BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. 


Parengėme informacinį pranešimą dėl pirkimo objekto skaidymo į dalis

Data

2018 02 06

Įvertinimas
11
8 (2).jpg

Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipia pirkimų vykdytojų dėmesį, kad bendroji Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinta taisyklė tarptautiniams pirkimams yra pareiga pirkimo objektą skaidyti į dalis. Šios pareigos gali būti nesilaikoma tik tuomet, jeigu pirkimo dokumentuose pirkimo vykdytojas motyvuotai pagrindžia, kad sprendimas pirkimo objekto neskaidyti į dalis yra paremtas siekiu užtikrinti konkurenciją, optimaliu pirkimo sutarties valdymu, paties pirkimo objekto ypatingu, kompleksiniu pobūdžiu ar kitomis aplinkybėmis, dėl kurių pirkimo objekto skaidymas į dalis yra netikslingas.

Pastebime, kad neretai sprendimas neskaidyti pirkimo objekto į dalis pirkimo vykdytojų būna netinkamai ar nepakankamai pagrįstas objektyviomis aplinkybėmis ir argumentais.

Vienas iš dažniausiai nurodomų argumentų yra turimi riboti žmogiškieji ištekliai sutarčių valdymo priežiūrai atlikti. Pažymėtina, kad prievolės kiekvienai sutarčiai numatyti vis kitą jos įgyvendinimą prižiūrintį asmenį nėra – vienas asmuo gali būti atsakingas už daugiau nei vienos pirkimo sutarties priežiūrą. Sutarčių priežiūra, kai tai įmanoma, galėtų būti paskirstoma atsižvelgiant į darbuotojo specializaciją, pvz., gaunamus maisto produktus priima už maitinimo organizavimą atsakingas darbuotojas, ūkines prekes – ūkvedys ir panašiai. Daliai pirkimų vykdytojų nerimą kelia su sutarčių vykdymu susijęs dokumentacijos kiekis, pvz., priimant prekes išrašomi dokumentai ar panašiai. Atkreipiame dėmesį, kad tam tikra administracinė našta, susijusi su sutarties įgyvendinimo priežiūra, yra neišvengiama, tačiau tai negalėtų būti laikoma pakankamu pagrindu pirkimo objekto neskaidyti į dalis.

Pvz., pirkimo vykdytojas įsigyja kelių tipų transporto priemonių priežiūros paslaugas (pvz., krovininis transportas ir lengvieji automobiliai) Vilniaus apskrityje ir nurodo, kad pirkimo objektas į dalis neskaidomas, siekiant paprastesnio sutarties administravimo. Šiuo atveju galimybę sudalyvauti pirkime turės tik toks tiekėjas, kuris turi servisus, aptarnaujančius visų tipų transporto priemones visoje apskrityje arba yra sudaręs sutartis su servisais, jei dalies pirkimo dokumentuose nurodytų paslaugų pats neteikia ar neteikia jų tam tikrame rajone. Tuo tarpu skaidant pirkimo objektą į dalis pagal transporto priemonių tipą (viena dalis – lengvųjų automobilių priežiūra, antra dalis – krovininių automobilių priežiūra) ir pagal rajonus, galimybę sudalyvauti pirkime įgytų ir mažesni servisai, teikiantys paslaugas tik dėl vieno tipo transporto priemonių (pvz., lengvųjų automobilių) arba tik tam tikrame rajone.

 

Kitas populiarus pagrindimas – jog pirkimo objektą suskaidant į dalis jis taps mažiau patraukliu tiekėjams, dėl ko neabejotinai padidės tiekėjų siūloma kaina. Tokį teiginį pirkimo vykdytojas turi gebėti pagrįsti atliktais skaičiavimais ar kita objektyvia informacija. Pirkimo objekto skaidymas į dalis praktikoje laikytinas itin efektyvia priemone į pirkimus pritraukti smulkiam ir vidutiniam verslui bei padidinti konkurencijai. Neskaidant pirkimo objekto į dalis galimybės dalyvauti pirkime smulkiam bei vidutiniam verslui sumažėja, atitinkamai sumažėjant ir tikimybei, jog tiekėjai, siekdami sudaryti sutartį, siūlys racionalesnes kainas.

