BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. 


Dėl skelbimo formos „Skelbimas apie pirkimą“ pildymo

Data

2018 05 30

Įvertinimas
8
Skelbimas_7.jpg

Atnaujinta ir papildyta informacija - šioje nuorodoje

Primename, kad nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujiems Viešųjų pirkimų įstatymui (toliau – VPĮ) bei Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymui (toliau – PĮ) pasikeitė ir skelbimų pildymo tvarka.

Pildant supaprastintų pirkimų skelbimus, privaloma vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1S-92 „Dėl skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo(Tarnybos direktoriaus 2017 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 1S-173 redakcija).

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/41e60640da8c11e7910a89ac20768b0f.

Pildant tarptautinės vertės skelbimus taip pat rekomenduojama vadovautis šiuo įsakymu, nes tiek supaprastintų, tiek tarptautinių pirkimų skelbimų formos mažai kuo skiriasi, todėl ir pildomos panašiai.

Skelbimus pildyti bus paprasčiau vadovaujantis Tarnybos parengtais mokomaisiais filmukais apie mažos vertės ir tarptautinių skelbimų pildymą CVP IS.

 

Labai svarbu skelbimuose pažymėti teisingą informaciją, nes, vadovaujantis VPĮ 35 str. 3 d., tuo atveju, kai skelbime apie pirkimą ar išankstiniame informaciniame skelbime, kuriuo tiekėjai kviečiami dalyvauti ribotame konkurse ar skelbiamose derybose, kaip nurodyta VPĮ 30 str. 3 d. (toliau bendrai - Skelbime) pateikta informacija neatitinka informacijos, pateiktos kituose pirkimo dokumentuose, teisinga laikoma informacija, nurodyta Skelbime.

Atitinkamai vadovaujantis PĮ 48 str. 3 d., tuo atveju, kai skelbime apie pirkimą, reguliariame orientaciniame skelbime, skelbime apie kvalifikacijos vertinimo sistemą, kuriais kviečiama dalyvauti pirkime, kaip nurodyta PĮ 42 str. 3 d. ir 43 str. 2 d. (toliau bendrai - Skelbime), pateikta informacija neatitinka informacijos, pateiktos kituose pirkimo dokumentuose, teisinga laikoma informacija, nurodyta Skelbime.

 

Dažniausios klaidos, pildant skelbimą

 

1. Darbų sąraše“ „Skelbimo vietos nustatymas“ pasirenkama:

pirkimui, vykdomam pagal VPĮ, - Bendras viešasis pirkimas;

pirkimui, vykdomam pagal PĮ (komunalinis sektorius), - Komunalinės paslaugos;

pirkimui, vykdomam pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, - Gynyba ir saugumas;

pirkimui, vykdomam pagal Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą, - Koncesija.

 

2. Metinis pirkimų planas. Prieš pradedant pildyti skelbimą apie pirkimą, privaloma pirkimą susieti su metiniu pirkimų planu. Kaip tai atlikti, informaciją galima rasti čia (žr. nuo 41 skaidrės):  http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/cvp-is-atnaujintas-metiniu-pirkimu-planu-viesinimo-funkcionalumas.

 

3. Tikslus el. pašto adresas. Pildant duomenis apie kontaktinį asmenį, labai svarbu nurodyti tikslų jo el. pašto adresą, kadangi informacija (pastabos, komentarai, TED pranešimas apie skelbimo gavimą (tarptautinių pirkimų atveju) ir pan.) yra siunčiama skelbime nurodytu adresu.

 

4. Pirkimo pavadinimo ilgis. Atkreipiame dėmesį, kad dažnai pirkimo pavadinimas (dalis II.1.1) ir pirkimo dalių pavadinimai (dalis II.2.1) būna per ilgi. Pirkimo pavadinime galima įvesti ne daugiau 195 simbolių, pirkimo dalies pavadinime  – ne daugiau 200 simbolių. Pirkimo ir pirkimo dalių pavadinimai turėtų būti trumpi, aiškūs, tikslūs. Rekomenduojama pavadinimuose nerašyti nebūtinos informacijos, pvz., projekto, finansuojamo iš ES, pavadinimo; pilno objekto adreso (kai perkami darbai) ir pan.

