BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. 


Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių kainų ir kitų sąlygų peržiūrėjimo

Data

2022 03 24

Įvertinimas
7
naujienai _kainu_perziura.jpg

Dėl Rusijos Federacijos pradėto karo prieš Ukrainos Respubliką pirkimų vykdytojai ir tiekėjai susiduria su sunkumais vykdant sudarytas viešojo pirkimo sutartis. Ženkliai pabrangus kai kurioms statybinėms medžiagoms, energijos ištekliams ir kitiems resursams, stringant tiekimo grandinėms ir vėluojant užsakytoms medžiagoms, vis dažniau susiduriama su klausimais dėl galimybės keisti viešojo pirkimo sutartis, visų pirma peržiūrint jose nurodytas kainas ir darbų atlikimo terminus. Pažymime, kad pirmiausia reikia įvertinti jau galiojančias sutarčių nuostatas ir taikyti jose nustatytą kainų perskaičiavimo tvarką. Vis dėlto, jei tokios taisyklės nėra įtvirtintos, reikėtų svarstyti, esant būtinybei, apie sutarčių keitimo galimybę, papildant sutartis nuostatomis dėl kainos (įkainių) perskaičiavimo.

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) primena, kad sutarčių keitimo atvejai ir reikalavimai yra nustatyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnyje, kuriame numatytų sutarties keitimo atvejų sąrašas yra baigtinis. Primintina ir tai, kad nei tiekėjai, nei perkančiosios organizacijos negali vienašališkai pakeisti sudarytų sutarčių, įskaitant jose nustatytų kainų. Atsižvelgiant į tai, tiekėjai negali paprasčiausiai informuoti perkančiųjų organizacijų, kad nuo tam tikros dienos bus taikomos tiekėjų vienašališkai padidintos prekių, paslaugų ar darbų kainos, o perkančiosios organizacijos negali atsiskaityti už pristatytas prekes, atliktus darbus ar suteiktas paslaugas kainomis, kurios neatitinka sudarytos viešojo pirkimo sutarties nuostatų.


Dėl galiojančiose sutartyse numatytų kainų pakeitimo

VPT 2021 m. birželio mėnesį jau skelbė informacinį pranešimą „Dėl viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių peržiūros sąlygų“, kuriame išsamiai pristatė galimybes pakeisti galiojančias viešojo pirkimo sutartis, jeigu susidarė aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti.  Nors šis informacinis pranešimas buvo skelbtas prieš beveik metus ir nebuvo susietas su Rusijos Federacijos pradėtais karo veiksmais, jame pateikta informacija ir bendrieji sutarčių keitimo principai yra aktualūs ir šiandienos kontekste.

Sutarčių keitimas, esant VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodytoms aplinkybėms, yra galimas tiek keičiant sutartyje numatytas peržiūros sąlygas (pavyzdžiui, pakeičiant jų dažnumą), tiek numatant peržiūros sąlygas, jeigu jos nebuvo numatytos.  

VPT atkreipia dėmesį, kad kiekvienas sutarties keitimas turi būti vertinamas individualiai, atsižvelgiant į konkrečios sutarties sąlygas, susidariusią situaciją  ir kitas svarbias aplinkybes, kurių nebaigtinis sąrašas pateiktas 2021 m. skelbtame informaciniame pranešime – tai yra, norint atlikti tokį sutarties keitimą vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio (PĮ 97 straipsnio) 1 dalies 3 punkto nuostatomis, turi būti įvertinta (pakeitimą inicijuojanti šalis privalo įrodyti, antroji šalis – įsitikinti):

  • Kokios aplinkybės egzistavo pirkimo pradžios ir (ar) pasiūlymų pateikimo, ir (ar) sutarties sudarymo metu?
  • Ar tiekėjo tiekiamų arba paslaugoms ar darbams naudojamų medžiagų ar įrenginių kaina arba paslaugų (darbų), kurias rangovui teikia tretieji asmenys, kaina padidėja iš esmės (iš esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyrą) ir ar kainos pokytis nėra įprastas? Pavyzdžiui, kainų pakilimas, neviršijantis įprasto kasmetinio kainų lygio kilimo, nebūtų laikomas aplinkybe, kurios nebuvo galima numatyti.
  • Ar aplinkybės, darančios įtaką kainai, atsiranda arba tampa žinomos tik po sutarties sudarymo?
  • Ar tų aplinkybių šalis, inicijuojanti sutarties pakeitimą, negali kontroliuoti?
  • Ar tų aplinkybių sutarties šalys sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti?
  • Ar tiekėjas nebuvo prisiėmęs tų aplinkybių atsiradimo rizikos?
  • Kokią įtaką kainų rinkoje pokytis daro konkrečios ketinamos pakeisti sutarties kainai?


