BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. 


Dėl sutarčių skelbimo ir ataskaitų teikimo įvykdžius pirkimą

Data

2020 03 31

Įvertinimas
6
exclamation-point-761082_960_720.jpg

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau - Tarnyba) pastaruoju metu sulaukia daug klausimų dėl neskelbiamų derybų būdu įvykdytų pirkimų ataskaitų teikimo bei sutarčių ir laimėjusių tiekėjų pasiūlymų viešinimo. 

 

[1] Dėl sutarčių viešinimo

Tarnyba primena, kad raštu sudarytas sutartis bei raštu pateiktus laimėjusių tiekėjų pasiūlymus privaloma viešinti nepriklausomai nuo pirkimo vertės, ar viešojo pirkimo būdo, išskyrus tam tikras išimtis (pirkimo vykdymas dėl ypatingos skubos dėl aplinkybių kurių nebuvo galima numatyti nėra tarp tokių išimčių)

Įstatymai nenumato sutarčių ir (ar) pasiūlymų viešinimo išimties, kai pirkimai vykdomi neskelbiamų derybų būdu dėl nenumatytų aplinkybių. Viešinama lygiai taip pat kaip ir viešąjį pirkimą atlikus bet kuriuo kitu pirkimo būdu - ir sutartis, ir visi jos priedai, bei pasiūlymas su visais jį sudarančiais dokumentais, išskyrus tiekėjų pagrįstai konfidencialia nurodytą informaciją ir asmens duomenis, kuriuos draudžiama skelbti, pavyzdžiui tokius kaip asmens kodas. Tiekėjo pavadinimas, kaina, įkainiai, gaminio pavadinimas, gamintojo pavadinimas nėra konfidenciali informacija ir vykdant viešinimo pareigą šie duomenys negali būti uždengiami.

Tai, kad pirkimas atliktas neskelbiamų derybų būdu dėl ypatingos skubos, nėra pagrindas neviešinti sudarytos sutarties ir laimėjusio pasiūlymo. 

Tarnyba yra paskelbusi instrukciją, kaip reikia viešinti sutartis. Ši instrukcija yra aktuali ir tinkama viešinti visas sutartis, sudarytas atlikus tiek mažos vertės pirkimą, tiek supaprastintą ne mažos vertės pirkimą, tiek tarptautinės vertės pirkimo atveju, nepriklausomai nuo pasirinkto pirkimo būdo (neskelbiamos derybos, neskelbiama apklausa, skelbiama apklausa, atviras konkursas ir t.t.) ar priemonių (CVP IS, elektroniniu paštu ir t.t.). 

Viešinant sutartis, kurios sudarytos įsigyjant priemones, reikalingas kovai (ar prevencijai) su COVID-19 virusu, rekomenduojama tai aiškiai identifikuoti viešinamos sutarties pavadinime nurodant „COVID-19“. 

Paviešintos sutartys, kurios dėl bet kokios priežasties nebuvo pradėtos vykdyti, nebuvo įvykdytos arba buvo nutrauktos, iš CVP IS nėra pašalinamos.

[2] Dėl pirkimo procedūrų ataskaitų teikimo

 

[2.1] Įvykdžius mažos vertės pirkimą procedūrų ataskaitos  (Atn-1) neteikiamos. Už visus tokius pirkimus teikiama viena ataskaita, (Atn-3) vieną kartą metuose (Atn-3). 

[2.2] Įvykdžius tarptautinės vertės pirkimą (taip pat ir neskelbiamą), reikia pateikti pirkimo procedūrų ataskaitą (Atn-1)

[2.3] Įvykdžius supaprastintą pirkimą (ne mažos vertės), bendra taisyklė yra, kad reikia pateikti pirkimo procedūrų ataskaitą (Atn-1), tačiau numatytos šios išimtys, kada jos teikti neprivaloma:

[2.3.1] Perkančioji organizacija ataskaitos pagal Atn-1 formą (ir papildomos pagal Atn-2 formą) nerengia: atlikusi supaprastinto pirkimo pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 72 straipsnio 3 dalį (t. y. kai supaprastinto pirkimo atveju perkančioji organizacija vykdo neskelbiamas derybas Viešųjų pirkimų įstatymo 71 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose, 3 dalies 2, 3 ir 4 punktuose, 5 ir 6 dalyse nustatytomis sąlygomis) procedūras.

[2.3.2] Perkantysis subjektas ataskaitos pagal Atn-1 formą (ir papildomos pagal Atn-2 formą) nerengia:
atlikęs supaprastintą pirkimo pagal Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 80 straipsnio 2 dalį (t. y., kai supaprastinto pirkimo atveju perkantysis subjektas vykdo neskelbiamas derybas Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 79 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punkte, 3, 5 ir 6 dalyse nustatytomis sąlygomis) procedūras.

Tai, pavyzdžiui, reiškia, kad procedūrų ataskaitos (Atn-1) teikti nereikia  atlikus supaprastintą pirkimą neskelbiamų derybų būdu ypatingos skubos atveju dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti (nes tai numato aukščiau minėtas VPĮ 71 straipsnio 1 dalies 3 punktas) [2.3], tačiau atlikus tarptautinės vertės pirkimą neskelbiamų derybų būdu, procedūrų ataskaitą (Atn-1) teikti reikia [2.2]. 