TED, gavęs skelbimą, kuriame nurodytas akivaizdžiai netilpęs, neaiškus pavadinimas, gali jo neskelbti (nespausdinti), todėl visada, pabaigus pildyti skelbimą, prieš spaudžiant mygtuką „Sutinku su sąlygomis ir taisyklėmis“, reikėtų atidžiai patikrinti, ar skelbimas užpildytas tinkamai.

 

5. BVPŽ kodai. „Darbų sąraše“ pasirinkus tinkamus BVPŽ kodus, reikia atlikti šiuos veiksmus:

1) „varnele“ pažymėti pagrindinį kodą (net jei pasirinktas tik 1 kodas),

2) paspausti „Pažymėkite pagrindinį BVPŽ kodą“,

3) paspausti „Atlikta“.

Turi atsirasti geltona žvaigždutė (žr. paveikslėlį žemiau). Atkreipiame dėmesį, kad jei pirkimas skaidomas į pirkimo dalis, skelbime turi būti parenkamas tiksliausias, tai pirkimo daliai labiausiai tinkantis BVPŽ kodas.

 

6. Pirkimo dalys. Pildant skelbimo dalį II.1.6 ir pažymėjus, kad pirkimas skaidomas į dalis, užpildoma visa informacija apie pirmą pirkimo dalį, tada spaudžiamas langelis . Taip pildoma tiek kartų, kiek yra pirkimo dalių. Jei pasiūlymą galima teikti ir vienai, ir kelioms, ir visoms dalims, žymima, kad pasiūlymai gali būti teikiami dėl „visų pirkimo dalių“.

 

7. Apimtis/kiekiai arba vertė. Atkreipiame dėmesį, kad skelbime turi būti nurodoma pirkimo apimtis/kiekiai (dalis II.1.4) arba vertė (dalis II.1.5). Perkamų prekių kiekis, paslaugų ar darbų apimtis gali būti nurodoma:

1) fizikiniais mato vienetais (pavyzdžiui, tona, kvadratinis metras ir pan.), darbų pirkimo atveju, jeigu žinoma, gali būti nurodoma numatoma darbų sąmata (vertė) be PVM

2) jei nurodžius fizikiniais mato vienetais negalima įvertinti apimties, pateikiamas platesnis paslaugų ar darbų aprašymas, nurodomi poreikiai ir reikalavimai.

3) taip pat galima nurodyti numatomą vertę be PVM.

 

8. Pasiūlymų vertinimo kriterijai. Dažnai dalyje II.2.5 neteisingai nurodomi pasiūlymų vertinimo kriterijai: norima pažymėti, kad bus vertinama tik pagal kainos kriterijų, o pažymima, kad „Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose“. Jei bus vertinama tik pagal mažiausios kainos kriterijų, pildoma taip (kainos lyginamojo svorio rašyti nereikia):

9. Sutarties trukmė. Sutarties trukmė mėnesiais arba dienomis nurodoma, atsižvelgiant ne tik į prekių pristatymo, paslaugų, darbų atlikimo terminą, bet ir į abipusių įsipareigojimų įvykdymo terminą, tačiau neatsižvelgiant į prekių tiekimo, paslaugų teikimo, darbų atlikimo pratęsimo terminus. Sutarties trukmė yra nustatoma atsižvelgiant į pirkimo sutartyje numatytų įsipareigojimų, kuriais apibrėžiama sutarties pabaiga, įvykdymą. Sutarties trukmę nurodant sutarties pradžios ir pabaigos kalendorines datas siūloma įrašyti tik retais atvejais, jeigu pirkimo vykdytojas gali tiksliai šias datas numatyti. Pvz. paslaugas reikia atlikti per 6 mėn., atsiskaitoma bus per 1 mėn. (6 mėn. + 1 mėn. = 7 mėn.). Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą 1 mėnesiui. Tokiu atveju skelbime pildoma taip:

10. Pasirinkimo galimybės (dalis II.2.11). Nurodžius, kad bus taikomos pasirinkimo galimybės, jas reikia aprašyti (nurodyti VPĮ str., dalį ir punktą). Pasirinkimo galimybė suprantama, kaip galimybė pratęsti pirkimo sutartį tomis pačiomis sąlygomis arba galimybė pirkti papildomai iš to paties tiekėjo įstatyme nustatytais atvejais (VPĮ 71 str. 3 d. 2 p., 71 str.5 d. / PĮ 79 str. 3 d. 1 p., 79 str. 5 d.).

