Informacijos apie asmenis surinkimas

Remiantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio 6 dalimi 2016 m. liepos 20 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-105 yra patvirtintas  Viešųjų pirkimų tarnybos pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašas. 

Viešųjų pirkimų tarnybos pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį privaloma Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas einantį asmenį, sąrašas.

Informacijos apie asmenis surinkimo duomenys

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-13