimo dokumentais, privalo vykdyti jos kompetencijai priklausančias funkcijas ir pareigas;

2. šalių grąžinimo į pirminę padėtį apimtis priklauso nuo to, ar yra pagrindas grąžinti konkretų dalyvį į pirminę prieš pažeidimą buvusią padėtį; jei teismas konstatuoja, kad tam tikro tiekėjo pasiūlymas neteisėtai buvo neatmestas kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų, perkančiosios organizacijos veiksmų neteisėtumas, t. y. pasiūlymų vertinimo netinkamumas, nesudaro pagrindo ir tokį dalyvį grąžinti į pirminę, prieš pažeidimą buvusią padėtį, nes dėl tokio tiekėjo perkančioji organizacija negali priimti jokio kito sprendimo kaip tik pasiūlymą atmesti.

Pirma, jei pripažįstamas neteisėtumas dėl iš viešojo pirkimo procedūrų pašalinto tiekėjo, pastarasis, esant galimybėms, su perkančiąja organizacija ir kitais ūkio subjektais grąžintinas į prieš pažeidimą buvusią padėtį, nes, viena vertus, ne visuomet žinomas galutinis teismo sprendimo įgyvendinimo rezultatas (pavyzdžiui, tiekėjas buvo neteisėtai pašalintas dėl neigiamo pobūdžio sąlygos, bet vėliau paaiškėja jo pasiūlymo siaurąja prasme trūkumai) ir, antra vertus, pakartotinis tokio tiekėjo pasiūlymo vertinimas gali daryti įtaką kitiems dalyviams (pavyzdžiui, pasiskirstymas pasiūlymų eilėje).

Kita vertus, antra, kai peržiūros institucija, išnagrinėjusi ieškovo reikalavimus dėl perkančiosios organizacijos veiksmų, sprendžia, kad iš viešojo pirkimo buvo neteisėtai nepašalintas ir (ar) jo laimėtoju pripažintas ūkio subjektas, nei pastarasis dalyvis, nei perkančioji organizacija negali turėti teisėtų lūkesčių dėl tokio tiekėjo grąžinimo (grįžimo) į prieš pažeidimą buvusią padėtį (jei tai konkrečiu atveju apskritai įmanoma) ir teismo sprendimu nustatytų aplinkybių persvarstymo, t. y. naujo sprendimo dėl neteisėtai nepašalinto tiekėjo priėmimo.

Šiame kontekste pažymėtina, kad tokio negrąžinimo į prieš pažeidimą buvusią padėtį išimtimi laikytinos situacijos, kai teismas, spręsdamas dėl neteisėto tiekėjų pasiūlymų vertinimo, nustato, kad perkančioji organizacija neužtikrino tiekėjams iš VPĮ išplaukiančių teisių (pavyzdžiui, pripažino tiekėjo kvalifikaciją tinkama, nors pateikti dokumentai turėjo trūkumų, tačiau iš dalyvio nebuvo paprašyta paaiškinimų).

 Išplėstinė teisėjų kolegija, remdamasi šioje nutartyje išdėstytais argumentais ir kasacinio teismo praktikos precedentais bei vadovaudamasi CPK 361 straipsnio 4 dalies 2 punktu, formuluoja tokias teisės aiškinimo taisykles:

1. perkančiosios organizacijos tikrina tiekėjų pateiktos neįprastai mažos kainos pagrįstumą, o teismai – tokio sprendimo teisėtumą, atsižvelgdami tik į tiekėjo perkančiajai organizacijai viešojo pirkimo metu pateiktus paaiškinimus; bet kokiu atveju neįprastai mažos kainos pagrįstumas nevertintinas pagal viešojo pirkimo sutarties vykdymo aplinkybę;

2. teismai procese gali vertinti tiekėjų naujai pateiktus paaiškinimus ar įpareigoti tai padaryti perkančiąsias organizacijas, jei šios apskritai (pirmąjį kartą, o ne pakartotinai) iš tiekėjų nepareikalavo pateikti neįprastai mažos kainos pagrindimo; tokiu atveju viešojo pirkimo sutarties vykdymo aplinkybė kartu su kitomis (t. y. ne kaip vienintelė) naujai pateikiamame kainos pagrindime gali būti vertinama kaip įrodanti pasiūlytos kainos realumą.
32.

2018-12-21

e3K-3-508-248/2018
Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių perkančiųjų organizacijų diskrecijos įgyvendinimą vienu nedalomu pirkimu įsigyti kelis skirtingus objektus, aiškinimo ir taikymo UAB „Verslo“ Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras

Nagrinėjamoje kasacinėje byloje sprendžiama, ar perkančiosios organizacijos sprendimas vienu nedalomu Pirkimu įsigyti patalpų kapitalinio remonto darbus ir tam tikrus baldus su buitine technika bei jų įrengimu yra pagrįstas tokiomis svarbiomis priežastimis, kurios pateisintų tokį atsakovo sprendimą.

Teisėjų kolegija darė išvadą, kad svarbiomis priežastimis nepagrįstas perkančiosios organizacijos sprendimas sujungti du savarankiškus (atskirus) heterogeninius (nevienarūšius) pirkimo objektus į vieną kvalifikuotinas neteisėtu (VPĮ 28 straipsnis), pažeidžiančiu laisvą ūkio subjektų konkurenciją (VPĮ 17 straipsnio 3 dalis), viešųjų pirkimų skaidrumo, proporcingumo ir lygiateisiškumo principus (VPĮ 17 straipsnio 1 dalis). Tokio Pirkimo sąlygų neteisėtumo išvados nekeičia labai skirtinga atskirų objektų vertė ar viešojo pirkimo sutarties vykdymo specifika, inter alia, vieta, rezultato reikšmė ar pan.

 

2017 m.

Eil. Nr. Data ir Bylos Nr. Bylos pavadinimas Ieškovas     Atsakovas     Ginčo esmė ir sprendimas
1.

2017-02-02

e3K-3-2-248/2017

Dėl viešojo kelionių organizavimo paslaugų pirkimo sąlygų, susijusių su 0 Eur vertės pasiūlymų vertinimu, teisėtumo ir Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijų galios UAB "ZIP Travel" Aleksandro Stulginskio universitetas 

Apžvelgiamoje byloje šalys nesutarė, ar atsakovė (perkančioji organizacija) turėjo teisę nustatyti tokias viešojo tarnybinių kelionių organizavimo paslaugų pirkimo (toliau - konkursas) nuostatas, pagal kurias, pirma, tiekėjai varžosi, kas atsakovei pasiūlys mažiausią tik aptarnavimo paslaugų kainą, t .y. nevertinamos kitos viešojo pirkimo sutarties kainos sudėtinės dalys, antra, konkurso dalyviai turėjo teisę perkančiajai organizacijai pateikti nulinės kainos pasiūlymus. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino - pripažino neteisėtomis atsakovės konkurso nuostatas ir nutraukė atsakovės vykdomą konkursą. Apeliacinės instancijos teismas ieškinį atmetė.

Kasacinio teismo vertinimu, skundžiamos konkurso sąlygos, nepriklausomai nuo to, kad atsakovė iš tiekėjų reikalavo pateikti nulinės kainos pagrindimą, jiems sudarė sąlygas pateikti vienodos kainos pasiūlymus ir dėl to konkuruoti tik dėl pasiūlymų pateikimo greičio ir momento. Kasacinis teismas sprendė, kad, atsižvelgiant į ginčo konkurso sąlygas ir faktinę pateiktų pasiūlymų situaciją, aiškiai neapibrėžtas nurodymas su pasiūlymu pateikti nulinės kainos pagrindimą (konkrečius skaičiavimus bei dokumentus) - formali sąlyga, dėl kurios tiekėjai nesuinteresuoti realiai konkuruoti. Esant tokiai situacijai, tiekėjams iš tiesų pakanka abstrakčiai užtikrinti perkančiąją organizaciją, kad jie už nulio eurų aptarnavimo mokestį pasiryžę teikti paslaugas. Tuo tikslu jie gali teisėtai remtis kasacinio teismo praktika, pagal kurią savanoriškai už perkančiąją savo sąskaita teisėtai prisiimtų dalį viešojo pirkimo sutarties vykdymo sąnaudų.

Kasacinio teismo vertinimu, iš tiesų reikalavimas kartu su pasiūlymu pateikti nulio eurų kainos pagrindimą (skaičiavimus) de jure (teisiškai) prilygsta išankstiniam reikalavimui tiekėjams pagrįsti pasiūlymo kainą prieš nustatant, kurių pasiūlymų kaina neįprastai maža. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra išaiškinęs, kad pats reikalavimas tiekėjams iš anksto pagrįsti siūlomą kainą, jei taip tik palengvinamas bei užtikrinamas pirminis pasiūlymų vertinimas, bet jie nėra automatiškai atmetami dėl neįprastai mažos kainos nepagrindimo, teisėtas; svarbu vėlesnėje pasiūlymų vertinimo stadijoje užtikrinti glaudų perkančiosios organizacijos ir tiekėjų bendradarbiavimą, siekiant išsiaiškinti siūlomos kainos realumą. Kasacinis teismas konstatavo, kad išankstinis nulinės kainos pagrindimas viešojo pirkimo procedūras daro ne lengvesnes, o sudėtingesnes, nes vietoj vieno pagrindimo, tiekėjai turėtų teikti, o perkančioji organizacija vertinti du pagrindimus. Kasacinis teismas sprendė, kad ieškovės ginčijamos ir su jomis susijusios konkurso sąlygos yra neteisėtos, pažeidžia skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principus, neleidžia atsakovei tinkamai pasiekti pirkimo tikslo įsigyti reikalingų paslaugų racionaliai naudojant tam skirtas lėšas.

Kasacinis teismas taip pat pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau - VPT) rekomendacijos - ne norminio pobūdžio teisės aktas, nepatenkantis į pozityviosios teisės reglamentavimo sritį. Atsižvelgiant į tai, atsakovė (taip pat kitos perkančiosios organizacijos kituose ginčuose) negali pateisinti ieškovės ginčijamų Konkurso sąlygų vien tik remiantis atitiktimi VPT rekomendacijų nuostatoms. VPT rekomendacijų nuostatų pasikeitimas, inter alia (be kita ko), nedaro (neturėtų daryti) įtakos ankstesnės kasacinio teismo praktikos taikymui ar netaikymui nagrinėjamam ginčui. Remdamasis nurodytais argumentais, kasacinis teismas panaikino apeliacinės instancijos teismo sprendimą.

2.

2017-02-14

e3K-7-23-248/2017

Dėl perkančiosios organizacijos teisės nustatyti reikalavimus tiekėjams turėti teisę verstis veikla ir pateikti pasiūlymų atitikties jiems vertinimo UAB "Akiro" Marijampolės pataisos namai

Ieškovė (tiekėja) prašė teismo panaikinti atsakovės (perkančiosios organizacijos) sprendimus dėl supaprastinto viešojo pirkimo konkurso laimėtojo. Ieškovės nuomone, konkurso laimėtojo kvalifikacija turėjo būti pripažinta nepakankama, nes jis neturėjo kompetentingos institucijos išduoto atestato, suteikiančio teisę verstis tam tikra statybos veikla. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė.

Kasacinis teismas ankstesnėje praktikoje yra išaiškinęs, kad perkančiosios organizacijos, laikydamosi iš skaidrumo principo išplaukiančio imperatyvo nekeisti pirkimo sąlygų, per visą viešojo pirkimo procedūrą privalo laikytis iš anksto paskelbtų reikalavimų, nepriklausomai nuo to, kad sąlygų modifikavimu siekiama ištaisyti jų ydingumą, nes priešingu atveju jis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau - VPĮ) įtvirtintą reguliavimą pažeidžia du kartus: tiek iš pradžių nustatydama neteisėtas pirkimo sąlygas, tiek vėliau jas neteisėtai keisdama.

Kasacinis teismas išaiškino, kad viešojo pirkimo nuostatų proporcingumas ir bendroji perkančiųjų organizacijų pareiga nustatyti minimalias dalyvių kvalifikacijos sąlygas (VPĮ 32 straipsnio 1 dalis) reiškia, jog tiekėjų teisės verstis veikla, reikalinga viešojo pirkimo sutarčiai įvykdyti (VPĮ 34 straipsnis), reikalavimai turi būti nustatomi ir atitiktis jiems vertinama tik pagal specialiuosius teisės aktus, kuriuose reglamentuojama tam tikros specifinės teisės įgijimo, suteikimo ir naudojimosi tvarka ir sąlygos. Reikalavimų tiekėjų teisei verstis veikla nustatymui ir atitikties jiems vertinimui negali daryti įtakos perkančiosios organizacijos poreikiai, pirkimo objekto specifika ir kitos panašios priežastys. Perkančiosios organizacijos privalo patikrinti, ar tiekėjų pagal specialiuosius teisės aktus įgyti atestatai (jei jie reikalingi) ar kiti teisę veikti suteikiantys dokumentai pakankami ir leistini tiekėjo kvalifikacijos atitikčiai įrodyti. Viešųjų konkursų sąlygos, dėl kurių tiekėjas negali pagrįsti teisės sudaryti ir vykdyti viešojo pirkimo sutarties, nors tokia jo teisė išplaukia iš bendrųjų ar specialiųjų teisės aktų nuostatų aiškinimo ir taikymo, ex lege (pagal įstatymą) neteisėtos, neproporcingos, nepateisinamos jokiais pagrindais. Dėl tokių pirkimo sąlygų teismai turėtų spręsti ex officio.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau - Teisingumo Teismas) 2016 m. birželio 2 d. sprendime nurodė, kad vienodo požiūrio principas ir skaidrumo pareiga turi būti aiškinami taip, kad pagal juos draudžiama pašalinti ūkio subjektą iš viešojo pirkimo procedūros dėl to, kad šis neįvykdė pareigos, kuri aiškiai nenurodyta šio pirkimo dokumentuose arba galiojančiame nacionaliniame įstatyme, tačiau kyla nacionalinėms valdžios institucijoms ar nacionaliniams administraciniams teismams aiškinant šį įstatymą ir užpildant tuose dokumentuose esančias spragas; tokiomis aplinkybėmis vienodo požiūrio ir proporcingumo principai aiškintini taip, kad pagal juos nedraudžiama suteikti ūkio subjektui galimybės ištaisyti trūkumus ir įvykdyti minėtą sąlygą per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą (Teisingumo Teismo 2016 m. birželio 2 d. sprendimas byloje Pizzo, C-27/15). Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Teisingumo Teismo bendro pobūdžio išaiškinimai, pagal kuriuos negalima pašalinti dalyvio iš viešojo pirkimo procedūros pagal jos sąlygose neįtvirtintus reikalavimus, kuriuos galima nustatyti tik iš teismo praktikoje pateikiamo nacionalinės teisės aiškinimo, todėl perkančioji organizacija, nepažeisdama viešųjų pirkimų principų, leidžia tiekėjui ištaisyti trūkumus, taikant teisės analogijos taisykles, aktualūs ir dėl VPĮ 34 straipsnio taikymo.

Išplėstinė teisėjų kolegija, keisdama ankstesnius kasacinio teismo praktikos precendentus dėl VPĮ 34 straipsnio taikymo, išaiškino, kad perkančiosios organizacijos tiekėjų pasiūlymus (plačiąja prasme) vertina išimtinai pagal viešojo pirkimo sąlygas; bet kokiu atveju perkančiosios organizacijos negali atmesti tiekėjo pasiūlymo pagal iš anksto aiškiai neišviešintus reikalavimus, nepriklausomai nuo to, kad jų taikymo poreikis kyla dėl kitų specialiųjų teisės aktų taikymo. Jei viešojo pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta, kokios konkrečios teisės turėjimą (VPĮ 34 straipsnis) tiekėjas turi įrodyti perkančiajai organizacijai ir (ar) kokius konkrečius atestatus ar kitokius įrodomuosius dokumentus reikėtų jai pateikti, bet dėl pirkimo objekto apibrėžties pirkimo sąlygose ir specialiųjų teisės aktų taikymo tokie dokumentai būtini vykdant viešojo pirkimo sutartį, perkančioji organizacija privalo leisti tiekėjui ištaisyti pasiūlymo trūkumus. Tokiu atveju pasiūlymo trūkumo (jei jį lėmė išimtinai pirkimo sąlygos) ištaisymas suprantamas ne tik kaip trūkstamo teisės verstis veikla įrodančio dokumento (atestato) pateikimas, bet ir leidimas tiekėjui viešojo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkti naujus subjektus - partnerius, subrangovus, jei jis pats negali ar neturi teisės atlikti tam tikrų darbų (teikti paslaugų). Jei teismo procese paaiškėja, kad perkančioji organizacija, neleisdama tiekėjui ištaisyti pirmiau nurodyto trūkumo, jo pasiūlymą atmetė (arba pripažino tinkamu), teismas privalo ex officio tokį perkančiosios organizacijos sprendimą pripažinti neteisėtu ir panaikinti bei ją įpareigoti iš naujo įvertinti ūkio subjekto pasiūlymą, prieš tai jam leidžiant per protingą laiką ištaisyti dėl pirkimo sąlygų turinio atsiradusį pasiūlymo trūkumą. Remdamasis nurodytais argumentais, kasacinis teismas panaikino bylą nagrinėjusių teismų procesinius sprendimus ir ieškinio dalį tenkino.

3.

2017-02-28

e3K-3-106-690/2017

Dėl perkančiosios organizacijos pareigos atmesti tiekėjo, kuris pateikė melagingus duomenis apie kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams, pasiūlymą UAB "Vilungė" Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

Ieškovės teigimu, trečiasis asmuo savo profesinį pajėgumą atsakovui įrodinėjo melagingais duomenimis, nes savo pasiūlymo statybos darbų sąraše nurodė keturias rangos sutartis, kurias vykdė kaip viešojo pirkimo sutartyse ar jokiuose kituose viešuose dokumentuose (ataskaitose) neišviešintas subrangovas, vėliau tikslindamas savo kvalifikacijos duomenis nurodė tokias įvykdytas sutartis, kurios nebuvo pabaigtos vykdyti iki pasiūlymų pateikimo konkurse galutinio termino (statybos užbaigimo aktas informacinėje sistemoje užregistruotas tik po pasiūlymo pateikimo). Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė.

Kasacinis teismas darė išvadą, kad informacija pripažintina melaginga nustačius objektyviojo (neatitiktis tiesai (tikrovei) yra daugiau faktinio, o ne teisinio pobūdžio) ir subjektyviojo (informacijos teikėjas suvokia ar turi suvokti, kad ji neatitinka realybės ir turi tikslą suklaidinti jos adresatą) elementų kumuliatyvų egzistavimą. Kasacinis teismas pažymėjo, kad besiginantis informacijos teikėjas gali įrodinėti, jog duomenys atitinka faktinę realybę, o jei ir ne, jis apie tai nežinojo (negalėjo žinoti) bei nesiekė suklaidinti informacijos adresato. Byloje nėra ginčo, kad trečiasis asmuo savo profesinį pajėgumą įrodinėjo, inter alia, sudarytų, įvykdytų, bet pagal VPĮ tinkamai neišviešintų subrangos sutarčių pagrindu. Kasacinis teismas sprendė, kad ieškovė neįrodė, jog trečiasis asmuo faktiškai neatliko deklaruojamų darbų, kurių rezultatą ginčo konkurse naudoja įgytai (turimai) kvalifikacijai įrodyti. Kasacinis teismas pažymėjo, kad tiek pagal VPĮ, tiek taikant civilinio proceso normas viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitos duomenys bei užsakovų pažymos neturi didesnės įrodomosios galios už subrangos sutartis, darbų priėmimo-perdavimo aktus, darbų apmokėjimo įrodymus ir pan. Kasacinis teismas taip pat pažymėjo, kad statybos užbaigimo dokumento neįregistravimas viešame registre per se nereiškia, kad statybos darbai neatlikti, nepriimti ir pan., jei šias aplinkybes galima nustatyti iš kitų duomenų.

Apžvelgiamos bylos kontekste kasacinis teismas išaiškino, kad tiekėjas, įrodinėdamas savo kvalifikacijos atitiktį viešojo pirkimo sąlygoms, negali remtis tokiu pajėgumu, kuris įgytas, inter alia, pažeidžiant iš viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo išplaukiančia pareiga tiekėjų pasiūlymuose ir viešojo pirkimo sutartyse išviešinti subrangą ir subrangovus. Informacija apie pirmiau nurodytu būdu įgytą kvalifikaciją nelaikytina melaginga, jei kitais įrodymais pagrindžiama, kad ūkio subjektas de facto aktyviai prisidėjo prie perkančiosios organizacijos poreikio pirkimo objektu tenkinimo. Bet kokiu atveju perkančioji organizacija negali atsižvelgti į duomenis apie ūkio subjekto (dalyvio, jo partnerio ar subrangovo) kvalifikaciją, įgytą nesilaikant viešųjų pirkimų ar kitų teisės normų, jei toks teisės pažeidimas lems tiekėjų pasiūlymų nelygiavertį vertinimą ir sukurs piktnaudžiavimo teise prielaidas. Remdamasis nurodytais argumentais, kasacinis teismas paliko apeliacinės instancijos teismo nutartį nepakeistą.

4.

2017-03-03

e3K-3-41-469/2017

Dėl viešojo konkurso sąlygų reikalavimo atlikti darbus konkrečiu metodu atitikties Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnyje įtvirtintiems reikalavimams  UAB "Kamesta" Kauno miesto savivaldybės administracija Kasaciniame skunde nekeliamas ir pirmosios bei apeliacinės instancijos teismuose nenagrinėtas klausimas dėl viešojo konkurso sąlygų atitikties imperatyvioms normoms, nustatančioms reikalavimus dėl pirkimo objekto techninės specifikacijos, tačiau bylą nagrinėjanti teisėjų kolegija nutartimi konstatavo pagrindą dėl viešojo intereso peržengti kasacinio skundo ribas ir viešojo konkurso sąlygų, susijusių su reikalavimu gatvių asfaltbetonio dangos remonto darbus atlikti karštojo regeneravimo kelyje (KRK) metodu, teisėtumą vertinti Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 25 straipsnio aspektu. Proceso šalys apie tai buvo informuotos, joms suteikta galimybė dėl to pateikti rašytinius paaiškinimus; šiuo klausimu taip pat pasisakė Viešųjų pirkimų tarnyba, kuri buvo įtraukta į procesą, kad duotų išvadą byloje. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad perkančiajai organizacijai paliekama teisė nuspręsti, kokius reikalavimus nustatyti pirkimo dokumentuose, tačiau tai ji turi daryti nepažeisdama VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų, šio įstatymo 25 straipsnyje nustatyto draudimo dirbtinai riboti konkurenciją ir laikydamasi šiame straipsnyje nurodytų pirkimo objekto apibūdinimo taisyklių; pirkimo sąlygose perkamų daiktų savybės gali būti apibūdinamos tiksliais duomenimis, tačiau pagal nediskriminavimo principą draudžiama perkančiajai organizacijai viešojo pirkimo dokumentuose nurodyti konkrečius prekių pavadinimus, ženklus ar tipus, technines specifikacijas, jei tai suteiktų galimybę pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui ar keliems tiekėjams, ir apribojant kitų potencialių tiekėjų dalyvavimą; taip perkančioji organizacija yra įpareigojama rinktis iš visų galimų tam tikrus funkcinius reikalavimus atitinkančių pirkimo objektų. Perkančiosios organizacijos pasinaudojimas VPĮ 25 straipsnio 8 dalyje nustatyta išimtimi, leidžiančia pirkimo objektą apibūdinti nurodant konkretų modelį ar šaltinį, konkretų procesą ar prekės ženklą, patentą, tipą, konkrečią kilmę ar gamybą, gali būti pripažintas teisėtu tik tuo atveju, jeigu egzistuoja dviejų sąlygų visetas: 1) pagal konkretaus pirkimo aplinkybes yra pagrindas konstatuoti, kad pirkimo objekto neįmanoma tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal to paties straipsnio 3 ir 4 dalių reikalavimus; šias aplinkybes turi įrodyti perkančioji organizacija; 2) perkančioji organizacija šalia konkretaus modelio, prekės ženklo, proceso ir pan. nurodymo prideda prierašą ,,arba lygiavertis“. Kasacinis teismas nurodė, kad atsakovė nepateikė įrodymų, jog pirkimo tikslo – suremontuoti gatvių asfaltbetonio dangą – negali pasiekti atliekant darbus kitais nei KRK metodais ir kad pirkimo objekto – asfaltbetonio dangos darbų – negalima tiksliai ir suprantamai apibūdinti pagal VPĮ 25 straipsnio 3, 4 dalių reikalavimus. Taip pat viešojo konkurso sąlygose nėra nuorodos, kad gatvių asfaltbetonio dangos remonto darbai gali būti atliekami lygiaverčiu metodu. Kaip pagrįstai nurodoma Viešųjų pirkimų tarnybos išvadoje, taikydama ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, perkančioji organizacija žymiai geriau galėtų įvertinti skirtingais metodais teikiamų darbų kokybę, darbų efektyvumą, kainą ar kitus jos pasirinktus kriterijus. Kasacinis teismas konstatavo, kad viešojo konkurso sąlygos, kuriose nustatyta, jog perkami gatvių asfaltbetonio dangos remonto darbai gali būti atliekami tik konkrečiu karštojo regeneravimo kelyje metodu, prieštarauja imperatyviosioms VPĮ 25 straipsnio 8 dalies nuostatoms, pažeidžia viešųjų pirkimų konkurencijos, tiekėjų lygiateisiškumo ir nediskriminavimo, skaidrumo principus, todėl šias konkretų metodą nustatančias viešojo konkurso sąlygas pripažįsta neteisėtomis. Ši nutarties dalis įgyja res judicata (įsiteisėjęs teismo sprendimas) galią. Remdamasis nurodytais argumentais, kasacinis teismas panaikino bylą nagrinėjusių teismų procesinius sprendimus ir bylą grąžino nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. 
5.

