Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. 


Skelbimų apie sutarties sudarymą pildymas po preliminarios sutarties sudarymo, po atnaujinto varžymosi ir taikant dinaminę pirkimo sistemą

Data

2019 11 15

Įvertinimas
0
mechanics-4595804_960_720[1].jpg

        VPĮ 33 straipsnyje ir PĮ 44 straipsnyje nurodyta, kad tarptautinio pirkimo atveju pirkimo vykdytojas privalo paskelbti skelbimą apie pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymą, skelbimą apie projekto konkurso rezultatus, skelbimą apie pirkimo sutarties keitimą.

        Skelbimas apie pirkimo sutarties sudarymą, preliminariosios sutarties sudarymą, projekto konkurso rezultatus skelbiamas ne vėliau kaip per 30 dienų po pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo arba po projekto konkurso rezultatų patvirtinimo.

         Skelbimai apie pirkimo sutarties sudarymą atlikus VPĮ 2 priede ir PĮ 4 priede nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimą ar pirkimo sutarties sudarymą preliminariosios sutarties pagrindu arba pirkimo sutarties sudarymą taikant dinaminę pirkimo sistemą gali būti sugrupuojami ir skelbiami kas ketvirtį ne vėliau kaip per 30 dienų ketvirčiui pasibaigus.

                        Bendros pastabos dėl skelbimų apie sutarties sudarymą pildymo

  • skelbimuose vertės nurodomos be PVM;
  • skelbimo II.1.7 dalyje Bendra pirkimo vertė (be PVM) nurodoma bendra pirkimo vertė, t. y. pasirašytos sutarties vertė. Jei pirkimas buvo skaidomas į pirkimo dalis, II.1.7 dalyje nurodoma visose pirkimo dalyse pasirašytų sutarčių verčių suma. Informacija apie atskirose pirkimo dalyse pasirašytų sutarčių vertes nurodoma skelbimo V.2.4 dalyje pasirenkant „Bendra sutarties/pirkimo dalies vertė“;

Pastaba: jei vienam pirkimui pildomi keli skelbimai apie sutarties sudarymą (kai, pavyzdžiui,  skirtingu laiku pasirašomos sutartys atskiroms pirkimo dalims), kiekvieno skelbimo II.1.7 dalyje vertės  nurodomos ir sumuojamos tik tų sutarčių, dėl kurių pildomas skelbimas, neįtraukiant prieš tai paskelbtuose skelbimuose nurodytų sutarčių verčių.

Svarbu: kai pildomi keli skelbimai apie sutarties sudarymą tam pačiam pirkimui, IV.2.1 dalyje „Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą“ būtina nurodyti pradinio skelbimo apie pirkimą TED-e numerį, nes sistema automatiškai įkelia prieš tai skelbto skelbimo apie sutarties sudarymą TED-e numerį, tačiau visi skelbimai apie sutarties sudarymą privalo būti susieti su skelbimu apie pirkimą (išimtis - kai pildomi skelbimai apie sudarytas sutartis preliminariosios sutarties pagrindu, apie tai žr. žemiau) .

  • skelbimo V.2.4 dalyje galimi trys nurodomų verčių pasirinkimai. Dažnai skelbimuose šios trys vertės nurodomos vienodos ir, tikėtina, dažniausiai neteisingai:

1) jei pildoma Pradinė numatoma bendra sutarties / pirkimo dalies vertė“, turi būti nurodoma pradinė, prieš pirkimą suplanuota pirkimo / pirkimo dalies vertė;
2) jei pasirenkama pildyti „Bendra sutarties/pirkimo dalies vertė“, turi būti nurodoma su konkrečiu tiekėju pasirašytos sutarties vertė;
3) jei pasirenkama pildyti „Mažiausios kainos pasiūlymas / Didžiausios kainos pasiūlymas“, turi būti nurodoma, kokia pasiūlymuose buvo nurodyta mažiausia kaina, kokia didžiausia.

Pastaba: įkainiai skelbimuose apie sutarties sudarymą nenurodomi.

