Elektroninių pirkimų skyriaus vedėjas Marius Žemaitis

1 užduotis. Užtikrinti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) tinkamą veikimą.

2 užduotis. EPS investicinio plano parengimas 2022-2025 metams.

3 užduotis. Atvirų duomenų konversija į OCDS standartą.

4 užduotis. Parengti Atestacijos sprendimo techninius dokumentus ir dalyvauti jos diegime.

5 užduotis. Pateikti siūlymus EPS veiklos gerinimui.

Atnaujinimo data: 2023-11-28