Atnaujintas Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje aprašas