BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. 


Atnaujinta informacija apie metinių Atn-3 ataskaitų už 2021 metus pateikimą

Data

2022 01 07

Įvertinimas
6
naujienai ataskaitos.jpg

Informacija atnaujinta 2022-01-13.

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) primena, kad per 30 dienų nuo ataskaitinių kalendorinių metų pabaigos (t. y. iki 2022 m. sausio 30 d.)  pirkimų vykdytojai privalo CVP IS priemonėmis pateikti per 2021 metus sudarytų Viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaitą (tipinė Atn-3 forma, toliau – metinė Atn-3 ataskaita).

Atkreipiame dėmesį, kad metinė Atn-3 ataskaita papildyta naujais laukais:

  • ataskaitos III.1 p. nuo šiol reikės nurodyti informaciją apie įvykdytus mažos vertės žaliuosius pirkimus, po kurių sudarytas sutartis ir laimėjusius pasiūlymus (nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31) buvo privaloma viešinti CVP IS;
    Pažymime, kad informacija apie įvykdytus mažos vertės žaliuosius pirkimus turi būti pateikta už laikotarpį nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31;
  • ataskaita papildyta nauju III.2 p., kuriame reikės nurodyti informaciją apie įsigytas transporto priemones ar paslaugas, kurioms taikomas Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymas, nepriklausomai nuo to, ar sutartys ir laimėję pasiūlymai turėjo būti paviešinti, ar ne.

Kadangi metinės Atn-3 ataskaitos III.2 p. pildymas susijęs su Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo (toliau – ADĮ) įgyvendinimu, tai metinės Atn-3 ataskaitos III.2 p. nurodoma informacija tik apie tuos pirkimus, kurių pirkimo procedūros buvo pradėtos (kas laikytina pirkimo pradžia nustato VPĮ 29 str. 1 d. / PĮ 41 str. 1 d.) įsigaliojus ADĮ,  t. y. po 2021-07-01.

Jei  įsigytoms (nepriklausomai ar nuosavybės teise, ar lizingo, ar nuomos, ar išperkamosios nuomos būdu) transporto priemonėms ar paslaugoms teikti taikomas ADĮ, tuomet ataskaitos Atn-3 III dalies 2 punkte žymima „TAIP“ ir užpildoma lentelė:

  • lentelės 2 stulpelyje pažymimas visų atitinkamos kategorijos transporto priemonių ir visų paslaugai teikti naudojamų transporto priemonių (neatsižvelgiant į tai, ar jos yra netaršios, ar ne),  kurioms taikytinas ADĮ, skaičius;
  • lentelės 3 stulpelyje pažymimas netaršių transporto priemonių ir paslaugoms teikti naudojamų netaršių transporto priemonių skaičius iš 2 stulpelyje nurodyto skaičiaus;

Pagal ADĮ „Netarši transporto priemonėM1, M2 arba N1 kategorijos transporto priemonė, kurios išmetamo CO2 kiekis neviršija 50 g/km, o realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekis neviršija 80 procentų ribinės vertės, nustatytos 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos;

  • lentelės 4 stulpelyje pažymimas visai netaršių N2, N3 ir M3 kategorijos transporto priemonių ir paslaugai teikti naudojamų visai netaršių transporto priemonių skaičius iš 2 stulpelyje nurodyto skaičiaus, apibrėžtų ADĮ ar patenkančių į jo taikymo sritį.

Pagal ADĮVisai netarši sunkioji transporto priemonėnetarši M3, N2 ir (ar) N3 kategorijos transporto priemonė be vidaus degimo variklio arba su vidaus degimo varikliu, naudojančiu alternatyviuosius degalus ir išmetančiu anglies dioksido (CO2) mažiau kaip 1 g/km arba mažiau kaip 1 g/kWh.“

ADĮ tik nuo 2026 m. sausio 1 d. įsigalioja ADĮ 2 str. 23 d. redakcija apibrėžianti, kas yra – netarši M3, N2 ir (ar) N3 kategorijos transporto priemonė „23. Netarši transporto priemonė – M1, M2 arba N1 kategorijos transporto priemonė, kurios išmetamo CO2 kiekis yra lygus 0 g/km, arba M3, N2 arba N3 kategorijos transporto priemonė, naudojanti alternatyviuosius degalus, išskyrus skystųjų biodegalų ir degalų mišinius.“ Todėl rekomenduojama vadovautis Direktyvos 2019/1161 4 straipsnio 4 dalimi, nustatančia, kad „Netarši transporto priemonė:<...> M3, N2 arba N3 kategorijos transporto priemonė, naudojanti alternatyviuosius degalus, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/94/ES (*) 2 straipsnio 1 ir 2 punktuose, išskyrus degalus, pagamintus iš didelę netiesioginio žemės naudojimo keitimo riziką keliančių pradinių žaliavų, kurių atveju stebima reikšminga jų auginimo teritorijos plėtra užimant žemės, kurioje yra didelių anglies sankaupų, plotus pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 (**) 26 straipsnį. Jei transporto priemonėse naudojami skystieji biodegalai, sintetiniai ir parafininiai degalai, tie degalai nemaišomi su tradiciniu iškastiniu kuru.“

Jei Jūsų įsigytoms transporto priemonėms netaikomas ADĮ, kaip nurodyta šio įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje ar paslaugoms teikti netaikomas ADĮ, kaip nurodyta šio įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 2 punkte[1], tuomet ataskaitos metinės Atn-3 III dalies 2 punkte žymima „NE“ ir lentelės pildyti nereikia.

Informaciją su kokiomis transporto priemonėmis teikiamos paslaugos, kurioms taikomas ADĮ, galėtų suteikti paslaugos teikėjas, t. y., tiekėjas nurodytų savo transporto priemonių parko skaičių, kurį naudoja pirkimo vykdytojo įsigytų paslaugų (kurioms taikomi ADĮ reikalavimai) teikimui ir kiek iš tų transporto priemonių yra netaršios ir visai netaršios.

Rekomenduojame neatidėti ataskaitų pateikimo paskutinėms termino dienoms, kad esant nesklandumams ar neaiškumams dėl pateikimo, būtų laiko išspręsti problemas ir pasikonsultuoti su VPT specialistais. Laiku ir tinkamai pateikti metinių Atn-3 ataskaitų duomenys bus naudojami rengiant viešųjų pirkimų oficialiąją statistiką, skaičiuojant 2021 m. Pirkimų vykdytojų žemėlapyje – Švieslentėje – skelbiamų žaliųjų bei rezervuotų pirkimų rodiklius bei atliekant įvairias analizes, tokiu būdu užtikrinant informacijos apie įvykdytus pirkimus prieinamumą bei skaidrumą.

Siekdami palengvinti pirkimų vykdytojams tinkamai pateikti metinių Atn-3 ataskaitų duomenis, dalinamės naudinga medžiaga:

Kilus klausimams dėl metinių Atn-3 ataskaitų pildymo, prašome kreiptis el. p. klausk@vpt.lt.

 

[1] 2. kelių transporto priemonėmis pagal sutartis ar kitais teisėtais pagrindais teikia keleivinio kelių transporto, keleivių vežimo specialiais reisais, keleivių vežimo užsakomaisiais reisais, atliekų surinkimo, pašto siuntų vežimo keliais, siuntinių vežimo, pašto pristatymo ir siuntinių pristatymo paslaugas.