BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. 


Dėl priemonių įsigijimo koronaviruso grėsmės suvaldymui

Data

2020 02 26

Įvertinimas
4
virus-4835301_1280.jpg

Atsižvelgdama į poreikį įsigyti koronavirusui suvaldyti reikalingų priemonių ir dėl to gaunamus paklausimus, Tarnyba atkreipia perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų dėmesį, kad:

  1. Ekstremalios situacijos paskelbimas savaime neatleidžia nuo prievolės vykdyti viešuosius pirkimus. VPĮ 6 str. 9 p. / PĮ 16 str. 9 d.[1] nustatyta išimtis yra skirta civilinės gynybos, civilinės saugos ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos paslaugų įsigijimui iš ne pelno siekiančių organizacijų ar asociacijų. Taipogi nurodomi konkretūs paslaugų, kurioms ši išimtis taikoma, BVPŽ kodai. Išimtis negali būti aiškinama plečiamai ir taikoma įsigyti kitoms paslaugoms ar iš kitų subjektų, nei nurodoma pačioje išimtyje;
  2. Valstybės rezervu, įsigyjant priemones koronaviruso grėsmei suvaldyti, galės pasinaudoti tos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai, kurie tvarko valstybės rezervui priskiriamas[2] 1) lėšas, 2) valstybės lėšomis įsigytų materialinių išteklių atsargas ar 3) materialinių išteklių atsargas, kurių pirkimas valstybės lėšomis nustatytas pagal preliminariąsias viešojo pirkimo–pardavimo sutartis (nebent specialieji teisės aktai numatytų kitaip);
  3. Viešieji pirkimai nėra vykdomi, jeigu materialiniai ištekliai teikiami ir kompensuojami teisės aktų, reglamentuojančių materialinių išteklių teikimą ir kompensavimą ekstremaliųjų situacijų atvejais, nustatyta tvarka[3] (situacija, kai gelbėjimo darbų vadovo arba ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo  žinioje ir Lietuvos valstybės rezerve esančių materialinių išteklių nepakanka). Tokiu atveju nebūtų atsižvelgiama į tai, kad VPĮ 6 str. / PĮ 16 str. nenumato išimties, kadangi nebūtų laikoma, jog sudaroma viešojo pirkimo sutartis (kaip ji apibrėžta VPĮ 2 str. 44 d. / PĮ 2 str. 19 d.) - ūkio subjektai ekstremalios situacijos metu materialinius išteklius teikti privalo, o jiems už tai kompensuojama pagal nustatytą tvarką;
  4. Jeigu nėra 1-3 punktuose išdėstytų aplinkybių, kai taikoma išimtis iš VPĮ / PĮ ar kiti specialieji teisės aktai, ir turėtų būti atliekamas viešasis pirkimas įsigyti priemonėms koronaviruso grėsmei suvaldyti, primename, kad:
  • Teisės aktai numato galimybę atlikti neskelbiamą pirkimą tiek supaprastintų, tiek tarptautinių pirkimų atveju, kai dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina ypač skubiai įsigyti prekių, paslaugų ar darbų (VPĮ 71 str. 1 d. 3 p. / PĮ 79 str. 1 d. 4 p.). Tiesa, tokiu atveju supaprastintų ir tarptautinės vertės pirkimų vykdytojai turi įvertinti ir tai, ar pirkimo neįmanoma atlikti atviro, riboto konkurso ar skelbiamų derybų būdais VPĮ / PĮ nustatytais terminais;
  • Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.2.3 p. taip pat numato galimybę atlikti neskelbiamą pirkimą, kai dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo iš anksto numatyti, būtina ypač skubiai įsigyti prekių, paslaugų ar darbų, neatsižvelgiant į jų vertę. Aprašas leidžia kreiptis į pasirinktą kiekį tiekėjų (pvz., gali būti kreipiamasi ir į vieną tiekėją, tiesiog nuvykstant į jo prekybos vietą ir įsigyjant tai, kas reikalinga);
  • Pažymime, kad aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba (tiek tarptautinių, tiek supaprastintų (įskaitant ir mažos vertės) pirkimų atveju), negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos. Taip pat primename, kad žodinės sutartys galės būti sudaromos tik tuo atveju, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 3 000 Eur be PVM (VPĮ 86 str. 7 d. / PĮ 94 str. 7 d.);
  • Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.2.1 p. visais atvejais leidžia atlikti neskelbiamą pirkimą iš pasirinkto skaičiaus tiekėjų, kai numatoma pirkimo sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Eur (dešimt tūkstančių eurų) (be PVM);
  • VPĮ 60 str. 3 d. / PĮ 70 str. 3 d. numato galimybę vykdyti atvirą konkursą, taikant pagreitintą pirkimo procedūrą (skelbime nurodant tai pagrindžiančias priežastis), kas galėtų būti aktualu siekiant greičiau sudaryti preliminariąsias sutartis, kai nėra žinoma, ar tam tikrų priemonių apskritai reikės / kiek jų reikės.
  1. Pažymėtina, jog 1 – 4 punktuose nurodytomis aplinkybėmis negalima piktnaudžiauti, įsigyjant su koronaviruso grėsmės suvaldymu nesusijusias prekes, paslaugas ar darbus, motyvuojant tai ekstremaliąja padėtimi.

Raginame perkančiąsias organizacijas ir perkančiuosius subjektus įsivertinti su koronaviruso grėsmės suvaldymu susijusius poreikius (pvz., apsauginės kaukės, medikamentai, kt.) ir neatidėliojant imtis veiksmų šiems poreikiams patenkinti.

 

[1] VPĮ – Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, PĮ – Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas

[2] Žr. Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymo 2 str. 1 d.: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.108263/asr

[3] Žr. Materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarkos aprašą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FBC1C9493E54