BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. 


Svarbi informacija dėl pirkimuose pateikiamų CE sertifikatų tinkamumo

Data

2020 07 30

Įvertinimas
4
New Project.png

Viešųjų pirkimų tarnyba primena, kad Pirkimų vykdytojai privalo kruopščiai bei atidžiai vertinti gautus pasiūlymus. Pasiūlymų vertinimas negali apsiriboti  tik pasiūlyme pateiktų dokumentų „suskaičiavimu“, ar patikrinimu „yra/nėra“ pateiktas vienas ar kitas dokumentas. Būtina vertinti pateiktų dokumentų turinį, juose nurodomą informaciją, jos atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams, kituose pasiūlymo dokumentuose nurodytiems duomenims bei įsitikinti ar pateikta informacija atitinka  tikrovę.

 

Prieš teikdami  pasiūlymus, iš konkrečių tiekėjų/gamintojų gautus dokumentus ir (ar) sertifikatus turėtų pasitikrinti ir pirkimuose dalyvaujantys tiekėjai.

 

Pavyzdžiui, jeigu perkamos prekės, kurioms privalomas CE ženklinimas ir paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos tikrinimas, pirkimo vykdytojams neužtenka vien patikrinti ar tiekėjai su pasiūlymu pateikė dokumentą, pavadintą CE sertifikatu, kurio reikalauta pirkimo dokumentuose. Būtina įvertinti:

 

1. Ar pateiktas dokumentas yra tikrai CE sertifikatas. Jame turi būti nurodyta „EU type examination certificate“ ar „EC type examination certificate“ (gali būti parašytas tą patį reiškiantis tekstas ir kuria nors kita Europos Sąjungos šalies kalba). Papildoma informacija dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų bei procedūrų, kurios būtinos norint paženklinti produktus CE ženklu. (Direktyva 98/79/EB, BSI brošiūra)

 

„Letter of conformity“, „Letter of confirmation“, „EU declaration“, „Declaration of conformity“, “Certificate of compliance”, „certificate of conformity“, „attestation of compliance“, „certificate of registration“, „certificate of notification“, „documentation review“ ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai;

 

2. Ar CE sertifikatas išduotas paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos. Toks sertifikatas bus išduotas Europos Sąjungoje (ES), Europos ekonominės erdvės valstybėje (EEE) arba Turkijoje. Notifikuotų įstaigų sąrašą galima rasti EK NANDO duomenų bazėje. Šioje duomenų bazėje taip pat nurodomos notifikuotosios įstaigos kompetencijos (sritys). Kilus klausimų dėl įstaigos statuso bei kompetencijos, rekomenduojama susisiekti su atitinkamos šalies kompetentinga pranešančiąja institucija (angl. notifying authority). Atkreiptinas dėmesys, kad paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos neįgyja teisės išduoti CE sertifikatų visiems įmanomiems gaminiams. Pavyzdžiui, įsaiga gali būti notifikuota išduoti sertifikatus pirotechnikos gaminiams, tačiau ne asmens apsaugos priemonėms;

 

Notifikuotos įstaigos išduotame sertifikate visuomet bus pateikiamas keturių skaitmenų notifikuotos įstaigos identifikavimo numeris. Sertifikate taip pat turi būti aiškiai nurodyti gaminiai kuriems šis sertifikatas išduotas, gamintojo pavadinimas ir adresas.

 

Kai produktui privalomas notifikuotosios įstaigos patikrinimas (o jis privalomas II ir III kategorijos asmens apsaugos priemonėms, žr. taip pat Reglamento 2016/45 1 priedą), ant produkto šalia CE ženklo taip pat bus nurodytas keturių skaitmenų notifikuotos įstaigos identifikavimo numeris;

 

3. Ar notifikuotoji įstaiga, kuri nurodoma kaip išdavusi CE sertifikatą, tikrai jį išdavė, t. y. ar dokumentas nėra suklastotas. Tokią informaciją dažniausiai galima patikrinti  paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos interneto svetainėje įvedus sertifikato numerį. Nepavykus patikrinti  sertifikato tikrumo savarankiškai, rekomenduojama kreiptis į notifikuotąją įstaigą, kuri nurodoma kaip sertifikato išdavėja, elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis, nurodytomis notifikuotosios įstaigos interneto svetainėje.

