BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. 


Papildoma informacija dėl metinės Atn-3 ataskaitos III.2 lentelės pildymo

Data

2023 01 27

Įvertinimas
1
naujienai viesinimas (17).jpg

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) primena, kad per 30 dienų nuo ataskaitinių kalendorinių metų pabaigos (t. y. iki 2023 m. sausio 30 d.)  pirkimų vykdytojai privalo CVP IS priemonėmis pateikti per 2022 metus sudarytų Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaitą (tipinė Atn-3 forma, toliau – metinė Atn-3 ataskaita).

Atkreipiame pirkimų vykdytojų dėmesį, kad metinės Atn-3 ataskaitos III.2 p. pildymas susijęs su Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo (toliau – ADĮ) 15 straipsnio įgyvendinimu. Tuo atveju, kai įsigytos kelių transporto priemonės arba transporto priemonėmis teikiamos paslaugos, kurioms taikomos ADĮ nuostatos, metinės ataskaitos Atn-3 III dalies 2 punkte į klausimą „Ar buvo perkamos kelių transporto priemonės arba kelių transporto priemonėmis teikiamos keleivinio kelių transporto, keleivių vežimo specialiais reisais, keleivių vežimo užsakomaisiais reisais, atliekų surinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos?“ atsakoma „TAIP“ ir užpildoma lentelė:

  • lentelės 2 stulpelyje pažymimas visų atitinkamos kategorijos transporto priemonių ir visų paslaugai teikti naudojamų transporto priemonių (neatsižvelgiant į tai, ar jos yra netaršios, ar ne),  kurioms taikytinas ADĮ, skaičius;
  • lentelės 3 stulpelyje pažymimas netaršių transporto priemonių ir paslaugoms teikti naudojamų netaršių transporto priemonių skaičius iš 2 stulpelyje nurodyto skaičiaus;
  • lentelės 4 stulpelyje pažymimas visai netaršių N2, N3 ir M3 kategorijos transporto priemonių ir paslaugai teikti naudojamų visai netaršių transporto priemonių skaičius iš 2 stulpelyje nurodyto skaičiaus, apibrėžtų ADĮ ar patenkančių į jo taikymo sritį.

Jei įsigytoms transporto priemonėms arba transporto priemonėmis teikiamoms paslaugoms netaikomas ADĮ[1], tuomet metinės ataskaitos Atn-3 III dalies 2 punkte žymima „NE“ ir lentelės pildyti nereikia.

Pažymėtina, kad kelių transporto priemonėmis teikiamos keleivinio kelių transporto, keleivių vežimo specialiais reisais, keleivių vežimo užsakomaisiais reisais, atliekų surinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugos, kurioms taikomas ADĮ, pagal BVPŽ kodus yra įvardintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 3-100 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašo patvirtinimo“, priede:

60112000-6

Viešojo kelių transporto paslaugos

60130000-8

Specialiojo keleivinio kelių transporto paslaugos

60140000-1

Nereguliarus keleivinis transportas

90511000-2

Atliekų rinkimo paslaugos

60160000-7

Pašto siuntų vežimas keliais

60161000-4

Siuntinių vežimo paslaugos

64121100-1

Pašto pristatymo paslaugos

64121200-2

Siuntinių pristatymo paslaugos

 

Taksi ir pavėžėjimo paslaugoms priskiriamos paslaugos, pvz. pavėžėjimo paslaugos teikiamos su paslaugos teikėjo vairuotoju (BVPŽ kodai 60120000-5, 60170000-0, 60171000-7 ir pan.) ir šiuo metu ADĮ reikalavimai joms nėra taikomi.

Tarnyba pažymi, kad už teisingo BVPŽ kodo parinkimą, atsako pirkimo vykdytojas.

