BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. 


Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2022 m. sausio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-185-916/2022

Data

2022 01 19

Įvertinimas
6
naujienai LAT.jpg

Po gauto Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) Prejudicinio sprendimo (Teisingumo Teismo 2021-09-07 Sprendimas C-927/19) Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (toliau – LAT) išnagrinėjo civilinę bylą pagal UAB „Ecoservice Klaipėda“ (toliau – Ieškovė) ieškinį UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui (toliau – Atsakovė) (3-ieji asmenys – UAB „Klaipėdos autobusų parkas“, UAB „Parsekas“ ir UAB „Klaipėdos transportas“; toliau visi 3-ieji asmenys kartu – Tiekėjų grupė) ir 2022-01-13 priėmė nutartį apeliacinės instancijos teismo sprendimą, kuriuo panaikintas pirmosios instancijos teismo sprendimas dėl viešųjų pirkimų pasiūlymų eilės sudarymo ir šalys grąžintos į pasiūlymų vertinimo stadiją, palikti nepakeistą.

 

Atsakovė vykdė tarptautinį viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu ,,Neringos savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo į Klaipėdos regiono sąvartyno apdorojimo įrenginius paslaugų pirkimas“ (Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbtas 2018-09-29, viešojo pirkimo Nr. 402058; toliau – Pirkimas). Ieškovė kreipėsi su ieškiniu į teismą ginčydama Atsakovės sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir prašydama teismo įpareigoti Atsakovę grįžti į pasiūlymų vertinimo stadiją, kadangi, Ieškovės nuomone, Tiekėjų grupė neatitiko:

a) Pirkimo sąlygų 4 priedo 4 punkte nustatyto finansinio pajėgumo reikalavimo turėti tam tikro dydžio vidutinės metinės veiklos pajamas, vykdant veiklą, susijusią su mišrių komunalinių atliekų surinkimu ir vežimu;

b) Pirkimo sąlygų 4 priedo 2 punkte nustatyto techninio pajėgumo reikalavimo tiekėjui turėti nuosavybės teise arba nuomotis (ar kitais teisėtais pagrindais naudoti) pirkimo sutarčiai vykdyti atitinkamą kiekį transporto priemonių, atitinkančių tam tikrus reikalavimus.

 

Pagrindiniai LAT nutarties akcentai:

 

 1. Dėl ikiteisminės ginčų nagrinėjimo tvarkos
 • Viešųjų pirkimų ginčo ribas ir šalių pozicijas grindžiančių teisinių argumentų konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis apimtį (ribas) iš esmės lemia suinteresuotų šalių dokumentų turinys ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje – pretenzijos ir atsakymo į pretenziją turinys;
 • Tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad ieškovo teisme iškelti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su iškeltaisiais pretenzijoje, t. y. ieškovas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo nurodyti pretenzijoje;
 • Perkančioji organizacija yra apribota įrodinėti savo priimto sprendimo teisėtumą naujais, t. y. atsakyme į pretenziją nenurodytais, argumentais;
 • Pats Pirkimo laimėtojas (šiuo atveju – Tiekėjų grupė), kurio teisėms ir interesams įtaką turės teismo priimtas sprendimas, turėtų būti suinteresuotas įrodinėti savo pasiūlymo atitiktį Pirkimo reikalavimams, būti aktyvus ir konkrečiais argumentais bei įrodymais grįsti savo poziciją. Tokia Pirkimo laimėtojo teisė nėra ribojama perkančiosios organizacijos atsiliepimo į pretenziją apimtimi. 

