>

Gairės ir rekomendacijos

Komentarai

Viešųjų pirkimų įstatymo komentaras (nėra atnaujintas pagal naujausius VPĮ pasikeitimus)

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo komentaras (nėra atnaujintas pagal naujausius PĮ pasikeitimus)

Lietuvos Respublikos Koncesijų įstatymo komentaras

Gairės, rekomendacijos.

 

Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose, paskelbta 2018-12-03
Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose. Paskutinio atnaujinimo data: 2023-04-05

Statinio statybos techninės priežiūros gairės 

Paskutinio atnaujinimo data: 2018-09-19

Sutarčių keitimo gairės

Paskutinio atnaujinimo data: 2019-04-25

Maisto produktų pirkimų gairės
Paskutinio atnaujinimo data: 2019-09-11
Etiško elgesio viešuosiuose pirkimuose gairės
Paskutinio atnaujinimo data: 2023-02-13

Rinkos konsultacijų gairės

Paskutinio atnaujinimo data: 2021-11-19

 

Projektavimo paslaugų pirkimo gairės

Paskutinio atnaujinimo data: 2023-07-31

 

Kvalifikacijos vertinimo procedūrų vadovas

Paskutinio atnaujinimo data: 2023-04-11

Neįprastai mažos kainos vertinimo gairės

Paskutinio atnaujinimo data:2021-11-19

Statybos darbų pirkimo gairės

Paskutinio atnaujinimo data: 2023-07-31

Automobilių pirkimo gairės

Paskutinio atnaujinimo data: 2022-09-16

Komisijos sudarymo ir veiklos organizavimo gairės

Paskutinio atnaujinimo data: 2023-02-23

Viešinimo paslaugų pirkimo gairės

Paskutinio atnaujinimo data: 2023-03-22

Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo gairės

Paskutinio atnaujinimo data: 2022-12-30

Pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės gairės

Paskutinio atnaujinimo data: 2020-03-03

Kvalifikacijos reikalavimų nustatymo informacinių sistemų viešuosiuose pirkimuose gairės

Paskutinio atnaujinimo data: 2023-01-17

Dėl turto vertinimo paslaugų pirkimo

Asmens duomenų apsauga viešuosiuose pirkimuose

Paskutinio atnaujinimo data: 2021-04-15

Valymo paslaugų pirkimo gairės

Paskutinio atnaujinimo data: 2021-04-21

Pasiūlymų vertinimo gairės

Paskutinio atnaujinimo data: 2023-03-28

Pirkimų centralizavimo gairės

Paskutinio atnaujinimo data: 2023-04-07

Saulės elektrinių pirkimo gairės

2022-11-28 versija APVA tinklapyje

Degalų pirkimo degalinėse rekomendacijos

Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo gairės

Paskutinio atnaujinimo data: 2021-12-31

Mokomoji kainos ir kokybės santykio formulių skaičiuoklė (lietuvių kalba), taip pat anglų kalba.

Paskelbta 2021-02-19

Mokomosios kainos ir kokybės santykio formulių skaičiuoklėje aprašymas

Paskelbta 2021-02-19

Viešųjų pirkimų rodiklių vertinimo gairės„Kaip sėkmingai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose“Kaip atpažinti CE dokumentų klastotes.

 

 

 

 

Nuoroda:   Pavyzdiniai dokumentai

 

 

Mokomoji kainos ir kokybės santykio formulių skaičiuoklė (paskelbta 2021-02-19) (anglų k)

Mokomosios kainos ir kokybės santykio formulių skaičiuoklėje aprašymas (paskelbta 2021-02-19)

VPĮ 5 straipsnio 8-10 dalyse nurodytos „20 procentų“ taisyklės taikymo mokomoji skaičiuoklė (paskelbta 2020-01-21, atnaujinta 2023-12-07)

Pavyzdinės gyvavimo ciklo sąnaudų skaičiuoklės (Atnaujinta 2020-11-24)

Rekomenduojami pasiūlymų vertinimo kriterijai valymo paslaugų pirkimuose (paskelbta 2019-12-18)

Konfidencialumo pasižadėjimo pavyzdinė forma  (taip pat yra: neoficialus vertimas į anglų kalbą)

Nešališkumo deklaracijos forma (taip pat yra: neoficialus vertimas į anglų kalbąatnaujinta 2022-12-31

Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

 

EBVPD pildymas (skirta perkančiosioms organizacijoms, perkantiesiems subjektams).Atnaujinta 2021-01-23.

EBVPD pildymas (skirta tiekėjams, video instrukcija).2020-06-29

 

Atnaujinimo data: 2024-04-18