Dėl dar nepradėtų pirkimų

Jau minėtame informaciniame pranešime VPT rekomendavo naujai vykdomuose pirkimuose peržiūros sąlygas numatyti ne tik sutartyse, kuriose prievolių įvykdymo terminai yra ilgesni nei 2 metai, tačiau ir trumpesnės trukmės sutartyse, o taip pat nusimatyti dažnesnius peržiūros momentus.

Primename pirkimų vykdytojams jau teiktas rekomendacijas, o taip pat planuojamų vykdyti darbų pirkimų atveju papildomai rekomenduojame vadovautis VPT tinklapyje skelbiama tipine darbų pirkimo sutartimi, kurioje nustatytos kainų perskaičiavimo nuostatos leistų išvengti daug šiuo metu kylančių neaiškumų dėl sutartyse numatytų kainų perskaičiavimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo. Pirkimų vykdytojams, pasirinkusiems nesinaudoti skelbiama tipine darbų pirkimo sutartimi, rekomenduojama bent jau įvertinti galimybę sutartyje numatyti kainos peržiūros taisykles, analogiškas tipinės darbų sutarties 15.5.-15.7 punktuose nustatytoms taisyklėms.

Atkreipiame dėmesį ir į tai, kad pirkimų vykdytojai gali numatyti kainų perskaičiavimo taisykles jas susiedami ne tik su statistiniais (taigi – praeities) duomenimis, tačiau ir su kitais, objektyviais duomenų šaltiniais (jeigu jie yra ir jeigu jie aktualūs konkretaus pirkimo kontekste), dinamiškiau ir operatyviau atspindinčiais kainų pokyčius rinkoje. Pavyzdžiui, pirkimo dokumentuose ir sutartyje kainos perskaičiavimo taisyklės gali būti nustatomos jas susiejant su kuro arba metalo kainomis biržoje. Tai ypač aktualu tais atvejais, kai didžiąją dalį sąnaudų sutarties vykdymo metu sudaro būtent šie ištekliai, be to, tai leistų atsižvelgti į rinkos kainų svyravimą abejomis kryptimis – ne tik padidinti sutartyje nustatytas kainas kai kyla kainos rinkoje, tačiau ir sutartį sudarius tuo metu, kai kainos rinkoje neproporcingai pakilusios, vėliau kainoms rinkoje sumažėjus, sutartyje numatytos kainos taip pat turėtų būti sumažintos.


Dėl pradėtų pirkimų, kurių sutartys dar nepasirašytos

Neretai dėl ilgiau, nei planuota, užtrukusių pirkimo procedūrų nuo tiekėjo pasiūlymo pateikimo iki sutarties sudarymo gali praeiti nemažas laiko tarpas, per kurį situacijai rinkoje ženkliai pasikeitus, tiekėjui gali tapti akivaizdu, jog už pasiūlytą kainą šiuo metu sutarties būtų neįmanoma įvykdyti. Šiuo aspektu primintina, kad tiekėjų pasiūlymai galioja juose nurodytą laiką, kuris turi būti ne trumpesnis nei reikalaujama konkretaus pirkimo dokumentuose. Pasibaigus pasiūlymo galiojimo laikui, tiekėjai neprivalo (nors ir gali) sudaryti viešojo pirkimo sutarties, jeigu jie nepratęsė pasiūlymo galiojimo termino. Atsižvelgiant į tai, tiekėjai neturėtų pratęsti pasiūlymo galiojimo termino tuo atveju, jeigu įvertinę konkrečią situaciją mato, kad už pasiūlytą kainą negalės įvykdyti sutarties taip, kaip joje numatyta. 

VPT nuomone, šalims sutartį sudarius tuo metu, kai jau buvo žinomos rinkoje susiklosčiusios aplinkybės dėl medžiagų kainų padidėjimo, ir šalys sutiko prisiimti riziką pasirašydamos sutartį, vėliau sutarties šalys negali remtis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis (aplinkybėmis, kurių nebuvo galima numatyti), nes šios aplinkybės sutarties šalims buvo žinomos ir priimtinos.