 

 1. Dėl Pirkimo sąlygų 4 priedo 4 punkte įtvirtinto finansinio ir ekonominio pajėgumo aiškinimo ir taikymo
 • Teisingumo Teismas nurodė, kad jeigu perkančioji organizacija nustatė tik reikalavimą, susijusį su atitinkama minimalia metine apyvarta, ir nereikalavo, kad ši nustatyta minimali apyvarta būtų pasiekta srityje, su kuria susijusi sutartis, niekas nedraudžia ūkio subjektui remtis laikinosios įmonių grupės, kuriai priklausė, gautomis pajamomis, net jeigu pagal konkrečią viešojo pirkimo sutartį jis iš tikrųjų neprisidėjo vykdant šios grupės veiklą, analogišką veiklai, su kuria susijusi viešojo pirkimo sutartis, dėl kurios šis ūkio subjektas siekia pagrįsti savo ekonominį ir finansinį pajėgumą;
 • Pirkimo reikalavimu dėl tiekėjo vidutinių metinių veiklos pajamų, vykdant veiklą, susijusią su mišrių komunalinių atliekų surinkimu ir vežimu, siekiama dvejopo tikslo: a) nustatyti ūkio subjektų ekonominį ir finansinį pajėgumą; b) padėti įrodyti ūkio subjektų techninius ir profesinius pajėgumus. Tokiu atveju ūkio subjektas gali remtis  jungtinės veiklos pagrindu veikiančios grupės, kuriai priklausė, gautomis pajamomis tik jeigu pagal konkrečią viešojo pirkimo sutartį faktiškai prisidėjo vykdant šios grupės veiklą, analogišką tai, su kuria susijusi viešojo pirkimo sutartis. Tiekėjų grupei neįrodžius, kad jos narys de facto (faktiškai) pats vykdė komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo veiklą, kasacinis teismas nusprendė, kad Tiekėjų grupė neatitiko ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimo, o Atsakovė neteisėtai įvertino jos atitiktį šiai sąlygai;
 • Nagrinėjamu atveju Tiekėjų grupės pateikta informacija nekvalifikuotina kaip melaginga VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punkto prasme, kadangi Teisingumo Teismo Prejudiciniame sprendime pateikti išaiškinimai dėl dvejopo pobūdžio ginčo Pirkimo sąlygos tikslo (reikšmės) laikytini naujais ir pačiam kasaciniam teismui buvo kilę klausimų dėl jos teisinio kvalifikavimo ir taikymo.

 

 1. Dėl Pirkimo sąlygų 4 priedo 2 punkte įtvirtinto techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimo aiškinimo ir taikymo
 • Techniniai reikalavimai šiukšliavežiams, atsižvelgiant į jų universalų pobūdį (įvykdžius sutartį, GPS siųstuvai ir transporto priemonių taršos rodikliai galės būti aktualūs ir vėliau naudojant šiuos įrenginius), taip pat į aptariamų reikalavimų turinio ir paskirties išaiškinimą Teisingumo Teismo Prejudiciniame sprendime, kvalifikuotini kaip techninio pajėgumo ir techninės specifikacijos sąlygos, kurios galėjo būti keliamos ir tikrinamos viešojo pirkimo procedūrų metu;
 • Tiekėjų grupės pateikta įsipareigojimų sutartis dėl šiukšliavežio, atitinkančio EURO 5 standartą, įsigijimo nepagrindžia Tiekėjų grupės teisėto pagrindo naudotis šiuo šiukšliavežiu, kadangi sutartyje nurodytam pardavėjui transporto priemonė nepriklauso, transporto priemonė tik ateityje priklausys pardavėjui, neaišku, kam ji priklauso, sutartyje nėra nurodyta kaina, o šios nuostatos yra esminės daikto pirkimo–pardavimo sutarties sąlygos. Taigi įsipareigojimų sutartimi neįrodoma reali Tiekėjų grupės galimybė naudotis būtent šiukšliavežiu;
 • Įsipareigojimų sutarties turinio vertinimas suponuoja ne tik išvadą, kad Tiekėjų grupė ydingai rėmėsi techniniu pajėgumu, bet ir tai, jog trečiasis asmuo juo pats ir nedisponuoja. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad Tiekėjų grupė tinkamai nenurodė trečiojo asmens, kurio ištekliais galėtų remtis įrodinėdama atitiktį techninio pajėgumo reikalavimui. Pripažinus, kad Tiekėjų grupės pateikti duomenys dėl šiukšliavežio netinkami, darytina išvada, jog Tiekėjų grupė nepasiūlė transporto priemonės, atitinkančios EURO 5 standartą.

