copyright

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. 


Priminimas apie metinių Atn-3 ataskaitų už 2019 m. pateikimą

Data

2020 01 10

Įvertinimas
7
paper-3033204_1280.jpg

Primename, kad vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (PĮ) nuostatomis, per 30 dienų nuo ataskaitinių kalendorinių metų pabaigos CVP IS priemonėmis pirkimų vykdytojai privalo pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai (toliau – Tarnyba) per 2019 metus sudarytų Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaitą (tipinė Atn-3 forma) (toliau – metinė Atn-3 ataskaita), pagal Viešųjų pirkimų ir pirkimų ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašą.

 

Tarnyba atkreipia dėmesį, kad pildant metinę Atn-3 ataskaitą:

1) III.1. lentelėje nurodoma mažos vertės pirkimų, po kurių sudarytos sutartys privalo būti skelbiamos CVP IS, vertė ir pirkimų skaičius. Į III.1 lentelę neįtraukiami pirkimai, nurodyti šios ataskaitos V ir VI dalyse ir atlikti per centrinę perkančiąją organizaciją.

Nuo 2019 m. birželio 11 d. (nauja):

  • pasikeitus VPĮ 96 straipsnio 2 dalies 1 punktui bei PĮ 102 str. 2 daliai, pirkimų vykdytojai, atlikę pirkimus iš ar per centrines perkančiąsias organizacijas (įskaitant VšĮ CPO LT), tokių mažos vertės pirkimų neturi įtraukti į metinę Atn-3 ataskaitą (iki tol buvo neįtraukiami tik per VšĮ CPO LT vykdyti pirkimai). Nors į metinę Atn-3 ataskaitą neturi būti įtraukti iš ar per centrines perkančiąsias vykdyti mažos vertės pirkimai, prievolė CVP IS viešinti tokias sutartis ir (ar) pasiūlymus išliko.
  • pasikeitus VPĮ 86 straipsnio 9 daliai ir PĮ 94 straipsnio 9 daliai, numatant, kad pirkimo vykdytojai privalo viešinti CVP IS raštu sudarytas sutartis ir raštu gautus pasiūlymus (net jei sutartis sudaroma žodžiu), jei nėra kitų minėtuose straipsniuose nurodytų priežasčių kodėl sutartis ir (ar) pasiūlymas neturėtų būti viešinamas, pildydami metinę Atn-3 ataskaitą pirkimų vykdytojai turės susumuoti ir nurodyti III.1. lentelėje mažos vertės pirkimus, kuriuos atlikus buvo paviešinta:
  • sutartis (-ys) ir pasiūlymas (-ai);
  • tik pasiūlymas (-ai);
  • tik sutartis (-ys).

2) VI dalies lentelės 3 stulpelyje nurodomi tik mažos vertės pirkimai, po kurių sudarytų sutarčių nereikalaujama skelbti pagal  VPĮ 86 str. 9 d. / PĮ 94 str. 9 d., t. y. kai:

  • pasiūlymas pateiktas žodžiu ir pirkimo sutartis sudaryta žodžiu (pvz. yra tik pirkimo paraiška ir sąskaita-faktūra);  
  • buvo vykdyti neskelbiami mažos vertės pirkimai, esant VPĮ 71 str. 1 d. 2 punkto b ir c papunkčiuose ir 6 d. 5, 6, 7 punktuose / PĮ 79 str. 1 d. 3 punkto b ir c papunkčiuose ir 6 d. 5, 6, 7 punktuose nustatytoms sąlygoms, jeigu laimėtoju buvo nustatytas fizinis asmuo;
  • buvo vykdyti neskelbiami mažos vertės pirkimai, esant VPĮ 71 str. 1 d. 2 punkto a papunktyje/ PĮ 79 str. 1 d. 3 punkto a papunktyje nustatytai sąlygai;
  • pirkimo sutarties ir preliminarios sutarties dalys nebuvo paviešintos dėl to, kad nebuvo techninių galimybių nustatytu būdu paskelbti informacijos.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad jeigu sutartis sudaryta pasinaudojus VPĮ ar PĮ numatytomis išimtimis (pavyzdžiui, nekilnojamojo turto pirkimo), jos nei viešinti CVP IS, nei įtraukti į metinę Atn-3 ataskaitą nereikia (išskyrus vidaus sandorius, kurių ir sutartys turi būti viešinamos, ir duomenys į ataskaitą turi būti įtraukiami).

 

Tarnyba pirkimo vykdytojų prašo labai atidžiai peržiūrėti kiekvieną ataskaitos pildymo punktą. Jūsų pateikti duomenys bus naudojami ne tik Jūsų organizacijos atliktų pirkimų ir CVP IS paviešintų sutarčių stebėsenai bei analizei, bet ir visos viešųjų pirkimų sistemos vertinimui, įvairių ataskaitų rengimui.

Metinės Atn-3 ataskaitos III.1 punkte nurodytas pirkimų skaičius įtraukiamas į pirkimų vykdytojo sudarytų / paskelbtų sutarčių stebėseną. Tarnyba, siekdama palengvinti pirkimų vykdytojams atlikti savo organizacijos 2019 m. sudarytų / paviešintų sutarčių stebėseną, parengė CVP IS paskelbtų 2019 m. sudarytų visų (įskaitant mažos vertės) sutarčių sąrašą pagal pirkimų vykdytojus. Pildydami metinės Atn-3 ataskaitos III.1 punktą, pasitikrinkite, ar  visi raštu gauti pasiūlymai ir sudarytos sutartys, įvykdžius šiame punkte nurodytą mažos vertės pirkimų skaičių, paskelbti CVP IS.

 

Pildydami ataskaitą, galite pasinaudoti mokomuoju filmuku Metinės ataskaitos Atn-3 pildymas CVP IS. Filmuką galite peržiūrėti čia. Atkreipiame dėmesį, kad filmukas parengtas iki 2019 m. birželio 11 d. įsigaliojusių VPĮ ir PĮ nuostatų pasikeitimų (pavyzdžiui, jame minima, kad pildant 2018 m. ataskaitą, į III.1 dalį nereikia įtraukti iš ar per CPO LT vykdytų pirkimų, tačiau pildant 2019 m. ataskaitą, nereikia įtraukti iš ar per visas centrines perkančiąsias organizacijas (taip pat ir CPO LT) vykdytų pirkimų).

 

Kokias sutartis Tarnyba įtraukia į sutarčių viešinimo CVP IS stebėseną, galite rasti čia.