BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. 


Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių peržiūros sąlygų

Data

2021 06 25

Įvertinimas
5
03-18-16_review-contracts_13001 (1).jpg

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) reaguodama į keliamus klausimus dėl galimybės keisti viešųjų pirkimų-pardavimų sutartis dėl ženklių statybinių medžiagų kainų pokyčių rinkoje, primena, kad sutartys gali būti keičiamos Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 89 straipsnyje (atitinkamai Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (PĮ) 97 straipsnyje) nustatyta tvarka.
 

Santrauka:
1. Jeigu  pirkimas dar nepradėtas
– rekomenduojame nusimatyti dažnesnę kainos peržiūrą, taip pat nusimatyti kainos peržiūrą ir toms sutartims, kurios yra trumpesnės nei 2 m. Nustatant kainos peržiūros sąlygas ir taisykles, rekomenduojame įvertinti, kas daro ar gali daryti didžiausią įtaką kainai (t.y. vertinti ne tik bendrą kainos lygio pokytį, bet ir atskirų medžiagų, įrenginių ir pan. kainos pokytį, jei tai daro žymią įtaką bendrai sutarties kainai).

2. Jeigu sutartis pasirašyta ir yra nustatytos kainos peržiūros sąlygos ir tvarka – sutartis (kaina) keičiama joje nustatytomis sąlygomis.

3. Jeigu sutarties pasirašyta ir joje nėra nustatyta kainos peržiūra arba nustatytos kainos peržiūros sąlygos nesubalansuoja šalių pusiausvyros – gali būti svarstomas sutarties pakeitimas, numatant kainos peržiūros sąlygas ir taisykles (arba keičiant esamas), jeigu egzistuoja visos VPĮ 89 straipsnio (PĮ 97 straipsnio) 1 dalies 3 punkte nustatytos aplinkybės.


VPT specialistai komentuoja plačiau:

VPĮ 89 straipsnio (PĮ 97 straipsnio) 1 dalies 1 punktas suteikia galimybę pirkimų vykdytojams keisti sutartį ar preliminariąją sutartį jos galiojimo laikotarpiu, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose, įskaitant kainos indeksavimą. VPĮ 87 straipsnio (PĮ 95 straipsnio) 1 dalies 3 punktas numato, jog sutartyje, kai ji sudaroma raštu, turi būti nustatytos kainodaros taisyklės, nustatytos pagal VPT patvirtintą Kainodaros taisyklių nustatymo metodiką. Sutarties kaina gali būti keičiama taikant peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo sąlygas. Metodika nedraudžia (kai darbų atlikimo laikotarpis, prekių tiekimo, paslaugų teikimo trukmė kartu su numatytu sutarties pratęsimu yra ilgesnė nei 2 metai – įpareigoja) pirkimo vykdytojui pirkimo dokumentuose (sutarties projekte) nustatyti peržiūros sąlygas, nustatant peržiūros momentą bei dažnumą ir perskaičiavimo formulę ne tik visai kainai ar įkainiui, bet ir jų sudedamosioms dalims. Taip pat pirkimo vykdytojai gali pasirinkti statistinių rodiklių šaltinius, kai peržiūra vykdoma remiantis jų duomenimis.

Pirkimo vykdytojai rengdami pirkimo dokumentus turi įsivertinti visas su pirkimu ir numatomos sudaryti sutarties vykdymu susijusias aplinkybes, ir pasirinkdami kainos peržiūros sąlygas, turi siekti abiejų sutarties šalių prievolių (rizikos) pusiausvyros bei užtikrinti racionalų lėšų naudojimą. VPT rekomenduoja ne tik siekti formalaus teisės aktų laikymosi, tačiau ir atsižvelgti į esančią situaciją rinkoje bei jos dinamiką, naujai vykdomuose pirkimuose peržiūros sąlygas numatyti ne tik sutartyse, kuriose prievolių įvykdymo terminai yra ilgesni nei 2 metai, tačiau ir trumpesnės trukmės sutartyse, nusimatyti dažnesnius peržiūros momentus bei įvairesnius peržiūros atvejus (pvz., dėl kainų, darbo užmokesčio pokyčių ar kt.). Kainodaros taisyklės bei kainos peržiūros sąlygos turi atitikti tiek pirkimo vykdytojo, tiek tiekėjo interesus. Pirkimo vykdytojas negali prisiimti per didelės rizikos dėl sutarties kainos, kita vertus, neturi siekti, kad tiekėjas veiktų jam nepalankiomis sąlygomis.

