1 užduotis. Užtikrinti Prevencijos ir skelbimų skyriaus teikiamų rekomendacijų kokybę, tuo pačiu strateginio rodiklio pasiekimą.

2 užduotis. Užtikrinti Priežiūros skyriaus rengiamų vertinimo išvadų ir tikrinimo ataskaitų kokybę, tuo pačiu strateginių rodiklių pasiekimą.

3 užduotis. Užtikrinti tinkamą Teises skyriaus išvadų teikimą teismams.

Atnaujinimo data: 2023-11-28