2017-03-20

3K-3-128-469/2017

Dėl perkančiosios organizacijos vienos iš deliktinės atsakomybės sąlygų – priežastinio ryšio – įrodinėjimo ir nustatymo  UAB "VSA Vilnius" Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracija Ieškovė dėl neteisėtų įgaliotinės perkančiosios organizacijos veiksmų sudarant preliminarią pasiūlymų eilę netapusi atviro viešojo konkurso (toliau – Konkursas) laimėtoja, prašė priteisti iš jos bei savivaldybės (įgaliotojos) solidariai pajamas, kurias būtų gavusi pagal viešo darbų pirkimo sutartį. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino, o apeliacinės instancijos teismas sprendimą pakeitė ir sumažino priteistą sumą. Apžvelgiamoje byloje kilo ginčo – ar įrodyta ir teismų pagrįstai nustatyta, be kitų, viena iš perkančiųjų organizacijų deliktinės atsakomybės sąlygų – priežastinis ryšys, t. y. ar, nesant neteisėtų įgaliotinės perkančiosios organizacijos veiksmų Konkurse ir atmetus laimėtoju paskelbto dalyvio pasiūlymą, įgaliotoja perkančioji organizacija būtų sudariusi viešojo darbų pirkimo sutartį su ieškove, kuri dėl to būtų gavusi prašomas priteisti negautas pajamas. Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad, jei pagal atitinkamame pirkime susidėjusias konkrečias aplinkybes labiausiai tikėtina (objektyviai numanoma), kad perkančioji organizacija, laikydamasi Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) ir pirkimo sąlygose įtvirtintos tvarkos, tiekėją (ieškovą), siekiantį žalos atlyginimo iš jos, būtų pripažinusi laimėtoju, tada jai (perkančiajai organizacijai) tenka pareiga įrodyti, kad, nepaisant jos skundžiamų veiksmų, dėl tam tikrų teisėtų ir pateisinamų priežasčių sutartis su ieškovu nebūtų buvusi sudaryta. Ieškovui (tiekėjui) tenkanti įrodinėjimo pareiga dėl priežastinio ryšio apsiriboja ginčo pirkimo procedūrose objektyviai egzistuojančiomis (ar egzistavusiomis) aplinkybėmis, kurių pagrindu atsakovė (perkančioji organizacija) būtų sudariusi viešojo pirkimo sutartį, jei nebūtų buvę atlikti neteisėti veiksmai. Atsižvelgiant į tai, iš tiekėjo, kurio pasiūlymas pirkimo procedūrų metu nebuvo atmestas, negali būti reikalaujama įrodinėti hipotetinių ir sau nepalankių perkančiosios organizacijos veiksmų. Ieškovui (tiekėjui) tenkanti tokios apimties įrodinėjimo našta iš esmės reiškia ir tai, kad, jam įrodžius ginčo pirkime susiklosčiusias konkrečias aplinkybes, dėl kurių jis įgijo teisę (jam kilo teisėti lūkesčiai) sudaryti viešojo pirkimo sutartį (pavyzdžiui, jo kaina buvo mažiausia), šių aplinkybių įrodymas prilyginamas priežastinio ryšio sąlygos pagrindimui, t. y. nuneigiamai šios deliktinės atsakomybės sąlygos prezumpcijai. Atsižvelgiant į tai, pareiga įrodyti priešingai (paneigti priežastinio ryšio prezumpciją), t. y. kad viešojo pirkimo sutartis su ieškovu (tiekėju) bet kokiu atveju nebūtų buvusi sudaryta, tenka atsakovei (perkančiajai organizacijai). Atkreiptinas dėmesys į tai, kad pagal kasacinio teismo išaiškinimus, jei tiekėjas teismui pateikia reikalavimą tik atlyginti žalą, toks šalių ginčas ex lege (pagal įstatymą) nekvalifikuotinas kaip turintis viešojo intereso gynimo elementą, ir viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumus nustatančios procesinės taisyklės (CPK 4238 straipsnis) tokiose bylose netaikytinos. Kasacinis teismas pažymėjo, kad sprendžiant dėl negautų pajamų priteisimo iš esmės susiduriama su tam tikro pobūdžio tikimybės vertinimu, nes bet kokiu atveju teismas vertina teorinę situaciją – ar galėjo būti sudaryta viešojo pirkimo sutartis. Atsižvelgiant į tai, kasacinis teismas darė išvadą, kad teismas tokio pobūdžio ginče pagal šalių pateiktus įrodymus ir argumentus turi spręsti, kurios šalies pateikiamas nematerializuotos (nesamos) situacijos scenarijus realesnis, bei nustatyti pagrįstų prielaidų jam įvykti, jei nebūtų buvę atlikti neteisėti veiksmai. Tai, kad pagal kasacinio teismo praktiką ieškovui (tiekėjui) nereikia įrodinėti sau nepalankių veiksmų, nereiškia, kad, atsakovei (perkančiajai organizacijai) pateikus argumentus (įrodymus), jog viešojo pirkimo sutartis su ieškovu dėl kokių nors teisėtų priežasčių nebūtų sudaryta, pastarajam nereikia į tai atsikirtinėti, t. y. kad jis atleidžiamas nuo savo reikalavimų pagrįstumo įrodinėjimo pareigos. Kasacinis teismas sprendė, kad dėl atsakovių pateiktų ir ieškovės nenuginčytų įrodymų (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, kuriame nurodyta ginčo pirkimo vertė buvo nežymiai mažesnė už ieškovės pasiūlytą kainą Konkurse) šioje byloje nepagrįstai nustatyta, jog labiausiai tikėtina (objektyviai numanoma), jog įgaliotoja perkančioji organizacija, nesant jos neteisėtų veiksmų, viešojo darbų pirkimo sutartį būtų sudariusi su ieškove. Remdamasis nurodytais argumentais, kasacinis teismas panaikino bylą nagrinėjusių teismų procesinius sprendimus ir ieškinį atmetė.
6.

2017-05-04

e3K-3-219-690/2017 

Dėl perkančiosios organizacijos teisės sustabdyti viešojo pirkimo procedūras  UAB "VSA Vilnius" VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras Ieškovė teismo prašė pripažinti neteisėtais ir negaliojančiais perkančiosios organizacijos atvirame viešojo pirkimo konkurse (toliau – Konkursas) priimtus sprendimus: atmesti ieškovės pasiūlymą dėl per didelės perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos ir nenagrinėti ieškovės pretenzijos. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai atmetė ieškinio reikalavimą panaikinti atsakovės sprendimą ieškovės pretenziją nagrinėti atnaujinus Konkurso procedūras, nutraukė civilinės bylos dalį dėl reikalavimo panaikinti atsakovės sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą. Pasisakydamas dėl perkančiųjų organizacijų teisės stabdyti viešojo pirkimo procedūras (kai šios perkančiosios organizacijos valia ar įstatymo pagrindu nėra pasibaigusios), kasacinis teismas nurodė, kad pagal šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą pirkimo procedūrų stabdymas galimas trimis atvejais: pirma, kai tokį sprendimą perkančiąją organizaciją įpareigoja priimti Viešųjų pirkimų tarnyba (Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 82 straipsnio 2 dalies 6 punktas); antra, kai bet kurios instancijos teismas priima sprendimą taikyti tokią laikinąją apsaugos priemonę (CPK 4237 straipsnio 2 dalies 1 punktas); trečia, kai perkančioji organizacija gauna ir nagrinėja gautą pretenziją bei dėl to priima sprendimą (VPĮ 941 straipsnio 2 dalis). Kasacinis teismas konstatavo, kad perkančioji organizacija iš esmės neturi teisės pati (savarankiškai) sustabdyti viešojo pirkimo procedūrų, o šį sprendimą priima arba įpareigota Viešųjų pirkimų tarnybos, arba įstatyme nustatytu pagrindu. Taigi pirkimo procedūrų stabdymas perkančiųjų organizacijų sprendimu – VPĮ griežtai reglamentuota, išimtinė priemonė, kuri taikoma joms ne naudojantis teisėmis, o vykdant pareigas. Aptartas reguliavimas, be kita ko, koreliuoja su VPĮ 18 straipsnio 9 dalimi, kurioje nustatyta, kad pirkimo sutartis turi būti sudaryta nedelsiant, iš karto po atidėjimo termino. Įstatymų leidėjas iš esmės įtvirtino nepertraukiamų ir operatyviai vykdomų viešojo pirkimo procedūrų modelį, kurio išimtys yra atskirai reglamentuotos ir pagrįstos svarbiomis aplinkybėmis. Kasacinis teismas sprendė, kad atsakovė, remdamasi VPĮ, negalėjo priimti teisėto sprendimo sustabdyti Konkurso procedūras, nes šios, atmetus visus pasiūlymus ir tokiam sprendimui galiojant, pasibaigė įstatyme nustatytu pagrindu (VPĮ 7 straipsnio 4 dalies 2 punktas). Remdamasis nurodytais argumentais, kasacinis teismas panaikino bylą nagrinėjusių teismų procesinius sprendimus ir pripažino neteisėtu ir negaliojančiu atsakovės sprendimą sustabdyti Konkurso procedūras, nutraukė bylos dalį dėl ieškovės reikalavimo pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu atsakovės sprendimą nenagrinėti ieškovės pretenzijos ir bylos dalį dėl atsakovės sprendimo atmesti ieškovės pasiūlymą dėl per didelės kainos grąžino iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. 
7.

2017-05-18

e3K-3-241-690/2017 

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių reikalavimus dėl pirkimo objekto techninės specifikacijos, aiškinimo bei taikymo  UAB "Roche Lietuva" VšĮ Kauno Kalniečių poliklinika Ieškovė teismo prašė pripažinti neteisėtomis ir panaikinti atsakovės (perkančiosios organizacijos) paskelbto viešojo pirkimo, vykdomo supaprastinto atviro konkurso būdu (toliau – Konkursas), atitinkamas sąlygas dviem pagrindais: pirma, kad 9 iš 22 techninių reikalavimų medicininių tyrimų analizatoriams yra pritaikyti vienam konkrečiam modeliui; antra, kad dalis techninių reikalavimų šiems analizatoriams yra nepagrįsti, pertekliniai ir riboja tiekėjų konkurenciją. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinio dalį tenkino. Kasacinis teismas pažymėjo, kad konkurencijos užtikrinimo ir tiekėjų nediskriminavimo imperatyvas gali būti pažeistas tiek expressis verbis (tiesiogiai) įtvirtinant nepagrįstas, perteklines ar kitais būdais konkurenciją ribojančias sąlygas, tiek nustatant Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 25 straipsnio nuostatas formaliai atitinkančius reikalavimus, kurių deriniu (sąlygų grupe) ar jų visuma viešojo pirkimo sąlygos pritaikomos vienam tiekėjui ar gamintojui (ar labai siauram jų ratui). Tokiu atveju, tiekėjams pateikus argumentus, kad jų teises pažeidžia ne (arba ne tik) pavienės pirkimo sąlygos, bet jų derinys, teismas turi įvertinti, ar formaliai teisėtomis techninės specifikacijos sąlygomis nėra sukuriama netiesioginės (paslėptos) diskriminacijos situacija. Nurodytos teismo pareigos nepašalina aplinkybės, kad pirkimo sąlygos suformuluotos nenurodant konkretaus modelio ar šaltinio, konkretaus proceso ar prekės ženklo, kad jos nėra griežtai apibrėžtos (vartojamos tokios sąvokos kaip „ne mažiau“, „ne daugiau“, „iki“ ir pan.), nes jos per se nereiškia tokių sąlygų teisėtumo. Būtina nustatyti, ar sąlygomis apibrėžtų minimalių (maksimalių) reikalavimų visuma nereiškia, kad juos atitinka tik vienas tiekėjas arba ribotas jų skaičius. Kasacinis teismas darė išvadą, kad tiekėjas, nesutikdamas su techninės specifikacijos reikalavimais, gali reikalauti juos panaikinti tiek ginčydamas tiesiogiai VPĮ nuostatoms ar viešųjų pirkimų principams prieštaraujančias pirkimo sąlygas (pvz., dėl konkrečios nuorodos į konkrečią prekę, neįtvirtintos lygiavertiškumo žymos ar neproporcingumo pirkimo objektui ir pan.), tiek įrodinėdamas, kad kelios kumuliatyviai taikomos pirkimo sąlygos ar jų visuma netiesiogiai diskriminuoja potencialius tiekėjus, tiek savo reikalavimus grįsdamas abiem neteisėtumo pagrindais. Tiekėjui pareiškus reikalavimą pripažinti neteisėtomis atskiras pirkimo sąlygas ir jų grupę, teismas pirmiausia turėtų įvertinti pirkimo sąlygų grupės (visumos) atitiktį VPĮ 25 straipsnio 2 dalyje įtvirtintam imperatyvui – ar taikomos kartu jos netiesiogiai nediskriminuoja tiekėjų. Ir tik vėliau, nekonstatavęs šio pagrindo, vertinti atskirų ginčijamų pirkimo sąlygų teisėtumą. Atsižvelgdamas į tai bei į tai, kad ieškovė Techninės specifikacijos reikalavimų neteisėtumą įrodinėjo argumentais ir teikė juos pagrindžiančius įrodymus, jog konkurenciją ribojo 9 iš 22 techninės specifikacijos priede nustatytų reikalavimų grupė, kasacinis teismas sprendė, kad apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas tokį ieškovės reikalavimą ir vertindamas jo pagrįstumą, privalėjo vertinti ne visų (22) techninės specifikacijos reikalavimų, bet ieškovės nurodytų (9) sąlygų visumą ir jų reikalavimų atitiktį VPĮ 25 straipsnio 2 dalies reikalavimams. Kasacinis teismas taip pat konstatavo, kad šiuo metu galiojantis reguliavimas sukuria prielaidas ir suteikia galimybes asmens sveikatos priežiūros įstaigoms užtikrinti tyrimų kokybę dviejų kokybės kontrolės lygių pagrindu. Kasacinis teismas darė išvadą, kad atsakovė neįrodė, jog jos funkcijoms vykdyti bei pareigai užtikrinti tinkamos kokybės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą nepakanka dviejų kokybės kontrolės lygių. Dėl to aptariama ginčo Konkurso sąlyga kvalifikuotina kaip perteklinė ir neproporcinga perkančiosios organizacijos poreikiams, viešojo pirkimo sutarties objektui. Spręsdamas dėl techninės specifikacijos sąlygos, kurioje nustatytas reagentų rinkinių stabilumo analizatoriuje terminas – mažiausiai 21 diena, teisėtumo, kasacinis teismas darė išvadą, kad perkančiosios organizacijos tikslą įsigyti tinkamos kokybės reagentus ir su jais atlikti reikalingus tyrimus atitiktų tiek trumpesnio, tiek ilgesnio stabilumo reagentai, jei tiekėjas užtikrintų pakankamą reagentų skaičių visiems perkančiosios organizacijos planuojamiems tyrimams atlikti. Atsakovė neįrodė ir byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų, kad trumpesnio nei 21 dienos stabilumo reagentai yra netinkami perkančiajai organizacijai siekiant įsigyti tinkamos kokybės prekių. Kasacinis teismas pripažino, kad šis reikalavimas dirbtinai (neproporcingai) riboja konkurenciją (VPĮ 25 straipsnio 2 dalis), taigi nurodyta ginčo sąlyga yra neteisėta. Remdamasis nurodytais argumentais, kasacinis teismas panaikino bylą nagrinėjusių teismų procesinius sprendimų dalį, kuriais nurodytos Konkurso techninės specifikacijos sąlygos pripažintos teisėtomis, ir pripažino jas neteisėtomis. 
8.

2017-06-22

e3K-3-279-690/2017

Dėl tiekėjų galimybės vykdant viešojo pirkimo sutartį remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais ir perkančiųjų organizacijų teisės tikslinti pirkimo dokumentuose įtvirtintus reikalavimus

UAB „Borta“ VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Ieškovė (konkurso dalyvė, tiekėja) prašė teismo panaikinti atsakovės (perkančiosios organizacijos) atviro konkurso dėl statybos darbų sąlygas, susijusias su specialiais tiekėjų kvalifikacijos reikalavimais ūkio subjektų grupei, ketinančiai teikti bendrą pasiūlymą, ir perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti ieškovės pretenziją. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė. Apžvelgiamoje byloje kasacinis teismas kreipėsi su klausimais į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (toliau – Teisingumo Teismas). Atsižvelgiant į tai, 2017 m. balandžio 5 d. Teisingumo Teismas priėmė sprendimą Borta (C-298/15) (toliau – Prejudicinis sprendimas), kuriame konstatuota, kad Lietuvos įstatymo leidėjo tikslas užtikrinti darbų kokybę ir sąžiningą ūkio subjektų tarpusavio varžymąsi iš esmės yra teisėtas, tačiau priemonės jam pasiekti – Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ; įstatymo redakcija, galiojusi iki 2017 m. liepos 1 d.) 24 straipsnio 5 dalis – neproporcingai suvaržė įsisteigimo laisvę ir laisvę teikti paslaugas. Nors neatmestina galimybė, kad tokie tikslai gali pateisinti tam tikrus teisės pasitelkti subrangovus apribojimus, tačiau VPĮ 24 straipsnio 5 dalis viršija tai, kas būtina šiems tikslams pasiekti, nes ji apskritai draudžia pasinaudoti tokia teise atlikti darbus, kurie perkančiosios organizacijos kvalifikuoti kaip „pagrindiniai“. Kasacinio teismo vertinimu, Teisingumo Teismo išvados nurodytame Prejudiciniame sprendime reiškia draudimą riboti subrangą vien tik dėl to, kad kitos teisinės ūkio subjektų bendradarbiavimo formos, a fortiori (ypač) jungtinė veikla (partnerystė), įstatymų leidėjui (ar perkančiosioms organizacijoms) atrodo patikimesnės. Jei perkančiosios organizacijos gali veiksmingai patikrinti subrangovo kvalifikaciją, jos negali apriboti jo teisės atlikti pagrindiniais įvardytų darbų tik dėl šio ir tiekėjo, pateikusio pasiūlymą, teisinių santykių pobūdžio ar subrangovo teisinės atsakomybės tik tiekėjui, o ne patiems užsakovams. Kasacinis teismas, atsižvelgdamas į Prejudiciniame sprendime Teisingumo Teismo pateiktus išaiškinimus ir teisinį vertinimą dėl VPĮ 24 straipsnio 5 dalies neatitikties Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49 ir 56 straipsnių nuostatoms, sprendė, kad aptariama įstatymo nuostata prieštarauja aukštesnės galios (Europos Sąjungos teisės) normoms, todėl visos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai, įskaitant atsakovę, neturi ir neturėjo teisės ja pasinaudoti, t. y. viešojo pirkimo sąlygose aiškiai nurodyti, kad tiekėjas negali pasitelkti subrangovų darbams, kurie pirkėjo sprendimu nustatyti kaip pagrindiniai. Dėl to kasacinis teismas konstatavo, kad ginčo Konkurso sąlygoje įtvirtintas subrangos ribojimas „pagrindinių“ darbų atžvilgiu neteisėtas. Kasacinis teismas taip pat sprendė, kad ginčo Konkurso sąlyga, nustatanti reikalavimą, jog partnerio įnašas (darbų mastas) atitiktų jo įnašą tenkinant Konkurso sąlygų reikalavimą pagal patirtį, prieštarauja VPĮ 32 straipsnio 3 dalies tikslui leisti ūkio subjektams laisvai bendradarbiauti vykdant įsipareigojimus užsakovui, taip pat neatitinka Teisingumo Teismo praktikoje įtvirtintų griežtų ir siaurai taikomų sąlygų tokį bendradarbiavimą riboti dėl svarbių, su atitinkamu viešuoju pirkimu susijusių aplinkybių. Apžvelgiamoje byloje atsakovė neįrodė, kad visi rangos darbai pasižymi tokiu išskirtinumu, jog dėl to leistinas ūkio subjektų pajėgumų sumavimo ribojimas, įtvirtintas ginčo Konkurso sąlygoje. Kasacinis teismas nurodė, kad atsakovė, pasinaudodama VPĮ 27 straipsnio 4 dalyje nustatyta teise, kelis kartus (savo iniciatyva bei gavusi ieškovės pretenziją) tikslino Konkurso ginčo sąlygas. Teisingumo Teismas Prejudiciniame sprendime, konstatavo, kad perkančiajam subjektui taip pat turi būti leidžiama padaryti tam tikrus pirkimo sąlygų pakeitimus, be kita ko, susijusius su profesinių pajėgumų reikalavimais ir jų sumavimo tvarka, su sąlyga, kad paisoma nediskriminavimo ir vienodo požiūrio principų, taip pat skaidrumo pareigos. Šie reikalavimai reiškia, pirma, kad atitinkami pakeitimai, nors ir svarbūs, neturi būti tokie esminiai, kad pritrauktų potencialių dalyvių, kurie, jei šių pakeitimų nebūtų buvę padaryta, nebūtų galėję pateikti pasiūlymo; be kita ko, taip galėtų būti, kai dėl pakeitimų pirkimo pobūdis iš esmės pasikeičia, palyginti su tuo, kas buvo nustatyta iš pradžių; antra, apie šiuos pakeitimus turi būti tinkamai paskelbta, kad visi potencialūs pakankamai informuoti ir įprastai rūpestingi dalyviai galėtų su jais susipažinti tokiomis pačiomis sąlygomis ir tuo pačiu momentu; trečia, šis reikalavimas taip pat reiškia, viena vertus, kad tie pakeitimai turi būti daromi prieš dalyviams pateikiant pasiūlymus, ir, kita vertus, šių pasiūlymų pateikimo terminą reikia pratęsti, jeigu jie yra svarbūs, taip pat kad šio pratęsimo trukmė turi atitikti pakeitimų svarbą ir būti pakankama tam, kad suinteresuotieji ūkio subjektai galėtų atitinkamai pritaikyti savo pasiūlymus (toliau kartu – Borta kriterijai). Kasacinis teismas sprendė, kad Konkurso ginčo sąlygų pakeitimas atitinka Borta kriterijus ir nepažeidžia tiekėjų lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, nes atsakovė – Konkurso ginčo sąlygose, įtvirtintus reikalavimus ne švelnino, o griežtino; įdėdama skelbimus apie informacijos papildymus į Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą, tinkamai įvykdė pareigas, kad visi potencialūs pakankamai informuoti ir įprastai rūpestingi ūkio subjektai galėtų su pakeitimais susipažinti tokiomis pačiomis sąlygomis ir tuo pačiu metu; abiem ginčo sąlygų keitimo atvejais pratęsė pasiūlymų pateikimo terminus. Remdamasis nurodytais argumentais, kasacinis teismas panaikino bylą nagrinėjusių teismų procesinius sprendimus ir tenkino ieškinio dalį dėl Konkurso ginčo sąlygų pripažinimo neteisėtomis bei nutraukė bylos dalį dėl reikalavimo panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti ieškovės pretenziją.

