BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. 


Dėl degalų degalinėse pirkimo

Data

2019 06 06

Įvertinimas
10
refuel-2157211_960_720.jpg

ATNAUJINTA 2020-06-02

Šiuo metu CPO LT kataloge jau galima vykdyti kuro degalinėse pirkimus. Kviečiame pirkimų vykdytojus naudotis katalogo https://2007.cpo.lt/katalogas/  paslaugomis, o pirkimus savarankiškai vykdyti vadovaujantis žemiau esančiomis rekomendacijomis tik tuo atveju, jeigu dėl objektyvių priežasčių CPO LT kataloge negalite nusipirkti Jums reikalingų prekių.

 

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba), atsižvelgdama į iš rinkos dalyvių gautus pastebėjimus dėl degalų viešųjų pirkimų vykdymo ir atskirų tiekėjų galimus piktnaudžiavimo bei nesąžiningo elgesio atvejus, tikslina kuro pirkimo degalinėse rekomendacijas.

Praktikoje pastebėta, kad kai kurie tiekėjai galimai manipuliuoja degalinės iškabose (švieslentėse) arba prekių čekiuose nurodomomis kainomis, dirbtinai sumažindami degalų kainas trumpam laikotarpiui, kurį pirkimo vykdytojai naudoja pasiūlymų palyginimui bei vertinimui.

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo bei nesąžiningo elgesio atvejų, siūloma naujai vykdomuose degalų (benzino ir dyzelino) pirkimuose vadovautis žemiau pateikiamomis rekomendacijomis. Šios rekomendacijos nėra pritaikytos pirkti automobilines dujas.

Taikytina kainodara

Pirkimo vykdytojas kiekvieno konkretaus pirkimo atveju pirkimo dokumentuose turi nusimatyti kainos apskaičiavimo būdą, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Kainodaros metodika). Ši metodika vykdant mažos vertės pirkimus nėra privaloma, tačiau ją rekomenduojama naudoti. Kainodaros metodikoje numatyti keli kainos apskaičiavimo būdai, kurių taikymą pasirenka pats pirkimo vykdytojas. Kaip vienas iš galimų ir Tarnybos rekomenduotinų kainos apskaičiavimo būdų degalų įsigijimui yra kintamo įkainio nustatymas. Nustačius kintamo įkainio kainos apskaičiavimo būdą, už prekę mokėtina kaina apskaičiuojama prie kintamos įkainio dalies pridedant tiekėjo pasiūlyme pasiūlytą priedą ar atimant nuolaidą.

Taikant kintamo įkainio kainodarą pirkimo vykdytojas gali pasirinkti kainodaros mechanizmą, kai kintama įkainio dalimi yra laikoma Lietuvos naftos produktus gaminančios įmonės AB „Orlen Lietuva“ (toliau – OL) Juodeikių k. terminalo protokolo bazinė degalų kaina[1] (o ne tiekėjo degalinėje viešai skelbiama kaina, kaip buvo rekomenduojama iki šiol). Atkreiptinas dėmesys, kad AB „ORLEN Lietuva“ protokole fiksuojama bazinė kaina yra nurodoma už 1000 litrų degalų esant 15 °C temperatūrai. Pirkimo dokumentuose rekomenduojama nurodyti, kad sezoniniai temperatūriniai koeficientai nebus taikomi.

 

Tokiu atveju pirkimo vykdytojas pirkimo dokumentuose turi nurodyti, kuri protokole esanti degalų bazės pardavimo kaina pasirinktai degalų rūšiai bus laikoma kintama įkainio dalimi, o tiekėjai nuo šios bazės turės pasiūlyti (bei sutarties vykdymo metu taikyti) nuolaidą arba antkainį[2]. Pirkimo vykdytojas taip pat pirkimo dokumentuose (bei atitinkamai sutartyje) turi aiškiai nurodyti, kurio terminalo kaina[3] bus naudojama apskaičiuojant tiekėjui mokėtinas sumas sutarties vykdymo metu.

Pereinamaisiais laikotarpiais (pavasarį, rudenį) tame pačiame protokole gali būti nurodytos skirtingų klasių dyzelino (pvz. A1, A0, E, C klasės) kainos. Todėl pirkimo dokumentuose taip pat rekomenduojama apibrėžti, kurios klasės atitinkamos rūšies degalų kaina protokole bus laikoma bazine kaina. Pavyzdžiui, kad protokole skelbiant kelių skirtingų klasių degalų bazines kainas, kitos klasės degalų kaina pradedama taikyti tik tada, kai anksčiau naudotos degalų klasės kaina nebeskelbiama.