 

11. Informacija apie pašalinimo pagrindus ir tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus“ (III.1.1 dalis). Privaloma nurodyti:

a) kad tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD) – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis VPĮ 46 str. nuostatomis. (Perkančiajam subjektui, kuris nėra perkančioji organizacija, šios nuostatos dėl pašalinimo pagrindų nustatymo yra neprivalomos.)

b) (jei taiko) informaciją ir reikalaujamus dokumentus apie tiekėjui keliamus reikalavimus, susijusius su jo teise verstis atitinkama veikla.

 

12. „Ekonominė ir finansinė padėtis“ (dalis III.1.2) ir „Techniniai ir profesiniai pajėgumai“ (dalis III.1.). Pirkimo vykdytojai, pildydami šiuos punktus, dažnai suklysta: nurodo, kad „atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose“, tačiau iš tikrųjų tiekėjams kvalifikacijos reikalavimų pirkimo dokumentuose nekelia. Taigi, jei kvalifikacijos reikalavimai nekeliami, reikėtų rašyti „netaikoma“ / „nekeliama“ arba nepildyti visai. Jei vis dėlto skelbime nurodomi tiekėjams keliami kvalifikacijos reikalavimai, tada reikia nurodyti, kokius dokumentus tiekėjai turėtų pateikti, kad įrodytų atitikimą nustatytiems kvalifikacijos reikalavimams.

 

13. „Sutarties vykdymo sąlygos“ (dalis III.2.2) neretai nenurodomi sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai. Primename, kad jei pirkimas yra supaprastintas arba tarptautinis, vadovaujantis VPĮ 42 str. 1 d. / PĮ 55 str. 1 d., privaloma reikalauti, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas LR civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. Galimi visi prievolių įvykdymo užtikrinimo būdai, nustatyti LR civiliniame kodekse, išskyrus rankpinigius (pavyzdžiui, garantija, laidavimas, netesybos (delspinigiai, bauda)). Pirkimo vykdytojas šiame formos punkte negali įrašyti, kad pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas bus nurodytas kituose pirkimo dokumentuose. Siūloma nurodyti ne tik prievolės įvykdymo užtikrinimo būdą, bet ir pateikti informaciją apie pateikimo terminą, užtikrinimo vertę.

 

14. Pagreitinta procedūra. Atkreipiame dėmesį, kad, jei atliekant pirkimą atviro konkurso, riboto konkurso arba skelbiamų derybų būdu norima taikyti pagreitintą procedūrą, punkte „Procedūros tipas“ turi būti atitinkamai pažymima bei nurodomos tokį pasirinkimą motyvuojančios priežastys (nurodomi atitinkami VPĮ / PĮ straipsniai, dalys, punktai). Jeigu pagreitinta procedūra pasirenkama vykdant pirkimą vadovaujantis PĮ, tokį pasirinkimą pagrindžiančios priežastys nurodomos VI.3 dalyje.

 

15. Pasaulio prekybos organizacijos sutartis dėl viešųjų pirkimų (toliau – SVP).

Jeigu perkamos prekės ar darbai, nurodoma, kad SVP pirkimui taikoma.

Kai perkamos paslaugos, SVP pirkimui taikoma, išskyrus kai perkamos socialinės ir kitos specialiosios paslaugos, nurodytos VPĮ 2 priede / PĮ 4 priede bei Laikinajame svarbiausiame produktų klasifikatoriuje (CPC) aprašytos paslaugos: pašto važtos vežimo paslaugos, pašto važtos vežimo oru paslaugos, programų perdavimo paslaugos, televizijos laidų perdavimo paslaugos, radijo laidų perdavimo paslaugos, sujungimo paslaugos, visuminės nuotolinių ryšių (telekomunikacijų) paslaugos, oficialaus ginčų sprendimo ir sutaikinimo paslaugos, balso telefonijos, radijo telefonijos, telekso, radijo ieškos, palydovinio ryšio paslaugos, finansinės paslaugos, susijusios su vertybinių popierių ar kitų finansinių priemonių išleidimu, pardavimu, įsigijimu ar perdavimu, bei centrinio banko paslaugos, arbitražo ir taikinimo paslaugos.