9.

2017-06-02

e3K-3-258-378/2017

Dėl šalių sudarytos taikos sutarties patvirtinimo ir viešojo pirkimo sąlygų, kuriomis apibrėžtas pirkimo modelis, pagal kurį už skirtingus objektus nežinant tikslaus dalies jų kiekio numatoma atsiskaityti viena fiksuota kaina, teisėtumo UAB "Roche Lietuva" Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos

Ieškovė (tiekėja, konkurso dalyvė) prašė panaikinti atsakovės (perkančiosios organizacijos) viešojo pirkimo (dėl medicininius tyrimus atliekančios automatizuotos laboratorinės sistemos nuomos) techninės specifikacijos sąlygas kaip nepagrįstai ribojančias tiekėjų konkurenciją, nustatančias pernelyg aukštus, neadekvačius ir neproporcingus reikalavimus, kuriuos visus atitinka tik vienas gamintojas. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė. Kasaciniame teisme buvo sprendžiama dėl šalių sudarytos taikos sutarties, kurioje buvo siekiama ginčijamą pirkimo sąlygas pakeisti, patvirtinimo. Kasacinis teismas pažymėjo, kad iš 2017 m. balandžio 5 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) sprendimo Borta (C-298/15) matyti, jog viešojo pirkimo nuostatų keitimo teisėtumo vertinimo sąlygos taikomos neapsiribojant tiekėjų kvalifikacijos reikalavimais. Teisingumo Teismas nurodė, kad viešojo pirkimo sąlygų, be kita ko, dėl profesinių pajėgumų reikalavimų, keitimas, laikantis Borta kriterijų, atitiks nediskriminavimo ir vienodo požiūrio principus, taip pat skaidrumo pareigą. Teisingumo Teismas šiame sprendime taip pat pateikė nuorodas į savo praktiką, kurioje buvo konstatuota, kad perkantysis subjektas iš principo negali keisti esminių pirkimo sąlygų, įskaitant technines specifikacijas ir sutarties sudarymo kriterijus, kuriomis atitinkami ūkio subjektai teisėtai rėmėsi. Kasacinis teismas dėl leistinumo keisti viešojo pirkimo sąlygas, atsižvelgiant į potencialių (naujų) dalyvių pritraukimo ribojimą, konstatavo, kad pirmasis Borta kriterijus turėtų būti vertinamas daugiau de jure (teisiškai), o ne de facto (faktiškai), t. y. turi būti vertinama potenciali galimybė, kad po pakeitimų galėtų atsirasti naujų dalyvių. Šiam vertinimui nėra tiek svarbios faktinės aplinkybės, kad, pakeitus dalyvavimo viešojo pirkimo konkurse nuostatas, naujų dalyvių neatsirado. Daug svarbiau nustatyti pakeistos (ar siekiamos pakeisti) viešojo pirkimo sąlygos turinį ir jos taikymo padarinius. Atsižvelgiant į tai, spręstina, ar keičiamoje viešojo pirkimo sąlygoje tiesiogiai įtvirtinti tam tikri ribojimai ar apskritai kokie nors reikalavimai, kurie, kad ir netiesiogiai, bet siaurinamai apibrėžia tiekėjų pajėgumą ar pirkimo objektą (ar kitokio pobūdžio nuostatą), t. y. įtvirtina sąlygą, kurią atitinka (įskaitant ir paprastą prisitaikymą prie iškeltų reikalavimų, pavyzdžiui, nuostatas dėl įpakavimo) ne absoliuti dauguma atitinkamų tiekėjų ar pirkimo objektų. Pažymėtina, kad toks vertinimas pirmiausia atliekamas dėl viešojo pirkimo sąlygos keitimo, o ne jos pirminio nustatymo teisėtumo. Vienintelė aplinkybė, kad dėl atitinkamos pirkimo sąlygos ne visi pageidaujantys tiekėjai gali pateikti pasiūlymus, savaime nereiškia jos neteisėtumo. Kai viešojo pirkimo nuostatos pakeitimu pirmiau nurodyto pobūdžio reikalavimų atsisakoma apskritai ar atitiktis jiems palengvinama, de jure laikytina, kad toks viešojo pirkimo sąlygos pakeitimas gali pritraukti naujų dalyvių, kurių dalyvavimas dėl pradinės konkurso nuostatos redakcijos buvo apribotas. Toks pirkimo sąlygų keitimo teisėtumo vertinimo modelis iš esmės turėtų būti aktualus ir sprendžiant dėl to, kokius padarinius teismui taikyti, kai atitinkama viešojo pirkimo sąlyga pripažįstama neteisėta. Kasacinis teismas sprendė, kad siekiamas pakeisti (pakeisto) reikalavimas, susijęs su skirtingų bangų ilgių kiekiu (iš trylikos į dvylika), pažeidžia imperatyviuosius viešųjų pirkimų skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principus, nes byloje nėra įtikinamų duomenų (šios informacijos kasaciniam teismui šalys taip pat nepateikė), kad rinkoje nėra analizatoriaus, veikiančio su dvylika skirtingų bangų ilgių, kurio, be kita ko, techniškai nėra įmanoma pritaikyti prie perkančiosios organizacijos nustatytų pirminių viešojo pirkimo sąlygų reikalavimų, t. y. padidinti skirtingų bangų ilgių kiekį iš dvylikos į trylika. Kasacinis teismas taip pat išaiškino, kad tiekėjui (ieškovui) nepripažįstamas teisinis suinteresuotumas ginčyti perkančiųjų organizacijų sprendimus, a fortiori nustatyti atitinkamas viešojo pirkimo sąlygas, viešojo pirkimo tikslo – sudaryti viešojo pirkimo sutartį racionaliai naudojant tam skirtas lėšas – pagrindu, jei ginčijami perkančiųjų organizacijų veiksmai nepažeidžia jo subjektinių kaip viešojo pirkimo dalyvio teisių. Kasacinis teismas pažymėjo, kad, kai perkančioji organizacija nustato, kad pirkimo objekto apimtis (kiekiai) yra tokio orientacinio pobūdžio, kad gali būti nepasiekta viršutinė jos riba arba ji gali būti viršijama trečdaliu, tokia situacija de jure tampa labai artima tai, kai pirkimo objekto apimtis visai neapibrėžta. Kasacinis teismas konstatavo, kad ieškovės ginčijamos viešojo pirkimo sąlygos, pagal kurias objektyviai aiškiai neapibrėžtos pirkimo objekto dalies (tyrimų) apimties kainos apskaičiavimas ir atliekami mokėjimai viešojo pirkimo laimėtojui vykdant sutartį pažeidžia skaidrumo ir tiekėjų lygiateisiškumo principus, suponuoja prielaidas atsakovei permokėti už naudą, kurios galimai negaus, todėl nesuderinamos su racionalaus lėšų panaudojimo tikslu, be to, jomis tiekėjams neproporcingai užkraunama sutarties vykdymo rizika. Remdamasis nurodytais argumentais, kasacinis teismas panaikino bylą nagrinėjusių teismų procesinius sprendimus ir tenkino ieškinio dalį.

10.

2017-06-30

e3K-3-301-469/2017

Dėl pagrindo vieno iš tiekėjų duomenis pripažinti konfidencialia informacija ir teismo nutarties dėl tokio pripažinimo ginčijimo galimybių

UAB „Raso“ VĮ „Regitra“ (trečiasis asmuo UAB „StrongPoint“

Ieškovė (viešojo pirkimo konkurso dalyvė) prašė teismo panaikinti atsakovės (perkančiosios organizacijos) sprendimus, kuriais buvo atmestos ieškovės pretenzijos dėl viešojo pirkimo, ir atsakovės sprendimą dėl trečiojo asmens pripažinimo viešojo pirkimo konkurso laimėtoja. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai atmetė ieškinį, taip pat pripažino atsakovės ir trečiojo asmens (viešojo pirkimo konkurso laimėtojos) pateiktus papildomus dokumentus apie siūlomos įrangos techninę komplektaciją nevieša bylos medžiaga ir neleido su jais susipažinti tretiesiems asmenims. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad informacijos įslaptinimas viešųjų pirkimų procedūroje yra išimtis iš bendros taisyklės, atsižvelgiant į tai, kad konfidencialios informacijos apsaugos tikslas – teisėta viešumo ribojimo priemonė, ji turi būti aiškinama siaurai, nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) įtvirtintų skaidrumo ir konkurencijos principų bei tiekėjų teisės į veiksmingą pažeistų teisių gynybą. Informacijos kaip konfidencialios kvalifikavimas pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme, tačiau toks tiekėjo nurodymas nėra privalomas perkančiajai organizacijai, perkančioji organizacija turi įvertinti prašomos įslaptinti informacijos pobūdį ir nuspręsti, ar prašymas pagrįstas; prašantis įslaptinti informaciją tiekėjas turi pateikti patikimus argumentus, kad duomenų atskleidimas pažeis jo teisėtus interesus. Kasacinis teismas pažymėjo, kad VPĮ atskirai neįtvirtinta konfidencialios informacijos – komercinės paslapties ir konfidencialiųjų pasiūlymų aspektų – samprata. Dėl to šiems santykiams taikytinos atitinkamos Civilinio kodekso nuostatos ir jų taikymo ir aiškinimo praktika. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad teisinė konfidencialios informacijos kategorija yra platesnė už teisinę komercinės paslapties kategoriją, taigi komercinės paslaptys yra viena iš konfidencialios informacijos rūšių. Informacija, kuri neatitinka komercinėms paslaptims keliamų reikalavimų, gali patekti į konfidencialios informacijos sąvoką ir šiuo pagrindu būti saugoma. Dėl teismo pareigų sprendžiant dėl civilinės bylos medžiagos pripažinimo nevieša, kasacinis teismas yra nurodęs, kad teismas, gavęs šalies prašymą dėl byloje pateiktos informacijos saugumo užtikrinimo ir (ar) bylos nagrinėjimo uždarame posėdyje, visų pirma turėtų spręsti, ar pateikta informacija laikytina saugotina, ar yra pagrindas visą ar dalį pateiktos informacijos laikyti nevieša. Jei teismas nustato tokios apsaugos būtinumą, jis turėtų spręsti dėl bylos neviešumo apimties. Pirmenybė turi būti teikiama kuo mažesniam viešumo ribojimui, t. y. tik saugotinos informacijos neviešumo užtikrinimui. Šioje byloje perkančioji organizacija pateikė pirmosios instancijos teismui papildomus dokumentus, kuriais siekė įrodyti, kad pirkimą laimėjusios tiekėjos siūlomo kasos aparato įranga atitinka techninės specifikacijos reikalavimą turėti USB ir COM jungtis. Kartu perkančioji organizacija pateikė prašymą pateikiamus dokumentus laikyti nevieša bylos medžiaga. Konkrečių argumentų, pagrindžiančių būtinumą įslaptinti prašomą informaciją, perkančioji organizacija nepateikė. Kasacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas nenurodė argumentų, kokiu pagrindu perkančiosios organizacijos pateiktą informaciją pripažįsta nevieša, t. y. kokius teisėtus ir kokių asmenų interesus jos atskleidimas gali pažeisti. Tokia teismo nutartis negali būti laikoma tinkamai motyvuota. Apeliacinės instancijos teismas šio trūkumo neištaisė, tik klaidingai nurodė, kad tokia nutartis negali būti peržiūrėta apeliacine tvarka, ir nepateikė tinkamų argumentų dokumentų įslaptinimo poreikiui pagrįsti.

11.


2017-06-30

e3K-3-266-378/2017

Dėl perkančiųjų organizacijų teisės nustatyti pirkimo objekto reikalavimus UAB „Roche Lietuva“ VšĮ Kauno Dainavos poliklinika Apžvelgiamoje byloje šalių ginčas kilo dėl viešojo medicinos prekių (analizatorių ir reagentų) pirkimo sąlygų teisėtumo. Dėl šalių ginčui taikytinos teisės turinio aiškinimo kasacinis teismas kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (toliau – Teisingumo Teismas), kad šis priimtų prejudicinį sprendimą nagrinėjamoje byloje. Kasacinis teismas Teisingumo Teismui suformulavo klausimą, ar Direktyvos 2004/18 2, 23 straipsnių ir VI priedo nuostatos (kartu ar atskirai, bet jomis neapsiribojant) turi būti aiškinamos ir suprantamos taip, kad kai perkančioji organizacija – asmens sveikatos priežiūros įstaiga – viešojo pirkimo konkurso būdu siekia įsigyti prekes (medicinos diagnostikos įrangą ir priemones) ar tam tikras teises į jas tam, kad pati galėtų atlikti tyrimus, jos diskrecija apima teisę nustatyti tik tokias techninės specifikacijos sąlygas prekėms, kuriomis (sąlygomis) ne izoliuotai apibūdinamos atskiros įrangos ir (ar) priemonių veikimo (techninės) ir naudojimo (funkcinės) savybės, bet apibrėžiami atliktinų tyrimų kokybiniai parametrai ir tyrimų laboratorijos darbo veiksmingumas, kurių turinys turi būti atskirai aprašytas to paties viešojo pirkimo nuostatose. Kasacinis teismas sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą iki Teisingumo Teismo sprendimo gavimo.
12.

2017-07-12

e3K-3-322-916/2017

Dėl materialiosios teisės normų, kuriomis reglamentuojama perkančiųjų organizacijų diskrecija kelis tapačius pirkimo objektus sujungti į vieną, aiškinimo bei taikymo

UAB „Emsi“

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

(tretieji asmenys – Civilinės aviacijos administracija, Lietuvos saugios laivybos administracija, Valstybinė geležinkelio inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos, Transporto investicijų direkcija, Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos, viešoji įstaiga Kelių ir transporto tyrimo institutas, UAB „Alauša“

Pareiškėja teismo prašė pripažinti neteisėtomis ir panaikinti atsakovės skelbto atviro konkurso (toliau – Konkursas) sąlygas, kuriose įtvirtintas reikalavimas turėti degalinių tinklą (taip pat sąlygą, kad Konkursas į dalis neskaidomas). Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė.

Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nei Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ), nei kituose teisės aktuose perkančiosioms organizacijoms nenustatyta pareigos išskaidyti sudėtinį pirkimo objektą į kelis, tačiau tai nereiškia, kad jos šioje srityje turi visišką diskreciją; atsižvelgiant į lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, negalimas atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną, jeigu tai grindžiama tik perkančiosios organizacijos finansinių ir žmoniškųjų išteklių administravimo tikslais; kelių pirkimo objektų sujungimo į vieną teisėtumo vertinimas pirmiausia priklauso nuo to, ar toks perkančiosios organizacijos sprendimas pagrįstas svarbiomis priežastimis (pagrindų pobūdžio vertinimas) ir ar šis sprendimas vienintelis galimas ir būtinas, negalimas pasiekti kitomis, mažiau varžančiomis priemonėmis (proporcingumas); atsižvelgiant į tai, tik svarbių priežasčių nustatymas per se nepateisina pirkimo objektų sujungimo į vieną; perkančiajai organizacijai nepateikus aiškaus ir įtikinamo pagrindimo naudotis išimtine teise sujungti kelis pirkimo objektus į vieną, yra teisinis pagrindas pripažinti, jog ginčijamos viešojo pirkimo sąlygos pažeidė viešųjų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo ir proporcingumo principus (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis), todėl pripažintinos neteisėtomis. Apžvelgiamos bylos kontekste kasacinis teismas konstatavo, kad pirkimo objektų atskirumas (savarankiškumas) pasireiškia ne degalų rūšimi (benzinas, dyzelinas), o teritorijos, kurioje prekiaujama šiomis prekėmis, aspektu. Akivaizdu ir atskirai neįrodinėtina, kad dėl nevienodos mažmeninės degalų pardavimo rinkos plėtros ir skirtingos prekių paklausos įvairiuose miestuose Lietuvoje susiklostė įvairaus tankumo ir konkurencijos lygio mažmeninės prekybos degalais situacija – egzistuoja dideli ir mažesni pardavėjų tinklai, taip pat yra tik pavienių degalinių atskiruose miestuose. Kasacinio teismo vertinimu, bendras 9 perkančiųjų organizacijų poreikio prekėmis įgyvendinimas vienu neišskaidytu pirkimu (įgyjant galimybę pirkti degalus keturiasdešimtyje skirtingų Lietuvos miestų) per se nepagrįstai iškraipo ir suvaržo šios srities ūkio subjektų konkurenciją. Kasacinis teismas konstatavo, kad ginčo Konkurso sąlygų neteisėtumą lemia pernelyg skirtingų keleto perkančiųjų organizacijų poreikių degalais įgyvendinimas pagal vienos ofertos – vieno akcepto modelį. Remdamasis nurodytais argumentais, kasacinis teismas panaikino bylą nagrinėjusių teismų procesinius sprendimus ir pripažino neteisėtomis bei panaikino ieškovės nurodytas Konkurso sąlygas.

13.

2017-11-16

e3K-3-369-916/2017

Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (2016 m. rugsėjo 20 d. įstatymo redakcija) 39 straipsnio, reglamentuojančio pasiūlymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo


UAB „Formedics“ 
 VšĮ „CPO LT“ 

Ieškovė prašė teismo pripažinti neteisėtu ir panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą atmesti ieškovės pasiūlymą. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė. Ieškovės pasiūlymas buvo atmestas dėl neatitikties šiai ginčo Konkurso sąlygai : tiekėjai privalo pateikti ISI indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopijas arba sąnarių endoprotezų registro duomenis apie Konkursui siūlomų implantų išlikimo rezultatus: kur revizijų dažnis yra ne daugiau 10 proc. po 10 metų po pirminio endoprotezavimo dėl kurios nors priežasties; naujesnių endoprotezų, kurie neturi 10 metų išlikimo rezultatų, revizijų dažnis ne daugiau kaip 2 proc. per pirmus 3 metus. Apžvelgiamoje byloje ginčo esmė kilo iš nesutarimo dėl ginčo Konkurso sąlygos turinio: ieškovė teigia, kad perkančiajai organizacijai pateikiama moksline publikacija svarbiausia parodyti implantų revizijų skaičių, o pastarasis tiesiogiai susijęs su implantų išlikimo rezultatu (kuo daugiau revizijų, tuo mažesnis išlikimas ir atvirkščiai); atsakovė nurodo, kad tiekėjai turėjo pagrįsti ne tik revizijų dažnį, bet ir bendrai išlikimo rezultatus, kurių patikimumas priklauso nuo tam tikrų papildomų faktorių nustatymo, t. y. išlikimo rezultatai yra platesnė kategorija už revizijų dažnį. Kasacinis teismas nurodė, kad tiekėjų nenaudai negalima taikyti bet kokių iš anksto viešojo pirkimo sąlygose neišviešintų reikalavimų, net ir visuotinai ar tam tikram subjektų ratui žinomo (ar turimo žinoti) teisinio reguliavimo. Tai reiškia, kad tiekėjų pasiūlymai negali būti vertinami kaip neatitinkantys aiškiai neišviešintų reikalavimų ir dėl to atmetami. Kasacinis teismas taip pat konstatavo, kad teisiškai nepagrįsti pripažįstami apeliacinės instancijos teismo argumentai, jog ginčo Konkurso sąlyga turėjo būti aiškinama ir taikoma atsižvelgiant į medicinos moksle pripažintus kriterijus, reikšmingus apskaičiuojant implantų išlikimo rezultatus: įtraukimo terminą, imtį, individualų sekimo laikotarpį, iškritimo atvejus, mirties datas. Kasacinis teismas nurodė, kad sutiktina su vertinimu, jog pirkimo sąlygų aiškinimas, taikant sisteminį, teleologinį, lingvistinį ir kitus metodus, kai kuriais išimtiniais atvejais gali lemti tam tikros turinio reikšmės „suradimą“, tačiau bet kokiu atveju teismas, aiškindamas pirkimo sąlygas, negali sukurti naujos nuostatos, perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumą vertinti pagal iš anksto expressis verbis (tiesiogiai) neišviešintus parametrus. Kasacinis teismas pažymėjo, kad apžvelgiamoje byloje tarp šalių iš esmės nėra ginčo, jog implantų išlikimo ir revizijų kategorijos nėra identiškos. Vis dėlto jos ir neprivalo kiekvienu atveju visiškai sutapti, nes mokslo srityje vartojamos sąvokos, sampratos per se (savaime) neturi visuomet turėti tapačios reikšmės kaip ir viešojo pirkimo sąlygose, a fortiori (ypač) kai tokia perkančiosios organizacijos valia aiškiai neįtvirtinta pirkimo sąlygose. Šiuo aspektu pažymėtina, kad iš tiesų neatmestinos situacijos, kai pirkėjas pasirenka vertinti tiekėjų pasiūlymus pagal vieną ar kelias (o ne visas) iš sudėtinių tam tikros kategorijos, reiškinio dalių. Kasacinio teismo vertinimu, ginčo Konkurso sąlyga kvalifikuotina ne kaip iš privalomojo teisinio reguliavimo išplaukianti norma, o nuostata, kuria siekiama gauti patikimos informacijos apie perkamų prekių kokybę. Toks vertinimas taip pat suponuoja išvadą, kad perkančioji organizacija iš esmės turėjo teisę siūlomus endoprotezus vertinti ne pagal visus mokslo srityje visuotinai pripažintus kokybinius parametrus, o pagal individualiai Konkursui pasirinktus kriterijus. Kasacinis teismas sprendė, kad ieškovės siūlomas aiškinimas iš esmės atitinka ginčo Konkurso sąlygos lingvistinę išraišką, t. y. implantų išlikimo rezultatai yra tiesiogiai priklausomi nuo revizijų dažnio (ir atvirkščiai jam proporcingi). Remdamasis nurodytais argumentais, kasacinis teismas panaikino apeliacinės instancijos teismo nutartį ir šiam teismui perdavė bylą iš naujo nagrinėti, nes procese nebuvo tinkamai įvertintas ieškovės pateiktos mokslinės publikacijos turinys.

14.

2017-11-27

e3K-3-424-378/2017

Dėl techninės specifikacijos nuostatų kvalifikavimo pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 38 straipsnio nuostatas

Įmonė „Eurosec OU“ Lietuvos kariuomenė

Ieškovė įmonė teismo prašė panaikinti atsakovės Lietuvos kariuomenės (perkančiosios organizacijos) sprendimą dėl pasiūlymo, pateikto viešojo universalių termovizualinio stebėjimo įrenginių pirkimo konkurse (toliau – Konkursas), atmetimo. Ieškovė nurodė, kad perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti tiekėjos pasiūlymą, kuris yra lygiavertis techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, pažeidžia Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – VPAGSSĮ) 38 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatas. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė.

VPAGSSĮ (2014 m. rugsėjo 25 d. įstatymo redakcijos) 38 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad techninė specifikacija gali būti parengta tam tikrais būdais arba jų deriniu: nurodant standartą, techninį liudijimą, bendrąsias technines specifikacijas, apibūdinant norimą rezultatą arba nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus, ar naudojant kelis iš pirmiau nurodytų kriterijų. Kasacinis teismas pažymėjo, kad jei techninė specifikacija apibrėžta apibūdinant norimą rezultatą arba nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus (VPAGSSĮ 38 straipsnio 3 dalies 2 punktas), tiekėjui nesuteikiama galimybė perkančiosioms organizacijoms pateikti lygiaverčių pirkimo objektų. Kasacinis teismas konstatavo, kad iš įstatymo nuostatų matyti, kad techninė specifikacija ir atitinkami būdai, kaip ji apibrėžiama, vartojama ne pavienių jos reikalavimų, o visumos atžvilgiu. Taigi sprendžiant, kuriuo būdu apibrėžta techninė specifikacija, reikia atsižvelgti į visas joje nurodytas sąlygas. Šiame kontekste taip pat pažymėtina, kad pagal VPAGSSĮ 38 straipsnio 1 dalį techninė specifikacija – tai dokumentas, atitinkantis bent vieną iš šio įstatymo 3 priedėlyje pateiktų apibrėžimų. VPAGSSĮ 3 priedėlyje, inter alia (be kita ko), įtvirtinta, kad prekių ar paslaugų pirkimo atveju techninė specifikacija – pirkimo dokumentuose nustatyti produktui ar paslaugai apibūdinti reikalingi duomenys.

