Pirkimų vykdytojai daugiau investuoja į IS modernizavimą, o ilgalaikio pirkimų vykdytojų ir tiekėjų bendradarbiavimo tendencija išlieka

Data

2019 07 16

Įvertinimas
6
9.jpg

Viešųjų pirkimų tarnyba atliko IT paslaugų viešųjų pirkimų 2016–2018 m. laikotarpio apžvalgą, o tendencijas palygino su ankstesniuoju – 2013–2015 m. laikotarpiu.

IT paslaugoms 2016–2018 m., palyginti su 2013–2015 m. buvo išleista šiek tiek daugiau lėšų (3,8 proc.), o pirkimų skaičius mažėjo 12,2 proc.

Analizės rezultatai parodė, jog pirkimų vykdytojai mažiau investavo į naujų informacinių sistemų kūrimą, o dažniau modernizavo, atnaujino jau turimas sistemas. 2016–2018 m. naujų IT sistemų kūrimui buvo skirta dvigubai mažiau lėšų, nei ankstesniu laikotarpiu (2013–2015 m.) ir beveik dvigubai daugiau lėšų jau turimų IS modernizavimui ir atnaujinimui. IS priežiūrai, kaip ir anksčiau, skirta apie 36 proc. visų IT paslaugoms išleidžiamų lėšų.

Pirkimų vykdytojai dažniau išnaudojo galimybę sudaryti preliminariąsias pirkimų sutartis, kaip vieną iš priemonių realios konkurencijos viešuosiuose pirkimuose kūrimui, lėšų taupymui. 2016–2018 m., lyginant su 2013–2015 m., tokių sutarčių vertė išaugo 4,6 proc., o pirkimų skaičius – 1,2 proc. Mažėjo „vieno tiekėjo“ pirkimų – nuo 74  (2013–2015 m.) iki 62 proc. (2016–2018 m.).

IT paslaugų sektoriaus konkurencinėje aplinkoje teigiamų pokyčių nedaug, išlieka ilgalaikio rinkos pasidalijimo, bendradarbiavimo tarp pirkimų vykdytojų ir konkrečių tiekėjų tendencija.

Rinka stambėja: 10 didžiausių pirkimų vykdytojų 2013–2015 m. išleido apie 38 proc. visų IT paslaugų lėšų, o 2016–2018 m. – 45 proc.; atitinkamai, 10­–čiai didžiausių tiekėjų atitekusios rinkos dalis keitėsi nuo 31 iki 38 proc.; tiekėjų, laiminčių IT paslaugų pirkimus, mažėjo 21 proc. Mažėjo pirkimų, kurių pasiūlymų eilėje buvo vienas tiekėjas dalis, tačiau tokių pirkimų IT paslaugų sektoriuje kasmet įvyksta net apie 68 proc.  2018 m. Tarnybos prevencine tvarka atliktų IT paslaugų pirkimų peržiūrų ir vertinimų  metu nustatyta, jog taikomi pernelyg aukšti, konkurenciją ribojantys tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai, pirkimo objektai nepagrįstai neskaidomi į dalis, techninės specifikacijos reikalavimai pritaikomi konkrečiam tiekėjui – neigiami aspektai, rodantys skaidrumo stoką.

Su apžvalga galite susipažinti čia.