 

 1. Dėl Pirkimo laimėtojos pasiūlymo konfidencialių duomenų apsaugos
 • Pagal kasacinio teismo ir Teisingumo Teismo praktiką perkančiosios organizacijos sprendimas dalyviui apskritai ar iš dalies neišviešinti kito tiekėjo pasiūlymo yra savarankiškas, atskirai ginčijamas sprendimas, vien dėl jo gali būti inicijuota peržiūros procedūra, t. y. pateikta pretenzija ir, esant reikalui, pareikštas ieškinys teisme, papildomai nekvestionuojant kitų perkančiosios organizacijos sprendimų;
 • Teisingumo Teismas Prejudiciniame sprendime pažymėjo, kad peržiūros procedūros objektas yra ne tik perkančiosios organizacijos sprendimas neatskleisti atitinkamų pasiūlymo duomenų, bet ir šiuos išviešinti, nes toks jos sprendimas neišvengiamai daro įtaką konkretaus ūkio subjekto teisėms ir pareigoms;
 • Perkančiosios organizacijos priimtas sprendimas išviešinti atitinkamus pasiūlymo duomenis, kurie juos pateikusio ūkio subjekto nurodymu yra konfidencialūs, neturi sutapti su šių duomenų de facto išviešinimu laiko atžvilgiu. Informacijos, kurią siekiama atskleisti, turėtojui privalo bet kokiu atveju būti suteikta galimybė iš perkančiosios organizacijos ar teismo reikalauti laikinųjų apsaugos priemonių, siekiant išvengti nepataisomos žalos;
 • Atitinkami bylos duomenys gali būti išviešinti paties šalių ginčą nagrinėjančio teismo iniciatyva. Tokiu atveju tiekėjas, kuris ikiteisminėje ginčo stadijoje nekvestionavo perkančiosios organizacijos sprendimo neatskleisti atitinkamų duomenų, teisminio nagrinėjimo metu turi teisę remtis teismo iniciatyva išviešintais duomenimis tiek, kiek tai nelemia įstatyme įtvirtinto ribojimo teismo procese reikšti naujus reikalavimus ir remtis naujais pagrindais;
 • Tiek perkančiosios organizacijos, tiek teismai turi užtikrinti tinkamą dviejų tiekėjų – informacijos prašytojo ir jos turėtojo – interesų pusiausvyrą. Ši jų pareiga reiškia ne tik tai, kad turi būti bendradarbiaujama su pasiūlymą pateikusiu dalyviu jo prašant pateikti išsamius ir aiškius paaiškinimus, pagrindžiančius informacijos konfidencialumo pobūdį, šiuos paaiškinimus įvertinant ir dėl jų priimant pagrįstą sprendimą, bet ir tai, kad jis turi būti pakankamai motyvuojamas suteikti informaciją jos prašančiam ūkio subjektui;
 • Argumentai nesupažindinti tiekėjo su kito dalyvio pasiūlymu negali apsiriboti tik nurodymu apie informacijos konfidencialumą. Perkančioji organizacija (ir teismai), derindama vieno tiekėjo teisę į informacijos slaptumą ir jos apsaugą su kito tiekėjo veiksmingos teisių gynybos imperatyvu, privalo, priklausomai nuo konkrečios šių interesų užtikrinimo pusiausvyros, informacijos prašančiam tiekėjui suteikti bent minimalią informaciją, kad jos pagrindu jis galėtų spręsti dėl poreikio inicijuoti peržiūros procedūrą. Perkančioji organizacija gali pateikti tam tikrų pasiūlymo aspektų santrauką ir jų technines charakteristikas, kad nebūtų galima nustatyti konfidencialios informacijos turinio; ji taip pat gali pateikti nekonfidencialią dokumentų, turinčių konfidencialios informacijos, versiją.

Ši LAT nutartis yra galutinė ir neskundžiama.

 

Su visa LAT nutartimi galite susipažinti ČIA