  • skelbimo V.2.3 dalyje privaloma nurodyti teisingą informaciją apie laimėtojus, tinkamai pažymint, ar laimėjęs tiekėjas yra MVĮ – maža / vidutinė įmonė. Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 3 straipsnyje nurodyta, kas laikoma labai maža, maža, vidutine įmone. Kilus abejonėms, ar tiekėjai teisingai nurodė savo įmonės statusą EBVPD, privaloma šią informaciją patikrinti. Pirkimo vykdytojas atsakingas už teisingai pateikiamą informaciją skelbimuose. Daugiau žr. čia

Skelbimų apie preliminariosios sutarties sudarymą pildymas

 

      Skelbimų apie preliminariosios sutarties sudarymą svarbiausi pildymo akcentai:

IV.1.3 dalyje būtina nurodyti, kad Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu.

II.1.7) Bendra pirkimo vertė (be PVM) – nurodoma bendra didžiausia vertė per visą preliminariosios sutarties trukmę.

       Informacija apie pasirašytas preliminariąsias sutartis su atskirais tiekėjais pateikiama V dalyje:

V.2.4) Informacija apie sutarties / pirkimo dalies vertę (be PVM):

  • jei pasirenkama pildyti Pradinė numatoma bendra sutarties / pirkimo dalies vertė, turi būti nurodoma bendra didžiausia vertė per visą preliminariosios sutarties trukmę arba, jei pirkimas skaidomas į pirkimo dalis, bendra didžiausia pirkimo dalies vertė per visą preliminariosios sutarties trukmę;
  • Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė nurodoma su konkrečiu tiekėju pasirašytos preliminarios sutarties didžiausia vertė arba, jei pirkimas skaidomas į pirkimo dalis, konkrečios pirkimo dalies didžiausia su konkrečiu tiekėju pasirašytos preliminarios sutarties vertė.

Pastaba: pildant skelbimą apie preliminariosios sutarties sudarymą negalioja taisyklė, kad II.1.7 turi būti sumuojamos visų pasirašytų sutarčių vertės, nurodytos V.2.4 dalyse. Sumuojamos tik pirkimo dalių bendros didžiausios vertės.

 

Skelbimų apie sutarties sudarymą preliminariosios sutarties pagrindu (po atnaujinto varžymosi) pildymas

 

       Pirkimai preliminariosios sutarties pagrindu (po atnaujinto varžymosi) vykdomi CVP IS pasirenkant šabloną „Atnaujintas varžymasis preliminariosios sutarties pagrindu“ ir taip sukuriami pirkimai su naujais pirkimo numeriais. Skelbimai apie sutarties sudarymą preliminariosios sutarties pagrindu (po atnaujinto varžymosi) privalo būti susieti su paskelbtu skelbimu apie preliminariosios sutarties sudarymą. Šiuos skelbimus apie sutarties sudarymą reikia pildyti pradinio pirkimo dėl preliminariosios sutarties darbų sąraše, pasirenkant „Parengti ir tvarkyti skelbimus apie sudarytą sutartį“. Šie skelbimai gali būti sugrupuojami ir skelbiami kas ketvirtį ne vėliau kaip per 30 dienų ketvirčiui pasibaigus.

 

       Skelbimų apie sutarties sudarymą preliminariosios sutarties pagrindu svarbiausi pildymo akcentai:

IV.1.3 dalyje būtina nurodyti, kad Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu;

IV.2.1) Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą būtina nurodyti skelbimo apie preliminariosios sutarties sudarymą TED-e numerį. Visuose sekančiuose skelbimuose apie sutarties sudarymą preliminariosios sutarties pagrindu (po atnaujinto varžymosi) privalo būti nurodomas pradinio skelbimo apie preliminariosios sutarties sudarymą TED-e numeris;

II.1.7) Bendra pirkimo vertė (be PVM) nurodoma sutarties vertė, nenurodyta ankstesniuose skelbimuose apie sutarties sudarymą preliminariosios sutarties pagrindu, t.y. pildomame skelbime nurodytos (-ų) pasirašytos (-ų) sutarties (-čių) vertė (verčių suma);