 

Kai perkamos socialinės ir kitos specialiosios paslaugos, nurodytos VPĮ 2 priede / PĮ 4 priede, vykdant tarptautinį pirkimą, turi būti pildomos skelbimų formos „Socialinės ir kitos specifinės paslaugos – viešosios sutartys“ (pirkimams, vykdomiems pagal VPĮ) arba „Socialinės ir kitos specifinės paslaugos – viešosios sutartys – kvietimas dalyvauti konkurse“ (pirkimams, vykdomiems pagal PĮ).

 

16. Pasiūlymų/paraiškų pateikimo terminai. Informaciją apie terminus galima rasti VPĮ 60, 62, 65, 69, 74, 79 str. / PĮ 70, 72, 74, 77, 82, 87 str. Primename, kad šie terminai skaičiuojami nuo skelbimo išsiuntimo iš Tarnybos dienos (tarptautinių pirkimų atveju) / skelbimo paskelbimo CVP IS dienos (supaprastintų ir mažos vertės pirkimų atveju). Atkreipiame dėmesį, kad VPĮ pasiūlymų/paraiškų terminai nurodyti minimalūs, tačiau visais atvejais būtina įsivertinti pirkimo objektą ir, atsižvelgiant į tai, kiek iš tikrųjų gali reikėti laiko tiekėjams susipažinti su pirkimo dokumentais bei parengti pasiūlymus, nustatyti pakankamus terminus. Informaciją apie minimalius pasiūlymų/paraiškų terminus galima rasti čia: „Minimalūs paraiškų ir pasiūlymų pateikimo terminai“.

 

17. „E. sąskaita“. VI.2 dalyje reikia pažymėti, kad, vykdant sutartis, PVM sąskaitos faktūros, avansinės sąskaitos bus teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

 

18. Teismo kontaktai. VI.4.1 dalyje „Peržiūros institucija“ turi būti rašomi ne pirkimo vykdytojo, o teismo, kuriam būtų teisminga byla dėl ginčų, kylančių dėl sutarties, kontaktai. Teismingumas nustatomas pagal atitinkamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nuostatas.

 

19. Visada, pabaigus pildyti skelbimą, paskutiniame puslapyje „Peržiūrėti ir baigti“, reikėtų atidžiai patikrinti, ar skelbimas užpildytas tinkamai, ir tik tada spausti mygtuką „Sutinku su sąlygomis ir taisyklėmis“.

 

20. Skelbimo išsiuntimo į VPT / paskelbimo CVP IS data. Pirkimo vykdytojas nustato tokią datą, kada nori, kad skelbimas išsisiųstų iš pirkimo vykdytojo į Tarnybą (taikoma tarptautiniams ir supaprastintiems pirkimams) arba pasiskelbtų CVP IS (taikoma mažos vertės skelbimams, Techninių specifikacijų projektui/Rinkos konsultacijai).

Kai tarptautinį skelbimą Tarnyba išsiunčia į TED, pirkimo vykdytojas gauna automatinį patvirtinimą iš TED, kad TED skelbimą gavo. TED skelbimą paskelbia per 5 dienas. Po 48 valandų nuo patvirtinimo apie skelbimo gavimą TED, skelbimai paskelbiami CVP IS. Atkreipiame dėmesį, kad mažos vertės pirkimų skelbimai į Tarnybą nesiunčiami, jie pasiskelbia iš karto CVP IS.

 

21. Atpažinti, koks pirkimo skelbimas yra paskelbtas CVP IS, padeda vėliavėlės:

   - mažos vertės pirkimas;

  - supaprastintas pirkimas;

  - tarptautinis pirkimas.

 

Visą informaciją galima rasti ir PDF formatu