 

Pavyzdžiui:

Notifikuotoji įstaiga Sertifikatą galima patikrinti
BSI https://verifeyedirectory.bsigroup.com/
CCQS http://www.ccqsuk.com/
ECM http://entecerma.it/certificate.php
TUV https://www.certipedia.com/
Bureau Veritas: https://approvalexplorer.bureauveritas.com/1.0.7/#/manufacturers

 

 

Pastaba: Kai kuriose netikrose (neturinčių teisės tokių sertifikatų išduoti) svetainėse taip pat sudaroma galimybė „pasitikrinti“ išduoto sertifikato „tikrumą“, tačiau pateikiama klaidinanti informacija, todėl būtina patikrinti, ar informacija tikrinama paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos interneto svetainėje (žr. 2 punktą aukščiau);

 

4. Ar pateiktame dokumente nurodytas produktas atitinka tiekėjo pirkime siūlomą prekę. Taip pat būtina atidžiai patikrinti, ar pristatytos prekės yra būtent tos, kurias pasiūlė tiekėjas. Ant gaminių, kuriems privalomas CE ženklinimas bei paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos patikrinimas (sertifikatas), šalia CE ženklo turi būti pateiktas keturių skaitmenų kodas, atitinkantis paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos kodą EK NANDO duomenų bazėje bei CE sertifikate. Pasitaiko atvejų, kad siūlomų respiratorių atitiktis reikalavimams įrodinėjama tikru, notifikuotosios (paskelbtosios) įstaigos išduodamu sertifikatu (ne CE), kuriuo patvirtinamas, pavyzdžiui tiekėjo gaminamų vatos tamponų sterilumas, t. y. nors dokumentas ir tikras, jis nėra CE sertifikatas ir jis nėra niekuo susijęs su siūlomu pirkimo objektu. Atkreiptinas dėmesys, kad CE sertifikatas išduodamas konkretiems konkretaus gamintojo produktams, o ne visai gamintojo gaminamai produkcijai. 

 

Nustačius, kad pirkimo vykdytojui buvo pateiktas suklastotas CE sertifikatas, arba šis sertifikatas buvo išduotas ne paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos (kai jos dalyvavimas privalomas), pasiūlymas turi būti atmestas.

Apie suklastotų dokumentų pateikimą rekomenduojame informuoti teisėsaugos institucijas.

 

Viešųjų pirkimų tarnyba ragina pirkimo vykdytojus jiems pateiktus sertifikatus patikrinti ir tuo atveju, jeigu sutartis jau yra sudaryta – paaiškėjus, kad pasiūlymuose buvo pateikti suklastoti sertifikatai arba jeigu jie buvo išduoti ne paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos (kai jos dalyvavimas privalomas), rekomenduojama svarstyti dėl galimybės nutraukti sudarytas pirkimo sutartis, ir, jeigu įmanoma – svarstyti galimybę grąžinti nepanaudotas prekes tiekėjui bei reikalauti grąžinti sumokėtus pinigus.

 

 

Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į „sertifikatus“:

1. Kurie išduoti Kinijos įmonėms (gamintojams), taip pat kurie išduoti ne ES, Europos Ekonominės Erdvės (EEE) šalių įstaigų;

2. Kurie išduoti įmonėms (gamintojams), kurių pavadinimai buvo nurodyti anksčiau žinomai suklastotuose sertifikatuose (žinomi suklastoti ar įtartini sertifikatai); 

3. Kuriuos „išdavė“ ne paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos arba notifikuotos kitose srityse (žinomos įstaigos, išduodančios sertifikatus, kurių neturi teisės išduoti arba tokią teisę turinčios įstaigos, kurių pavadinimai dažnai nurodomi suklastotuose sertifikatuose);

4. Kurie pernelyg spalvingi, su daug įvairių „antspaudų“, juostų (angl. banner), tekstas pateikiamas daug skirtingų tarpusavyje nederančių šriftų;

5. Kuriuose tekstas pateikiamas iš karto keliomis kalbomis, pavyzdžiui angliškai, rusiškai, kiniškai;

6. Kuriuose pateikiamą informaciją sunku įskaityti, atrodo, jog jie būtų kopijuoti daug kartų, siųsti faksu, apsitrynę, susiglamžę;