Kasacinis teismas konstatavo, kad ginčo Konkurso sąlyga bet kokiu atveju nelaikytina funkciniu reikalavimu ar norimu rezultatu. Kasacinis teismas nurodė, kad byloje nėra ginčo, jog ieškovės siūlomas įrenginys iš esmės atlieka pagrindinę funkciją – tam tikromis sąlygomis priima ir perduoda stebimą vaizdą. Be to, ieškovės siūlomo įrenginio horizontalūs ir vertikalūs matymo kampai, kaip sutaria visos šalys, atliks tą pačią funkciją, tik atitinkamai kitokiu aprėpiamo vaizdo ir jo ryškumo santykiu. Konkretus pageidaujamas vaizdo aprėpties ir ryškumo santykis gali būti įtvirtintas, kaip iš dalies tai ir buvo atlikta, techninės specifikacijos sąlygose, pagal kurių visumą sprendžiama dėl neidentiškais parametrais apibrėžtos prekės lygiavertiškumo. Kasacinis teismas sprendė, kad ieškovės pasiūlyta prekės atitiktis techninės specifikacijos nuostatoms iš principo galėjo būti vertinama lygiavertiškumo aspektu. Spręsdamas dėl ieškovės siūlomo įrenginio lygiavertiškumo, kasacinis teismas pažymėjo, kad byloje nėra ginčo dėl to kad skirtingas termovizualinio stebėjimo įrenginių matymo kampų dydis suponuoja nevienodą perduodamo vaizdo aprėptį ir jo ryškumą, t. y. dėl įrenginio techninių parametrų egzistuoja tiesioginė perduodamo vaizdo turinio ir jo kokybės santykio koreliacija, pagal kurią, platėjant regos laukui, prastėja perduodamo vaizdo detalumas. Kasacinis teismas pažymėjo, kad atsakovė atsakyme į pretenziją (tokios pozicijos ji laikėsi viso proceso metu) nurodė, jog platesni ieškovės įrenginio matymo kampai blogina vaizdo ryškumą, dėl to sunkiau aptikti objektus, ypač blogomis oro sąlygomis; pati perkančioji organizacija apskaičiavo ieškovės įrenginio žmogaus dydžio taikinio aptikimo atstumą, nurodė, jog šis yra 540 m, tačiau akcentavo, kad skaičiuojant nebuvo atsižvelgta į atmosferos reiškinius. Kasacinis teismas atkreipė dėmesį į tai, kad žmogaus dydžio taikinių aptikimo atstumo (500 m) reikalavimo taikymas susietas ne su blogomis, o su geromis oro sąlygomis. Jei atsakovė siekė pirmiau nurodytą reikalavimą vertinti esant blogomis oro sąlygomis, ji taip ir turėjo nurodyti Konkurso sąlygose, taip pat jose tiksliai apibrėžti atmosferos reiškinių pobūdį ir mastą (pvz., mažas, iki tam tikro kiekio milimetrais lietus). Vis dėlto nagrinėjamu atveju taip nebuvo padaryta, todėl atsakovė, pati nustačiusi ieškovės įrenginio atitiktį Techninės specifikacijos 3.2 punktui, vėliau negali jos paneigti iš anksto neišviešintų kriterijų pagrindu. Kasacinis teismas darė išvadą, kad kai kurie tiekėjos įrenginio kokybiniai parametrai dėl didesnių matymo kampų suprastėja juos lyginant su matymo kampų dydžiais, įtvirtintais ginčo Konkurso sąlygoje, tačiau, net ir esant tokiai situacijai, ieškovės siūlomas įrenginys tebeatitiko atsakovės iškeltų reikalavimų visumą. Kadangi atsakovė neįrodė, kad ieškovės pasiūlymas neatitinka ir kitų ar iš reikalavimų visumos išplaukiančių parametrų, kasacinis teismas sprendė, kad atsakovės sprendimas atmesti ieškovės pasiūlymą yra neteisėtas. Remdamasis nurodytais argumentais, kasacinis teismas panaikino pirmosios ir apeliacinės instancijos teismo procesinius sprendimus ir ieškinį tenkino.

15.

2017-11-30

e3K-3-354-690/2017

Dėl pareigos pasiūlymuose išviešinti trečiuosius asmenis – ne subtiekėjus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi bei galimai suderintų draudžiamų tiekėjų veiksmų

AB „Kauno tiltai“

 Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos


(tretieji asmenys - UAB „Kamesta“, AB „Eurovia Lietuva“

Ieškovė prašė panaikinti atsakovės (perkančiosios organizacijos) sprendimus dėl nustatytos pasiūlymų eilės ir laimėtojos (kitos tiekėjos) paskelbimo viešajame pirkime. Apžvelgiamoje byloje kilo teisinis klausimas, ar tiekėjas, pats neturėdamas perkančiosios organizacijos reikalaujamų pajėgumų, gali remtis trečiojo asmens kvalifikacija, jei toks jų tarpusavio ryšys iš anksto nebuvo išviešintas pasiūlyme. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė. Kasacinis teismas konstatavo, kad rėmimasis trečiojo asmens pajėgumu, kai pastarasis viešojo pirkimo sutarties vykdymo metu rangovui suteikia reikalingas statybines medžiagas, nekvalifikuotinas subranga. Vis dėlto tais atvejais, kai atitinkamas tiekėjų kvalifikacijos reikalavimas buvo įtvirtintas Konkurso sąlygose, o jo atitikčiai įrodyti tiekėjas (Konkurso dalyvis) pasitelkia kito asmens pajėgumą, toks šių dviejų subjektų tarpusavio bendradarbiavimas ir ryšys privalo būti iš anksto išviešintas. Pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 32 straipsnio 3 dalį, prireikus konkretaus pirkimo atveju tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdamas į tai, kokio teisinio pobūdžio būtų jo ryšiai su jais; šiuo atveju tiekėjas privalo įrodyti perkančiajai organizacijai, kad vykdant sutartį tie ištekliai jam bus prieinami. Kasacinis teismas konstatavo, kad pasitelkiamo trečiojo asmens pajėgumas, kaip ir paties viešojo pirkimo dalyvio kvalifikacija, yra objektyvi kategorija, todėl ją galima tikslinti. Vis dėlto pats teisinis tiekėjo ir kito ūkio subjekto ryšys tokio pobūdžio aplinkybe nepripažįstamas. Atsižvelgiant į tai, tiekėjui turi būti suteikiama teisė tikslinti pasitelkiamo trečiojo asmens kvalifikacijos duomenis, jei iš pasiūlymo visumos galima nustatyti tokio teisinio ryšio (subrangos ar kitų prievolinių santykių) egzistavimą. Kasacinis teismas suformulavo tokią teisės aiškinimo taisyklę: jei perkančioji organizacija viešojo pirkimo sąlygose iškelia atitinkamą kvalifikacijos reikalavimą, kurio atitikčiai įrodyti tiekėjas pasitelkia trečiąjį asmenį, toks jų tarpusavio ryšys kokiu nors būdu turi būti iš anksto išviešintas pasiūlyme, nepriklausomai nuo to, kad šis trečiasis asmuo viešojo pirkimo sutartiniuose santykiuose veikia ne kaip subrangovas. Kasacinis teismas pažymėjo, kad pirmiau nurodyta teisės aiškinimo taisyklė aktuali ir taikoma visais atvejais: tiek tada, kai tiekėjai pasiūlymuose turi iš karto pateikti jų kvalifikaciją patvirtinančius (įrodančius) dokumentus, tiek tada, kai, kaip ir nagrinėjamu atveju, pasiūlyme jiems pakanka pateikti pajėgumų atitikties deklaraciją, o kvalifikacijos duomenis pateikia laimėtoju pripažintas tiekėjas. Kasacinis teismas taip pat pažymėjo, kad tiekėjui turi būti suteikiama teisė tikslinti pasitelkiamo trečiojo asmens kvalifikacijos duomenis, jei iš pasiūlymo visumos galima nustatyti tokio teisinio ryšio (subrangos ar kitų prievolinių santykių) egzistavimą. Kasacinis teismas pažymėjo, kad, remiantis Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktu, visi ūkio subjektų susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, yra draudžiami ir negalioja nuo jų sudarymo momento. Šiame kontekste kasacinis teismas konstatavo, kad šio, kaip ir kitų panašių ginčų, kai juos inicijuoja privatūs subjektai, o ne viešieji (kontrolės institucijos), specifika ta, jog ieškovas paprastai įrodinėja kitų asmenų suderintus veiksmus pagal netiesioginius įrodymus, siekdamas pagrįsti neįprastą ūkio subjektų elgesį. Dėl to, ieškovui neturi būti perkelta įrodinėjimo našta konkrečiai įrodyti Konkurencijos įstatymo nuostatų pažeidimą. Jis pirmiausia turi pateikti įrodymus, pagrindžiančius aplinkybes, kurių visuma rodo apie neteisėtus ūkio subjektų veiksmus, o tokiais veiksmais įtariami subjektai ir perkančioji organizacija – už viešųjų pirkimų skaidrumą atsakingas subjektas – privalo teikti ieškovo reikalavimą paneigiančius argumentus, t. y. įrodyti, kad draudžiamu susitarimu įtariamų subjektų veiksmai atitinka įprastinę verslo praktiką, buvo pagrįsti kokių nors objektyvių priežasčių ir pan. Kasacinio teismo vertinimu, pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai objektyviai ir visapusiškai neįvertino ieškovės nurodytų aplinkybių, susijusių su kitų tiekėjų sudarytų ketinimo protokolų turiniu ir atitikties įprastinei bendrovių praktikai. Remdamasis nurodytais argumentais, kasacinis teismas panaikino apeliacinės instancijos teismo nutartį ir šiam teismui perdavė bylą iš naujo nagrinėti.

 

2016 m.

Eil. Nr. Data ir Bylos Nr. Bylos pavadinimas Ieškovas     Atsakovas     Ginčo esmė ir sprendimas

1.

2016-01-17

e3K-3-90-469/2016

 Dėl viešojo pirkimo sutarties pripažinimo negaliojančia (niekine) nuo jos sudarymo momento

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

UAB „Efektyvios investicijos“

Ieškovė teismo prašė panaikinti atsakovės sprendimus dėl viešojo pirkimo laimėtojo, nes anot ieškovės laimėtojas neatitiko konkurso sąlygų. Viešasis pirkimas buvo daromas dėl statybos darbų ir, ieškovės teigimu, tiekėjos UAB „Telšių statyba“, UAB „Gora“ ir „LitCon“ neatitiko konkurso sąlygų kvalifikacinio reikalavimo – neturėjo teisės ypatingame statinyje vykdyti specialių statybos darbų, todėl jos negalės įvykdyti pirkimo sutarties, nes tiekėjas privalo turėti atitinkamą kvalifikaciją atlikti būtinus darbus, susijusius su pirkimo objektu. Atsakovė kartu su kitais darbais siekė įsigyti ir požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos parengimo, sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos parengimo ir pastato energinio naudingumo sertifikavimo paslaugas. Tokio pobūdžio darbus turi teisę atlikti juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padaliniai, kai jų darbuotojas (fizinis asmuo) turi jam išduotą kvalifikacijos pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę atlikti geodezijos ir kartografijos darbus. Pastato energinio naudingumo sertifikavimą gali atlikti tik asmuo, turintis energinio naudingumo sertifikavimo kvalifikaciją, ir tai nustato STR 1.02.09:2005 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“. Ieškovė teigė, kad nė viena iš minėtų tiekėjų, išskyrus ją pačią, reikiamos kvalifikacijos neturi, todėl neatitinka konkurso sąlygų reikalavimų, nurodančio, kad tiekėjas turi verstis statybos, architektūros bei inžinerijos veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.

Teismas konstatavo, kad už viešųjų pirkimų būdo parinkimo teisėtumą atsakinga perkančioji organizacija, pasirinkdama įprastos komercinės praktikos būdą, privalėjo įsitikinti, kad viešojo pirkimo vertė neviršys įstatymo leidžiamos maksimalios ribos, įtvirtintos VPĮ 86 straipsnio 13 dalies 1 punkte. Pirkėjas galėjo iš anksto numanyti pasirinkto pirkimo būdo netinkamumą. Be to, perkančiajai organizacijai turėjo būti žinoma ankstesnė (t. y. susiklosčiusi prieš ginčo pirkimą) analogiškų paslaugų vykdymo praktika. Ieškovas byloje pateikė analogišką ginčo sutarčiai sandorį ir jo vykdymo aplinkybes atspindinčius dokumentus, iš kurių matyti, kad pagal ankstesnę sutartį tiekėjas nuvežė ir saugojo daugiau kaip keturis šimtus transporto priemonių. Neteisėtą pirkimo būdo parinkimą galbūt galėjo lemti netinkamas sutartinių nuostatų, susijusių su mokėjimu už paslaugas, aiškinimas. Tačiau net ir jas aiškinant taip, kad už transporto priemonių nuvežimą ir saugojimą turėtų mokėti jų savininkai ir valdytojai, viešojo pirkimo vertė būtų apskaičiuojama pagal tiekėjui tenkančią ekonominę naudą, nepriklausomai nuo jam piniginę prievolę vykdančio subjekto.
Bet kokiu atveju pirkimo laimėtojo išrinkimas negalėjo būti vykdomas paprastos apklausos būdu, apie konkursą iš anksto nepaskelbus įstatymų nustatyta tvarka. Tokiais pirkimą organizavusios institucijos veiksmais šiurkščiai pažeistos VPĮ nuostatos, neužtikrinta tiekėjų konkurencija, todėl teisėjų kolegija konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismas pagrįstai ginčo sutartį pripažino niekine dėl jos prieštaravimo imperatyviosioms VPĮ normoms dėl viešųjų pirkimų vykdymo įprastos komercinės praktikos būdu bei viešųjų pirkimų principams. Taip pat Aukščiausiasis Teismas paneigė žemesnio teismo motyvus dėl ginčijamos sutarties pripažinimo negaliojančia, nes ji prieštarauja perkančiosios organizacijos tikslams. Pirma, sutartis yra skirta užtikrinti policijai priskirtų funkcijų įgyvendinimą. Antra, prielaida, kad policijos įstaiga negali prisiimti mokėjimo prievolės, reikštų, kad ji negali ir įgyti turtinių teisių savo vardu, t. y. negali dalyvauti civilinėje apyvartoje, tai paneigtų jos kaip juridinio asmens statusą.
Trečia, policijos įstaigų teisė sudaryti sutartis dėl paimtų, konfiskuotų, sulaikytų transporto priemonių saugojimo ir apmokėti saugotojui iš šiai policijos funkcijai skirtų biudžeto asignavimų buvo tiesiogiai įtvirtinta Lietuvos policijos generalinio komisaro instrukcijose, kurių nuostatas analizavo bylą nagrinėję teismai. Taigi šiuo pagrindu sutartis negali būti pripažinta negaliojančia.

2.

2016-02-03

e3K-3-15-248/2016

Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

UAB „Liutenas“, (tretysis asmuo UAB „Klaisvita")

AB „Utenos vandenys“, (tretysis asmuo Utenos melioracija)

Byloje nustatyta, kad atsakovė vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija“. Be kitų minimalių reikalavimų tiekėjų kvalifikacijai, konkurso sąlygose nustatyta, kad tiekėjų kritinio likvidumo koeficientas, kuris išreiškiamas kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais, turi būti ne mažesnis nei vienetas. Ieškovė pateikė pasiūlymą konkursui, o prie pasiūlymo, be kitų dokumentų, pridėjo savo 2014 m. balansą. Pagal šį balansą ieškovės kritinio likvidumo koeficientas buvo 0,68. Paaiškėjus, kad prie pasiūlymo pridėtame balanse padaryta techninė klaida ieškovė pateikė atsakovei prašymą dėl techninės klaidos taisymo, kuriame nurodė teisingą 2014 m. balansą (pagal pateiktus duomenis ieškovės kritinio likvidumo koeficientas yra 1,27). Kadangi atsakovas atsisakė iš naujo vertinti ieškovo pasiūlymą, ieškovas teigia, jog perkančioji organizacija be pagrindo neleido ištaisyti techninės klaidos. 

Nutartyje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija nurodė, kad tiekėjo kvalifikacijos neatitikties objektyviąja prasme situacijos išskirtinės, išimtinės. Pasiūlymų atmetimas dėl akivaizdžios kvalifikacijos neatitikties galimas tik tuomet, kai pirkėjui nekyla abejonių, kad pardavėjas negalės pateikti jokių kitų savo
pajėgumą įrodančių dokumentų (pavyzdžiui, kai kvalifikaciją liudijantis dokumentas gali būti tik vienas arba kai jis savo esme netaisytinas) arba pateikti nauji dokumentai suponuos pavėluotą kvalifikacijos įgijimą. Aiškus perkančiosios organizacijos įsitikinimas tiekėjo kvalifikacijos neatitiktimi galimas tik jai tinkamai vykdant pareigas pagal VPĮ 32 straipsnio 5 dalį. Kasacinis teismas pažymėjo, kad tiekėjui leidžiama pateikti kvalifikaciją pagrindžiantį dokumentą, kurio jis su pasiūlymu nebuvo pateikęs. Dalyviui, kuris pateikė klaidingai suformuluotą kvalifikacijos dokumentą, turėtų būti leidžiama ištaisyti savo ar perkančiosios organizacijos pastebėtus trūkumus, klaidas. Svarbu, kad kvalifikacija būtų įgyta iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino. Praėjusių metų finansinio balanso duomenys šį reikalavimą iš principo atitinka. Kasacinis teismas darė išvadą, kad kvalifikacijos duomenų tikslinimo teisės tiekėjas nepraranda ir tais atvejais, kai perkančioji organizacija pažeidžia VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtintą pareigą kreiptis į tiekėją.
Kasacinis teismas taip pat pažymėjo, kad jei patikslintuose duomenyse, vertinant jų visumą, tiekėjas neištaisė visų trūkumų ar padarė naujų klaidų, siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų koncentruotumą, šių santykių dalyvių interesų pusiausvyrą ir nepažeisti bonus pater familias principo, pirkėjui ir pardavėjui netaikytinos VPĮ 32 straipsnio 5 dalyje įtvirtintos atitinkamai pareiga ir teisė dar kartą tikslinti ūkio subjekto pajėgumo informaciją. Atsižvelgdamas į tai, kad šioje byloje nustatyta, tikslinant techninę specifikaciją, naujai pateiktuose buhalterinės apskaitos dokumentuose buvo neatitikimai, perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti tiekėjos pasiūlymą yra pagrįstas.

3.

2016-02-04

e3K-3-30-378/2016

 Dėl skolos priteisimo

UAB „Specialusis autotransportas“

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Kasacinėje byloje sprendžiama dėl perkančiosios organizacijos pareigos sumokėti tiekėjui skolą pagal teismų pripažintus neteisėtus viešojo paslaugų pirkimo sutarties pakeitimus. Ieškovė buvo pripažinta atsakovės vykdyto viešojo pirkimo laimėtoja. 2006 m. lapkričio 24 d. sudaryta trejų metų trukmės viešojo paslaugų pirkimo sutartis dėl gatvių mechanizuoto tvarkymo žiemos ir vasaros sezonais. Ši sutartis šalių buvo pakeista 2008 ir 2009 m. papildomais susitarimais. Kurį laiką atsakovė vadovavosi papildomų susitarimų nuostatomis, tačiau vėliau už teikiamas paslaugas atsisakė mokėti pagal pakeistas sutarties sąlygas. Dėl įsiskolinimo ieškovas pateikė ieškinį. Atsakovė pateikė priešieškinį, kurį patikslinusi, prašė pripažinti negaliojančiais papildomus susitarimus, taikyti restituciją ir priteisti iš ieškovės permokėtus pinigus, nes vadovaujantis VPĮ 18 straipsnio 8 dalimi, sutartyje nebuvo įtvirtinta galimybė didinti ar mažinti paslaugos įkainius, nebuvo gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas; kad ieškovė pagal niekinius ir negaliojančius sandorius už suteiktas paslaugas nepagrįstai gavo atlygį, todėl turi jį grąžinti.

Šioje byloje kilo ginčas dėl perkančiosios organizacijos pareigos sumokėti tiekėjui skolą pagal teismų pripažintus neteisėtus viešojo paslaugų pirkimo sutarties pakeitimus. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai tiekėjos (ieškovės) reikalavimus tenkino.
Kasacinis teismas pažymėjo, kad nors pareiga grąžinti be pagrindo įgytą turtą, kaip teisingai nurodė apeliacinės instancijos teismas, apima ir atvejus, kai prievolės įvykdymas nesusijęs su daikto perdavimu, o tik su tam tikrų paslaugų suteikimu (CK 6.237 straipsnio 5 dalis), bet kokiu atveju turi būti nustatyta, kad viena šalis iš kitos be teisinio pagrindo, inter alia, pripažinus jų sandorį negaliojančiu ab initio, gavo tam tikrą materialią ar nematerialią gėrybę. Kasacinis teismas nurodė, kad šiuo atveju nenustatyta, jog perkančioji organizacija pagal niekiniais pripažintus papildomus susitarimus iš ieškovės tokią gėrybę būtų gavusi. Kasacinio teismo vertinimu, perkančioji organizacija iš tiekėjos būtų gavusi (ir teisėtai gavo) sulygtas gatvių tvarkymo paslaugas nepriklausomai nuo papildomų susitarimų egzistavimo de facto ir de jure, nes tokie šalių sutartiniai santykiai išplaukia iš viešojo pirkimo sąlygų ir vėliau pagal jas sudarytos viešojo paslaugų pirkimo sutarties. Apžvelgiamoje byloje nustatyta, kad tiekėja ir perkančioji organizacija papildomais susitarimais ne išplėtė iš pradžių sulygtų paslaugų mastą ar susitarė dėl kitų (naujų ar papildomų), tačiau išreiškė valią sutartyje nurodytų paslaugų apimtį sumažinti. Taigi dėl papildomų susitarimų kontrahentų sulygtų paslaugų turinys iš esmės nepasikeitė, jų apimtis ne padidėjo, o, priešingai, – sumažėjo. Kasacinis teismas pažymėjo, kad ginčo šalys pripažino, kad nors papildomais susitarimais buvo sumažinta tam tikrų paslaugų apimtis, bet de facto tiekėja ir toliau gatves tvarkė, atsižvelgdama į sutarties pradinės versijos nuostatas. Atsižvelgdamas į tai kas išdėstyta, kasacinis teismas sprendė, kad nėra pagrindo konstatuoti, jog pagal papildomus susitarimus, pripažintus niekiniais sandoriais, perkančioji organizacija be teisinio pagrindo būtų gavusi paslaugas, dėl ko tiekėja galėtų reikalauti grąžinti jų piniginį ekvivalentą (CK 6.240 straipsnio 4 dalis).
Kasacinis teismas taip pat sprendė dėl tiekėjos teisėto lūkesčio gauti papildomą atlygį pagal viešojo pirkimo sutartį, kai joje neperkeltos visos viešojo pirkimo sąlygos. Kasacinis teismas sprendė, kad dėl to byloje nustatytos aplinkybės dėl sutartyje neįtvirtinto kainos keitimo, atsižvelgiant į pasikeitusius mokesčius (VPĮ 15 straipsnio 6 dalies 5 punktas), perkančioji organizacija akivaizdžiai atliko neteisėtus veiksmus, dėl kurių tiekėja galėtų tikėtis tam tikro dydžio atlygio. Vis dėlto konkurso nuostata dėl rinkos kainų pasikeitimo nėra aiški bent jau ta prasme, kad ji gali būti aiškinama įvairiai, todėl tiekėjos lūkestis dėl šios nuostatos nėra (negali būti) stiprus ir teismo ginamas. Kasacinis teismas panaikino apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo dalis, kuriomis tiekėjos reikalavimai tenkinti ir ieškinį atmetė.

