Aktualu perkantiems maisto produktus

Data

2019 09 11

Įvertinimas
3
milk.jpg

Viešųjų pirkimų tarnyba primena, kad perkančiosios organizacijos privalo užtikrinti, kad įsigyjamos prekės, atitiktų teisės aktų reikalavimus. Vienas tokių teisės aktų – Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-394 redakcija) (toliau – Aprašas). Aprašo reikalavimai privalomi mokyklų, poilsio stovyklų ir vaikų socialinės globos namų vadovams ir jų savininkams, juridiniams ir fiziniams asmenims, teikiantiems vaikų maitinimo ar maisto produktų tiekimo paslaugas mokyklose, poilsio stovyklose ir vaikų socialinės globos namuose, bei pagal kompetenciją kontrolę vykdančioms institucijoms. 

Pastebima, kad pasitaiko atvejų, kuomet perkančiosios organizacijos, kurioms Aprašo nuostatos privalomos, į perkamų maisto prekių technines specifikacijas įrašo reikalavimus, kurie neatitinka Aprašo nuostatų.

Pavyzdžiui, Tarnybos žiniomis, vadovaujantis Aprašo 6 priedo 8.2 punktu, nuo 2018-09-01 vaikų maitinimui (įskaitant maisto ruošimą vaikams) negalima naudoti pieno, kuris yra riebesnis nei 2,5 proc. Atsižvelgiant į tai, perkančiosios organizacijos, kurioms Aprašo nuostatos privalomos bei kurios perka pieno produktus vaikų maitinimui bei maisto ruošimui vaikams, į pirkimo dokumentų sąlygas (specifikaciją, perkamų prekių sąrašus ir pan.) negali įtraukti reikalavimo tiekėjams siūlyti prekes (pavyzdžiui „Pienas, riebumas ne mažiau 3,2 proc.“), kurių pagal Aprašo nuostatas jos negali naudoti ir dėl to sutarties vykdymo metu jų neužsakinės.

Tarnybos nuomone, perkančiosios organizacijos, po 2018 m. balandžio 10 d. pradėjusios vykdyti pirkimus bei sudariusios viešojo pirkimo sutartis, kuriose numatyta galimybė tiekti prekes, kurių pagal Aprašo nuostatas jos negali naudoti, privalo įsivertinti tokių sutarčių sudarymo aplinkybes, priimtų sprendimų teisėtumą bei svarstyti galimybę sutartis nutraukti bei, esant poreikiui, vykdyti naują pirkimą.