Kita aktuali informacija apie korupciją ir jos prevenciją

Tarnyba parengė perkančiųjų organizacijų atstovams ir kitiems pirkimų procedūrose dalyvaujantiems asmenims skirtas Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose gaires ir Etiško elgesio perkančiojoje organizacijoje atmintinę, kuriose atskleidžiama su skaidrumo stoka vykdant viešuosius pirkimus susijusi problematika, pasiūlymai, taikytini norint užtikrinti aukštesnius skaidrumo standartus, pateikiami paprastai ir aiškiai, o nurodytas priemones lengva taikyti praktikoje. 

Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose gairės

Etiško elgesio perkančiojoje organizacijoje atmintinė

Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojams taikomi veiklos etikos ir elgesio principai ir taisyklės, įtvirtinti:

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme 

Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėse

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-28