Komisijos

1) Lietuvos Respublikos Vyriausybės komisija kovai su korupcija koordinuoti

Tarnybai atstovauja direktoriaus pavaduotoja Jovita Petkuvienė (pakaitinė narė)

2) Viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų komisija

Tarnybai atstovauja direktoriaus pavaduotoja Jovita Petkuvienė

3) Tarpžinybinė viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimo stebėsenos komisija

Tarnybai atstovauja Metodinės pagalbos skyriaus patarėja Laura Kuoraitė (pagrindinė narė) ir Metodinės pagalbos skyriaus vyresnioji patarėja Arūnė Andrulionienė (pakaitinė narė)

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-01-02