Tačiau gali būti galiojančių sutarčių, kuriose nėra numatytų kainos peržiūros sąlygų ir taisyklių ir atsiranda (ar gali atsirasti) aplinkybių, dėl ko  rinkoje kainos pasikeičia taip žymiai, jog iš esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą, t. y. iš esmės padidėja įvykdymo kaina ir tiekėjui sutarties vykdymas tampa neproporcingai suvaržytas (tampa nebeįmanoma vykdyti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų). Panaši situacija gali susidaryti ir tais atvejais, kai kainos peržiūra yra numatyta, tačiau jos sąlygos ir taisyklės nesudaro pagrindo subalansuoti sutarties šalių pusiausvyros.

VPĮ 89 straipsnio (PĮ 97 straipsnio) 1 dalies 3 punktas numato, jog sutartis ar preliminarioji sutartis gali būti keičiama „kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija[1] negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;

b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.“

Taigi, jeigu ekonominė situacija pasikeičia (t. y. ženkliai padidėja kainos, tiekėjo sutarties vykdymo kaštai) taip ir dėl tokių aplinkybių, kurių nei pirkimo vykdytojas skelbdamas pirkimą, nei tiekėjas teikdamas pasiūlymą negalėjo numatyti bei prisiimti protingos rizikos, galima būtų atlikti sudarytos sutarties pakeitimą, nustatant (ar pakeičiant nustatytas) kainos peržiūros taisykles, jeigu egzistuoja visos VPĮ 89 straipsnio (PĮ 97 straipsnio) 1 dalies 3 punkte nustatytos sąlygos ir jei sutarties keitimą atliekančios šalys gali tai pagrįsti. Nustatomos naujos ar keičiamos nustatytos kainos peržiūros sąlygos ir taisyklės privalo užtikrinti sutarties šalių pusiausvyrą, t. y. numatyti ne tik kainos didinimą rinkoje pakilus medžiagų kainoms, bet ir kainos mažinimą, šioms sumažėjus.

Norint atlikti tokį sutarties keitimą vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio (PĮ 97 straipsnio) 1 dalies 3 punkto nuostatomis, turi būti įvertinta (pakeitimą inicijuojanti šalis privalo įrodyti, antroji šalis – įsitikinti):

  1. Kokios aplinkybės egzistavo pirkimo pradžios ir (ar) pasiūlymų pateikimo, ir (ar) sutarties sudarymo metu?
  2. Ar tiekėjo tiekiamų arba paslaugoms ar darbams naudojamų medžiagų ar įrenginių kaina arba paslaugų (darbų), kurias rangovui teikia tretieji asmenys, kaina padidėja iš esmės (iš esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą) ir ar kainos pokytis nėra įprastas? (Pvz. kainų pakilimas, neviršijantis įprasto kasmetinio kainų lygio kilimo, nebūtų laikomas aplinkybe, kurios nebuvo galima numatyti.)
  3. Ar aplinkybės, darančios įtaką kainai, atsiranda arba tampa žinomos tik po sutarties sudarymo?
  4. Ar tų aplinkybių šalis, inicijuojanti sutarties pakeitimą, negali kontroliuoti?
  5. Ar tų aplinkybių sutarties šalys sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti?
  6. Ar tiekėjas nebuvo prisiėmęs tų aplinkybių atsiradimo rizikos?
  7. Kokią įtaką kainų rinkoje pokytis daro konkrečios ketinamos pakeisti sutarties kainai?

Esant VPĮ  89 straipsnio (PĮ 97 straipsnio) 1 dalies 3 punkte nustatytoms aplinkybėms, viena sutarties šalis turi teisę kreiptis į kitą šalį prašydama sutartį pakeisti ir nustatyti kainos peržiūros taisykles. Šis prašymas turi būti pagrįstas ir pareikštas tuoj pat po sutarties įvykdymo suvaržymo. Kreipimasis dėl sutarties pakeitimo savaime nesuteikia nukentėjusiai šaliai teisės sustabdyti sutarties vykdymą. Jeigu per protingą terminą šalys nesutaria dėl sutarties pakeitimo, tuomet abi turi teisę kreiptis į teismą.

Primename, kad rinkos konsultacijose ar pirkimų procedūrose dalyvaujantys tiekėjai turi teisę teikti pasiūlymus ar siūlyti pirkimo dokumentų (įskaitant sutarčių projektų sąlygų) pakeitimus, jeigu mano, kad jų nuostatos yra nesubalansuotos ar neatitinka rinkos situacijos.

Atkreipiame dėmesį, jog kainos keitimas galimas tik į priekį (pvz. tiems darbams, kurie dar neatlikti), bet ne atgaline tvarka. Galimybė pakeisti konkrečią sutartį turi būti nagrinėjama kiekvienu konkrečiu atveju individualiai, o sutarties šalys turi gebėti pagrįsti atliekamą sutarties keitimą, turėti pagrindžiančius dokumentus bei skaičiavimus.

Daugiau apie sutarties ar preliminariosios sutarties keitimą jų galiojimo laikotarpiu skaitykite VPĮ 89 straipsnio komentare.

 

[1] arba perkantysis subjektas.