Gairės ir rekomendacijos

Gairės, rekomendacijos

Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose, paskelbta 2018-12-03  

   

  

  

Įvairūs informaciniai pranešimai

Pavyzdiniai dokumentai, formos, klasifikatoriai

Mažos vertės skelbiamos apklausos dokumentai, kai ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainą: https://vpt.lrv.lt/e-vedlys-mvpPaskelbta 2017-11-13

Komisijos susipažinimo su paraiškomis ar pasiūlymais procedūros protokolų formos

Konfidencialumo pasižadėjimo pavyzdinė forma 

Nešališkumo deklaracijos forma

Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

Apie viešuosius pirkimus paprastai

Inforgafikas. Kainodaros būdai prekėms / paslaugoms (paskelbta 2019-05-10)

Inforgafikas. Kainodaros būdai darbams paskelbta (2019-05-10)

Inforgafikas. Mažos vertės pirkimas: skelbiamos apklausos procesas, kai vertinimo kriterijus - kainaPaskelbta 2017-10-24. 

Mokomasis filmukas apie mažos vertės pirkimus.Paskelbta 2017-10-13

 

Svarbiausi darbai ir terminai, atliekant mažos vertės pirkimus: 2017 metais Paskelbta 2017-06-30 2018 metais Atnaujinta 2017-11-17

Ką reikia skelbti CVP IS, kai atliekami mažos vertės pirkimai. Paskelbta 2017-07-31

Kas yra mažos vertės pirkimas? Paskelbta 2017-06-30

Kas turi būti nurodyta pirkimo dokumentuose, kai vykdau skelbiamą apklausą (mažos vertės pirkimai, klasikinis sektorius). Atnaujinta 2017-07-11

Kas turi būti nurodyta raštu sudaromoje sutartyje (mažos vertės pirkimai, klasikinis sektorius). Atnaujinta 2017-07-11

 

Pretenzijos nagrinėjimasPaskelbta 2017-07-05

 

Kada tampu perkančiąja organizacija? Paskelbta 2017-06-30

Kada tampu perkančiuoju subjektu? Paskelbta 2017-06-30

Ką daryti tapus perkančiąja organizacija ar perkančiuoju subjektu? Paskelbta 2017-06-30

 

 

Kaip ir kada tiekėją galiu įtraukti į Nepatikimų tiekėjų sąrašą? Paskelbta 2017-06-30

Nepatikimų tiekėjų sąrašas. Būtina žinoti! Paskelbta 2017-06-30

Ką reikia skelbti CVP IS? Klasikinio sektoriaus perkančiosioms organizacijoms: 2017 metais Paskelbta 2017-06-30 2018 metais Atnaujinta 2017-11-17 

Minimalūs paraiškų ir pasiūlymų pateikimo terminai.  Atnaujinta 2017 06 27

Ginčų nagrinėjimo terminai.  Atnaujinta 2017-06-06

Svarbiausi darbai ir terminai, atliekant tarptautinį atvirą konkursą: 2017 metais Paskelbta 2017-06-06 2018 metais Atnaujinta 2017-11-15

Ši informacija skirta tik Įmonėms, veikiančioms energetikos srityje, kurios įsigyja energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti. 

Ji nėra skirta, pavyzdžiui, perkančiajai organizacijai įsigyjant kurą (benziną, dyzeliną) degalinėje.

 

Ataskaitų teikimo atmintinė įsigyjančiosioms organizacijoms. Paskelbta 2015-10-14.

Atviras konkursas. Terminų atmintinė. Paskelbta 2016-04-06.

Ši informacija skirta tik Įmonėms, veikiančioms energetikos srityje, kurios įsigyja energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti.

Ji nėra skirta, pavyzdžiui, perkančiajai organizacijai įsigyjant kurą (benziną, dyzeliną) degalinėje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-08