Kartais pirkimų vykdytojai nurodo, kad pirkimo objekto neskaido į dalis todėl, kad nėra žinomi tikslūs reikiami paslaugų kiekiai (pvz., publikuojamų straipsnių skaičius) ir jų teikimo dažnumas. Pastaruoju atveju pagelbėtų ne pirkimo objekto neskaidymas į dalis (kas, kaip minėta, dažnu atveju riboja konkurenciją), o preliminariųjų sutarčių sudarymas, numatant maksimalius išperkamus paslaugų kiekius.

Atkreipiame dėmesį, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies nuostatos[1], numatančios galimybę tam tikrais atvejais neskaidyti pirkimo objekto į dalis, turi būti aiškinamos sistemiškai, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų esmę, konkrečiu pirkimu siekiamą tikslą, Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnio 1 – 3 dalių reikalavimus (pagrindinių pirkimų principų laikymasis, racionalus lėšų naudojimas, aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės reikalavimų laikymasis, Įstatyme nustatytos tvarkos taikymas ir konkurencijos užtikrinimas) bei 37 straipsnio 3 dalies nuostatas (techninė specifikacija turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų).

Į aukščiau nurodytus aspektus reikia atsižvelgti ir tuomet, kai sprendimas dėl pirkimo objekto skaidymo į dalis priimamas supaprastintame pirkime. Supaprastintų pirkimų atveju sprendimas neskaidyti pirkimo objekto į dalis neretai grindžiamas formaliai nurodant, jog Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 1 dalis pareigą skaidyti pirkimo objektą nustato tik tarptautiniams pirkimams, o atliekant supaprastintus pirkimus nustatyta galimybė, o ne prievolė tai daryti. Visgi viešųjų pirkimų reglamentavimas negali būti traktuojamas kaip suteikiantis teisę apjungti bet kokio pobūdžio prekes, paslaugas ir darbus į vieną pirkimo objektą ir tokio pirkimo neskaidyti į dalis ar sudarantis galimybes nevertinti neskaidymo įtakos pirkimo efektyvumui.

Gaires, kaip galėtų būtų skaidomas pirkimo objektas, numato ta pati Viešųjų pirkimų įstatymo 28 straipsnio 1 dalies nuostata, nurodanti, kad “pirkimo objektas skaidomas į dalis kiekybiniu, kokybiniu pagrindu ar pagal skirtingus jo įgyvendinimo etapus”.

Vertingų įžvalgų dėl pirkimo objekto skaidymo į dalis pateikia ir teismų praktika:

  • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės 4 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-126/2010;
  • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-84-248/2015;
  • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-161-415/2015;
  • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. kovo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-162-469/2015;
  • Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. liepos 12 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-322-916/2017.
 

[1] VPĮ 28 str. 1 d. / Tarptautinis pirkimas privalo būti, o supaprastintas ar šio įstatymo 2 priede nurodytų socialinių ir kitų specialiųjų paslaugų pirkimas gali būti atliekamas skaidant pirkimo objektą į dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį, ir apibrėžiant šių dalių apimtį ir dalyką.

VPĮ 28 str. 2 d. / Tarptautinio pirkimo atveju šio straipsnio 1 dalyje nurodyta pareiga skaidyti pirkimo objektą į dalis netaikoma, jeigu perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose pagrindžia, kad dėl to sumažėtų tiekėjų konkurencija, pirkimo sutarties vykdymas taptų per daug brangus ar sudėtingas techniniu požiūriu, skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas būtų glaudžiai susijęs ir dėl to perkančiajai organizacijai atsirastų būtinybė koordinuoti šių dalių tiekėjus ir tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį, ar nurodo kitas pagrįstas aplinkybes, dėl kurių netikslinga pirkimo objektą skaidyti į dalis.