Šiuo aspektu atkreiptinas dėmesys, kad VPT tinklapyje skelbiamos tipinės darbų pirkimo sutarties nuostatos numato galimybę atlikti perskaičiavimą ir tuo atveju, jeigu statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio objekto rūšį, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05 per bet kurį darbų vykdymo laikotarpį, bei laikotarpį apibrėžia kaip bet kokį laikotarpį, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu pasiūlymų pateikimo Pirkime termino pabaigos diena. Kitaip tariant, pirkimuose, kuriuose būtų naudojama tipinė darbų pirkimo sutartis, rizika, kad tiekėjai atsisakys sudaryti sutartį (pratęsti pasiūlymo galiojimo laikotarpį) yra minimali, kadangi sudarius sutartį, bus galimas atitinkamas kainos perskaičiavimas net ir tuo atveju, jeigu ženklus kainų pasikeitimas bus įvykęs dar vykstant pirkimo procedūroms. Šiuo atveju perskaičiavimas būtų galimas dėl tos priežasties, kad toks keitimas buvo aiškiai ir nedviprasmiškai nurodytas pirkimo dokumentuose ir sutarties keitimas būtų atliekamas ne VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto, o 1 dalies 1 punkto pagrindu.

Papildomai pirkimų vykdytojams rekomenduojama naujai pradedamuose pirkimuose atsakingai įvertinti reikalaujamo pasiūlymo galiojimo bei pasiūlymo galiojimo užtikrinimo sąlygų proporcingumą bei nereikalauti pernelyg ilgo pasiūlymų galiojimo termino. Taip pat kurį laiką, kol stabilizuosis situacija rinkoje, įvertinti galimybę nereikalauti pasiūlymo galiojimą užtikrinančio dokumento, jeigu pagal VPĮ nuostatas jo neprivaloma reikalauti (jis privalomas tik darbų tarptautinės vertės pirkimo atveju).

 

Dėl terminų, vėlavimo vykdyti sutartį bei sankcijų už vėlavimą taikymo

Dėl rinkoje susidariusios situacijos tikėtina, kad tiekėjai vis dažniau susidurs (bei jau susiduria) su nuo jų nepriklausančiomis aplinkybėmis, dėl kurių gali vėluoti prekių pristatymas, paslaugų suteikimas ar darbų atlikimas. Dėl to praktikoje kyla klausimų, ar tokiomis sąlygomis tiekėjui vėluojant vykdyti sutartinius įsipareigojimus, galima tiekėjui netaikyti sutartyje numatytų sutarties įvykdymą užtikrinančių priemonių (delspinigių, baudų).

VPT nuomone, pirmiausiai šis klausimas turėtų būti sprendžiamas priimant sprendimus dėl sutarčių pakeitimo, pratęsiant sutartyje numatytus įsipareigojimų vykdymo terminus, bet ne priimant sprendimą netaikyti sutarties įvykdymą užtikrinančių priemonių. Tai reiškia, kad pratęsus šiuos terminus, nebūtų laikoma, jog tiekėjas vėluoja vykdyti sutartį, todėl jam ir nekiltų sutartyje numatyta atsakomybė už vėlavimą, bet neturėtų būti elgiamasi priešingai – paliekami tie patys vykdymo terminai, laikoma, kad tiekėjas vėluoja, tačiau nusprendžiama netaikyti sutarties įvykdymą užtikrinančių priemonių.

Primintina, kad sprendimas dėl sutartyje numatytų terminų pakeitimo turi būti priimamas vadovaujantis VPĮ 89 straipsnyje nustatytais pagrindais, kaip ir kiekvieno sutarties keitimo atveju sprendimą priimant kiekvienoje individualioje situacijoje atskirai, įvertinant ir informaciniame pranešime nurodytas aplinkybes. Pavyzdžiui, įvertinus, ar tų aplinkybių šalis, inicijuojanti sutarties pakeitimą, negali kontroliuoti, ar tų aplinkybių sutarties šalys sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti.

Papildomai atkreiptinas dėmesys, jog sutarties šalims nesusitariant dėl kainos perskaičiavimo sąlygų arba perkančiajai organizacijai nesutinkant perskaičiuoti sutarties kainos sutartyje nustatytomis aplinkybėmis,  abi sutarties šalys turi teisę į ginčo sprendimą teismine tvarka.