V.2.4) Informacija apie sutarties / pirkimo dalies vertę (be PVM) nurodoma su konkrečiu tiekėju pasirašytos (-ų) sutarties (-čių) vertė, nenurodyta ankstesniuose skelbimuose apie sutarties sudarymą preliminariosios sutarties pagrindu. Jei pirkimas buvo skaidomas į pirkimo dalis, nurodoma su konkrečiu tiekėju konkrečioje pirkimo dalyje pasirašytos (-ų) sutarties (-čių) vertė, nenurodyta ankstesniuose skelbimuose apie sutarties sudarymą preliminariosios sutarties pagrindu.

 

Skelbimų apie sutarties sudarymą taikant dinaminę pirkimo sistemą pildymas

 

Pirkimai taikant dinaminę pirkimo sistemą (toliau – DPS) vykdomi CVP IS pasirenkant šabloną „DPS konkursas“, sukuriant pirkimus su naujais pirkimo numeriais. Tokiu atveju, siekiant, kad skelbimai apie sutarties sudarymą taikant DPS būtų susieti su pradiniu skelbimu apie pirkimą dėl DPS, šie skelbimai pildomi:

  • arba pradinio pirkimo dėl DPS darbų sąraše, pasirenkant „Parengti ir tvarkyti skelbimus apie sudarytą sutartį“. Šie skelbimai gali būti sugrupuojami ir skelbiami kas ketvirtį ne vėliau kaip per 30 dienų ketvirčiui pasibaigus;
  • arba tame pačiame naujai sukurtame DPS konkurso pirkime, būtinai nurodant IV.2.1) Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą pradinio skelbimo apie pirkimą dėl DPS TED- e numerį. Šiuo atveju rekomenduojama skelbimo Papildomoje informacijoje nurodyti pradinio DPS pirkimo numerį ir pavadinimą.

      Skelbimų apie sutarties sudarymą taikant DPS svarbiausi pildymo akcentai:

IV.1.3 dalyje būtina nurodyti, kad Sudaryta dinaminė pirkimo sistema.

Pastaba: skelbimuose apie sutarties sudarymą taikant DPS būtina nurodyti Procedūros tipas Ribotas konkursas, kitu atveju IV.1.3 dalyje nebus pasirinkimo Sudaryta dinaminė pirkimo sistema.

Kiekviename skelbime IV.2.1) Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą būtina patikrinti, ar teisingai nurodytas pradinio skelbimo apie pirkimą dėl DPS TED-e numeris, nes sistema automatiškai įkels prieš tai paskelbto skelbimo apie sutarties sudarymą taikant DPS TED-e numerį, tačiau visi skelbimai apie sutarties sudarymą taikant DPS privalo būti susieti su pradiniu skelbimu apie pirkimą dėl DPS;

II.1.7) Bendra pirkimo vertė (be PVM) nurodoma sutarties (-čių) vertė, nenurodyta ankstesniuose skelbimuose apie sutarties skyrimą taikant DPS, t. y. pildomame skelbime nurodytos (-ų ) pasirašytos (-ų) sutarties (-čių) vertė (verčių suma);

V.2.4) Informacija apie sutarties / pirkimo dalies vertę (be PVM):

  • jei pasirenkama nurodyti Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė, turi būti nurodoma apskaičiuotoji (suplanuota) bendra didžiausia vertė per visą DPS trukmę  arba, jei pirkimas skaidomas į pirkimo dalis, apskaičiuotoji (suplanuota) bendra didžiausia pirkimo dalies vertė per visą DPS trukmę;
  • Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė nurodoma su konkrečiu tiekėju pasirašytos (-ų) sutarties (-čių) vertė, nenurodyta ankstesniuose skelbimuose apie sutarties sudarymą taikant DPS. Jei pirkimas buvo skaidomas į pirkimo dalis, nurodoma su konkrečiu tiekėju konkrečioje pirkimo dalyje pasirašytos (-ų) sutarties (-čių) vertė, nenurodyta ankstesniuose skelbimuose apie sutarties sudarymą taikant DPS.