4.

2016-02-23

e3K-3-121-690/2016

Dėl pasiūlymų vertinimo ir galimybės taisyti pasiūlymų trūkumus 

UAB „Trinas“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Ieškovė teismo prašė panaikinti atsakovės sprendimus, kuriais dėl atviro konkurso „Biokuro katilų su priklausiniais iki 500 kW viešasis pirkimas“ III ir VII dalių ieškovės pateikti pasiūlymai atmesti kaip neatitinkantys konkurso sąlygų reikalavimų, pripažinti, kad dėl III pirkimo dalies pateikto pasiūlymo techniniai duomenys atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, taip pat įpareigoti atsakovę priimti pasiūlymo A dalį dėl VII pirkimo dalies ir įvertinti jos atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams. Ieškovė nurodė, kad pateikė pasiūlymus dėl visų septynių pirkimo dalių, tačiau atsakovė ginčo sprendimais atmetė dėl III ir VII pirkimo dalių pateiktus pasiūlymus, kaip neatitinkančius Konkurso dokumentuose nustatytų reikalavimų, nes dokumentuose buvo padaryta techninė klaida: ieškovė, ruošdama pasiūlymą dėl III pirkimo dalies, į katilų technines charakteristikas įrašė, kad katilai degina kurą, kurio drėgnumas iki 15 proc., nors siūlomi modelio katilai degina nuo 20 iki 30 proc. drėgnumo kurą. Šalių ginčas kilo ir teismų nagrinėtas dėl to, ar tiekėjai, kuri pateikė pasiūlymo dėl VII pirkimo dalies A dalį, kurioje, inter alia, nurodomi techniniai pirkimo objekto duomenys pagal pasiūlymų dėl II pirkimo dalies A formą, turėtų būti leidžiama ištaisyti šią klaidą.

Ieškovė dėl VPĮ 39 straipsnio 1 dalies aiškinimo ir taikymo iš esmės kelia du tarpusavyje susijusius klausimus (kuriuos kasacinis teismas nagrinės kartu) – dėl ieškovės pasiūlymo trūkumo pobūdžio ir galimybės jį ištaisyti. Dėl pasiūlymo „siaurąja prasme“ vertinimo ir tiekėjų galimybės aiškinti (tikslinti) jo trūkumus bei atitinkamų VPĮ normų aiškinimo ir taikymo kasacinio teismo praktikoje laikomasi griežtos VPĮ 39 straipsnio 1 dalies taikymo pozicijos, koreliuojančios su proporcingumo ir turinio viršenybės prieš formą principais. Pagal šią praktiką, kai tiekėjo pasiūlyme siaurąja prasme nustatomi reikšmingi trūkumai ir kai net pagal turiningojo vertinimo principą (inter alia, atsižvelgiant į dokumentų visumą) perkančiosios organizacijos negali konstatuoti jo atitikties iškeltiems reikalavimams, tuomet tiekėjo paaiškinimai kaip keičiantys pasiūlymą iš esmės yra nepriimtini ir toks pasiūlymas atmestinas VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu. Kita vertus, jei perkančiosioms organizacijoms būtų leista prašyti tiekėjo, kurio pasiūlymą ji laiko neaiškiu ar neatitinkančiu techninių specifikacijų, pateikti atitinkamus paaiškinimus, tuo atveju, jei šio dalyvio pasiūlymas galiausiai būtų atrinktas, galėtų atrodyti, kad jos slaptai dėl jo derėjosi kitų tiekėjų nenaudai ir taip pažeidė tiekėjų lygiateisiškumo principą, bet nėra draudžiama išimtiniais atvejais taisyti ar pildyti atskirus pasiūlymo duomenis dėl to, kad akivaizdžiai būtinas paprastas jų paaiškinimas, arba siekiant ištaisyti akivaizdžias redakcinio pobūdžio klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas. Taigi situacija, kai dalyviui gali būti leidžiama paaiškinti atitinkamus neaiškius pasiūlymo elementus, yra daugiau išimtinio pobūdžio, pasiūlymo trūkumai turi būti redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytini ir paprastai ištaisytini. Nustatytas trūkumas pirmiau nurodytų kriterijų neatitinka, kai jam ištaisyti nepakanka paprasto ūkio subjekto paaiškinimo, o reikia atskiro, gan detalaus ir tikslaus pasiūlymo patikslinimo, papildymo naujais duomenimis. Be to, pripažintina, kad nei pats trūkumas, nei jo taisymas nepasižymi objektyvumu, jei jo ištaisymo rezultatas priklauso nuo tai atliekančio subjekto. Nagrinėjamu atveju ieškovė ištaisė (pateikė naują) iš esmės visą dėl pirkimo VII dalies teikto pasiūlymo techninę pirkimo objekto informaciją. Dėl to taip pat nėra pagrindo taikyti ir spręsti dėl turinio viršenybės prieš formą principo, nes pasiūlymo siaurąja prasme turinio, atitinkančio VII pirkimo dalies reikalavimus, tiekėja apskritai nepateikė.

5.

2016-02-24

e3K-3-112-969/2016

Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo

AS „ Latvijas tilti“ ir UAB „Kauno keliai“

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos

Ieškovės, remdamosi VPĮ 3 straipsnio 1 dalimi, 32 straipsnio 4–5 dalimis, ieškinyje prašė pripažinti negaliojančiu atsakovės sprendimą atmesti ūkio subjektų grupės, susidedančios iš AS „Latvijas tilti“ ir UAB „Kauno keliai“, pasiūlymą ir įpareigoti vertinti šį pasiūlymą iš naujo. Ūkio subjektų grupės pasiūlymas buvo atmestas, nes atsakovė informavo ieškoves apie tai, kad jų pasiūlymas dėl pirkimo yra atmestas dėl jame pateiktos melagingos informacijos apie ieškovių atitiktį ginčo pirkimo sąlygai, t. y. dėl ieškovių siūlomo specialisto L. M. melagingai nurodytos darbo patirties ir tikrovės neatitinkančių ją grindžiančių dokumentų, taip pat dėl to, kad ieškovių kvalifikacija neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų minimalių kvalifikacijos reikalavimų. Ieškovės pateikė pretenziją ir reikalavo pakartotinio vertinimo, bet perkančioji organizacija atsisakė.
Aiškindamas Statybos įstatymo 2 straipsnio 50 dalyje nurodytą statinio statybos vadovo sąvoką, kasacinis teismas konstatavo, kad statinio statybos vadovas gali būti skiriamas tik rangovo (kuris įgyvendina visą statybos projektą nuo statybos pradžios iki pabaigos), bet ne subrangovo (subjekto, atliekančio dalį statybos projektą sudarančių darbų). Kasacinis teismas taip pat pažymėjo, kad galiojančiame teisiniame reguliavime nenustatyta, jog statinio statybos vadovu gali būti tik rangovo bendrovėje dirbantys asmenys. Tai gali būti ir darbuotojai, paskirti rangovo iš kitų įmonių, kad ir subrangovų (Statybos įstatymo 15 straipsnio 6 dalies 1 punktas).
Pagal VPĮ informacija gali būti pripažinta melaginga tik tuo atveju, jeigu jos atitikties tiesai patikra nereikalauja papildomo teisinio aiškinimo. Kasacinis teismas išaiškino, kad melagingos informacijos samprata, taikoma VPĮ prasme, neapima galimų tiekėjo atliktos teisinės kvalifikacijos klaidų. Šias klaidas privalo pastebėti perkančioji organizacija pasiūlymų vertinimo metu, o pastebėjusi – spręsti dėl tiekėjo kvalifikacijos atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimas, o ne atmesti pasiūlymą remdamasi melagingos informacijos pateikimu. Kadangi šioje byloje nenustatyta aplinkybių, kurios leistų teigti, kad tiekėjų pateikta informacija apie tiekėjų pasitelkiamo trečiojo asmens darbą jo gyvenimo aprašyme minėtuose projektuose yra melaginga (kad jis iš tikrųjų šiuose projektuose iš viso nedalyvavo ir nedirbo kaip subrangovės darbuotojas), kasacinis teismas darė išvadą, jog tiekėjų pateikti dokumentai apie nurodyto asmens patirtį yra neišsamūs, nepatikslinti iki galo, tačiau – nepakankami, siekiant konstatuoti ieškovių pateiktos informacijos melagingumą.
Kasacinis teismas, laikydamasis pozicijos, kad tiekėjas turi prisiimti visą riziką už pasiūlyme nurodytus trečiuosius asmenis, kurių kvalifikacija remiasi, taip pat išaiškino, kad tiekėjo pasiūlyme nurodytas specialistas, atitinkantis perkančiosios organizacijos nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, atsisakęs savo įsipareigojimo tiekėjui, kurio pagrindu tiekėjas įgijo teisę remtis šio asmens kvalifikacija, negali būti pakeistas į kitą pirminiame pasiūlyme nenurodytą specialistą, atitinkantį kvalifikacijos reikalavimus, pasibaigus pasiūlymo pateikimo terminui. Kasacinis teismas pažymėjo, kad, jeigu pasibaigus pasiūlymo pateikimo terminui perkančioji organizacija būtų leidusi pakeisti pasiūlyme nurodytą specialistą kitu specialistu, būtų buvęs pažeistas tiekėjų lygiateisiškumo principas.
Kasacinis teismas pažymėjo, kad pagal viešųjų pirkimų teisinį reguliavimą pasiūlymų atmetimo pagrindai, įtvirtinti VPĮ 33 straipsnio 2 dalies 7 punkte (tiekėjas apie nustatytų reikalavimų atitikimą yra pateikęs melagingą informaciją) ir 39 straipsnio 2 dalies 1 punkte (tiekėjo neatitiktimi kvalifikacijos reikalavimams), negali būti taikomi kartu. Tuo atveju, jeigu tiekėjas pateikia melagingą informaciją, o perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose įtvirtino atitinkamą pasiūlymų atmetimo pagrindą, pasiūlymas toliau nevertinamas ir turi būti atmestas. Atsižvelgdamas į tai, kad perkančioji organizacija ginčijamą sprendimą grindė abiem nurodytais pagrindais, iš kurių bylos nagrinėjimo metu pasitvirtino tik vienas (tiekėjo neatitiktis kvalifikacijos reikalavimams), kasacinis teismas sprendė, kad sprendimas neteisėtas iš dalies – t. y. ta apimtimi, kuria jis grindžiamas teismo nenustatytomis aplinkybėmis (informacijos melagingumu), tačiau tai savaime nesudaro pagrindo jį panaikinti. Remdamasis nurodytais argumentais, kasacinis teismas paliko apeliacinės instancijos teismo nutartį nepakeistą.

6.

2016-03-04

e3K-3-155-415/2016

Dėl sąžiningos konkurencijos laisvės apsaugos konstitucinio imperatyvo ir jo taikymo viešuosiuose pirkimuose ir dėl suderintų veiksmų įrodinėjimo

UAB „Maniga“

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (tretieji asmenys
UAB „Sankryža“, UAB „Biseris“

Ieškovė nurodė, kad atsakovė vykdė Klaipėdos miesto gatvių važiuojamosios dalies ženklinimo ir eismo saugumo priemonių įrengimo darbų pirkimą supaprastinto atviro konkurso būdu. Pirkimo laimėtoju buvo pripažintas trečiasis asmuo UAB „Sankryža“. Nustačiusi, kad kita pirkimo dalyvė – UAB „Biseris“ yra 100 proc. UAB „Sankryža“ akcininkė, ieškovė pateikė atsakovei pretenziją, prašydama susijusių tiekėjų pasiūlymus atmesti dėl VPĮ ir pirkimo sąlygų pažeidimo. Ieškovė teigia, kad susijusių tiekėjų pasiūlymai, kurie tarpusavyje nekonkuruoja, traktuotini kaip alternatyvūs pasiūlymai, pažeidžiantys skaidrumo ir lygiateisiškumo, konkurencijos principus, todėl privalo būti atmesti.
Perkančioji organizacija pretenziją atmetė. Ieškovė pateikė atsakovei antrą pretenziją, kartu su ja pateikė papildomai gautus įrodymus. Tačiau perkančioji organizacija atsisakė priimti pretenziją, argumentuodama, kad yra reiškiamas toks pats reikalavimas.

Kasacinis teismas šioje byloje nagrinėjo suderintų veiksmų viešuosiuose pirkimuose pažeidimus. Kiekvienas rinkoje veikiantis ūkio subjektas turi nepriklausomai pasirinkti, kaip jis joje elgsis. Toks reikalavimas neeliminuoja galimybės ūkio subjektui protingai prisiderinti prie esamų ar numanomų savo konkurentų veiksmų. Tačiau griežtai draudžiamas bet koks tiesioginis ar netiesioginis bendravimas tarp ūkio subjektų, kurio tikslas ar pasekmė yra paveikti esamų ar potencialių konkurentų elgesį ar atskleisti reikšmingą (neviešinamą) informaciją ir (arba) ketinimus, susijusius su konkurento planuojamais veiksmais rinkoje, kai tokių kontaktų tikslas arba pasekmė yra nenormalių konkurencijos sąlygų atitinkamoje rinkoje atsiradimas. Sąžiningos konkurencijos apsaugos imperatyvas – iš VPĮ implicitiškai išplaukiantis reikalavimas. Kasacinis teismas nutartyje yra išaiškinęs, kad jo kaip bendrojo imperatyvo neįtvirtinimas įstatyme expressis verbis nepaneigia šio perkančiajai organizacijai keliamo reikalavimo, nes pagrindinis viešųjų pirkimų procedūrų reglamentavimo siekis – užtikrinti tiekėjų konkurenciją. Konstatavus šio reikalavimo pažeidimą, pripažįstamas netinkamas pirkimų tikslo siekimas ar nepasiekimas. Dėl to draudžiamas bet koks tiesioginis ar netiesioginis bendravimas tarp ūkio subjektų, kurio tikslas ar pasekmė yra paveikti esamų ar potencialių konkurentų elgesį ar atskleisti reikšmingą (neviešinamą) informaciją ir (arba) ketinimus, susijusius su konkurento planuojamais veiksmais rinkoje, kai tokių kontaktų tikslas arba pasekmė yra nenormalių konkurencijos sąlygų atitinkamoje rinkoje atsiradimas. Draudžiamų suderintų veiksmų egzistavimo faktą kiekvienu konkrečiu atveju reikia įvertinti atskirai tinkamai atsižvelgiant į nustatytas teisines ir faktines aplinkybes. Suderinti veiksmai, jei jie nenustatomi kitu būdu, paprastai turi pasireikšti atitinkamoje rinkoje, t. y. turi būti konstatuotas priežastinis ryšys tarp veiksmų derinimo ir tokio derinimo pasireiškimo (ūkio subjektų elgesio) rinkoje. Šį priežastinį ryšį turi paneigti patys antikonkurenciniais veiksmais kaltinami ūkio subjektai. Šioje byloje nustatyta, kad suderinti veiksmai pirkime, be kita ko, pasireiškė konkursinių pasiūlymų formų ir kitų pirkimo dokumentų panašumu ir (ar) vienodumu, vienodu šių formų užpildymo ir iš esmės vienodu kainų rašymo būdu, tų pačių asmenų dalyvavimu. Kasatorė nepateikė įrodymų, kuriais remiantis konkursinių pasiūlymų formų ir kitų pirkimo dokumentų panašumą ar vienodumą, iš esmės vienodą kainų rašymo būdą būtų galima paaiškinti kitaip nei suderintų veiksmų egzistavimu. Kasatorė nepateikė ir jokių kitų įtikinamų argumentų, paaiškinančių minėtų dokumentų panašumą ir (ar) vienodumą. Kasacinis teismas konstatuoja, kad teisinis faktinių aplinkybių vertinimas (nagrinėjamoje byloje – tai veiksmų, sprendimų ar kitų konkurentų valios išraiškos formų kvalifikavimas kaip suderintų) – ne fakto klausimas, dėl jo kasacinis teismas gali spręsti, todėl teismų nustatytas aplinkybes dėl trečiųjų asmenų pasiūlymų panašumo, bendro darbuotojo, įstatų ir jų laikymosi reikšmės kvalifikuoja kaip įstatymų draudžiamus suderintus veiksmus.
Taigi yra pagrindas konstatuoti, jog tretieji asmenys UAB „Sankryža“ ir UAB „Biseris“ derindami savo veiksmus šiame pirkime pažeidė sąžiningos konkurencijos imperatyvą (VPĮ 3 straipsnis), o perkančioji organizacija, neatmesdama šių tiekėjų pasiūlymų, taip pat pažeidė konkurencijos skatinimo tikslą pirkimuose, neužtikrino pirkimo procedūrų skaidrumo, todėl jos sprendimai dėl trečiųjų asmenų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų pagrįstai pripažinti neteisėtais ir panaikinti.

7.

2016-03-10

3K-3-145-684/2016

Dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, skolos priteisimo ir nuostolių atlyginimo

 UAB „Versse“

Trakų rajono Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (tretieji asmenys Europos socialinio fondo agentūra,
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija,
Lietuvos edukologijos universitetas ir kt.)

Ieškovė prašė teismo pripažinti jos ir atsakovės sudarytos Projekto „11–12 klasių mokinių verslumo ugdymas taikant netradicines ugdymo formas“ MBTI ir Ugdomojo vadovavimo modelių diegimo bendrojo lavinimo mokyklose paslaugų pirkimo sutarties nutraukimą neteisėtu, t. y. pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu ab initio atsakovės sprendimą nutraukti sutartį ir priteisti iš atsakovės skolą, tiesioginių nuostolių atlyginimą, negautas pajamas bei procesines palūkanas. Ieškovė nurodė, kad atsakovė neteisėtai nutraukė Sutartį. Atsakovė elgėsi nesąžiningai, pažeidė šalių bendradarbiavimo principą, nesprendė kilusių nesutarimų derybomis. Nesutarimai su atsakove prasidėjo, kai subrangovais vietoj O. K. ir jos atstovaujamo Edukacinių studijų centro ieškovė pasamdė kitus asmenis. Atsakovė sutarties nutraukimą grindė nepagrįstais kaltinimais, kad netinka lektoriai, programa ir pan.

Apžvelgiamoje byloje kilo ginčas, ar CK 6.721 straipsnio 1 dalies nuostatos dėl kliento teisės vienašališkai nutraukti sutartį gali būti taikomos viešųjų pirkimu būdu sudarytai atlygintinų paslaugų sutarčiai, ir jeigu taip, tai į kokias išmokas turi teisę tiekėjas, kai pirkėjas vienašališkai nutraukia sutartį nesant tiekėjo kaltės. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai tiekėjo ieškinį dėl skolos ir nuostolių atlyginimo atmetė.
Kasacinis teismas nurodė, kad VPĮ nereglamentuoja sutarties nutraukimo tvarkos, tik įpareigoja perkančiąją organizaciją nurodyti sutarties nutraukimo tvarką pirkimo dokumentuose, o sudarant pirkimo sutartį raštu – ir pirkimo sutartyje. Kasacinis teismas darė išvadą, kad pirkimo sutarties pagal VPĮ šalys gali savo nuožiūra susitarti dėl sutarties nutraukimo tvarkos ir yra ribojamos tik imperatyviųjų reikalavimų dėl sutarties nutraukimo, jeigu tokie yra įtvirtinti kituose teisės aktuose. Vienašalį atlygintinų paslaugų sutarties nutraukimą kliento iniciatyva reglamentuojančios teisės normos, įtvirtintos CK 6.721 straipsnio 1 dalyje, yra dispozityvios. Atsižvelgdamas į tai, kasacinis teismas konstatavo, kad viešųjų pirkimų atveju atlygintinų paslaugų sutartyje gali būti susitarta tiek dėl kliento teisės vienašališkai nutraukti sutartį pagal CK 6.721 straipsnio 1 dalį, tiek dėl kitokios sutarties nutraukimo tvarkos. Kasacinis teismas pažymėjo, kad šiuo atveju pirkimo dokumentuose nebuvo aptarta sutarties nutraukimo tvarka, kaip to reikalauja VPĮ 24 straipsnio 2 dalies 9 punktas. Ši aplinkybė leidžia daryti išvadą, kad sutarties nutraukimo sąlygos nelėmė tiekėjo apsisprendimo dėl siūlomos kainos, teikiant pasiūlymą. Kasacinis teismas sprendė, kad sudarydamos ginčo sutartį šalys susitarė, jog pirkėja, įspėjusi tiekėją prieš dešimt kalendorinių dienų, gali nutraukti sutartį joje nurodytais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais, kas apima ir CK 6.721 straipsnio 1 dalyje nustatytą atvejį, t. y. nesant tiekėjos kaltės. Šiuo atveju sprendžiant, į kokias išmokas turi teisę tiekėjas, kai pirkėjas vienašališkai nutraukia sutartį nesant tiekėjo kaltės, taikytinos CK 6.721 straipsnio 1 dalies nuostatos. Vadovaudamasis CK 6.721 straipsnio 1 dalimi, kasacinis teismas paliko galioti apeliacinės instancijos teismo sprendimo dalį, kuria tiekėjui iš pirkėjo priteista kainos dalis, proporcinga suteiktoms paslaugoms, ir kitos protingos išlaidos, kurias paslaugų teikėja, norėdama įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš pirkėjo momento, ir panaikino sprendimo dalį, kuria sutarties nutraukimas pripažintas neteisėtu ir priteistos negautos pajamos.

8.

2016-03-30

e3K-3-175-415/2016

Dėl apeliacinio skundo ribų peržengimo viešųjų pirkimų bylose

UAB „VIA Media“,
UAB "VIP Viešosios informacijos partneriai“,
UAB „INDIANA.LT“

Lietuvos parodų ir kongresų centras „LITEXPO“ (tretieji asmenys UAB „Idea prima“, UAB
„Ministerium“.

Byloje nustatyta, kad atsakovė, kuri savęs nelaiko perkančiąja organizacija, pagal direktoriaus įsakymu patvirtintas pirkimų taisykles vykdė konkursą dėl reklaminių paslaugų teikimo. Pasiūlymų vertinimo kriterijus – ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas. Bendraieškės pateikė pasiūlymą ir vėliau buvo informuotos, kad pasiūlymas yra atitinkantis sąlygas.
Atsakovė raštu kreipėsi į bendraieškes jų prašydama pagrįsti neįprastai mažą finansinio pasiūlymo kainą. Bendraieškės pateikė atsakovei kainos pagrindimą, tačiau raštu buvo informuotos, kad jų pasiūlymas atmestas, nes pasiūlytos neįprastai mažos kainos bendraieškės tinkamai nepagrindė. Atsakovė sprendimu konkurso laimėtoja pripažino trečiuosius asmenis.
Bendraieškės atsakovei pateikė pretenzijas, tačiau šios buvo atmestos.
Bendraieškės nurodo, kad atsakovė nepagrįstai atmetė pasiūlymą remdamasi tuo, kad siūloma reklamos ar komunikacijos strategija nėra pakankamai ar kiek pageidaujama efektyvi - toks pasiūlymo atmetimo pagrindas nebuvo nustatytas konkurso sąlygose. Ieškinyje pažymima, kad Konkurso sąlygose ir Pirkimų taisyklėse nebuvo nustatyti neįprastai mažos kainos kriterijai, atsakovė nenurodė, kodėl bendraieškių pasiūlytą kainą pripažino neįprastai maža.