Ataskaitos už pirkimą, atliktą per/iš CPO, teikti nereikia. 

Instrukcija, kaip reikia viešinti ataskaitas ir skelbimus apie sutarties skyrimą

[3] Dėl skelbimo apie sudarytas sutartis pildymo ir skelbimo

Atlikus tarptautinės vertės pirkimą, nepriklausomai nuo pasirinkto pirkimo būdo (atviras konkursas, neskelbiamos derybos, skelbiamos derybos ir t.t.) ar priemonių  (per CVP IS ir ne per CVP), privaloma paskelbti skelbimą apie sudarytą sutartį. Tai privaloma atlikti ir tuo atveju, jeigu sutartis buvo sudaryta pirkimą vykdant neskelbiamų derybų būdu dėl ypatingos skubos dėl aplinkybių kurių nebuvo galima numatyti.

Skelbimo apie sudarytą sutartį paskelbimas nėra tas pats, kas paskelbti (paviešinti) sutartį CVP IS. Tai atskiras veiksmas.

Šis skelbimas nepildomas supaprastinto (taip pat ir mažos vertės) pirkimo atveju, tačiau sutartis ir laimėjusio tiekėjo pasiūlymas vis tiek viešinama [žr. 1 punktą]. 

Instrukcija, kaip reikia viešinti ataskaitas ir skelbimus apie sutarties skyrimą

[4] Apibendrinimas

Įvykdėte mažos vertės pirkimą:
•    paviešinkite sutartį ir laimėtojo pasiūlymą (žr. 1 punktą);
•    pasibaigus kalendoriniams metams pateikite vieną ataskaitą (Atn-3) už visus tokius pirkimus (žr. 2 punktą). 
Įvykdėte supaprastiną ne mažos vertės pirkimą:
•    paviešinkite sutartį ir laimėtojo pasiūlymą (žr. 1 punktą); 
•    pateikite pirkimo procedūrų Atn-1 ataskaitą (žr. 2 punktą).
Įvykdėte tarptautinės vertės pirkimą:
•    paviešinkite sutartį ir laimėtojo pasiūlymą (žr. 1 punktą); 
•    pateikite pirkimo procedūrų Atn-1 ataskaitą (žr. 2 punktą);
•    paskelbkite skelbimą apie sutarties sudarymą (žr. 3 punktą).


[5] Kitos išimtys 

Kitos išimtys, kada [2] punkte nurodyta ataskaita neskelbiama, nepriklausomai nuo vertės:

  • atliekant pirkimą pagal šio įstatymo 82 straipsnio 1 dalį (t.y. perkant iš/per CPO)
  • sudarius sutartį preliminariosios sutarties pagrindu pagal šio įstatymo 78 straipsnio 4 dalį („Jeigu preliminarioji sutartis yra sudaryta su vienu tiekėju, šios sutarties pagrindu sudarydama pirkimo sutartį perkančioji organizacija gali raštu kreiptis į tiekėją, su kuriuo sudaryta preliminarioji sutartis, ir, kai reikia, prašyti papildyti pasiūlymą bei nurodyti, kad pasiūlymo papildymas turi neprieštarauti preliminariosios sutarties sąlygoms.“) ar 78 straipsnio 5 dalies 1 punktą (kai preliminarioji sutartis sudaryta su keliais tiekėjais „neatnaujinant tiekėjų varžymosi remiantis preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis. Tokiu atveju pirkimo dokumentuose iš anksto turi būti nurodyta tvarka, pagal kurią bus nustatoma, kuris preliminariąją sutartį sudaręs tiekėjas tieks prekes, teiks paslaugas ar vykdys darbus ir kokiomis sąlygomis jis tai atliks“)
  • atliekant VPĮ 25 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytą pirkimą, t.y.: 
    • atliekant Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų, taip pat kitų perkančiųjų organizacijų, kurios užsienyje įsigyja prekių, paslaugų ar darbų, skirtų užsienyje esantiems jų padaliniams, kariniams atstovams ar specialiesiems atašė arba skirtų užsienyje vykdomiems vystomojo bendradarbiavimo ir kitiems projektams, supaprastintus pirkimus, taikomos šio įstatymo 1–17, 26 straipsnio, 86 straipsnio 7 dalies ir VI skyriaus nuostatos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame tokių pirkimų tvarkos apraše nustatytos taisyklės. 
    • atliekant ypatingos svarbos tarptautiniams renginiams organizuoti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų supaprastintus pirkimus, taikomos šio įstatymo 1–17 straipsnių, 26 straipsnio, 86 straipsnio 7 dalies ir VI skyriaus nuostatos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintame tokių pirkimų tvarkos apraše nustatytos taisyklės. Šioje dalyje nurodytų tarptautinių renginių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
  • atliekant mažos vertės pirkimą

Atkreipiame dėmesį, kad paprastai tais atvejais, kai sudaroma preliminarioji sutartis ar jos pagrindu sudaroma pirkimo sutartis, sukuriama dinaminė pirkimo sistema ar jos pagrindu sudaroma pirkimo sutartis, pirkimo procedūrų ataskaita turi būti teikiama, jeigu nėra aukščiau nurodytų išimčių.