Perkančioji organizacijaPirkimasPažeidimo nustatymo pagrindas ir pažeidimo esmėAdministracinėn atsakomybėn patraukti asmenysSkirta nuobaudaSkirtos nuobaudos įvykdymo data

Lietuvos Respublikos Ginklų fondas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

„Binokuliaras“ (skelbtas 2018-10-09., pirkimo Nr. 403454)

Vykdytas naktinio matymo prietaisų pirkimas. Atsižvelgiant į tai, kad apie planuojamą pirkimą iš anksto nebuvo skelbta bei į pirkimo sąlygose nurodytą pirkimo objekto sudėtingumą, specifiškumą ir techninės specifikacijos reikalavimus, į tai, kad elektroninių vokų su pasiūlymais atidarymo dieną tiekėjas privalo pateikti pilnai veikiantį ir sukomplektuotą siūlomų tiekti identiškų prekių pavyzdį, kuris turi atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus, ir kuriam reikalingi leidimai ir licencijos, taip pat į tai, kad CVP IS priemonėmis buvo gauti klausimai ir pastebėjimai, pranešimai dėl prekės pavyzdžio pateikimo ir pasiūlymo pateikimo terminų bei pretenzija, nustatyta, kad pasiūlymų pateikimo terminas yra pernelyg trumpas, neproporcingas pirkimo objektui, nepagrįstai riboja tiekėjų konkurenciją ir pažeidžia Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 6 straipsnyje įtvirtintus skaidrumo, proporcingumo, ir lygiateisiškumo principus.

Komisijos nariaiTeismas skyrė įspėjimą

Atnaujinimo data: 2023-11-28