>

Video ir kita mokymų medžiaga

2024-03-21 VPT konferencija "Sutarčių vykdymas: receptai efektyviam sutarties valdymui": 

1 dalies vaizdo įrašas2 dalies vaizdo įrašas; 

Skaidrės:

„Pirkėjo ir Sutarties vykdytojo (ne)bendradarbiavimas“. Lektorė Viktorija Namavičienė, VPT direktoriaus pavaduotoja.
„Darniųjų reikalavimų įgyvendinimas per sutarties vykdymo sąlygas“. Lektorė – Greta Ambrutytė, Darniųjų pirkimų skyriaus vedėja.
„Esminis sutarties pažeidimas – nustatymo iššūkiai ir teisinės pasekmės”. Lektorius Ramutis Prišmantas, VPT direktoriaus pavaduotojas.
„Sutarties sudarymas – pirkimo pabaiga?“ Lektorė Audronė Raščiauskaitė-Jablonskė, Vilniaus šilumos tinklų Tiekimo grandies komandos vadovė.
Tiekėjų požiūris. Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis.
„Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai vykdant sutartį“. Lektoriai: VPT Priežiūros skyriaus Vyriausioji specialistė Jolanta Tallat-Kelpšienė ir patarėjas Domas Galkauskas.
„Sutarties sąlygų keitimas“. Lektorius VPT Prevencijos ir skelbimų skyriaus patarėjas Povilas Straševičius.

 

2024-02-28 Mokymų „Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tipinių sąlygų taikymas praktikoje" vaizdo įrašas ir skaidrės

2023-11-30 Mokymų „Centrinių perkančiųjų organizacijų ataskaitų teikimas. Dažniausiai pasitaikančios klaidos“ vaizdo įrašas, skaidrės.

2023-09-06 Mokymų „Pasirengimas pirkimui“ vaidzo įrašas ir skaidrės

2023-07-10 Mokymų „Pasiūlymų patikslinimas, papildymas ar paaiškinimas” vaizdo įrašas, skaidrės.

2023-05-30 Mokymų „Pirkimų priemonės“ vaidzo įrašas, skaidrės.

2023-05-10 Atnaujintų „Statybos darbų pirkimų gairių“ ir „Projektavimo paslaugų pirkimų gairių“ pristatymas: skaidrės.

2023-04-20 Mokymai apie konfidencialumą. Švieslentės pristatymas: video ir skaidrės.

 

2023-03-03 VPT konferencija „Kaip prisijaukinti sėkmę viešuosiuose pirkimuose“:

Pirkimų valdysena – skambi frazė ar nūdienos būtinybė? (video) ir (skaidrės)
Žaliųjų pirkimų strategija ir tinkamas pasiruošimas (video) ir (skaidrės)
Kaip pamatuoti pasiektus rezultatus ? (video) ir (skaidrės)
Pažeidimų prevencijos tikslas. Pagrindinės pirkimo vykdytojų klaidos. (video) ir (skaidrės)
Preliminarios sutartys ir DPS (video) ir (skaidrės)
Ataskiri pirkimo sutarčių keitimo aspektai (video) ir (skaidrės)

 

2022-12-14 pristatymas VPĮ pakeitimų nuo 2023 metų: Pranešimo skaidrėsVideo įrašas.

 

05-23 - 05-26 vykę mokymai

1 diena. 1 pusdienis Įvadas į mokymus. Projektų valdymas.  (pirmos dienos skaidrės)

1 diena. 2 pusdienis Sutarties priežiūra.       (pirmos dienos skaidrės)

2 diena. Komunikacija, Suinteresuotų šalių santykių valdymas (antros dienos skaidrės)

3 diena. Konkurencinis dialogas (trečios dienos skaidrės)

4 diena. Kvalifikacijos reikalavimai. (kvalifikacijos skaidrės)

4 diena. Derybos  (derybų skaidrės)

Pasirengimas pirkimui

Poreikių bei rinkos tyrimas (2020-07-07), skaidrės

Rinkos konsultacijos ir rinkos tyrimas. Perkančiosios organizacijos patirtis

Viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai 

Skaidrumo akademija: Skaidrumas pirkimo inicijavimo etape (nuoroda į STT YouTube paskyroje paviešintą 2021-11-29 renginio įrašą)

Pirkimo dokumentai

 

Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimas (skaidrės)

Pirkimo dokumentų turinys, vaizdo įrašas (2021-11-12), skaidrės.

Techninė specifikacija. Akcentai (skaidrės) (nuoroda į video „facebook live“). Jei neatsidaro, išbandykite šias nuorodas: HD kokybė, SD kokybė 

Techninė specifikacija (paskelbta 2021-09-14), pranešėja Neringa Virbickaitė

Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų metodika (skaidrės) (nuoroda į video „facebook live“). Jei neatsidaro, išbandykite šias nuorodas: HD kokybė, SD kokybė

Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai (video), (skaidrės)

Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai skaidrės (EBPO)

Pasiūlymų vertinimo kriterijai

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo nustatymo formulės (2021-04-21). Jei neatsidaro, išbandykite šias nuorodas: HD kokybė, SD kokybė

Sutartys

Sutarčių keitimas (video įrašas youtube), skaidrės

Darnieji pirkimai

Strateginiai pirkimai. Socialiai atsakingi viešieji pirkimai 

Darnieji viešieji pirkimai: patirtis iš pirmų lūpų (2021-03-02)

Darnieji pirkimai vs pirkimai. Kodėl verta rinktis pirmuosius? Konferencija

Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimas 

Kitos temos

Patirties mainų renginys „Viešųjų pirkimų sutarčių įgyvendinimas ekstremalioje situacijoje“ (2020-06-30)

Mokomieji filmukai EBVPD pildymo, darbo su CVP IS klausimais 

„Viešųjų pirkimų centralizavimas: praktika ir galimybės“ (2021-06-18) (nuoroda į video „facebook live“). Jei neatsidaro, išbandykite šią nuorodą: SD kokybė

„Kaip pirksime 2022-2023 metais?" (2021-11-19). Vaizdo įrašai prieinamas: Facebook platformoje, YouTube platformoje, taip pat VPT tinkalpyje.

Pirkimų kontrolė (paskelbta 2021-11-24)

Dinaminės pirkimų sistemos (video) (skaidrės)

Preliminariosios sutartys (video) (skaidrės)

Pirkimų centralizavimas (video)

Pasiūlymų vertinimas – 2022-09-21 d. nuotolinis renginys (video)

 

Atnaujinimo data: 2024-03-26