Apžvelgiamoje byloje kilo ginčas, ar apeliacinės instancijos teismas turi teisę peržengti apeliacinio skundo ribas viešųjų pirkimų bylose.
Kasacinio teismo yra išaiškinta, kad siekiant užtikrinti viešojo intereso apsaugą sprendžiant viešųjų pirkimų ginčus, už jų nagrinėjimą atsakingam subjektui turi būti suteikti plačiausi įgaliojimai veikti. Kasacinis teismas konstatavo, kad viešųjų pirkimų bylose teismai turi teisę savo iniciatyva (ex officio) šalių ginčą spręsti kaip aktyvus arbitras (inter alia, peržengti skundo ribas), kurio nesaisto proceso šalių rungimosi ribos. Toks vaidmuo laikytinas diskrecine teise, tačiau ne absoliučia bei ribojama perkančiosios organizacijos galimai neteisėto veiksmo (sprendimo) akivaizdumu. Viešųjų pirkimų bylose, priešingai nei įprastiniuose privatiniuose ginčuose, subjekto elgesio, veiksmų ar sprendimų akivaizdžios neatitikties imperatyviosioms teisės normoms kriterijus yra ne vienintelė aktyvaus (iniciatyvaus) teismo veikimo sąlyga. Kai teismas ex officio peržengia ginčo ribas, savo aktyvaus procesinio elgesio priežastis turi pagrįsti, motyvuoti, tinkamai ir iš anksto apie tai informuoti proceso šalis, suteikti joms galimybę pateikti savo poziciją tiek dėl poreikio peržengti ginčo ribas, tiek dėl naujų aplinkybių vertinimo. Kasacinis teismas pažymėjo, kad pirkėjo statusas lemia tai, kokios teisės normos, bendrosios ar specialiosios, taikytinos inicijuojant, organizuojant pirkimą, sudarant sutartis ir jas vykdant. Jei įmonė yra perkančioji organizacija, atitinkanti VPĮ 4 straipsnio nuostatas, jos organizuojami pirkimai turi atitikti VPĮ. VPĮ yra lex specialis tiek Civilinio kodekso, tiek kitų teisės aktų atžvilgiu. Atsižvelgdamas į nurodytus argumentus, kasacinis teismas konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismas, ex officio spręsdamas dėl atsakovės teisinio statuso VPĮ 4 straipsnio taikymo aspektu, tinkamai vykdė iš Konstitucijos kylančius viešojo intereso apsaugos imperatyvus ir teisingai taikė CPK 320 straipsnio 2 dalies, 423(8) straipsnio nuostatas.

9.

2016-03-30

3K-3-177-916/2016

Dėl prašymo susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais ir tiekėjo pretenzijos pateikimo terminų skaičiavimo

UAB „Akiro“

VŠĮ „Trakų ligoninė“

 Ieškovė nurodė, kad dalyvavo atsakovės paskelbtame viešajame supaprastintame konkurse, kuriuo buvo perkami remonto darbai. Ieškovė kartu su jungtinės veiklos partnere UAB „AVA statyba“ pateikė pasiūlymą. Atsakovė pranešė apie sprendimus dėl pirkimo pasiūlymų eilės sudarymo ir pirkimo laimėtojo nustatymo. Ieškovė su partnere pasiūlymų eilėje liko ketvirtoje vietoje. Atsakovė taip pat informavo ieškovę apie priimtą sprendimą atmesti aštuntoje vietoje esančios dalyvės UAB „Duventa“ pretenziją. Ieškovė atsakovės paprašė pateikti minėtų sprendimų motyvus, ir atsakovei juos pateikus paaiškėjo, kad 1-3 vietose esančių konkurso dalyvių pasiūlymai neatitinka konkurso reikalavimų, todėl siuntė kelias pretenzijas, kuriomis ieškovė reikalavo ją pripažinti konkurso laimėtoją. Ieškovė pateikė kelias pretenzijas: pirmoji buvo atmesta, o antroji atsakovės nenagrinėta, nes buvo paduota praleidus įstatyme numatytą terminą. Dėl susipažinimo su UAB „Duventa“ pasiūlymo atmetimo sprendimo motyvais atsakovė informacijos neteikė. Ieškovė prašė panaikinti atsakovės sprendimus dėl ieškovės pretenzijų bei šiomis pretenzijomis ginčytus atsakovės sprendimus dėl pirkimo pasiūlymų eilės ir pirkimo laimėtojo nustatymo.

Apžvelgiamoje byloje kilo ginčas dėl prašymo susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais ir tiekėjo pretenzijos pateikimo terminų skaičiavimo, atsižvelgiant į perkančiosios organizacijos suteiktos informacijos momentą. Šalys taip pat nesutarė, kiek išsamiai turėtų būti pranešama konkurso procedūrose dalyvaujantiems tiekėjams apie kito dalyvio pretenzijos išnagrinėjimą. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai sprendė, kad perkančioji organizacija teisėtai atsisakė nagrinėti ieškovės (tiekėjos) vėlesnę pretenziją, nes buvo praleistas terminas jai pateikti, o dėl kitos dalyvės pretenzijos atmetimo motyvų nepateikimas nepažeidė ieškovės teisių. Kasacinis teismas nurodė, kad sprendžiant, ar ieškovė tinkamai įgyvendino savo interesų gynybos teisę, pirmiausia pažymėtina, kad VPĮ nuostatose (6, 41 straipsniai) neįtvirtintas terminas prašymui susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais pateikti. VPĮ 41 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija, gavusi kandidato ar dalyvio raštu pateiktą prašymą, turi nedelsdama, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos, nurodyti atitinkamus duomenis. Kasacinis teismas išaiškino, kad tiekėjai prašymą susipažinti su kitų dalyvių pasiūlymais perkančiajai organizacijai gali pateikti per sutarties sudarymo atidėjimo terminą (VPĮ 2 straipsnio 22 dalis); jei nepasibaigus šiam terminui ar dar nesant sudarytai sutarčiai tiekėjai iš perkančiosios organizacijos gauna prašomą informaciją, pretenzijos pateikimo termino skaičiavimas (VPĮ 94 straipsnio 1 dalis) atnaujinamas nuo šio sužinojimo momento. Atsižvelgdamas į tai, kasacinis teismas sprendė, kad šios bylos atveju tiek prašymas susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais buvo pateiktas nepažeidžiant terminų (minėta, jie įstatyme apskritai nenustatyti), tiek vėlesnė pretenzija pateikta nepažeidžiant įstatyme įtvirtinto 15 dienų termino, kuris šiuo atveju turėjo būti pradedamas skaičiuoti, kai tiekėja gavo perkančiosios organizacijos informaciją, pateiktą atsižvelgiant į nurodytą jos prašymą.
Kasacinis teismas taip pat išaiškino, kad pagal VPĮ 94(1) straipsnio 3 dalį perkančioji organizacija motyvuotą atsakymą apie išnagrinėtą pretenziją privalo išsiųsti tik pretenziją pateikusiam tiekėjui, o visus kitus pirkimo dalyvius ji informuoja apie gautos pretenzijos išnagrinėjimo rezultatą (jos atmetimą ar patenkinimą) ir tolesnę procedūrų eigą; su pretenzija ir motyvuotu atsakymu į ją kiti pirkimo dalyviai gali susipažinti pagal VPĮ 6 straipsnio nuostatas, jei perkančiajai organizacijai pateiks atskirą prašymą susipažinti ir jei prašoma išviešinti pretenzija ir atsakymas į ją (ar pretenzijos ar atsakymo į ją dalis) nepažeis atitinkamo ūkio subjekto teisės į konfidencialios informacijos apsaugą. Remdamasis nurodytais argumentais, kasacinis teismas panaikino bylą nagrinėjusių teismų procesinius sprendimus ir perdavė bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

10

2016-04-06

e3K-3-237-415/2016

Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

UAB „ATEA“

Kauno miesto savivaldybės administracija (tretysis asmuo IĮ „ADL Security Systems“)

Ieškovė dalyvavo atsakovės vykdomame supaprastintame atvirame konkurse „Patalpų apsaugos bei gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų Kauno miesto savivaldybės švietimo įstaigų pastatuose įrengimo darbų pirkimas“. Atsakovė raštu informavo ieškovę apie pasiūlymų eilę ir pirmosios pirkimo dalies laimėtojo nustatymą. Pirmos vietos laimėtojas trečiasis asmuo pateikė 162 102,04 Eur vertės pasiūlymą, antros vietos laimėtoja ieškovė – 168 183,95 Eur vertės pasiūlymą. Ieškovė kreipėsi į atsakovę dėl leidimo susipažinti su IĮ „ADL Security Systems“ pasiūlymo medžiaga. Atsakovė raštu pateikė ieškovei dalį prašomos informacijos. Ieškovė teigė, jog atsakovo pasirinktas konkurso laimėtojas neatitiko konkurso sąlygų ir atsakovė, neatmesdama trečiojo asmens pasiūlymo, pažeidė VPĮ nusotatas. Taip pat ieškovė teigia, jog atsakovė nepagrįstai nesuteikė galimybės susipažinti su likusia nekonfidencialia medžiaga susijusia su IĮ „ADL Security Systems“ pasiūlymu.

Šioje byloje teismas pasisakė dėl priežiūros procedūrų veiksmingumo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti kaip nepagrįsti. CPK 423(3)straipsnyje įtvirtinta ieškovo procesinio elgesio taisyklė teismui pateikti argumentus dėl nesutikimo su perkančiosios organizacijos sprendimu nenagrinėti jo pretenzijos aiškintina plačiai ir turi būti suprantama kaip apimanti įvairius atvejus: tiek situacijas, kai ieškovas iš esmės sutinka (šios aplinkybės nekvestionuoja) su pretenzijos termino praleidimu, tačiau vertina, kad dėl tam tikrų priežasčių jam neturėtų būti taikomi griežčiausi terminų praleidimo padariniai (pvz., nurodo objektyvias bei išskirtines priežastis, pateisinančias termino praleidimą); tiek ir tokius ginčus, kai tiekėjas ir perkančioji organizacija, be kita ko, nesutaria, ar iš tiesų terminas pretenzijai pateikti buvo praleistas, t. y. ginčijasi dėl šio termino skaičiavimo ir taikymo tvarkos. Kiekvienu atveju taip pat turi būti įvertinama tai, kad, be peržiūros procedūrų operatyvumo, joms keliamas ir veiksmingumo reikalavimas. Peržiūros procedūros veiksmingumo principas suponuoja efektyvių perkančiosios organizacijos veiksmų ir sprendimų apskundimo priemonių buvimą ir galimybę jomis realiai pasinaudoti.
Jei teisėtai pritaikytos peržiūros procedūros nuostatos konkrečiu atveju lemia neveiksmingą, pernelyg suvaržytą pažeistų teisių gynybą, teismai materialiosios ir proceso teisės normas ex officio aiškina ir taiko taip, kad tiekėjui būtų leista efektyviai įgyvendinti teisę į pažeistų teisių gynybą. Šis imperatyvas lemia tai, kad perkančiosios organizacijos sprendimų peržiūros procedūros nuostatos (terminų nustatymas) ir jų taikymas neturi būti toks, kad pasinaudojimas šia procedūra tiekėjams pasidarytų beveik neįmanomas ar labai sudėtingas. Naudojimasis perkančiosios organizacijos sprendimų apskundimo teise gali būti ribojamas, jei tiekėjas galėjo ar turėjo nustatyti pažeidimą, veikdamas taip rūpestingai, kaip galima tikėtis iš patyrusio ūkio subjekto. Vertinant ieškovo galimybę prieš perkančiąją organizaciją remtis aplinkybėmis, nenagrinėtomis ikiteisminėje ginčo stadijoje, būtina atsižvelgti ne tik į jų paaiškėjimo momentą, bet ir į veiksmus, kurių šalys ėmėsi, kad jos paaiškėtų. Kadangi ieškovė anksčiau neturėjo galimybių susipažinti su šiais dokumentais, nėra teisinio pagrindo riboti jos galimybę prieš perkančiąją organizaciją remtis aplinkybėmis, nenagrinėtomis ikiteisminėje ginčo stadijoje. Vertinant šią ieškovės galimybę ir pripažįstant, kad tam tikros aplinkybės jai paaiškėjo tik šios nutarties 46 punkte nurodytu momentu, atsižvelgtina taip pat į tai, kokių veiksmų ji ėmėsi, kad jos paaiškėtų.
Ieškovė tiek pradinėje, tiek papildomoje pretenzijose ginčijo trečiojo asmens pasiūlyme pateiktų lokalinių sąmatų konfidencialaus statuso pagrįstumą ir prašė susipažinti su šiais dokumentais. Atsakovė tokį ieškovės prašymą atmetė. Taigi yra pagrindas pripažinti, kad ieškovė panaudojo visas viešųjų pirkimų procese taikytinas procedūras, kad ikiteisminėje ginčo stadijoje paaiškėtų visos aplinkybės, kuriomis grindžiamas reikalavimas prieš perkančiąją organizaciją, tačiau jos nepaaiškėjo dėl atsakovės sprendimų.

11

2016-04-29

e3K-7-89-378/2016

Dėl šalių atsiskaitymo pagal niekinį viešojo pirkimo sandorį

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

UAB „Efektyvios investicijos“

Apžvelgiamoje byloje sprendžiama dėl skolininko (perkančiosios organizacijos) pareigos sumokėti kreditoriui (tiekėjui) skolą už suteiktas paslaugas pagal sandorį, kuris įsiteisėjusiu teismo sprendimu kaip prieštaraujantis imperatyviosioms įstatymo normoms pripažintas niekiniu. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinio dalį tenkino.
Kasacinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija suformulavo tokią teisės aiškinimo ir taikymo taisyklę: tais atvejais, kai vienoje byloje pareiškiamas ieškinys dėl atsiskaitymo pagal sutartį, o kitoje byloje tokią sutartį prašoma pripažinti niekine, byla dėl mokėjimų pagal ginčijamą paslaugų teikimo sutartį turėtų būti sustabdoma, kol įsiteisės teismo sprendimas byloje dėl sutarties galiojimo.
Kasacinis teismas, atsižvelgdamas į tai, kad dėl sandorio pripažinimo niekiniu tarp šalių gali būti taikomi negaliojančio sandorio padariniai (restituciją, nepagrįstą turto gavimą ar praturtėjimą bei kitus padarinius reglamentuojančios nuostatos), konstatavo, jog būtina aiškiai nustatyti, kokios teisės normos, kuriomis šie padariniai reglamentuojami, atitinkamu atveju turi būti taikomos. Tai svarbu ne tik siekiant užtikrinti tinkamą teisės normų taikymą ir teisingą ginčo sprendimą, bet kartu ir kreditoriui priteisiant adekvatų jo naudai vykdytinos piniginės prievolės dydį (apimtį). Kasacinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija suformulavo tokią teisės aiškinimo ir taikymo taisyklę: tuo atveju, kai tiekėjas pareiškia ieškinį perkančiajai organizacijai dėl apmokėjimo už suteiktas paslaugas pagal sutartį, kuri pripažįstama niekine, ieškovo reikalavimas (atsiskaitymo pagal sandorį klausimas) nagrinėtinas remiantis taisyklėmis, reglamentuojančiomis niekinio sandorio padarinių taikymą, ir nustačius, kad tokios sutarties pagrindu atsakovo užsakymu paslaugos faktiškai buvo suteiktos, taikytinos be pagrindo įgytą turtą ar nepagrįstą praturtėjimą reglamentuojančios teisės normos (CK 6.237 straipsnio 1 dalis, 6.240 straipsnis, 6.242 straipsnio 1 dalis).
Kasacinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, kad kilo objektyvus poreikis keisti ligšiolinę kasacinio teismo praktiką dėl tiekėjo naudai vykdytinos perkančiosios organizacijos piniginės prievolės viešojo pirkimo sutartį pripažinus negaliojančia ab initio. Kasacinis teismas konstatavo, kad jei analogiškų viešojo pirkimo sutarčių, sudarytų panašiu kaip pripažinto negaliojančiu sandorio sudarymo metu, kainos (įkainių) teismas negalėtų nustatyti, jis galėtų vertinti sandorių, sudarytų panašiu metu tarp privatinės teisės reguliuojamų teisės subjektų (t. y. būtų galima vertinti ne viešojo pirkimo sutarčių, o kitų sandorių), vertę. Teisingo atlyginimo nustatymui taip pat gali būti taikomi ir kiti metodai (pvz., paskirta teismo ekspertizė). Visais atvejais turėtų būti atsižvelgiama į teikiamų paslaugų apimtį (transportuotų ir saugotų transporto priemonių kiekį, saugojimo trukmę ir pan.), nuo to taip pat galėtų priklausyti suteiktų paslaugų vertė. Atsižvelgdama į tai, išplėstinė teisėjų kolegija suformulavo tokią teisės aiškinimo ir taikymo taisyklę: tais atvejais, kai pripažįstama niekine viešojo paslaugų teikimo sutartis, pagal kurią faktinis paslaugų teikimas jau yra įvykęs ir restitucija natūra yra negalima (nes prievoles pagal šią sutartį įvykdė tik tiekėjas), atlyginimo dydis už suteiktas paslaugas negali būti nustatomas pagal negaliojančios sutarties sąlygas, o perkančiosios organizacijos nepagrįsto sutaupymo vertė apskaičiuotina pagal analogiško sandorio vertės kriterijų (ar kitus teisingo atlyginimo metodus).

12.

2016-05-03

 3K-3-235-690/2016

Dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių teismo teisę mažinti sutartines netesybas ir jungtinės veiklos sutarties šalių atsakomybę tretiesiems asmenims, aiškinimo ir taikymo

Lietuvos kariuomenė

UAB „Teksnija“ ir Valstybinis mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologinių mokslų centras

Ieškovė su atsakove UAB „Teksnija“, veikiančia pagal jungtinės veiklos sutartį, sudarytą su atsakovu Fizinių ir technologinių mokslų centru, pasirašė lauko uniformų, skirtų drėgnam orui, pirkimo–pardavimo sutartį. Atsakovai įsipareigojo per 60 dienų nuo sutarties įsigaliojimo suderinti su ieškove ir patvirtinti prekių darbinius etalonus, kurie atitiktų sutarties reikalavimus, ir per penkis mėnesius nuo sutarties įsigaliojimo pristatyti ieškovei ne mažiau kaip 250 vienetų lauko uniformos komplektų, suderinti ir patvirtinti darbinį etaloną ir pristatyti uniformos komplektus. UAB „Teksnija“ raštu kreipėsi į ieškovę, prašydama pratęsti produkcijos pateikimo terminą, tačiau buvo atsisakyta tai padaryti, nurodant, kad pavėlavus pristatyti prekes bus taikoma sutartyje numatyta atsakomybė (delspinigiai). Atsakovas vėlavo vykdyti sutartį, todėl Lietuvos kariuomenė patyrė nuostolius, kurie buvo sutarti iš anksto. Ieškovės teigimu Atsakovai nuostolius turėtų atlyginti solidariai.


Kasacinis teismas yra nurodęs, kad mažindamas netesybas teismas taiko esminį kriterijų – netesybų santykį su nuostoliais, nes tik įvertinęs skirtumą tarp nuostolių ir prašomų netesybų teismas gali nuspręsti, ar netesybų suma nėra pernelyg didelė ir nepagrįsta. Kasacinis teismas pažymėjo, kad aplinkybė, jog kreditorius (ieškovė) šioje byloje yra viešasis juridinis asmuo, vykdantis visuomenines funkcijas – Lietuvos kariuomenė, esant pareikštam argumentuotam reikalavimui mažinti netesybas, per se nesudaro pagrindo priteisti ieškiniu reikalaujamą netesybų dydį, neįvertinus jo santykio su nuostoliais. Kita vertus, kasacinis teismas atkreipė dėmesį į tai, kad viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose dėl jų specifikos, inter alia, susijusios su unikaliais pirkimo objektais (prekėmis, paslaugomis ar darbais), kurie paprastai nenaudojami komerciniais tikslais, kreditorėms (perkančiosioms organizacijoms), jei atsakovai (tiekėjai) pareikštų prieštaravimus (ar pats teismas savo iniciatyva pradėtų nagrinėti šį klausimą), neretai būtų pernelyg sunku ar apskritai neįmanoma tiksliai įrodyti pagal viešojo pirkimo sutartį apskaičiuotų netesybų santykį su kilusiais realiais nuostoliais. Atsižvelgdamas į tai, kasacinis teismas suformulavo šią teisės aiškinimo ir taikymo taisyklę: jei procese dėl tiekėjų sutartinės atsakomybės pastarieji pareiškia argumentuotus prieštaravimus arba teismas savo iniciatyva sprendžia netesybų mažinimo klausimą, perkančiosios organizacijos, įrodinėdamos priteistinų netesybų santykį su realiai patirtais nuostoliais, gali įrodinėti ne tik tiesioginę ekonominę praradimų, negautų pajamų ar papildomų išlaidų vertę, bet ir nurodyti kitokio pobūdžio nepatogumus, suvaržymus ir kt., kurių finansinė vertė, jų nuomone, atitinka apskaičiuotų netesybų dydį. Teismas dėl tokių įrodymų sprendžia pagal bendruosius civilinės teisės principus (CK 1.5 straipsnio 1 dalis), atsižvelgdamas į atitinkamų bylos aplinkybių visumą. Kasacinis teismas, atsižvelgdamas į teismų nustatytas faktines bylos aplinkybes, tai, kad ginčo šalių sutartis buvo įvykdyta, o ieškovė aiškiai nepagrindė, jog dėl praleistų prekių pristatymo terminų patyrė nuostolių, kurių dydis atitinka ieškiniu prašytą priteisti netesybų dydį, sprendė sumažinti ieškovei iš atsakovų priteistiną netesybų dydį.
Kasacinis teismas taip pat pažymėjo, kad, sprendžiant dėl jungtinės veiklos partnerių solidariosios atsakomybės, tinkamas ar ne kiekvienam iš skolininkų tenkančių prievolių vykdymas neturi teisinės reikšmės jų solidariajai atsakomybei prieš kreditorių. Tačiau tokia aplinkybė gali turėti įtakos vėlesniems jų tarpusavio santykiams (atsiskaitymams), pavyzdžiui, jei teismas kreditoriaus reikalavimu prievolės vykdymą priteistų tik iš vienos šalies, taip pat sprendžiant dėl kreditoriaus nuostolius atlyginusio jungtinės veiklos partnerio regreso teisės apimties (CK 6.9 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgdamas į tai, kad abu atsakovai ieškovės organizuotame viešajame lauko uniformų komplektų pirkime dalyvavo bendrai jungtinės veiklos sutarties pagrindu bei pagal bendras prievoles, susijusias su jungtinės veiklos sutartimi, partneriai įsipareigojo atsakyti solidariai, kasacinis teismas sprendė, kad abu atsakovai atsako solidariai.

13.

2016-06-02

e3K-3-291-969/2016

Dėl viešojo pirkimo dokumentų, kuriuose nustatyti minimalūs kvalifikacijos reikalavimai, aiškinimo ir tiekėjų atitikties šiems reikalavimams vertinimo

UAB „Versina“

Šiaulių rajono savivaldybės administracija (tretysis asmuo UAB „Medingė“)

Apžvelgiamoje byloje kilo ginčas dėl supaprastinto atviro konkurso sąlygų aiškinimo, ar jose nustatytas kvalifikacijos reikalavimas, kad tiekėjas taikytų kokybės vadybos užtikrinimo priemones statybos darbų srityje, reiškia, jog tokios priemonės turi būti laikomos tik bendriesiems statybos darbams, ar bendriesiems ir specialiesiems statybos darbams bei, ar nurodytą reikalavimą tiekėjas turi atitikti pats, ar tai gali padaryti jo pasitelktas subrangovas. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai sprendė, kad konkurso sąlygos reikalauja, jog tiekėjas taikytų kokybės vadybos užtikrinimo priemones bendriesiems ir specialiesiems statybos darbams. Tačiau pirmosios instancijos teismas nurodė, kad tiekėjas, įrodinėdamas kvalifikacijos atitiktį ginčo reikalavimui, neturi teisės remtis pasitelktų subrangovų pajėgumais, o apeliacinės instancijos teismas sprendė priešingai – draudimo remtis pasitelkiamų subrangovų kvalifikacija nėra konkurso sąlygose.
Kasacinis teismas konstatavo, kad, kilus ginčui dėl konkretaus kvalifikacijos reikalavimo turinio, aplinkybė, kokią ir kokios apimties kvalifikaciją turi turėti pirkime dalyvaujantis tiekėjas, nustatoma įvertinus kvalifikacijos reikalavimų lentelėje nurodytą lingvistinę atitinkamos sąlygos išraišką, ją sistemiškai aiškinant kartu su pirkimo sąlygomis, apibrėžiančiomis pirkimo objektą, techninius reikalavimus jam (pavyzdžiui, reikalavimo turėti teisę verstis veikla, reikalinga perkamiems statybos darbams atlikti, turinys nustatomas įvertinus techninę specifikaciją, kurioje detalizuotas pirkimo objektas). Atsižvelgdamas į tai bei į ginčo konkurso sąlygos lingvistinę išraišką (kurioje nenurodyta konkreti statybos darbų sritis), kasacinis teismas darė išvadą, kad reikalavimas taikyti kokybės vadybos užtikrinimo priemones taikytinas tiek bendriesiems, tiek specialiesiems konkursu perkamiems statybos darbams. Pirmiau nurodytos išvados nepaneigia pirkimo sąlyga, pagal kurią ginčo kvalifikacijos reikalavimą turi atitikti ūkio subjektų grupės narys (-iai), kuris (-ie) vykdys bendruosius statybos darbus. Tai – ne kvalifikacijos reikalavimas, o ūkio subjektų pajėgumų sumavimo taisyklė, dėl kurios ginčo byloje nebuvo.
Kasacinis teismas pažymėjo, kad konkurso sąlygose buvo nustatytas reikalavimas, jog bendruosius statybos darbus atliktų pats tiekėjas, o ne subrangovai. Atskirų reikalavimų dėl specialiųjų statybos darbų nebuvo nustatyta. Atsižvelgdamas į tai, kasacinis teismas sprendė, kad ginčo kvalifikacijos reikalavimas aiškintinas kaip reiškiantis, kad tiekėjas (konkretus ūkio subjektų grupės narys) pats turėjo atlikti bendruosius statybos darbus ir jiems taikyti kokybės vadybos užtikrinimo priemones, o specialiųjų statybos darbų vykdymą galėjo patikėti subrangovams bei atitiktį šiam reikalavimui dėl specialiųjų statybos darbų įrodyti bet kurių viešojo pirkimo sutarties vykdyme dalyvaujančių subjektų (subrangovų ar partnerių) taikomomis kokybės vadybos užtikrinimo priemonėmis. Remdamasis nurodytais argumentais, kasacinis teismas paliko galioti apeliacinės instancijos teismo sprendimą.

