Centrinių perkančiųjų organizacijų dėmesiui

Data

2019 08 12

Įvertinimas
0
office-3295556_960_720.jpg

Pranešimas aktualus Centrinėms perkančiosioms organizacijoms (CPO). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 82 straipsnio 8 dalimi „Centrinė perkančioji organizacija ketvirčiui pasibaigus per 5 darbo dienas privalo pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai informaciją apie perkančiųjų organizacijų centralizuotus pirkimus, atliktus per ketvirtį, ir kartu nurodyti informaciją apie atliktus žaliuosius pirkimus ir jų vertes bei energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų taikymą.

VPĮ centrinę perkančiąją organizaciją apibrėžia kaip perkančiąją organizaciją, kuri vykdo centralizuotų viešųjų pirkimų veiklą ir gali vykdyti pagalbinę viešųjų pirkimų veiklą. Sprendimą dėl centrinių perkančiųjų organizacijų steigimo, jų teisinės formos ar teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas perkančiajai organizacijai suteikimo pagal kompetenciją priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota (įgaliotos) institucija (institucijos) arba savivaldybės taryba.

Tarnyba maloniai prašo aukščiau nurodytu būdu įsteigtų Centrinių perkančiųjų organizacijų VPĮ 82 straipsnio 8 dalyje nurodytus duomenis teikti pagal Tarnybos pateiktą formą, elektroniniu paštu info@vpt.lt

Informacijos apie tai, kaip pildyti formos laukelius, galima rasti šiame dokumente.