BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. 


Pokyčiai viešųjų pirkimų reglamentavime

Data

2020 08 03

Įvertinimas
5
Changes20Coming.jpg

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 72 straipsnio pakeitimas įsigaliojo 2020 m. liepos 16 d., o kita dalis priimtų VPĮ ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ) pakeitimų įsigaliojo 2020 m. rugpjūčio 1 d.

 

VPĮ 72 straipsnio pakeitimas, įsigaliojęs 2020 m. liepos 16 d.

 

VPĮ  72 straipsnio 3 dalies pakeitimu nustatoma pareiga perkančiajai organizacijai, vykdant neskelbiamas derybas VPĮ 71 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytomis sąlygomis, kreiptis į kompetentingas institucijas dėl turimos neigiamos informacijos apie tiekėją gavimo. Atsižvelgiant į tai, kad pirkimas vykdomas skubos tvarka, kompetentingoms institucijoms nustatomas 3 darbo dienų terminas, per kurį informacija apie tiekėją turi būti pateikiama perkančiajai organizacijai.

Šio pakeitimo tikslas – sudaryti sąlygas pirkimuose dalyvauti tik sąžiningiems tiekėjams, o perkančiajai organizacijai suteikti galimybę, gavus neigiamos informacijos iš kompetentingų institucijų apie tiekėjo patikimumą – nutraukti pirkimo procedūras.

 

VPĮ 27, 35, 37, 47, 87, 92 ir PĮ 39, 48, 50, 95, 100 straipsnių pakeitimai, įsigalioję 2020 m. rugpjūčio 1 d.

 

VPĮ ir PĮ įtvirtinta galimybė neleisti pirkimuose dalyvauti tiekėjams, kurie ar jų prekės, paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionalinio saugumo interesams. Informaciją, reikalingą įvertinti, ar pirkimo vykdytojų, veikiančių gynybos srityje, ketinama sudaryti pirkimo sutartis keltų grėsmę nacionalinio saugumo interesams pagal pirkimo vykdytojo kreipimąsi teiks kompetentingos institucijos, vadovaudamosi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nurodytais sandorių atitikties nacionalinio saugumo interesams kriterijais. Tuo atveju, kai pirkimo vykdytojų, valdančių ypatingos svarbos informacinę struktūrą ar veikiančių srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ketinama sudaryti pirkimo sutartis keltų grėsmę nacionalinio saugumo interesams, informacijos vertinimas atliekamas Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka.

 

VPĮ 27 ir PĮ 39 straipsniai papildyti 5 dalimi, nustatant pareigą pirkimo vykdytojui, pasirengiant pirkimui ir siekiant įvertinti, ar pirkimas susijęs su nacionaliniu saugumu, kreiptis į Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministeriją su prašymu gauti motyvuotą rekomendaciją  dėl sutarties vykdymo metu galinčių kilti technologinių rizikų, susijusių su ypatingos svarbos informacine infrastruktūra, ir VPĮ 37 straipsnio 2 dalyje (PĮ 50 straipsnio 2 dalyje) bei VPĮ 47 straipsnio 6 dalyje nurodytų reikalavimų, susijusių su nacionaliniu saugumu, nustatymo pirkimo dokumentuose tikslingumo. Pateikdamas prašymą pirkimo vykdytojas kartu turi pateikti duomenis, reikalingus apibūdinti pirkimo objektą, pagrindines planuojamos sudaryti sutarties sąlygas bei motyvus, kodėl pirkimas gali būti susijęs su nacionaliniu saugumu. Rekomendacijos bus teikiamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.

 

VPĮ 35 ir PĮ 48 straipsnių 2 dalis papildyta 32 punktu, nustatančiu, kad pirkimo dokumentuose turi būti informacija apie tai, kad, jeigu pirkimo metu bus atliekama patikra Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka, tiekėjas turės pateikti tokiai patikrai atlikti reikalingus dokumentus.

 

VPĮ 37 ir PĮ 50 straipsnių 2 dalies pakeitimas, numatantis, kad pirkimo vykdytojas, veikiantis gynybos srityje, turi teisę spręsti, ar tiekėjo siūlomos prekės, paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, įvertinęs kompetentingų institucijų pateiktą informaciją. Pirkimo vykdytojas, veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar valdantis ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, turi teisę laikyti, kad tiekėjo siūlomos prekės, paslaugos ar darbai kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu.

 

VPĮ 47 straipsnio 6 dalies pakeitimas, nustatantis, kad perkančioji organizacija, veikianti srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar valdanti ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, turi teisę laikyti, kad tiekėjas yra patekęs į interesų konflikto situaciją ir tai gali neigiamai paveikti pirkimo sutarties vykdymą, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė yra priėmusi sprendimą, patvirtinantį, kad ketinamas sudaryti sandoris neatitinka nacionalinio saugumo interesų vadovaujantis Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymu.

 

VPĮ 87 ir PĮ 95 straipsnių papildymas 3 dalimi, nustatantis, kad pirkimo vykdytojas, veikiantis srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar valdantis ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, nustato specialų pirkimo sutarties nutraukimo atvejį, pagal kurį sutartis būtų nutraukta, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų.

 

VPĮ 92 straipsnio 12 dalies ir PĮ 100 straipsnio 10 dalies pakeitimas, nustatantis, kad VPĮ 37 straipsnio 2 dalyje (PĮ 50 straipsnio 2 dalyje) ir VPĮ 47 straipsnio 6 dalyje nurodytą informaciją, reikalingą įvertinti, ar pirkimo vykdytojo, veikiančio gynybos srityje ketinama sudaryti pirkimo sutartis keltų grėsmę nacionalinio saugumo interesams, pagal pirkimo vykdytojo kreipimąsi teikia kompetentingos institucijos, vadovaudamosi Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nurodytais sandorių patikros dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams vertinimo kriterijais.