14.

2016-06-02

e3K-3-293-378/2016

Dėl tiekėjo teisės ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus

UAB „Skaitmeninio sertifikavimo centras“

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Ieškovė pateikė atsakovei (perkančiajai organizacijai) pretenziją, kuria prašė pripažinti neteisėtais viešojo pirkimo sąlygų paaiškinimus, kuriais sumažinti reikalavimai tiekėjams, ir, patikslinus pirkimo sąlygas, nukelti pasiūlymų pateikimo datą protingam terminui.
Ieškovė ieškiniu prašė teismo: 1) pripažinti neteisėtu perkančiosios organizacijos sprendimą atsisakyti pateikti atsakymą į pretenziją; 2) kreiptis į Ryšių reguliavimo tarnybą dėl išvados pateikimo; 3) pripažinti neteisėtomis viešojo pirkimo „Kvalifikuoto elektroninio parašo laiko žymų formavimo paslaugų pirkimas“ sąlygas ir nutraukti viešojo pirkimo procedūras.
Atsakovė paskelbė apie viešąjį pirkimą. Pirkimo sąlygų 2015 m. lapkričio 4 d. patikslinimu buvo panaikintos kai kurios pirkimo sąlygos, nustatančios minimalius kvalifikacinius reikalavimus, taip pat patikslintas pateikti reikalingų dokumentų sąrašas ir t.t. Ieškovė teigė, kad toks pirkimo sąlygų pakeitimas pažeidžia skaidrumo principą (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis), rinkos subjektų teisėtus lūkesčius bei sąžiningą konkurenciją (VPĮ 32 straipsnio 2 dalis), kvalifikacinių reikalavimų tikslą (VPĮ 32 straipsnio 1 dalis) atrinkti kompetentingus, pajėgius tiekėjus.

Teismas apžvelgiamoje byloje konstatavo, jog Lietuvoje įtvirtinta perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų peržiūros procedūra apima privalomą ikiteisminę stadiją (VPĮ 93 straipsnio 3 dalis). Šios teisių gynybos stadijos esmė – prieš viešojo pirkimo sutarties sudarymą leisti tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išspręsti nesutarimus išvengiant teismo proceso, t. y. perkančiajai organizacijai panaikinti savo netinkamus sprendimus arba besiskundžiančiam tiekėjui išsamiau išdėstyti šių sprendimų priėmimo priežastis ir motyvus. Ieškovas savo reikalavimą teisme gali grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo ginčyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais. Priešingas VPĮ V skyriaus nuostatų aiškinimas, t. y. galimybė skųsti tokius perkančiosios organizacijos veiksmus, kurie nebuvo nagrinėjami privalomoje ikiteisminėje procedūroje, prieštarautų bonus pater familias principui ir lemtų besąlygišką tiekėjo teisę, pavyzdžiui, skųsti konkurso sąlygas po to, kai jo pasiūlymas nebuvo vertinamas dėl kvalifikacijos neatitikties arba pasiūlymo vertinimo metu buvo atmestas, arba nebuvo pripažintas geriausiu. Pretenzijoje ir ieškinyje nurodytų aplinkybių sutaptis yra svarbesnė ieškinio pagrindo (galimų perkančiosios organizacijos neteisėtų veiksmų), o ne reikalavimų atžvilgiu. Kasacinio teismo, pavyzdžiui, nurodyta, kad pirkimo sąlygų teisėtumo klausimas pretenzijoje nebūtinai turi būti iškeltas kaip būsimo ieškinio dalykas (reikalavimas), t. y. tiekėjas iš esmės gali ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl jo pasiūlymo remdamasis pirkimo sąlygų neteisėtumu. Teisėjų kolegija, konstatavo, kad teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, turėjo įvertinti ne tik lingvistinę ieškinio dalyko formuluotę, bet ir ieškinio pagrindu nurodytų aplinkybių atitiktį kasatorės pretenzijoje nurodytoms faktinėms aplinkybėms, kuriomis buvo grindžiama pretenzija. Pažymėtina tai, kad kasacinis teismas laikosi nuoseklios pozicijos, jog tais atvejais, kai tiekėjai teisme ginčija konkrečias viešojo pirkimo konkurso sąlygas ir šios dėl to (ar teismo iniciatyva) yra pripažįstamos neteisėtomis, teismai ex officio turi nutraukti konkurso procedūras. Kasacinio teismo vertinimu, ieškovės teismui pateiktas reikalavimas nutraukti pirkimo procedūras kvalifikuojamas kaip nesavarankiškas reikalavimas, priminimas apie teismams tenkančias pareigas, nustačius neteisėtus perkančiųjų organizacijų veiksmus, dėl kurio šios tiekėjos galbūt pažeistų teisių gynybos įgyvendinimas negali būti pripažįstamas neatitinkančiu įstatymuose įtvirtintos tvarkos.

15.

2016-07-07

e3K-3-372-248/2016

Dėl įgaliotojos ir įgaliotosios perkančiųjų organizacijų procesinio teisinio subjektiškumo peržiūros procedūroje ir dėl pasiūlymo atitikties pirkimo sąlygoms ir jos vertinimo

UAB „Oslo namai“

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (tretieji asmenys UAB „Jarinta“ ir UAB „Verslo aptarnavimo centrui“ .

Byloje nustatyta, kad AB „Lietuvos dujos“ (atsakovė yra jos teisių perėmėja) įgaliojo UAB Verslo aptarnavimo centrą vykdyti supaprastinto viešojo automobilių parkavimo paslaugų pirkimo procedūras. Pirkimo Specialiųjų sąlygose nurodyta, kad pirkimo objektas – automobilių parkavimo paslaugos. Sąlygose yra keliami tokie reikalavimai: automobilių stovėjimo aikštelė turi būti švari ir tvarkinga, tiekėjas teikdamas paslaugas privalės užtikrinti, kad jis ir (ar) jo darbuotojai turi visus paslaugų teikimui būtinus leidimus, veiklos pažymas ar lygiaverčius dokumentus, ar kitus dokumentus, kurių reikalaujama pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus, leidžiančius užsiimti automobilių parkavimo paslaugomis Vilniaus mieste, siūloma automobilių parkavimo aikštelė tiekėjui priklauso nuosavybės teise arba nuomojama. Įgaliotoji organizacija UAB „Jarinta“ pasiūlymą įtraukė į pasiūlymų eilę ir ši tiekėja buvo pripažinta laimėtoja.
Ieškovė nurodė, kad UAB „Jarinta“ pasiūlymas iš esmės neatitinka pirkimo sąlygų, nes šio trečiojo asmens nurodytais adresais Nekilnojamojo turto registre nėra registruotų automobilių stovėjimo aikštelių kaip statinių, todėl iš esmės UAB „Jarinta“ nurodytos automobilių stovėjimo aikštelės net neegzistuoja. Be to, nurodytos automobilių stovėjimo aikštelės neatitinka ir kitų sąlygų keliamų reikalavimų.

Spręsdamas dėl stovėjimo aikštelių kaip atskirų nekilnojamojo turto objektų registracijos, kasacinis teismas nurodė, kad, nors viešojo pirkimo techninės specifikacijos nuostatose buvo nurodyti tam tikri automobilių stovėjimo aikštelių reikalavimai, tačiau ginčo pirkimo objektas – ne prekė (daiktas), o paslaugos. Dėl to atsakovės valia turėjo būti vertinama atsižvelgiant į jos poreikį statyti ir saugoti jai ar jos darbuotojams priklausančias transporto priemones, o ne įsigyti tinkamai įregistruotą nekilnojamąjį daiktą. Kasacinis teismas konstatavo, kad pagal šios srities ūkinės veiklos teisinį reguliavimą tiekėjai automobilių stovėjimo (saugojimo) paslaugas gali teikti ne tik inžineriniame statinyje, bet ir tinkamai įregistruotame žemės sklype, jei atitinkamo viešojo pirkimo sąlygomis stovėjimo aikštelė papildomai neapibrėžta, nustatant konkrečius reikalavimus (pvz., dėl asfalto dangos). Kasacinis teismas sutiko su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad į bylą pateiktame UAB „Jarinta“ ir UAB „Vilbeksa“ sudarytos patalpų nuomos sutarties, kuria šios šalys, inter alia, susitarė dėl šalia patalpų esančios žemės sklypo dalies neatlygintino naudojimo (panaudos), nuoraše iš esmės nenurodytas šio sandorio galiojimo terminas, todėl negalima daryti išvados, kad trečiasis asmuo, teikdamas automobilių stovėjimo ir saugojimo paslaugas ginčo žemės sklype, turės valdymo teisę į jį. Kasacinis teismas konstatavo, kad trečiasis asmuo neįrodė valdymo teisės į ginčo žemės sklypą, todėl buvo pagrindas laikyti jo pateiktą pasiūlymą neatitinkančiu viešojo pirkimo sąlygų.

16.

2016-11-10

e3K-3-456-469/2016

Dėl neigiamo pobūdžio sąlygos, kuria ribojamas tiekėjų dalyvavimas konkurse, teisėtumo ir draudimo riboti jų konkurenciją

UAB "Diagnostikos laboratorijos"

VšĮ Šiaulių centro poliklinika

Ieškovė (toliau – konkurso dalyvė, tiekėja) prašė pripažinti neteisėtą supaprastinto atviro konkurso (toliau – Konkurso) sąlygą, kuria perkančioji organizacija (atsakovė) varžė Konkurse pateikti pasiūlymus tiems tiekėjams, užsiimantiems tokia pat veikla, t. y. bendrųjų medicinos paslaugų teikimu, kaip ir perkančioji organizacija. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai reikalavimą atmetė.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) jurisprudencijoje nurodyta negatyvaus pobūdžio neleidimo dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose pagrindai, paremti objektyviai konstatuotinais faktais ar atitinkamam tiekėjui būdingu elgesiu, turi būti susiję su jo profesinėmis savybėmis. Atsižvelgiant į tai, valstybėms draudžiama Direktyvos Nr. 2004/18 45 straipsnyje (VPĮ 33 straipsnyje) pateiktą sąrašą papildyti kitais pašalinimo pagrindais, paremtais su tiekėjų profesinėmis savybėmis susijusiais kriterijais. Taigi profesinėmis savybėmis pagrįsti neleidimo dalyvauti ar pašalinimo pagrindai laikytini išsamiais. Išimtiniu atveju, kai atitinkamas pašalinimo pagrindas nesusijęs su ūkio subjekto profesinėmis savybėmis ir dėl to nepatenka į šį baigtinį sąrašą, galima vertinti šio pagrindo leistinumą, vadovaujantis Europos Sąjungos viešųjų pirkimų teisės principais ir kitomis normomis.. Kasacinio teismo vertinimu, kad ginčo Konkurso sąlyga ne tik neatitinka VPĮ 33 straipsnio nuostatose įtvirtinto su profesinėmis savybėmis susijusių pagrindų baigtinio sąrašo, bet taip pat neskirta visų Konkurso dalyvių vienodoms teisėms ir procedūrų skaidrumui užtikrinti. Dėl vienintelės aplinkybės, kad Konkurse, kuriuo siekiama įsigyti laboratorinių tyrimų paslaugas, būtų leidžiama dalyvauti tiekėjui, kuris, kaip ir perkančioji organizacija, užsiima, inter alia, bendrų šeimos medicinos paslaugų teikimu, nekyla tariamos ar realios grėsmės laisvai ir sąžiningai tiekėjų tarpusavio konkurencijai, o pati tokia viešojo pirkimo procedūra dėl to netampa neskaidri. Kasacinis teismas konstatavo, kad ginčo Konkurso sąlyga nustatyta be pateisinamo pagrindo, o perkančiosios organizacijos siekis apsaugoti tam tikrą su jos veikla susijusią informaciją ir taip savo interesą pacientų skaičiaus nekintamumu išeina už vertybių, išplaukiančių iš viešųjų pirkimų teisinio reguliavimo, apsaugos ribų. Atsižvelgiant į tai, perkančiosios organizacijos poreikis apsaugoti savo interesus, kylančius iš vykdomos veiklos, įgyvendintinas ne viešųjų pirkimų teisės normomis, o bendraisiais civilinės teisės priemonėmis, šiuo atveju sutartinėmis nuostatomis dėl, pavyzdžiui, konfidencialios informacijos apsaugos.
Kasacinis teismas pažymėjo, kad ginčo Konkurso sąlygos taikymas lemia joje nurodytus kriterijus atitinkančio tiekėjo teisių ribojimą ne tik vykdant sutartį, bet ir dalyvaujant Konkurse, taigi konkuruojant su kitais tiekėjais. Kasacinis teismas konstatavo, kad ginčo Konkurso sąlyga nepagrįstai apriboja tiekėjų teisę į varžymąsi dėl viešojo paslaugų teikimo sutarties su kitais tiekėjais. Kasacinis teismas taip pat pažymėjo, kad tai, jog tiekėjų teises mažiau ribojančios priemonės padidina perkančiosios organizacijos administracinę naštą ir tikimybę, jog jos ne visada pasiteisins (atsakovės argumentai, susiję su sudėtingais teisminiais procesais dėl konfidencialios informacijos pažeidimo), per se (pats savaime) nereiškia, kad absoliutus draudimas dalyvauti Konkurse laikytinas proporcingu. Remdamasis nurodytais argumentais kasacinis teismas konstatavo, kad ginčo Konkurso sąlyga neteisėta, pažeidžia VPĮ 33 straipsnio nuostatas ir skaidrumo, nediskriminavimo ir proporcingumo bei laisvos konkurencijos principus. Dėl to kasacinis teismas panaikino šioje byloje priimtus teismų sprendimus ir ginčo Konkurso sąlygą pripažino neteisėta.

17.

2016-12-29

e3K-3-546-469/2016

Dėl užsienio tiekėjo kvalifikacijos – teisės verstis atitinkama veikla – įgijimo momento UAB "Parama" Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos Ieškovė prašė teismo panaikinti atsakovės (perkančiosios organizacijos) sprendimą atmesti jos pasiūlymą viešajame pirkime. Ieškovės teigimu, atsakovė neteisėtai ir nepagrįstai sprendė, kad teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu atsiranda tik nuo teisės pripažinimo dokumento išdavimo dienos. Apžvelgiamoje byloje kilo ginčas, ar atsakovė (užsienio ūkio subjektas) savo kvalifikaciją – teisę verstis veikla – įgijo ne vėliau kaip galutinę pasiūlymų pateikimo dieną, atsižvelgiant į tai, kad Latvijos kompetentinga institucija teisę verstis veikla suteikiantį dokumentą išdavė prieš galutinį pasiūlymų pateikimo momentą, o Lietuvos kompetentinga institucija šią teisę patvirtinantį dokumentą išdavė šiam momentui pasibaigus. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino, o apeliacinės instancijos teismas ieškinį atmetė.
Kasacinis teismas darė išvadą, kad Sertifikavimo centro išduodami dokumentai tik patvirtina užsienio tiekėjų anksčiau įgytą kvalifikaciją, o ne naujai ją suteikia. Kasacinis teismas suformulavo tokią teisės aiškinimo taisyklę: rangovų kvalifikacijos atitiktis viešojo pirkimo sąlygoms, atitinkančioms Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 34 straipsnio nuostatas, įrodinėtina specialiaisiais teisę verstis atitinkama statybos veikla suteikiančiais dokumentais (jei pagal pirkimo paskelbimo metu galiojančius Lietuvos teisės aktus jie reikalingi), kurie kompetentingų Lietuvos ar užsienio institucijų privalo būti išduoti iki perkančiosios organizacijos nustatyto galutinio pasiūlymų pateikimo termino; tokiu būdu užsienio (Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybės narių bei Šveicarijos Konfederacijos) tiekėjų įgyta kvalifikacija laikytina atitinkančia viešojo pirkimo sąlygas, nepriklausomai nuo to, kad šio pajėgumo patvirtinimo dokumentas Lietuvoje buvo išduotas po galutinės pasiūlymų pateikimo datos.
Kasacinis teismas pažymėjo, kad užsienio tiekėjas turi pareigą po supaprastinto viešojo pirkimo paskelbimo kaip įmanoma greičiau per protingą laiką kreiptis į Sertifikavimo centrą su prašymu išduoti teisės pripažinimo dokumentą. Kasacinis teismas išaiškino, kad kitų valstybių (Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybės narių bei Šveicarijos Konfederacijos) tiekėjų (ar bendrus su Lietuvos ūkio subjektais) pasiūlymus dėl užsienio tiekėjų laiku įgytos kvalifikacijos perkančiosios organizacijos privalo vertinti kaip atitinkančius pirkimo sąlygas, išskyrus atvejus, jei bus nustatytas aiškiai socialiai neatsakingas ar nesąžiningas tokių tiekėjų elgesys, darantis įtaką procedūrų operatyvumui, ar dėl pirkimo objekto svarbos ir terminų perkančioji organizacija objektyviai negalės laukti, kol užsienio rangovui bus pripažinta jo teisė veikti Lietuvoje.

 

 

 

2015

 

Eil Nr.

Data ir Bylos Nr.

Bylos pavadinimas

Ieškovas

Atsakovas

Ginčo esmė ir sprendimas

1

2015.10.16

3K-3-554-690/2015

Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

UAB „Atamis“

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Ginčas šioje byloje kilo dėl perkančiosios organizacijos sprendimo – paskelbti konkurso laimėtoją, kurio kvalifikaciją atitinkantis kvazisubtiekėjas išviešintas tik tikslinant tiekėjų kvalifikaciją.

Byloje pasitelkiamas specialistas (kvazisubtiekėjas), kuris atitiko pirkime keltus kvalifikacijos reikalavimus išviešintas tik tikslinant tiekėjų kvalifikaciją.  Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal VPĮ 32 straipsnio 3 dalį tiekėjas, grįsdamas atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, įtvirtintiems pirkimo sąlygose, perkančiajai organizacijai turi įrodyti kitų asmenų išteklių prieinamumą, bet įstatyme neįtvirtinta galimybė tokius įrodymus teikti vėliau, jei iš dalyvio pasiūlymo visumos niekaip negalima nustatyti jo ketinimo remtis kitų asmenų pajėgumu. Tokia išvada koreliuoja su kasacinio teismo pozicija dėl reikalavimo jau pasiūlymų pateikimo etape įrodyti, kad egzistuoja dalyvio ir trečiojo asmens (specialisto) teisinis ryšys, tačiau nukrypo nuo joje pateiktų išaiškinimų ir dėl to priėmė nepagrįstą procesinį sprendimą. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad atsakovė, vertindama trečiojo asmens kvalifikaciją, nesilaikė iš VPĮ nuostatų jai išplaukiančių pareigų, Konkurso laimėtoju paskelbė kvalifikacijos reikalavimų neatitinkantį trečiąjį asmenį, todėl egzistuoja pagrindas pripažinti neteisėtais atsakovės sprendimus dėl ieškovės pretenzijos atmetimo, pasiūlymų vertinimo, preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo, Konkurso laimėtojo išrinkimo ir sprendimo su juo sudaryti viešojo pirkimo sutartį.

2

2015.10.16

3K-3-543-415/2015

Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo neteisėtais bei įpareigojimo nutraukti pirkimą

UAB „Lrytas“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

Ginčas šioje byloje kilo dėl perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygų, laimėtojo pripažinimo ir vertinimo pagal ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą lyginamųjų svorių.

Ieškovas teismui apskundė perkančiosios organizacijos paskelbtas pirkimo sąlygas pirkime „Informacijos apie aplinką kanalo „Grynas.lt“ (arba lygiaverčio) integravimo į jau egzistuojančią interneto svetainę palaikymo ir atnaujinimo paslaugų pirkimas“ ir pagal jas nustatytą laimėtoją. Ieškovas teigia, kad pagal Pirkimo sąlygų 1 priedo 9 punkto 1 lentelę ir 2 priedo B dalies 1 lentelę,  pateikti akivaizdžiai nelygiaverčiai paslaugos kainos sudėtinių dalių svoriai.  Teismas nurodė, kad ieškovas turėjo teikti paklausimus dėl sąlygų paaiškinimo/pakeitimo ar pretenzijas dar pirkimo vykdymo procese ir taip ginti savo teises, siekdama išvengti teisminių procedūrų. Kasacinis teismas pripažįsta, kad byloje nenustatyta perkančiosios organizacijos sprendimų peržiūros procedūros veiksmingumo principo pažeidimų ir teisinio pagrindo nagrinėti ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo stadijoje nepareikštą reikalavimą, nes nėra pagrindo pripažinti perkančiosios organizacijos galimai teisei priešingo elgesio akivaizdumą. Teismas tai pat pasisakė dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo, kurį ieškovas buvo nurodęs kaip netinkamą (nustatyti nelygiaverčiai paslaugos kainos sudėtinių dalių svoriai).  Vertindamas, ar buvo teisinis pagrindas nagrinėti ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo stadijoje nepareikštą reikalavimą dėl perkančiosios organizacijos galimai teisei priešingo elgesio akivaizdumo pripažinimo, konstatuojant konkurso sąlygų neatitiktį viešųjų pirkimų tikslams – įsigyti geriausią paslaugą už geriausią kainą, kasacinis teismas sprendžia, kad tokia išvada nepagrįsta dėl netinkamo konkurso sąlygų įvertinimo. Konkurso sąlygose, nustatančiose pasiūlymų vertinimą, nurodoma, kad perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijus (konkurso sąlygų 10.1 p.), o ne mažiausios kainos kriterijų. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į Teisingumo Teismo praktiką aiškinant 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134, p. 114; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 6 sk., 7 t., p. 132) 53 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatas. Direktyvos 2004/18 53 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyta, kad ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą perkančioji organizacija nustato remdamasi įvairiais kriterijais, susijusiais su atitinkamos sutarties dalyku, pavyzdžiui, kokybe, kaina, techniniais privalumais, estetinėmis ir funkcinėmis charakteristikomis, aplinkosaugos charakteristikomis, eksploatacinėmis sąnaudomis, ekonomiškumu, garantiniu aptarnavimu ir technine pagalba, pristatymo data, pristatymo laikotarpiu arba užbaigimo laikotarpiu. Pagal Teisingumo Teismo praktiką šis sąrašas, kaip matyti iš žodžio „pavyzdžiui“ vartojimo, nėra išsamus (žr. sprendimo Komisija / Nyderlandai, C-368/10, EU:C:2012:284, 84 punktą). Taigi, perkančioji organizacija turi teisę nustatyti kitus sutarties sudarymo kriterijus, jeigu jie susiję su sutarties dalyku ir nepažeidžia Direktyvos 2004/18 2 straipsnyje nustatytų principų. Perkančioji organizacija juo labiau turi turėti tokią laisvę, nes ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas nustatomas „perkančiajai organizacijai išsirenkant“ (žr. Teisingumo Teismo 2015 m. kovo 12 d. sprendimą eVigilo, C-538/13, ECLI:EU:C:2015:166).

