BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. 


Dėl per didelės, pirkimo vykdytojui nepriimtinos kainos nustatymo

Data

2020 06 05

Įvertinimas
12
cash-2259076_960_720.jpg

Vertinant tiekėjų pateiktus pasiūlymus, perkančiosios organizacijos bei perkantieji subjektai (toliau – pirkimo vykdytojai) privalo įvertinti, ar tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos nėra per didelės ir pirkimo vykdytojams nepriimtinos. Įprastai, pasiūlymuose pateiktos per didelės kainos lemia pasiūlymų atmetimą.

Kartais tiekėjams kyla abejonių dėl tokio priimto sprendimo skaidrumo, jeigu pirkimo dokumentuose nėra iš anksto išviešinta pirkimo vykdytojui priimtina didžiausia pasiūlymo suma. Tiekėjai nuogąstauja, jog šį pasiūlymo atmetimo pagrindą pirkimo vykdytojai taiko selektyviai – atsižvelgdami ne į rengiamuose dokumentuose prieš pirkimo pradžią užfiksuotus duomenis (kuriuos, manoma, pirkimo vykdytojas gana paprastai vėliau gali pakeisti), o į kitus, mažiau skaidrius aspektus. Pavyzdžiui, tiekėjai neretai nurodydavo manantys, jog pirkimo vykdytojai jų pasiūlymus atmetė iš tiesų ne dėl per didelės kainos, tačiau dėl to, kad laimėjo jie, o ne pirkimo vykdytojui priimtinesnis jų konkurentas. Negalima atmesti, jog tokių atvejų pasitaiko, tačiau nuo tokių tiekėjų įtarimų nėra apsaugoti net ir sąžiningi pirkimų vykdytojai.

Atsižvelgdama į praktikoje kylančias problemas, Viešųjų pirkimų tarnyba pakeitė Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašą, patvirtintą Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 1S-92 „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“, papildydama jį 6¹ punktu, numatančiu pareigą pirkimų vykdytojams iki pirkimo pradžios Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis užfiksuoti kokias kainas (sąnaudas) jos laikys per didelėmis:

 „6¹. Pirkimo vykdytojas, prieš pateikdamas skelbimą apie pirkimą Viešųjų pirkimų tarnybai, CVP IS skiltyje „Vidiniai dokumentai“ (joje pateikiama informacija nėra viešai prieinama) privalo įkelti dokumentą, kuriame būtų nurodyta kaina arba sąnaudos, kurios bus naudojamos vertinant, ar pasiūlyme nurodyta kaina ar sąnaudos nėra per didelės, pirkimo vykdytojui nepriimtinos. Prireikus patikslinti informaciją, įkeliamas papildomas dokumentas. Anksčiau įkelto dokumento turinys nekeičiamas, dokumentas iš CVP IS nešalinamas. Jei pirkimas skaidomas į dalis, tokia informacija pateikiama dėl kiekvienos pirkimo dalies atskirai. Šio punkto nuostatos netaikomos, jeigu informaciją apie kainą ar sąnaudas pirkimo vykdytojas pateikia viešai skelbiamuose pirkimo dokumentuose“.

Šis pakeitimas įsigalios 2020 m. liepos 1 d. ir bus privalomas visiems pirkimų vykdytojams, vykdantiems supaprastintus (įskaitant mažos vertės pirkimusir tarptautinės vertės skelbiamus  pirkimus. CVP IS iki pirkimo pradžios užfiksuota informacija pirmiausia bus naudinga pirkimų vykdytojams atliekant pasiūlymų vertinimą bei, esant poreikiui, įrodant (pavyzdžiui, teisme), jog tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina iš tiesų yra pirkimo vykdytojui nepriimtina. Šiuos duomenis taip pat naudos ir Viešųjų pirkimų tarnyba vykdydama pirkimų priežiūrą, tačiau tiekėjams ji šios informacijos neteiks nei savo iniciatyva, nei jų prašoma. 

Iliustracijoje pažymėta CVP IS sistemos skiltis, kurioje reikės įkelti reikalaujamus duomenis:

 

Atkreipiame dėmesį, kad minėtas pakeitimas niekaip nekeičia iki šiol galiojusios pasiūlymų vertinimo ir palyginimo tvarkos ir praktikos, neturi jokios įtakos VPĮ ar PĮ nuostatų bei juos įgyvendinančių teisės aktų (Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos ar kitų) taikymui.