Pavyzdyje pateikiama informacija apie tai kokių klasių dyzelino kainos buvo skelbiamos 2019 m. protokoluose bei kurias iš jų pagal aukščiau pateikiamą modelį reikėtų naudoti atsiskaitymui:

Data

Protokole nurodoma

Komentaras

Data

Protokole nurodoma

Komentaras

...

...

...

2019-03-06

A0

Taikoma A0 kaina

2019-02-22

A1, A2

Taikoma A1 kaina

2019-03-07

A0

Taikoma A0 kaina

2019-02-25

A1, A2

Taikoma A1 kaina

... iki mėnesio pabaigos

A0

Taikoma A0 kaina

2019-02-26

A1, A2

Taikoma A1 kaina

2019-04-01

A0, E

Taikoma A0 kaina

2019-02-27

A1, A2

Taikoma A1 kaina

2019-04-02

E

Taikoma E kaina

2019-02-28

A1

Taikoma A1 kaina

2019-04-03

E

Taikoma E kaina

2019-03-01

A1

Taikoma A1 kaina

... iki 2019-04-18 imtinai

E

Taikoma E kaina

2019-03-02

-

Taikoma A1 kaina

2019-04-19

C

Taikoma C kaina

2019-03-03

-

Taikoma A1 kaina

2019-04-23

C

Taikoma C kaina

2019-03-04

A0, A1

Taikoma A1 kaina

2019-04-24

C

Taikoma C kaina

2019-03-05

A0, A1

Taikoma A1 kaina

2019-04-25

C

Taikoma C kaina

 

Pasiūlymų vertinimas ir palyginimas

Pirkimo vykdytojas pasiūlymų vertinimo metu vertins tik tiekėjo pasiūlytą nuolaidos ar antkainio dydį 1000 litrų degalų, o jei pirkimo objektas susideda iš sudėtinių dalių (pavyzdžiui, benzino ir dyzelino) ir pirkimo vykdytojas numato pirkti skirtingus jų kiekius, vertinant pasiūlymą bus vertinama antkainių / nuolaidų, padaugintų iš maksimalių ar numatomų įsigyti preliminarių kiekių ir (ar) apimčių arba lyginamųjų koeficientų, suma.

 

Pasiūlymo vertinimo metu pati AB „Orlen Lietuva“ protokolo bazinė degalų kaina nelyginama ir į vertinimą neįtraukiama – ji bus svarbi vėliau, jau vykdant sutartį. Svarbu atkreipti dėmesį, kad sutarties vykdymo metu už prekes bus atsiskaitoma taikant kainą, apskaičiuotą ne pagal tiekėjo degalinėje kuro pylimo metu galiojusias ar degalinės kainų švieslentėje nurodytas kainas, bet apskaičiuotą pagal OL Juodeikių k. terminale skelbiamas dienos protokolo kainas (- nuolaida / + antkainis). Pirkimo vykdytojas privalo užtikrinti, kad su tiekėju bus atsiskaitoma pagal kainas, apskaičiuotas taikant sutartyje numatytą kainodarą.

 

Pavyzdžiui, pirkimo vykdytojas pirkimo, kurio objektas Automobilinis A95 markės benzinas, dokumentuose nurodo, kad laimėtojas nustatomas pagal mažiausią antkainį (didžiausią nuolaidą), kurį tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo metu taikyti prie (nuo) AB „Orlen Lietuva“ interneto tinklalapyje skelbiamos bazinės Automobilinio 95 markės benzino 1000 litrų kainos eurais (įskaitant akcizą ir PVM) galiojusios kuro pylimo dieną 10.00 val. taikomos Juodeikių km. Mažeikių raj. terminale.

Tuo atveju, jeigu vieno pirkimo metu sudaroma sutartis dėl keleto rūšių degalų (pavyzdžiui,  benzinas ir dyzelinas), vertinat ir palyginat pasiūlymus tokia pačia tvarka turi būti atsižvelgiama į visų ketinamų pirkti kuro rūšių numatomus pirkti kiekius, tiekėjų siūlomas nuolaidas/antkainius kiekvienai kuro rūšiai atskirai.