7. Kuriuose skiriasi atskirų jo elementų kokybė, pavyzdžiui, tekstas matomas ryškiai, tuo tarpu parašai ir antspaudai „išplaukę“;

8. Kurių metaduomenyse (angl. „properties“) matomi duomenys kelia abejonių, pavyzdžiui, iš jų matoma, kad PDF dokumentas parengtas „Microsoft Word“ programa, arba pasinaudojus nemokama failų konvertavimo internete paslauga;

9. Kuriuose  pateikiamas „CE“ logotipas (nėra reikalavimo CE sertifikatuose naudoti CE logotipo, jeigu dokumente yra logotipas - tai gali būti požymis, kad dokumentas suklastotas);

10. Kuriuose nenurodoma tiksli informacija apie gaminius arba gamintoją;

11. Kuriuose yra nuoroda į svetainę, kurioje galima pasitikrinti  „sertifikato“ galiojimą, tačiau pati svetainė arba neveikia, arba jos pavadinimas neatitinka „sertifikatą“ „išdavusios“ įstaigos pavadinimo, arba joje matomi užrašai ar klaidos pranešimai kinų (arba kita ne kurios nors ES šalies) kalba.

 

Pastaba: Ne visiems gaminiams yra būtinas CE ženklinimas, taip pat ne visiems gaminiams yra būtinas paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos patikrinimas. Jeigu gaminiui privalomas CE ženklinimas, tačiau neprivalomas paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos patikrinimas, tokiu atveju CE sertifikato nebus, tačiau bus gamintojo parengta deklaracija „EU Declaration of conformity“ „EC Declaration of conformity“. Jeigu gaminiui privalomas CE ženklinimas bei paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos patikrinimas, tokiu atveju gaminys turės ir paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą sertifikatą, ir gamintojo deklaraciją. Notifikuotosios įstaigos patikrinimas privalomas II ir III kategorijos asmens apsaugos priemonėms, žr. taip pat Reglamento 2016/45 1 priedą. 
 
Papildoma informacija dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų bei procedūrų, kurios būtinos norint paženklinti produktus CE ženklu. (Direktyva 98/79/EB, BSI brošiūra)

 

 

BLOGŲ DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAI


 

 

 

 

 

Gerų dokumentų pavyzdžiai

 

CE sertifikatas (kairėje), Gamintojo deklaracija (dešinėje).

Kai privalomas paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos patikrinimas, produktas turės abu dokumentus, ne vieną iš jų.

 

Aukščiau nurodyto sertifikato galiojimas patvirtinamas čia: https://verifeyedirectory.bsigroup.com/Certificate/CE%20681745

 

Taip pat gali pasitaikyti klaidinančių ženklų. Žemiau esančiame paveikslėlyje teisingas CE ženklas yra kairėje. Dešinėje pateikiamas paveikslėlis reiškia „China export“ ženklą.  

 

Nuorodos, papildoma informacija 

 

Primintina, kad Europos Komisija komunikate „Prekes siūlančių trečiųjų šalių subjektų dalyvavimo ES viešųjų pirkimų rinkos konkursuose gairės“ atkreipė dėmesį, kad tiekėjams iš trečiųjų šalių turi būti taikomi tokie patys reikalavimai ir standartai, kaip ir tiekėjams iš ES šalių.

 

Daugiau bei išsamesnės informacijos galima rasti Europos Komisijos pateikiamoje informacijoje (anglų kalba)

 

Kitos nuorodos:

http://www.vvtat.lt/naujienos-ir-pranesimai-ziniasklaidai/377/ispejama-del-itartinu-asmeniniu-apsaugos-priemoniu-sertifikatu:1411

http://nab.lrv.lt/lt/naujienos/veido-kaukiu-bandymu-veiklai-akredituotos-laboratorijos (dėl atitikties standartams patikros)

 

Pažymėtina, kad šiuo pranešimu VPT iš esmės nesiekia pasisakyti dėl to, kuriais atvejais CE ženklinimas ir atitinkamas sertifikavimas yra privalomas, o kada nėra privalomas. Į šiame pranešime pateikiamą informaciją dėmesį pirmiausiai turėtų atkreipti organizacijos, kurios pirkime reikalavo CE ženklu paženklintų prekių bei atitinkamą ženklinimą įrodančių sertifikatų. Tokiu atveju siūlomos prekės bei dokumentacija turi atitikti pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. (2020-08-05)