3

2015.10.30

3K-3-564-469/2015

Dėl skolos priteisimo

UAB „G4S Lietuva“

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Ginčas šioje byloje kilo dėl perkančiosios organizacijos susitarimo po sutarties galiojimo termino pratęsti paslaugų teikimą ir neatsiskaitymo už jas.

Aplinkybės sudaro pagrindą spręsti, kad šalių susitarimas pakeisti trijų viešojo pirkimo sutarčių galiojimo terminą neatitiko imperatyviųjų normų, todėl šie keitimai pripažįstami niekiniais sandoriais (CK 1.80 straipsnio 1 dalis). Šiame kontekste teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad, byloje konstatavus žodinį ieškovės ir atsakovės susitarimą tęsti sutartinius santykius, nėra pagrindo spręsti apie sandorių sudarymą konkliudentiniais veiksmais. Teisėjų kolegija plačiau nepasisakys dėl viešojo pirkimo sutarčių keitimui taikytinos rašytinės formos nesilaikymo reikšmės, nes bet kokiu atveju šių sutarčių keitimas atliktas be privalomos Viešųjų pirkimų tarnybos patikros.
Sandorio pripažinimas niekiniu iš esmės reiškia konstatavimą, kad jis de jure neegzistuoja (CK 1.78 straipsnio 1 dalis), todėl iš jo šalims negali kilti teisių ir pareigų. Dėl to CK 1.80 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta bendroji taisyklė, kad taikant restitucijos instituto nuostatas niekinio sandorio šalys grąžinamos į pradinę padėtį (buvusią prieš jo sudarymą de facto). Vis dėlto teismas išimtiniu atveju gali nukrypti nuo bendrųjų restitucijos taikymo taisyklių ir, siekdamas sandorio šalių interesų sąžiningos pusiausvyros, jų iš dalies ar visiškai negrąžinti į buvusią faktinę situaciją (CK 6.145 straipsnio 2 dalis).
Nagrinėjamoje byloje teismams nekilo poreikio šalių grąžinti į padėtį, buvusią prieš sudarant neteisėtus sandorius, nes ieškovės ir atsakovės ginčas kilo dėl skolininko atsiskaitymo kreditoriui pareigos nevykdymo. Niekinio sandorio šalims, kaip nurodyta pirmiau, nepripažįstami teisėti lūkesčiai į priešpriešinio atsiskaitymo prievolės įvykdymą. Vis dėlto ir tokiais atvejais, kai dėl tarpusavio neatsiskaitymo nėra pagrindo taikyti restitucijos, sandorio šalis (-ys) gali nepagrįstai nukentėti ar turėti naudos dėl teisės pažeidimo. Tai suponuoja nepagrįsto praturtėjimo instituto nuostatų taikymą (CK 6.242 straipsnis).
Šiame kontekste pažymėtina, kad kasacinio teismo dėl iš viešųjų pirkimų kylančių ginčų jau spręsta, jog iš imperatyviąsias normas pažeidusio šalių susitarimo dėl papildomų darbų perkančiajai organizacijai kyla atlyginimo (atsiskaitymo) tiekėjui prievolė, kiek ši atitinka kitas VPĮ nuostatas dėl papildomo objekto įsigijimo (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. liepos 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB „Panevėžio statybos trestas“ v. Panevėžio miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-320/2011). Pastarojoje nutartyje kasacinio teismo konstatuota, kad už VPĮ tinkamą vykdymą atsakinga perkančioji organizacija; jei ši nevykdo ar vykdo netinkamai pareigas, išplaukiančias iš VPĮ, jai turi tekti neigiami padariniai; jei būtų priešingai, galėtų kilti situacijos, kai perkančioji organizacija pasinaudotų ar turėtų naudos iš savo neteisėtų veiksmų; jei perkančiajai organizacijai, pažeidusiai VPĮ, nekiltų pareigos sumokėti už papildomus darbus, kuriuos pati užsakė, o vėliau priėmė, tai suponuotų jos nepagrįsto praturtėjimo grėsmę.

4

2015.11.11

3K-3-584-378/2015

Dėl viešojo pirkimo

UAB „Inchcape Motors“

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo  nuostatų, kuriomis reglamentuojamas tiekėjų pasiūlymų vertinimas ir jų lygiavertiškumo nustatymas perkančiosios organizacijos paskelbtoms pirkimo sąlygoms, aiškinimo ir taikymo

Kasacinėje byloje sprendžiama dėl Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) nuostatų, kuriomis reglamentuojamas tiekėjų pasiūlymų vertinimas ir jų lygiavertiškumo nustatymas perkančiosios organizacijos paskelbtoms pirkimo sąlygoms, aiškinimo ir taikymo, taip pat dėl kitame teismo procese, kuriame nagrinėtas ginčas, susijęs su tuo pačiu viešuoju pirkimu, nustatytų aplinkybių prejudicinės galios.

5

2015.11.20

3K-3-609-690/2015

Dėl pareigos perkančiajai organizacijai laikytis skaidrumo principo, nustatant statybos rangos darbų viešojo pirkimo sąlygas, sutarties kainos keitimo

žemės ūkio kooperatyvo „Dobilas“

Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Kasacinėje byloje nagrinėjama dėl viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės normų (dėl pareigos perkančiajai organizacijai laikytis skaidrumo principo, nustatant statybos rangos darbų viešojo pirkimo sąlygas, sutarties kainos keitimo) aiškinimo ir taikymo.

Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija materialiosios ir proceso teisės aiškinimo ir taikymo aspektais pasisako dėl: a) darbų apimties pagal Konkurso sąlygas nustatymo; b) nenumatytų darbų atlikimo rizikos paskirstymo tarp rangovo ir užsakovės bei atsiskaitymo už papildomus darbus. Dėl darbų apimties pagal Konkurso sąlygas nustatymo: Teisėjų kolegijos vertinimu, nors ir galima būtų pritarti bendrai kasatoriaus pozicijai, kad Konkurso sąlygos dėl darbų kiekio stokoja aiškumo, inter alia, atsižvelgiant į pristatyto Konkurso sąlygų 9 punkto nuostatas (neginčytina, kad sąvoka „visų dangų plotas“ paprastai turėtų būti suprantama ne kaip apibrėžianti santykinį, o absoliutų dydį), tačiau šią sąlygą aiškinant su kitomis Konkurso nuostatomis, perkančiosios organizacijos paaiškinimu dėl darbų apimties (nors ir abstrakčiu), darytina išvada, jog visų dangų plotas, nurodytas Konkurso sąlygų 9 punkte (4583 kv. m), neapima gatvių ploto, todėl pastarasis turėtų būti pridedamas skaičiuojant bendrą darbų kiekį. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis techniniame projekte atskirai nurodyta gatvių ilgių ir pločių lentele, projektuotojo paaiškinimu bei kitais bylos duomenimis, pagrįstai sprendė, kad Konkurso dokumentuose įvardytas kaip visų tipų dangų plotas kelių (gatvių) ploto neapėmė, o iš esmės reiškė tik aikštės erdvių kietosios dangos plotą.
Pažymėtina, kad pirmiau nurodytą išvadą labiausiai pagrindžia (į tai dėmesį taip pat atkreipė pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai, tačiau jų argumentai šioje dalyje nėra labai išsamūs) Konkurso sąlygų 29.6 punktas (bei Konkurso sąlygų 4 priedas) bei pagal šį pateiktas ieškovo pasiūlymas (t. 3, b. l. 92–93), iš kurio matyti, jog tiekėjas į sudėtines dalis išskyrė ir susisiekimo komunikacijų pertvarkymo darbus, šiuos darbus atskirai įkainojo, todėl suprato (turėjo suprasti), kad į atliktinų darbų apimtį įeina ne tik aikštės rekonstrukcijos, bet ir gatvių tiesimo darbai. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje surinkti įrodymai ištirti ir įvertinti laikantis įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių, įtvirtintų CPK 176–185 straipsniuose, tai leidžia padaryti pagrįstą išvadą, jog ieškovas iš anksto žinojo, kad teks atlikti ir gatvių tiesimo (remonto) darbus. Dėl to, kaip nurodyta pirmosios instancijos teismo sprendime, apskaičiuojant galutinį kietųjų dangų plotą, prie 4583 kv. m aikštės trinkelių turėtų būti pridedama dar 3665 kv. m gatvių asfalto ir trinkelių, iš viso – 8248 kv. m. Dėl nenumatytų darbų atlikimo rizikos paskirstymo tarp rangovo ir užsakovės bei atsiskaitymo už papildomus darbus: Grąžinta nagrinėti pirmos instancijos teismui išsiaiškinimui ar buvo reikalingi papildomi darbai ir kokios apimties jie buvo ir ar yra pagrindas taikyti CK 6.685 straipsnio nuostatas.

6

2015.11.27

3K-3-660-415/2015

Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo

UAB „Būsto švara“

VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė

Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo – atmesti tiekėjo pasiūlymą vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 4 punktu

Apžvelgiamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl tiekėjos (ieškovės) netinkamai pateikto pasiūlymo (netinkamai apskaičiuoti įkainiai) ir perkančiosios organizacijos (atsakovės) sprendimo atmesti tokį pasiūlymą.                                                                                                                                                                        

Šios bylos kontekste taikant tokį dalyvio teisės taisyti pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidas (aritmetines klaidas) turinio aiškinimą konstatuotina, kad ieškovė per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą taisė pateikto pasiūlymo aritmetines klaidas, tačiau 2014 m. lapkričio 27 d. pateiktame pasiūlyme vidaus patalpų valymo lentelių 7 grafoje dėl dalies paslaugų vietoj reikalaujamos nurodyti paslaugų suteikimo mato vienetui vienos dienos kainos nurodė vienos dienos viso paslaugų kiekio kainą, taigi taisytinų vadovaujantis VPĮ 39 straipsnio 1 dalimi pasiūlymo trūkumų nepašalino. Be to, pažymėtina, kad pasiūlyme netinkamai apskaičiuota dalies paslaugų kaina 1 ir 3 metams, o jų perskaičiavimas reikštų galutinės pasiūlymo kainos (bendra pradinio pasiūlymo kaina 1 metams padidėtų 10 084,09 Lt (2920,55 Eur), o 3 metams – 30 252,27 Lt (8761,66 Eur) arba pradiniame pasiūlyme nurodytų paslaugų įkainių (sudėtinių kainos dalių) pakeitimą, o tai prieštarautų VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatoms. Dėl to darytina išvada, kad dalies kasatoriaus pasiūlymo vertinimo metu rastų neatitikčių Konkurso dokumentuose nustatytiems reikalavimams ištaisymas VPĮ 39 straipsnio 1 dalies pagrindu iki perkančiosios organizacijos nustatyto termino pabaigos bet kokiu atveju nesuponuoja 2014 m. lapkričio 27 d. pateikto kasatorės pasiūlymo atitikties Konkurso dokumentuose nustatytiems reikalavimams, o kasatorės pasiūlymas teisėtai atmestas kaip neatitinkantis Konkurso dokumentuose nustatytų reikalavimų. Ta aplinkybė, kad ginčijamame perkančiosios organizacijos sprendime nurodytas neteisingas pasiūlymo atmetimo teisinis pagrindas – VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 4 punktas vietoj 2 punkto, nekeičia pirmiau nurodyto situacijos teisinio vertinimo, nes iš rašto turinio galima suprasti, kuo remdamasi perkančioji organizacija atmetė ieškovės pasiūlymą

7

2015.12.11

3K-3-654-378/2015

Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

UAB „AKIRO“

Ugniagesių gelbėtojų mokykla

Apžvelgiamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl tiekėjos (ieškovės) pasiūlymo trūkumo pobūdžio ir perkančiosios organizacijos (atsakovės) pareigos kreiptis į tiekėją su prašymu jį pašalinti bei tiekėjų teisės atlikti darbo projekto ekspertizę. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė.
 Kasacinis teismas nurodė, kad situacija, kai tiekėjui gali būti leidžiama paaiškinti atitinkamus neaiškius pasiūlymo elementus, yra daugiau išimtinio pobūdžio, pasiūlymo trūkumai turi būti redakcinio pobūdžio, objektyviai nustatytini ir paprastai ištaisytini. Kasacinio teismo vertinimu, ieškovės pasiūlyme, kuriame pateiktose sąmatose nebuvo, kaip reikalaujama, jokia forma išskirtos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, nustatytas trūkumas šių nurodytų kriterijų neatitinka, nes jam ištaisyti nepakanka paprasto ieškovės paaiškinimo, o reikia atskiro, gan detalaus ir tikslaus pasiūlymo patikslinimo, iš naujo papildant sąmatas. Be to, nei pats trūkumas, nei jo taisymas nepasižymi objektyvumu ta prasme, kad jis kitų subjektų nebūtinai būtų tapačiai identifikuotas ir (ar) ištaisytas, t. y. trūkumo taisymo rezultatas priklausytų nuo subjekto, atliekančio klaidos korekciją. Dėl to kasacinis teismas sprendė, kad, kaip teisingai konstatuota bylą nagrinėjusių teismų, perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti tiekėjos pasiūlymą yra teisėtas ir atitinka įstatymo nuostatas (Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 39 straipsnio 1 dalis, 2 straipsnio 2 punktas). Kasacinis teismas taip pat konstatavo, kad VPĮ 39 straipsnio 1 dalies reguliavimas aiškintinas ir taikytinas siaurai, apima tik išskirtines situacijas, todėl tais atvejais, kai perkančioji organizacija nustato, jog tiekėjo (-ų) pasiūlyme (-uose) yra tokio pobūdžio trūkumų, kuriuos leidžiama paaiškinti ar patikslinti a fortiori nekeičiant pasiūlymo esmės, ji (pirkėja) privalo kreiptis į tiekėją jam siūlydama (prašydama) paaiškinti redakcinio pobūdžio, paprastai ištaisytinus ar paaiškintinus netikslumus. Perkančiosios organizacijos diskrecija taikant VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatas iš esmės reiškiasi ne sprendimu leisti arba ne tiekėjui paaiškinti pasiūlymą, o įvertinimu, ar pasiūlymo trūkumo pobūdis leidžia jį pataisyti.
 Nors pavyzdys dėl hipotetinės klaidos, susijusios su PVM neišskyrimu iš bendros kainos, taisymo iš esmės tinkamas, vis dėlto tiesioginių ir netiesioginių išlaidų išskyrimas (įvertinimas) nėra universali kategorija, jis priklauso nuo daugybės įvairių aspektų, pasiūlymą teikiančio tiekėjo valios nustatyti vieną, o ne kitą kainą, kurioje būtų įskaičiuotas atitinkamas pelno dydis ir pan. Šiame kontekste, kasacinio teismo vertinimu, svarbiau yra trūkumo turinys ir jį taisančio paaiškinimo (patikslinimo) naujoji pasiūlymo išraiška, o ne būdas ir forma, kaip nustatyta neatitiktis buvo paaiškinta ar pataisyta. Dėl to pirmiau nurodytas pasiūlymo redakcinis trūkumas dėl atskirai iš bendros kainos neišskirto PVM dėl savo pobūdžio galėtų būti pataisytas, nepriklausomai nuo to, kad tiekėjui pasiūlyme galbūt, pavyzdžiui, reikėtų įterpti naują (papildomą) eilutę.
 Atsižvelgdamas į šiuos nurodytus argumentus, kasacinis teismas sprendė, kad perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti tiekėjos pasiūlymą teisėtas ir atitinkantis įstatymo nuostatas (VPĮ 39 straipsnio 1 dalis, 2 straipsnio 2 punktas).
 Dėl VPĮ 39 straipsnio 1 dalies aiškinimo ir taikymo kasacinis teismas taip pat konstatavo, kad tais atvejais, kai perkančioji organizacija nustato, jog tiekėjo (-ų) pasiūlyme (-uose) yra tokio pobūdžio trūkumų, kuriuos leidžiama paaiškinti ar patikslinti a fortiori nekeičiant pasiūlymo esmės, ji (pirkėja) privalo kreiptis į tiekėją jam siūlydama (prašydama) paaiškinti redakcinio pobūdžio, paprastai ištaisytinus ar paaiškintinus netikslumus. Kasacinio teismo vertinimu, priešingai nei sprendė pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai, VPĮ 39 straipsnio 1 dalies 1-ajame sakinyje įtvirtinta sąvoka „gali prašyti“ nereiškia ir neturėtų būti aiškinama kaip perkančiosios organizacijos laisvas apsisprendimas kreiptis ar ne į tiekėją. Perkančiosios organizacijos diskrecija taikant VPĮ 39 straipsnio 1 dalies nuostatas iš esmės reiškiasi ne sprendimu leisti arba ne tiekėjui paaiškinti pasiūlymą, o įvertinimu, ar pasiūlymo trūkumo pobūdis leidžia jį pataisyti.
  Remdamasis nurodytais argumentais, kasacinis teismas panaikino bylą nagrinėjusių teismų sprendimus ir ieškinio dalį tenkino.

8

2015.12.11

3K-3-661-469/2015

Dėl viešojo pirkimo objekto ir  kvalifikacijos atitikties, kai atitinkami reikalavimai pirkimo sąlygose expressis verbis nėra įtvirtinti

UAB „A. Žilinskio ir ko“

Skuodo rajono savivaldybės administracija (tretysis asmuo UAB „Telšių statyba“

Apžvelgiamoje byloje Teismas konstatavo, jog perkančiosios organizacijos pateiktas paaiškinimas, kuriame nurodyta būtinybė atlikti statybos užbaigimo darbus – sudėtinė pirkimo dokumentų dalis, todėl ieškovės argumentas, kad į pirkimo objektą įėjo ir požeminių inžinerinių tinklų geodezinės nuotraukos parengimo bei pastato energinio naudingumo sertifikavimo darbai, pagrįstas. Taigi šie būtini  darbai yra laikomi pirkimo objekto dalimi ir ši aplinkybė turėjo būti įvertinta perkančiosios organizacijos.  Taip pat teisėjų kolegija pasisakė ir dėl imperatyviųjų įstatymo nuostatų taikymo vertinant tiekėjų kvalifikacijos atitiktį, kai atitinkami reikalavimai pirkimo sąlygose expressis verbis neįtvirtinti. Dėl perkančiosios organizacijos pareigos nustatyti pirkimo pobūdį atitinkančius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus ir pagal juos įvertinti tiekėjų kvalifikacijos atitiktį sprendžiama pagal pirkimo sąlygas, VPĮ nuostatas ir kitus pirkimui reikšmingus teisės aktus bei įprastinę atitinkamų reikalavimų taikymo praktiką. Imperatyvieji kitų įstatymų reikalavimai yra privalomi visiems teisės subjektams, todėl aplinkybė, jog iš anksto žinomas iš imperatyviųjų teisės normų kylantis reikalavimas tiekėjui turėti atitinkamą licenciją (sertifikatą), suteikiantį teisę vykdyti perkamus darbus, nebuvo tiesiogiai įrašytas pirkimo sąlygose, neatleidžia jo dalyvių nuo prievolės tokį dokumentą turėti ir jį pateikti. Perkančioji organizacija negali sudaryti viešojo pirkimo sutarties, jei ūkio subjektas šių dokumentų neturi. Tiekėjams nustačiusi tam tikrus kvalifikacijos reikalavimus, nepaisant to, kad tiekėjo veikla, kuriai vykdyti šie yra būtini, viešojo pirkimo sutartyje sudarytų labai nedidelę visos sutarties vertės dalį, perkančioji organizacija laimėtoju turi išrinkti tą tiekėją, kuris visiškai juos atitinka. Net ir nedidelė neatitiktis tiekėjų kvalifikacijai keliamiems reikalavimams suponuoja perkančiųjų organizacijų pareigą tokiems tiekėjams neleisti dalyvauti tolesnėse viešojo pirkimo procedūrose. Tik toks griežtas kvalifikacijos reikalavimų vertinimas leidžia užtikrinti VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų viešųjų pirkimų principų laikymąsi. Teisėjų kolegija konstatavo, kad šio ginčo pirkime dalyvaujantys tiekėjai pasiūlymo pateikimo metu turėjo (patys ar pasitelkdami pirkime dalyvauti trečiuosius asmenis) turėti įstatyme nurodytus dokumentus, patvirtinančius jų teisę atlikti geodezinius ir pastato energetinio sertifikavimo darbus. Šio vertinimo nekeičia aplinkybė, kad perkančioji organizacija šių dokumentų nepareikalavo, o tiekėjai nepateikė.

9

2015.12.16

3K-3-674-969/2015

Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų

UAB „CORPUS A“

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba

Sprendžiama dėl tiekėjo pasiūlymo atmetimo aritmetinių klaidų pasiūlyme taisymo stadijoje (Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 1 dalis) perkančiajai organizacijai nustačius, kad pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų (Viešųjų pirkimų įstatymo 39 straipsnio 2 dalies 2 punktas).

Apžvelgiamoje byloje tarp šalių kilo ginčas dėl tiekėjos (ieškovės) netinkamai pateikto pasiūlymo (netinkamai apskaičiuoti įkainiai) ir perkančiosios organizacijos (atsakovės) sprendimo atmesti tokį pasiūlymą. Esminis papildomų paslaugų įkainių pakeitimas, nurodant iki tūkstančio kartų mažesnius įkainius už tas pačias paslaugas, atliktas po to, kai atsakovė 2014 m. gruodžio 9 d. raštu atkreipė kasatorės dėmesį į tai, kad įkainiai turi būti nurodyti už 1 kv. m, sudaro pagrindą konstatuoti, jog minėti įkainiai pirminiame 2014 m. rugsėjo 26 d. kasatorės pasiūlyme buvo išreikšti ir apskaičiuoti ne taip, kaip nurodyta konkurso sąlygų 1 priede, – t. y. ne už 1 kv. m. Tai reiškia, kad pati kasatorė, 2014 m. gruodžio 10 d. pateikdama pakeistą pasiūlymą, savo veiksmais pripažino, jog jos pirminiame pasiūlyme papildomų paslaugų įkainiai buvo apskaičiuoti ne už 1 kv. m, o taikant kitokį mato vienetą. Pažymėtina, kad ir pati kasatorė nenurodė kitos priežasties, lėmusios esminį minėtų įkainių pakeitimą. Dėl to darytina išvada, kad kasatorės pirminis 2014 m. rugsėjo 26 d. pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose (Pirkimo sąlygų 30 punkte) nustatytų reikalavimų, todėl, nustačiusi šią aplinkybę, atsakovė privalėjo jį atmesti (VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Minėta, kad VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje suteikiama tiekėjui teisė ištaisyti pasiūlyme pastebėtas aritmetines klaidas, jei dėl šio pakeitimo faktiškai nepateikiamas naujas pasiūlymas. Kadangi 2014 m. gruodžio 10 d. kasatorės pasiūlyme, skirtingai nei 2014 m. rugsėjo 26 d. pasiūlyme, pateiktas papildomų paslaugų įkainių apskaičiavimas jau atitiko pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus (jame papildomų valymo paslaugų kaina jau buvo apskaičiuota už 1 kv. m), tai toks pasiūlymas laikytinas nauju VPĮ 39 straipsnio 1 dalies prasme, todėl perkančioji organizacija privalėjo jį atmesti. Pažymėtina, kad būtent taip ginčo situaciją kvalifikavo pati perkančioji organizacija, 2015 m. sausio 6 d. sprendime, be kita ko, nurodžiusi, kad kasatorės pasiūlyme pateiktą įkainį „laiko ne kaip aritmetinę klaidą, bet kaip pačios įmonės neatidumo klaidą, kurios ištaisyti, nekeičiant kainos, nebegalima, nes VPĮ 39 straipsnio 1 dalyje tai daryti draudžiama“. Išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą pripažinti, kad nagrinėjamoje byloje ginčijamas atsakovės 2015 m. sausio 6 d. sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas ir pasiūlymas turi būti atmetamas.

 
 
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-03-15