Valstybės tarnautojų veiklos uždaviniai

Viešųjų pirkimų tarnybos valstybės tarnautojų pagrindiniai  metų veiklos uždaviniai (užduotys)

Administravimo skyrius

Elektroninių pirkimų skyrius

Finansų ir personalo skyrius

Priežiūros skyrius

Metodinės pagalbos skyrius

Prevencijos ir skelbimų skyrius

Rizikų valdymo skyrius

Statistikos ir ataskaitų skyrius

Teisės skyrius

Vidaus audito skyrius

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-14