Informaciją su kokiomis transporto priemonėmis buvo teikiamos paslaugos, kurioms taikomas ADĮ, pirkimų vykdytojams galėtų suteikti paslaugos teikėjas, t. y., paslaugos teikėjas nurodytų savo transporto priemonių parko skaičių, kurį naudoja pirkimo vykdytojo įsigytų paslaugų (kurioms taikomi ADĮ reikalavimai) teikimui ir kiek iš tų transporto priemonių yra netaršios ir visai netaršios. Pirkimo vykdytojai turi laikytis ADĮ ir jiems įmanomomis priemonėmis išsiaiškinti, su kokiomis transporto priemonėmis buvo teikiama paslauga ir atitinkamai šią informaciją nurodyti metinėje Atn-3 ataskaitoje.

 

[1] ADĮ 15 straipsnyje nustatyti reikalavimai netaikomi:

1) žemės ir miškų ūkio transporto priemonėms, kaip jos apibrėžtos 2013 m. vasario 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 167/2013 dėl žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimo ir rinkos priežiūros;

2) dviratėms arba triratėms transporto priemonėms ir keturratėms transporto priemonėms, kaip jos apibrėžtos 2013 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 168/2013 dėl dviračių ir triračių transporto priemonių bei keturračių patvirtinimo ir rinkos priežiūros;

3) savaeigėms transporto priemonėms, kurios suprojektuotos ir sukonstruotos tam tikram darbui atlikti ir dėl jų gamybos charakteristikų netinkančioms keleiviams arba prekėms vežti ir kurios nėra prie transporto priemonės važiuoklės pritvirtinta įranga;

4) transporto priemonėms, suprojektuotoms ir sukonstruotoms ar pritaikytoms tik ginkluotųjų tarnybų reikmėms;

5) transporto priemonėms, naudojamoms kriminalinės žvalgybos, kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymą, tikslais;

6) transporto priemonėms, specialiai suprojektuotoms ir pagamintoms naudoti statybos aikštelėse ar karjeruose, uostų ar oro uostų teritorijose ar patalpose;

7) transporto priemonėms, suprojektuotoms ir pagamintoms naudoti civilinei saugai, gaisrinei saugai ir viešajai tvarkai užtikrinti;

8) šarvuotoms transporto priemonėms, skirtoms vežamiems asmenims ar kroviniams apsaugoti;

9) greitosios medicinos pagalbos automobiliams, skirtiems ligoniams ar sužeistiesiems vežti, su tam pritaikyta specialia įranga;

10) transporto priemonėms, skirtoms žmonių palaikams vežti, su tam specialiai pritaikyta įranga;

11) transporto priemonėms, pritaikytoms neįgaliųjų vežimėliams vežti ir sukonstruotoms arba specialiai pertvarkytoms taip, kad jose tilptų vienas ar daugiau neįgaliųjų vežimėliuose sėdinčių asmenų;

12) vikšrinėms transporto priemonėms;

13) M3 kategorijos transporto priemonėms, išskyrus M3 kategorijų transporto priemones, kuriose be vairuotojo telpa daugiau kaip 22 keleiviai ir kuriose įrengtos keleiviams stovėti skirtos vietos, ir M3 kategorijų transporto priemones, kuriose be vairuotojo telpa ne daugiau kaip 22 keleiviai ir kurios skirtos stovintiems ir sėdintiems keleiviams vežti;

14) transporto priemonėms su rankine pavarų dėže, skirtoms praktiniams transporto priemonės vairavimo įgūdžiams ir gebėjimams patikrinti;

15) transporto priemonių ar jomis teikiamų paslaugų viešųjų pirkimų atvejais, nustatytais šio straipsnio 1 dalyje, kai sudaromos žodinės pirkimo sutartys;

16) transporto priemonių ar jomis teikiamų paslaugų viešųjų pirkimų atvejais, nustatytais šio straipsnio 1 dalyje, kai atlikus planuojamo viešojo pirkimo rinkos konsultacijas yra nustatoma, kad rinkoje nėra nė vienos galimybės, nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų, įsigyti šio įstatymo 2 straipsnio 23 ir 36 dalyse apibrėžtų transporto priemonių, reikalingų perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto funkcijoms atlikti.