 

Pavyzdys

Pirkimo vykdytojas numato, kad sutarties vykdymo laikotarpį  pirks iki 3000 litrų dyzelino ir iki 5000 litrų Benzino A95. Tokiu atveju pirkimo sąlygos turi būti tokios, kad esant tokiems tiekėjų pasiūlymams[4]:

 

Tiekėjas A

Tiekėjas B

Tiekėjas C

Tiekėjas D

Tiekėjas E

Tiekėjo siūloma nuolaida 1000 litrų Dyzelino

-90

0

+100

-90

-110

Tiekėjo siūloma nuolaida 1000 litrų Benzino A95

-90

0

+100

+90

-20

laimėtoju būtų nustatomas Tiekėjas A, kadangi jo palyginamoji pasiūlymo kaina (atsižvelgiant į numatomus pirkti kuro kiekius pagal rūšis) yra mažiausia (-720 < -430< 0 < +180 < +800 ):

 

Tiekėjas A

Tiekėjas B

Tiekėjas C

Tiekėjas D

Tiekėjas E

1. Nuolaida / Priedas visam Dyzelino kiekiui

-270[5]

0

+300

-270

-330

2. Nuolaida / Priedas visam Benzino A95 kiekiui

-450[6]

0

+500

+450

-100

3. Iš viso (1+2) - Palyginamoji pasiūlymo kaina:

-720

0

+800

+180

-430

Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo atveju Tiekėjo A palyginamoji pasiūlymo kaina -720 naudojama tik pasiūlymams palyginti ir į sutartį neperkeliama – tai nėra sutarties vertė. Pradinės sutarties vertę tokiu atveju siūloma apibrėžti taikant Kainodaros metodikos 17.2 punkte nustatyta taisyklę, pirkimo dokumentuose iš anksto nurodant, kad, pavyzdžiui kuras bus perkamas pagal poreikį, tačiau ne daugiau kaip už 15 000 eurų be pridėtinės vertės mokesčio per visą sutarties galiojimo laikotarpį – 36 mėnesius.  

 

Atsiskaitymo pavyzdys: perkančioji organizacija pagal su tiekėju A sudarytą sutartį 2019 m. balandžio 26 d. įsipylė 70 litrų degalų. Šią dieną OL Juodeikių k. terminale Dyzelino (C klasė) 1000 litrų kaina su PVM bei akcizu buvo: 1 057,29 eur. Perkančiosios organizacijos mokama suma už šį kurą būtų:

Šiame pavyzdyje skaičiavimai atliekami neapvalinat tarpinių skaičiavimo rezultatų.

Dėmesio. Su aukščiau nurodytu siūlomu kainodaros būdu sutinka ne visi tiekėjai. Dalis jų bando ginčyti perkančiųjų organizacijų vykdomų pirkimų sąlygas teismuose, kol kas - nesėkmingai: Lietuvos Apeliacinis teismas nutartimis civilinėse bylose (1) e2A-609-302/2019 ir (2) e2A-607-381/2020 dėl aukščiau siūlomo kainodaros būdo, nurodė, kad:

(1) atsakovės šiame Pirkime pasirinktas kintamo įkainio apskaičiavimo būdas yra pagrįstas bei labiausiai objektyvus. Atsakovės pasirinktas kainodaros mechanizmas, kai kainos nustatymas pagrįstas objektyviais ir tarpusavyje palyginamais duomenimis, akivaizdžiai sumažina galimybes užsakovėms permokėti už prekes. <...>

(2) darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai Pirkimo sąlygose nustatytą kainodarą pripažino tinkama, nepažeidžiančia VPĮ nustatytų reikalavimų.

Atkreipiame dėmesį, kad galutinę teismų praktiką formuoja Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. 

[1] AB „Orlen Lietuva“ naftos produktų kainų protokolai: http://www.orlenlietuva.lt/LT/Wholesale/Puslapiai/Kainu-protokolai.aspx
 

[2] Rekomenduojama pirkimo dokumentuose nurodyti, kad antkainis pateikiamas nurodant teigiamą skaičių (+), o nuolaida pateikiama nurodant neigiamą skaičių (-)

[3] Kaip rekomenduojama aukščiau, galima nustatyti, pavyzdžiui Juodeikių k. terminalą.

[4]neigiami skaičiai žymi nuolaidą, teigiami skaičiai – priedą.

[5] Apskaičiuojama padauginus tiekėjo pasiūlytą kainą (-0,09) iš maksimalaus numatomo pirkti šios kuro rūšies kiekio – 3000 litrų.

[6] Apskaičiuojama padauginus tiekėjo pasiūlytą kainą (-0,09) iš maksimalaus numatomo pirkti šios kuro rūšies kiekio – 5000 litrų.