ESTT priėmė prejudicinį sprendimą dėl vidaus sandorių ribojimo

Data

2019 10 04

Įvertinimas
0
Gavel-scales-of-justice-shutterstock_376319674.jpg

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2019 m. spalio 3 d. priėmė prejudicinį sprendimą byloje Nr. C‑285/18.

Byloje spręsti klausimai:

  • dėl ginčo vidaus sandorio sudarymo patekimo į Direktyvos 2014/18/ EB ar Direktyvos 2014/24/ ES taikymo sritį,
  • dėl valstybės narės diskrecijos nustatyti vidaus sandorių sudarymo ribojimus ar papildomas sąlygas,
  • dėl vidaus sandorio, sudaromo Direktyvoje nustatytomis sąlygomis, pripažinimo savaime atitinkančiu Sąjungos teisę.

Su sprendimu galite susipažinti: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=218616&pageIndex=0&doclang=LT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1949861

 

 

 

 

Iliustracija: https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/2171/2018-06-cpscs-zen-magnets-mandatory-recall-reversed-mixed-district