>

Atviri VPT duomenys

Viešųjų pirkimų tarnybos duomenys

  • CVP IS paskelbtų sutarčių ir sutarčių pakeitimų duomenys nuo 2015 m.

https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/pirkimu-ir-sutarciu-duomenys-1/sutarciu-duomenys

  •  CVP IS paskelbtų pirkimų procedūrų ataskaitų duomenys nuo 2010 m.

https://vpt.lrv.lt/lt/statistika-ir-analize/pirkimu-ir-sutarciu-duomenys-1/pirkimu-duomenys

Kam skirti šie duomenys?

  • Visuomenei ir žiniasklaidai, norinčiai žinoti ir kontroliuoti, kam išleidžiami mokesčių mokėtojų pinigai
  • Tiekėjams, kurie dalyvauja ar ketina dalyvauti viešuosiuose pirkimuose
  • Pirkimų vykdytojams, kurie vykdo viešuosius pirkimus

Atnaujinimo data: 2023-11-28