 

Informacija apie sumą, kurią pirkimo vykdytojas laikys per didele, nepriimtina, nurodytoje CVP IS skiltyje pateikiama laisva forma. Vis dėlto, informaciją pirkimo vykdytojas turi nurodyti taip, kad jam pačiam, atliekant tiekėjų pasiūlymų vertinimą, būtų suprantama kaip šią informaciją naudoti ir interpretuoti. Pirkimo vykdytojas privalo aiškiai nurodyti ką laikys per didele kaina, neapsiribodamas duomenų iš pirkimo paraiškos perrašymu. Pavyzdžiui:

1 pavyzdys. „Laukelyje „iš viso su PVM“ nurodyta pasiūlymo kaina bus laikoma per didele, nepriimtina, jeigu viršys 30 000 eurų sumą. Jeigu pasiūlymą pateiks ne PVM mokėtojas, jo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele, jeigu laukelyje „iš viso be PVM“ nurodyta suma viršys 30 000 eurų“.

Eil. Nr.

Prekės pavadinimas

Kiekis, kg

1 kg kaina  be PVM

Bendra kaina be PVM

1

Obuoliai

200

 

 

2

Kriaušės

300

 

 

3

Slyvos

500

 

 

4

Vyšnios

600

 

 

Iš viso be PVM:

 

PVM (21 proc.)

 

Iš viso su PVM

 

 

2 pavyzdys. „Laukelyje „iš viso su PVM“ nurodyta kaina bus laikoma per didele, nepriimtina, jeigu bus lygi ar didesnė už 70 180 Eur. Jeigu pasiūlymą pateiks ne PVM mokėtojas ir jo pasiūlymo laukelyje „iš viso be PVM“ bus nurodyta 58 000 Eur suma ar didesnė, pirkimas bus nutrauktas, kadangi pirkimas vykdomas kaip mažos vertės pirkimas ir jo vertė negali viršyti 58 000 Eur be PVM.“

Eil. Nr.

Prekės pavadinimas

Kiekis, mėn.

1 mėn. kaina be PVM

Bendra kaina be PVM

1

Paslaugos I

36

 

 

2

Paslaugos II

36

 

 

Iš viso be PVM:

 

PVM (21 proc.)

 

Iš viso su PVM

 

 

3 pavyzdys. „Laukelyje „Iš viso palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM“ nurodyta kaina bus laikoma per didele, nepriimtina, jeigu bus lygi ar didesnė už 1000 eurų. Jeigu pasiūlymą pateiks ne PVM mokėtojas, jo pasiūlymo kaina bus laikoma per didele, jeigu laukelyje „Iš viso palyginamoji pasiūlymo kaina be PVM“ nurodyta suma bus lygi ar didesnė už 1000 eurų. Nurodytos paslaugos bus perkamos pagal poreikį, neviršijant pirkimo dokumentuose ir sutarties projekte nustatytos maksimalios sudaromos sutarties vertės – 8 000 eurų be PVM (9 680 eurų su PVM)“

Eil. Nr.

Prekės pavadinimas

Įkainio lyginamasis svoris

Vnt. kaina be PVM

Bendra (palyginamoji) kaina be PVM

1

Mazgo A remontas

0,2

 

 

2

Mazgo B remontas

0,5

 

 

3

Mazgo C remontas

0,2

 

 

4

Mazgo D remontas

0,1

 

 

Iš viso palyginamoji pasiūlymo kaina be PVM:

 

PVM (21 proc.)

 

Iš viso su PVM:

 

 

4 pavyzdys. „Laukelyje „Iš viso palyginamoji pasiūlymo kaina be PVM“ nurodyta kaina bus laikoma per didele, nepriimtina, jeigu bus lygi ar didesnė už 700. Kuras perkamas neviršijant pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytos maksimalios sutarties vertės – 8 000 eurų be PVM (9 680 eur su PVM)“

 

Eil. Nr.

Prekės pavadinimas

Numatomas pirkti kiekis, tūkstančiais litrų

Tiekėjo siūloma (-) nuolaida arba (+) antkainis 1000 litrų nurodytos kuro rūšies

Bendra (palyginamoji) kaina be PVM

1

Benzinas A95

5

 

 

2

Dyzelino

3

 

 

Iš viso palyginamoji pasiūlymo kaina be PVM:

 

 

 

 

 

 

Aukščiau nurodyti pavyzdžiai nėra vieninteliai galimi taikyti, taip pat nėra pritaikyti visų pirkimo vykdytojų visiems galimiems atvejams – kaip minėta, svarbu, kad pats pirkimo vykdytojas galėtų pagal numatytą informaciją vienareikšmiškai įvertinti ar tiekėjo pasiūlyme nurodyta kaina nėra per didelė, nepriimtina.